: .

"": [] [] [] [] [] [] [|]
:
Author.Today
: VK, Telegram
  • © Copyright (fredanad@mail.ru)
  • : 02/07/2009, : 02/07/2009. 14k. .
  • :
  :


  
  
  
  
   ( )
  
  
  

  
   " ?"
   " ..."
  
   " , "
   " - !"
  
   " "
  

   " ..."
   " ..."
  
  
   ", !"
   " ..."
   " "
   " ..."
  

   -- , -!
   -
  
   " ?"
   " !"
   -
   -
  
   " !"
   " "
  

  
  
  
  
  
  
  
  
   , ?
  
  

   "", ""
   " "
   ( )
  
   . ""?
  
  
  
   : " "
  
   ,
  
   " , , ..."
  
   -
  
   :
  
   .
  
  
  
   ?
  
   , ...
  
   , ?
  
   .
  
   !
  
   -- ?
  
  
  
   " "
  
  
  
   .
  
   " ..."
  
   " !"
  
   .
  
  
  
   " "
  
   . " "
  
   ?
  
   " "
  
   " ?"
  
   . !
  
   " "
  
   . ", !"
  
  
  
   " -- !"
  
   " , , "
  
   " !"
  
   " ?"
  
  

   ,
   " "
   ,
  
  
   ?
   " ?"
   " , ? !"
   ,
  
  
  • © Copyright (fredanad@mail.ru)
  • : 02/07/2009, : 02/07/2009. 14k. .
  • :
  :

.

, :
" "" "" . , "

o
- "" .. || .. ' ""