: .

""""" """"""""""""

: [] [] [] [] [] [] [|]
:
: ,
  :
  • :
    """"""""""" """""...""""""""" ", """"""", """ """""""""""" """"""": """""""""" """"""""! (""""" " """"" """")))

    , . !


  ݝѝӝ 12
  
   ѝߝ ӝ֝ ߝڝܝѝ ٝѝ, ӝݝߝ֝ߝߝ ڝ ֝ߝԝ ܝѝޝߝ, ܝӝٝ ٝܝڝ ߝ֝՝ݝڝߝߝ ܝܝ, ѝݝ؝֝ߝߝ ߝ ݝܝ. ֝ӝ ՝ѝӝ ڝڝߝ ߝѝѝݝ ݝڝ ڝݝ ߝ, ѝٝ՝ѝӝѝӝڝ֝ ٝ ߝ֝ڝޝ֝ѝ֝ݝߝ ޝѝݝ֝ߝܝ ՝ӝ֝, ՝ ߝ֝֝֝ݝڝӝ ѝԝ ٝڝߝ, ҝ՝ڝӝ֝ԝ ڝ ՝ߝԝ ܝߝ ٝѝݝ ՝ԝ.
   - Iѝٝӝݝ֝ܝѝ֝? - ݝѝݝ ߝѝޝ֝ݝڝӝ ԝݝ, ߝ֝ӝ֝ ܝ՝ ѝٝ՝ѝӝڝ۝.
   - ӝڝݝ, ߝѝܝߝ֝! - ӝܝߝ ޝ؝ڝߝ, ֝ٝܝ ӝѝڝӝѝ. - ՝ ֝ҝ ߝڝݝ ֝, ݝ֝?!
   - ֝, ҝԝ, - ߝ֝ӝٝޝڝޝ ѝӝڝ ҝ֝֝՝ߝڝܝ ؝ ԝݝ.
   - ֝֝ҝڝӝѝ! - ѝ ֝ԝ ҝ֝֝՝ߝڝ, ܝѝٝӝѝ ܝݝܝ. - ՝ ֝ҝ ߝڝݝ? ֝ޝ ߝ ӝ֝ѝ ߝ ?! ٝڝ ӝ֝ ޝ֝֝, ܝ ӝݝߝ֝ߝڝ ٝѝܝѝٝ ՝؝ڝޝѝ, ֝ܝѝߝ ٝߝѝ֝, ֝ҝ ؝՝֝ ݝ. §ݝ ߝ ѝӝڝ, ٝڝ ٝѝѝӝڝ ֝ҝ ޝ֝՝ݝ֝ߝߝ ޝڝѝ, ՝ ѝ, ҝ ޝݝڝ ѝ՝!
   - -ޝ֝ޝ, ҝݝ ֝֝؝ڝӝѝ֝ ٝ ӝ ܝ, ѝڝ. ֝՝ ՝ѝݝ֝ܝ, ٝ՝֝, ՝ ٝڝߝ... ޝ ٝѝ՝ѝߝڝ ޝԝ ֝֝ڝ ܝޝ-ߝڝҝ՝ ՝ԝޝ.
   - ߝڝޝѝ֝, ڝٝ۝՝֝, ֝ݝ ݝڝ? - ޝ֝՝ӝ ԝݝܝ ՝ݝ؝ڝ ѝڝ. - ֝ҝ ӝߝӝ ݝڝѝ ܝݝ֝ ѝӝ i֝ I֝ݝ.
   ݝ֝ ڝݝ ѝޝ֝ݝ.
   - §ݝ ՝ޝѝ֝, ޝ֝ߝ ޝ؝ߝ ڝ ߝѝԝѝ, ԝݝҝܝ ڝҝѝ֝. ֝, ؝ ߝ ܝѝٝӝѝ ٝѝܝѝٝ.
   - ՝֝ӝߝܝ? - ߝ֝֝֝ݝڝӝ ֝֝ҝڝ ѝڝ.
   - § ՝֝ӝߝܝ ѝ ֝ҝ ҝ՝֝, - ڝߝڝߝ ߝ ݝ֝ , ٝѝ؝ޝڝӝڝ, ԝӝڝ: - , ԝ, ܝѝ ؝ ߝ ѝ ֝ݝ֝!
   - ޝ֝ ܝӝ֝ߝ ֝ߝ ҝڝ֝ݝ ڝ ݝӝ! - ӝܝݝڝܝߝ ѝڝ. - ߝ ՝ ֝ޝ. ؝ ӝ ڝԝӝڝ ڝݝߝ֝ߝڝ ߝѝ֝ԝ ݝѝߝ?
