: .

"": [] [] [] [] [] [] [|]
:
Author.Today

  • © Copyright (barista80@bk.ru)
  • : 04/01/2021, : 04/01/2021. 504k. .
  • :
  • FB2
  :


   wywj wwy.
   - WJwj ? wwjwwywj yyy www?
   - Yy! ywj ywjy ywj yww! Y wy, wjwjwj wy yy?
   - WJwj! - wwjy w w.
   - wjwjww wjwj wwwjww yyy y. ywj wy. wj.
  
   * * *
   - wj, wj, yww -ywj w! - y
   w, wj yyw ywjy.
   - wj yy wwjwj?
   - Ywj y ww, wj, wy wy.
   - WJ wy w yy ywjywjw?
   w ww ywjy yy, w ywyy yyy ywj
   y wjy yyy, wjw ywjwwjwy wywj.
   Yw , yy wwy y wjwjw y w y wjwj.
   w wwjy y, wy Wwjwjwy wwwj wjyy wjwjw
   ywwywj ywjwwy. wj wjyyyy wyy w wj wy
   yyyy?
   w wj w ww wjwjwj wjy. Yyywj w (y
   w w) ywj wyy wy yy. Wwj
   y (wywj y w w) y w, wwj-w, ywj
   wj, wy wjyywj ywy.
   ywj, wj wwjww, wjwwjw ywj yy, wj wyww
   wj yy w w, wj wy y w. ww yw
   ywww ywj, w ww y w, Wwjwjwywj
   wwy wjw. ywj ww yw w wj w wyy:
   - wwjy, ywj ywwjy yyy w. ywwjy yw wjwjw
   . wjy ywj yywj wjwjy.
   - Ywj! - wwyy ywwjw ww wwjww. - Wyy wjwj -
   wy! yywj, wyw - ywj yyww wj wj!
   - Ywj yyww, wwjy! w ywj ywjy wjw? ywwjy
   yw? wj, w! yww!
   - wjw - wj! Ywj!
   * * *
   w w ywjwwjwjywj wj wjwj. Ywj yywjwj, yy ywwj
   ywww yw y. Yy , wjyy y -wy wjwwjw
   y ywj, yy w yw.
   ywwj wy wwwwj wjwy-yw, y ywyy w
   w, wjy yww yy w wj. w wj yy
   w, wyy wjwjy, wj y yy.
   Yy wwjww. ywj wjyy w y wjywj w y,
   ywy, wj, wjwj wj, wy ww.
   w y yywj yyyy www wwjyyw. ww wjw,
   yy wjyw yyw wwj y yw, ywywwj y
   yy, wj wjwjywj wyyywj wjyy wj wj
   ywwy, wy ww. Ywj wjwjw, w wj
   ywwwj, wy ywjyyy ywwjyyw. wj w, wjwjy ywj y
   wy, wy ywj ywjy y ywjwj www y Wwjwjwywj wwy,
   wy - wj ywjwjy yw wy wyyw ywwjwjwyywj wwjwjwwwj
   w wj yywj y ywjw w.
   W w wjy. WJwjywj wyyw Wwjwjwywj wwy, wjw,
   yy y ywj w yywjyy . wj wyyw,
   wjwy wj wyyyw wwj wjw yy ww wjywwywj, yw
   wjwjw wy wjwj ywj.
   * * *
   w wy yy. w yy w y wyw y
   yyy yyy yy wwjwwj. wjwj wjwj wjwj ywjwjwj - wjywj
   wwjyw, w wjw wj y wyy ww.
  
  
  
   wwy wy
  
   Y wywwj
  
   ywwjwj wjy ywy wwywj yywj wjwjwjy, ywyywj wjy wjwjy
   wwywwjwwwj wj wjwjwwy wjyy. wy yy wjy ww
   wywjwj, wjy wjywwj, yyy wjwjwj, wwywwj yww wwj w
   . yw ywj-wy wwy, wyw yy wwj.
   wjwjw w . ywj wwjwwy yyy
   wwjwj yyy y wwww yw yy wyy wjywj. WJwjw
   ywwwj w wjyywwwj w y wjwjwjy yw ywj,
   wyy wwj yy wjwwjw.
   WJwjyy wjwj ywj y wy, wj w "wwjwjw".
   "Wwjwjw" - wy wy yyyy wyyyy wwwj. ywj wwwjy
   yywjwy yw y. yywj y wj wwj
   y. w wy wj - wy. "Cwjwjw", ywy
   yyww , wj yw wjwjy yyy, wjwjw.
   w w ywj ywj y wy wy, ywj y
   ywjy wj. wjwj wjy, wjwjyy :
   - wjy ? ywj!
   - WJ ywj yy ywj wwwj! - ywjyyy w wj. -
   WJwwj wj wjww.
   - wjwj wj w? - wyw w y y. - ywj wj
   wjyy yy.
   - w ywj ywyw, - ywj yw wj.
   w wj yy yy:
   - w, wj ! wj, wyy ! wyy wjywww
   wj?
   - wjw ywjy y-y-yy y w wjw, - w y wj
   wj-wy wyy ywj yyy.
   - wy ywjwjw? ywj ! wyw yw! - w yww
   w.
   - wjy yw, - wj y ywyyy yy, -
   wj wy .
   Wwy wyy, wy ywjwjw y wjwjwjy w. Yy wj ywy w
   ww ywj, wwjw ywjyywjwj y ww
   yw wj y. Wwj wwjwj, wywj ywj, yywjyy, w
   yw. ywj wwj ywj wyy, w wyw wwjw,
   yy... ywj wy. ww wjwj ywjy yy, wj - y!
   yww ywjyww - ywjy ywj yyw! Wyy wjy
   ywjy, w yy. y ywjw y, wwjwjwj yywyw.
   - w, w wjy w ww? WJ y! - y w.
   - Y-y-ywj --y, - wjwj yy w.
   - wy - y ywj? wj?
   - Y-y-ywj --y! --wjw - --wj, --y -
   y--! Y-y-ywj --y---wjww! ---! - w .
   - W ywjyw y wjwjwj wwj! - wj yy wj.
   - --yy wj! ywj w-w-wwyy! ---!
   - w wj yy!
   Yy w wyy wywjwj w y wjw, ywy wjwjw:
   - --yywwj! --yww!
   wj w wwy ywj wjwjwjy ywj y, wy wjwjyw.
   ywjwwj wwj wy y ywwj.
   - w, wj ww! w yw! - wj ywj wjwj
   wwjww y wjwjwjwj. - W wwy w wwjw?
   - WJ yy wwjw ywj ywjw, - ywy wj.
   - ywj ywjw? ywjwjw ?
   - y, wjwjw w w wj wwjwjw. ww w wjwjw,
   ywjwjw, - yw w.
   Yy ywj w y wj ywjy ww:
   - w wj? yy? Yy wjwj wwjyy wwwyy! Ywj y!
   y, wwy w wwj!
   - Ywj yw, ywj! yw wy wj: yyw yy-ywj
   yw wj wyw.
   wjwjywjywj wj yyyw. w wjwjww w. ywj
   wywj wyyw, wwj yw wjw, ywj wy-ywj wjwjw
   yywjw wjy.
   - yww yyy y. wjyy wwjwj, - wjw w.
   - wjw wjwjwjy wjw yw w? ww, wwy ywj
   wjwjwjy wjw wjwjwwj. Ywj y, wwy w ! - wwjwj
   ywj.
   - yyw yywjy wjwjwjy. wj, wj?
   - yywjyy.
   Wyy ww wjw. yy yw wywjw. yw y.
   - Y, wyy ywj ywwwj! - wwj w. - Yy yy!
   yw! wj wjw wjy?!
   ywjywwjyy wjwj wj ywjy.
   - wyy wj, - wjw w, - yyw y,
   ywj.
   Yyy w ywwjwj w y wjwjwjwj, y yyywj ywj yw
   y, ywy yyw wwj.
   - yywwj y, yww, - yww ywj w, - wywwj
   w wjwjwj wjwjy.
   - yw ywj, ywwj, - "wwwwj" yww w
   y wj.
   Yw y, w ww, yywj y
   ywy wj ywjwyy w w ywj . Wyw yw
   y y wy wjwj.
   - w yy: yw wjw yy wjywj, wj yyy wjywjw, -
   w ywjy ywywwj y wjwj.
   - ywj yy yyw, - wj.
   - y, - wwj wwjww wjy w.
   WJy w wj yww ywjwj. y y wy, wy yyy,
   y yyy ywj-wy w, wy yywj ywj
   ww wjwjy, ywyywj ywj wjwj wjwjw ywyywj ywj ywj
   wjywjww wjy yy. wy wwj yyy ww.
  
   wwy wwjw
  
   w ywjw
  
   Wywwjwj w y wjwwyyy ywjwj, WJwjy yyy, ywy
   wjwjw y ywwy - wjy, yw wjwjwwjwwy wjwjwwy
   yywj. ywj ywwyyyy yw yy - wy wwjwjw
   y, wy wjw wjwjywj. WJwjy yyy w wjyy, wwj
   yy WJy. ywj WJ y wj ww, wjy ww
   wjywyywjy. Yy wwy ywj yww wyy wj.
   wj yy y ywwjwjw yyww w wj. wj
   wjwwjwjwj wj ywj y y.
   - , Wwy Ywy (w wy ), ? wj
   WJwjy yyy, ? w wy wjwjyyy www. WJ wywj
   wy, wwwj wwjy y w wjw. yw www -
   ywjy ? wjwjwwj?
   - Y wy , WJwjy yyy, WJ ywj yww - wyyy,
   ywwyy. Ywwjy ywj ywjyw, wjw w yww? - ywwj
   wy .
   - wy yw - yww? wjw ywj yww? Ywjy, wy ywwj!
   - Yy ?
   - Yw w wjwwwj. ww w wj wj.
   Wwy Ywy w wjyy, wjw w y wj.
   WJwjy yyy WJy.
   - WJ, y, yww, ywjyyy w wwjyy, - yw
   wjy.
   WJ ywyy w , yy wj.
   wwj y wyy w y wjywj w y y. yywj,
   WJ yy ww w y. w ywj w y ywjwjy
   wj ywjyw w WJy, ywjy yw wyy ywj wj.
   wjwjwww wwj ywjwjwwy, wjyyy wjy wwj, wwj. wj
   wyy ywjy yyw: ywww wj yw ywj wy ywjw? Wy
   w wj ywjy ywwjyw ywjwjww w WJy. Yy w wwwjwyw
   yyw yy. ywjywj wjw.
   - WJ, wy wj, wy y yy w? - wyw
   w, wjwwj y wj w wyy, wy ywj wy wj.
   - wj.
   - WJwjy?
   - wjy. Ywwwj - yw wywjw, - ywwjw WJ.
   - ywj wjy w, wy, ywj ww, ywwjyy wj
   .
   WJ wyy wj, w wyy wjwwj wyy-wyy.
   - wj yy, wy ywjw ywj wyw. Yy ywj: "wjwj,
   wjy, WJ wjwj". Wywj w, wy ywj y
   ywjw , wwj ywjwj WJ, wwj wy wjww. ywy wy wjy
   , wy wjww wywjy , w www yywj.
   w yy wwy-wwy, wjwy yw wyy, wy yy.
   WJ wwyy ywwjyw ww, wy yy wjwjwwwwjyy wjwjw .
   wjwjw ywjy, WJ, wy yy wywj y wy wjwjw, wy yy, w,
   wj yww. Yy WJ yy. Wyy wj wywjwj wyy wj,
   w wy w wjwwj wj wj, ww, ywwj ywwyyww
   wj wjyy.
   Ywwjy WJ wjwjwj. w yw w w wwy. -wy
   wjwjw w ywj:
   - w, WJ wj! wj, ywjyywj! wj ywyw!
   w ywjyw. wwy ywjwj ywjyywj wwj, wjww
   wj ywj yy.
   - WJ! - y w, wjwj "wjy". ? WJ--! WJ----!
   WJ yw, WJ ywjwjww, w wj. Yy yy wjwy ywjy ywj
   w. wy-wy ywjwy wwj: ywj w ywj yyy. yy
   w yy.
   wjwj wjwj ywjwjwj y wwj wj yy - wyyy
   wjywyy , ywyyy , y wjy,
   WJy. wj wj wjwjy, wwwjwjw y wy-wy, yyy
   wjwjwjy wwy, ywy wwjwj. wwj wj wyyy wywwj
   wy y ywwwwjy, wy y WJ. yywj yyy yw
   wywjyy yww y. Yy wj ywj WJ
   y, wwj ywj wjy wj w.
   y yyy wwj w y wy. Ywjywj
   WJ ywjwj wyy wj w, wy w ywjw w.
   ywy wjwjy wjw y y ywww. w
   wyww. Wwj y wyy ywjwj wj, wj wywj. Y ywj
   y ywjy wjwwjy. WJwjw www "yyy", wj,
   ywjyw ywj wyy wwwjwwjyy w y. Wwj
   ywyywj y ywj.
   - w ywjyy, ywj wjy wwj - ywwjw wj, - w
   WJ wwj.
   ywj wwjw wjwjy:
   - w y wwjywj wjw! yw wwjyw! w - ywjwjww!
   "wjy" y y ywj . Ywjyywj, ( WJ w
   y) wy-wy y - ywj ww.
   wjwy. Wywj ww, ywy w y ywj ywj ww. W
   wj wjy wyyy wjy wywjwj. yw wjwjwj ww
   wjwj wwy, y wjyy wwj wjwwj ywjy.
   ywjwj y wjwy. yywj w y WJ yww,
   ywy, wjwj w. WJ , yy w ywjw yww.
   Yy y wjwj yy. wwj ywwjyw wwjwjw yww
   wy-ywj wyywj. ywj yy y, wy ywjwjwj ywj WJ
   w wjwjy ywjwjy, wj ywjy wyw wj w yy wwj
   wy wwwwy ywjwjwj. WJ, yywjyy, y ywjy wjyywjy
   ywjy. WJ ! wjy ywjwjwj wywj y wyyy w.
   - Wyy y ywjwjwj ywj wy! - yw ywj. - ywj
   wjw! w, y yy!
   Yy w wwjwwy ywj yw. ywjwj ywj wywj ww
   "ywjy".
   wwjywwj w WJ y y. Yy ywj yy ywj
   y, ywy yywj ywj wwwjw.
   -wy wjwjwj wyy wj wwj ywjy:
   yy wywj wj,
   wjwj wy www ,
   WJyy w ww...
   ? wy, y wy .
   y - ywjy wjy.
   wy wj, ywj w w,
   Yy wjw yy.
   ? wy, ywy .
   wwwjw y wj
   Ywj wywj wy
   wjwy wwjwj yw:
   ? wy, y ...
   w w, yy y ywj y wyw. wj wyw:
   - , ywjw w, ywj w? Yy yw wy
   yy, wjy.
   - yw wjwjwwwwjyy yy. Yy wjwjy ywj ywjw
   .
   - yy yy ywjw? yywj, , ywj y , yy ywj
   ywjw.
   yw ywj wjy y yywj:
   - Ywj yyw, y.
   - , ?
   - Ywj wjwj, wjw wj, w wwwj - w y. Yyy
   wyy ywjyyy ywjywjw.
   "wy , ? ywj w, ? ywjywjw - w ywjywjw... ywj
   yyywj wwy ywy, yy ywj wj ywjywjwjw wy
   yyw. ywy wy wj w yw..." w wyyw,
   ywwjyw wwwjywj, ywj ww ywjwjy wwjy wy.
  
  
   ------------------------------------------------------------------------
  
  
  
   10
  
  
   ------------------------------------------------------------------------
  
  
   *Wyy ywjw wjwj*
  
  
   yw yyw wjwywj y, yw Wyywj wjw y.
   ywj yw? WJ ywy wy Wyy, yw w y wy
   wj-ywjyywwy, ywjy ywj ywwj yyw ww. Yy wj
   wjwj wjwwjw ww w ww wyy ywjwjwjywj yywj.
   wj ww - y ywjyy, wj yy wj y. Wyyywj
   wjwwjwj: wy wjwjy wjywwy, wy wwjw y yw wjyywj, wy
   wjy wjww y yywj ywyy, wy yyyywjy ! yw wy
   y! wwjw wy? wjwjwwyw wwjwj wwjywj wjy: wy -
   wj, wwj , wjwjy y ywjy wjwjw. w wj wjwjy.
   ywy wy wjwj ywjywj ywwjyyw ywj wjwww. y, y wjwj
   y! ywjwwj wj w ywwywj: wy ywwj ywjy
   w, wy ww, wj wjwj wj: w wyy w - wywj
   wwjwj Wyyy yyyyww. yw ywjwwj yyy, y yy
   wjwjw ywj ywjy, ywjy ywj www, wj wjwj w ww! ,
   yywj, wjwwjy yw, wj wjwjy wjy! Ywjww y
   yw y yw, wjwj wwjwj wwjw wj wjwjy wjywjw.
   wyw! ww ywjwwj yyw, wy wywj wj yy w
   yyy, wy wwjw yyy yww. yyy ww ywjy, ywjyywj,
   wy wy wy y yw ywjw wj wjwjy wwjwjw
   yyy ywwj, wj y wwjwjyyywj yy ywwjw. Wyy wywj
   ywy wj ywwj, ywwjywjw, y wwjwjyy yww - wj
   y wwjwj ywjw. ywj, y wjwj wj, y wjywwwj
   Wyy ywj wjwjwjwjyw.
   yw Wyywj yy w: ywjwj wj wyy wjwjy ywjwjy,
   ywj ywwy wjwjy ywjwjy - ywjyywjw wjw wjywj wyywjww.
   ywwy ywjyywjy wwyw ywjyy wjy yw y ywjy
   wwj wjwj. Wyy ywwj ywjwjww wywj w w Ywwy,
   wj ywjy. Ywjwjwjwwjyy yy yyy wj wyy y
   y y wj ywjywj. Yww, y wjwjywj, wyyyy
   ywywjww w ww wjw Wyywj yww, ywwjwjw
   wwyy, ywywwjw yw ywwjywj .
   - WJ w wy, Wyy, ywwy ywwjwjw wwyy wywwjw yy, wy
   wj w ! ww ywjwjyy y y wj wjyyywj,
   y w ywj, y wjy ywjy w, w ywyy, wy wwjw
   ywjyy www wwjwwjwwj wjwjy.
   - WJ? - wjw Wyy, - wy wj wy wjwjy wwj?
   - Y, wjyww, yyy yyyw wjwjy wwwj wjwy. Wy
   wjww wjyy wjwj yw wj-ywj wwwj w yww,
   ywywj yyw ywj-ywj wjyy wjw wwjwj yww: wy wj
   ywwy wwj!
   - W, yww, wj yww? wjwj wwjwjw wwyy w
   w wywy? - wyw Wyy, - y wywj
   yww wjwj wy wjwjw?
   - Y wj, wyyy. W ! Y, wywj yyy wwyw wjwj wwwj
   wyy! wwj wjwj wwjwj, wjwj wywjw wyy! - ywj yw
   Yww.
   - WJ, wy wj ywwjwjwyy. Yy wy wjwjw wywjw wyy? - yw
   ywwwj ywj Wyy, - ywj w ywy y wy ywj ywjw.
   WJ yy ww y -y, y wjwjww, wjw wwj yywj
   ww wjwjw wjwjy -y, wy ww y ywjwwj
   wywwjwj wy.
   - W, ywjywj ywjyyy, - wjw ywj, - wjww, ywj
   yy wjwj! wwy wjwjy yywy wwwj!
   - yywy wwwj? W wy? wjwj ywj w, w, yyy!
   - yww Wyy.
   - WJ y, ywjwj, yyy. yyy - wy ywj wywj yywj.
   ywj w y ywyy - yywj wj ywjyyyww wywjww!
   ywjyyyww wywjww yw wjwjw ww wwjwjwj: wjwj
   w ywyw w!
   - , wjyww, - ww Wyy, - wwjwjw ywj y.
   W , -wy y wjwjy, ywjyyw. Y ywjw, yw!
   - Y, y-wj, ywj y, wjy, ywj ywjyyw, ww
   yy, - y ywj Yww, - , y-wy, wjw ywj ywj,
   wy wy wjwjy ywjwjy wj wwj wy ywj, wy, yww,
   yw yyy y wyw y y. Yy ywy ywj
   wj. wyy, wy wy ywj y wj? WJ yy y wwj yyw
   wwj!
   - WJ , wwj. Wywj ywj, wjwjy ywjwjy wjwyy wwj.
   y, w wjw wjy. Ywjy ywwjwjwyy, wjw wjwj
   www yww wj , yyyyw, wyy ywj www wy wj.
   wy wy wwj! - wyy Wyy, - ywj wjy
   wwjyy wj yyy wjy , wy wwj yw yy.
   Yy yw wwwjy ywj ywjy ywj ywwjwjwyy.
   - yw wjyyy! - wj Yww - wj ywj ywjy ywj
   ywwjwjwyy, ywj yyyy wjy ywjwjy! WJ yy wjy ywy wjw
   ywj wyy! wwjw w, wy wwjwjw wywwwjyy
   wy-wy wyywj ywjyywj! WJy wyy wjwj ywy ywj wjywjw!
   - WJ, yy ywj wy wwj, - wjw Wyy, - ywjw w
   ! Yy w , , wy wyy!
   - Yy ywj ywjw w ywj w ! wjy
   wywjy, ywjy! ywj, yyy w y, wy yy y wy
   wwjw! - ywjwj wy wjwwjwjwj Yww yy w.
   wjwjy Wyy ywjy wj ww wj y wy y y
   wjwjy ywjwjy. Y wjwjywj, ywj ww yww
   wjw wj-y y wjyyw wjwjy ywjwjy y-wjy.
   Yy ywwy w, wy w Wyy w y ywjwjwjw
   wjwjw, w w wwj ywjyywjywj wj wjy.
   - W wj wjy w yw, Wyywj, - yy Wyy
   wj, - Yy, yw y wywjw - yw ywwjyy, ywjy ywyw
   w!
   Wyy wyw wjwjy ywjy wwy wwjwj y ywj ywj,
   ywjww wyywjyywj wj yww Ywwwj, ywwj
   wwj ywwjywjwwj. WJ ywjy y wywww wwy ywjwy, ywywj
   ywjyywjy y w w ywj. wwj yy wwjw
   ywjyy yww y ywywjy w yy w wy
   wj, wy yw ywy wjy.
   Y wwjwj wjwjy, y wjwjwjywj wjwj wy wwjw y,
   Wyywj wjyw wyw wjwwwj wwj, yy yy yy ww y
   wjwjy. Yy wywjwwwjyyy y wjw y wywj wjwjy. Y
   wjwjywj, wjw ywjy yywwjyy ywywjww wy y
   wjyyy wjy ywjwjy, w wjwj w, wy wjy ywjwwj
   wwy wjwjw yywjy yy yy wyyy yw, ywyw
   w. wjw wj, wy w ywwjyy yyywwwjww
   , wjwj wj, yywjw wwjwjw w wjwwwj w ywj. ywwj y,
   Wyy wwy wwjwj y, ywj wj , yyy Ywwwj
   y wjwj ywjw wjwwwj w y wjwjw. Yww, wjy
   ywj, ywj yw Wyy yw ywj yy wj wjwjy y
   ywwjwj w y wywywjy ywjw wj wwy
   yywy y. WJwjy w, ww yy, wy ww,
   w, yy , wwj w wyy ywjyy
   , w wjwj wwjy wwjw wj yy
   yy y y wwj wjyy. yw wwjwj wwj, wy
   ywwyw, wy wjw Wyyyyy wjy ywjwjy. wj yy wjy w
   y ywjwwjwjywj.
   yw yww wyw ywjywwjy wjwjy. W w ywjwwj ywj
   Wyywj yywjwwy ywjy: ww wjwjww ywwjw, yy
   yy , y, y ywy Wyy wjyy wjw, yy wywj
   wjwwjyywj - wjwjw y ww yywjwwy wjwy w
   ywj. Yy Wyy ywj y wwj www yw yww,
   yy ywjy wjwj wy wwjwwjw wjwjy.
   yyy w w wjw yyy.
   - yywjyy wj, wy Yww, - ywj Wyy ywywwj
   y. W wwy yy - wjy wjyy w wjy y,
   yyw wjy yyy.
   - y? - wjy wyw Wyy, w y, wy ywj
   yww wjwj ywjyy wj, ww wjwj yy yyy.
   - Wyy-wy wjwjw ywjw? - wjw yw wwj yywy w
   "yy".
   - , wwj y, Yww! - Wyy yw wjwj.
   - W - yywjwj, Ywwwjy, wjwj y wy yww ?
   - WJ yw, ywww y. wwjwj yw wjy ywjy: yyy
   wy wj , - ywy Yww wjw Wyywj, - ywj!
   Wyy wwy wjwjywjwjw, ww wjw yw yyy wjwj
   ywjy wj y wwj wjw, wjyywj y wywjwwy. yy ww
   wyy ywj y: y ywjw wjyy, w ywjwjw y,
   w ywjwj wwjwj wwj ywjww, wywj
   yyy, wjy wyywj, wjw wy.
   - Y, yywj, - ywy Yww Wyy, - yw wj yyw
   wjwjy, ywj ?
   - Ywj ! - ywwjw wwj w, - wjww wjwjwj,
   ywwy wjwjy. yy ywjy wjww w ywjww,
   wjy. W wy wwj wwj, ywj wjwj. yywj, wy wwj w
   y ywyw wjy y wj wwjwj y, wy wjwjw!
   wjw Wyywj ywj , y , ywj y y,
   ywyw.
   wj wjwjy yy wj yww w. w wjwjy ww w
   , wy y wwj wy. Wyy yww y w ww w
   ywjy ywj ywj wj, y wwjyy w ywjwj w
   . y w w, wjw y y wwywj ww yy,
   yww wy w ywjyyy y, wy y w
   wy wwy. w w, wy yyy ww . Ww
   w w, wy wjwj , ywj w w - wwjwj wywjw .
   wjw ywwj wy wwjwjw. , yywj, ywj. ywy wy ywj
   wwj wjy yww , ww w yyyy wyyww
   y yyy yywj ywy. wjywj ywjy
   ywjy, wy yy wwj w wjwj ywj wyyww ywyw yw w,
   y ywyy ywyw w. Wyy yyyywwjyy ywywwj y
   ywyy w y wjy wjw:
   - Ywjyy wy ywwwj ywywjw! ywy wy wj ywj ywjy ywj
   yyww wy wjwjyw wjwjy.
   Yww yywwwjyy ywywwj y , yy wj wwjwj
   yw. , yy yy wjwj wj, ww wwjy w
   ywjyyy ww y wj y wwjw. Yww ywj
   yw wj wyw, ywyy yy yyy ywyw yywj
   w ywy. Yy yw wyy wjy y
   ww w ywjy wwwjwwjyy w wy. w w
   ywjwwj ywj wwyyy, wyy wjyy wyy y
   ywj ywjww, ywjy wywj y y wjy, yy wwjywjwj
   wwjy wjwj wwjw ywj w. WJy wywj y ww
   wj-wy yyyw yy yyyyw. wwj w wy wy wwj
   ywj y wjyy ywwyyww, Yww wywwj y ,
   ywy ww y wwjwwj wywj wjwwjy wwjw.
   wjwwwj, yw wyw w wwjw, ywj yy
   ywwy , ww y ywj wjy wwj. Yy ywjwwj, yy wjw
   wjwjw wwy wwj wy, wwywj y wwywj yyyw. wwjwj
   y wwywj yyy y ywjw ywjy ywy wy. wjy
   ywjy wjwj Yww, ywj yy w wjywjwwwjyyy ywj:
   - WJ wy wj wy wywj, - y yy, - w yyy yy,
   ywjyyw ywj y wy wy! wjwwjw y
   wwj ywj! wj w ywyw w! w w, wjw, wj w?
   - Yww, ywj ww, - w y, yy wwjwj www w
   y ww wy wj, - Ywjy wwyyy. wwjwjwj w
   wyy, wy ywwyw! wj yyy y w, ywjy yyy
   ywyw wy wwj wjw . WJywj .
   Wyy ywjwjwj y. wjwjy wjywjwjyy wywjy
   wjw, yywjyy wj, yyw wjwj y wjw ywj, w ywjwjy.
   w y y y wjywj ywjwjy wwjww w y wywwj.
   wy wj yyy wjwj, Wyy ywj yww.
   wjwj . Ww y wy wwj,
   w, wwjwj wjwjyy ywwwj , w wjy,
   wjwwwj - Yww Wyy.
   - wjw, y ywjywj. W wjwjwy wjwj -
   wwyw w-wjwjy, - wjwjw y.
   - WJ, ywwy ywj y wwjwjw wjy ywj wjw ,
   ywywwjw y wjy, - w Ywwy .
   - Wyywj, yywj ywwwj ywwy, - wjwjy Wyy. Yy
   Wyy yww ywj ywjy yw y.
   - wy-wy ywj w? - wjwyyw w, - wj w
   wy wwjyyw yw ywjy yyy yw w
   y. wj, w?
   - WJ, wj, . Wyy wwj-w yy, wy yyy yy
   yw ywj yw, wwj. ywy wy wwyyywj wywwj,
   w wwj wjwjwj ywj wy wjwjwjw wwjy, wy ywjw yyw y
   ywj.
   y y y, w yww wyyw wjw, wwj wwj
   wwwjyy yw wjwjy. Wy ywj y ywj ywjy. wwj
   wj wjwwy ywj ywjy wjwjyy wwj ww ywyw.
   y ywy wy wywj y - ww w . w w
   y wj y yw w y. w ywjy wj
   ywjyy ywwywwjww. ywj yy yy wwjwjyy, y
   wjywj yy yyy y w yyw, wy yyw y yy -
   wwy wj y, wy w w, wy ywjy
   yw - wjwjwjw yywj wjwjy w wjywj. w Yw w
   wjwj w wyy, wy yyy y wjwj www. w, Yw
   wwy wy ywjwwwj yywj w , yywj wjwj
   ywj. Wyy w y wwjwj yywjwwy wjy ywj
   ywjwjyyyy wj . wjwj wj Wyywj wy
   wjwjyw y y wyyywjwj. Yww w y wwj wjwjywj
   y y wwy ywwyy, w.. wjy wyy w y wwy,
   ywyy y y yywjwwy ywjwj, w.. wjwjy wjwjyw
   - yyw. , yw, wwjwjw wwjwjyy y y. W wyy ywjyw
   wjwj ww ywj yywjw y wjy, wj y ywj. wjw w
   wy ywjy wjwwjy ywwjyyw Wyyy wjwjy ywjwjy.
   Y wy yyy ww wjywj wy wwy?
   wjwjy wjw. wjw wyy wjwj wjwj wjyy. wwj ywy,
   wy ywjy wjyy wjw wjwwwj ywjy ywj wjwj w ! wyw
   wjwwjy yyyyww wjwwjy ywjww wj yw
   yyy yyyy! w wwj y w wjwjy wwjwj wjw yw ywj
   ywj "wjwjy yy wwwj".
  
   ------------------------------------------------------------------------
  
  
  
   11
  
  
   ------------------------------------------------------------------------
  
   wy wyy
  
   wjwwwjwy Wy ywj ywjw, ywj y wjwjy,
   ywwwwjy ywjywywwjyy wjwjwwyy wwj N247, wyww
   y ywjy ywwj ywj yywjyy, y y wjwjwwj. Ywjw! ywj ywjwjwj
   wjyywjw wjy Wy, wj wwjw ywjwjwwj wy,
   www.
   Wy wwyw wjwjywj wjwjwwj, wjy ywyy ywjww y
   wjwjy. Yy ywywjw wy yyw, yyw wj wjwjwjww y:
   - wy wyy ?
   WJwjw ww wwyw wjwjyww w yy y yy. Yy w
   wjyywwwj y y. wj y wwy
   ywyyy yyy yy w wjyy. wy wyy ywy y
   wy, yw wy wj ywjywwjwjwyy.
   , ywjwjyy , ywjyywjwwwj wwjw wwyy ywjw
   ywjy y ww . ywjw w wwjwjwy wy, w
   ywjyy y. Yy wjwjy, wy /w/ wj ywj yywj ywj
   ywyw. wjwj, wyw w, wy yy wwjw ywj wwwjy
   wjwjy, wwjwj wwyw , y wwwjywj. WJ wwyy yy
   wjwwjw y wwwj yw.
   - ywwjwjy w: wy y wyy? - yyw
   ywwwwjy. - W, W, ywj y w?
   - Ywjw, y wjwjy, ywj y.
   - w, y, ywj ?
   - Ywj .
   - Ywjyywj, y yw wyy!
   y yw yy yyw ywjw. Yy y wjwjy ywj
   wjw y wjwjy. Yy yw wwwjwjyywj.
   - wy wjwj wyy! Wy-wy wj wwjyy y! yw wwjw
   wwj y ywj wjwjwj ywwjw!
   ywwjw yywjyyy yyy. y wjwjy
   wwwjw wj wjww wj.
   - WJwjw! wyyy y, wy wyy. Wyyy y. - yy
   wwyy wyww y Wy.
   yy wwj ww, wjwj ywjww ywww y
   wjwjy, y wwjww y y. W, wy yywj,
   wjwjwjw wwyywj y ywjw wwy "wyy".
   - WJ, wjwjw. Wwjwj w wjww wjyy, ywyyy w wywjww.
   , yy ywywj. Wywwwj: wj yy wy, w!
   yw wjwjywj ywwwwjy, wjwjw wjw
   wjwjy. Wy ywwwjwjyyy wywjwjw, ywjww ywwy w,
   W ywjw y ywjy wj. Wy ywwjw yy, yy ww wj wj
   ywjywjw wjw:
   - wy wyy ! !
   wwjw . w wj ywj ywjww.
   - wy wwjyyw wjyw! - y wjwjy wywjwwwjw. -
   WJwjw, ywjwwj w. w, Wy, wwjy wjwj.
   Wy wjw y. wjwjy wjwjwwj wwjwjww. wjwj wjwjwjw
   yy wwwwyy yy wjwjw wj y yywj.
   wywjww wjwjw, yy wjwjwjwjw wywjw wwywjy wjwj
   yw. Wyw wjwjw, wwwjww yw www.
   ywwwwjy ywwjww y ywy ywj Wy.
   wwwjw y wwj wj ywjwj wjywj.
   - W, wjwj wyy.
   - ywj y.
   - w? - ywj ywj?
   - ywj ywjy.
   WJwjw wyy ywwwwjy w, ywww . w
   ywjywj wywjw y, ywyw wjwj, , wjww, y
   wwjy wyy.
   Wy yyyww wwj. w , yy
   yywjww ywwwwjywj.
   - ywj ... ywwy w w... wy ywj yyy!
   y wjwjy ww. Yy wjww y wjw yww.
   - y ywj wwj, wjwj ww wyy, wjwj wwyw !
   - WJ ywj w ! - y wj Wy www w.
   y wjwjy wjw ywjywjywjww.
   - Ywj w? ywj wjwwyy, wy w!
   Wy wwjw. ywj yy ywjy ywj wjwjw yyw. w yy
   wwj wj, wy yy wyy. yw, yy - y.
   - Ywjy y y wjwj ww...
   - wy wy wj yy? - ywjww y wjwjy. -
   Y-, yw! y wy wj wwj ?
   Wy wjwjwww w w wjwjywj wyww ywwwwjywj
   . w wjywj, wjwj wj... Ywj w ywj y
   wy, y wjwjy ywywjw yw Wy wjwjwjwjwjw wjwjwwj, wy
   wj ywjww. ywj wjww wjwjywy yywjy W
   wyywjw, wy y -yywj.
   Wy ywwjwjw, wj wwyy. wy Wy , yy y wjwj
   Ww, wjw wjy, Wy, ywwjwjwjywj. W wy yywjyy, w wjy
   ywwjw wjw wjwwy yy yyy wjwjw yy wj.
   WJwj wj ywj. wy ! Wy wyy w.
   y wjwjy wwjwjw Wy yyw.
   - wwy yywjy, , - ywjy wjw W
   ywjwjw y Wy.
   Wy ywywjww wwwjywj. WJ ywjww y wwj w wjww
   y wwwjy w yy, . Yy wywj wjwjw yy
   w.
   w wjyy wjwjwwyy wwj Wy wjwjww yw. WJ wjww,
   wy ywywwj wyww y ywjy. wjy yy wjw wwy w
   wyy wy y wjy y wjwjy.
   wjwjw yyw. Ywwyyw yyw wy, yy
   wwjw wjy:
   - wjwj w ywj y wyy? y wy ywj ?
   - Ywjw, , - yywyy ywwjwjw Wy.
   Y ywjy wjw wwj , wjw y w wjyywy.
   - yw, w yyy.
   Wy yywjw . Yy ywjy w . Yy -
   yy wj Wy ywjw.
  
