Шкондини-Дуюновский Аристах Владиленович: другие произведения.

Мемель Драмтеатр

Журнал "Самиздат": [Регистрация] [Найти] [Рейтинги] [Обсуждения] [Новинки] [Обзоры] [Помощь]
Peклaмa:
Литературные конкурсы на Litnet. Переходи и читай!
Конкурсы романов на Author.Today

Создай свою аудиокнигу за 3 000 р и заработай на ней
Уровень Шума. Интервью
Peклaмa
 Ваша оценка:

   Klaipėdos akvarelės: namai ir žmonės (521)
  
  (10)
  
  2018-02-09, 18:01
  
  Gražina JUODYTĖ
  
  Spausdinimo versija | Pasidalink
  
  Klaipėdos akvarelės: namai ir žmonės (521) nuotrauka, foto
  
  KOMPOZITORIUS. Kompozitoriaus Richardo Vagnerio biografija susijusi ir su mūsų miestu.
  
  No Wikipedia nuotr.
  
  „Vakarų ekspresas“ tęsia pasakojimų ciklą apie senuosius Klaipėdos namus ir juose gyvenusius, dirbusius ar besimokiusius žmones. Šiandien praversime Teatro g. 2-uoju numeriu žymimo Klaipėdos dramos teatro duris. Tas sunkiąsias, varstomas, tegul ir rekonstruotas pagal autentiškus brėžinius, kurioms jau 200 metų.
  
  Kada ir kokiomis aplinkybėmis radosi Klaipėdos pastatai, įdomu ir reikia žinoti. Tačiau jų pamatus klojo dabar jau bevardžiai miesto statytojai, o tarp kokio pirklio ar miesto valdžios iniciatyva pastatydintų sienų gyveno ir dirbo irgi jau bevardžiais tapę žmonės. Su retomis išimtimis. Bet apie jas - kiek vėliau. Šįsyk apie tai, kaip ir kieno iniciatyva užgimė Klaipėdos dramos teatro pastatas.
  Teatro ištakos
  
  Tiksli pirmojo Klaipėdos teatro pastato įkūrimo data nežinoma. XVIII a. miesto planuose netoli pilies griovių ir Danės yra pažymėtas kvadratinio plano pastatas, pavadintas „Komedijų namais“. Miesto tyrinėtojo Jono Tatorio surinktais duomenimis spėjama, kad pastatas buvo naudojamas kariniams tikslams. Jis stovėjo valstybinėje žemėje, už kurią mokesčius mokėjo miestas, o tai rodo, jog pirmojo Klaipėdos teatro savininkas buvo magistratas. Kai kurie autoriai teigia, kad teatras „Komedijų namuose“ veikė jau nuo 1777 m., o jame kiek vėliau vaidinusi Berlyno teatro trupė. Tolesnis „Komedijų namų“ likimas nežinomas. Dabartinės Teatro aikštės vietoje ankstesniais amžiais driekėsi Danės žiočių pelkės. XVIII a. pabaigoje-XIX a. pradžioje prie aikštės, netoli Danės, stovėjo senas šaulių batalionui skirtas sandėlis, karių pritaikytas pratyboms. 1803 m. pirklys Vachsenas, kariams pastatęs naują pastatą, senajame įrengė teatrą. Po pirklio Vachseno mirties 1814 m. teatro pastatas buvo parduotas ir paverstas gyvenamuoju namu. Naujas teatrinio gyvenimo pakilimas Klaipėdoje prasidėjo po 1818 m., kai čia atvyko vokietis Ulbrichas. Jam miško prekybos firma nemokamai leido naudotis vienu mediniu laikinu pastatu, kuriame jis įrengė 200 vietų salę ir atidarė teatrą. Pirklių Rupelio ir Voitkovičiaus iniciatyva įkurta akcininkų bendrovė įsigijo sklypą, ir 1818 m. pabaigoje buvo baigtas statyti naujasis mūrinis teatras dabartinio teatro vietoje. Tai buvo dviejų aukštų klasicizmo stiliaus pastatas su mansarda.
  
  
  
  IKI GAISRO. Pirminis dramos teatro pastatas, sudegęs per Didįjį Klaipėdos gaisrą 1854 m. Nuotrauka iš Mažosios Lietuvos istorijos muziejaus fondų.
  