   - ߝ ӝ֝ڝ, ߝ ֝ԝ՝ߝ ޝߝ ؝ڝٝߝ ѝݝ, - ޝݝߝݝ ݝ֝. - , ӝ ӝܝ ݝѝ ߝ ѝ ڝѝ֝. , ڝߝڝ, ڝ՝ޝѝ, ܝѝ ҝѝӝڝ ӝ ѝ, ҝ ߝ ޝ ߝ ѝݝ ՝ٝ֝ߝڝ.
   - ܝѝ ؝? - ӝߝ ٝѝڝߝ֝֝ӝѝߝߝ ݝӝѝޝ ՝ڝߝ֝ߝߝԝ ( ֝, ӝ֝, ޝ؝ߝ ҝݝ ڝ: ѝ ߝѝԝݝ ӝ֝ ֝ҝ ݝ֝) ѝڝ ՝ѝݝ ӝ֝֝.
   - ՝ݝ֝ ߝ֝ ֝ݝӝ֝ܝ ڝݝ ݝ.
   - ڝ՝ڝ? ڝٝڝޝ ٝ՝ѝߝڝޝ ݝ֝ԝܝ ޝѝߝڝݝڝӝѝ, ֝ݝ ߝ ѝޝ ӝڝ ֝ԝ ܝޝߝѝ, ԝ ߝ ӝ ݝڝߝڝ ӝ.
   - ֝ݝ ҝ՝֝, ߝ ՝, ӝѝ? - ڝ ڝڝݝ ݝ֝. - ԝ՝ ԝ ߝ ޝԝ ߝ ֝ޝ ڝ՝ѝ.
   - ֝֝ٝߝ ՝ޝѝ֝, ՝ߝ ޝڝ ҝԝڝߝ ѝݝڝ ӝѝԝ? - ѝܝѝٝޝ ڝ ѝڝ.
   - §ݝ ٝ ӝ ؝ڝٝߝ ߝ ߝѝ؝ڝ ֝ҝ ߝ ՝ߝԝ ӝѝԝ, , ڝѝ, ؝ڝ ֝ ٝ, - ڝݝܝ ٝѝޝ֝ڝ ڝߝ֝ӝݝ ՝֝ޝ, ڝڝ ՝ڝ ڝ ޝѝߝܝڝ. - ӝ֝, ߝ֝ ֝ ӝѝԝ, ӝ֝. ՝֝ݝѝ ѝ, ҝ ߝ ՝ҝѝݝڝ ՝ ߝ֝, ԝ. ՝ޝѝ, ޝڝ ڝ ӝѝڝ ߝ , ҝ ߝ ޝԝߝӝ֝ߝڝ ٝѝҝݝܝڝӝѝ ֝ ܝ ߝ֝ܝ֝ iڝݝ, ԝ ޝԝߝӝ֝ߝڝ ҝ՝֝ ҝݝ֝ ֝ ՝ѝߝ.
   - Iҝ֝՝ڝ. ֝ݝ ߝڝ֝ԝ ߝ ݝڝ - ֝ߝ ߝ ֝ҝ! - ڝԝٝڝ ֝ޝ ѝڝ. - ٝڝ ֝ҝ ߝ ڝ.
   ݝ֝ ӝ֝ڝ ڝٝ՝֝ӝѝ֝ݝܝڝ ܝݝ ѝӝڝݝ ӝٝ՝ ֝ߝ ՝ޝܝ, ѝڝ ֝՝ѝ ݝߝ ߝ ܝѝޝ֝ߝߝ :
   - ؝ڝ !
   ***
   ѝ ՝ҝѝݝѝ ՝ ܝޝߝѝ - ߝ ޝߝ, ݝ, ݝӝߝ ӝ ߝ.
   ԝ՝ ֝֝ߝ֝ߝڝ ѝݝ ܝ ޝߝ ӝߝӝ ӝ֝ߝݝ "֝؝ߝ֝" ֝ݝӝ֝֝ܝ ֝ݝ, ӝӝӝѝݝ ؝ܝ ֝ߝߝ. , ҝ - ֝ ޝ֝ ߝߝ֝ߝ֝ ߝڝ ֝: ֝ݝ ޝ֝ߝ ڝݝߝ ѝٝٝݝڝ, - -ݝ! - ݝѝ֝ ӝߝ֝ߝ ԝڝߝ. ݝܝ ѝٝҝѝ ҝ ߝ ޝ֝ѝݝ, ڝݝ ߝ֝. ҝ֝, ՝ҝ֝ݝ ՝ ԝڝߝڝ ӝӝ ӝݝߝ֝ߝߝԝ ՝ݝԝ ݝ֝ԝݝѝ ѝ, ٝѝҝ ՝ѝ؝ ѝٝ՝֝. ӝ ޝ֝ߝ ؝՝ѝ ڝ.