   /16 yy 2002/
  
  
  
  
  
  
   w wj
  
  
   w. y yy wwwj ywwjww wyywj, wwj wy
   w . Wwjywj wywjyywj ywjy wwwjww ywj yw
   wy. ywjywywwjy wjwjwwyy wwj, ywwywjyy
   yyyy y wj, wjw y ww ywwj. ywwwwjy
   wwjwjw, wy ywy ywj ywyyw, ywj . y wj,
   wjwjwwj w y y wjwjy yywjw y wjyy.
   ywj wjywj wwj. wwjwjwjywj yyyy. Wy yy wj wj
   wjy.
   ywwj - ywj wjyyywj wyy! yywj. Ywjyyy yyy,
   ywjww wyw y.
   wjw, ywjyywj, wjwjy. ywjw, y w wwjwjwj ,
   ywwwwjy wjw wj ywwwj. yyy wjyw w:
   ywj yww, yywy, w wywwy wjy-yywjy yyy, ywy
   w ywj wywjw ywjwj.
   yy y wjywj. Yy ywyy wwjww: yww
   w wjw, ywj yywjwj. y y wjwjwj ywjwwjw
   wywj wwjww.
   WJwj wj y. Ywjyy, wy wjy y wwjww.
   ywwj - y wjy wwj yy ww. ywj y
   wjw. yywwj wywwj ywj wwwjy. w: "ywwy",
   ywy: "wjwjww".
   y wjwjy wjwjwjwjwjw, wy ywj y ywjyy, yy
   ywj y w. W ywwjwjwywj: w ww, wwj wwwjw.
   ywj wwjy, wy, wwjywy ywjw ww y. yyy
   wyww wyywjywj , y wjww .
   wjwj wjwj ywwjywj wwwjy wjwjw yw , yy
   ywjww "yywjwjywy". Y wwjwy wwywj ywwj - ,
   y, y ywjwwwj - w , w wy, wjy wy
   y, ywjy wjy w ywwy, y wj ywyy:
   "y". wjy yyy, wjy wjywj wwwjy, wj ywjy yww, -
   wwwj w y. wwj. y w wywj, ,
   ywj, w ywjwj, w ywjwj, wjwj.
   Wwwjy yyy yw y y. wjywjw: wwwjy y wwj,
   ywy wy yw wwj y. wy yw wwj y, wy wjw
   wwjw wwy, ywj y.
   Yw wjwjw wy .
   ", w!" - wjwjw y. Y wjywj wwywj, y yyy wwywj
   wwyw ywy. yy yyy wj w y yywjy
   wwww w wj wj wwjw. ywy yw wjw yyywjy
   wj wwjwy. "wj wwj ", - wjw wjy.
   y wjwjy wwwjw yw wwy. Yw wjwjw, yy
   ywwyyy wj wjww, wy wjywj. ywwj wyw yy
   (wwyyww wwjyy wjyyy) yww wj y y wwwj.
   Ywjy wwwjy ww wwwwy y, wjy wj, wy
   wjwjwjyyy, wywwwjyy yywy yywjw ww ww.
   - wyw!.. - yyw yy, wjy ywjw www wjy. -
   Ywwy!..
   Ywwj-wy wjwjw wywjw y. y y wjwjww ww yw
   wyyyy wyy, yw. y wjwj w yy. y,
   wj w wwj ywwjw wwjy y y y.
   Ywwy ywj ywwy, wjy. WJ w ywjww:
   "Ywwy wj". wyw-wwwy y y wwj ywwy
   ywjw yywjw. y wj wjwww y ywj, yywy.
   wjywj wyw wwjy ywj, wj, yy wjw ywwy.
   yywj - ywj wwjww wy ywwy wjy!
   wjwj wjw wj. ywjywj ywj wyy ywj, wy.
   y w wjy wyy, y - wjyy y w! yw wy,
   ywjyw wy ww: ywj ?
   wy-wy yy wjw ywj y wwjwjw y . wyw?..
   wj y wwywjw, ywjy wjwj . w
   wj y w ywjwjw.
   Ywjy yy wwjww ywy, y wjww wjy
   wj. ywjw y wwyyy. WJwjw wjwjyyy wj w
   yywjwy yw yyw wyww y y.
   yy Wy , w W Wyyy, wjwjwjy wwyy
   y y. Wy wj yyy, wj yw yww,
   wjwww. W w yywy - yy wwjwj wjy w, ywj
   yw www ywwjwjwyywj. y y wwwjw
   yywjww ywy: "ywjywjwwj! ywjwjywywwj!" Y
   yy wj, yyw yywww wjywj wj. y wj
   wjwjwjw yw wwy.
   wyw y wjy. Yy wwjw yywjy y
   wjwy wwyywjw: "Ywj wj ! wwwjw ywwy! wyw wyyw. w
   wyw". WJ wjw y wwwj, wj ywjwwj. Yy wjywjy
   www y wwwj ywwywj ywwj, ywwwwjywj,
   wwj wj. wjy wwywjw wj ywy
   wjw ywwy wywy. "wwwjw!" - wwjwjw yy.
   - wjy-! - wwyy w ywwwwjy. Yy wjwjy, wy
   yywj wwjwj.
   "Ywjw, ywwy ywj wwwjw, yy wy ywj wjy, - y
   wwj. - w wjwj ywj wjwjw". y wj, w:
   ywjy wy-wy ywwjww wjywj. Y ywj wjw yyywj :
   "yywj", ywjyyy y w wwy yww ywj wjyy
   . WJywwjyy: ywywwj, wy wwy w wyw.
   Y wj, ywj ywwj, wjy, yw y yy y
   wj, ywjwjw wwy. Yy wwwjww www wj. Yy w:
   - Ywwy wwwjw! W ywj wjw! , y wwjy!
   W Wyyy, y y, Wy - wwj, wwj! -
   wjyyy, wjy wjwjwjww. ywjww, wjwy:
   - wwwjw! wwwjw! Ywj wjw!
   ywwwwjy wjww. Yy ywjw Wywj ywj w
   y wjy w yy, ywywj w , w wj y
   wjy yw wwy. yw, y wjwjy ywjyy w y.
   Y yy ywj wjyy! Yy wwj. WJwjw, wy ywwy ywjywwy.
   - yw wwj.
   Ywwy wj ywj wwwjw.
   Yy ywywjyy: wwj, wy ywj ww.
   wjyy wj. wwjyy wj.
   "Wwjy" - ywjyywj wyy ywjy . WJy yw ywjww
   "ywjywj-yywwwy", ywj ywj wy-wy ywjyywyy, yyw
   wjwyywj wyy.
   - y wwj - yyy! - wjy wjw wwy yyw
   y yy, ww wjy y w, y. - Ywj y
   wjwj!
   wj y yyy wj ywj . wj ywjw
   wyy. WJwjw yywjy wjwwj, ywjy yywjw y wjwwwj.
   - y - wy wj! - wjw wjy. - wj, yw wy!
   wwj ywj wj yyw: wj. Ywjyywyy, wy wj
   wj. ywj wjywj, ywjyywj wyy! ywj y - wj?
   ywj wjy ywjw wy, wy ywwjyw wj?
   wj wjy wjww y wjwjwjyyy yywj. WJww wyywjy yy,
   yy wjwjwj y ywj . wj. Y w w.
   Wwwjy wwj www ywwj. Yy Wy -
   wj yyy, W - wyy yywy, w wjy, ywj
   wwwjywj.
   yw, ywy ywj wjw.
   wj.
   wjwjy ywwjwj yw ww, y y ywj ywwwjwjw
   ywj y. w y. wjwjw wjy .
   wwjw wwyy y wj Ըwjyyy, wwwjy, wy w
   ww. Wwj wj wywwwjyy yywy yy yyw ywj: "". Yy
   yyw ywj w, wyyy yw y, w, wjwy wjwj y
   yw wy. Wwwjy - ywj ywy ywj ywjw.
   ywjw y y yw. wyyw. ww
   wj Ըwjyyy y ywwy wj. Wwjyy wj!
   - W, w wj wwj ywwy? - wj Ըwjyyy
   yyywjww y ywj wjwj wwy. WJ wwjywjwj, ywjw yw ywj
   wwjy, y wj wywj wj.
   - WJ! - ywj yy, wj.
   - Wywj w w y. y wy wj - wy wj.
   ww w wjwwy wj y w.
   wj wwj, wwj y.
   ywjw w wjy Ըwjyyyy. , wy yy yw.
   ywj wj ywj ywy - wj wjwjw yywj wwjyywj yw
   yywjwy ywy, - y wjw yyyy yyyy
   wywjwy wwy: wy yywwjwjwywjwj wjwjyyy y. WJ
   wjy wjww wwyy yywjw, wj wyy wj. Ywjyywj,
   ywj wjywj y Wwy w wywj w yywjw. w wj.
   WJ, , wy wj Ըwjyyy yw! Yy wjyyy wj, ww,
   wjy ywjw.
  
  
  
  
   12
  
  
   ------------------------------------------------------------------------
  
   *** wwjwj yy, WJwjwj yy*
  
   , ywj y, w y wy ywjyw, yy ywj wwj wwj
   wwy wjw wy w. ywywjw wy yyyywjy yy.
   wjwjywjw wy yy, ywj wjww y y wy, w
   ywjw wjy wjyy wyywjw wjwyywj wjywj.
   wy WJwjwj yy ywj yw w ywjy, w wj wy
   w yww ywjwwjwj wj w wjwjwj yy .
   yw yw wjwwwj w y wy ywjwj yw wjw
   wjy Yyyy ywj*.* yw w wjy wj yw yww wwjwj
   wwjwjy ww wjy wjy wjy. ywjwjyy ww wyw,
   ywy yyw ywjy ywwy wjy ywjw w. Yy
   wwj y Ywjy wy wjwj, wjwj wjyy W wy
   wy.
   W yyyw, WJwjwj yy www w ywjy.
   - yw, wjw wwj wjwjw ywjww wj wy ywjy?
   wjwj wwy wjwjw ywjy wj ywjww w ywjy yy. ywjw, yy
   wwjwj wy-ywj wjy ywjwj ywjww? WJ, wjwj, w yyy wjw.
  
   wyy, wj y w wjwjwjy wwj,
   wwjy yy wj, wj ywy. ywjy wjwj yywj wjyy
   ywjw. WJwjwj yy yywj wjyy wwjwj, ywjwj yywjyy.
   wj wj wwjy w yy ywjww. Ywjyywj, yy w www
   yyyywjy yy, wy, ywy, wy ywjw wywwj y yy. y
   wwjy wj yywjy Yy ywj ywjw.
   wjyyw , yy yw. Yw wywjy wjy ywj ywjw ywww.
   ywjwjwj wjy wjy, ywj w yw, ywj
   ywwwj w w wjy w wj y.
   - w, , wwjwj WJwjwj yy wjwjw wjwj Yyyywjy yy.
   wj ywjy w wjwjwjy wwj yyy wwjwj.
   yw W yy. wy ywywjy, w y ywj
   yyy wwyw, ywwjyy yyyy wwjwy, wjy wywjy.
   y y yy wjwj. wjwwy , yw wj
   wy wwy wj wyy ywj. - y yywj
   yyyw. Y yywj wywjy w y y ww.
   Wy yyy ywjy ywj wwjww. WJwjwj yy wjwjw yyww
   wjwwwj w y ywj wjwjw, ywyww y wwy wyywj ywj
   yww w ywjy wj yw.
   Ywwyw ywjw wjy . ywj, wj wj ywjy WJwjwj
   yy yyww?
   wy ywj ywj ywjy wy, ywy, yw wy
   w wj yw wjwwwj w y.
   wyy wj ywj ywjywj, wjwwwj y wjwy w
   yy wjww ywjww. WJ y wjwy wjwj wj
   yywj ywjw. Wywj wwyyywj wywwjwjwwy yyw: wj
   wjy w ww ywyy ywww. w wj yy w y
   wjwwj wjyy wjww, ywj ywjw w www y
   wjww. wjy , yw wjy, yy yw ywj wjwy
   y yywj , y.
   Yy, wy WJwjwj yy ywj wyywjw, wy yw wjyyy ywjw
   ywjy, y wwjywjy ywjw ywjyyy wj wy.
   wjy wjyy yyywj ywy. w, wy wy
   wwj wj wjy, ywy, wy wwjwjy wy .31 wjwj
   w y ywyy wjyyy Yyyy ywj. wjywj w w ywjw
   wwjwjwjwjyy y, ywj ywjy. yw wwjwww
   wjwwwj wy wwj, ywyw wwwjwj Yyyy ywj.
   Yy wjy wjwjwwwjw wjy y wjy wjyy wwj,
   wj wy wyy ywj w wj yyyy y yywj.
   Ywjyywj, wj wywj ywjy yy yww ww, - wj yw, -
   ywy w y y ywj ywj wwwjwww.
   wjwj wj ywjy, WJwjwj yy w ywjy wjwjwjww. yw
   yw ywj ywywjw. ywjy, wjwj, w, ywjw, wjwjwjwj yyyy
   yy yywjyww wjy.
   yyy, W wjw, wy wywjy yyy ywj yyy
   wjwjw wjw y, wy wyy .
   - yw, ywyw, ywjyywj, WJwjwj yy ywj wwjwjw wjw
   ywj wy w w yyyy.
   WJwjwj w w y wwy ywjwjw y ywywj
   y yww. yywjyy, wy wjw yw WJwjwj yy, ywy
   ywj w wjyy wywjwy wy wjwjwy wjwj ywj
   wwjwjw wjy, yyww wy wywjyy, ywy yy w y
   wjyww wjwjw.
   Y ywjwj wj w yy. wwjwwj wjwj y wywjy
   w ywyy wwjww ywjwj wj wj ywjy
   wjyywj. wy wwj ywwyyww ywj yyyw wj
   wywjy y w?
   y wyw. ywj, ywjyyy wj, yy wjyy,
   wj wwy, yw y wyyww. wy wjwjy
   wj. wj wjyyy w wwj wwj wwyy.
   yw wj, ywwj y wy, yyw, wjwj wwy
   . ywjw, ywy yy wjwj, ywwy yw w . wjy
   wj w ywwy wy. WJy ywjwjwj ywj yyw.
   w, ywjy yy, ywywjy wy, ywywwj y
   ywjyyy wwywjy w wywjy.
   - W, wjwj, yy wj? WJwjwjwj yy y wjwj yyww
   ywj wjwwwj w wyy?
   wj wyy wyyw wy wwyyww wj. yw wjwj
   ywj y, wy wj wywjwj: yw ywjy yw, wy wy
   yy wy yy wjwjwjwj wwy.
  
   *wjyy*
  
   yw, wyy wwj yyw, wwjwj wyw. yyw yy
   wwj ywjwjyy. WJ wwjy w wjw. wwjw yy ywj ywwwj.
   yy ywj yy WJwjwj yy ww w. wwjywjy ywy
   wjy , wjyy wjww yywjwy ,
   wjwjwjyy .
   -- , ywyw, w yw. yw,
   wjyy?
   -- yw, yywjyy, w wy ywy. ywjwj, ywj.
   wjy w wjyy yw yywj wjy y. w
   yywjwjyywj wjwjwjwj wjywywjy wwj yy, wy yyy ywj
   y y yywj. Yy ywj-wjwj wjywj yy ywjywyy wyyw
   wj -ywj wywj, w ywwwy www wj wywjwj,
   wwj y wjyywj.
   w wjwjw y-wy ywjwjywj y wj. wjy w y y
   wjy wywj wj wwyywj ywj y, ywywj wj
   wywjwj.
   Wyywj ywwjy wjwjwjyyy wjw ywj wywjy, ywywj
   ywjy wjy wwjywjy wj, ywj, wwj, wwj, wy wj
   yyww wy wywy.
   -- yw, wyw, wjwwjy wy ywj ywy.
   -- wwj. wj, wj y wy.
   wj, wy ywj yw ywjy w w , wy
   ywwwjww ywyw wywjy, wjwj y wjy wjyy.
   WJy yy yy wy ywj ywy ywwj
   wywjy. WJ yy yyw.
   -- , ywyw, wwj wywjy?
   -- yw, yywjyy, w wy ywy. W ywj ywj
   yyy, ywj wjw y WJwjwj yy?
   ywywwj yw yyy, y wwwjwj y yw. Wyyy,
   wyyy wwyy wj wjwjyy ww ywwjwjyy yy
   ywy. Wwyy y yy y ywjy ywj ywywjww.
   ywj wjwjw wjy ywjwj.
   wy wj WJwjwj yy . WJ wy yw yyw,
   yy ywj wj wjywj w. Wwjwj yy wywjw w w
   wy ywyw, wyy ywjww ywjyyy.
   y wjwy. yw wy wj yyy y wyy
   ywy. Ywjy wj ywjww wjyyy www.
   Ywy yy wjy yy w y, w, w
   w, wy wwj ywj wjy. y wyyy ywj .
   wj w wjwy w yw ywy yywjy
   wy wwj wjwwy wj.
   yyw y wyy wj w wjy.
   yy y wwyw w wjywj. Y wyww yy
   wjwjwjww wwjy yww wjwj. wyy y ywww
   wjww wyywjy .
   ywywwj ywjy yywj, w wj. wy wyy yyw, wy
   wjwj wwj wjwy. wyy wwjwy ywyyy ywj ywjw.
   y ww y ywwj wjywj wj, wjyw, wjy
   wjwj wj ywwjww. WJwjww wj wjy y
   wjwwjww.
   -- w-w ywj wj wjy wwjw, - wjyy, ywj
   yw. ywy yw yy wwjw wyy, yw
   ywj wjyy wj.
   -- , wwjywjy yw y wywj wjw. w wj
   ywwj ywwywj wjw y wj. Wywj wy y wywjwwy wyy
   w ywjy wjwjw.
  
   *y wj*
  
   yw ywyw w wj Wwj w ywj ywj. Yy
   wyy, yy yy, wy ywj ywjy WJwjy ywjwjy. WJ
   wjw wjw ywj ywyw wy-ywj wywjyywj.
   y wj wjyyywww yw y. Ywjyywj, wj wjw
   wjy ywj wjwjywj. Yy ywj wwywjw wj wjw yywjw ywjwjww
   wywwywwjyy. wyy yw WJwjy ywjwjy, yw, yy
   wwywjw y wj ywj wwwj. yw wjywjy ywjwjww w.
   wj ywjwj yyw, . Ywwyw wyy wwwjyw y.
   wy wj yy w y wy, ywywj yy y-wy
   yy y wwjwjyy:
   - yywj, wy wj wwjwj w wyy wjy .
   yw, wj w wj wjyy wjy w? wjwj wj wjy wj? Yy
   ywwjyy ywywwj wy yyw. Y wjywj wwjwj wjy
   wjwjwjyyy, w ywy yy ywj wjwwwj w. WJ ywjy yw
   , yy wjy wyyy yw ywj wj. wy wj wywj wjy w y, y
   yy ywj ywjw? Yy ywywwj yywj. Yy y yywj
   wjy. ywj wwjy w y y yy. wj wwjwj y ywj y.
   wjy wyy y wjww wjwwj y, yy wjwj y ywjy
   y ywj yw. yw, wj ywjy ww wjwjw.
   Yy ywywwj y yyy, ywywjy wy, ywy wj ywj yw --
   ywjwj yywwj ywj y ywjyyy wj, ywy yy wy yw
   wjwj. W w, wy w y wjy w wj. Ywjwj
   ywjyyy yw ywjw wj? Ywjy wyww .
   Yy ywj, yy ywjy yw. W ww wjy
   ywj ywyy wjwjywj.
   ywj ww wjw wj wy yyw. wj, yy
   wywwj y wjwj y ywj yyy. Y ywjyy y y wjyy wjwwj,
   yywjyyy wywjy, wwjwj wjy yyw wy, ywy
   ww wy-wy wjywww y wywjwjyy y. wj yy w
   y yw ywj wjyy. ywj wjy yyw wjy
   wwjw yywj.
   wyw ywjyw yyw .
   -- yw, ywyw, wj, wy wwy wwjw
   ywj yy. wy yy, wyyy, wwj ywjwww.
   Yy wwy ywyw wwjwj ywy ywj y.
   ywjwwj yyy, yywj. ywy ,
   ww wwyy, , wyyy, ywwy ywyyww, yy wj
   wwwj.
   -- W, wy wy, y wj yw wjy wj? - wjy wj
   wyw, wywwj wwjyy. wj yyw, wy yy wjw
   y ywj ywjwjywjywj.
   -- wy w, yw. wy wj. wj -- wy wy, wy w
   wyy wwj wwjwjw wywj wjwwjyywj ywy. Wwjwj wy ywy
   yww y wy wwy. wwj wjw, y wjwwjy ywjy wwjwj
   wwjwj.
   -- yw, wj -- wy ywy , - ywj , w
   yyw, - , wwjwj wj wjwjw wwjwj wy yy wjy?
   -- yywjyy, yw.
   Yy ywj yy wj wj, yy y wjyyy.
  
   *WJyy wjy*
  
   yw w y yw y . ywj yy ywj
   wjyywj ww. Yy wwj wwj, w ww ywj yy, wy
   y y y y ywww.
   -- , ywj ywjy wwj ww ywjw w wjwjwjwj y wj?
   -- Yy ywjw y wjyy ywyyy. wj y y,
   wyywj w, wy y w wjwy.
   wj yy, wywj wwy wj y ww ywjwjwj.
   wyy y ywjwjwj, yywj, wy ywj w wyyyw, wy
   wj. ywy, y ywjwwjw wjy wjwj w ywj
   ww, wy yy wjwjwj wywj wjwj wwjywj wjy wwwj.
   ywj y wwjwj ywj wwwww y wjwjwj y, ywy
   y yyw ww www wjywj yywjwj ww, wy
   y, ywjwyywj wj ww wjy, yyw www.
   yw y wy yyw. Yy wy ywjwyy
   wyy-w wjyy wwwj w wj yw wjyy.
   Yy wj ywjwyy wjywj wj, ww wj y wy wjywj
   ywjy yy. WJwjy ywjwjy wjyy ywj. wwjwj w wwy
   ywwy.
   ww yw wjwj ywj wj, wyw yw. Yy ywy y
   wwj ywjy ww y wj y wjy. Ywj ywwy wj
   , wjyyy wwj, ywywj wy ywj wj ywj ywjwwj.
   ywy ww wjyy , yy y ywjy wjyy ww,
   y ywjy ywy y y yy.
   Wywjw yyw wjy yw wjy, ywyyy y ww?
   wy yw yyw, wy wjy wjw.
   wjwj w wjyy wwwj wjy yw wy, ywy
   yw wjy y wjyy wwy w ywyyy
   yyy y y w yy.
   Yy wj wj w wy w, wy ywj wjywj ww
   wwwww, wy ywjwyywj wjy wwjww. wjw yy yw
   wjwjwj, wy ywjy wj yyyw y yw.
   wj wjwjy yy w ywy ywyw yy ywj w
   yw. wj y, y yyw yywjwy .
   ywj w yw wjyy wwwjwjy wjywwy ywy.
   ywj yy wjyww wy ywjy w, yw ywjy wjy.
   Ywjwj, yw wjy wwwj wjwj w? wj wy
   wjyyy. wj yy ywj, w ww wwj.
   yy w ywj? W, wywjyywj wjwjww yw
   wjy -- ywj wjw y ywj www.
  
   -- * yyy wwy ywjww*
  
   wj Wwj yyy ywj, ywj yww y wwjwjw,
   wy w y yyy. wj yyy yww wy ywwj?
   - yw, w, wy yw ywwjw wj. W wj
   yywj wjwjw ?
   - Ywjw. Ywj yy.
   - wj w ww wywj? Ywjyywj, wjy wywwj?
   - wjy. ywjy ww?
   - yw, ywj, ywj ywwj wwj ywj?
   - Ywj y. ywj?
   - ywy, wy yy ywwj wjwj wjwjw. yw, wjw w wwywj
   ww yyw wjwj, wy w w yy wwy ww. wy
   wjwjwjw ywj wjwj, wyw ywwjyy wwwjw.
   - wj ywj wj .
   - yywjwj, yw. wj, wy-wy w ywwwj w ww.
   - w yww wj. wywj wjwwj, wyy
   ywjww.
   Y wy yy yyw, W yw ywjy
   wy yyy wjwj. yw wwjwj wwy www. Yy wjwj
   wwjwj ywj wjwj wjwjwjw.
  
  
  
  
   ------------------------------------------------------------------------
  
  
  
   13
  
  
   ------------------------------------------------------------------------
  
   *wjwjy**yy yw*
  
   ywwjwwjywj wy wjwj wjw yyy. wy wywwjwj.
   - yw ywj. wyyy wjwjwj yy wj ywwj
   wywjy wjwjyyy, Wwjy, ywjyw y wjwjy.
   - wj Wwjywj wwjwj, - wjwy w Yw, .
   , yywjyy, ywy, wy y wjyywj ywjy
   yywww. Yy yywj, yy, ywj, ywjwjww -- wy
   yy. Yw wjwjyyy wwj ywjy wj ywwjyy wjyyy www
   wj.
   wj yy yw, wy wjy wj ywj y, - ywj W
   wyww yw wjwjy wwjwj wywwjwjwj.
   WJy yywy y wwj wwj, yy yyy wy,
   ywj y yywjy, wy yy wywjwjyyy ywjywjyyy wjwwwj.
   W wy ywwwj, ywj ywjww w yw. ywj
   wyy wjw yyw, wj w ywyw, yww y y.
   - wy wy?
   yyw wyy yy wjy yywj yy yww,
   wj wwj wy-wy www.
   w ywwjwjy ywjyw wwj wjwjww yy w
   wwy, ywyy wj ywyw Wy . yywjyy, ywy
   wj y y ywjy ww, yy ywj ywj ywj wyw.
   Yy yw wjw wy y, wwywj wj, yy ywjy ywj ywj.
   ywy y, wy y wwwjwj y wjww ywj w wy, wj
   wy wjy w. Yy yy wjw ywj , wj y
   yyw .
   Yw yy, ww wjy y. wyyywj
   wjywy y wjy ww ywwwj, wwj wjywj w:
   y ywy, ywj y y, yw wjw wjy.
   ywy, wwjwjyyy yyy wywj wjy y,
   wwjw ww. yy y wwjy wjywy.
   - wjw! yywj wwjywjy wjwwjy, ywj wjwj wy
   ywjy y y wjww, ywj ywwwj y yy ywjwjwjw?
   - wy ? - W ywyw wj wwy yyy wwjwjyy.
   Ywjw, wy y ywj yyw. wjw wjwwwj w ywj yw wj
   wy wjwj w. w y wy wyw?
   - Wyw. wj, - yy yyy.
   Yy ywjwjw ywwwj wjywywj. yywj ywwjyy
   ywjwjwjwwj, ywy, y wy w wyy w yyw: wj, wj
   Wwj.
   y wy wwy wjy w wjywyy, wjwjyw w yy y
   yy, wj . wy www wy , wjwj wj.
   ywy wwj wyw, yy y ww wj wj wwww.
   wjyywjywjwj ywwyyy wyy yywj y
   yywjy-wjwyy yw.
   wjywy ywy : - y wjwywj wjywj wj
   wy ywj. wjwjwwj w wwj w. yyy wjwj yy
   w. W wjy ywj yw.
   w y yy yww wjww wy, ywy
   wjwjww wyy yy y, yyywjyy wyy w
   wwjyy wj wjwjy wj wwy wy.
   wjywy w y y wyywj y, wjwjwj y
   , wjy w ywj yy . W, wywwj
   ywwjwj, yyww y wy wyy ywjwjwjy yw y.
   wj yy , - W, wj w wj? wjyw.
   wjwj ywj-wy wj wj ywjwjwj wjywy, - W ywj
   wj! Wwjyy y ww, w . y-wy wj
   yw ywjy ywj wwjwjyy, wjw w w ywyw wyy.
   Yyywj, ywj wjwj ywjwj Wwj.
   - --.
   - - w W, wwwy wwjw ywj wjwj.
   yyw y y, wjwj, wy w wj yywj yyy
   ywj, ywjyw ywjy wy ywwwwjy
   yw, wwjwj wwjwj y.
   wj y wyy, ywj , wy ywjy ywj yy, wjwj,
   y yy wy. - ywwj, ywy yy wyy
   yywj wwj ywj ww w. Wyy ywjywj Wwj, wj, y
   yyw w W , wyy ywwj wyy yy ywwyy
   w wywj yyy, wjy ywj.
   WJwjyy y wyywj wwjw w, wy ywj y wwyyww w
   wjww wjwj. W, wyw, wyyywjwjy wjyyy w wjyw
   y wyy. wy wj y yw wjywj. yy
   yyyyy y yw wjyy. wwj w yyw. wj
   yyw ywww ywjy . ywwj ywywjww wy yy.
   Yy W w ywjw w wyy , wy wjy yy wj ywj
   ywj, , yy wj, wy ywj yywy wjywjy wjw .
   ywwjyy wy wwj wwyyy ywywwj w, yywj y ywjy.
   yy, wy wjwjw ywj wyy yyw wy w ywj wywjw. Wywj yy
   wy ww yyw ywjww ywj wyy.
   Yy ww ywj w ywwy yyw. Wy y ywy
   -ywj yyw wyw wy yy, wy wy w ywwy. ywwj
   ywjwjy wj yy wj, wy yyw wjywjy w yy wy.
   ywywwj ywjy, wjwj wwj yyw y wy,
   wjyyywj. Wy ww wjwjwjyyy yy w ywj yywy, y
   w wwwwjyy yywj wwj . W wwwwjyy wyyywj
   , wjwj ywj y yyw, wy w yy wy y y .
   wjwj wj ywjy y yywj, wy yyw wwj wwjwjyw wyy,
   ywjy wj wjy. WJw wyy yy w ywj
   ywj wjywj, wy yy yyw Wwj wwjwjy wj, ywj yy
   wjyywjww yyw wjy wjy yy.
   , wyyw wjyywy , y wjy, wjwj wy
   yyw ywj yyy W. wjywy yw, w yyw
   www wjw wjy w ywjy, wjwj yyw ywj y ywj.
   , yy wwjw, , ywj wjyy y y , w
   wywwj wyy y wy ywy. yyw wj wywj
   wjwywjyy wywj wwyyy wwyyy, ywy wjywj w
   wyw wjwjy wwj. yywj ywwyw, ywjy wj yyw w
   wjyy y wywwj wwjwj.
   www, yy wywj . yyw w wy ywwjwjywyy
   wyy y wwjwwj wjy wjyy. Ww wwy wjwjww, ww,
   wwww yywwjywj, ww yy yw wwjy.
   wwj wjwjwwj wwy wywjwjyw y w. y
   yw wwjywjy ywjyyywjyyy wy.
   - WJ, yw wjwjy yw wwjywjy yw. WJwjw, wyy ywj
   ywjwwj.
   Ywwjw y ywjywj. Yy wyy y yy.
   wjwjy ywjwwj w W wjyy.
   - yy, ywj wyy wjywwj?
   - wy . Yy wwjywjy w wjwwjy yw y ,
   wywj ywj wwjy.
   Yw wwj wjwjw y www ywj wjw.
   W w wy, yw y wwjw . - yw wy
   wywj yw, - wjywwyy ywj yy.
   Yy wj wyw , ywy ywy yw
   wy ywwwj .
  
   *Wwy yy yw*
   ywj Wwj y wj w yyyy ywj, wjy w y wj
   yww ywjwj. ywj y yy y, wwj
   yw wjw. W wjw - wywww wjwy yy wj
   wjyywjwjy.
   WJwjw wy ywwwj w wy, wy wwjwjw yy.
   ywy, ywjwyw y wwj y yw, wjyy wj wyy wj.
   WJywy w, wy wy ywjyy. W ywjyy wwyyy, wjwj wjyyy, wj
   wjwjy ywj wj ywj, ywj w wywj y yy ywjw.
   wj ywjy wjwjy wj wwj y wwj y yywj, wjwj
   yy yww. Ywjwj wwj ywjwwywj y, wjwj wwj y, -
   . Yy wjwwjyy wy, w . wjwj
   wjwyy ywywjyy - wy wj wjw.
   Yy Wwj wy y ywjyywyy - ywj wjy wjwjww yw
   yyyy wj ywjy wj, www wyw ywjyywyy wy.
   Yy w wjwy wjwjywj yyw yyw, ywj y,
   yy wj, yy wyy yyw. ywj yywjy, yy
   y-wjywj ywj ywwj, wjww .
   yw wwjwj ywj, ww, wj ywjy
   ywjw yyy wwjywj. wjwwjyy.
   ywj ywj y wjwjw wywwwjyyyy wjwjy yywjy. wy
   wj ywwyw wjwjw? Wywj yy wj www. yy wjwjy
   y wj wjw.
   Y, y wj yw ywwjww yw wyy wjyyww? Yy wwjwj
   wwyy, wjw ywj wwjwy. yw wj w ywwjwjywj yy
   .
   W wy ywwjyy wy w wj, ywjy
   wjwjwww wj wy, ywy y, wj ywj wy
   wwjw - yyw wjw. ywjywj yw w, yww
   wwj w y ywj wy wwjw, wjwj W. Yy wjwj y
   yw ywj ywjw ywjwjwj wwjwj wywjy wj. wwj
   www.
   Wwy, wjw.
  
   *Y ywjyy yywj.*
  
   wyw wjwjy wyyy wjy y-ywywjyyy wwjy. WJwjyw, w
   , wjy w wjwjwjy. wwj ywwywj wjy wwj y wy
   yw wjwj.
   Wy w w y, ywy w ywyy. Yy ywjy
   wwy wywwj y. Y ywjwj y wy, wy w, wjwj yy ywj y
   wjyy. yw, wjywj ywj wjwjw, wj WJwjyw, wwy yy. Y wj
   wjwjwj wy yy ywj ywjw. wy wj wywj wjwjyw, wy wwy ywj
   w y?
   wj yyyw w wjwjwjy, y w yy,
   y y wjwwjwj w y yyw.
   - y, wy wjwjy wjy wwjw . yyy ywjwww
   yyy wwjw? W wj wjwj wjy.
   - WJwjyw, wj wjywjwjw wjwj. ww w wjw y wywj.
   yw ywj wjw. wyy ww yy ywj. wjy
   wyy ywwy wjw wj, - - WJy, - WJy.
   WJwjyw ywjyw wjwj ywjy yyy y ywy.
   Wyw w y wwj ywjy y. wj wj ywj
   wywj y w: " - WJy".
   ywyy yy yw wywj y. ywj ywj yw, wy
   wj wyy wjy ywwj.
   Ywjyywj, wwj wywj y, ywj . wj wjwjy,
   wjwj wj wj ywj w ywjyyyy.
   WJwjyw wjywj wy wjwjy. ww wj, wy
   yy ywjy y, yywj wjwj www wjwj ywj. yw wjwjy
   wyy wjy, WJwjyw, wj wj wjy ww w wyy
   yy, wwy wwj wjwjyywjwj.
   W WJwjyw wjwj y wwjwjy , wjwj yy y wywj,
   y-wjwjy y. yy y www. WJw
   wjyywjy wj - wjwjy WJwjyw, wjy wjy w y yywj,
   ww y, wy yyy ww w. ywjw, yy w y wywj
   wwjww yyyw? Wyy y wjy ywj yw yyw.
   Wyywj wjy wwj wj. yywj y wjy. WJy ywj
   ywwy wjywj ww. WJ ywj yy wjwj wywjy wj.
   - WJwjwj. Y, wjw ywj ywj yww, wy wj wjwjy wwy
   yy. yywj, wj yy wj ywj w .
   wj wjyyy, wy WJwjyw w ywww y wy wjwj, ywj
   wjwjwj wwjw.
   Yy wjwwwj w yy wj wwyw ywj wjwjy y ywj
   ywj. yy ywwjwwwj. Y w ywj, wy ywj
   ywwwjw yyy. WJwjyw wywjwwwjyyy ywjww wjy y ww
   ywjw ywj. yywj yy y wywj yy, wy y
   wjwwjwjwj.
   wjw yyy wwjwjyy. WJwjwj wj yyw. wjwj w
   yw, yw y, yy wjw wwj ywwwj ywj.
   wjwjww yy wjy ywwjwj wwy wj. ywywwj y
   ywjyywj wj wywj, wwy ywj y wwjw wj, wjwj
   y.
   WJwjyw wwjwj wjwwwj wy wywj y yyyy ywj wjywwyy
   wjww. Y wy wyy wjy ywwj yy. wjww
   y wwj ywj, yw wwjwj wjwjw wyyy.
   - WJwjyw, wy wj w ywjwj?
   - WJwjwj, wjy wjwjy wwjwj y. wjwj wj wj
   wjy yy. yw yy wy. yy, yy wjy wwjwj wjw.
  
   Wywj yw yyywj wjwj wj.
   wjwjwj wyw ywjyw wjyw, wy wj wjwjy yy y
   w-w w ywj.
  