  1854 m. mieste kilus gaisrui teatras sudegė. Teatro griuvėsius nupirko pirklys Masonas ir savo lėšomis ant senųjų pamatų 1857 m. pastatė naują pastatą, kurio bent jau trys fasadai tebestovi ir dabar. Prasidėjus Pirmajam pasauliniam karui, teatras buvo uždarytas. 1935 m. į Klaipėdą buvo perkeltas Šiaulių teatras. Jį globoti, tvarkyti santykius su magistratu ėmėsi „Aukuro“ draugija. Klaipėdoje buvo vienintelis teatro pastatas. Jame vaidino kasmet iš Vokietijos atsiunčiama dramos trupė, gastroliuojantys kolektyvai.
  Richardas Vagneris
  
  Kokie šiame pastate gastroliavo kolektyvai, nors neabejoju, kad būdavo ir europinio, o gal ir pasaulinio lygio žvaigždžių, duomenų aptikti nelabai pavyko. Tačiau bene ryškiausiai išsiskiria kompozitoriaus Richardo Vagnerio figūra. Gal kas trečias, o gal tik kas dešimtas klaipėdietis galėtų įvardyti, kuo tas R. Vagneris susijęs su Klaipėda. Kad susijęs - žinojau, bet kuo, tikrai ne. Užtat labai godžiai puoliau prie Džordžo Belanės knygos, dar sovietmečiu išleistos „Siluetų“ serijoje „Aš, Richardas Vagneris“. Visokių miestų - Drezdeno, Leipcigo, Magdeburgo, Vienos, Paryžiaus, Ciuricho, Karaliaučiaus, pagaliau Rygos - vardus aptikau. Mėmelio - ne. Jis atsidūrė tarp bendro provincijos miestų, kurių teatruose R. Vagneris yra dirbęs, įvardinimo. O aplinkybes, kaip R. Vagneris atsidūrė Mėmelyje, bent nuotrupomis vis dėlto pavyko atrausti. 1836 metais mūsų mieste gastroliavo Karaliaučiaus opera, kuriai iš dalies vadovavo ir garsusis vokiečių kompozitorius R. Vagneris. Mat pagrindinis Karaliaučiaus operos dirigentas Luisas Šubertas nenorėjo vykti į Mėmelį, kurį jis laikė karalystės užkampiu, ir vietoje savęs išsiuntė antrąjį kapelmeisterį R. Vagnerį. Karaliaučiuje nuolat gožiamas to Šuberto, tačiau muzikiniuose Europos sluoksniuose pagarsėjęs kompozitorius gastrolių metu Klaipėdoje tikėjosi atskleisti savo talentą. Gyvendamas ir užsidegęs dirbdamas mūsų mieste - repetavo trupės rodomus veikalus, dirigavo spektaklius ir koncertus, rengė įvairias programas - pelnė miestelėnų prielankumą, pagarbą. Kas be ko - aplink jį pradėjo telktis ir turtingieji, rėmę jo parengimus ir besižavėję jo energija. Ir, žinoma, kūryba. Garsas apie R. Vagnerio sėkmę netruko pasiekti jo „šefo“ L. Šuberto ausis Karaliaučiuje. Bijodamas būti pritemdytas, pats atvažiavo į Mėmelį. Tad R. Vagneris vėl buvo nustumtas šešėlin. Galbūt ši aplinkybė lėmė, kad R. Vagneris susidomėjo prūsiška mitologija, ir tai jį įkvėpė parašyti muzikinę istorinę dramą „Paskutinis pagonių sąmokslas Prūsijoje, arba Vokiečių riterių ordinas Karaliaučiuje“. Joje personažais tapo prūsų mitologijos dievai Patrimpas, Pikuolis, Perkūnas, pagonių mergaitė, vardu Marga. Pagal šį kūrinį 1837 metais Karaliaučiuje buvo pastatytas muzikinis spektaklis. Vokietijoje R. Vagneris buvo neturtingas žmogus. Jis blaškėsi po įvairius teatrus, užimdamas dirigento vietą, tačiau kaskart įsiskolindavo ir jį gaudydavo kreditoriai. Vengdamas kalėjimo ir vedamas meilės moteriai, jis ir atsidūrė Karaliaučiuje. Šlovės kompozitorius sulaukė tik 1842 m. Drezdene. Nuo 1843 metų buvo Drezdeno karališkosios operos dirigentas. Dalyvavo 1849 gegužės sukilime, kurį numalšinus pabėgo į Šveicariją. Vėliau trumpai apsistodavo Venecijoje, Liucernoje, Vienoje, Paryžiuje, Berlyne.
  