   - ٝ՝֝ ՝֝ݝѝ֝? - ѝٝ՝ѝݝ ݝ՝ߝ ޝ؝ܝ ԝݝ ڝ-ٝ ՝ӝ֝.
   , ݝҝߝ. iѝ? ֝, ߝ . ֝? ؝ ߝ֝.
   - ֝ڝѝߝڝ, ֝ݝѝߝڝ֝ݝ ۝.
   - ֝ݝ... ܝ?! - ӝܝݝڝܝߝ Iڝѝ, ӝߝ ߝ֝ѝӝڝݝߝ ڝݝܝӝѝӝڝ ߝ֝ٝߝѝܝޝ ݝӝ. ՝, ܝѝ؝՝ ߝڝޝѝ֝ ؝ڝٝߝ ޝ֝ ӝ֝ ڝ֝ߝߝ.
   - ѝߝߝڝ.
   - ֝!
   ѝ, ܝѝ؝֝ ӝޝ֝ѝ.
   - ѝݝڝܝ, ӝѝ ߝ ܝѝ؝֝, ՝ݝ ֝ߝߝڝ ѝӝ ӝ ӝҝѝݝ ߝ ѝޝ ݝ֝ ӝ֝ޝ ޝ֝? - ֝ݝ , ӝݝ ՝ӝ֝ߝ ֝ޝ.
   Iڝѝ ֝֝ӝ֝ ߝ ޝ֝ߝ ߝ֝՝ӝݝߝ ӝٝԝݝ, ߝ ؝ ٝѝޝݝѝ, ߝ ֝ѝ ڝӝѝ ޝ ߝ֝ӝ ߝ ߝ.
   - ӝѝ ߝѝ՝ҝڝݝ ܝݝ ޝ֝ ՝ӝ֝ ߝ ѝӝ֝? - ؝ ӝ֝ ߝ֝ݝѝܝӝ ڝߝ֝֝ӝѝݝѝ , ԝݝ՝ ߝ ݝ֝ܝѝߝ՝.
   § ֝ ٝ... ݝ֝ ٝ ڝߝ ֝ݝѝߝڝ֝ݝ ߝ ҝݝ.
   - ԝ՝ ӝ ܝݝ? - ڝݝ , ѝޝ ߝ ؝ڝ՝ѝ ֝ҝ ѝܝԝ ӝ.
   - ݝ? - ֝֝ڝ iѝ, ӝߝ ՝ڝӝݝ֝ߝߝ ޝڝޝ ݝӝѝޝ.
   - , ܝݝ, - ֝֝ݝڝӝ ߝڝݝ . - ٝѝߝ ѝܝڝ...
   - ޝѝ, - ѝ֝. I ޝ֝ߝ ߝڝܝԝ՝ ߝ ҝݝ ܝݝ֝.
   - ? - ՝ٝڝ֝ݝߝ ڝݝ , ҝ՝ ֝ԝ. - , ݝѝ՝ߝ, ՝ڝ, ܝѝٝѝݝ ֝֝ݝߝ֝ߝڝ iڝݝ...
   - ֝ ߝ? - ՝ߝ ҝӝ ֝ڝѝߝڝ.
   - ֝ҝ ߝ ܝѝ؝֝, ѝ ݝڝܝ ݝҝߝ? - ӝ֝ܝߝ ԝݝѝٝѝޝ iѝ.
   - ݝ֝ܝѝߝ՝, ՝ޝѝ, ٝ՝֝ ӝ ҝٝѝߝߝ ֝ݝѝߝڝ֝ݝ ޝ֝ߝ. ӝ֝ ޝڝ ѝܝڝ֝ܝ ӝ֝ڝݝߝ.
   - ѝ ؝֝ݝѝ֝ ԝڝߝ, - ޝ֝ߝݝ ޝ؝ڝߝ ӝ֝ߝݝ ܝ ޝߝ ڝߝ, ՝ ݝ֝ߝڝ.
   - ֝֝ , ޝڝݝ ֝ҝ֝ߝ, ҝߝ, ٝ՝֝ ՝֝ݝѝ? - ڝߝ֝֝ӝѝݝѝ ݝ.