   *wjy*
  
   yywj wy ywj w, wy wjwjwwjwy yyy, wy
   wjwjywj ywwwjwj. WJy Yyyy ywj wj ywjwyy ywjwjwj. ywjwwj
   wj wwjyyy yyw:
   - , wy wj w ywj yw yw WJwjwj yy? wwj wjww
   ywj-ywj wjywj?
   yw ywwjwjwywj yy, ywjwwj, wj ww wj ywjywj.
   wj www w w yywy? wjwj ywj wwjy ywjww,
   wy wy w.
   Ywjywj w y wjwj wj wjwj.
   - ! Wywjwj, wj wy wjwyywj wjywj.
   ww, wy ywjyw, ywj wjwjw wjwj, ywjy wwjw
   wjw wjywj. yyy wjwj w wy wjywj ywj yyyww,
   ywwy wwjyyy ywjw, wjw wwjwjww.
   wjwj wwjy ywjy y wj. Yyy wjy
   wjw ywj wwj. wjy, yyy wwjw, wjw wjwyywj wjywj
   wj wjyy wyw wy wwjwjwjwj wyy wjw , ywj wj
   yyy ww y.
   WJwjy yyy wyy wwjwy wjwj wjwj, wj
   wjyywj wj y yywjyy, wywwj wyywj ywjy. wy
   wyy ywj, ywj ywj ywwjwjyyy yyw wjwjy y
   , wjww, wy wj w wjyy. ywy w
   wwjyywwj, wjywj wwyyww ywwwjwj, , wjw y wyw ywjyw ywj
   w ywjy, wy yyy wjwjw yyyywj ywjwwy wj.
   Y wj wj, ywjwjwywj wwjw ywww wyy wj.
   ywy yywj wjw, wy wy wjywj wwjw, wjwjw y
   yyyy wj. Yy yy ywjw wj, ywy yw,
   wjy yy. Yw ywjy wjw yy wyyy
   wwjw, wjwj, wjywwyy wjw, wyyy ww,
   ywjywywj wjwwjy wyww y wwj wwj ywjw, -
   ywjwwwj y? W w, ywj ?
  
   ywy y, wy wy, wy yw wjwj wjwjy, y
   wy wjwjwj, ww wjwwjywy, ywywj wjw y ywwjw
   wj. ywj w ww wjww, wj wy wwj wy w
   yywjw wyy w wjwjyw ywwjwyy wy
   yww. ywwj wy wjywj wj wyw wwjwj w ywj
   yw wy wwjy.
   Ywjwjwy wwjwjwwwjyy yywjw y yy wyyww wy
   wywwj, y wj, yw wyywyywjy w ywj wywjw. yw
   wy wwjwjywj y w wjwjy wj wyy wjwwjywy wj wjw.
   ywwjwjwyy, - wj , - w ywjy wj, w y
   ywjy yyy ywj ywywjw, wjwwjyw wyw. yw, yywjyy,
   wj y wy wyyww ywj wjwjwjwjw.
   wjwj y wwjwjy, w wjwwj -ywj yw
   ywjwwjw wjwwj yyyyy y, wjwwwj, wjwj yy wyww
   w wjyyy. w ywjw yyy ywjww. yw, wjwjw wy
   y wjw wyyww wwjywj w wj ywjyyww. y wwjywj -
   wy w.
  
   wj wwyyy w w yy w wjy, wy yyy wjw
   wjywj ywjyw wjwjy wjwyy ywjyyy wjwj y wj. Ywwjy
   wwy w ywjywj wjwjywj. Ywwjy wjw wj, ywwjy
   wjw ww. WJww wy-wy ywjwj wy wjwjy. ywjw, y wj
   ww wywj yyy wjw wjy? wj ywwjwjwyy wjwj ywj wy
   wjywj, yyyyww wjy wjw y wyywjywj.
   wjwy wy wywj ywjy wwj wj y y, yw y
   wjywywjyy wjwjww yw wjw.
   Wwjwjww -- ywj wwjwjww. wj wjw -- y ywjw. wjywj
   wyyww -- y ywy ywyww.
   - wyyww! wjywj wyyww!
   WJwjyy wjywwyy y yywj. ww yy, wy
   wywwj ywj yyw, wy wj yy ywwj. Wwjyy y.
   Yy wwjw ywj ywjw, wj ywj wjw, ww yw wwj y
   -- y wy wjywj wjw?
   Wwjywjy yywj w, wj wjyw w y.
   Ywjwjwwjyy, wwjy ywjwyy ywjwjwj wjy Yyyy ywj. Wyy
   wjy, ww wjwjww, y ywjy wyw. wj, ywj
   y wj, ywjy ywwjyw ywjy. yw yy w wj, wy
   ywjy wyw ywjw.
   wwjywjy wy yyw wj. yw wy
   wj y wy wy . ywy w wj, wy ywjw yywj
   ywj wj . wjwjw yyywj y w yw.
   ywj ywjy wwjyy ywjywjw w yyw ywjwwjwj. w
   yy yy ywjw wywj wjwj, wy wjw. Yy, ywjw, wj ywj
   ywjywjwjw, wy wywj wwjwwwjw y wwjwwj, ywjwwj yw.
   yw wwj -wy wywj ywwyyyy wj w yyw. Yy wywj
   yyw ywjwwjwj ywjw ywy. yy wj wjy Yyyy ywj
   ywj w.
   yywjyy, ywjwjy ywyw, wj, yy w yy wy
   y ywjywjyyy, ywj w y wjy w y wwjwy
   y . wy wyyy, ywj w wwjwj wy wjyy
   wwjwj wj w wwyyw wwwj wwjwwy. www w
   wjy wy wywj ywjy.
   Wywj w wj ywj y, wy wjyyy, wjw wjyyy w.
   wjwj, yy wyw w ywyy w. WJwj yw wj ywy y
   ywywj. ww w ywwjwwwwjyyyww.
   Yy wjywj wj yw w w y . wjwj wy wj ywj
   , ywj ywyy, wjywj, yw wjy wj.
   ywjy wywwjywj wjwj y y yy. Yy ywjy
   yy y yyw . wjyyy wj, wwj, yy, W yw
   wjy, wj yy wj yyywwjyy. ywj yy wj y
   ww, w ywwy, wyyy wwjwj ywj wjww wj w.
   ywy wwj wjwj yyyw wwyw wwj wwwj.
   yyy wjwjy yywjw wjwwwj w y. Yw wjwwwj y
   w. w yy ywj y, wy w wjwjy ywj wwjw.
   ywy, ww ywjwwj w wjw w ywjy.
   w-w wjwjy w wjwwjyyww y. Wy y
   ywj yw, ywy w ww.
   - , wy wj w wwj ywj ywjwj? yw, wjwj, wjwjy wj.
   - , ywwjyw, wjywj wjw y wyywjywj. wj wjwj
   wj, yy ywjy ywj yyw.
   - wjywj yw yywjwj?
   - ywy ywjyy, wy wywwj yywj, ywj.
   - WJ wjyw yy. w yy wwjwj ywjw.
   Ywjwjw, wy wj wj, yyw wwjwj yy. wy wwjywjy y
   yywj wjywj.
   ------------------------------------------------------------------------
  
  
  
   14
  
  
   ------------------------------------------------------------------------
  
   *Ywjy wywjy ***
  
   wj WJwjyw y wjy y wwjwj wywj ywyw. Wy, wy
   wjy yy. yy y yyy, wyww, wwjwj
   ywwww y wy wjywywjyy ywj. yy.
   wj wjy yy wj y wy-wy wyw. Yy y ywww
   ywj, ywjy wj wjwj y wywjy . Y yywj
   ywj ywjw w wjwyy, wwj wyy wywjy.
   wywjyy yywwjyy wjywj, y, y
   wjy-wjwyy, yyw yyy - wy wywjy. W yw
   ywjw. wyyy y wwj wy wyww, wjww.
   WJwjyw wj w wj yyw: "WJy wjwjy". wywjy
   ywwjwjw wjwwjyy wyy yywy: "WJy wjwjy". wj
   wywjywj yw? WJy ww, yy ywj yywj
   wwjw wj: " wwjwj ywj yywjyy?". wywjy ywwjw wwjww:
   "Wywwj wjwj ywj yywjyy, WJwjy. Wyyy wjwj wwjww". WJwjyw wjwjw,
   ywwj wj wywjy y ywjw. wj yw wyww.
   Wyy wjy wj, - wywjyy , wjy ww wwjww
   wjwjw, wwjww. wy yy wj WJwjyw ywjwwjw. wjww,
   wjyw. yywj y wywjyy , y wj . ywy
   ywj ywj wywjyy wj y wjwj wwjwjwj, ywyywj
   wyy wy wwjwy. yyw, wjyyy wjw
   y y wj wywjyy wjyy.
   wy ywjy ywjy wywjy . wwyy wj wjy w, wywj
   ywyywjywj ywj wjwjwwj. wjwj yw y wj wywjy
   wywj wj wjwjw wwjwjwj. W y y ywjw wj
   wwjwjwj w wjwjw, wy yw ywjwwwjyyy ywjyyww yy
   ww.
   Wyy ywjw y wj ww. ywwj wjwy, wjw ywwjy wyy
   wjwjw . w WJwjywy wyy wwwjwww wy wywj ywjyy
   wywjyy y. WJ ywjw w wjwyy yww wjy. ,
   ywj wy ywjwjy wjwy ywj yy ywjwj w wy
   ywjy ywj, yy yw, wy wwjw wyw wjw.
  
   *y ywjy.*
  
   w wjwjy ywjwjy . wj wywwj wyy. Y, wjwjy
   wjy wj. wj wy wjy wwjwj wjwwjywj ywj
   ywy. WJ w ywwjyw yw, wy wj ywjw wy ywj. Yy
   wwjwj wywwj yw ww, y ywjw. ywwj w ywj
   wwjwj w yw ywj wjy wyy wjy ywjwjy. wy ywjyy wjwwwj
   ywyww, wy wjy - ywjy ywj ywjw yw.
   yw wjwjy wjy wjy ywjwjy, yy wjwj, www
   -wy ywjy yy w yyy yw wjywyy. Yy ywj
   wjyw wjwyy yy, w wy, yyy yyyw wj
   ww. yy yy. Yy ywj w y wywj yywjwj.
   Y wwjwj wjwjy, ywj wwj ywwj wjy, wj
   ywywwjw ywjy. Y, y y ywj ywwjwjw wj wj wjwjy.
   ywyywj wjyww yy, yww wj y wwy, wjywy
   ywwyyyy wwjy w, wy ywy ywjwjwyy y wjwwy wjyw
   ywwyyyy yw yy.
   -! yw y ywwywjwj wjy.
   Yy wjwj w wjwy ywj. W yw ywj w
   ywjyy yyy. Yy yww . ywj y yyy ywwj, y
   w wj wjw. wj, y yy yw y, ywjy y
   wjwwj y. Wwjwj , yy wwjwj y yywwj
   wjwwj ywwywj yyy. wwy yy, yy
   y ywjyy, ywj ywwyw wyy wwj. Wwjwj wwj yw, wy
   yw yy. wy wj, wy wj wjwjw?
   ww wyy, wy y yww wwjy. Yy
   wj wjy ww wwwjyy ywww wwj, ywjwjw wj
   y w wjwjywj ww. Y ywjyy wwwj yy wjwj wjy
   wwjy. Ww wj ww wwjy yyy. wjy
   wyy wjwjy wy wjy wjy yy w y,
   y yw yww y wjwwy.
   wjwjy wwj ww ywjw w wjywj ywjwjy. ywj yw
   wjwy yy, wwj w ywjyw wjwjwyy, wj
   yywwj, ywj. ywwj ww www wjw ywj. y
   yyy wwj. wwj ywjwjywjy. ywy y wjywj yy y
   wjy wjwjy wwjy. wy wj wy wywj, ywjwjywj ywwj.
   yyw: "ywjw, ywj yywjyy wwy, yy wj wjwj
   ywjyyy yw wwjyy".
   yywjyy, wwj wjywjw, wy ywjy wj ywywwj, yy
   wwjwj wj, wy ywj. wjwj yywj, wy w wwj wyw
   wy wjywwy wjwjy. wy y wyy yy wjwwj.
  
   *ywwywj ywjwwy*
  
   wj w w ywyw. Wwj wwy, wwy yy,
   y wwy, wjywj w. y wjwjwj wyy yy
   ww ww wjy . Ywjy yy ww w, ywy
   yww y ywjy wwy wj.
   wj wj wwjww wwj wjw wj. WJwjy
   ywjwyy wwjywj yywjyy wywwj y wy wjy. ywy ww
   wwy wjy ywj y y.
   -- , wyw, wyw.
   -- wjwj?
   -- Y wj.
   -- , ywj ywjy.
   WJwjy ywywwj y , wywj wjwjy, wjwj
   ww wj ww. Wywj yy wjyw yyw, wyy yy
   y wwy, yy yy y-wjywj ww, yy wj w w
   wj yww. Yy wyy yww wwy wj. ywj
   wyy y y wj y wy wj y, wyy
   wwjww.
   -- , wj wywjwj, y wjw ywj wwj
   -- , yw wjwjy. wj wwjw, yywj wy wj,
   wjwjwjww y wjw wj. wjw wjw wj w wjy.
   -- wj wy wy, ywj wjw ww wwjy wj wjw,
   wy wj wjw yy wy ywwy.
   ywj ww yw wjywj. wj wjywjy yyw w, y
   wjw y.
   wjw ww wy. Ywjy yywj, wyywj wywj, w
   wjy, ywjy yywj, y yywj wjyy wywj wwj,
   yyy ywjwywj. Wyy yw wy wjwwyw wjyy
   w wwy.
   ywwjyw wj yw wjyywj wjywj yy ywyw. Wyy
   ywjw y wwwj wwyy wjyy wjww -- w wwjyy.
   wyy, wjyy wyywjyyy wj wj
   yw. Wywj, wjw wwj wjw wwjw, wy, ywjw, wj wjw
   yww? Yy yy, wj wjw wj.
   Y wjwwwj, wjwj wjyyy w yy y ywj wy
   wwjwj wwj wjwy wj: wy, yywj, w, wjy,
   yy, wy, ywjwy. Yy wjwwy wjyy y yw
   wwjy- w. yy wy, ywjwjw. ww, wj
   ywjyyy wjywj yww.
   wy wy y wwwj ? w-w wjywj y w?
   Ywjw, wy w y .
   w wy ww . W w yy. WJy y yywj
   ywj.
   -- , yy, wy ywj wy yy ywwy wj wjw? Yy w
   y, ywjy. ywjy wwj ywwywj yw yww, wjw
   wyywj yywjw.
   -- , wywy, wy wj wjw w wyy ywjy. Yy
   -wy w ywjww, wy ywj ywjw wjyy wjw, ywjww wjy
   wjyw, ywj wyyy ywjw, ywjww wjwy ywjyw. yw
   ywjww, wy wj wjw y. wjwj wjwy,
   wyw -- w ywjww.
  
   *ywjywj wywjyyww*
  
   W ywjyw wwwy w ywjyy wywjyy y ywj, w ywj
   ywj. Wyy . wyy w ywjy wjyy ywwjw
   ywj Yyyy ywj, wywj w ywjw. w WJwjywy wjywj wy
   wj wjwjy yyy wj, ywj y wywj. wjy w ywj y.
   Yy wwjywjy WJwjwj yy wj wyww, wyy y wy
   yyyyww, w w y wywj. Yy , wwj, wj w
   yyy yw wywjy, ywywj w wj wj y wj.
   ywjwj wywjywj yyw. w y y ywwj.
   WJwjyw yywj wwjywjyy wjwjy w y. w wjwjw wyw,
   ywjwwj wjw w y. wwjywjy wwj y y,
   wwj ywyyy y wjywywjyy wjyyy yy wjwj y
   ywjy wywjy .
   Y, yywjyy wj, yy y w, yywj y wy
   ywjw w wjwy, ywy yy wyy yw wywj ywjyy
   wywjyy . yywjwj, , wy yyy. ywwj ywjwj
   wy yy wwj yww y wjy wjw wywjy .
   wjy ... wj yw ywwy. wjwjwj y wjy
   ywjwyywywj wywjyywj ywj, ywyywj ywwwjy yy wjwjwy
   wwjwy, yy ywjwjy y wyy. w WJwjywy ywwy
   wwj wjyywwwj. wy wj wwj w wjyy ywwy. wj
   yw wjwjwjywjyy ywwjw wy-wy yyywj wy wjwjwwjywjyy wjwj
   ywj ywywjw wj.
   WJwjyw yw wjy, , ywjw, ywj yy yyywjy
   wywjy , yy w wjyywwwj w wywjy y. ywj w
   wywjy y ywy, yww ywjy y wjy, ywjwj
   wwj, yw yy , ywjw wjy yy.
   Wwjwj wywjyy wj y, wj wjwy wyy
   wjwy. wjyy, ww wjwj wywjy, wwjwj wjyy yyy wjwjw.
   Wywjy yy wwyy wwj yw wjy, w wj wwjwjw
   w ywjwwj. wjw ywjwwj wjw wjy yw w ywj wjw
   wj w. w wjy yy wj wyw yw . WJyyywj yw
   wyywjy wwj wy wy, wjwjw yww wjyy wjw
   ywjwwjwj. wj yww www ywwj wy wywjyy
   yw.
   w yw , ywj y wj wwjyy. Wywj w wjyyy
   wwj wywj wjyy, ywwwjwj wwjw wj wj. wj y
   wy, Yw ywjw wjwj wwjwjw ywjy wjwjw wywj
   wjy, y yy ww. Yy ywww ywwjw wyyy
   y wjy, y wwyyy yw wjy. wwy wwj wj
   wjy wywjy. wjwwy y yy ywjyyy wywjy yy
   ww wywjwj wjwyyywj wjwjy WJwjyw ywj wj
   wywj-wwj yyw. wyy wywjy y yy
   wy yywj, yyy ywjwj wjwwjy yy wj wj,
   ywy w ww y. , y yw wwjwj
   wywjy ywj y. Y wjwj ywj ywjy wywjy
   wjywj . Yy wjwj wyyy ywj wj. yy yw
   y wjy, ywjw y , ywy wjywjy wyy wjw
   w yw.
   Wwj, ywj wwj wwjywjy, yy wjwjw y ywwj.
   ywjy wjy, y yyy y ywj wwjwww - wjw wjy. Y
   wwjwjwj w wyy, wjwjw wyw wwjw yywj. w wjwjw, yy
   w ywjyy, yw, wj, yyy wj y wjwjw yw
   wjwjww. Wywj wjwjwj ywjy wjy yyy wwjwj wjwjww yy.
   Yy yw, wyy wy wjwjwwj, wj wwjw wywjy
   y ywj wjy. Wywjy yy wwj wwy. , y
   wwjyyy, yw - yy wwjwj wj wjwywj. y yy
   wywjy ywjwyy wjwywj ywjww. wwjy wy yw
   wywjy. Wyyy , ywj wywjy , wywjy ww .
   ywjyw y wywjywj wy , wjyy, y, ywy wjw
   wjy. Yy www Ywwj ywjy ywj ww. ww wj ywj wy
   wy wjwjw w.
   ywyw yy yyy wyywjy wy wwj wjwjwjy
   ywywjyyyy w. wwj wjyywj, yy wwjwjw wj
   wj yww ywj wwjw. WJwjyw, ywjw, yyww , yy y
   wjyww wjw w w y wjywj wywjyy wjy.
   ywj yyywjw wj. ywwj w, ywj yy y wjy
   w ywj wjyy y. wwjyy wjwj ww, wy ywjwy
   y wjyww, w, ywy yy wjwj, wyw, ywy
   wywy wy . W wj yyy wyw wy ywjywj
   wjwjwjy wjyww, ywy w wj wy .
  
   *ywjywj w wjy *
  
   WJwjw ywjy ywyw, wy y ywjww y, wy y wjwj.
   wj - wjwwj ywjy. y w ywjy ywjyy wjwjw
   wj. Yy yy wwwj wjw y yw, ywy ywwww
   wjywjw wy , wy wj y wjyy, yy wj wjwjwjw
   wjyy.
   ywwjwwjywj w y wyw yww Ywjwjwjwj.
   ywyww ywj. wyww wwjwjy. W wy-wy wjy
   wwj wwwjw, wy, ywjww, w ywjy wj wjyy
   wjywj. Wwj ywjw ywwyyyy, ywj wjywj ywjw
   yyyw wywjy wyy . wy ywwjwjwyy.
   Ywjwjwj w ywjwjwjy, ywy w yww wjy. wjwj
   ywj ywjy wywj y wjywjww yy, y. ywj y
   wwj w y wwjwj yw y, yyy. Wyyy wjy,
   wjwwjwj ww.
   wj ywjywjw wj, w.
   - wjwjy? wy yw?
   - Y, , wy-wy ywj yywjyywj, ywj y y yy y.
   - , y wy wj w w ? ywyw, wy wj wywwj
   wjy yyy. Ywwj yy wjwjw w? Y, y, wwwjyy
   yww wyy wjyyy wwjww. Yy wj wy wwjy yyy.
   ywwjw ywj, y wjwj. Ywjwjwj wj wj wjywj. Yy wjwjy
   wy wjwwjy, wy ywwj ywwjwjw wj.
   ywj y wjy ww w .
   ywjy wywwj ywjyy wj wjy. wjy y wwj
   wwjwj y wjy yy w yyy . wjy
   y w ywj yy, wyyy wjw. ywjw, y
   wywjy wjw? Wwj y wwjwj.
   Ywjy wj, wwjyy ywjww, wjy y yy wjy yyy
   y, wwjwj wj wjwjw w yyy wwwjww,
   - w y ywj wjwjy, - yw wwwj w , wy ,
   ywjyy ywjw? Wwjywjy wy-wy ywwjwjwyywj y wwjwjy yy y
   ywjyyww wj wjyy...
   wjywj ywj wwyy , wyy wj wwwjwj
   yyyyww ywjwwjwjyw. wj yww , yyywj
   ywj wjyyy ywy.
   - Ywj, , wy ywy wjy ?
   - Ywjw. W wjy w w wj?
   - W, wj-wy wwyywj . Wyyy, y wjy w y
   ywyy wjw.
   Yy ywywwjw, yyy ywj yy wjy.
   ww ywj wjyyyww yy yw wj, wjwj wwjwj .
   wjy yww ywj. WJwjy yy, w ywj
   wjy. wjy w ywj wwjwj y yy .
   - , y, wj w yyy ww wj? WJy wywwj
   wjy yyy, wwjw yw y , yy yy wj, ywj
   ywwy. ywwy, wy wj wwy. wjwj w w
   wwjy y wj wy.
   - ywj ww.
   - Wywj ywj wj?
   - wy wjwj wj wjyy ywjyy. Y, w. WJ wj ywjy
   yww wjyy, w wjyy ywj .
   - W w wj wj y? wj?
   w wwjyy wwjw, wy yyw wjwwwj w
   y. Yw wwj ywj y yw w.
   - Ywjww, wj w yyy ywj wyy w, wwjww? -
   wjyyy wyw wjwjy.
   yyy, wy yy yy wj wj. ywjywj wywjw - wy w ywj
   ywwy.
  
   *W y yywy wj*
  
   ywjw -wy y yy wj wjy yyw
   wjyy wj. Yy wj wywj ywj y wjwjy ywjwjy wy
   ywjy wwjwjw, wjwjw y ywjy wjwjy ywww, wy w
   ywjwj ywj wjwj. yww y yyw y wwy.
   Wyyy yyy wjwjw, ywj wy wjy ywwjywj w
   yyw wyywjy yy. wyywjyy wwjwwj -
   ywwjwwjyy yywy ww.
   y, yyw wjwj wjy
   w y. yw wyywjy y - w yyw ywwjwjy.
   wj ywj, -wy ywj yww, yyw. w wj, wy
   ywjy wjwjy yyw yw wj yywwj.
   yywjyy, wwj ywj, wy wy wyy w yyw
   yywjw w wjy. Yy, wjwj wjyy yw w ywjwjwj y
   wjy, y w, wj , wj yyw , yw yywj
   ywjwjyyy ywjww w, wy, ywjw, yyyw wjw wjywj.
   wwjy wjy wjwjy, wyy wy ywj y
   y. y ywj wj ywjww.
   yywj yy y w y yyw wj:
   - ywjw, w, wj wjy yywj? Y, ywj, wjwjywj
   ywj ywj ywj wjw?
   wjy , ywwy w ywjyyy yw .
   Ywjy ywj yyw. wjyy - ywj y. y yy
   w.
   wjwj ywjwyy yw wjyw, y wwywj wj ywj wjwjywj
   yywjwj wjw.
   - yyw! yyw! - y yy wjy.
   WJwjy yy wjwj y yywy . Yw wjy
  
   - wj wywj? y w ywj?
   Ywj wwj ywjw, wywwjwjywj yywwj yww
   yyyy w yy ywj wjy wywwjw.
   -wy wj yw ywjyy. wjy yyw ywjw.
   w wj, yw yyw, yy yy. wjy, wwjwww wjwjw ywj
   wyy w.
   - WJ wjy yyw wyy, yw, ywwyw wyy
   ywjyy? ywj wwjw ywj wj, wy ywj yywjyy, ywy,
   yyw , w wjy wwjwj.
   ywy w, yy wwj, ww wj. wy
   ww, w wjy: ww, ywjwjww, ww - y.
   ywj , yywy wj ywj y, wj.
   yyw. wjwj yy yww y wwj. wy wj wjy
   wyy yyw . Wy wwj y ywjy yy yy
   w.
   - wjwj wwjwwj wjywj wj wj. Wywj wwj wywj
   wj, w yyyy. wjwj y wy wjwjy ywjwjy wjy ywwj
   ywjwjw. wwjwj w?
   Ww yyw . wjwj y w. Yy wjy,
   y wj ywjwjw. w y wwjwjyy w y y -wy wyyy
   ywjw. WJwjw ywjwjy. y wwj ywjwjw
   ywj. Ywjwj, wwjwj, wy . wwyy yyww
   ywjywj y. wjwwwj w y wj w wj ywjwj. ywj w
   ywwjwj ywj wyy wwj, wj wjwjy w, ywwjww
   ywj ywjww. wj ywjy yy ywwj yw.
   wj wjw yyy wjwj. . w ww
   y wjwjw, ywywj w wjwjyy wj, yw.
   - , wjwjw ywj wyy w w. wj wj wy
   wyw.
   wjwwjwjwj wj wwy ywjy. y wj wj y wjwjw.
   ywjw yyw, y wy wjwwwj, wjwj w yywy y
   wwy, wjw yyywj wwj. yw wyyy wywj, yy wjw.
   ywj wjy, ywj y wj w y yww, yy
   ww wjyyy.
   yyw, wwj y ww, ywywwj wjy y wwy,
   wjwj w yywy y ywj wwy. yy, wy wjwjw wj
   ywj w y. wj ywj, wy wj www
   yy wjywj, ywjy yywj wy wywyw wjy. yy
   ywwwjww wy yww.
  
   ------------------------------------------------------------------------
  
  
  
   15
  
  
   ------------------------------------------------------------------------
  
  
  
  
  
   *//*yw w yww!
  
  
   - Y, wywwwj-, wjwjwjyyy! - yyy WJwjyw,
   y yy wwjwwjy w.
   wjw yww ywjy yy: wwy wj
   wjwjwjyyy ywy wy yyy wjw ywjy w
   ywy y wy .
   - y, wj yy! - wywwjwyy Ywj. - y wywwjwj
   wj wjwjwwy, yy ywwjw wj.
   - ywj wjyy, w ywjww, - w wjy Y.
   Yy ywjyw y wyy w, yw wjwj, yw ywj
   y ywwj ywj. wj wj ywyw, wy wjwj-wy
   wjywj wjwjw ...
   - Ywjwj ywj wwjwjy? - ywj wjwjy. y
   yyw ... ywwyyw wjwjy! y y wjy
   w y y. wjw Y, ywjw:
   - y-y-y-y! (wjwwwwj! , ywjyywj, y wy w?)
   Ywwj-wy wwj wy y wwy wjy, wj wwj
   -y www y wjwjy wyyy yy:
   - ywj ywjwwj yw ywjy wwww?
   wjy w ywj yw wwj yyy:
   - -... -... (ywwj, wy wj wjy!)
   wjwwj ywjy ywjw y yywj - Y w ywj yw
   ww: y ywjyyyywj wj wwjwjwwy-w wj , wwjyw
   y, yw, wjwj y wyywj...
   Y wy-wy , wjwj. w wyy "y-y-y-y"
   "-... -...":
   - wj wj ? w ywj yyyw!
   Y y y y wjy, ww ywj, wj wwyywj
   ywj yywwj yww.
   - ...wjww, wjywjw, ywwj yy yw, - wjy
   Ywj y wwj y wwjw w.
   wjw yyy wjwjw w. yw y w
   yywjy, wjyyy wyy wwj yywwjywj y wj.
   - wy ywjyy, yywjwj wj?
   - wjwwwwj! wy ywj y, wjy, yyy wj
   yw ywj wwj?
   - wy? Yy w? Ywj ywjw w!
   wjywj wwj wwwj yww yyw, ywy wjyw,
   y: ", wwjwjwwwjyy, , y... y wj
   y, yy wj! wjwj wwj, wwjy?"
   ww wwy wwww y wjwwywj wwjwj y
   wjw. y wjy w yw, .
   Yy wj y Yy w, yw wjwj yyw:
   - Yy wjwjw!
   - y-y-y-y, - wjw y. (wjwwwj, yww
   ywwj! wjwjw, wjwjw!)
   - yyy! ywj wwwjyy? wj y wwjyw,
   y wy!
   - -, -! - ywyw wy . (ywjwj! wj ywjy
   ywj y, ywj ww yy!)
   - , WJwjw wjywwjy, - yww wwjy yyywj
   wjwjwwy, - w y - y, ywj ww. --!
   Y wjy ywj y wjy, wyw yywy wj .
   - , ywjy ywwwj, yywwjy y Wwjyyy? wy
   yyy, wy yw, yywjwwj, wy yww ywjwy?
   wjy wyy yyy y w www w,
   wjwj.
   WJwjwwy w yy, ywyy ywjw.
   - ywwjy! - yy yywjyyy y yyy. - Yw w
   wyy ywj ywj!
   - wj ywjy yy, ywy wyy wj, wyyy yw,
   yy y wj wywjy yy wjyyy wwyw y wjy wj.
   - WJyy! wwj wjyy, yy! - wyy yyw wjwjwwy.
   y yy yw y ywj, ww ywjyww y
   wjwwywj: wjwjwj, yy, yyy, ywj - y y,
   wjwwwj wjwjwwy wjwjw wyy wwj, wj y wj
   wjyy ywj, wywj ywwwj yy.
   Ywjyw wjwjw:
   - w, y wjyywj wj, wwjywjy y
   wjwjwwwjywj. Wwwj, wy wjwwj wjwjwj Wwj, w ywww.
   Wywy?
   - Wywy! Ywwjyy wj! - yy ywwjw Y, WJwjyw Ywj.
  
   wjwjwwwjywj ywjy yyyw. WJwjwy wyy wjwj wjwj W
   wjy wjw wywj. yy wjyyy ww! wjy
   wwwjwwjyy wjw y wwj , wj wjw wwjy
   wwj, y wjyyyy wwj-w , yyy
   ywwjyy wj ywj ywjww, wj ww, yy, y ywj,
   wyy ywj. yyyw wjw w wj wjwjwjyyy
   y yywwywyywj: yy y yww "yy"
   "ww", !..
   WJwjw yy, yw wwj wj y wjwjwj Wwj, yy wwwy
   w yw .
   Ywjww wjywj yy ywj, ywjwy w-ww
   y wwjywyy, ywwywjyy y: wjwwwjwj
   wwwjywj, y, w!
  
   */Y/*yyywjy w
  
  
   Wwjwjwj yyw. WJ ywwj, y ywj
   yyw: "WJ, ywwj yy ywj wwj, wjww wjwj". Yyw y
   wjy, wyw yy ywjy: y, y, yw wjwj wywj.
   Yyy y, wwwj w WJ, y wjy.
   - Y?
   - Ywj wy wjy, wjy, yy.
   wjy wjw-wj...
   - wy, wjyyy! - ywy .
   - Wyy yw wj ywj y!
   WJy Yyyy ywj ywwyw wywwj ywjyyy wjwjy. WJwjyy
   yyyw, ywwj yywj ywj, wy wjwj wyw yywjw
   y; w wjyyy, ywj wy ywjy ywj
   ywyw, yywj, ywjwjww yyyywjy wjwj ywjw?
   Ywj wwjww wyy yy, ywj w wywwwjyy wjy
   wjyyy y. yywj wjywj wwjwj ww y-wy,
   wywj WJ w ywjywjyy wwjyyyww ywy: wy wjwj
   www wwjwwjw ywj, wj, y, y
   ywjywywwjywj w ywjwwwjw, y, wyy, wj, wy
   yy wjw.
   wjywj wjy Yyyy ywj yyy wjwy yyw
   ywjywj: "31 wjwj, 13 wy wwj w y wyywj.
   Ywjwjww ywwjwjwj".
   WJy 31-y wjw ww wyw y wywwy. Ywjw, ywj wjw, ywj
   Wy yy. ywjwwj w, wjwjww yw, yww ywjy
   wyw, wyy. yy ywj yw.
   - WJ ywj, wjw!
   - Wwjwjy ywjyyy ywj wjw!
   - Yywj - w yyw.
   - wy yyy wj, - wwyy w wjy. - wj wy wyw.
   wywj yy wjyw.
   - Wy ywjyw wwjwjw, wj ywj ww. ywj.
   wywwj wj wjwy, wyy, wy wywjww.
   - yywjy ywwyy! - y y.
   - wj, wjw! - y wjy, wj wy wjwjwj.
   - wwjwj wj?
   - Y yywjy!
   - wjw, yy wjw!
   y , yww wywjy, wjwj wjwjwjy, wwy wwjyy.
   Wyy ww, wwjwjwwwjyy ywww, ww wywj.
   yw wjw. Wy, wwjwjy ywjywjy.
   - Wwyy, wj w yw? Ywj wjyy y !
   - Y wy!
   - wjy, wjwj w?
   - -, yy ww...
   wjy ywj y...
   wj y: y yywj wy yywjwy yy ,
   wjwwwj wwwjyywj , yywy wjywj! wyw!!
   - yw wy wj!
   - wjw!
   wjy wwy, yy w, wjy.
   - wjy, w wjy! - Ywy.
   - wwj ywj wy! - , w wywy
   wjwjyyy.
   - W Yy ywjy, yywj, --!!!
   ...wjyw yywj ywjyy, yywj wjwjw y wjy. wjy
   yy WJ wjyywjww wjy wjy wy, yy w
   ywj.
   - wjy, w yywjwj! wjyyy yyw.
   - Wwjwj wwy yy.
   wjy ww wjy wjw. w, yy
   yyy:
   - wj wj Wywj, ywj w Yy ywjy wjwy ywj wj -
   ww wwj wjwy y ywjw.
   - y, ... Wyw w.
   - y. W wjyy!
   - Wwwy wwjwj, wjy!
  
   y yyw. Y ywj yyw: "Wy, ywwj yy ywj
   ywj, wjww ywjyy wjwj! w wyww ywjyww ywjyy
   wjwwy - ! - wwy y"...
   "wjwj wjwwj wjy Yy ywj, wy w ywjw wjw wjy?" -
   wjyw ywj.
   wjwjyyyywjywj wwjwjwywj wjwj wwjwj wyywjww y
   ww y ywwj, wjyw ywj y "wyy wjwjywy"; yy
   yw , ywj Wy wj ywj ywj ywj wywwjw
   y y, yy ywy wy yy wj yy wj.
   yy ywy wj yw y ww wjy , wyy y
   ywjwjwwwjyw wjwy, wjwj ywjy wy wj wjy, y .
  
   */W/*yw
  
   wjwy yywjwyy wjwjwww
  
   ywjy ywjwjwj wjywjwwwjyyyy, yyy yywjwwj yw
   wwj.
   - wy ywjywy yyw? - yww ywj yy
   wj WJwjyy.
   - Ywj yww wjw y wjw, y wywjw - ywjw, wwwjwyww? -
   wjwj wwjy wyy yw, - wjy ywwjw yw wwj. -
   yyw, ywj wjw. Wyy wjy wy w wy ww yww.
   W ywy ww yy ywj - w y yyy, wj
   wjwj yw wjy ywjw, yyy...
   - yw wy ywywjwy, wjyyy yw wwj, wjwwj
   w w wjw wjw , ywj. W yy ww,
   wyww-ywjww - w wjwwj, wj y wyw. yyy?
   yw WJwjyy. WJwj wjw y wwy wywy,
   yyw yy, yw, w . Yy wj ywjwjyy,
   w wwj, wj...
   - yw wwj, ywwwj yw?
   - wwy!
   - w wwj ww ywj w ywwjw yywjy, wjwwj
   ywj!
   - ...
   wj yw wwj w wyw wjwy "Wyw ".
   WJ wj w, yy yyw.
  
   yyy wy
   ywj wwwjw,
   ywy wjwwj
   w wjwjw...
  
   "ywjw, wy wjw ywyyy wjwj ? Yy, wjww,
   y yy ywj wjwj ". - yw wwj w wjwy y wjwj
   yy, wjy ww ywjwjy wjwj W ywy. Yy
   wwy y wj wy wywywj wj...
  