  DABARTINIS. Dabartinis Klaipėdos dramos teatro pastatas „mėgsta“ keisti spalvas... Thomas Pusch / Anaiptol („Wikipedia“) nuotr.
  
  1864 m. susilaukė Bavarijos karaliaus Liudviko II palankumo, apsigyveno Miunchene. Karalius apmokėjo jo skolas ir toliau finansiškai palaikė. 1865 metais vėl grįžo į Šveicariją. Paskutiniuosius gyvenimo metus praleido Bairote, kuriame 1876 metais atidarė muzikinį teatrą. Jame statė savo operas. 1882 m. dėl sveikatos sutrikimų išvyko į Veneciją, kur ir mirė 1883 m.
  Jei būtų mano valia...
  
  Keliaudama po Europą ne viename mieste pastebėjau bareljefus ir skulptūras R. Vagneriui atminti. Nesu jo muzikos - „sunkiasvorės“, kartais tiesiog depresiją varančios - aistruolė. Bet gal tiesiog nesu įsiklausiusi, pajutusi. Bet jo kurtoje muzikoje, matyt, kažkas yra - juk jau trečias šimtmetis, kai pačiuose žymiausiuose pasaulio operhauzuose statomos jo operos „Tangoizeris“, „Liohengrinas“, „Tristanas ir Izolda“. Rinkdama informacijos apie R. Vagnerį krislus, empatiškai bandžiau pajausti, kur jis Klaipėdoje galėjo gyventi? Tikriausiai prieš teatrą buvusiame viešbutyje. Jame turbūt ir pusryčiaudavo, pietaudavo. Bandžiau įsivaizduoti, kaip jis žingsniuoja Teatro aikšte ar Turgaus gatve. Lygiai taip pat, kaip kartais, šišo pagauta, bandau įsivaizduoti, kur, krinolinais pasidabinusi, galėjo vaikščioti karalienė Luizė. Suku galvą ir dėl to, kuriomis Klaipėdos gatvėmis galėjo žingsniuoti Mėmeliu „parištas“ Trojos lobių atradėjas pirklys Henrichas Šlymanas. Klaipėdoje stinga jos istorinę praeitį atspindinčių skulptūrų, gal ir tiesiog bareljefų. Širdžiai malonūs berniukas su šuneliu, pasitinkantys ir palydintys laivus, vaiduoklis prie sukiojamojo tilto, daugelis kitų meniškų akcentų dabina Klaipėdą. O štai atspindinčių Klaipėdos kūrimosi ir vystymosi istoriją meninių inkliuzų tarsi ir stinga...
  
  
  
  5000/5000
  Максимальное количество символов: 5000
  Клайпедская акварель: дом и люди (521)
  
  (10)
  
  2018-02-09, 18:01
  
  Gražina JUODYTĖ
  
  Версия для печати | Поделись этим
  
  Клайпедская акварель: дома и люди (521) фото, фото
  
  КОМПОЗИТОР. Биография композитора Рихарда Вагнера также связана с нашим городом.
  
  No Фото Википедии
  
  «Western Express» продолжает цикл рассказов о старом Клайпедском доме и людях, которые там жили, работали или учились. Сегодня мы будем в Teatro g. Номер 2 отмечает дверь Клайпедского драматического театра. Это тяжелый, закрученный, пусть и реконструированный по подлинным чертежам, которому 200 лет.
  