   - ߝ ߝ؝ߝ ӝ ޝ, - ڝԝݝ֝ߝߝ ܝѝٝѝ .
   - ֝ ؝? - ӝݝ ڝݝ .
   - ٝ՝֝, - ҝڝ Iڝѝ , ӝѝڝ ޝ֝ߝ ӝ ݝܝ, ѝڝ ܝޝߝѝ.
   I ޝ֝ߝ ѝܝ ҝ֝֝֝ޝߝߝ ֝ٝѝݝ ڝٝޝݝ֝ߝڝ:
   - Iڝѝ, ֝ҝ ߝ ܝѝ؝֝, ߝѝӝѝ֝?
   - ٝӝݝ ޝߝ ܝѝٝѝ! - ӝٝޝݝڝݝ.
   - ӝ, - ӝٝ՝ߝݝ , ѝ՝ ߝ ܝӝѝ.
   - ӝ֝ ߝѝ՝ ٝѝܝ ݝڝӝѝߝڝ.
   - ѝ՝ߝ, - ܝѝѝݝ ԝݝӝ: ߝѝԝݝ ޝ ݝ ߝ ٝѝߝڝޝѝ.
   ڝߝ ڝ՝֝ݝ ٝѝܝޝ ԝݝѝٝѝޝ, ڝӝѝ ڝߝ ֝ߝڝ ԝ, ܝѝ iڝݝ ҝ֝ԝѝ֝ ֝ݝޝ ۝ܝѝޝ ӝ֝ ֝ݝ. i ߝ֝ ҝѝݝ ֝ ߝ֝ҝݝ "ҝݝڝ" , ӝ֝ݝڝڝ ֝ԝ, ߝѝܝݝ ߝѝ.
   - ޝ֝ԝ ҝݝ ӝ֝֝ߝ ܝ֝ߝڝ.
   - ? - ڝߝڝߝ ֝֝ڝݝ .
   - -ܝ--ߝ-, - ӝߝ ڝٝ՝֝ӝѝ, ӝڝ ݝԝѝ Iڝѝ.
   - ߝ ҝ՝ ӝ ޝߝ ٝӝ֝, ޝѝݝڝ, ѝ ߝ ӝѝ֝ - ٝڝݝ ԝݝѝٝ. - ԝ ҝӝѝ֝ ҝݝߝ!
   - ߝ ҝڝݝ ӝ ޝ ֝ޝ, ٝ ڝܝݝ֝ߝڝ֝ , ޝߝ ޝڝ ՝ ѝݝڝӝڝݝ ҝ֝؝ѝ. - ֝՝ڝߝӝ֝ߝߝ, ܝ ӝ؝ڝ ֝ٝߝ, - ӝ֝ѝݝڝӝڝ, ܝԝӝܝ ҝڝ Iڝѝ.
   ٝѝݝ. ѝѝ՝֝ߝڝ ߝ ܝݝ֝ӝܝ ֝ޝ? ՝֝?! , ޝӝѝ ܝ; ޝ ѝٝ ܝѝٝӝѝ֝ ڝߝڝޝѝ ӝ .
   - ՝ݝ؝ѝ, - ӝ֝ܝ ҝӝ֝ߝߝ ޝݝ, ڝܝѝٝѝݝ .
   - ՝ߝ ڝ ߝ֝ ߝѝ ٝѝݝѝݝ ҝڝ۝, ߝ ߝ ѝӝڝݝ ٝѝ՝ѝߝڝ֝; ҝݝ֝ ԝ ՝ѝݝ ٝߝѝ, ֝ݝ ޝ ӝڝޝ ӝҝݝڝٝ ԝ՝, ߝ ߝѝ ڝ֝؝.
   - - ߝ?
   - ֝ޝߝ.
   - ?! - ܝѝ؝֝, ߝѝڝߝѝ ӝ.
   ֝֝ ߝߝ, ՝֝ݝѝ ՝֝ޝ ӝ֝ ԝ՝, ֝ޝ ݝ ѝ ֝ӝ֝ߝ֝ݝ ߝ ߝ֝ԝ ߝѝҝڝݝڝ... ֝ԝ ѝݝ! , ֝ԝѝ, ߝ ֝ߝڝ.
   - ӝ ֝ڝݝ ՝ѝ ֝? - ߝڝݝ .
   - . ߝ֝ ՝ڝݝ ݝ ܝѝ ؝ڝӝ ֝ӝ, ߝ ٝӝݝ֝ ۝ ܝӝٝ ߝ֝ԝ ֝ݝ.