   ...ywj y wj,
   ͸w ywj.
   Wyw ,
   Wyw .
  
   wjy, wwjwy Wy yyw, wyyy w wj wy y
   ywyyy ywy wjwwj!
   wjw y W, ywyyy w. yw yy yy wjwy.
   - WJ wy!
   - wjwy yy y wjwyy... "yyyy w"...
   "wy wjyw"...
   W wj, yyw wjy ywjyw ywj wjwjwj w wj wj...
  
   ywjy ywy, yy wj ywj w. wjw wyw wjy
   wyyy ywwj. Wwy wjwj, y wwjwwj, yyy. ywwj,
   wjwjwy WJwjyy. W wyy wj - wwwj yywjywj wjwy,
   yyw, ywjywj , wjwy wwjwjy...
   Yyywj, WJwjyy w:
   - WJwj ywwjyyw ywj wyy. ww! W wyw, W. WJ
   wj ywj w y wwjwj ywj?
   - ywj y, wy y wjw, - wyyy w W. - w
   w y ywwjyy, y ywj yy y. ww
   w ywjwyy ywjww, y, yyww. wwjwj ywjwj ,
   y wjw wjwjw. Wwjywjy wjw , y, wjwj wj y
   wjw yyw...
  
   yyw wjy wwjy. wjw wj wyw
   ywj wjyy. WJwjyy wwwy,
   ywj ywj w wj wj.
   wyy ywwj yw yywj ywjyy wywwj. ww
   w, ww: y yww w wjwj, wj, w
   wjwy wjywyy y...
   - W, - yyw wjwjy, - wy y y yywj.
   W wj:
  
   yw wwj wyywjy,
   yw wwj wj.
   Ywjy, y,
   Wwjwwj wj...
  
   wy w y wjwjyyy, wwj w, wywwj
   ywwjwwjy yw y.
   Wwjwjww Wy yywy wjywj yyyy, yy
   w wj, wjy, yyy...
   "wy-wy wwywjw w w yy? - yw wwj.
   - ywjwjwjw wy wjy? Ywj ywjw ywjwjwjyy wjy wyw?
   ywwjyw, wy W wjy, wy w wjy wj!"
   wjwjw wwjwjy Wy yyw:
  
   ...wjyww wjwjy,
   ywjw wj y,
   Wyw , Wyw !
  
  
   *//*wj y w
  
  
   - yy w w y wjwjy ywjwjy? - wyw .
   - Y, wwjwj, , Ywj, Wy, w...
   y wj ywjwyy wjwj-ywwwyy.
   - yyy. yw, ywy y y ywwj. wy wj w wj
   ywj w? ? ywwyw?
   wyyy y wj. ywwjyywj w; yy w
   yywjw, w wjwjw: w wjy wjwjwwwwjyy ywwyw.
  
   ...Y ywjwjy wywjyyy wwwjww y ywj w
   wjywjyy yyy. wjwj wj ywj yy wjwj
   wywjy, wwj wjwj yww wjy yywjy. Yy w wywjy
   yyy, ww, wwjwwj ywjwj yyy, yw, y ̸
   wjwwyw, wwjwyw. yy.
   ywjy wwjwj wjwjw, w wj yyw wj Wwjyy (yy -
   wwwj wyw y yw - yy wwj), ywwjwjy wjwjywwjywj
   yyy. y.
   ywwj wywjyyy yy ywjy wj.
   - W wwwj, wy yyy wywjwj wjy?
   - WJ. Yy wjwjyywjwj wjwjwwy wwjwwj ywjwj, w ww...
   - Yy wj wj ywj, ... w... Wywj ywj - wj
   ywjww!
   - Ywwjw wwjwj ywjwj y ywjwjwwyy!
   - yyy w yywj y wjww...
   ywjyw .
   W wwj y yy ywj y w wjy, ywj wjyyw. ywj
   wj wwwj y wwjyywj ywjywj ̸wj, wyw wjwj wj,
   wy ywj wjwjw wj... wjy wj.
  
   Y yy wjywj ywjwjy wjw , wj wywj y w
   y, wwjyy y, wjwwjw, wywj, wywwj yywj
   , yywjyy wj, ̸y "ww" - w wy
   y Yywy; wwj - ywjwjwj y Wwyy, yww WJ. ywy
   yywj wjwjyyy y wjy.
   yw wjyyy, ywj.
   wj ywwjywjwj ywjwjyy wjwjywjwj wjwjwj y yw w
   ywjwj .
   - y, wj, y y! WJ y!
   WJwjywj wwjwj ywj y, yy ywyw wy yy w
   y y ywwjyy. yy ww ywj wwy, wy wjy
   yy ywwjy ywwy:
   - wwj wy, ywj? WJ wwj y y wyy!
   - wj ywj, wy yy, - wjy ywjywjyyy wjw
   wyyy yyw wj. Yy wwy wjy wj w wj.
   - ̸, wj y wwj wj wjyyy, w y wyww...
   Ywjy ywj w wy ywy wjyy .
   - y, y wyy, - ywj yy, y y wj. - Yy
   www, wjyy yywj y yw.
   - Wwwjw!
   ywj wjwy wwjy.
   - wj, w wjy wjyyy !
   - wjyy. Wy wj...
   - w wjwjw yw?
   - wwjwj ywj, wwj wj wwjywjy wjwjy ywjwjy. ywj!
   - Wwy. W... wwjwj wywj, ywwj ywjy y,
   yyy wwjy. W y wjy.
   - wy wwywj yywjw... WJ, yw wwjwj y ywjy.
   wj wjyww wjw.
   - yy, w ywwj ywjww wjyyyy wjw "wj y
   w "? WJwj, wj - w wj y y y. Y, wjy w, ̸!
   - WJy w!
   Yy wjy y wj wj .
  
  
  
  
  
  
  
  
  
   ------------------------------------------------------------------------
  
  
  
   16
  
  
   ------------------------------------------------------------------------
  
  
  
   w yy wjywj. wy yy wyyy, wjy wj
   wwy w w wjwy y ywj wjy. , wwjy
   yww, ww w yw, ywjwjw ywj y y, wjwj wj
   ywy w.
   - ! Wwjw wywjwj wwy, yw yww.
   - Y wjyy. Ywjy yy , ywywjyyy y.
   - WJ! ywj ywj wjy.
   ywjyw y yy ywjwjwwy wj ww, yy y
   wwjwj. ywy, wj wywjwj w ywj yyyw. Y yywj y
   yw, ywj , wy ywj wwyw w. WJywj , w
   wjyywwwj wwj wwj .
   - wwj, , yw. ywj y wj, y.
   - wj, wyy ywjwj yw...
   w ww wwwjyy y, wjy ywjwyyy wj
   wjy, wjywjwj ww, y. wy wjwywj wjwjwjyyywj wwywjywj
   yywjwj yw wj yyy wjw wy y wjwj.
  
   yw - wjy ywjw yywjy y wjwj wjyyy y,
   wjwjywjwjwjw w, wwjwj www w ywjwjyy wjwwy.
   wyy yywj wwjwwyy ywjy ywjy yy:
   "yw-y-yywwj", "wjy", wjwj wjwj, ywywj wwjw wj
   ywj yy.
   wjwjwwwwjyy, wjwjy w ywjy y, wwj .
   ywj, wjwjwwwjwywj wj, ww ywjy yyw: wy
   wjwjy yywj, w ywwy w wwjy. ywj wyywjw, wy
   y wjy wwjwwj ywj yw wjww, wj wj yw.
  
   wjywj y wjwj yyw y w wwy wjy. ywj yy
   ywj yyw yw y wjwjy wjwj wwwwj.
   W wjyy wwyyy ywjy ww, y yywj y
   wwy wyw, wwjwj wyyy y wj wjw,
   yywj ywy wjyy. y ywj yw ywy ywj ywj, , wwj
   ywjwj, ywj wjwj. wjwj wjyy wyw ywwj - wywjyy
   wjywjy wywyy wjw. W wwjwj wwy wy ywjwy
   wyywj y wjwy w. W ywwjy yyw wjwy
   wjwj wjyyy y. wy wj, wjwjy ywwjwj .
   ywj ywj y wwyy wwywy. wjwjw ywjyw ywjy
   yy , , wj y.
   yw y wjy w ywyy wjwj y ywj ywwjwjwyy. WJwj w
   y ywj yy wjwjy yw y, wywj yy
   yw wyy wjwj. ww ! ywy
   wjwjyw w wjwj. W yyyy ywwjwjwywjwj.
   w ywj y wjw.
   ywj yw wjwwjywj wwjwjyywj ww. w y
   wwy wy. y y wjywj yywjwwy, ywy
   wyy wwj yywjwjywj wwj w yywj www
   wwjwy wjwy y wy.
   wjw wwwjyw yywjwwy wjwy wjwy: ywwjwwjyy wjwj
   wj y, ywjywj yywj wy, wjwwj, wyyy
   yyywj, .
   WJwj w ywjwywjyywj wjwj wy. wjwwywj wwj y
   . , wjwjwwwwjyy, y ywj yy ywj yyy w
   wjw. wjwj ywjwwj wy - ywj wwwjy w
   yywy-wjwjy wyy wwwj ww. Yy ywjw
   ywwj: wjw, ywwjwj, ywj wj, wj w yy
   wjy wwjwjwjy y. ywjywj ywj wjywywjywj wjw ywj
   wy wj, yy ywjy wy y. wwj y ywj wjy
   , wy yyywj wjw, y wjwj y, ywy...wj
   wyy wywjy w.
   Wy ywj y ywjww wj ywww . Yw
   yy ywjw yy y yw yywy y. wwj,
   wjwwywj wwj wjwj, wy wjwyy y, yy wwj yy w
   wjw, w yw. yy w wj ywj yy
   yyy wyy.
   ywj yywwj, , wjw wjwj wjwjww, wyy ywwjw ywjwwyyww
   yw, ywj wwwjw ywj ywjyyy ww w wwwjy. Yy wwj w
   wj. wjywjwj, wwwj wj. wjywj, wj
   wjywwywj. Ywyy ywj y wjw wjwj, ywjwjwjwj
   wwwjww yw ywjy wj wy. ywwy ywj wwy.
  
   ywwjwj ywy yywjwwy wwjww, ywy
   ywjw. wwy wwj ywjw wj wj wj: wjywj
   wwjwjywj w yywjy yywy y wywj ywjwj ywj wjyy
   wjwjywj w wjw y wywjw ywwy, wjwwjyy wwj
   wywjy. wwy y , www yww ywyy,
   w. ww wjw!
   yywj ywj ywjw ywjwj wywwwj wwj . WJw
   yw w y ywy, wy yy wwywjw ww
   ywjyyy w. Ywjy yy!
   yywj yw wjwy y. y yywj yw
   wwj, wjw ywjw -ywj ywjwjwwy, wy ywwjyy
   wjwj wj, yy, ywy, ywj yw yywj -
   yywj wyywj.
   -wy yy wyw ywj w wjwwjy ywwjy,
   yy ywj ywj wjyw wjwj wjw wjyy w wj: wjwjwj w ywwjwjy wwj
   yy . y ywjy ywjyy, yy, wjwwwj w wwj, wwjyy.
   ywwj wyy w, ywj yywj ywj y ywj.
   wjwj ywjwwyyww yw ywjyw yyyywj ywjwwy wj: ,
   wj, wjwj wwj y. w wwjww yywj y wjy
   wwjwwjy ww. ywjyy wyy wjwj y wj wwj wwjy
   yyw yywjy ywy, yy yww yyyww.
   wwy wwwj wj wj y y ywj wwwj. Yy
   wjw y y wjww wyy. wwjwj www yyw
   wwyyyy, w, wy yy wjy ywj wjw. Yyy wy wjyw. Yy,
   -wy , wjwjy ywj yywjyyw wywjw y ywjwj. WJwjwjyy
   wwjw yywjw wjw wjwjw yw wjy, ywj wj wyy.
   yw wjywj wjy wj, wj wjwj wwjwy-yywj wyww
   wj, wwjyw y y wjyywj. ywwj, y, wjw, yy yy
   wjy wjw. wyywj wywjywj ywjyy wjwjwjy ww wy
   ywywwjy y wjy yywjy ywj wjy, yw ywyyy ywj
   wwjwjwj yw wjwjwwy ww. wjy y yww,
   wy, wj yw wjwjy, yy wjywjyy . wy-wy wj,
   -wjyy, ywj yyw. wj w yy yy wj,
   y. Ww ywj wjwj yww ywwj, ywj
   ywjw. wj wjy, ywjyyy wyyw wj wwj.
   - ! W y! W ywwy, w yyy! - y .
   , ywy ywwj yw wjy, wj ywj yw, ywj
   ywywwjw y y, yy yyw, wy wjwj wj wwjwj yww.
   Ywjywj ywj, wjwjywjw wjyy. wy y,
   wyyy w y , wj wjyyy wjw. WJwj yw ywjyy,
   yy y yyywjy y, yy. wjwjwjw yy
   y-ywywjyyy, ywj wjwjwj, wjwj wj, yy, yww y
   wjwwj wwjwj, yy y ywwjwy ywjw wyy.
   ywj yy wjwjy wjwj wjyy ww wjw, ywjwj
   wy wjww, wjwj yy wjw, yywjyy wwywwj wjwj wwjwj y
   wjwyy ywjyyww.
  
   ywj yyy y yyw wjwj, ywjywj ywjyyy
   wy. W, yywj ywyyy wjwjwj, w wywjy ywjw
   y. ywjy w wj yww y ww w y,
   ywjw wyywj wj. wjwywy wjwyy ywj ywjyw
   yywjwwy w wwj: wjwj wjywj , y. Yy
   yy wjy ywj ywwjwjwy. wywj ywj yw ywjwyy wyww
   yy-yy, ywwy y wjywjwj wjy. wy
   y, wwj w wjwj, wy ywj wjwjwy. wwj wjwjwjyyy,
   ywj wyyw, ywj wjwj.
   ywj y yw ww . y wwj y wy wjwjwjy
   y-y. ywjwj yywj, wj wwy, wwjwjyy
   y yywj, wyyy yyww y wjwjywj ww.
   wjw -ywjwj, wjy yywwj, yyy ywj
   wjy wjwj. Yy wyyw ywj wwjww ywjyyw wjw
   ywjy yw wjy wy wj. yywj y wjwjwj, wy ywjwyy
   yy, yy ywj yw ywwyy w, wy ww wj
   y y wj.
  
   Ywj wjwjywj y wjyyyy y, yw wjwwwjwjww wywy. wjw
   wwy yw ywjy wjwjwj: wjwy wyy y,
   yy, yy, yw. wwwjy wj yyy wjw ywy ywj
   , yy yy wjwjywjyy wyy ywjyyyw.
   y wwyy, wy ywwy ywj y, wj wjwj wjwjw.
   y wyw wwj wjywj, w y yyw,
   wwj yy ywwyw ywjy yyy. wjwj ywj wywwjwj, yy
   yy ywj ywwj w: wywj wy.
   y wywj ywjyw ywjy, yy yy wwj, ywjw wyy
   wj wjwj.
   y ywwj yywj wjw. wjwjy w ,
   wjyy, ywjy ywwjy wj w wwwjy. ywj yw ywwy
   yyyyy wj, w wy , ywjywj ywj ywjy wwjwj, y
   w yy yyy yywj w y wjy. ywjy y
   y wwjww wjy wyy ywjyy. ywy yw wwjy wjwjyywy-yyy
   y yy ywjw .
  
   wjy y y wjw y yw yywjy wwjw, ywj
   y wj, ywwwj wjyyyww wjwwjy, y w wj ywj wy,
   yw. yy ywyw, ywjw wjw yywj. WJw w
   wy, wwjw w ywy y wjyw ywjyyy yyyy
   w, ywjw w, yww wy-wy yywjwj, yy wwj yy ywjyyy ywj
   wy. wy wjwy, ywywjyy yw!
   w ywwjwjywj wjy wj, wj y y wyywj wjwj.
   Y wwy yyw wjw wjyw y, wwywjyy wjwj
   wjy ywj wjwjwjwjy. W ywwj wj ,
   wj wwy ywj wwy wj wjyywj ywj. WJwj ywj
   ywywjy.
   wjwj ywjyw yywjwwy yyyyy : , w,
   wwj, wy yy. wj y wwyy, wy wjwwywj wwj
   wy wj y wywj.
   Wwjwjywj wwwj wywwj wywj, yw ywjwjwyywj. ywj yy
   wwj. wjwj yyy y yyy w wjwyywj wjyy, yywwjwj
   ywjwjwj wywjwj, y ywyy wj wwjywwj yyywj
   wjwjw wjwj wjywj .
   yw ww ywwjwj wjwjwjyy w, ywj ywyy,
   ywj-wy wj yy wjwj. Ywwj yy w wj ww
   yywjw, y wyy wj ywj ww, yy y wy ywy
   ywj w.
   W wjwj wj wwjwj w, wy wwyyy ywjwjwj yw
   wjwjy wwjwj y wj y wjy ww y. wjy
   wwj yw. wjwj w ywj ywjwywjywj wwjw
   wyy wwjyyyww wwjy yy.
   Ywwyyyy ywj y wjwy yy, yw y wjwj wj.
   Yy wjwy, ywy , yy yw wjwjy wy:
   wj ywy wy.
   Ww wj yw yywj . WJwjwjwj wj ywywjyyywy, wjy
   wwj ywj ww wj wj wjy wwjy y wjwwj.
   yww ywj y w wj ww ww wjy.
   wjy wj ww wj ywj, ywyy yw ywj wjwjwjy,
   wwjwj wwjy wj . Y ywjy ywj yww wwjywjwj,
   www y yw y.
   Ww ywj yywj wjy ywj-wy wjwjywj ywj wywwjwjwyy
   y. wywj y wwjw y yw wyw y yy y
   wjyyy wjwj, wwjwj ywj - w . y, wj,
   yywyyy wywwywj, ywj-wy ywjy yy y y wywwjwj,
   wwjw . w ywwjyy ywywwj y wjy y yywww
   , ww wjw wjwy yyw yywj . WJ
   y ywjy wwjyy yww.
   - Ywjyywj, ywjwj, w wj, , yywj yy, -
   wjywjw .
   Wywwjwjwwj , wj y wyywjwj, wwwjyy ywj y y
   ywwj y wjwy, ywj-wy ywj yyw wy
   wjwjw wjwjw, y ywjwj, ywj wywwwjyyy wywj.
   ywy w ywjwj yw, wjywj w wjwj . yw
   wwjw w y wj wwjwj wywj wjwjy yywjww wjw y ywj
   y wjwywj. ywwj wjwjwwwjyyy wjw, ywjwj
   wjwjw y yyw .
   ywjwjwjwjyyy ww wwjwy-yywjywj y, yyy y wjwj wwj.
   y yywwj wywj wjy wjy, w ywwjwjywj
   wjy. wj wy wyy! Ywj wy wy, yy .
   ywjwjw w yy, y ywyyy wyywwjyw
   wj y y y wjy wj. Ww ywwjyy wwjwjw
   yy.
   y wj, yy wyy-wj ywww ywjywjy. Ywj
   wjy. Wwyyy! Yyy ww yy wj.
   - Ywjyywj, y wy y wjwj. Wwjw wy w!
   wy wjwj yyw, w wj ywjy ywwyyyy ywj
   wj. ywj wwjy, ywjy wyy yyy. y y yy
   w wj wyw . y ywjy yyy - wj ww.
   ywjywj wy-wy wwj w ywj y, y wwj
   wjywj yw, yw ywj wwy ywyywjy. WJy wyy
   wjw ywjwjywj , wy ywj wwj wjw, wy wjy
   wjw.
   Yyywj-wy! wjy ywjwwj wjy ww www ywj.
   ywj yyy wy , wwjy , y. wjy,
   wj, wywwy-yywj w yyy y wy. Ywwyyyy
   wy wjy w , yw wwjy wyy y wjy. yw ywj
   wjy.
   wywwj y wwyyy, wj ywj ywwjwjwywj wj. wj
   wjwwj wwwjy, wjy, y w yy wyy. Yy
   y ywj ywjy, , y yywjywj ywyw wjwj ywjyyww,
   wj-wy yy. yy: w yy y ywj. yyy ywjy
   wy ywj!
   Y ywyyyyy wjwj ww yy, yy wjwjy yw wjy.
   W yw ywjy wy w, yw y y. y ywj
   ywjw wjywj, wjywj y. Yy, wyyy ywwjwj y wj,
   wj www, yw ywjywjyy, wjwj, ywyy
   wjww wj yww yy wwjywj .
   Ww y y-wy w yy, wjyyyww yw y.
   - Ywjwj, yw ?
   Yy ywjw, yyy ywj wjyy. wjwjw yywwjywjwj. Y, w! WJ
   wy wj wj. wj. Yyy, wwjwy wwj, w wwjy wjy
   yy y wywj. ywjw y y ywj. Ywjwj yy ywjwjw ywj?
   ywj wjww, wj ywj w w, yy wjwjyww wjw y
   wwj y ywjww wyy.
   Yy ywjw, wy -wy ywywjyy wj. Yy ywjw y y ywj,
   wjywjwj ywjwj. wjwjwjyyy-wjwjwjyyy ywjywwy. Ww wywjw
   wjy. ww w, yy ywj y. y wjw, yy yy ywj
   www.
   - ! y! ywj yywj.
   Yy wj ywjwj! Y, www ywj wwjwjwj. wwjw yw ww.
   WJ ywj wjwjww wjwj ww wjy.
   wj wwj wj, yy yw ywy y yy. wj wwjww
   wy wwjy. wwyyy! WJwj y ywj wy yywjy, ywj
   wwjwj yw, yy wwj wjwj wy y y.
   wj wjwjwjyyy yw y ywj yy ywy yy, ywj
   ywjyw ywj, w ww y yywjywj. ywy wy
   yw wyyyy y wjwj.
   wywwj, wj wjw y, wjww ywjwj wjwj
   ywj wwjwjwwywj wwjy w w wjy yy y wywj.
   - Wwyyy, wjwj wj wywwj ywj ! Yy y ww wjy, yy
   ywj wwjwj wyy!
   wj yy, wy ww yy wjy.
   WJyy wwjwj, wj wjw y y wwjwjy, y yy ywj
   ww wj. ywy wj y wjwj yw. y wjwjy.
   y yw wjww, ww ywyywjww. ywj ww
   ywj w ww wjy ywyy wj. , !
   ywy ywj wjyy, yw wj ywjwj.
   W wwj y wjwjww yww wj.
  
  
  
   ------------------------------------------------------------------------
  
  
  
   17
  
  
   ------------------------------------------------------------------------
  
  
   wjwjwj yyyywjy wwjyy yw wwwj wjwj wjw
   yy wy, wy wywj ywjwwwj: WJwjwj yy Ww
   yww. Wy ywj wyy, ywjy wjw wjwjw. y wj
   wj yy wwy WJwjwj yy wwjwj, wy Ww yww
   ywjwwwj wwjwj.
   - y wj yy ywjy, - yy wj wjw, - wjw yy
   wyw wwj w! Yy wjwj ww wj ywj
   ywwwj, ywj ywww y wwwj yyyy.
   w w wy wj y wyyywj y Ww
   yww, ywy yy wj -ywj ww. Yw
   wy wjy w wwj wjwwjy wwjw. Yy , ywyy ywj
   yw Ww yww, ywj ywwj wwjww ywwy w.
   - wy Ww yww,- WJy,- yywj
   ywjy! WJw w ywjy yywj yywy, wy yyy wjw
   ywj wjywj. ywj y wjwj, yw y, - wwj wyyww.
   yywj wjw w y wyww, yy wj wwy y wywj ywj
   wyw ywwww wjwj wjwjwj ywjyy yywjy.
   - ywjwj, yywj, - ywwj yy ywjywy. - WJwjwj yy
   yywj wywj wjww wjwj ywj!
   - wy yy ywjy ywj ywjy, - wy w y .
   - w ywwj ywj, ywjy yy ywjw? W wy, yw yw
   ywjwj yywy wj wjywj?
   wwj ww wyw yyw.
   - Ywjw, ywj yw, - yywjw yy wwwjyyy.
   - ywj yw, wy ywj yy, wjy ywj ywj, - yww y
   ywjy wj.
   - w, wy , yw? - yw wj ywwjw wjwwy.
   - yywjyy yw, - wjwjyyy yywjw wj wwj w yw
   wjwjy. - Y y Yy ywj, - ww www yy y
   yyyw, wy wjy w wyy , - ywjywj WJwjwj yy
   ywjwjwyy ywy ywjy wywj wjy yywj. ywy y
   wywj yy ywj wwjwj wj. ywj wjywj wyyyw.
   wjwj, y wjy wwy wj! - ywjy yywjw wj.
   WJy wy w wjwjwwjyy, wy wjwj wj y wjw,
   yw y, wy wj , yywj, wyyw ywj. Yy wwjw
   wwj wywjyw. y yy wjywj yy wwy ywj WJwjwj yy
   wj wj wjwjwwwwjyy ywj.
   Yy w wjyywj wywwj ywj wjwj.
   - WJ wjwj w wwj, - y yy y y wj, - Ywjy w
   ywj yw.
   - wy wj?! - yww y wj, - yyy ywj yyy
   wjw! yy y wwjwj wwjw, wy yw, yy wjwj.
   wj y y wwyyy. ywjwjywjy y y ywjy
   wjwj yy ywjwjwyy wj wj ywjy ywj ywjy y.
   yy, wy yy ywwj, wy wjy ywjwjwj ywjwwjwj wjy wy.
   wwj wjwjwj wj y wjy wj, wy w. Ywj ywwjyw ywj
   ywjw wjwj yyw wjw, yy yy y wj wj ywjy
   wj ww ywjwj.
   - Y...y wj, - wj wwj w wwjy, - wjwj, wj
   yw.
   ywj y ywjyy yyw wy www ywj wywwjw
   wjw.
   - yw wj! - w wywjwwy ywjwjwwj ywy wj,
   yyw wj, - WJw ywj yw, wy ywj y
   wjywj ywy wywj yw yywj WJwjwj yy wj wwjwj,
   wy-ywj wjwj. ywjw wjwj wywjyy ywy. wj yyw y ywj y
   wy. --... - wjwj wj wyyy yy wj y ywywj,
   wj ywj wwyyy. - ywj, wj ywww,-
   y-wjwjw yy yy y wj .
   wj, wy y wy yyww y wy, wj Wwjwj,
   ywy wwy wjy wwj w, wjy yywjw:
   - ywjw ywj y wwjyywj ywyw yw yywj WJwjwj yy
   wywj wjw wjywj?
   - Yy-yy, ywj wwj! - wjw wj wj, - Y wwj yywj ywj
   ww...
   Yy ywwj y wjwj, wy-wy ww, yy ww ywjywj yyy
   ww y y wwjy. Yw y wwj wwj wy w.
   wwjwj w wjy wjy. ywj wwjy wj y wjw wj,
   wyyw wjy wyyy wyw:
   - W wj y wj, wy yw yyw w yywj WJwjwj yy
   wjy wjwj wj?
   - Y wjywjy wj wj yyw wwjwjw, - ywjw wj, -
   ww ywj wjwjw, wy yww wj. wy wwj ywj ywj, -
   wjyyyy yywjw yy.
   ywjyyy yy wjy:
   - w w, wy y wy wwjyywj ywj ywyw wywj
   yywj WJwjwj yy. Wwjwj wwjwj wjwjww y ywwywj wjwj w.
   wy wwj ywjw, wy w www.
   wj wjyww ywjw wy.
   - WJ, wy yyw, - wyww yy wy wjyy, - wwjwj
   wjwjwwwwjyy wjwjww w yywj...
   - wywj wjwjy, - wj, - yyy yyw wyyww.
   y wwj ywwwjw. wj ywjw ywy w wy y...
   wj w wwwjyyy ywwj wwjwj y.
   - ywy ywj wjww wj w, - wj w yy, - W
   ywj yywj.
   - ?!! ?
   - W ywwjwj WJwjwj yy, ywjwjwyy ywy wywj yw wjy
   yywj.
   - wjw yy ywjy wj ywj "ywwjww"?
   - yyw ww ywj wj, wy ywwwjwj, - ywwy wj.
   - ywjw w ywjy yyy yywj ywwjwj? - wyw , y
   w, yw wy y ywj wjy wy.
   - Ywjw, - yww yw ywjy wjwjywjy wj,- yyy yy
   ywjw wjww. WJ w yyy ywj y wwjyy, wjy wj
   yww yy, ywj wj. wj yyw ywjwjwyy ywy
   y wjw, wy wwj wjwj, wy ywj wy. yywj - w
   wjy, y, ywwj.
   ywj w wjy wjwj ywjy ywj yyw.
   - wjy ywwj? - wyw ywjwjyyyy.
   - Ywj y, - y wj wj, - wyw WJwjwj yy wy-ywj.
   - wy ywjy wy?
   wj wjw.
   - w ywjy wyw...wyw, wjww ywjy yywjy,
   y! - wj wj yy.
   - ywjw wjwjy? - yw . - W ywj, wj, wy-wy ywj
   ywj ywjww ywjy ww. W wj -ywj w.
   - Wy ywj w w ywj www. yw wjw w yy... W,
   y, - wjy wj. - Y w ywj wj, ywjw?
   - Y wj.
   - Y yw yy, wjw w ywj ywwy wj. wy wj ywj wwjyy,
   ywjywjwj wyw wjy y . wyw ywjyw ywy yywj.
   - wjyy, - wyww ywjyw, - wy y ...
   Ww y yy wj wwjy y ywjwjwjy. Yy
   w ywwjwjywj y wy y ywjy wy wjw.
   - Ywwj wy w w, y, w ? - wyw yy
   yw, - ywj wjwj ywjy y wj ywj yyww. wy wy w
   wjwjwwj? wwwj wj ywwjywj, w wjy yyy wywww.
   w wywjy wjy yw?
   wwj wwwj wwjw.
   - Ywjy w wwwjw, - w y ywjwjwjy, - wy w
   wjwwy wjy ywj wyy , yy wjwjwjwj wyy yww...
   yw w wjy wwwj ywj w.
   ywwj yy wjwj yyy ywyyw wj yw wjy y
   wwj, yy yy y wwy y wywj. wj wj y wy wy y
   wwy, ywyw yw yywj WJwjwj yy yw wjy wywj,
   wy ywww w wy wwj ywwy wjwjwj wjw.
   yw yww wjyywjyy wjwjy yyyywjywjy wwjyy. ywjwjw,
   wy wj wy wjwjy wjwjwjwjw, yy ywj ww-wy y! yy,
   y ywjywj w:
   - ywywwj wwj wy y y ywjyy ywj ywj, wy
   yywj WJwjwj yy wyy wjy. W wy w wwjywjy, wj,
   wjwj wwww. WJwj wjw wwjwj wjwww wjyw wywj yywj,
   wywj wjywj wwj yy ywj wwjwjww.
   Y wy wj wj ywwjw:
   - W ywj wwj y wywwj. yywj, y wy yw ywy ywj
   ywjw. Wyy y. W wy ywj wjywj wwjywjy wyyy wyyww.
   W wj.
   ywjy ywj w, yy y wjy y wjyy, wy wjy
   wjyww wjy ww. wj wj, wj ywjyywj yy, yywj
   WJwjwj yy ywjy. Wywj wj yww wywjyy ywy
   wjwj wy-ywj ywj.
   ywywj wjw ww w y y wj-wy wjwjwjwww,
   wj yw wjwjy ywj y wwyyy. Ywjyywj yy w,
   wy wj wyy wjwjw wjwjw wjwj y ywjyy wjwj. WJw, yywjyy,
   yywj ywj ywjwjwjwjw. Yy ywj y wj ywj wjy y. ww ywyww
   wwjyy wjwjywjwjw wy yyyywjywj yww. ywy wwj
   wwy y wy , wjwj wwy y ywjy wj. Wyy
   yw wwjyy. y ywjy wjwwjy. y wj
   WJwjwj yy wy wywjyy. wj wjwy, ywj yyywj
   ywj .
   yywj wwjyy WJwjwj yy wwj y wwwj ywj wjy, yww
   ywj wwj wy wjy ww wjw y ywj. wywwj
   y wjy wwj w yywjy, y yy ywj ywjywj y ywj ywj
   yyy, wy ywj ywjy wjwjw, wy wj yy. ywjyywyy ywjywj
   WJwjwj yy, yy yw yywjy , wy ywj yyy y ywjy
   wyww.
   - WJwjwj yy, - y yw, - wwj wjww w...y
   wjwj...wjwjy ? - yyywj yyy , yy ww wj yy,
   wy w ywj wy, wy ywwj. ywwj wyww wjww ywjy
   yywjy , yy yw yywjy wjwjw.
   wwj wy wy w wwjw, WJwjwj yy yw w:
   - Wwjw ywyw wwj wjwj,- yy y wjy,- Ywjw, -
   wj yy , - wjwjyyy wjy ywjw, yy wjww
   yywjy. W ywj yywjyyy ? - wyw wjy WJwjwj yy.
   - Ywjw, - ywwjw , - y wjwjyyy.
   - yyy,- w WJwjwj yy w, - wwjwj ywjw
   wwjwj wjwjyyy wjwj wjyyy !
   y w y w WJwjwjy yyy wj ywjwjwyy ywjywj
   ywj w wjy wwyyy ywy wywj yw wjy yy yywj.
   wwj wj ywywj wwyyy wywjww y wj wjw
   wy wjy.
   - Wwjwj wjy wjwjw wwj, wy y ywj,- w yy wwy.
   Yw w wy wjw wwjwjw y. Yy yy wjy
   wjwj, ywy, yy wj, w yy ywjyy yywj WJwjwj
   yy wwjwj wywjw wjw ywj wjywj yyy ywwjyy
   wyyww.
   y WJwjwj yy wj ywj wjw, wwj ywj wjy,
   ywjywj ywj wywj, wj, ywy wywj yywj. Y wyw
   WJwjwj yy wjw wy wjywj ywy:
   - , ! W wy wjwjwj? W wj ywj wjwjwj yywj?
   Yy ywj wwj yy wy yywjww Wwjwj wywj ywjywj WJwjwj
   yy wywj ywy wywj yw wjy yywj. Wwjwjy WJ
   wj wjwj W ywwj wjwjyw WJwjwj yy yywj
   ywjwjwjwj wj wwj yw wywj ywjyy yywj. WJwjwj yy
   ywyywj yw wyy wjwwwjyyy ywjy w wjy yywjy.
   - wjwjw, wy wjwjwjwwj?!! y- wjwwwj! - yy
   wy y yywj, yw ywyy, wj, ywwyw ywj ywj
   yyy.
   Wywjy ywwj WJwjwj yy y yy.
   - WJwjw, wjwjw! - wjw wjwj yy yyw,- Ywj wjwjwwj WJwjwj
   yy yywj. wy wy wjwj ! y- ywywjwwj!
   y ywjwjwjy, y wwjy, wywj ywyyw y
   yww.
   - wy wy wjywj! - y yy y yw wwyy, - wy
   wy wywjwwj?
   wwj w w, yy WJwjwj yy wjyywjyy yywjw:
   - wj yy, ywjyy, w yyy! WJwjw, wj y yywj?
   - yww yy y, - y ywj wj wj yywj.
   - wy wjwj wy, wy wy yy wj,- w wjywj wwyyww
   w y ywjwjwjy. - Ywjyywj, yy ywwj ywww wwjwj
   wy-ywj y w y w.
   - WJ, ywjyywj, - w WJwjwj yy, yww wy wjyy
   yyy yywj, - Wyy yw wwjwj wj yywjw wwjyy
   w wy ywwjyyy yywjy? - w WJwjwj yy y.
   wy wyw w wjwwj wywjy yy wjwjy:
   - ywjw wwj, wy wy yywj wjy wjwj w... -
   w yy.
   - Ywjw, w ywj ywjww, - w y ywjwjwjy, - Wwjw yy
   ywwjwjw ywj yywj wwy wy ywyy. y
   yw yw wwwj wjww. W, wjwjw! - yww yy y,-
   wwy wjywwj ywyy wwj, wy ywy yw yywj WJwjwj yy!
   Yy ywy wjw ywj ywwj wwwww w ywjyy yywjy. wwj
   ywwj wjw wjywj wy yyy ywwjyy wyw. y
   ywjwjwjy yw ywwjy wjyw yywj, yy wj ywwywj. wjw
   ywjyywyy ww ywwjw wj wy yywj WJwjwj yy. y
   ywjwjwjy wy wwj wjwwwj, wywjy w w
   ywyy.
   ywwj wwjyy y ywjwjwjy wj yww y
   wyy wwyyyy, y wjwj wj, ywjwjwjy wjyy.
   - wj ww yww yywj WJwjwj yy? - wjyww yy
   yw.
   wwj y, yww .
   - wjwj w, wj wy wwjwj? ywjwwj, wy
   w ywjy yy WJwjwj yy. Yy ywjw ywj, w
   ywjyyy wwj ywj, y y wj-wy. wwjwj
   yy ywjw ywj wjw. yy wwjwjwjw. Ywjwjy y
   yyww ywj.
   WJwj wy yw yyy, y ywj ywwjyw yywjw wwjwj
   Yy ywj wj WJwjwj yy. Ww wy w:
   - wj, wy ywjy yywj ywjy, Ww
   yww. wy wjw ywyw wywj, wy yyy wjw wjywj.
   y ywjwjwjy y ywj ywj wyy ywwjw.
   - ywj y, - yy yy wj ywj w wwyy, - ywjw yywj
   WJwjwj yy wjwjwwwwjyy ywjy, yy wj wyw ywj y wjwj
   wyw, wwj ywjwj wjwjw. ywjy wyw - yy w
   w y wyy ywjy ywjy yywj.
   - yy y yw wyy ywjwjw? - wyw wj.
   - wj, wy ywjw. Wywjy wy wj yywj.
   Wy y ywjwjwjy yw wyy wyy Wwjwj yywjw
   wwyy:
   - Wwjwj wj yywj WJwjwj yy y wjy ywj wwjww.
   - Yy w wjww wjy ywj, - wjw y ywjwjwjy, - yy
   ywjyyy wj WJwjwj yy, yw yy wywj w-w ywjywj
   w y wy wj ywjwwj wjw wjy.
   wwj ywjyw yywj ywj ywjwjwjywj wj wyw
   yywj WJwjwj yy ywj ywj wjwjw. yw w ywjyyy yyw
   w yyyywjy wwy.
   ------------------------------------------------------------------------
  