  Когда и при каких обстоятельствах были обнаружены Клайпедские постройки, и это интересно узнать. Однако их основы были заложены ныне неназванными строителями города, а между купцами или городскими властями были построены стены, люди, которые уже были безымянными, жили и работали. За редкими исключениями. Но о них - чуть позже. На этот раз о том, как и по чьей инициативе родилось здание Клайпедского драматического театра.
  Истоки театра
  
  Точная дата создания первого здания Клайпедского театра неизвестна. Восемнадцатый век. Планы города рядом с рвами замка и датчанина обозначены квадратным планом под названием «Дом комедии». Данные, собранные городским исследователем Йонасом Таторисом, предполагают, что здание использовалось в военных целях. Он стоял на государственной земле, за которую город платил налоги, что свидетельствует о том, что владельцем первого Клайпедского театра был мировой судья. Некоторые авторы утверждают, что театр в Комедийном доме функционирует с 1777 года, а чуть позже играл в труппе Берлинского театра. Будущее комедийного дома неизвестно. На месте нынешней Театральной площади в прошлые века растянулись дюны устья датчан. Восемнадцатый век. конец девятнадцатого века В начале 19-го века возле площади возле датчанина был старый склад батальона стрелков, приспособленный для тренировок. 1803. Вахсен, купец, построил новый театр в старом особняке после постройки нового здания. После смерти купца Ваксена в 1814 году Здание театра было продано и превращено в жилой дом. Новый подъем театральной жизни в Клайпеде начался после 1818 года, когда сюда приехал немецкий Ульбрих. Ему было предоставлено бесплатное деревянное временное здание, где он установил зал на 200 мест и открыл театр. Компания была основана по инициативе Рупеля и Войтковичюса. В конце года новый кирпичный театр был завершен в нынешнем театре. Это было двухэтажное здание в стиле классицизма с мансардой.
  
  
  
  ОГОНЬ. Первоначальное здание драматического театра сгорело в результате пожара в Клайпеде в 1854 году. Фотография из фондов Музея истории Малой Литвы.
  
  1854. город сгорел после пожара. Руины театра были куплены Мэйсоном Мейсоном и за его собственный счет на старом фундаменте в 1857 году. построил новое здание, по крайней мере три из которых все еще используются. После Первой мировой войны театр был закрыт. 1935. Шяуляйский театр был перенесен в Клайпеду. Общество Акурас позаботилось об этом и о его отношениях с мировым судьей. Клайпеда была единственным театральным зданием. В нем каждый год участвовали драматическая труппа из Германии и гастрольные группы.
  Рихард Вагнер
  
  Чем занимались коллективы в этом здании, хотя я не сомневаюсь, что были как европейские звезды, так и звезды мирового уровня, но данные оказались не очень успешными. Но фигура композитора Рихарда Вагнера, пожалуй, самая выдающаяся. Может быть, каждый третий или, может быть, каждый десятый Клайпеда мог назвать, что этот Вагнер имеет отношение к Клайпеде. Это связано - я знал, но нет, правда. Вот почему я напал на книгу Джорджа Белана «Силуэты» из серии «Я, Рихард Вагнер», выпущенную в советское время. Во всех городах - Дрездене, Лейпциге, Магдебурге, Вене, Париже, Цюрихе, Кенигсберге я наконец-то нашел названия Риги. Мама - нет. Он оказался среди названий провинциальных городов, в театрах которых работал Вагнер. И обстоятельства, при которых Вагнер оказался в Маме, по крайней мере фрагментарно, все же удалось распутать. В 1836 году Кенигсбергская опера была организована нашим знаменитым немецким композитором Р. Вагнером. Будучи главным дирижером кенигсбергской оперы, Луис Шуберт не хотел идти к Мумии, которую он считал королевством королевства, и вместо этого послал себя вторым капитаном-мастером Р. Вагнером. В Кишиневе Шуберт постоянно в пути, но композитор, известный в музыкальных европейских кругах, надеялся раскрыть свой талант во время своих гастролей в Клайпеде. Живя и горя, работая в нашем городе, он репетировал труппы, выступал с выступлениями и концертами, организовывал различные программы - заслужил достоинство горожан, уважение. Кто кроме всего прочего - богатый, который поддерживал его подготовку и его энергию, начал собираться вокруг него. И, конечно же, креативность. Звук успеха Р. Вагнера вскоре дошел до его «шеф-повара» ушей Л. Шуберта в Кенигсберге. Опасаясь быть потускневшим, он сам пришел в Мемель. Тогда Вагнер
  