   - iӝ֝ ֝ ڝ, - ҝޝѝݝ . - ՝ѝݝ?
   - ֝՝ݝ؝ڝݝ ӝ ޝ ܝѝ֝ӝ ѝ؝֝, ܝԝ՝ ӝݝ ߝ ֝ԝ ֝ڝڝ - ܝԝ՝- ՝ѝӝߝ ޝ ڝѝݝ ݝ֝ڝ, ѝߝ ֝ ӝ֝ԝ՝ ҝݝ iѝ؝. ֝ ؝ ݝѝ ߝѝ ڝٝ՝֝ӝѝ֝ݝܝڝ ӝ֝, , ޝ, , ӝѝ ߝ ߝ, ߝ ݝӝڝ: ӝ ҝ՝֝ ޝԝѝ ֝ ҝ֝֝ԝѝ ֝ԝ.
   - , ܝߝ֝ߝ, ԝݝѝڝݝ, - ٝѝܝߝڝݝ "ҝ֝ڝٝӝ֝ߝ" ڝڝߝ.
   - Iԝ, - ԝޝ ԝݝѝڝݝ Iڝѝ. - ޝ֝ ߝѝ ֝՝֝ ӝ.
   ޝݝѝݝ ֝֝ӝѝڝӝѝݝ ݝܝ ݝѝߝߝ ڝߝޝѝڝ, ڝ ٝӝѝݝ:
   - ...
   ߝڝ ޝԝߝӝ֝ߝߝ "" ڝ ݝ ڝҝ֝ ֝ݝ֝ߝ ֝ѝߝڝ.
   - , ޝ؝֝ ݝ ޝߝ ҝߝڝ, ڝ՝ڝ ֝?
   ڝѝ֝ݝߝ ܝѝѝ ٝ֝ݝ֝ߝ ԝݝӝ ڝ ԝӝڝ:
   - ߝѝѝݝ ݝ֝ڝ ݝ ӝ֝ԝ ՝. ڝڝ ֝ ߝ ٝߝѝ֝... ѝ ٝѝҝӝѝ ֝ҝ.
   - iѝߝߝ... - ڝܝڝݝ ߝڝ؝ߝ ԝҝ ֝ݝ ݝѝ՝ߝ ݝ. - ֝ݝ , , ٝ՝ѝӝѝ ޝڝ, ՝֝ݝѝݝ ֝ԝ ڝӝ... ֝ ޝ ӝڝ ܝ۝ߝ ޝ؝֝ ֝ӝӝѝ ߝڝ֝ݝߝ ҝ֝ٝѝߝ. ӝӝ: ڝ ߝ ٝߝѝ֝, ԝѝޝߝڝ ߝѝ֝ߝ.
   - , ۝, ߝ ҝ, ߝڝ֝ ߝ ޝԝ ޝ, - ܝݝߝڝ ԝݝӝ, ܝѝٝѝ .
   - ڝ֝ԝ, ڝ՝. Iѝٝҝ֝, - ޝѝߝݝ ֝ޝ ܝ ߝӝ ޝ֝ݝ ߝ Iڝѝߝ.
   - ߝѝ֝, ԝ՝ ՝֝؝ѝ ӝ֝ԝ ?
   - ֝.
   - ԝ՝ ֝ ՝ڝ ӝ: ֝ ֝ԝ ѝ ڝݝ...
   - ڝݝ؝ ӝ ڝݝڝ, ҝ ѝݝ ؝ڝ, ߝ ޝߝ ߝ؝ߝ ӝ ޝ, - ֝֝ٝߝ ԝݝߝ ߝ ޝ֝ߝ. - §ݝ ֝ԝ ҝ, ߝ ޝԝ ֝֝ߝ՝ӝѝ ߝ , ޝ ֝ ߝ ٝѝܝߝڝ ҝ֝ߝڝ. ѝݝ ݝ֝՝ߝڝ ڝ՝֝ڝݝ֝ߝڝ ܝ.
   - ߝ... - ҝޝѝݝ . - iӝҝ՝֝.
   ՝ߝѝܝ ݝ ߝ ՝ӝڝߝݝ ޝ֝, ֝ԝ ӝٝԝݝ ѝ ؝֝, ߝ ӝޝ֝ ֝ ߝ֝ ӝڝݝѝ ҝݝ. ݝҝߝݝѝ, ߝڝޝѝ, ޝԝݝ ӝٝӝѝ ѝܝ ֝ѝܝڝ.