  
  
   18
  
  
   ------------------------------------------------------------------------
  
   wj
  
   wjyy ywj wwj, wy wjwy yy ywjwjwjw wj
   wjwjwjy. w w wjwj yywj ywj . Ww wwjww Wy
   wjwjwjywj yyy . w wj wjy. Yy wwjwj Wy ww
   y wjwy wjwjw ywj wjwjwjy, wj, wjwwwj wy wy
   wj y wywjyy wwwj.
   wjwjww ywj w y: wjwjwjy - wy wjy
   wjwjwjyy wjy w wjy, wj, wjw, wjwjy yy wjwy.
   y www yy w y wwjw. WJwj wjwjwjy - wy ywj,
   wjwj wwwjw wj: wjyywj ywj yyw.
   w w wjw y wjwjwjywj. Yy yw wjyy,
   ywj, wyywjyywj wjwy ywjy wjwj. Yy ww w y, wwy
   wjyww wywj, wywj, w ywjw y ...
   wj, ywjy wjywj y y ywwjwjw, wwjwjw wy
   wywwj ywj wyy. w ywywwj yywj ywjy, wjwj y
   wwjwy wyyy. "wy wjwy !" - wjywjw
   yw wjyww. wjwj wjy ywjwwj wwy-wwy.
  
   w w y wj ywjwjwj, yyy wj wjwyywjy wjw.
   ywj wy: y ywj yy w y
   wjwwjywj yw w y y. Yw ywjwwjwjy
   y ywj y wwjwjw y wjwwwj, ywwyyyy w:
   - , wyy?
   - Wyy, wyy, wj wyy, - wwjwjy ywwj wyw
   w. - ywwj wjwj w-w, wyy wjwjwj, w yw
   y ywj wwwjww.
   w ywj ywjy yyy yy , ywy wy yy wyy
   ywjy wj y yywj. Wwjw wj wyyw wy
   ww wjyy, w ywwjy, wwy , w y
   wwjwj yyw y yywj. w yw.
   yw yy wj! wjwj y wjwjw wy, w yy w
   wjwjwj.
   - , wyy y! wj yyw wj ywj ywjy? - wj
   w w ywj wyy yyw . - ywyw, wj ywjwj
   wwjwj w.
   w wwwjyyy w y wjyywj, ywy ywjw y
   wy wy wj, wwjyyy ywj y .
  
   wy y , wyywjy. Ywjy , wyyy , ywjyw
   wy yyw - ywyw. Wwjy ywyw wwwjw.
   wjwjwjywj wj yyyw. wj, yy wjwj y wjwj. Yy wjwjw
   wjy w wjy, yy y. Ywjww, wy wjy wj
   yy ywjww "wj" - wjy yyyw wy wyy - yw
   "wj". wjwj wjywj yyww, ywjy wwjywj.
   wyy, wy wj ywyy yywj, ywy wy wj ywjy
   y yw. Yy yw ywwj ywj wwy. Yy y y
   y y yyy. yww w yy yw
   - ywj w wjwj, wy w wjwj wjywj. yy,
   ywj yy ww wwwjw yyy wjw, ywj y yywj,
   ywjw wyy: "W, yy. wy wjwwj y wj wjw".
   wjwj wj wwjw ? wjywj y wy. w ywjwjw.
   yywwj yyy ywj y. Y wwywj wwy y w yyy, w
   ywyyy wjwy, wy-wy wjy wwjwj, ywy wywj
   yywyyy wwjwy. wjy wwy .
   w wy w yw, ywjwj wwy, w
   wjwjwjyyy, y wy yw: " y yyw, wj ywjwjy,
   yy ywj ywj. ". w ywjy ywj yy. wj
   ? wy wywj "yyw"? "ywjwjy"? "yy"? yy
   wwj: "WJw wy-wy ywjyywyy, www yww, wwwj.
   WJw wwwjw ywjyyywj wyy, ywy wjy ywjwyy , ywj,
   y ywj yyy yywj".
   - yywj, - w w yy, wy wy ywj w
   wwyy. - yyw, yyw, yyw... yw yw, y yw! -
   wyyyw wj.
   yyw yywj y "yw", "yww"! yw, yww
   w wj yy!
   - ! - wjywwyy w ww wj wywwjwjywywjyyy
   yw:
   - ywjy! ywjwjy, ywjwjy, ywjwjy...
   "y" - wy wjywj, wy ywj ywjw... Ywjw, wy ywj ywjywjw. WJwj
   "y" wy yyy wjy-wy. "y" "wjwjy". yw, ywjy.
   yy, wy ywjy yy, wjw y ywjwjw. yw,
   wjywjww ywjwj!
   W "yywj" wjwjy wyyw. wwj wy wjyw, y ywj
   ywjywjy. "y", "", - wwjwj w, yy wj ywj ywwj
   ywwjww! Yy, wjwj, ywjy ywjww yw, wy wy wyy wywj
   ywjyywj - yy?
   w ywjwj wywj, wj wj wy wy wj. WJyww
   ywj wjyw wwy. Yw y wwwj, y ywj y
   wy: "y","y", "". w ywj yww wjwj "y"
   "y" y "". yyw ywjwyywj: "y". w ywj
   yy, ywy wwjwjwy wjy wy wyy. Yy ""
   yw y y, ywy wwj yy wj -ywj
   yww, ywjyy wy. wy wwj w ywyw
   yyywj wyy.
   --, - yyyw w. - Ywww "y" "y", ywjy,
   wy yy wjyw. wjwwwj "yyy", wjw ywjy y wjyw.
   yyw "yyy ". yw, yy - wy, wy wy yyy ywj
   ... y ywj! w yy! WJwj ywj ywjw ywj!
   w yw wjyww, ww yw wjy! Yy w
   ywwj wwjy wj, w y wwj yw!
   - y y! y y! - y yy w wwj. - yw
   ywwjy wj ww ywj! wwjwj yyy ywjwjww!
   w y wwjwj yy w wjwy, wwj y.
   Ywjwj ww w y, yw w y y,
   ywj y , wjwj ywyy ywjw y ywj.
  
  
   W www wjy
  
   wwy ywjwwj, wyyy ywjyywjwj yyyy-wjwy, ywwjyywj
   wjw. Yw wjwj, wjwwwj w y wjywwy wjwjyyyywjy
   wwjw. w w ywjwwjwjywj wj wjy. Yy ywwj yyww
   WJwjwj yy w ywjy.
   - , yww wy WJwjwj yy? - wyw .
   - Yw w yww, y wywj wjywj. ywj ywj
   y yw, wy y wywj wy ywy .
   - Yy, ! WJwjwwj, wjwj, w yyy! yy, wyy yw:
   wwj, y. ywj wy ywjw wwjww.
   - WJwjwj yy yyy yyyy. wy wjwywj wj, yy, ,
   yyywj wjwwj wjwj wyywj wwj. Yy yyw WJwjwj
   yy w yw, ywyw ywj, yyww . WJww WJwjwj
   yy wwwj ywywj y, ywywj wjww y yywj wwj,
   wyw wjwjwwwj w ywyyww wj ww. wy ywjy WJwjwj
   yy. WJ w yy wjwwjw y yy y wy, wjyy wyy
   wj yywj, wjw ywy wjwwj, wy y ywjyy ywj ywwyw wj
   ywwjw. WJwjwj yy ywj wwjy yww wyw wjwjwwwj wj
   yww, ywywj yywjww yywjyy wjwwwj. w yywj,
   yw ywjy wj w.
   w ywjyw.
   - yw, wjw ywj wy y yywjwj, wy wjy wjwjw w wjwjwj
   yy?
   - WJ, w wjwjw!
  
   wjw wjwj w wwwwjyy wy yww WJwjwj yy. Yy
   yw y, , ywjy w. w w ywjw wjwj
   w ywjyww wjwjw wywj ywywj: "WJWW WJWJWJ YY!
   WW WJWWJ Y WJ WJY. WJY YWJ
   WJ WW. WWJWJ WW YY. W YWJ WJY WWWJ
   YW. WY WY YW W. WJWJWJ YY WJYY WW
   WWJ. WJ YWJ YWW WJY".
   - w! Y, wyy yyy wwjwjw! wj ywjy ywjyy, y
   ww. w wwwjyy yw!
   - , wjwj ywj wj, wj yyw wy.
   - w wjwj, wj wjwj wjww, wwjw ww!
   Ywjy ywj ywwjyw ywww yw yyy wjwj, yy yw
   ywww. w wj yw wwj wj y wywj wwj.
   wjwjwj yy wjy ywjwjw, ywjwjww. yw wyy wj yyw
   wy, wy wjy y wjyy w wyw? ywjw yy y wjwjywj
   ywjwjww? wy, wjwj yy! w yy y wjwjwwy wwj wjwwj
   y wy wywwj wy - yywjyy. w wy, wj ywwyy
   . wjywj wj wwy wj ywy wjwyy wjwj - ywww w
   wjw, ywj w y wjwj wwwj wjwwjy wj. wwy
   wj yww w, ywjwj wwj wwwj, wj y
   yy. W w yww wj . Wwjwj
   ywwyw wyy yww wwy wjwjyw ywywj yyy. Yy
   w wj y ywj ywwj ywjwjww. w wwj w
   w ywj ywjywy wj ,
   wyy y wjwwwj yw ywjwjy y y yy yywj, yy
   ywjy ywj yyw. ywjw w - yy, yw ywy, y
   wjwjy ww wwj.
   - wy w wjwjwj?! - yww wj ywjyy yyw . -
   wj yyy wjwjw, y y yy? W ywwwjw
   yww wjy!
   - ! Yyy ywj ywwjww! - w. - ywj wy
   ywjy ywjww!
   - wjy w ywj ywjywjw?
   - Yy WJwjwj yy yy wjwwjw!
   - wj wwy ywwwj, w ywj ywjwjy! ww
   yywjyy, wwjw y wj yy yy.
   - wy?
   y wjwjywj wjy yw yyy, wwy wjwjyw
   yww. wyy yyw.
   - wwyy w. Ywjy y w yw wjy.
   - WJ, wwwjwjw, wy ywj w.
   - wjwjwwwwjyy wwwjw, wjw w wwjw wj ywj wywj!
   - w! wj!
   w yy ywjwjy y yy wyyy wj.
   wwjw. Wwy ywjwjy ywjy w wy wj
   yyw.
   - Wyyyy yy, wyy! ww wwjwj wyww w!
   ww, wy w, yy w wjwj wj.
   - Wy wyy wjwjw? Yy wjw y ywj wjywj? -
   wyw w ywjwjwjy.
   Ww wwjww Wy yw wywjyy wwwj. Wwjw yy
   wj www wjy yywj, ywj w ywj, ywww
   wjy w wy.
   - Wyy, wyy. WJwj w wjy yy wjyww. wjwwwj wjwj
   wwjwj y .
   w wwwy ywyw .
  
   Yy wy w ywjwj wjwj. Yy wjwjy ywjw w wyy
   ywwwjwj. yyy y wwjy, wyyy, wyy. WJywjwjwj ,
   wyyy yyywjy wjw wwwj, w wy ww yyy. wj
   ywjywj yywj, w wj y yy wyyy y
   . WJy wywj wy, ywj ywy yy wwyy www, wwjy
   y wjwjywj yy ywj wyy.
   - Ywj wjwwj WJwjwj yy, ywj wwj... Ywj wjwjw wjy ywj
   ywj wjwjw! - ywjw w, yw wywwj wwj.
   - Ywj wwyw wwwww, - y w . - W wwjwjwj
   yy yww, wj wjywj. wwj wwj yww, wyy ywjy
   ywwww. Yywj ywj wwyw ywww. wjy ywwjyy
   wjwjw, , ywj! wwj-wwj wjwjw!
   - wj?
   - yywjyy! wwjywjy ywjwj yy! ywy yywjyywj
   wy wy. Y wjwjw wjwwjy!
  
   ywj yy wjyw wjyy, w:
   - Wyy, , yy: yywjyywj wy ywwj ywjwj. y wy
   ywjw yywj.
   w y wjywwyy ywjy. yy! W
   wwjwj yywj w y ywjy ywj ywjw www! yw wj ywjy
   yyw wy! wjwjwj yy y y yywj ywww!
   ywjwjy w wwjwj wj, y wjwj w y
   ywyy wwj.
   - ywj wjww, w ywj ywj yywjyyy, - wwyy w .
   - Ywj y, wy wywj, - wyww w.
   - ywj! w y!
   - Ywjw! ywwy wy - wy wjwjw ywjy.
   - y?
   - WJwjwj yy. Yy wjwj, wjwjwjw y ywj, yyww ywjy.
   yw ... W w yy, wy yy w wwj yywjyywj. yw wjwj
   wy yyw!
   - wy ywjwyyy. ywj wy y yy...
   - Wyyy! ywj y!
   - Ywj wj, wy WJwjwj yy yyww wy w y wjwy.
   wj w wjwj, ywy wj wwyywj wjwjywj. Wy
   wjywjw, wjy ywj, yww wywj , , .
   yy y w wwj yww yy. WJwjwj yy
   ywwjyy ywjwjw ywj ywjywj wjwjw wj!
   - wjyyy! y wwjw yywj?!
   - Ywj yww. wwj w ywj ww, ywy wy ywj ywjwj.
   - y! - ywy w wwy-wwy yw yy.
  
   w wjyy wwjw. Yy wjwwwj wy yyy
   w, wy WJwjwj yy wjwj, wjwj wjy wjw. ywy ywy
   ywjywj: wy wjwj, wjwj ywj yywy ywj, yywjw.
   wwj wy y wy ywjyy y yy wjyyy wwjwj.
   yww wjy yy, wwj wj yy yyywj wyy wy.
   wjwjy wjy yy yww. Y wj w wjwjw
   wjwwj wjwwjy, yyyy WJwjwj yy. w ywjwwjwjywj wj
   yyyy yw. WJ w ywwjyw wwwjwj wjw yyy.
   wjy wwj wyy yywj wwjy. w ywwy wwj
   wj wwwjwwjy! Yy yyww y yywwj, y
   , y wjw wjwwj yyy w ww:
  
   wjwwj, wj wjwwjy,
   Ywjwwj wwy ywj wwy wjyy,
   yy wywjy wyyy wjw,
   yyy wwjwj wjwwjy wjwjw!
  
   w y wywjy,
   wj yy ww ywjy wjy,
   Y yy wy y,
   ywj wwy wwwwj ywj!
  
   wy-wywjy wjw,
   wy wjy w Yyyywjy !
   wjwwj y yyw,
   ywj y wj yywjw!
  
   y wjy, yww wjwwj!
   wy ywy ywj w ywj wwjwj!
   wjwj wjw wwywj yyywj!
   ww wjwwj wjwjw Yy ywj!
  
   - Y w, y ww, www, - yw . - WJwjwj yy
   ywwjyy wjww wy yy, wjwj w www!
   - yyy y ywj yww yww, wy WJwjwj yy y
   yyyw y wjy, - wjw wj ywj yy yyw.
   w wjwjyyy yyw.
   - ! wj! Wy! - wjywwyy ywy
   yww yw ywjy. - y ywjy wyww! - wjywwyy
   wyy Wy. - ywy wjwwj wywjwy, ywj ywj y
   ywjwjwj wjwwwj wy wwj.
  
   wy w, wyy ywyw, w yww
   yywjy. yy ww - ywjywj wwjy. Wyy wy
   wjy y yywj. Yy wy y ywj wyy wy, wywwj wjywj,
   yy wjy yywjwwj.
   w ww wjy, wyyy yw ww ww:
   "WJWW, WJY W! YWJ YYYW WYWJ WY
   W! WWY YWJYWJ! YWJY WY WY
   WJWJ, YWJ YYWJW! YWWJYY WYY WYWJ WJYWJ. WJ YW WJY
   YWJY. WJYY WJWJW W Y: WJY, WJWWJ, ! WWJY
   WWJWJ YYWJY! W YWW YY YWJY!
   w wwjwj wy WJwjwj yy wjywwyy wwwjw.
   Wwjwj wyyy y: wy wjwjw w www Yy ywj!
  
  
  
   ------------------------------------------------------------------------
  
  
  
   19
  
  
   ------------------------------------------------------------------------
  
   wy - y wy Yywj, 1953 ywj ywjwjy, yyywj
   - wwjwj. ywjw wjwjwjywj y, ywyy yy,
   ywjwy yww. Yyy wywywj ywjyyywj wj 1976
   ywj, w yywjwy wjwjywjwy ywwwwwj y wwjwwj
   yywwyy y. y wwwj ywj wjwjww
   ywwywj wjyyyww wjwwwwj yywj yw yy
   ywjwyy yyyyy yyy. yw 1993 ywj.
   wjww wjwwyy wjyyyy wjwwwj, wjww
   ywj. wy w y y. wjwwjwwwj "y" 2010 ywj
   y "ywy wjyyww". wjw wwjywwwyy
   wwjwyyy yyw "WJy " 2010 ywj, ywjwjwwj
   wjyyyyy wwjwyyy yyw wjww wjy W Wyy ..
   2009 ywj. yww wjwjyywjyyy wywjwyy yyw "wjy
   w", ywyyyy 65-y ywjyywj ywjwj wjy Ywwjwjwwwjyyy
   yywj.
  
  
  
  
   YWJ
  
  
   ww
  
   1
  
   WJwjy -wy ywj wjw w wyy w. Wwjywjy wjwj wj y
   yw yy wy, wy wj wj yywj,
   ywwj wwjwjw yyw y wj-wwj-ywj yyyy,
   ywjy wj y wy www - y! WJy wyy w ywj
   wy-wjwjwy wy, wy wjywww yw wwwjy wjyywjyyy
   w, ww wy wywwwjyywj, yywj. wj wj yyw, yyy
   wjywwyy yy wwy wwj wy wjywjy wjwj. yy
   wjwjwj wyy wjw wy, yy, wjwwj, ywjy w y wj,
   yw w wwjwj w ywj ywj. Ywj wjwj, wy wyy
   wy, ywwj ywjy wjy, wy ywj wwj,
   yywj - yywj!
   - Y yww, wyy, ywj yw, y, - w y
   yy wy, wjy wwwj. - W ww. yw
   ywjww wj w-w, wy wjw w . y wjy!
   - WJ w yyyy, - wjyyyy wj wjw yw
   wy. - yyy, y ww?
   - wy wj wj? - yyy y y y .
   - wj wj wy yy www y wy?
   - wy ywj yw: wj ywj wy ywj w wj wjwjw. W
   wyw w y yww ywj y, wjy--.
   - WJ ... wj ... - wj ywjyw yw ywj wwj wy. -
   wjwj wj, wj wjy ywjwwj, . y wj y
   wj ww ywj! - wj .
   - , y. wy w wj w: yy-yy, wwj-wy
   y--. w w ywj, wj. yyy wjyy y yw,
   wjyyy yywj - y wy, - wwjwwjw wjw ww.
   - y-y-yw, wwjwj w: ywj wjwwj ywj, , - ywjyyy
   y yywy, wy wy, wyy wy yy.
   ̸ ywjy yyy ywjw, wy wjywj wjwjywj ywjw y ywj,
   ywy yyy wwjwj - wjywj wywwj. y wwj
   wj, wy wj ww ywjy yy wwwjy wy, wjwj
   yywj, ywj wwjw, y ww. yy, ywj ywwjw.
   wj wj : wwj wjw wyyyw wyy y, y yy
   ywjw ywwjy. wjwjwj wjywj wjwy, wjyy wjw! yyy
   ywjw y yw wj, ywjw wj yywj wjw. Yy wj
   -wy ywj wjw wj ywj. wj wjwj wj w yyw, wy yy
   ywjyw. Yy wyy yyy ww wj wy? wjwwj wj ywjwyy
   wj ywj, wjwj yw wjw ywwwj. Yy wj wj
   w yy, yyyw wy. Ywjy, yyy yyw. yw
   wyy wwjyy y ywjyw yyy, ywyywjw wj yw ywjyw
   wy. Yy wy yy. yyyw, w yyy
   y ywj, w yy yw, yy ywjy wjw, yyy
   ywjyw ywjyyy, wy ywww y wjwj. Ywj wjwj, wy w
   ywy wyw ywjyw ww wj, ywj wy yywj.
   w yy yy wj wjwjw. wjwwwj wy wy wjy yy
   yy wj wjwjy w w yywjww y yyywj, yyw wjw yw
   yywj y wj WJwjwyy, w ywy. Yy wjwjw, w
   wjwjw, yw wyy ywwy wjy, ywy ywj wjywjw yw.
   Ywjyy, yywjyy.
   ww w wy. ĸw y w y yyy, ywyy
   wywwjwj wjwjwj yywj yywj wj w yy. Ywjy y
   ywjyw wj, yyy-wy, ywj ̸ y y. W y
   ywj wwwjwj, wwwjwj yw wj. yw ̸ ywwj. wj
   y wwj wywj ywj wywjw? wy y, wy ywj wj ywj
   wywj Wyy wj wy , ywjwjwj ywj? wwj
   ywj y wjwj ywj yyw, wy y, wjw
   yyy. WJ y-wy ywj ywwy, wyywy yw yw wjy
   ywjy. Wyyywj ywjwjwjywj.
   y y, yw, wj wyw yyywj wy w.
   Ywjwjw w w, wy w y ywj wjww. W-wy yy wj
   y ywj , wyy wjwj, wy wjwjw wjy wjyy.
   - wy ww wyyyy? - ̸, ww ywj
   wwjw, yy. - yw y w wj wwj-ywyy. Ywjy
   wwjw, y ywjw wjy.
   ywjwj yw y wjy. wy yywjy, wwjy
   wjwjyyyww wywwwjyy w wwwjwwwj. WJwj wj wwj
   wjy y yywj yw.
   - W-, yw! - wjwwjw y wwjwj
   wjwjww wj.
   w yyw, yy w ywj yy, yy y-wy ywjyw w
   wwjy wwjwj yy , wy yw ywjywjyyyww yw y
   wy, wy w wjww, y y wwyyy. ywjy wj y
   wy www, wy wjwj y w yyy, ywyywj yww
   ywwwyww y ywjyyyy! yy ww wj yyw y y! y
   wyy, wy yw yyy, w w y w y wjwj.
   - Y----! - wj y wj, ww yy.
   Yy ywj wjy w. wwwjyy y w, yw ww yyy,
   wyw wjwj.
   - wy w ywjwj, ywww? - wwjwj ywj ywj y yywj
   wwy , wjwj y.
   "ywww" ww ywwjwj wj wyy w yy wy
   , wjy wjy, yw w.
   - w ww! - w ww, ywyy wjw w
   ywwjwjwjy. - y wyy, wy yw y wwjwj ywj, w yy
   wjy yy wj wjyw, ywww, yww, ywywj! y! Wwj wj
   ywjyw y! Ywj wjyywj wjy wjy wj, ywwj!
   wwy wy-wjwjwy ww wy,
   y wj wwwjy, wwjwy y wyyywj ywjwjwjywj w ww
   wjw: wy wy ywwj? ywwj ywww - wwj wwywj
   wwjww ww . WJw yy y ̸ w wjywj,
   wy wj yywyy: yyw, y w y.
   wy wy ywww, yy wj ywjyyy yy, wjywjw, yw
   wy wy ywwj - wyyw ywj y. Wyww yw.
   wj yw ywj y ywj? wjy-wy ywj yy. wj
   wywj, wy ywww ywwj - wy w ywjywj wj,
   yy w yy. yw wyy ywj yywj? Ywwyyw y y,
   y wjy w wjywj ywj ywj ywjwj.
   - WJwj wjwjw wjwjw, - y , wy wjy
   y wy. - w wjy ww, wjwjy ww. y - ywy
   yw! yy wyy wjw, ywjw, ywww? WJw y
   wjwjwjywj wy , yw wy y w wjy wy, w wj
   ywwjy ywjwj yy wy yyw. y-wy w wjww,
   wjww y wjwjy ww. wwj-wy ywjw y: wjywyy.
   ywj wj yw wwj yy w wj wwj wjwjw? Ywjyywj, y,
   ywj wjywjw. ywj wjwjy y yyw, ywww. Wwj wjw
   wj, y ww, y yyww. wy w y
   y wj, yww, ywywj. wjyy wyw y wj? yw y, wy
   wj wywj yyw wjwjw, ywww? Yy wwj yy,
   ywj, y wwj w ywj, w... -, wjwwyy wy yy.
   ̸ w , ywj w wj wyw, w wj-wy wy.
   Yy y. yyw, wwj ywjwj wyw w y yww
   wyw ywjyw - wwjwj wjyywj. Yy yy wj ywj yyw, wy wj yw ywj
   wjw. Yy w wjyywwwj.
   - wwj wj, ywww, y ywj, wj yy wj,
   wy ywj yw w wwjwj y ywj y. yy? yw
   w wjw wjy wywj y, ww wj yww. y wwjw w
   yy wj wwj-wy wjw, ywwj, yww, ywywj. wj w ywj
   wj wywwywwjywj, ywj wjw ywjywy. wj ywj wjy wy
   wwjwj yyw wwj yw? yw, yy wj yyy ywj yw,
   wj. WJww y, wwj ww, ywww y w wwyy.
   ̸ ywwy, wy wj ywjw wywj "ywww",
   wyyy, yy ww, ywjy ywj, w wwj wwjy, ww
   w.
   - wj, wj , ywj-ywj, - wjyyy ywyw w
   wj y. - wj-wj, wj wywj ywwjwjywj ywj,
   y wj wjywj y wjyy wjwj. yw y, w
   ywjwjw, ywww, yww ywywj.
   - ... ... wjy... - wy-wy yy
   wwy ywj, wjy. - WJ ... wj... yw wjwwj... wwj,
   wwj yy wwy ww wjw! w , , , wjy!
   y w wwwj, wy wwwywj yywj y wj
   wjy, wj wy ywjyy y .
  
   2
  
  
   Wyywj wyw wjwjy wywj ywj wwy wjyy wjwjww y ywwjwj,
   yy ywj, wywjy, w y ywwj wjywjy
   wjwjywjy wjywj.
   ywwj yy wj wjy wj y w wjyywwwj wj ,
   wy ywjw y w wj y ywj.
   wwj ywj: wj wyy wy wwj w wjywwjwj,
   wjyww wyww y wwjwwj, wjy y wwj wwy
   y yw wjwjwwj. Ww yy, wyyw wjwy,
   y wwj wwwjw y wj.
   Wy yw y yw ywwyyy wjyy wj, ywy
   w wjwjwwj, wy ywwwj, wwjwjwj yy wj. Ywww
   y. ̸ ywwyw wy wy wj wj, ww yw
   yyw wj, wyw y yywy, w ywwjyw ww wj
   ywwy.
   WJwjyy y yy w yy yywj; ,
   wy wjwj wj y wyy ww, ywj y yyy wjwjwj Wyy
   wwj, wy wjw yw yywj, w , wjw yyy
   wjw yyyw wywjyywj ywj. Ywwy y yw
   yyw ww ywjwjwjwj ywjw wjy yw ywjyyy w wjy
   yyy.
   ̸ ywww ywjy. Yw ywjw yw. Ywj wj. Yy wj ywy
   yw-yw w, yywj, wjy, wyw
   ywjyw y ywjy yw yywj wj.
   - w ywj wj wjwjw, Wy? -
   Wyy, yw ywy wjy w w wwj wjwjwjywj. - wwjwj yw
   wj ywj wj? ywj yww? - wyy yw wwjwwj, wjyy ww,
   wjwj .
   - Ywjw, - ywjw yw wjwjww wj. Ww yyw w ywj
   y, w yyyw.
   - Wyyy, ywj yy, - wj wwjwj -wy ywjw
   wwjwwj, yy, yy w. - Y, wywj wj wjwjwj Wyy,
   wj yy. wjwj yyyw yyywj ywjyy wwwj. Yy w
   yyywj yyy. ywj w?
   - , - wjyy , wwjwjwjy wj wwjwjwy,
   yyyyw.
   - W, ywj yyww, wj ywjywj ywj yy ?
   - , ywj, - wyy wjyy ̸. - wjy ywj, wjwj w
   y ywjyyy. ywj ywjy, w, ywjw, wjwwj .
   - , yyw?
   - WJ ! - wjywwyy wyy .
   - Yww?
   - ! WJ !
   - Y, wywj wjy ywwjwjw ywjy ywj. wjwj y ywjwjwj
   wy yyyw wy ywjyy wj wjy, ywy, ywj
   wj ywjywjw, yw wwywj. Ww? y ywjwjww y
   wwj, Wy? Ywj ywjwjwj? - ywjy , wwj wjwjwj
   y, yy y yy.
   - Ywj... ywj... ywj ywjwjwj-, - wjw wj, ywwjy
   yy, wwjyyy w . - ... ... w wwj! -
   yyywj wy wjw wwj. - ... ... w---y--!
   - Y-y, - wj ww, wwjwj . - wwjwj
   wj, wj.
   Ywwj y yw wjwj, wy wj wjwjy wj wjyy
   ywj , w, . yy, wy wwj
   wj y ywj wwjw, wy w wj, w, ywjwjw-yw
   , ywjywyw ywj. y wwjw wjy? WJwjw wjwj
   ww ywj. WJ wy yyw, wjw ywwj, ywwyyywj
   wjy wj, yw y wjwjw-wwjw y wjw
   yw. w wjwjy ywjy yw?! wjwjw? Ywjyy yw
   wy-wy. wy ywjw yww yw wy ywwwj? wjwy y wy
   ywj ww. yw yw yww wjy yyyw wy ww
   wj wjy. Yy wywj ywj wj, yw. Ww yywj wy,
   wy wjw w wj wwwww w ywyy. yw wy
   yyy. wwj wwjywjw wjywj, wj y wj yyyw, wj y
   wj yw wjwy. yw yww, wy y ywjyy
   ywwjw. w ywj www w y w
   wj. wjyy, w wy w.
   ̸ ywj wj y yyy, wwwjwjyyy, yw wjy wy yw
   wjyww, yw ywjyww, yy ywjyw wwj wwjwjw. Yy wj
   yw, wywwywwjy wjywj! wjwjwwwj ywyywj wj ywj
   . yywj yyy, wj wj wwj wjw! y wwyyww yw,
   yyw .
   - wjwwwwj, - wwwjwjyyy ywjyyw w yyy wjwjwjy Wyyy.
   - ywj, wy, yy ywjy. yyyw wj.
   - WJ w wy?! - wjw wjwjwj Wyy. - , wjy wjwjy,
   ywj, wy yw y wjwj w wjwj w wjy wy? WJ
   yyy wywwj, wyy wwj.
   - Ywj wjy yww, wjwjwj, - y y-ywy wyy wy
   wjw yw ̸. - WJwjy yww ywjy.
   - Y-y, w wj! ywj! wj, y wywjy wjy. Yy wyyy
   wwj wjywj wwjwjwjw, - ywj yw w w wjwj
   w y.
   W, wyyy ywjww yy wjy wj wwj yw,
   www, yyw wjwj. y wwjww wjy, wj
   ywjywj wjwj, yy ww wywwj wjy w. Yy wj yw,
   yw ywj wwy wjww.
   - w y ywywj! - wwjwy , ywj
   ̸ ywj y yyywj. - y-w-yyywy, wyyy,
   y-w-yyywy! wj w yw wjwj? Wwj wjwj -
   -yy ywj wjyy wjwjw.
   - Yw wjy wjwjw, - wjwjw y, - wwwjwjyyy ywwjw
   . - yyy wj... - ywwj, y, ww y
   yyy, yy ywj yyyw. - w y ywwjy www. wwjw
   yyyw wj.
   yyyw ww wy wjy yyywj, ywy - ywj. yy,
   wy y ywj ywj ywwyw y wjwjyyy y wj, w wjyyy w
   wjy yyy yyyyyy, wj ywjy. wjw ywj wjwww w
   y, w y wj yywj yyy, wywj wjww wjwjw
   wwjw ywj, yy wj ywywy y y. w wjy wwj y,
   y y ywj wwywjw y, yyy.
   yy yyyw, yww yy www y yywj, y
   wj wj, wy w wy wj wwy y yyywj, ywj
   y.
   - Y wy, y? y yw, - wwj wjy yy wj
   w yw yw y. wwjwj w ww wjwjwj wwy, w
   yywjywj wj wj wy, wj wjy.
   - Wwy, wjwwj! yyy wwjwj, wj wwjwj y wjyy. yw yy
   y y-w-yyywy
   - wy! - ywj ww wyyw , y wjwj wwy wjy,
   ywwyy.
   - yw wwjwj wy yy yw, wjwwj, - wy
   wjy . - wjwwyy yw.
   - Wwy! - wj wy w ywwjww wwwjwjyyy, ywjywjw
   w w yyw yw wj, wyy wj wy yw
   ywjyww, yw ywyyy wywj yyww, ywyy wjywj,
   y, y.
   wj ! Wwj y wj wjwj yy wwj! wyy
   yyy w yy, wjw wwy y wjwjwjwjywy ywj wwyw
   wjwjw ywjwj? ywjywwy! Ywj ywjyw! yywj y wjwjywjw
   ywjwj w? ! yyy yww, yyw. Yy yy wwjy
   ywjw, wy wwj wjwjy wjy ywwjwjywj ywjwj ywwjww wj wj.
   Yy yy wywjww.
   ywyy wjywj wjwjy, wyy, wj
   yyw ? yy wy ywjw, wjy-wjyy yy. Ywj
   ywjww wj wj. w yy?
   yy y , wjy.
   y wjyywj wjy ywjwyyy yywjy, y, wwy
   ywj y wwjwwyy, wy wjwjy wyy y y wjyy.
   w y wwjwj wwyy, wy ywjwjwj.
   - yw, yw, - y y wwy ww, y yw yw
   . Wwy, www wyyw ywjywj wy w y
   wjywj ywyy wjywj, ywy, wwj, y.
   - W ywj, wjy, wj - ! -
   w wjwjy, ywjwj y wwjw. - wj! w y ywj!
   Ywj! - yyw wj, y wj.
   W wjy wwyyy w, .
   wj ywjyyy wjw, yy w wj ywj wjwj,
   wwjwj wjyy. , ywy wy yy, ywj yy
   y w. wj yw wjyww: wjwj yy wj ywj yyww
   wjyywj wwj! Ywjww, yw www wywj wj w.
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
   1
  
  
  
  
   ------------------------------------------------------------------------
  
  
  
   20
  
  
   ------------------------------------------------------------------------
  
   *y*
  
   ** w wjy ywjw ̸. Wyywjwj, wy yy ywjwjwj ywj
   y y: - , wj y ywwjy. ywj, y yy
   yywjy, ww, wjwj. Y, wj y ywwjy!
  
   - Y wy, - ywwjw wj wjwjy. - Ywj ywjy y y ywj!
   wjwjw wjwyy yw, wjww y ywjww. Ywjw, w.
  
   ̸ wj yywj ywjwj ywj, wy yyw , yy
   yw w wwjwj. WJwjy y wy, wy y wj ywjy
   ywyy - w. y y wjy wwj, yw y wjy
   ywj ywj ywy, ywj y yy y wjwjw. y
   ywjwjyy ywj wjy y wjwjyy wyyww yywyw yywjwwy y,
   y wwy ywwy ywj wjwwwjwjyy.
  
   wyw , ywj ywjwjwjyy yw ywj wjyw, y wywwjwjwj
   ww, yyyy ww w. Yy wjwj wjwj ywjwjwj wjy
   ywj, yy wjwj wwjyy yyyy w. yy ywj
   y yw wyyy ywy:
  
   - ww wjw, ywj y.
  
   Yy w wywj yywjywj wjwj ywj wwyy. Yy wj yywyyw
   wjywj y ww wjy wy.
  
   Yy yw w ywjwjwj yw ywj, ywy wj wjwjy wj wwj
   w w yyy, wjyw, ww wj wwjywjwj
   yywj, wjyyy wj y. Wwjwjw wywjywj w ywj wyw.
   Wyy ywj ywwjyw, yy yyww y w yw
   wjy ww. w ywj yyyy wwwj, yy yywy ywwyw
   ywjw w wy wjwjy.
  
   Ywjwjwj y wj ywjwwj wjwj ywjyyy ywy , y wjy
   wj. w y y, w y yw w
   w y ywjwjy w yywjyw.
  
   wwwywjyy y, wjwjy ̸wj w wwjwj w.
  
   - , y, wj y ywwjy, - ̸ wj wjwj w wjy ywjyw
   wjwjy wj w wjy wwyyy. Yy , yyy ywjwjw y
   yy, y wyw wywj ywwj:
  
   - W w yywy wj, y ywj www ywj yw, wj wjw.
  
   - Yy w: "y wy!".
  
   - Wwy w, w wjwjw. WJw wjw, wy yw yywj
   yyw, ywjw, yw, ywjw.
  
   ̸ wjwj yww yyw, yy w wjwy.
  
   - wwj wj wjww , w wwj, - ̸ y wjw.
  
   - ywj yw, ywj w yy, ywj yw yywj wjwjw wwj yy, -
   ywyw w y .
  
   - ywy w wjw, ywj y ywwjwwjy wwjwjw y yy
   yy yy wj y, - ywj ̸, yy yy.
   wwj wy yyy y wjwjw, y wyyy ywj wjwjw wjww.
  
   wj y, ywj wwjw.
  
   yw, ywj wwj yw wjyw w wyy ywyyy w,
   yy wj, wy w wj yy y ywjy ywwjw
   wjwwjy ww.
  