  Так что Вагнер снова оказался в тени. Возможно, это обстоятельство вызвало интерес Вагнера к прусской мифологии, и оно было вдохновлено музыкально-исторической драмой «Последний языческий заговор в Пруссии или Орден немецких рыцарей в Кенигсберге». Патримпас, Пикуолис, Перкунас, языческая девушка по имени Марга стали героями прусской мифологии. В 1837 году в Кенигсберге был построен музыкальный спектакль. В Германии Вагнер был бедным человеком. Его отвлекали разные театры, занимавшие место дирижера, но каждый раз он был в долгу и попадался на кредиторов. Избегая тюрьмы и будучи во главе с женщиной любви, он оказался в Кенигсберге. Композитор славы пришел только в 1842 году. Дрезден. С 1843 года он был дирижером Дрезденской королевской оперы. Участвовал в восстании в мае 1849 года, которое после убийства бежало в Швейцарию. Позже он остался в Венеции, Люцерне, Вене, Париже и Берлине.
  
  НАСТОЯЩЕЕ. Нынешнее здание Клайпедского драматического театра «любит» менять цвета ... Фото Томаса Пуша / Anaiptol (Википедия)
  
  1864. получил милость короля Баварии Людвига II, поселившегося в Мюнхене. Король заплатил свои долги и продолжал оказывать финансовую поддержку. В 1865 году он вернулся в Швейцарию. Последний год он провел в Байроте, где в 1876 году открыл музыкальный театр. Там он построил свои оперы. +1882. отправился в Венецию из-за проблем со здоровьем, где он умер в 1883 году.
  Если бы это была моя воля ...
  
  Во время путешествия по Европе я заметил во многих городах барельефы и скульптуры, чтобы почтить память Вагнера. Я не его музыка - "тяжелая", иногда просто фанат депрессии - фанат. Но возможно я не слушал это. Но в его музыке, кажется, что-то есть - ведь в третьем веке, когда его оперы «Тангойзер», «Лиохенгрин», «Тристан и Изольда» были построены в самых известных оперных операх мира. Когда я собирал информацию о Р. Вагнере, я пытался сочувственно выяснить, где он может жить в Клайпеде? Вероятно, перед театром в бывшей гостинице. Он, вероятно, завтракал и обедал. Я пытался представить, как он шел по Театральной площади или улице Тургаус. Как и случайно, я пытаюсь представить, где королева Луи могла ходить с кринолинами. Она также поймала голову на том, какие улицы Клайпеды могли ударить ее троянские казначей свекрови Генрих Шлиман. В Клайпеде есть скульптуры, отражающие его историческое прошлое, может быть, просто барельефы. Сердечный мальчик с собакой, встречающими и сопровождающими лодками, призрак на вращающемся мосту, многие другие художественные акценты в Клайпеде. И вот отражение истории создания и развития Клайпеды, поскольку художественных включений, похоже, не хватает ...
   Будет больше Домой - 2007 23 апреля Отныне акварели Клайпеды будут печататься в пятницу в Western Express. Читатели «Акварелес» можно найти в одном месте на портале «Western Express» www.ve.lt, перейдя по ссылке «Клайпеда» в строке меню.
 Ваша оценка:

Популярное на LitNet.com Э.Моргот "Злодейский путь!.. [том 7-8]"(Уся (Wuxia)) Д.Сугралинов "Кирка тысячи атрибутов"(ЛитРПГ) О.Коротаева "Моя очаровательная экономка"(Любовное фэнтези) А.Завадская "Архи-Vr"(Киберпанк) Д.Сугралинов "Дисгардиум 3. Чумной мор"(ЛитРПГ) А.Зимовец "Чернолесье"(ЛитРПГ) Т.Ильясов "Знамение. Начало"(Постапокалипсис) А.Куст "Поварёшка"(Боевик) Л.Джонсон "Колдунья"(Боевое фэнтези) М.Бюте "Другой мир 3 •белая ворона•"(Боевое фэнтези)
Связаться с программистом сайта.

Новые книги авторов СИ, вышедшие из печати:
Э.Бланк "Колечко для наследницы", Т.Пикулина, С.Пикулина "Семь миров.Импульс", С.Лысак "Наследник Барбароссы"

Как попасть в этoт список
Сайт - "Художники" .. || .. Доска об'явлений "Книги"