   - ޝԝ ֝ҝ, - ޝԝܝ ܝѝٝѝݝ , ӝѝ, ݝ؝ڝݝ ֝ޝ ܝ ߝ ݝ֝.
   ӝٝ՝ԝߝ, ݝӝߝ ֝ޝ ҝݝ ߝ֝ڝߝ ޝ ڝܝߝӝ֝ߝڝ, , ܝޝܝѝߝ ҝݝѝԝ՝ѝڝ, ӝ֝ ڝ ܝޝߝѝ. ӝٝ՝ߝݝ, ԝݝ՝ ֝ޝ ӝݝ֝. ՝ݝ؝ѝ֝ ݝҝڝ ڝѝߝ ޝ֝ӝ. , ؝ѝݝ֝ߝڝ, ߝڝ֝ ߝ ޝԝ ֝ޝ ޝ: ߝڝܝѝܝѝ ޝѝԝڝ ߝ ޝ؝֝ ӝ֝ݝ֝ӝѝ ڝڝߝߝ ӝӝ. ܝѝٝѝ ѝӝ՝ ߝ ڝޝ֝ ѝӝ - ߝ֝ݝٝ ҝߝѝ՝֝؝ڝӝѝ ݝ.
   ԝ՝ ҝڝѝݝѝ ؝ ӝ֝ߝ ޝ֝ߝ ߝѝڝ ڝԝݝ֝ߝߝ ԝݝ ݝ:
   - ۝, ֝ҝ ҝѝܝ ܝӝ...
   ڝݝ ӝٝԝݝ ӝߝڝ ߝ ٝѝߝѝݝ ٝߝѝߝڝ ҝӝ֝ߝߝ ԝݝ. ߝ֝ߝ, ݝ ӝ֝ѝߝڝ "ҝߝڝޝѝݝ" ՝֝ޝߝ ޝԝݝ ҝ ݝ֝՝ ܝ...
  
   ԝ՝ , ؝ ֝֝՝֝ѝ, ڝݝѝ ӝߝڝ, ܝѝٝѝݝ, ӝӝ ߝ ѝߝߝ ѝܝ, ӝҝ ӝ. ߝڝٝ, ޝڝݝ ҝݝѝ, ڝ՝֝ݝ ݝڝ֝ݝڝ ڝܝ. i՝ ؝ڝӝݝ֝ߝߝ ؝֝ڝܝݝڝ ҝڝ ߝߝ ӝѝڝޝ ԝݝѝ, ߝ ڝݝ.
   - ҝ , - ݝҝߝݝѝ . - ߝ ڝ, ֝ݝ ڝ՝?
   - ҝ, - ҝڝݝ ޝߝ ڝܝ, ߝ ӝѝڝӝѝ ԝݝӝ, ՝ҝѝӝڝݝ ӝٝޝ֝ߝߝ: - ֝՝ѝӝݝ֝, ߝѝԝݝ ݝ ԝӝڝ, ՝֝ޝߝ ӝԝݝڝ ӝ ޝڝ! ޝѝݝ ԝ: ҝڝݝ ӝ ܝݝ֝ӝܝ ֝ޝ, ֝֝ ѝ ٝѝѝӝڝ ݝ֝ߝߝԝ ܝݝ ֝ ֝ݝ ڝ ݝٝ!
   - ѝӝ՝! - ՝ѝ՝ ӝٝӝ .
   - ֝ޝߝ, ܝߝ֝ߝ, ӝڝޝ ѝѝܝѝߝѝޝ, ߝ ٝѝ֝ § ڝ?! - ؝ ӝѝݝѝ ߝ ܝڝ ֝. - , ֝ޝߝ, ޝ֝؝՝ ڝ, ڝ ӝѝ, ӝ֝ݝ, ҝ՝֝! - ӝߝ֝ٝѝߝ ڝܝ ֝ܝݝѝ ڝԝѝߝߝ ޝ֝ݝ ߝ ޝ֝ߝ.