   ̸ wyy w w wy. Yy w wjwjyy ywj
   yy yy ww.
  
   Ww w w, ̸ w, wy wjw
   y wwjwj. yy w wyywjywj y yyy:
  
   - Y, wjyy, wjw wy, w ywwjwwj.
  
   WJy wjwj ̸ w wy wwjwj y ywjyyyywj ywjwjwjwj. WJyy wjw
   ywj ywwjyw, y wj ywyy yyy ww .
  
   Wwy wwjywjw. Wyw w wjy, ̸ ywjy wywj wjwj
   yyy. WJwj yw , , ywj y y y yyy yy,
   yw wwjwjy, wjwj wy-wy y-wy y. y ywj
   w wy wj ywwjw.
  
   - , yw wy w. Ww wj wj ww ywwj, yy w w
   ywj .
  
   - wj wwjwj yy: y ywj!
  
   - Y, , y, wy wj wj ww ywjy?! - ̸ ywyw
   wjwjw, ywy yww ywy y y. w wwjw wjwjwj wwyy
   yy-wjwjyy wjy www y wy.
  
   ywwjyw. w wwjwj ywj wjwjw, wyy yw wy
   wy, ywy w ywj ywj w. wjywj
   yywy y wwyy, wy yy ywy ywwjy wy .
  
   - wjyy, wjwj w ywjwjwj y wj wjw. wjwy ywjwjw, w,
   wy-ywj wjwjwjwjyw wj wwj ywww.
  
   - WJw y ywjy wy ywj www - wjwjy yywy ww
   ww ̸y wwjww Www.
  
   - Wyy y, ywy w wywj y wywj wywjww, - wjy
   wwy yywy.
  
   w yw y ̸ ywjwjy wj yww yww yy wjy.
  
   **
  
   wj wjwjyywwj y yyy wjwj ywjwjwj ywwj
   wyyy ywjy ̸yy wjywj.
  
   - wy wy y wjy wy! - yw , www
   wjwjww wy wjywjyy y.
  
   - wy yy wy? - wwjyywj wjw ̸. yyyww
   w wyww wwwjy. Wyy ywjyy wjy
   yyy wj y.
  
   - Y, wwjwj yy, wy wy yy. Wyw, yy wwjwj yw y wwwjwj!
  
   - Wwj wywj, - ywj ywj , - wy yy, wwwjy y?
   y wj wwyw y wjwwwj.
  
   Y wwjwj wjwjy yy wj ywjwyy y wwjwj y wjyww
   , wjwjwjw yy ywjyww.
  
   - WJw y, wy wy wwjwj wy y, - ywj y w wwwjwjw
   , - wj w yy y!
  
   - wjy wjwwwj w ywj wj! - wy w wy ̸.
  
   -wy w yww. yywj y ywj, yw y, yyw w:
  
   - Ywjw, y, wwj wjw ywj wj. Yy wyw y ywjy
   wjww. W wwj wy y, wj ywww wj, - yy ywjwyy
   yw wwj w w yywy wwwjy, y, wy
   y y wj ywj wjwwy, ywy y wj w y.
  
   w wwjw y wjy yw ywwyy w wjww, wjwy
   w wj yy ywjy.
  
   - Ywjwjw, - w , - yw wyyy ywjw, wy wy wj wjwjy!
  
   ̸ wj ywwjwjw wy. WJ wwy y wjy y. Yy
   w y , ww, wjy ywj, w ywjyyw, y
   wwj ywjyyy w w wjwjyywwj. wy, wy wy wy
   yw, ̸ ywj wyywjw, yy-wy wjwj ywyyyy wwjyyyy
   yyyy w.
  
   Wyywj wj ywj wwy, wyy ywjy w-w ywwjwwjy, ywj ̸
   ywy, www ywj wjw, yw y y. W wjww, w
   wwjwj y wwwjwj, wj y ywjyy y w, wy ywj wj
   y yyw wy ywj, yywj wjywwwyy, wy
   y wwj w. wwjwj wwjywj w wj y.
  
   ̸ yyww ywj wwj, wj w
   y. Yy wwjww wjy w ywj wwj. ̸ ww y,
   wjyy wwj w wj yywy, ywy www wjy wwjw.
   Yy wyywjywj, wy w ywjw, wy yyw ywj,
   ywwyw.
  
   ̸ wj y y, wjwj y yyywj wyww, ywyw
   ywjyyy wy wyyy wjw. Ywjy yywj y ywj yww
   ywj wwwjy, wyy yw ywj y, ywy wj
   ywyyyyy y.
  
   w wwjwj wjy, w wjwjywj wywwj y w
   ̸y y.
  
   ̸ yy wwwjy y wjwwy wj wj y, yy w
   ywww y wjwwwj. wjw yw ywj wjy, wjw ywj yw, wy yy w
   wjww, wy w ywj wj.
  
   - yw wwjwj! - w ̸, y wwj . - Wwjwj wwj
   wjwjyyw wjw wj. wwjyywjywj wwjywjyywj w ywj
   wjww, yy wwj ywjyywj, y wy yyy.
  
   Www ̸ wjyw wy yyw wj ww.
  
   wy wyy wjwjww wy wj ywww ywjy wjyywjy
   wjwwy.
  
   - yw, ywwwwjy yw ywjwjwwy, yw w yy wyy
   ywj y wwwj. Wyw wjy, - yy yy wwj wj.
  
   ywj , wwj wy wwjwj wy wwwj. Ww yy wjw
   wjw, yyy wjw y, wwjw y ̸.
  
   - Wy ywjwwjywj? ww w y yywwj? wjyy, ywj yw, wj
   ywj wj www, ywj y wjy wwww. Wyy yy wj w yy
   wjww wjw, ywj wjwjw ywj wjyw.
  
   - Wywj wj w, wy wy wj, wy w wjwj wwj ywj
   yyy, wy yyy wj yw.
  
   WJ ywjwyy wjywj y wjywj wwwjwj wwjwj y . Yy ywy
   w ywwj w ywwjwjw. wjwwy ywj
   ywj yyw, ywwy w wwjwjw wywwjw, w ywj wwwj
   y w wwwjy, y yy wj wj w.
  
   *wwj*
  
   Ywww wj , w ww wjw yywj . WJ y
   yy wj yww wwjyy yyw y wy ywj. Www wjwj
   wyy, y wwjwjy wj, y wy-ywj ywj ywjwjw y.
   Wywj yy w, w yy wwj yw
   ywwyy www.
  
   wjy wjwy ww ̸. yw ywwwj yyw ywy yww
   y ywy wwj y, ̸ ywj wwwjwjw. Yy wwjw y y
   ywjyyy ywjw w wy.
  
   y yyw:
  
   - ̸, ywjwjwjwjyyy wwy w y, w wj w wy yw wwj!
  
   - WJw wj wwj, wy wj www?
  
   - wwjwj y w w wj w, wjwj w wj ywj wwjwj.
  
   ̸ , yy wjwj ywjwyy yw wy wwj yw Www.
   y ww wwj wwjww y ywj w.
  
   - w y! - Www ww yw ywy, - yy ywj w yy
   w. yyy yw wwj yyw wyw.
  
   - ww yyw? - wjw ̸.
  
   - wy. y yyw wwyw wjwjww wy ywy ywj! WJw yy
   ywj yw w-w wjw, -wy wj wyyy w yy y. w,
   ̸, wjwj ywj wywj y yyw yw.
  
   - yw wj, wwy wwj wjyywj yyw wwjwj yw! wy-ywj
   yywj ywjwjwjwj wj. ywj, wwjwj wy ywwj?
  
   - y wwj yww wwy?
  
   - Wy, wjwjwwy, w wj yw wjwj! - wjwj wjwyy
   wwjw, yy Www y ywj y wyyww.
  
   - Y, yywjyy, wy wyy ̸wj w yyy. yw, y y wwjwjw,
   ywj wjy yyww, ywj wy yw ywj, - Www
   wjwjyywwwyy yy wywj wjwj.
  
   w w ywjyy wjy wjw y y, wjwy ywwj ww,
   wy yy ww ywj . Yy ywj wwj yw, wyy www wyy.
  
   wjyy w wwjwjwj wjwy. Yy ywwjwjy wwjywj w
   wyy, wy yy. ww y, ywy wwj yw, y
   wjy yww. ywy w y wy yy y .
  
   - wy wy w ywj? - wyw , ̸, yy wwj yw yw
   wjy.
  
   - Yy wj, wy wwj ww ywj wwyw! w, yw wy, ww
   w yyy?
  
   - yw, wj, wy yyy. WJwjy ywjwjw. wyw, yy, yywj,
   wj wyywwjy.
  
   Yy wyyy ywj wy, wy ywj wjww w
   ywy, wy, yywj yyy, yy yyww y . Wyw wy yw
   ywjywjyyyww ywwjw wwj wyy y, wy yy, yy wwy
   , ywjwwj wjwj w yyw y yww yyy wjwj.
  
   - w! - ̸ yw y yy. y, ywj wjy yy
   ̸, wjwj yy, yy y y ywj yyw.
  
   w wjwyy ww. wjy, yy ywj wjwjy, wy wj wjwjw
   w wy.
  
   - ywjwjw, ywjy wj ywj wy! - ywjwjwwjyy w yy.
  
   - wy, w, y!? - wywjwwy Www. - wjwjw yw,
   ywj ww!
  
   - Wy! Y, ywj wwwjyy! wj ywyw, w yy w ywjwj?
  
   - wy wj wwjwjwjww? wjwwj wy, yy yy, ywjyywj, wjywj.
  
   - wy w wjw yywjy? - ̸ y w ywjw wj Wwwwj.
  
   - , wy-wy y yy wjww, wjywj!
  
   - Ywj w wj, ̸, wy yy w ww, - w . - Yy y
   wwjwjwjw ywjw y wj w, wy yy w wjwjw y
   yyww. yw ywjwj wjwj-wy wj yyywjywj. y
   ywwj wy-wy wwwjw, yy w ywj wyw.
  
   - w w wj wyy wjww ww wjwjwjyy wwj.
  
   - wyy y, w y wjy wj wjy wjwj!
  
   - w yy wjww! Ywjy wj wj -wy yww yw wyy yw.
  
   w ywjyyy ywwjwj wjywwj yyw, w yy ywj. ywy
   wwwjy ywjwwj wjy wwwjy, ywwjwjwj yyw yw ywjy, , wyy
   ywjy, yw, wjw yw yy, wwj y. Y yy
   ywww wjyywj ywwjwy.
  
   - wy wwjyyw wjyw. Yw wyywwyyy ww y yy wj wywj
   wjwjww yww! - yy wjyy .
  
   **
  
   ** Y w y wj wjwwjw wjwjywjw, ywj wjw ww yyy.
   wy y wwjwj, wjw yw ywjwjy wjwjwjyy ,
   ywjyy y y wwwj. WJwj yy yyy.
  
   - ̸, ww y w wwjw, ww ww, w wwj wj
   wyw - wwyy w . ̸, wj y, wy
   wyywjy -ywj ywjwj wyy y wwy yy. y
   y wjwjywj ywyw yyw wj, wwj wy
   y y y y yywwj wwyyy yyy wjy.
  
   wwyy yw yyy wy ww ̸ ywyw
   yw wwy.
  
   - ! ! - , wy y wjy. y w wjyyy wjy
   ywjwjwwj wwjwj y y wjy w wjyy, wjwjwj ywj wj wjyyyy
   wyy wwj .
  
   - ! - ywjy w , . - w,
   ywjwjwjwjyyy ywjw wj ywwwj! ̸, y wy w wwj, wwjwj wy-ywj!
  
   - wy wwjwjw? - ̸ ywj wyyw wjw -ywj ywjwj. wyw
   ywjyw yww wwjw -ywj wyy .
  
   - ! - , - yy !
  
   wyy y y wjwyw ywj yw, wwy y
   wywj, wywj wy, ywyy wjwj.
  
   - wwy ww y , - .
  
   - wjy -wy? - yww ̸. - wy wj ywjw?
  
   - wy wy y, w, ywj wj, ww wj w . Wywwjw ywjy
   y, ywj yyy yw.
  
   wwj y wjywj ww yy ywj wwj. ̸ wwjy wjyy
   yw wjwjwjw y wj. Yy wj ywj yw. Wyywjwj,
   wwyw, wy ywj yw. wjw ywj, ywj ywj wj ywj y
   y, yy w wjw ww y wj.
  
   wjwy wywj wjyw wjywjywj, wj wj wjwjy. ywj wy yy
   yy yy wy ywj y wjy. Ww wwjww Www,
   w w yy ywj, wwj wwjw , yywjy:
  
   - ̸, !
  
   ̸ w y wjyyy wj . ywj yw
   y , yy wwjw wj wyy yyw y , y
   wjyww ywjyw wjwjwjwjyw yw.
  
   - Ywjy wj, - w -wy y, ywyy yy wy wjy, -
   wjy-wy wywwj wj ywj yww!
  
   - wjyy? - ww y-wy ywjy wy yw, wyw ̸.
  
   - Ywjw, ywjw, - y wwy ww y wywj yyywj wjy.
  
   ywjwjwjyyy wy . Yy wj wyyw y
   ywj, ywjy y ww wy wjy.
  
   Yy ywjyyy ywj y , ywy wyy yywjw wj wjy.
  
   -!- wj ywj , - y yw wj!
  
   ̸, ywj y yy y yyywj wyy wjywj,
   yww yw yyy. y ywjwjwjwjyyy y wwjwjy.
  
   - wj, y ! Ywj ww y ywwj !
  
   ̸, w, y y ww wjwjw yy, wy
   w, wy yy ywjw . Yy wj y ywj wjy wyy: yy wyy
   y wjw wjy. ywj yywjyyw ywjy wjywj wjwjy, wy yw
   wwj wjyww wjwj yyy. Wwjwj yy wj wjy w wjyy, ywj
   w wjy y w. , y yw ,
   w.
  
   ̸ wjy y w , y wjwj ,
   wy w ywj ywj wjwjy. Yy wjyywjw wjy yy, yww
   wj ww yw y. w. w, wj
   ywj ywyyywj "!", yw wwjwjy. Yy wjwj yw wy
   y ywjyyyy wy wywj wjywj. wjy, yy wj, y wy wy y
   wwy yywjww wywj wjyy.
  
   Yy ̸ wwjwj wwy yy. Yy wjwjw y, wjyy
   ywwjyy y wj ywjwj ww wyywjy. W
   ywjyyw wj w . Y wjwwjw, w, y, ww
   wwjyywwj.
  
   ̸ , yw wwjw w ywj ywjwjy. ywwj
   ywjwjwjyyyy y y y yyy yw wj wyy.
  
   - , - wyw yy, - wj w wy wjwjywy ywwwwwj wj
   w wj. W wj yw wjy wwjw!
  
   - ww, - ywjy ywjwjwjyyy yw , yy,
   wjy: - Yy wy ywj wwyw wwww wy wjwjww.
  
   - wyywj wjwjy.
  
   w ywj ywj wj wjy. y wwjw ywjw wj wjw wj.
   wyw yy wjwjwywwwjyy y y wj, wy wjyw
   ywj, wy yy ywy yywy, yy ywj wy yw .
  
   *w*
  
   ** wyw wj . Yy wwjwj yywj ww w
   y y y, wy wjwjw w y . yw wwjw yy
   yy ̸y ywjwwjwj wjw y , ̸wj wjwj wjw
   y. WJw wjwwyy, wy yy y . Wyywjwj, yy
   y. yy yw yyyy ywjyyy wwy wwj. Yy ywjy wjw,
   wyww y, yw y . ywy ww
   wjwj y wj y wy. y wwj wjwwwj.
   wj y wyywj yw w, y yyw.
  
   - ̸, - y yyw, - wj wwjwj wjwj wyw
   y. w wjwwy wj yww.
  
   - wyw yw, - yyw ̸, w y.
  
   - W wy wj, ywj, wy w y ywj, wy wwjwj
   wy-ywj? yyw yw, w wwj ww ww!
  
   - Y, yywjyy, ww wj ww! - ywj ̸, yy w ywjy
   ywj w, , ywjwwyy wjyy, y y w w y
   y ywj y wwy, ywy wjwjyyw y wjwjwjyyy
   wjwwywj.
  
   Yy y wy wjwjwj yw wyw. wj y wy wwwjywj ywj yy
   ywyy wjyw yy. wy ywj wjw y wy wyy ywj ywywwjw
   y, ̸ ywjy yy wwyyy wwj yywj. Yyw ywj y
   wjwwj w. yywjy-wwj y yw ww y wjw
   w wjy yy. Yy wj w, wy wj wj yyy y yw
   yyww y wjwjwjwj.
  
   ̸ wywj ywwyyw, yy wjwwy ywj . wjy wwj
   w, yyy yy, wjywwjyyy wwjw y ww wjwjy
   ywj yywj yw www wj.
  
   wy wyw w, ̸ ywjyy y, yy y ywjyy.
   w ywj wwjwwj w wjw wjww w wy wy w.
   Y yywjywj w ywjyyw wjywj yy wwjwjy wjwj.
  
   - W wjy wwjwj! - ywy ̸. wy yy wjwj ywj
   ww y, ywy wy ywww wy . Yy wjwjw.
  
   - ̸, wjwj w ywjwjw? ywj wwj wj wjwjy wjywjww! Ywjw
   y, - yyw ywj w ywjy yywjy.
  
   ̸ w y , yw wyw w wwj
   ywj y. Ww ywj y wj wjyyy wyy, ww w.
   Yy wwj ww ww. ̸ ww y yy,
   yy yyw.
  
   w wjwwjyy yyww y , ywy y yy ywjy
   w . ̸ wjw y wj ywjyy yy. Yy ww y
   y, yy, . yy ywjwwjy y ywj wjwjwj yywy.
  
   - ̸, w wy, w wy? wwj y, y, w ww y
   wjwjw. Wwj w yw.
  
   WJy wjwj ̸ w wyywjy, wwyw www wj y
   w. ywjwj , wjwjyw ywjyyy, yy wwj-w, wy wj ywj w
   w. ywjwwj ywjw wj wjwj y, ywy yw y ywj wjy
   ̸y wj. Yy wjwjwj wyy yy w wj w:
  
   - w wwjywjy w wwj. Wwjwj y yywj, ywy y wwj.
  
   - W yw yy yy wwj w wjy wwj! -wy wj, wjy yy y
   wjwjwjwj wwjw, wjwjyy! - yw .
  
   - wj ywjy ywwjw wwj wjwj!- . - yww,
   wwjwjwjw, wy y, wwj yw.
  
   - yy ywjw, wy wy w? - wyywjw ̸.
  
   - Ywjy wyw wj yww wj yywy, ywy wjw, wywj
   yw,- wjwjyyy ywjy .
  
   - wj yy wwj wjwjy, wjwj y ywj ywj. -
   ̸ www ywj wwyy.
  
   - yw, wy-ywj wj ywjwjw, - wwjyy ywywwj y .
  
   - Y wy! - wwy y . W wjy ww yy y wjy
   w . yywj, wy ywj wywjyy, wjwj y wj wwj w.
  
   - ywjw, wjyy wjw w?
  
   - Wwj wj ywy ywj wwwjw, w w wjwjy. ywy, w yy wj
   wwjyy, y wjwj wwjw ywj ywjwj. WJ y ywj w ywj
   yww, - ywww wjw ywwyy .
  
   wy ̸ wj . Yy wy y yyyy wj. Y
   wjywj wwwjywj wwjwj w, wjwjwj ywj wj wwjwjy wjy w
   w y ywwy, , yw y wj, yy
   ̸.
  
   *w.*
  
   ** wjwj w wj. ̸ ywjw wj y wjy y , ywy,
   wy wjwj yw yw w ywj. Yy y, ywjw wwj y
   wjwj, yywjwj yw wjwwjyy wwjy. Yy ww yw ywwwj
   w wy, wjw ywjy y wj-ywj wj ywwjw.
  
   yw wwjw yy wjyw ̸y , wyy yww
   wjwj ywjwjwj, yw yw y wwyyy, ywy ywwj
   wj ywj. ̸ wjyy ywj y wjy, wwjwj wyyy
   yy, y. w wjwywjyy.
  
   y wj w, yy wjyw wjyy.
  
   - ywjw ywjwjww! wjy wj wwjwjwjww? - y wj , -
   wyy, yy y wjwj ww .
  
   Yy , wjyy, ywj wywwjy yw ywj. Yy w
   ̸y w w y y yy ywj w wy wyy w. Y
   wjy w wjww yywwy ywj, yy wy wj y.
   w y.
  
   Ywjwjwj wjwj ̸ y wjwj ywj y wywwjwjy wjyy, yy w ywj
   y wy w.
  
   wyw wjyw w wj y yywj y ywjwjwj.
  
   - ̸, ̸! - wj y yy, wyw w y!
  
   ̸ wy y yy. wjy wjy ywwyyyy w y
   wjwjwwwwjyy ywjy yy y w.
  
   - wj y, - wyywjy , - wj wwjw w wy, w wj
   ww. ̸ w y yw yy yy y wwj ywj
   w yw y y wjwwywj. Yy wj, wy w wjw wy
   wjyy.
  
   wjyy w wy wjy, w wy yywjyy, yy y
   ̸ wjywj yw wjy wjy wyyy yy, w yy y y
   w w. w w y ww, yy y yywjywj wjw
   yy ywww , wwj wwjyywwj.
  
   - , yy w wwy wwwjw, w ywj wjwjw, ywj wy wj
   ww, - yyy y ̸.
  
   - wjyy, wwjw wy-ywj wjwj, - ywyw .
  
   wjwj yw y wjwjwj ̸y yywy ywwwwj w, ywy,
   ywjwjyy, ywjyww yyy y. y wy wwj, yy
   ywwjyy ywj wjwjwj.
  
   yw w w ywj yw. wjy ww yywj yyw ywj
   ywj y y, y wwjw. ̸ y w w wj y wj
   wjy wjwyyy y, wy wj w ywj w. yywj ywjwj.
   y wj yy , w wwwjywj, yy w. ̸
   y ww w, ywy wwyyy , www
   yw ̸ yw. y y w, wjwy y wj wjy
   yyy. ̸ ywjy y, yy w ywjy ywjyy y wjwjw w.
  
   Www yw wjwj ywjwjwj, ywj - yw yy
   y wj ̸ w wy . y ywjy yyy w
   yww.
  
   - Ywjy wwjwj! W wjwjy, wy wy w? Yywj ywj w, wy
   y y w . W yw w-wy yw.
  
   - WJ wjy! w wjw wy y y ywj ! - ̸
   w wyy yw.
  
   WJy ̸ ywwj wj:
  
   - yw, yw .
  
   wwjw. Www yy w w. wy ̸ wjwj
   wwj wjwwj , Www yy, wy ywj wjw wwj ww. Yy ywy
   w wwj wj w y w ywj wjy.
  
   - Ywj y wy y! wy wj ywjy wj w w ww! - w
   Www, w ̸y y ywjy.
  
   - , wj y, - wjwjy ̸ www w. - wy wyy
   w wjwjww wjyww.
  
   wyy y y. Yw y ywwyw w wwjwjy wjy
   wwj ywjy yy, wy wwjwj wy ywwj. Yy ̸ w yy
   yww , y wj w wy, wjwj yww
   w. Ww wjw yyy wjwj.
  
   - ww w y! - w wj Www, - Wyy yy
   -ywj wjy ywwj w ywj wjwjw.
  
   - y!? - yww ̸, - WJ wwj yywj wj wjy ywj y!
   w wjw y y wy.
  
   - wjwjw, wj yy wjwjywjww, wjw wy, wjwjww, y w.
  
   yww y ww w ww wjw ywjw. ywy
   yy wjwjwj yywjy.
  
   w yy, wjy w, yw w ywj wwjwjww
   y y yy.
  
   - y-wy y, - wwwjw , - yy wy ywjw, wy wy
   ywjwwwyywj, yywjyywj ywyywj wwjy w .
  
   ------------------------------------------------------------------------
  
  
  
   21
  
  
   ------------------------------------------------------------------------
  
   Yww ywjyy wjywj
  
   wj ywjy wjyy w yw yyw:
   - WJwj y wjw yw yww y y, ywjwjwj?
   - ywjwjwj!- y Yww, ywy wyw: - wy wy wjwj
   y? wj wjw ywjy?
   - wjwj y - y yy wj, - w , - wjw
   yy wwjw wwywj Wywjwjywjyywj ww wj, yywjwj y.
   ywjy w y yw.
   - ywj wywjwjywjyywj, ywj ww? - wyw Yww. Yy
   ywj yw ywj ywwjw y wjwj yyw.
   Yww ywjy wjyy wj ywjwj wj, wj ywjwj wwj y
   yyy yy ywj yywj wwjwj wjww yw wjwyyww ywww -
   wy-wy w wjwjwj, wy yywjyyy ywjwwjw wy wwjwjwwwj?
   Yyywj, yww wjwjy ywwjwj. W w ywjwwj ww,
   y y yyy wjywjy w ywjwjwjy ywj wj
   wjywyy wjwj y wjy wwj, wwj "ywwjwj y wjyy" w
   y wjwjwjy. Yww yyyw ywjyw w y
   y yywj. ywj yyw.
   wy Yww wjy yyw, w wy wy, wy yyy wjywjy
   y wj-wy, yy ywjy wjwyyw wwj ywjy
   wj wjwj y. wjwj ywwjwjwyy y, wy ywjy yywjw wjwj
   wwjy wjwjy yyw, yy yywjw ywjy
   ywwjyy ywy wj wjywj, wj wy. yywj w
   ywjy yy wjywj, y Yww wjwj ywjwwjwj yy ywj wjywj,
   , ywjyywj, ywy yy wyyyy wwj wwjy wyw
   ywj wywjw. wywjwwj w wwwjwjww ww
   y ywjy wwj wjww y ww, ywywj yw
   yyyw ywjwwj, Yww ywywwj yww, wwwjyw,
   ywjw yw. Yww wywwj yyy wjwj, y
   wjwjy-wjwjy wjy wjywj wjy, wjywj y, wjywj
   y, yy wjwj ywjywywj wj wwy ywj wjyy y ywj
   wywjwy yw wwwj wjwj y.
   - Y, y yy -wy, - wjywwyy Yww.
   Yy wjwj y ywj wjwj y w y. ywj yy w
   y, wy, yywjyy, wjwj y ywjwj wjwj, yw yywj
   y, yy ww wywwj wjywj wjwjy - w y yyy ww
   wjy yyy wwj w, yyywj y wwy yyy
   .
   - yywjyy, wy yy wjww, - w Yww wjy
   ywjyy yyw, wywjwj wjwj yywy, yy wjwjyyy yyw - y
   yy wjwwwj wwjwj ywwj ywj , -wy wjy wwjwwjy.
   ywwy wwjwwjy wjywj Yww, yy wjyy, wy yy wwwj wjwj
   .
   - wjwj ? - wy? Y, ywwj, - yy, wy wjwj yyw
   y ywj ywjy wjy, wyw Yww.
   - wy y ywy, wj yw wyywjyywj wjwwy,
   wjwjwjyyw ywjyyy, wjw yy, - w wwjwwjy, - - wj
   yyyy y, wjyyy wyy, wy w wwjw wj ywywj.
   wwj yw Yww, wy y.
   - ! Ywjy wj, ywwjwjwyy, ywjwwj ywj , - wj
   yyyy y! - w Yww, - ywj yy, wy y
   wywwyw ywjy wjy wjwj ywj wwy wj!
   - yywjyy, wy , wwwjww wwj y. Yy yw -
   wj yyyy y, - wjwj ywjwwjwj wwjwwjy, - ywj wjy
   w ywwy wj.
   - yy, wy wj ywj wjw, wy wwj wy w, -
   wjw Yww.
   - WJ ywjw ywj wjw, ywy wy yy wj yw. wjwjw wjy
   wjw. W wj wjy wj? - ywjyyy wyw wj.
   - WJ, , yywjyy, wwjwj wj wj. Yy ywj wjww, wy
   wj wjyy wjw wjwjw wj-wy ywjywj w. yw wy wjwjwwj
   wjwjw ? - y ywwwyw Yww.
   - wj wjwjww wjwjwj, wj yyw wjy, wj w
   y yyy ywj, yywj yyy, - y wjwjww wj.
   - , wj wjy wjwjwwj yyw wj yy? - ywwyyyy
   wyw Yww, ywjy wj ywwjyw, wy ywjywywj wjwj wjy
   yyw.
   - Y, y yyw wjywj wj yy wjwjy, wjw ywj
   yyyw wjy ywjwjwjywj, - y wj, - wjy yw w
   wwj yyyywj, yy yyy wjwjwwj yy wwj ywjyywj:
   yww, wjywwjwj, wy, yywjw.
   - WJ, y wy wjwjwj, ywjy wj wj, - wjyy Yww, -
   ywwj wy.
   - yywyy, - yw wj, - Yy wj wj w wwjwjwj. wwjwj
   wj ywjyy wjywj ywy, wy wjwwjwj wy, wy w wjy
   ywj ww...
   - WJ, wj, wwy yywj, - ywjywwyyy wjwj Yww wj, -
   wyy wy wywj ywy?
   - ywy, wy yw, wy wjy wj wwjwj wjwjwj, wy w wjy w
   -ywj wjwj, yyy wyyww wywj, ywj w wy ywj.
   Yy wjy wjww ywjyy wywj, - ywjy wj.
   - ywj? - ww Yww, yy ywjy wjwj:
   wj wywj wjwjw ywjyy.
   - wywj, wy w wjyy wjwj wy wjywj ywww ywjyy
   wywyy, wy wyywjywj wyy wjy ywjyy ywj wyy wwj
   ywjy, yy wj wjwj. W yy, y wj ? - wyw wj.
   - yy, wj, - wjyy Yww.
   Ywj wy, wy wjwjywj y ywjy y, wy wjywj wjyyy ywjww
   wjyww ywj wyy wj, yy wjwj wj wj. Yy ywjy wjy
   wjwjyy, yy ywwy wj w ywwjyw wjww wy. ywjwwj wwj
   ywj wj.
   - Y, yyy, ywjy wj, wy wjyyyw w wyy. y, wy
   wwjw wj wjywjww wy , ywy w wyy wjyy yyww
   wjyww y wywj yy, - wj wjywyyw wjy Yww ywjyy
   yy, ywy wj yw wjwj wjy , y
   yy, wwj.
   - ywwj, wj, - wyy wwj ww Yww.
   - W wj wy w ww ywj? - wjw , wwjw y
   wwjwjywj wjwj Ywwy w wwj wj yy y.
   - WJ w, y, wjww wy-wy, - w Yww, wj ywj
   wjwjyy, wy wwj, wy wwjw ywywjy, y ywj wyy, wj.
   Yy ww yy y ywy wjwj wj, ywy wwy y
   ywj Ywwwj y. WJ, wy wj, wyy Ywwwj
   wjwjwwyy wy wjwjww.
   ywj wywjw wjw, wjwj y wj wj Yww wjwj
   ywjwwjwj yyw. Yy ywjy ww w wjyy y wjwj y
   wj wwjwj wjyy, Yww ywj wywwj yyy, yy w. W
   yy ywy, ywj y wjywjy, ywj wjwj y y
   ywjwwj yyw, wjwj yy wjw w. wjwjywjw w wjy
   ywwwj y , yy yy wjwj wy ywj ywwy. WJ wyw wj
   yyyy y wjwj ywjy y.
   Yww yw wjy wwjwjwjy w. yw wy y wy wyy
   yww. - y y wjwjy, Wywjwjywjyy ww wj,
   yywjwj y, wwy y yy. Yww yyyw
   wyy ywwwj, yw wjwj, wy yy yywjww
   ywjyyy yywwj. wwj yy wjwj ywjyyy ywj wyy, wy
   yy w ywjwwj wjwwj wj, yw, yy wy yw wj
   wjy wjwj y. Yy ywywwj y wwyyy, ywjwwj w.
   Yww wy w wyy yw y y wyywjy, y y,
   yw wwwjwjyw wjy. WJy ywjy yy, wjwy, w
   wy wjwjwjyyy wjwwywj. WJwjy wwww y wj w.
   wjwjw yw y y, w yyy yywjyy. Yww
   ywwy, wy wjyy yyywjw , wj, wy, ywjyywj,
   ywwj y ywjwj ywj wwwjwjww, wjw yy wwjww wy-ywj, yw
   yywjy. ywjwy w wyy ywj y!!! yw,
   w, yy, , wyww, yyy, w y wjy,
   wjwj wwj, w , w w y. yywjy
   yyywjy wy wyy. Yy w ywj y yywjyyy. wwj ywwyywj
   Ywwwj ywj ywwjyw wjww. wjyy, Yww ywy yw yywjy,
   yyw wjwj, wy w y wwwjyy wjwj ywjw y y
   ywwjyy wwj wjy, w wj . Yww yw
   w wjwj wwj. y wwjyy, y wwwjyw wwj,
   ywjwj w -wy wjwyy. yywj wwy wwj
   Yww wwj y , yw ywjyyy, yy ywj, wy
   yywjyyy wj ywjy ywj wwjw. ww yy wyy, y wj yyyy
   y wywj wjywj ywy. Yy ywj, wy ywj yy
   yyww wjwwwj wyywjy wjy wj y yywjyyy. Yy
   ywy yy, wy wy ywjwjw wwjw wyy wjwj, yw wy -
   ywjyywj wjywj. wj wy wjywj, Yww yy wj
   yyyy y. ywy Yww y ywjywj wjwjywj - wjyww
   wjy wwjww wy-ywj, wy wjww yywjywj. ywjwjw
   ywy, Yww wjyw ywwwj wy.
   wy, ywj ywyw ywj wwj, wwj wj w wjy y
   yyww ywjyww ywj. wjwj y ywjy
   wwy wjy - wwjw Yw, wjy , ywyy ywjwjyy
   wyyyw w wjw. Yww y ywjy ywj wwwj ywy
   wj, wy y wwwj wjwjw ywjwjw w wjwj w
   wj, ywywj wjwj ywj wj.
   Y wy yy ywj, w w wy wyy yywjyy,
   wywwyw w, ywy ywwj ywj ywj
   wyy yy wjwj. wj wj y ywjyywjy
   ywwjww wj ywjwjwj. Yww w wj wwy yw,
   ywj w, ww Yww wyw :
   - w ywj wjwjww wwj?
   - WJ, y, - ywwjw , - wy y wyy wjy.
   - wy, wyy wjy? - wjw Yww. Yy wy ywj
   yy ywjywywwjy wjwjwwyy wwj. WJ w
   yyw, yy ywjy wy ywwwwjy Wwy wjwyy
   WJwjy ywjy, yywj Yw Yywjy. Yy yywj ywj
   y wjwjww wwj wy wjyy.
   wjyy:
   - Y wj ywj wyy wjy? wwj w yyw. wj w yy
   ywj wjwjy, wj wjy. yy wy wjy wwj ywywjw,
   ywjyy wjwjy wjw. ywjywj wjwjwwy wwj. wy wwjywjy
   wjy wjy, wjy . ywy wy wj.
   - ywj wj w ywywjw? - wjw Yww, - y ywjwwj
   wywj ywwyyyy y ywwj, yy wjy wwjwj wwj yywj wjw
   , ywjw y , wjw wy yy, wjwjw yy, wj, yy.
   - Ywj y yww. Ywjy wjw yywjwj Wyw-wjwwj,
   wy WJwwjywj. Yy wjw ywjy wjwjy y ywj. w y
   yywj y wjwj ywwj y wwjwjyy, - yw
   wjyy .
   - wjwjywjy, - ywj wjwj Yww, - wj wyy. yw
   wj y ywj ywjy-ywjy w!
   - Ywjy, , - w , - wwj wjw ywj wj
   wjwjwwy wwj w ywjy wjwjy. w wjw wwj wj
   wjwwwj, ywy w, wy wjwjww wwj - y wyy wjy.
   Yww ywwjw yw y wj-wy wjw.
   wj wjwj wjwwjy wwy, ywjwwj Yww w wyy
   wjwjwj, wjwj w: yy, wj, wwwjy, wjwj
   y. wjy ywj Yww wyy y
   ywwjyy yw w y-ywj ywjywj wj ywjwj.
   wjwj ywj w yw ywjwwj , wj
   wjwjwwyy wwj yy w Ywwy wj ywjy w
   ywwywjyy wjy wj wjwjwwj. W Yww yyyw w
   wjyw wjwjw, yy yw wjwj ywwjw, wjwj yw.
   ywj y Yww ywj y wy, yy wj wy ywj yyy
   y, yy yy w. wjw yy wwjyyww, wy
   wjwj , ywy w wjyww ywyw w wjw
   y-yw.
   Ywjy wywwjwjw Ww w Yww wwjwj
   yww, ywjy wjwjy ywjwjy. ywj wjwjy ywj wjyy,
   wy wjwj, wy Ww wwjw y yy wjyy ywj ywjw
   wwjw. Yy ywwy y wjwjy y, ywj ywjywj. Ww
   ywj wjwjywj wwy w ywjywj y wjwj wjw .
   Yww wyw :
   - , ywj Ww y wjwj ywj ywjywj? Ywjwj yy ywj ywjw w
   y yw?
   - yywjyy wj, ywjw, - wyy ywj , - Yy w wj wj -
   ywj wj . Yy wwjwj yw ywjwj ywj ywywjwjw. Ywjy wwjw,
   y .
   - WJ, wywj w y wywj wj, - wjyy Yww.
   - W, wjywj wjwjy, w wjwj wyy wj, ywj wjywjw wjyy.
   ywj y, ywj wy wj. Ww wjwjw
   ywj, wyy y wjy wjwjy ywjwjy. y wy Ww
   yywj yywj ywj w. WJ yy, w wywj
   wjw ywjy wjwjy.
   - WJ wy wj wy wjywj, - yww Yww, - ywj w
   ywjww? ywj ywj yww wjwjw yy? , ywjw w,
   ywjwwj wjw?
   - WJ ywjw, Yww, wy w! - yww , - Ywy ywj
   wjwjw! Ywjwj w ywj yywj, wy ww wjwjy
   ywjywj www wj y yy!
   - wy ywjywj www wj y yy? y www
   wj y wjy w wjyywwwj, wjwjy! wjwj yy ywjw wjy y
   ywj wjwjy, wj ywjwwj ywj ywjw. wjwj yy w wjy
   w w. wjwj yy wjwjw y, - yyyw Yww.
   - wjwjw y? - wjw , - Yy ywj ywjw
   ywj, wjwjw w?
   - yywjyy, w. yy ywjy wywj. wjwj yy wjw ywj yyw
   wjw wwj ywjywj w, wy ywj y ywjyy ywj !
   wjwjy, ywj wjwjy wjyw wjyy, wyw :
   - , ywj ywj yw wjw y wj? y yyy
   yw? yy wjy ywj w?
   yywjyy wj, wy-wy ywwjw wj. Yy ywwjwjwywjwj wjwjw yw,
   wy wy wj wj, Yww wwjwj y wj wj wywj
   wjywj. wjywj y wy, wy wwj wjwjw y wj wjwjw wy
   wj. wy wwj yw wj y w
   wjwwywj yyw. wy yy ywywjwj wjwj wy .
   Y wwjwj wjwjy Yww wjwj ywjwwj wjyy wjww
   ywyy Wyw-wjwwj. wjwjwj yywj w Ywwwj:
   - wjwjwwwj, wj yyy y WJwwjy. Yy
   wjwwjw y wwjwjwj ywjwjwjwj y wj w wjw. yyw, wy
   wy ywjy-ywjy wjyy!
   Yww yw wjy yy ywj.
   wywjwwj Yww wywwj y y ww wywwjw wy
   yy - wj yyyy y. wjwj ywjy wj yyw, wy y
   ywjyy - ywywjyyy yywj y wywj wwy yyy ywj - yy
   wjwj wjy wjyy, ywy wj y w.
   Yww ywj, wy wjw wy y wy wjwjwj wj yyyy
   y, wy yy wjyy w wjyyy, wjwj wjywj ywy Yww
   yww yy. Wywjw wjw, Yww w ywjwwj
   wj y wywwj yyw. wy w yy wjyw wj
   yyy wjywjy, ywjyy ywy ywj wj .
   wj, Yww, ywjy ywwjyy wwjwj, wy wjywjy
   ywwwjy wyy y y, w wjyy wjy . Yy
   yyw y wjwj wy , ywy wj wj
   ywjy yyy wwwjy. y yyy w
   wjy wjyy!
   ------------------------------------------------------------------------
  
  
  
   22
  
  
   ------------------------------------------------------------------------
  
   *yy ww
  
   - !
   w wwy y wj w wjwjy wj www wy
   ww. wjwjyy ywjyw y , w y wyywj. wjywj
   ywjwwjwjy w y wjy yy, yywj, yywj.
   - yw www! - w w ywjwwjwj wwj wyywjyy
   .
   , yyywj, ywj wywwy yyy wyy wwjwj, wwjww
   yy, y ywwy yywwj wy wjwj. wjwj wjwj
   ww wjwjy yyww. Yy yyw wwy wjwj y wj
   w ywwjww, ywywj . Yyywj, wwj
   wjyyy - yy wwj wjy wyyy
   y wjyw wjwjwjywjy wy. yw ywjyw, yw wjy,
   y wj y wyy.
   Ywj yy, w ww y w wwwjw wwy yy
   w yywww yw w w y w, yy
   wj wyy wywjy, wjy wy yw
   . Wwj yw wjwj wjy, yy ywjy wjwjyyy
   wwj wy y wjy. Yy wjywjwj wj yyy yyw w wjwjy
   wwjwj wyyw. y wjwj wj wwwjw yy wwj - yy
   ywjwjywj, yww ywjwjy y ywj: w wy!
   - Y y ywj, www!
  
   ***
  
   y wy, ywjww y wjwwwj, yywjw wy
   wjywwj ywwj, ywjwjwjy yw y: w wwjy wy
   wwj-wwj wjyywjyy wy. y wjyww yywy wjy wjww
   wwywwjw y, ywy yyw yywj, wjywjwj ww
   ywwjy.
   Ywjy yyw y wjwj ywjyy wjyy wwyywj wjyywjy www.
   wjwwyy, wy yy wyywj ywj yy ywjyy wjw
   wywj wjy y yy wwj wwwj. ywjw yy wjyywwj.
   ywj wwjy y, yywjyy, yyy, wyy ywj yyy
   wwjwj wy wy wjyy, , yywjwj, ywjwwyy.
   -wy yy wjwwwj ywwy yy wjwjywj.
   "wjyy" ywjwwy yy ywjwjwj ywwy - y w. wyy
   (wwj ywj) yw ywj ywjy ywjwwy, wyw ww
   wj wjy wy wyy wjwjwjwjy y yy w wj.
   ywjwjwj wy ywjyw wjyyyy, w wy wjwwywj wj
   wjyy wj ywj w "ww" "yyy wwwj".
   "wjyw" www wjwywj wwywj.
   "wjwyyy" wjwj w, wyywjwj, "wjwwwjwwy",
   wjwjwww wjyyy wj wwywj. Wy wyy ,
   yywjyy, ywj yy y wwj y wwywj wjwjwwjwjwwjwj.
   wjwjwwjwjwwj w wwj y wwywj wy ywwwjyw.
   y ywjwjwjyy wy wwjywjy yyy y w. !
   - ywwjyywj , - ywjywjyyy yy wjyy
   ywjyyy ywj. - Wyy ywjy wjwjy, ywjwjy wjwjy, wwy
   w, wjy wyy wjy. yyww yyy ywjyy,
   ywjwwj ywwyw wjy wjy. wjwj wwjwjw yy
   ywy - yw .
   wjwwy ywjwwy w wjyww w y , wjwwy
   - y - ywwy wjy, ywy, y
   ywjyy, wjywwywjww www, wj wwj wj. Wy
   wjwjyww wjyyww yy wjwj ywj wjwj. WJwj wjwwwwj
   yyw ywyw wjw y wjwj.
   wjwwywj yyw, ywwy ywjy ww wy, ww
   , wwy, yy y wjyw
   ww ywjwwy "". "wjyw" w yy
   w yyy, ywwj wjy ww ww wj ywjwjyyy
   ywyw yw y. wy yw y-y yyy
   w ywj wwj wjwwywj ywwj, wjy y-wjywj ywjw
   wy wwjwy wjyw w.
   - WJw wwjy ywj ywjw, wy wjwjwwwjywj yyywjyy, -
   y WJyy, yw
   - Ywj wwjwwj, ywwjyywj! - ywwyw wwy. -
   yywwj yww www.
   WJyy wjwjyw yy y wywj:
   - wjwjy wwj wjww, ywjwjywy?
   yww y wwy w.
   - wjy yw wjy.
   w yyw y wjwjwwjwjwwj , wjwj, wy wyw y,
   ywjy:
   - WJ ywywj, ywj ywjw wwjywjyywj y - yy
   ywj. Y yy wj wjwwjy ywjwjwjy, ywjyy - wywjywj
   wjywjwjw, wyywj - wjy ywj. ww wj yyww
   yyww wwwjw wy wjyywj ywywwyywj.
   , y y wywwj , wj wjwjwjy wjy.
   wjwjwwjwjwwj wj wj wywj w wwwy , wy ywy
   wwjwj ywj wwj yw yw ywjyy wjwjy. wwy wj
   wjwjyyy y wwjwjy . ywjy y, wjwjwwjwjwwj
   ywjwjyywwy wj wjy.
   - wjywj-wy wj, - yww WJyy. - ywyw, y
   wj wwyyywj ywy wj wjwjw wjwj.
   Y wyw wjwjwwjwjwwj w yy yy, w wy wjyy
   y wwjwjw wjwj ywwjwjy wjy. Yy yy yw,
   wj y, ww ywjy wjwjywj wj wwjwjy
   yy, y ywjy wjwj ywj wwyy. wwyw ywj y
   wjwj wwj. ywj wjyy w, wwj ywjwjy :
   "Wwj yy"! wj wjwj yy y wwjwjy. Yy
   y wyw wj: wwy wjyy y w www wwy, wy
   w yw ywjy, ywj wj. w yywjy wy,
   wy y y ywjywwyyyyww ywjyw wwy, yy yww
   y wj y. Yy wj wyy yy ywjyyy w y wjywwwyyy
   wj y. wjwjwwjwjwwj, yyy wwjy wy, ywjy yy.
   - ywwjyy! - yyywj wj yywj WJyy. - ywj
   ywj wyw wjwwjyy?
   wjwjwwjwjwwj wjwwy wj yyw, wy wwj ywjwj, ywyw
   wjwj w. wjyy wwjwj wj-w wjwjy , wyyw
   , wj y. yy yw wy. wjwjwj
   ywyw yywj y. Y wyw yy wwjy wyy ywj y,
   wwj yy wwj y wwy wywyy ywjyyy.
   - Y wj, yy, - yw WJyy. - ywj ywywj
   ywy wywwjwjwwy w ?
   yy, wj wjwjy: wwj ww, wjy
   wwy wj, w w ywjywj wwyyy wwwjywj yy.
   wjwjwwjwjwwj wjwjwwy ywjy: w ywjwwy wj
   wjyy y ywj, yy y wywjw wjy ywyy yw
   wjy , wj ywjwjwwjwj ywjwjywj. w y,
   yywjyy, ywj , yy yw www ywj .
   - ywwj wjy, wjw yw, - ywjywjyyy yy
   "ywjwjywy". - ywjwj wjwywjy wwjy. wj yywjww wyy
   ywj ywjyy y?
   - wy? WJ, w wywyy , yyww, - WJyy
   w wj wwj w ywjy y. - wwyyy w.
   - yw, ywj wj wj wjwj ywjw?
   - -. wjwjyy wjwyw wjyy, y ywjw.
   wwywj wwj wwjwjywj. wjwjwwjwjwwj ywwyywjyyy
   wjwjwjw w ywyyy.
   - WJ wy, wjw wjwj ywjw ywj wy, - yyy wj
   yy, - ywj wy, - y y ywjwwj wy, - wy wj
   ywjwjwjyyy ywj wwjwwj? y ywww yy y
   wjwwwj w y wjwjwwjwjwwj. - wjwj.
   wjyy, yw, ywjywj wwy, wyyw, WJyy
   ywjwjywj yw wy ywj, wy y wjwjwwjwjwwj, wy y
   . Wy wjwj: "yywjwj, www! Y !" wjwjwwjwjwwj
   ywywwj y WJyyyy, wwj y wy yyywj y ,
   yww, wy wjy ywj yy y:
   - Y, wjwjw, y wjw. wy www? Wyw, ywj
   ww.
   - Wwy , - w yyyy ywj y yy
   ywwj y.
   WJyy wjwj wwj yw yw ywjwjywjy wy-wy wjw
   , wwyyy , ywy wyy wjw y
   ywjy wwy. yyy yy wjw yw w, yw
   wjwjwj y. "yy, ywjw wjwjww", - y w
   wwjwj y wj ywj y wwjy . W w
   wjywjyywj wjw wjwjwww ywwjyy - y ywj wy,
   yy yw y ww. , ywyw wjyy
   ywjy, wwjw y y wj ww wwyw ywy.
   y wjwj wjwjwwj ww, y wywj yyywwjyy: y w
   www wwy ywjyy, w ywyy yy yyy ,
   ww y wjy wjy, yww yywj wjwjwjwjywwj.
   wjwj wjyyyy yyy, yy wj wj, wwwj www, ywjwjy
   wy: yywwj w yywwj yy wjyy wyww
   yy w . WJwj ww ww, yy yyww
   ywwj wy wwj yy yww wjy wj, ywyy wwy:
   ywjwj wjwjywwwjyy yw, w wy yww y wyw wjwj yyy y
   wjy wj, wj ywj wwj. ywj ww wwj wjw: w
   wwjw, yy wy y yy wwwjw wwjwj wjwj. wwjw
   wwy wwwjw - wj y wjwjywj wjyy. yy
   ywj yw , wjwj wjy wj yy, wjw yy wwwj ywj
   wjw , wyyy yy yw wjw ywjywj wj wyy
   wjww y, wjyyy wwj ww wj wjywj wwwjw,
   wwj ywjwj wy ywjyw wjwjw y wjywjyy
   . y wj wj, y w ywjy wwjwjwjw ywjyy
   yy, wj wywjw -yyy - wjwjw ywjy wjw ywj
   ywjyw. Yy wjwj ywjy, ywjyy ywj wy ywyww y wywy
   y, w wy y y yy ywjyw yw ywjyywjwjyyy.
   - wjw, wyy! - ywwj ywjyyww .
   wyy yw w ywyy wyy y y, ywj wj
   y ww. ywww y wjy yw, ywj w
   y ywj y. Wyw wjwwjyy wwjw w wjyy
   yw wy ywy, wjwy y y . "Wyy
   wjywwjwjw wjy ywj!" ywj y w wjwj wyy
   wj wwj, wy wyw wy, wjwjy
   wjwj yw, wy y yyw w, w ywjy ywj y ywjwj y
   wwy y wwj yw wwy. ywj yy ww y wy
   wjwj, wyy wyy wyw ywj wwj yw wjwjw.
   ywwyy wjy, wjwjy wjwj ywjwjywj, wy w wwjyyy
   wyw y yy yyw y.
   WJy w ywwyw wjy wjwjw yw ywj, wj
   w w wwjy wjwj wjwj wj. Yy ywjwjw y
   wwyyy - ww y yy wwjwy ywjwjwj: wjy wy y
   wjwjy wyw w wjwj wyy. wyy wjyw
   wywjywj: ywj wwj wwj yywj wwy wjwjyyy wj
   wwjwjy, yy wj yywj. wwwyywj wjwj wj wyyw.
   Ww wyy wwjwj y Ywwywj yw y wwj
   wwjw. wwjywjy ywj , ywy yywj wj wwjwwjy
   wj, ywwj ywjwyy ywwy.
   - yw wj wjw, w w!
   ywj y ywyyyyy wjwj ywjy wj ,
   wyy yyw w wj www wjy. Wwjy wyy,
   ywwy , yyw, wyy ywyw y. ywyyyw
   wjwyy ww wjw wj wjwjwj w yywy, yy wjwjy
   wyy yyyy yy. Wwjy wj wjyy ywj y ywjwj w
   w, wj wjy yyy wjwjwww wj yyyyww. Yy
   wjwj wjyw, wy y wj wjwjw w ywjwj yw yywj,
   w Wwjy wj wj: ywjwj wjywjyyy wjy wj
   y ywj ywjwj yw wjwjwwjwjwwj. wyw w w
   wj wj y wy wwww, ywywj wjywjw ywyy
   ywjwjywjw.
   - , yw! - yy wj . - W, wjyy, wjwj, wy
   Wwjy wyy - ywjy wjwj, wwj y wy wjww ywjw? y
   ywjw, wj ywwwjwjyy. wj w wjwwyy , wjy. Yy yy ywj
   yywjwj, w.
   wjw, wy wwwy w ywj, wywj
   yy wjwj ywj y yyw.
   - Ywjw, w, w yw, wjwj ywj wjy w wy
   yw, wjywj wjy ywjwjywj.
   Wwjy wy y wj yywy wywjwj wy wjy yw.
   - w wjwjwww wjw: ywjwj wwjy wyy wjw, wy
   yyw wjwjw - wwjy, ywyy, yy. wy wjywj
   ywjw, yyy wjy ywjwj ww, wy, w, ywj yy www,
   ww ywjywjy. Y y wy wwj, wy ywj - wyw wjww
   wwj wjwj wjwj.
   Wy y ywj y, wj wywj y www, ywy
   ywj wy wjw wwwjwj, wj ywjy y wy w: wwjy wy
   ywjwyw wjwjwj, yy wj wjwj ywwj wwjwjy. Wwjwjwj wwy
   w, yyy yw ywwwj wj y, ywjww wwj
   wj wy ywj yyy. Wwj y, yw, ww ww
   yww wjww y.
   - wy ywj wjwwjw wjwj wjw, w wy yy - wj
   wywyw y yyy? wjyy, w, w. wwwy w ywwj,
   wy - wjwwwjy. wy w wjy ywj wj, wwj y,
   wj yy, wyy y. wj wyy "!" wyy
   w yyy.
   ywwj yw. WJywj ywj y wwjw ywjwjwj,
   wj ww ywjyy ywjyyy wy wwjwj wjyyy wyywj
   y w. y wy wjwj wyywjy . w yywj
   ywj wjw y y wj, ywj wwwjwjyyy w wjyy yy w,
   wwjy, wjwjyw, wwj wjy yy.
   - Wyy w ywj w w wy wjyy wjwjwj. Ywjw, w y w
   yy wj, w wwjwj wyw wj w wywj. W,
   yw, w yw ww, wy, w, y wj. Ywwjy
   w ywj, w, ywj w ywwjy. Yy-wy wwywj, yyww ,
   yyy ywjyww, w w wjwj wjw wjwj. wyw w
   wyw wjw wyy w y wjw, wwjw wj. W wy
   wj , wj wy wjy.
   w wj wwjywj yywy y-wy ywj wjwwj
   wy wwjy ywjwwj y, wwj wyw y. Yy
   ywwy wj ww wj, wyy wj ywj wj y,
   wwj w, yywjywj yyy wwjy wjyy wwyy.
   wjwjwj w yywy yy wwj wjwjw , wjywwyy wjwjy y
   y ywjyyyyyy ww, yw wjyywj ywj wj, yw
   ywyyy wwy wjy ywjyyyyww wyyyy wy. ", wjw
   !" - wjy yywj y w, yy wjwjwjw
   wwj wywjywj wwy wyw y yy. Yy wy
   yy yw wjwj. wjyww wjww wjwjy,
   ywj yy ywj wwj wwjwjw wjwjwwy y. Ww ywjyy
   wjwjw, wy w ww, y wjwj.
   - wj wj wwjwj ywww, wj wj ywjwj ywj yw w
   ywj w. w ywjy wy ywjyy yy y y ywjyww,
   wj y ywjww. "wjywj y" w ywj wjywyww. W
   wy ywj wwj y Wwjy, w, yy wwjwj ywj , wj. Y wjwj ywj
   yww.
   Wwj wjwjywj ywwjwjy w wjyw wjy ywjyyy w
   wj ww wy wwy wy ywj, wjwj wjywjw
   wwwwjy wjyy. Wwjy yy, wy yw wjww ywjwj, ,
   ywyw ywjw wjwjy ww wj wjwj, ww wwww y
   ywj . www, yyywj, wjwj wjywj wy wywwy
   ywjyy. wjwjy y ww ywj ywwyw. ywwjwjy w yy
   wjw, ywyyy ywwyyw yw wj , ywjy wjwjw
   ywjwj yy, y w wjwjwwwjwyy wyw y.
   - wywj wyw wjwjy wwy yww, w wy wjy y
   wy wj ywj wjyywj wjy y ywj. wy yyw w w, ywjy
   y - yy wyy, wy ywj wwww - yyy wjww wjwwjw y
   wjwj, ywwjyy ywjy, ywj y wy wjww
   w yww wjwj, wy wyw ywjywj w wjwjwjwjyw
   yyy Wwwjyy.
   ywjy wyy , yw wwjwywwy ywj
   wj. ywjwj ww wwjwj y w wjwy wjwjw, wwj
   ywj wwj, wy wjwyyy ywww: -,
   -, -. Yy yy yw wjy wwyy wjy, wyyw
   yy wjwj w -y wy y ywjyyww, yw yyy:
   - !
   Wwjy wywj wjw ywj wy wjww y wwwjw y,
   wj wy wwyy : "wjyy!". wwj
   www ywj , wy wj, wjwj, wy
   wjwjwj wyy ywyww yw y. y yy, yy
   ywjywjy wjywjy wyww wwj wywj wwj ywwywj
   wjyy wy y ywj. Y wjwjwj y ywj. wjwjwj ywjy ywj
   wj wwjyw y, yy ywjwy ywj wwj yy. Wwjwj
   ywjwj y, yy ywj ywj wj yy, wjwwy wyy, wy
   ywyww y, ywy y wjy ywjy. ,
   ywjyy, wyy wj ywj wjwj: ywwjwjyy wjy wwwjyy ywj, yy
   y wjy yww ywwyyww ywy wjy. Wwjy yy
   wy ywj wj ywwj www yw, ywj ywjyy wjw
   wyw wjwj yyy w y Wwjyy yy. Yy y yywjywj
   yw ywj, yy ww wj y wwj wjwy yw y
   yw, ww y wy-wy wwjwywj. , ywww wj
   wjw, y , yy wjy w wjy , , ww
   ywjwyww, yw wjwjy ywj. wjyw y wjyy ywj
   ywwy y wj. ! w wjy - , yy
   wy y w wjy wj yy y wywwyy wwjywj.
   wjwj , y wwjywj , wyw ywj. ywj
   yy, w ywj w wwjwjy, yy , y
   , yw yw y wjyy, wwjwj wj yy. wj, yy wwj
   wjwjw, wjy wjywjyyy wy wjy y
   ywj. ywj wwj wjwjywj yy ywywjwy yw wjwj, ywj ywy
   y wy ywjyw. w wjw, wj wwj
   , yy wjyy, yy w yyy wwjwj wyywj. ywjywjy
   ww wj ywjw y wjy yyy wjy wjwjwwyy
   wjy. Wwjy yww yw yy yyy, yy y ywjy ,
   w wwjwjywj y ywj w, wjwwy wjyyyy ywj wy
   wjwj wjy yw wjywy ywj. yy Wwjy ywwjyy,
   yy wjwwjy yyy y wjy, wjwy yw y wywj wjwjy.
   ywwjwjywjwj, wy wjwj Wwjy, wjywywjywj y, wj ywj
   Yy, wj wwjwjyw wyy, w yw wy wj ww
   wywj wjyywj y wy wjwj.
   ------------------------------------------------------------------------
  
  
  
   23
  
  
   ------------------------------------------------------------------------
  
  
   yw!
  
  
   Yww y wjy ywj wj wjyy wj y wjwwj
   wyyw y wjywj. Ywwjw, wjwjwjyywj ww ywjy
   Wwwjywj yy, ywwjw y yy
   wjywjy. yyyww ywj wwj, wywjyw
   ywjyywj.
   - ywj wwj wjywjw, ywj wjywjw? - wjw yw wjyw
   y yyw wwjy. WJ ywj, wj ww .
   Yy wwywjw, wyy ywjy, wj wy, wy
   yw ywj. wjww, wy y w wj ywjw yyy, y y wjww
   wjwjy wjy.
   wwyw wy w. wjy yww, ywy y
   wwwwjw wywjyy ywjyy wjyy wwy wjywjy,
   ywjwjwwjyy wjwjw y ywjywj Wwwjywj yy wyy
   wyww wjywjy. w wjy wjwjw, ww wwy: "
   wj... wj... wj..."
   - Ywj w , wjy, yyww ywj y wjwj? - ywjywjw
   wwjy. - ywj wyw! wy wj y wwj? Y
   wjwjy wj wjww. y y? Wwjwj wjwjy - wwjy. Ywj
   wy w y w w? ywj w yyy Www
   yywjwj wj wj? wjwj wwjw wjywj wj? Yy wy,
   wjy? Ywjw, yy yywj wywjwwwj wjwjy .
   y wjwjw wjyw, wjwj ywyy wjy wjwjywj ywwy
   wj, ywww y wj wjy - wyw yww yw
   ww. Yy ywyy wjwwyy, wy y wjwjwjywj,
   y Wwwjywj yy yww wwjw, wjw ww
   w wj Www yywjwj. wjy wj y wyw, wjwj
   ywy yw, y www ywj ww yyy.
   WJy yy www, ywj ywj wjwj, w ywj ww wj
   wwj ywj wwjwwjy wjy wwj y, y ywj ywjw , ywj
   ywjywjyw, ywj y wj, yy ywwj ywj wjwjww
   yyw wywjwjywj. wj ww ww
   ywjywj, wjy, wwjyy wjyyy y wy,
   wy wjy y, wjwjww ww w ywwjwy y yywj,
   wy wjwjywj w wyw wyw y wwjyy
   wwy. y ywywjwj yw wjy w yw ywwj, ,
   y yy, w ywjwjywj wjyy. wwjywjy, y ywj, yy
   wj ywywjy wyy wjwwjwy wj, ywj ywywjyyy,
   ywjwywwjyyyy wjwjy.
   Yy y ywj.
   - wjwj yyw yw? Yww wj ywjwwjw! wjy
   wjy ywj wjwjw. Yy w, y? ww wwj wjwwy y
   yy wjyy. yw, ywyy ww.
   y ywjy ywjwjywjyww Wwwjywj yy: yy
   wy y, wy ywj wj ywwy ywj www wj? Www -
   yw! Yy yy ywj yww w yw, ywjw, yy y, wwj
   ywwywj - wjwwywj. w wjwwy wwjwj - w
   wwjy. WJ ywjy ywjw wwjwwj ywjwj yy-wy
   ww. yw wwwjw, wy y yy wwjwj ywwjyy
   ww yywj wjw wyy - wy yww,
   yyw wjywj wywj yy wy, wj wjy yyw: wy
   wjwj yyy yw ywjyyyyy, ywwjw wjy w. ywy
   wy w? y ywj yywjw, ywwjy Wwwjywj yy,
   ywy ywj wjy, ww w ywjw yy
   ywj yy yw, w ywj wjwjwjyw. wjwy yy ywjw
   yyy wyy wjwjwjw, wy wwj wj y yywjw!
   y yywjw wjyw yw yywj, wyyy ww ww yy
   wy wyyywj wjwjy y wwwj wjy wjwwjwj
   w y wjw wjwjywj, y w wwj wy.
   " wj w ywwjwj ywj wy wjy wjwj! - wjwjw yy. - w
   w ywj wy! wj ywjw wjyy! , ywjw wyy y,
   wy wwj wjwj wj!"
   - ywj yy! wy yywjwwj, Wwwjyyy!
   y wjww ywjw wwjy y y. W wjyw
   wj wjy: wyw yyw, yywj ,
   www y y wwy. wwjy y, yy wy yy
   wjw, wwy ywjw wj ywjwjy. ywj y wj, ywj yy, wwjy,
   w www wj, ywjwj ywjywjww y wjwwywj. Yy ywj yy
   wjwjw y-ywj wjy y ywjwjwjy - , wjywy y
   ywjy, wjywj ywwj, - yy, wwj, wy wjyw wj:
   Wwwjyyy...
   Wwwjywj yy y wjw. yw y wwy, yy
   wjywjww wwjwj wwjy ww wjy w , wyy
   wjy wjwjw wjy wjywjy , wyyw ywj wy, yy
   wj, wjwjyy wjw, wjw... wjwjwj ywj wjw wy wjw:
   ww , ywj Wwwjywj yy, , ywjyywj
   ywjy. ywy wy wjywj ww y w, y wwjwwj, wjy,
   wjy, - ywj wjww, wy wwjy wjw wjy y.
   - w, wjy? - Wwwjywj yy wjww
   yywjww yywjwj. - Wywj yw wjy ywjwjwjywj?
   wjy wwyw, ywjw yy w, wy y yy wjwj wyw yyy.
   WJ wjywwwyyy ywjyy wjy.
   - wy ywjwwj yy www! - yyw Wwwjywj
   yy ywjww wjywwj. - yywj www
   wywjwwjw! ywj wwwjyy! Wwjwwjw.
   ywj wwwjyy - wy, wy y wwjy y wj.
   ywyy ywwww y w y wj ywj ywjww. Yy yy wj ywj
   wwjyy! wj yy ww? ywj wj ywj ywj -
   ywj wwj, wy ww? ywjw, www wjw - ywjyy wy wj?
   ywj , ywj yyw, wy wjy wwjy ywjy wjyywjw
   wywwwjyy y? yww yywj ywwy yyw
   www? wj yywjw w?
   Wywwjwj Wy wywjw y ywwj: "Ywj wj? y wwjwj? - wjwjw
   yy. - WJwj wjy wyywj!" Yy y ww ywj ywjw, yy
   wwwjwjww wjy wy Wwwjywjy yyy, wwj, w
   yyy ywywjw wj, wyyy yywjw ywj wwjwwj. wjwjwj
   y wwwj ywjwywj wjwy yywj y ywj. Yy wwwjw
   wwy ywj: ww wjw w. Ywjwj ww Wwwjywj
   yy? wwjy ywj ywjy, wjwjw y, wj wjwj. Wy wywj
   wjwj: ywjy wj yyy wwwjw y wjwjwjywj wj, wy wywjw
   y ywwj wjw wjyy ww. Yy wj wj ww
   yyw wj? Yy ywj ywj ywy, yy yy, wjywjy
   y, yywj www wj ywj.
   y wj wyywjw, wy ywjy wjww wjy wj wjy. Yy
   wjwj wywj y wjy wwwjwjw ywj wjywj y. Ywj wjywj,
   wjwj ywj, ywy wy ywwj wjywj ywj wwww ywwjyy, wj w
   yw, wjwjw wjy "ywww".
   WJ wwjwjww. wjy wjwww, y wj wwy ywjywj
   wjyyywj wjywj. Yy ywjw ywj ywwywjyy yy wj.
   y yy ywwjwjw wwj wj wjwwy. wjww, ywj ywj ww
   wwj ywjyy.
   Yy ywjw, wjy ywj ywjwjwjw, wjy wy-wy wj ywwjyy
   w y wjyy ywjwjww. Wywj y !
   wjwjwj y wywjw w wj wy, wjw y
   wjy w wjy, wwwjw , wyyy
   ywjwjwjww wjwjw y y. yw wjwwj wwjw wjywj.
   wjwj wywjy yw ywj wj yywjw ww. wjy,
   wjy, wjwjwjyyy wwwjww w . y wjwjwjw wjwj
   wwwjy, yw y wj, y ywwjww. WJ yyyy
   yw wjy wjy.
   - ywj ywj w, - ywwyw ywjywjwj yw y
   ywjwjwjywj ywj, yyw wjy. - Ywwj wjy y yw wwjwjwjw.
   - ywj, wy? - y wjw w yww wy.
   - y. W ywj ywj ywj ww. wy ! ywj ywjy! -
   wjy ywjw, wjy, wyw ww wy-wy yywj. - wjwj
   wjy y. Ywwjwj. yw y. W ?
   WJ wjw wj-wy wj y: yy wyww y wjywj y, y
   wjwj w wjyy wjwjwjyyy y, y wy w w yywjy y,
   y wjyy wjwjyy wwjy yywj wyw, y ww
   wjwjwwwwyy "w", w wwjwy wj. wjy
   wjw ywywj wywj wjwjywj. Yy wjwjw yy, y,
   wwjy, ywj wjww, wy wj wwwj wjy wjwj wwwj
   wjwjwwwwyy. yy ywy wj ywjyww - wyw ywj
   yww wjy, wywj yy wwjy wjyw yw y Wwjwjy yw, yw
   y wwjw, ywj wy wy yw.
   - ? ? ywj! - wjw y. - WJ!
   Yy ywjwwjw yw ywwj, wwjwjww wwwwjw wjy
   y wy. wjww, yy wjy ywjy w y
   wywjyy wwywj, yw, ywjwwjyywj, wyywj, wywyywj
   ww y. wjwwww yywj, /y//wj//ywj/ wj: ywjy
   , wjwj wywww wj, wwjw w ywjw. wj
   wjyyww yw wj y wwj wjyy.
   - Wywj y! - yw wjy.
   y wjwjwjww. yy wwj yy wwjy... ww wj
   y wjw wjwjw!
   - y, - y wjyywj w wjy. - WJwj w wy! WJ
   wjy-ywj! Y, www!
   WJy y wywjw w ywwjwywj ywyw , wjw wwj
   y wj, wjywww yywjy ywj wywjy,
   ywjw wjw wwj (wy ywj w), ywy
   ywwyyyy ywwjw ywwyywj wjwyyywj w, y wj
   wywwj, wy y wywj - wy yyww
   wj ywj. Yy y. y wwwjw ywwjyy
   "Wwy ywjwjyy yy". ywj y, wjywjw wj y
   "wjy yyyy y". Wwj wj yww
   wwy, yywjwy (ww ywjwwj) wjwjwjyy
   wjywj. yy ywwj y wwjw ywj yw: ww
   ww wwjwj ywjyy wjwj. Y wy, wjy,
   y , y y wj ww y .
   wjy wjw wjywj yyw. wwwjw y, yy yywjw wj
   ywjwyw ywjwjw y wjwjywj wj. wjwjww
   ww, yy wy ywjy. W y wj, wy, wjwwy
   wy, wjy ywj wj y wjw w
   wwjwjwwwjyy. Yy wwjw wjy yw wwjw wjwwwj w
   wjywj y wwj, ywjyww ywj.
   - W! - wwwjwjw wjy. - W yy, y, ? ,
   ! wy w wj wjy wjwj? - Yy wjw y ywj ywwjy
   w: - w?
   - Ywjw, - ywwjwjw y. Yy wwyw ywwyy wwwwjw
   wwwwy wjwj y wwwjywj: "11 wjwwy".
   - wy ywwj! Y y wywjyyy. w wj wjwjww ywj
   y! Yy wj wj, yy wywj ywy. - wjy wwjw
   y y wj , , y, yywjw yyy wwj
   y wwjw "".
   - wjwj w! - ywjw yy. - Wywwywwjy y y!
   y w ywj yywjw wj yw ywwy, yy y wwjwjyyywj
   ywwywjywj wy, wywj wwwjww wjw wwjwj wwy
   wjwwwjyy wj. wjy ywjywjyy wwjw yyww yyy
   yyw ywj, w, yw yy wwjwyy .
   - WJwjy! - wyywjw y.
   - Wyywj! - WJ ywwjw wwwjyy wwy ywjwjw w
   wwj wjwj wywjw wjwwjy y . - ywj
   yy ywww, wy wjwjy ywwjyw!.. Wy w yy ywjw!
   ywj y, yy wjwjww wy, wy ywjy wjw y yy.
   w y ww yw wjywj ywjw, yy wwjw
   yyw y wjwwj. Wyw wjwjw yyy w ywjw
   wy wy. wjwwj ywjy yywjy, y wj yy w wwj
   yy.
   Y wjwj ywjww wjwj wjwj, yw ywjy ywjw
   wwy yyy y. y ywwwywjw wwjwjwj ywwy,
   wjww yy wyy - wwjw yw y, ywy wy y
   wjy ww. Yy y ywjy wjww wj. Yy
   ywjwjwjw , wjww yy ywjww wy yyw.
   wjy ywjwjw wwyw ywj. WJy wy, yw
   yyywjw yyy yyyy.
   - W wy, wwjwjy wwj yy? - wjwjww y.
   - , w! - wwjwjww wjy. - wjyy wy! wy w
   wwj wyw.
   - wy?
   - -w! wjwy wjywj ywjww.
   y wjwjw wjwjw y wywj ywjwjwjwywwwjyyww. Ywjw, ywjy
   ywj ywj yy.
   Y wj yy w yy , yyw, wj wjww ywj
   yy yw yw y . y wjww yyww wwy
   y wjw wjy yy.
   - , yy w! - yywjwjw wjy.
   y yywjw wj ywww wjyy yywj ywj wy. wjy
   y wjwjwjwwwjw wj wjww-ywjww, wjw wj
   , ywjwjw, ywjyy wjwjy , ywj wwj ywjwjwjw
   wjy.
   - ywyy!
   Wy wyy wjwjwww y wywj, ywjyw wjyw, ywj
   ywjww wjw y y, ywj wjwww w y. wy wj wy-wy
   yyy wjww wy. Yy yy yw wywjw , ywwj
   wjyy.
   - Wwjwjyww y wjwj ywjw, - yyw wyw, wj wy
   ywjwj wjwjwjyyyy ywj. Ywwwj w , y yy wwwjywj
   yyw ywj. - yw y wjy, wj wy? Ywjy y y!
   WJy wwj yw w, wjwjy - !
   - Wwjwj-wy yw wjy wjwjy! - wwjw y. - ywj? wjwj
   wj wj!
   - y! W wj wj wj!
   y ywwww ywjw yywy wwwj. Wyy wj
   wywjyy-yy ywjw wjyywj . y! ywjyy. Ywjwj
   Wwwjywj yy ywj y yww?
   " ywjw, wj yy www wjy? - ywwjywjw y. - wwj,
   wy ywj yy wjyywjwj wjywj? WJwjwy wjw wj www,
   w! wj ywywjy! Yy ywjy ywjwjw ywj ywjw! ywjww wwj
   www, wy wjy ywj wjwjw. wwj y wy yw, y
   wjwjwy wjy - ywj y. ywwjwjwyy, wjy ywjw?"
   Yy wwjw y y wjy:
   - wjwjy wjy yw? - Yy ywjww w wjywj wjwjw wj
   y.
   - Ywj-wj! - ywwjwjw wyw. - ywjwy wywjw! yy, wj w?
   - W?
   - wy wwj! ywj - yw! wj, y, y
   wj wwj!
   - ywj, - yyw y.
   - WJwjwj wjyy! - wwjyy wjwjw wjy.
   WJ yw. y y yywjwjw wjwjw, wy yyy
   ywjww, yy wwwjwywjww wy yww.
   - wjwjw wjwj, - yyw wjy ywj-wy ywjw y
   wwj ww w yw . Yyww wjww, ywj ywj
   yywj.
   - Yy! - wjwjyyy w wyywj, ywj wjy. - y! -
   Yy ww wy, yyw wjwj ywj , wjwjyy
   w wwjw wy wjwjy: - ywj ywy wwj y wwyw,
   y, yy wywj. yyy, wwj ywjy w! ,
   wjyw, wjy, wy, w ... yw... wjwjyywjyyywj
   yww... yyy wjy. wy ywwjw, wyw wjww! yy wy!
   Wyy ywjy w w yywj ywjwjwj yw - wy wy yw
   wjywww, ywj wjwjyw! w yy: yy wwjwj yyw: wjwjww
   wj, w wj - ywj-wj, , yy wjwjw w! WJ y
   yy ywj ywwy!
   y wwwjw, yw yywjyy wj ywj wjy.
   - Yyyy ! - yyw wjy. - wjwj w, w
   wjwjw. wjyw! wywjy wy yywj yyw ywj wj. y ywj
   ywwj!
   y wjw.
   - yw! - wjy ywjw y ywjyyy wj wwyyy
   "ywjw". w w wjw yywj ,
   wjwj.
   yyywjwjw wjw wwww wwyy wjwwj. Ww
   wwjy ywjw ywjy ywy. wjy yyww wy-wy, ywywj
   ywwjyy . y wwwwjw wjw y wwy. Yy
   w wywjwjww, wjy www. wjy wjw y y yyw.
   WJ wjww wywj y wjwwj ywj. wywjwj wy
   wjwj y wwjwwj ywjy ywj wjyy.
   - ywj wwjwwj! wj wy, ywwwjw, yw? -
   wwjw ywj, yyw wwyy wwy. - wjy,
   ywjyw, wwj? - ywj wywwwj ywj , yy
   wjww.
   wjy wjwjwwwjw w, yywy w yw wjw yy
   wwy. WJ wjwy ywwjw ywj. Y wjy y wywj
   y.
   - Y, y? - wyy yyw ywj, wjy wwy. -
   ywj wwjwjw? wwjyy?
   wjy wjww, ywwwjw ywjwjywjwjwjyy yy, wwjw y
   . Y wj wjy ywyy wjyww: y wwjwjwjy, wjww,
   wwy, wjyw wjwj. " yy!" - wjwjww wjy ,
   y w y ywww. Wy yyw, ywjwwyyy y wy
   ww yy y wjwj ywj wwwjwjw wjwj.
   yw yw wyyy, yy wjw, wj wwww wy w
   . y ww wjww wjy yw yww y
   wywjyy. ywj wjy wj yww yw ywj yw yy? W
   yyy yw wwjwj, ywwjyyw yw wjw ww! ww
   wjww wywj ywj - wjyy, ywj ywjwjwyy ywjy wy
   wwj wyw.
   - WJwj, y ywj ! - w wjy wywjw y.
   - ywjywj. - y wjywjwjw yy, wj, wy wjy
   wyy y , ywwjw ywj ywwj wjwwj wj.
   wwyyy ywy y ywj wjwjw. Wwyyy, yy yw wyy, wy
   yyy ywjw, wy ywy ywj wyyww wjyw wjyy, wy-wy
   ywyw, ywj wwyyww ywjwyy, wyyy wjy wwj yw, yww
   ywwjwj, yy yy ywj ywjy.
   , yw ! W wjy, w ywjy wjywj - ywjy, w
   y, y ywjyywjy !.. wjwjy ww yy
   y wjwjwjw wyywj wwjywj. Yy wwjww ywjw
   wwjywj "yywwwy". "Y wy, wy, wwj
   yyywwwy?" - wwjw yy. y wjwjww wjy
   wjww yyyywj wjwy: yy w w wjwwj, wjwj
   wwjywj y ywjyywwj. Wwj yw ywjy ywjwjwjywj yyy, w
   wjwjy wwjwjy, w, wwyy, ywj wy yyy , -
   ; yy wjw ywwwj wjww w wjy
   wwjywjy. yw yy, ywj "yywwwy",
   wwjywjwj w, yw, wjyy wyw, wy wj
   wy , wy... wj w "yywwwy" ywj wjww: yy
   yww ywywwwjw, ww ywjw wj "wwwjwjy".
   , ywjyywj, www wj y. w y wwj
   wy y, ywjw wy-wy ww, yw wj
   wjwwj: y wjwj ywjw, yy , ywj ywww (wjwj w ywj
   yw), yyw w ywjy... y wwjwjy wjwjy "wy
   ywj"!
   y wjwww yw , wjy wywjw wyy wy. WJ
   yywjw wwyyy www w ywjwjwwjyyy wwyyy. y ywjw
   (wjw, w ) ww wjy wj. wjy ywj wy-wy
   wjwjww wjw, w ywwjw ywjy, ywjwyy wwj y.
   WJy w, wj yy ww w wwjww, wwjww!
   - ywj wjw, - wj wwwjwywjy ywjww y.
   - yw! - ywjw wj. - yw ! wwj wj? -
   wjy ywjw y wjwwj , w y wy, ywjw
   wjy y wj.
   Yy y ywj wjw wwj, wjw ywjyywj wwjwj ywjywj
   wjwjww, wjwjywj , ywjwwjyywj w yy wwj wwj
   wywjy, ywj wjw wyywj yy. Ywjy wywjwjw, wjww wj
   wywj, ywj wwjww, ywjwjw. , wyy y www wjwj
   wjwjww, wy ywjy w ywj wjyy, ywj wyy, ywjyyy
   wjwjy.
   y wjwww wjy y, w ywjyyy yyy ywjwjw,
   wyw yy wyy y wywjwy wjwjywj wywj. Wyy
   ywj, , , wy, wyy ,
   ywjw, yywwjw wjy. "Ywj ywj y ywj, - wjwy
   wjwjww y yyw, - wjwjy, ywj yw wj!"
   - W w y? - ywjw wjy wjy.
   - .
   y wjywj wjyyy wjwjww w wj ywwwj
   ywjww wj wwwjy w wjwjwjyy. Yy w ywwwy wjw y
   y. wjywj wjww w wwjwy w ywjwyy yyy.
   wjy wjww , wj wyy y. wjwwj wjyyyww
   yy wy. ywj wywy wwyy, yy yw wj
   ww wy.
   - wjy... - yww yy w. wjy wy ww wy.
   ywj ww wj-wy wj, yy ywj ywww.
   wjwwj yywjw ywj, wyy wj wy.
   - W wjy? - yywy wwjw wjy.
   y wjwjw, ww wwjw wjy yy.
   wjy wywjw . Wwjy y, yy wywjw yy y.
   wjwwjw yyy, wwjww ywjywj y wywj, wjww yy
   yyy. wj w wjywjy, yy ywjw ywjy,
   ywyy ywj yw wjwj.
   - WJy wjw! - ywjw wjy. - W !
   y ywwjww wywj. Yy wjy wjw wjyw, wjwy wjw ywj
   ywjwjy. WJ wwjww wjyywjwj wjwy wjyy yww
   ywjyyy ! ywwy wj.
   - W wy! - wjww wjy. Yy wjwjw yw, wwjw -
   wj yyywjww ywj wy, wjw yywjw
   ww ywwwj ywj, ywjy ywjywj wj. wjyyy
   wwjwjwjw w, y wjwyw, ywj - wwjyy wyy
   y wy. y, wjy ywwwjw wj wjw .
   - Wwjw! wwy! - wjw yy, w wjwwjyy wjww
   wy. - , wjy ywwj wjwj wyww!
   wjy ywjwwywjyyy w wy w wjww, ywj wj, wy y
   ywjwwjw wjy. yyy ywwjw, wjw
   wjwwjw y. wjwwj, ywj wjwj wwwjy ,
   ywjwjw y y yyyw ywjw wjy ywy, yw wjwj
   ywwjwwwj. www wjy, yy ywjw wjwwj
   wjwwjw wj-ywj WJwjw, wjwj y, wjwj ywj wwjw ywj.
   y wwwjww wjwjw yy , wy ywj .
   Wy wj ywj wyw, wjww. ywj ywjyywyy, wjy wj yywjw
   y wjyy - ywj ywj, yy ywjwjw ywjy w. W wjywj
   ywywjw wy-wy wjwjwyywj: yy ywjw, ww wj, wwwjw
   wj wjy wyyyy yw, WJyy Yw, , w w
   wj, wjw y wj ywj wwwjy wjwyy!
   yywwj yywjw wywj ywjy y, ywwy wjyw
   Wwwjywj yy: yy wj wjww w. y wjywjy
   wjyww wjy yy wy-wy wwjywj ww. yy, ywjy,
   wjy w y, wjwjw wj y wwyy wjwwywj ywy
   (w, wy wjy ywj y), yww ywj ywjy. Yy wjy
   yyw ywjywjyyy wjww w yy, wy wjy wyyw wy.
   - ! - wjyyywww wjy y. - W?
   Wwjyyw yywjw yy ywj ywjwjwjy.
   - wjwj ? - wwjw y.
   - WJy! - wy ywwjwjw ywj wjy, yy ; yy ww ww
   ywjww y, ywwjy wjyy, ywjwjwj. y, wj
   wy, www wjy.
   WJy yy wjwjw. wwj ww ywj yywjy: ywj
   , wjwj Wywjyy yywj.
   - ywywj, y y! - yyw .
   - wy yw y, - yyw ywwj y wjy.
   wjwjw y ywwwj. y wy wwjwj, wy
   ywj, wy wwjwjww, wy wwjww. Y ywywj yywj wwjy yw
   yyy ww. w yw y ywj, y wwjwjy ywwjw
   wwj yy .
   - W wj yy? - w y.
   Ywwj wjww, ywj wyy, yww wjwwj w.
   wwjywjw . Yy wwwjwjwjw yy yy ywj.
   - w y! - wjywwjwjw yy wwy, ywjwwyyyy wwjw
   ywj "ywj", ywwjy y w, wy y wyyywjwj,
   ywjww wwj.
   - wjy yy, - yyw , ywjwj wjy.
   wjy wywjw w yyyyy wwjw, w ywj wyyw .
   yy ywjwjw wjywj :
   - yyy w wy y.
   - y w wwjwwj? - ywjww wjy.
   - y w. y ywjwwjy w Yywwjyy.
   - wy wy wwj?
   - wwjwjwwwjyy. Yywwjy y wjwjwj wjwj wjyywj,
   wjwjy wjwj wjwjyw ywjy. ywjwwjy wj wjyww yyy yw.
   - yw wy wj! - yyw wjy. - Wywj w ?
   - yyw y w, wy wjy: yw yw wjy yw wjwj ww
   ywjwy.
   wjy w ywjwjywjwj wwwwjw ywjwjwjww. ywj wyy, yy
   wwjw, ywj ywjwjw wjyy yywj, ywwjwjw:
   "Wwjwj wj ywj ywjwj". y yywjww, www ywjyywjwj,
   ww ywwjwjwj. WJ ywj wjww, wy yy wjy wwj wjy,
   y , yyw w wjwy, wj yw wwwj
   ywj wjwwj, , wyw wj ww, ywyy.
   - yy-wy y! - wywjww ywj y ,
   wyywj w, ywj, wjwjy wj w yywj wwyy.
   W, wjwj , - yy. yw wwjy, y. y
   wjww ywj wjwwyywj ywjwjy, wjww wwj w yyy ywj
   ywjwjy wjwjww, wy ywj. Ywj ywjy wjw y, wjwjww wy
   Wwwjywjy yyy, ywjww - wj, wywjw wjwjwj
   wwj... yyy y wjww ywjww ywwwj. wj, yww
   yyy, wjwy ywjw ywjyy , - yy wj ywj w. yy
   ywjy "yywjwywj" - w yyw wjwjwwy yy.
   y wwjw. wjy w ywjwwjy, yy y y .
   Wyww wj, wy yy wjy ywjw ww. wwjww ywj y
   y wj, yyy, wjy, ywjy w, wjyy
   wj ywjww. ywj y, wwwj wwjw y wywww wj,
   w w wwjw yy w ywjw. Y wy
   w wjwyw, w yywj yw yy yy.
   ywj w ywjww yy wy, y w wjw wywj
   y y wjwwj ywj. y wjwjw w wjw ywj
   wwyy. wjyw, w yww wjywj , yww
   Wwwjywj yy. Yy yywjw wy-wy, wjwy ywjwjww.
   Wy ywj yyy-yyy, wwj wy wjwwywj-wjwwywj, yy y
   wwjwj ywjy. Yy wjw wwjywj wwy wjyy
   yw wj ywyyy ywjy wjy, wyy wwjwwj
   ww.
   Www ywjwyy wjywj y ywjw y. Yy wwwjwywjww
   Wwwjywj yy ywjwjw y ywj wy, wjy. yy
   ywjy wywwjwjywywjyyy wwwjw wwy y, wyyy ywwj
   -wy ywjy.
   Ywjyywwy w y wjwj w ywwjywj, y wjywj
   yy ywwjyy ywyywy. WJwjy wwjyy ywww y
   wjwjyyy ywywjyw y.
   - ywjw w ywj wjy wjy yw, - ywj www www
   wjy. - w, wj wjwj! wjwj w y y yw, wy
   wjwjwj wjyy!
   - y, y w! - wyw wj y. - wwj ywjy w,
   w!..
   wjwj ywjwjwj wwy w wjww.
   wjw wj Wwwjywj yy.
  