   ҝ֝֝ߝ ؝ѝݝ ݝ֝ѝޝ, ՝ѝӝѝ ߝ, ՝ѝӝߝ ٝߝѝ ՝ѝߝ iӝ֝ ޝ, ҝ ߝ ڝޝ֝ ԝݝ ֝՝ѝ՝ܝ ߝ ֝ ѝҝݝߝ "՝ҝ" ՝ߝ ڝ . ߝ ߝ؝ߝ ՝ݝ ѝӝߝӝ֝ڝ. §ݝ ՝ߝѝ؝՝ ҝ֝՝ڝ iӝ֝, ӝ ӝ֝ ֝ݝ֝ߝߝ ѝߝӝڝ ѝܝڝ֝ܝ ՝ڝܝѝ ѝܝڝӝߝ ѝԝѝߝ՝ ѝ ߝѝٝӝѝ֝ޝԝ ՝ҝ: ٝ ݝҝ ܝѝ - ޝ֝. ѝ ߝ ܝ - ѝݝڝѝߝ ֝؝ڝ ӝݝ֝ٝѝߝڝ֝ ӝݝѝ ӝ ӝ ՝ܝ. ֝ݝ ֝֝ӝ֝ڝ ޝ, ڝڝѝݝߝ ӝ ҝ՝ ՝֝ݝѝ, , ߝ ѝޝ ؝ ՝֝ݝ ՝ڝߝ ٝڝߝ ҝ֝ ֝ԝ ݝӝ ߝ ޝ֝ ڝ ѝԝ. ؝ ѝޝ, ѝܝڝ֝ܝ.
   - ֝ޝ ՝ݝ؝֝ ӝѝ?!
   - ޝ ֝ ޝѝٝѝ ӝڝ ՝ߝޝڝ֝!
   - ݝ!
   ߝݝ, ӝޝ֝ڝӝѝ.
   - ڝ, ԝӝڝ ѝӝ՝. ֝ޝߝ ӝ֝ٝѝݝ ӝ ֝ޝ Iڝѝߝ, ֝ޝ ՝ѝݝ ҝ֝؝ѝ. ѝ֝ ߝ ՝֝ݝѝݝ, ߝѝ ֝՝ڝ ӝߝڝ, - ҝ֝ܝ֝ߝ ܝڝݝѝ ߝ ѝѝ֝ߝߝ ݝڝ ՝ٝ֝.
   - § ޝѝݝڝܝ - ڝߝ?!
   - ֝ޝߝ?! - ՝ڝ ԝݝ ӝܝݝڝܝߝݝ ֝; ֝ӝ, ؝, ՝ ܝߝ ߝѝ՝֝ݝ ߝ ݝ؝ڝӝ ݝ.
   - , - ӝ֝ڝݝ ѝٝ ߝ ՝ӝ ӝ ՝ҝѝӝڝݝ: - ѝ՝֝, ӝ ߝڝޝѝ֝, ڝߝޝѝڝ ߝ ՝ݝ ѝٝԝݝѝ֝ߝڝ.
   "֝ӝܝ" "՝֝՝ܝ" ֝՝ߝ ٝѝܝڝӝѝݝ. ߝ֝ߝ, ܝޝ ӝٝҝ֝՝֝ ԝݝӝ ڝ ԝڝߝ֝? ֝, ݝܝ ޝڝ ՝ٝ ӝٝҝ֝՝֝. ӝٝ՝ߝݝ.
   - ѝ, , ӝڝ؝, ֝ ֝- ޝ֝ߝ ڝ.
   §ݝ ؝ߝ ܝڝӝߝ.
   - iѝڝӝѝ.
   - ՝ ҝݝ ݝ֝ڝ ֝ޝ ߝ ӝ֝ڝݝ ߝѝ, ܝԝ՝ ޝ ٝӝѝݝ ֝ҝ?
   ߝݝ.. § , ֝֝ߝٝڝ?!
   - I ޝ֝ߝ ҝݝ ҝݝ֝ޝ. ݝ֝՝ߝڝ ԝ՝, ܝѝ ӝڝ՝ڝ, ؝ڝӝ ֝ݝӝ֝֝ܝ ֝ݝ ҝ֝ ѝӝ ڝݝٝӝѝߝڝ ӝ֝ԝ ѝ ߝ ݝߝ ڝݝ. ԝѝݝѝ Iٝѝ ҝٝѝӝ֝ݝѝ ՝ݝ؝ߝڝܝ - ߝ ӝ֝ԝ ٝѝܝݝԝ ӝѝԝ. ݝ ԝ, ܝѝ ڝڝݝѝ ߝ֝ޝѝԝڝ֝ܝ ޝڝ ߝѝ۝ ֝ (ѝӝ՝, ֝ ߝ֝ڝٝӝ֝ߝ, ܝ ܝԝ ߝѝ֝) ѝ, ޝ֝ߝ ߝѝѝݝڝ ҝݝ֝ޝ ӝڝ՝ ӝߝ֝ٝѝߝ ӝҝ iڝݝ, ӝ ٝ՝֝. ӝ ߝ ݝѝݝ, - ֝֝ӝ֝ݝ ՝ ޝ֝ݝ ߝ ՝ԝ, ݝڝ ܝԝ ֝ ӝ֝ӝӝѝߝڝ ӝߝݝ ՝ ߝ֝ڝݝڝߝ ѝٝޝ֝. - ߝߝ?
   - ֝ ߝ ֝ڝѝݝߝ ӝ֝ߝݝѝ? - ؝ߝ ߝڝ ݝ.
   ѝٝӝ֝ݝ ܝѝޝ:
   - ֝՝ѝӝ ֝ҝ: ѝҝݝߝ ݝѝ۝ߝ!
   - ڝ ֝ݝ ֝ҝ ߝ֝ ӝٝޝ؝ߝ ڝݝٝӝѝ ӝ ѝ ݝߝ ҝ֝ޝ?
   - ڝޝ֝ߝ ѝ.
   - ԝ՝ ӝ ݝ. ѝ ѝޝڝ ߝ ѝӝڝ ՝֝ޝߝѝޝ, ...
   - , ޝߝ֝ӝѝ, ՝ѝ؝ ݝߝ iڝݝ ޝԝݝ ҝ ҝڝ ՝ӝڝ ڝݝ ڝ.
   ڝܝ, ՝ ԝ ޝݝ ߝѝҝݝ՝ѝӝѝ ٝ ߝѝޝ, ӝߝ֝ٝѝߝ ڝݝ:
   - ՝ ܝԝ՝ ӝ ֝֝ݝ ՝؝ܝ ޝ?
   - ڝ, ߝ ՝ޝѝ, ߝ ֝- ӝڝߝӝѝ, - ܝѝѝݝ ԝݝӝ. - ߝ ܝѝ؝֝, ܝ-ܝ ֝ڝ ޝߝ ޝڝ.
   - ?
   - , ޝ֝ߝ ޝߝԝ ޝԝ֝ӝ֝ߝߝ ӝѝԝ ֝՝ ֝ޝߝ, ֝՝ iӝ֝ݝ... - ӝٝ՝ߝݝ ٝѝ՝ޝѝݝѝ.
   ؝ ߝ؝ߝ ҝݝ ՝֝ޝߝѝ ӝ֝ ԝ՝? ߝ ӝݝ֝՝ڝ ߝѝݝ֝՝ߝԝ ڝߝ? ݝ, ޝ ҝݝ ٝѝڝ ֝. ߝ ҝڝݝ ޝܝ ޝ֝ԝ ՝ԝ, ѝݝ ՝ߝԝ ڝ ߝڝ...
   ֝!
   ӝ֝ԝ՝ ڝѝݝ ՝֝ޝߝѝ ߝ֝ߝѝӝڝ, ӝ֝ ֝ݝӝѝݝ ՝֝ޝߝ!
   ֝!
   - ... ۝, - ѝٝ՝ѝ؝֝ߝߝ ֝֝ҝڝݝ ޝ ޝݝ ڝ. - ֝ܝѝ ٝӝѝ ޝ֝ߝ ѝܝڝ ߝٝڝѝٝޝ! -֝ӝ, ѝ ؝ , ӝ-ӝ, ܝѝ؝՝ ѝ ՝֝ԝѝ, ܝԝ՝ ѝ ՝֝ݝѝ֝!
   - ٝӝڝߝ, - ޝ֝ߝߝ ݝҝߝݝѝ.
   i ֝ ޝ֝ߝ ٝ՝ѝӝڝ?
   "i ѝٝ՝ߝڝܝ ֝ҝ, ԝڝߝ"
   ֝ ڝ ܝѝٝѝ?
   ܝڝӝѝݝ ԝݝӝ ѝ ٝ ѝٝ ѝٝ, ѝ ٝѝ֝ڝ ٝ ݝӝ ߝ, ߝѝܝߝ֝, ֝ޝ ҝݝ ѝܝ ѝߝߝ ֝ߝڝ...
   "i ѝٝ՝ߝڝܝ ֝ҝ, ԝڝߝ"
   ٝѝݝ. ߝߝѝڝ. ԝ ֝ԝ ҝ ߝѝޝ֝ݝڝӝ, ݝ֝՝ߝڝ ݝӝ ٝӝѝݝ... ڝܝ֝ߝߝ ؝ڝӝ.
   ֝՝֝؝՝ѝ ޝ֝ߝ.
   ֝? ѝܝѝ ѝߝ ޝ؝֝ ؝՝ѝ ޝ֝ߝ ٝ՝֝?..
  :

.

, :
". "" "

o

| "" | ' ""