  
   24
  
  
   ------------------------------------------------------------------------
  
   *wwjywj*
  
   wjwwjy y wjwy yyywj wwjyw y wjwywj
   wjy. WJwj wwj ywwyyywj ywywj yyywj wy . Wy
   wyw w wjwj ywwj wjyy wywj y yw
   yy. Yy w wj wjwywj - , y y, ww ywjwjw:
   - " wwjy wj yywjyy! y wjwj ywj wwj". Yy wjyw y y
   w y wjy wj ywwwj y ywj ywjy wy: " y,
   wj y". " ywj w yw wy yyw ywj wjwjww", -
   ywj Wy, ywjwj yy yy, y ywyy wwj wj
   - yy ywjywj.
   Yy wjwwjy wwj y wwwjy, wyy ywjwjwjy wjwj
   ywwyyw y wj. Yy y ywwyyy ywjy ywjyyy:
   ywjy ywjy ywjy. Wy ywjwj yw
   wjw wywjy, ywjww wjwj wyy wjy y.
   wjwj w - w wy y yyy.
   "Wy! Wy !" - w yy wjywwy .
   Yy yw , y , yw y wjy.
   Wy wwwjw w, Wyy ... wwyyywj, ywj y
   wjwjyyy wjwj, . Yy ywj wj wjwjyy, w
   wjyywwwj.
   Wyy ywjy wy yy wwj. w
   wjwj wjy wy , yy wjwjywjwjw yy
   Wyy. wjwj, wjwjy ywjyywyy w
   ywj. ywy-wy w ywjyw ywjy Wy.
   Wy w w yy , wy wwjw wjy wjwjy, wyw
   , - wwj wjww?
   - w wjww, - w .
   - Ywjw wjy y : wj ywjww ywy wjy ywwy.
   wjwj ywjwyy yw ywjw yyy w wjw w
   ywwjy. WJwjy ww wj wy yy ywwj , ww
   ww wwj, ywj wjwy ywjy . y
   yww ywj yyw.
   - W wjyy wywj ywww, yyy wjy yw - y wyywj yy
   wwy wwwjw. Wyy, y wwj wywj ywjyy wj,
   wwjyy wyw , y y w, wjwjy y
   ywjwj, - wj ywj yywjyy?
   - Ywj yywjyy, - www Wy, - yy wyy ww wjw, ywj
   ywjwjwy wj wj ww! Yy ywjwjw y wwyyy, - Wwjw wjw
   wwwj ywj, wjwjw wj ww. - Yy ww, wy
   wjw wj yy y wjy.
   wjywwyy wj wjy w Wywj. wj wj yy ywjywj
   ywjw, yywjw wjyy, wwj ywj w.
   - Ywjyy, wjwywj wjww, - w Wy.
   Yy y y wj ywjywjw wwy wwjy wyy wjy
   wjwj ywjywj ywyy wwjwjw y wywj.
   - Ww ywwy, wwjy yywjyy, - y y ywyy
   yywjw Wy. W y ww w w wjw y, ywj
   yy wyy, wy .
   W Wy y wwjy wjy, wjwj wj y yyyy yywjywjwj,
   wwwjy wyw wy. Yy ywjy wj wywj
   yww yw yy wywj, yy yy ywj ywjwjw. Wy
   ywwj wwyy wwy, yy wywj wjwjwwyy.
   "Wywjww wj", - ywj yy wjyw wj.
   - y yyy, w ywj ywjww, - ywy Wy.
   wwj wj-wy wjwjw, yw wjw y
   wjwjwj. w wjwj wj y, ywjywywj wjy Wy
   ww w yy wjwy w yywwjy , yy ywj wjw
   wjwjy, wwjw y wywwjwjywj wjwjwj. Wy wjwj ywwyyw: w
   yyy w ywjyy wjwwwj yy ywj ywj wjwj. Yy wj
   wj w yw y, ywjyw , yww , wjw,
   wy-wy wwjywj wjwyyw ywj wjw wj. Wy, ywj wwj wyyw,
   yww y ywjy , ywjy yyy yyww
   ywj , yy yy, y ywj ywj.
   wyy wwy, ww y y y , wwjwj
   wyww wwj wwjywj. wjwj, ywj wy wjww
   , wjwj y Wy. wyy wjy y ww wj
   wwy-wwy wjw. Wy wj, yyw, wywwj y ywjy,
   w wjywj. Wwjwj Wywj wwy wyy, ywj w w.
   Yy ywwyyyy yy ww, ywyywj , wjwjwjyyy yww
   wyywj ywjyy y wj, ywj y yywj y wjw yy
   wwwj . W wj wjwjwjyyy, ywj wywj w wwjy, ywjy
   wjw wj wj yww www wjy. Yy wwjywj wwy wy
   ywj wj w wjy wwyyy y ww. Wywj
   Wy wy y yy, wwy wwwwjy yy, , wwj wjyyw
   wwjy wjy wyy, yy y y wwy, yy y ywjy
   wy wjwy.
   - ! - y yy yyywj.
   W ywjy wwy yw wjy.
   - wjy y! W wwjy, - y yy y wjwy, wj
   y wjwj.
   - y! - yww .
   - Ywjw! WJ w: yy ywj y ww! - Wy wwj
   y ywyy ywjyw ... yy ywy wj wwjww
   wwjy y wjwwwj w wy wy y wwj.
   Ywwyyyy, wy ywj ywjwjw w, Wy wwj y ywy
   wy wywj wy, ywjy ww, yywjww
   wwwjww yw wjwy wwjywj.
   - y, - wyy ywy .
   - Wwjw, - Wy yw y ywjy y.
   Ywwwj y ywj wywwj wjywjyy ywjwjyyy w.
   - y yy! - wjyy , - yyy y?
   - Wyy ywwyyyy, - yy Wy, - ywjy , - wwyy
   wjy yy.
   - wj w wjy wwjwj?
   - Yyy wjy wjyy w, wy wjy ww y wwjww
   w.
   - wwjwj wjw wjy wjwjw?
   "Yy wjy, - wjw Wy, - wjywj wy. WJy y yywj
   yyy wjwjw. wy wj wy ywj ywwjwj: yy www wjy ".
   - Yy ywj wjww, ywjw wwjwj, - w ww yywwj w
   . - w w y w wjwj?
   - yywjyy.
   - y wjy, yww, w w wj, - , w yy,
   wjy - Yyy wjy -wy yw.
   - ywy. Wwjw wjy ywjy yyw.
   - ywj! ywj wywjwj! - wwj .
   Wywj ywj ywwjyw w w wyy , yy wj wjwjww,
   wjy wwjwjwjw wj wyywj ywjy yywj wwjy wwy
   ywjw ywj yw wj, wj ywwjyw w w y wjy, wy
   ywy-ywy ywj wj.
   - wwjw ywywjw wjy wjyy, - w Wywj. - Yy yy ywjy
   wjww ywjw. ywj wjwjy ywjywjyy, ywyw. yyy?
   - wjyy - wwwyw : wj ywjy ywwjyw, wy wwjywj wj
   wywj y. - yyy w wyy wjy ywjwjwj wjywj?
   - yywjyy, - wyy ww wjwj wjwy,
   ywwjw Wy.
   wyy ywjwjwj Wy wyy y wj wwjy
   - y, - w ywjyyy y yywy.
   Wy ywj yw y wy yy: yy, ywj wj y ,
   ywwjw "y" ywjwjwj. ywjyw y w, ywjyy y
   y y wj yy, yw wjwj y. Yy w,
   wwy ww yw www wj wwjwjwj.
   - !? !? - WJ ywy ywj ywwjw, Wy, ywjyw, wy
   yyy ywjw wjy. wwy wy y, wjwj yyw w
   wywjy.
   wj yyw, ywy wjwjwwyy wjw, - wj ywwjw wwjy.
   Yy y y wwj, Y ywjywj wy yy, yy
   y yy, ywywj ywjywjyyyww wyw wwjw y wj.
   ywj ywjy ywjywjwjy wjywj ywj y.
   Wywj Wy wj, wy yw y, wjwjy wwjwjw wjy
   wjwj y ywjww yy yy. w w wj yw yyw
   wy yy, yy wwj y ywy yw ywjyy y
   wjw wywjwjywj yy, wwj y wwy y y.
   ywj y ywyy, Wy ywjw wjw, ww wjywy
   yyw , wy, wwwj wjyy.
   - Y yw ywyy, - ywjw yy.
   wjwjyy wwjwj wjwy w wwjyy, Wywj yyyw
   yywj y wjwjwjyyy ywyw ; wwjywj, ywwy,
   wy wy-wy ywywjw, wjwjw. Yy ywwj ywwyyyy wjy
   wjwjwwjw, yy wyw, ywwyyw yw yw
   yy, ywj wy ywwjwwj, ywj wy ywwy wyy y y ww wj
   w ywj wjy.
   Wy yw y y w, ywyy yww y y wwj
   wy y, y wj ywj wjyy. wwjywj wwjwj
   wy wjywj wyy , ywjyw ywj yy,
   wjwwjyy wywwj y wjwjy.
   "Y wy wj w, - w wjywwjy wyw Wy. - wj!" yy, wy
   yy wjy ywj yw, Wy ywjw , ywwyyyy
   ywy wjyy wjwjwjyy , ywwj wjyw wjwj.
   ywjywj ywwyy wwjy, yy ywwjyy wwjwj ywj.
   Wy wjwj yyw wwjyw wjy wjy wwjwjwjy, yy wwyy wj
   ywyw ywj , wwjywj wjwjw yww
   ywyy wjy y. Wy, wwj y ywjy, wyy ywywwj
   yyw, ww wjw wj ww wwjy. Yy wywj
   wjyy, ywwyyyy ywy wjy wjwj wwwjyy wwj wjwjwjyyy
   wjy wwjy wwjwj. wwy wjwjyy ww wjy, wwj
   yy. yywj wwjywj wyy wwjw , y wy
   ywwjyw yw Wy.
   WJwjy y wwjwjyy, Wy yyywj y wwywwjw wjy ywjw.
   Wy, yw wwj ywyy wj , wjy
   wy. wjy wwjywj yy wjwjww
   , y yyw y wjwwj.
   - Ywj yw, - y w wj Wy, - wwjwj wwjw ywjww ywjw.
   Yy wy y yy y y y. wwy yw
   y Wy ywwj w wjyyy . WJyy w, y wy
   wj yyy yw wj ywj, yyy y wy-wy yywj ywjwyywj,
   ywwyyw y yy y wj, ywyy yy . Y
   yw wjy wj ywj , yw wwjww, yywjw yywj.
   wwjywj wwjwj w wj, ywwjyw y.
   - wwjwj yw ywjw w, - ww w ywjy
   w y, - yywjw Wy.
   wwjywj wjwj yy ywj ywjy.
   - Y wy wj w? Y ywj!?
   Wy wyy ywy ywj y wj
   . wwjywj, ywjywj ywj wjwjw, wwy, wyw yywy
   y. Wywj Wy ywjy wjy wjwj w y, wyw, ywj wj
   wjwj, wyyy wjwj y Wy.
   - ww ywj, - w yyy yy yy w wj. wwjywj
   wjyw, y , yyy ywj , w, yw
   ywyy y.
   - Y yw, ... - w wjywwjy w Wy.
   yw wjyw wjw, Wy wwjwj wy, ywj wjyww wwjy.
   Wywj yy y y yw ywj wjyw yy wj.
   Yy wj wjw wwjy ywyww yww wjwjw wj
   ywjy. wwj yy wjyww ywyy wwjyy yy w,
   ywyw wjyyyy wjyy yyw, ywwyywj wjy y wjwwy.
   - Wwj -wy w w, - yw Wywj wj ww. w wy
   wj y yy y w wy wj
   ywjy yyy ywj ywj, Wy wjwjww wwjwj,
   wwjywj ywyww, ywjw ywj. WJy yw . wy yy
   wwywjw wj ywwy wjy wy yy wjwjw w wjy yyw.
   w wj ywj, wy ywj wyy y yyy yw yyw, yy
   wy, yyy. ywwjwjwyy, wy wy wjwjw w, ywj
   www?
   Wy yyw, wjwj wwjwj wwjywj. yywj w y wj
   wjywjy: wwjywj ywj wyyw ywjww w Wywj. Yy wwy w wj,
   wyy ywj ywwy ywjy yw wjwj wjy-wjywj , y
   ywjwyyw...
   "Ywj wj, - ywj Wywj.- wwjwj yw - wwjwj".
   Wyywjy, wy ywj yw, yww yy ywjy. Wy ywwj
   ywwjw wjy, yy wwjywj wjy wjyy , ww,
   wjwjww yy.
   - Y wy wj w ww wy? ywj ywyw, wy w w.
   ww wyyw, wjwj wj wjwwj w, Wy
   ww y w ywy w, wj y y y. W ywj
   yy, wy w wwjw wj yywj, yy wj yw wjy
   wjwjwjwj wjwj, wj ywj y. wyw wjy wwy w.
   y yy wwjww ywj y ywjyyyy, wjwj wwy wwjwj yywj
   wjwj y. wjwyy wjwy wjwjwj wj ywjy wwjwj y wj
   w wjywj w, yy yyw y yw wj y
   w.
   " wjw yy y wjy wjw, w wy wyyy ywjw", -
   wj Wy. ywj yy wy yyw, wjwj, wy wwjywj
   w y y . "wwjw", - ywj Wy
   ywwyyyy, www ywj wjw, yy. Yy wyy yy
   ywyw yy, wwjywj wy y yy.
   " wwj wjwjwjwj wjwj y, yy wwj w ywjw, wwj ywjw".
   Wy ywywjw wjy ywjy, ywjwj wwj wyw ywjw, yy
   ywj y wj.
   - wj wj ... - yyw Wy. Yy yw yy
   ywjywj, y ww y wwj. wyy, wy wjyww y
   wj wj wj wj. y y yyw y yy w
   ywjyy yy wwyy.
   ywj wjyw ywjy wyy yw, wjw, wy wwjywj
   wyy wjw y y, yw , w w ywjy .
   "W wy, - yyyyy wy yy yy, - ywj?" wwjywj,
   wyy ywjw, ww y , yy wj ywj wywwj y Wy,
   , wjwy w y ywj.
   Wy wwww y w ywj yww wjwj, yw wwj
   wjwjwyy.
   wjwj ywj-wy wj yww yyw wjwjwj wj,
   ywjy wy wy ywy.
   "y-y, - yy yy, - ywyw, wy y ". Ywj
   w "wy w?", yy ywy wjwj. wjwj Wy, wjw
   ywjy ywjyw.
   - wjy wy w y ywjw? - wyw yy, w wj w yyy
   .
   - WJwjwj wj, - y Wy, - wwjy y, wy wy
   w, ywj y; ywywwwj, wj wwj w ywjwwj.
   - yywj, y, - w yy wj y y. Wy
   yww yy y wwy.
   - , - w wjwjwj wj wwjyy. - WJyy w wjy y?
   - wy, - w Wy, - wjw, w, - y yy y, -
   wjyy.
   - wy, Wy, - wjywj, w yy y.
   - Wywwwj, yy y y yww, - y y wwjy Wy, - yy ywj
   ywj?
   - Ywjw, Wy, yy ywj ywj. - yw wjwjwj wj. - wy wjywj,
   - ywy yy, - yy ywj ywj: yy wjw... yw yywj, - wjy
   yy.
   Wy w wy wjwjww wjw wwj . wyy
   ywywwj y wjwjwj wj.
   - Yy wj yy wj wjwj, yy ywj , - wwwjyyy ywwjw yy.
   - wy wjywj, - wwjw w wjwjwj wj , wjwjw
   wwy, wwj y wwjw, wwy wjy. - w w wjwjw ywwjy,
   yy ywj wjwjw wj.
   Wy wwy, y yww , wywwj y w y. Yw
   wyy, wy yy wjwjwj wj, y Wy yy ywjwjywjywj, y wywj
   ww y yw, ywj ww yy. wjy .
   - wy wwjwj wjwjw? - ywjy ywjw yy.
   - WJ wy wwjwj ywjwjwj,- wjyy wjwjwj wj. - wy
   ywjw, - w yy ywywwj y Wy. - wwjy, ywj yw
   wjww, ywjwj ww, wjww-wy wyy ywj wjw.
   ywjwwj y wjwj wjyw, - y yy.
   - yw, wy wjy y wwjww, - wy Wy, wj ywj wj,
   wy w w yy.
   - Yw y yy wjy w, - wjyy wjwjwj wj, - yw
   wjywj ywj yw.
   - Y w wjy ywywjw wwjw ywyy y, - yy Wy.
   - wy yy.Wyy ywj ywj w wwjwj, wjw wj
   wwjy yy wj wj. WJ ywj www wjy.
   ywwyyyy yw y ywjwjwj, ywy wy wjw wwjy wwjy w ywj
   yw, yy wj ywj wjw.
   - yy yw, - wjwj yyy Wy. Ywj wj y wwjy
   y wjwj wj, y w yyy ywjy.
   wyy ywj wjwjwj wj wwjy ywjyw y yyw ywwwj.
   - wjwj yy, wy w wj ywwj. wwjyy w -
   wy w wwj. Yy w wjww ywj wjw, wwy wjwj w ywj wjw,
   w ywjww ywjwy wj wjwwj, wy wjywjwjwyy ywj
   y, wj y w... wy ywj wwjwj wjww. w wwjyy wj ywj
   yyww, ywww w ywjwwj; yy ywj yww. Y, ywj
   wj, wjwj y wjwjw, - yywy yy wjwjwj wj.
   Wy, ywj wj y wwjy, www y wjwwywj: wj y ywjy
   wwwjyy. Wwwjyy wy wjw, w wjwjy wjwj wjwj, ywj
   yy wywj wjywwjwwwwjyyyww... wy ...
   W ywj wwj: yy wwwj yw. WJ w y wwwjyy
   wjwjwj y.
   Wy w yy, y wy yy yy ywjwjwj
   yyy wwwjwj ywj wjy, yw, wy wj wy-wy wjww
   yyw www y wwjywj.
   Yy wjy wjy, ywjwjw ww w. Yy w y wy.
   Wy ywwyyw, ww, ywjwjw ww . w ywj
   y.
   Wy y wy wjww, wjwj y wwjy. yww yy y
   wj. wwjywj wj y y, ywj ww ywjyww, wywwj y Wy
   wy ywwjy y . wwjy ww,
   yww. w wj wwjywj ywj wj y , wwjwj yy
   wy .
   yw w wj wj wjy, Wy yy wjy ywj
   ywjy w wy wy wjy ywj wy wy
   yyyy wj.
   - yww wjy, ywj y - wjyy ywjw Wy.
  
   ywjyw y yy, yy wjwj ywwwjyy wy yy
   ww. "wj wjyw ywjy" - ywj yy... Yy ww wj,
   wwwjw wy wwj, wjwjw. - w, yy wj
   , w y wyw, yw ywyyy y wjw y wwjy,
   wjy. W wwy yyy wwwwyy wwy
   , yy wwj yy, Wy ywj wjyy.
   ------------------------------------------------------------------------
  
  
  
   25
  
  
   ------------------------------------------------------------------------
  
  
   *Ywwy WJwjwj yy*
  
   Wwjywjy yy: ywj yw w yw, y wj wwjyy.
   Wywj yw w wjyywj wjwj. Yy wyw wjwjwjyyy, ywjwjwyy
   yyw yw yy yy, ywj ywjwwj, wyy
   y y w, wyww yw Wy ww.
   Wywj Wy yw yw wywwj yyy. Yy wwjyy
   ywj wjwj wy, wy y wjyy wjw y w ywj
   wywjy ywjy, y ywywj ywjwjw wywjywj y, yy,
   ywy ywjwwj ywjwwjyy wjwyy wjwj y wywj. w
   ywywjyy: wywj yw ywwyyyy, wj wy yw,
   wyy y wwyyw w wj w wwjywjwj y wywjww w
   wj ywwwj yy.
   Wy wjyy ywj w, wj y wjyy wj yyy
   wywjy, yy wj y wy, wy wj wjywj, wj wjwj 10 wjywj, wjwjw
   Yy ywj. wy wwj y ywyww wy wjy wy wjwj
   ywj wwjwjy y wj wy wjyy yyywwwj yw
   wjy y. Wywj yw, wy wwy wwjy wjwj
   ww wjwwjwjwj ywjw wwjwj yy yyywj ywjww.
   ̸ yw wjyw ywjwjy, Wy yyy wj y wy, wy
   wjwjw wwwjw Yy ywj, y WJwjwjwj yywj. Wy y wjy
   ww yywj wy: wjww yy y wy wjwjwj? wjwj wy, wy
   yy ywj wjwwy WJwjwj yy ywj wjwjywjwjw wjwj
   y, wy ywj, y yyyy, ywjw ywjywwy
   WJwjwj yy, ywwj ywj yw, wy ywwywjy ywjw. ywwy ywwy WJwjwj
   yy, ywjyy, ywjy yw, wjwj wwyy wjwjwwj w wj w
   wwj wjwjw wjy-wy yww, wjw yy yww wy-wy yywj?...
   wjywwjwj, ywj... wy wjwj yy wjyw...
   Wywj Wy ywj, wy w wjywwjwj yy ywjw yyww
   ywjwwjwj, WJwjwj yy yyy yww wy-wy yywj
   ywjyyywj, wjwj yy ywjy y wj wy ywjwwy www y
   wjywwjwj... Wywj ywwjyw wjy, yy wjy wjw wjwwwwjyyy:
   ywj wjwjw ywjw wy... ywwjwjwyy, yyy yyww
   WJwjwj yy wy yy wwjwj w, wy ywj yw
   wy... wywj ywj wj wjy.
   Y wwjwj wjwjy, wj wjyy, y, wy wj y ywwj
   wj wj wjw yy wwjw y yyyywjywjwj wjwjwwwjywj wj
   wjw y yw wwjw wy wj. Yy wwjw ywj
   , wjw ywjy ywj ywwj. yy y wwjwjyy wywjwwj
   y wjwjyy wjw y yw wwjw ywjw wwwj Wwj: yy
   wj wjwj y, ywjy wwjw. Y yy y
   , yywjyy, ywjw Wy .
   ywwj y, ywj wyyw, wy wwj yy wj "wwjwjw"
   wjyy y ywww ww, wjwjwjwj, wy w ywwj
   yw yy wjw Wywj yy ywjw wwwj Wwj, w yy
   ywjw w wjwjw y w wj yyy wjyw w
   ywjywyy y, ywy ww W, wjww, wj
   yy ywj. Wwj yy yw, ww, wy
   wwjwwwjw y wjwjwj Yy ywjy yw wwj wj wjwjy,
   yywjw ywjy wjwj wjywj. W wjww wjw: wwwjw
   Yy ywj, w wjy ywjwj. ww, wjwjy wy,
   ywjy yw ywjw wj ywyy y wy ww.
   wjyy w: "Yyy ywj ywwjw wjw wwwj Wwj, wy
   ywwjw wwjwj wj". ywjy y, y ywjwjy
   yyw. Wy wwy wy.
   Yy Wy ww yw ywj. wjyw y, yy wjw,
   wy yywwj wwjywjwj, wj yyy, wywj Wy ywjy yy
   ywwjy wy. w wwj, w wwj wjwjwj wwwj
   wjwjy y, wj wywj. yy ywj yyy w wwjyyw
   ywwjy wyy. Y wj y wy, wwyyy, yw, wwj w
   ww yw wjwjyyyywjywj wwjw, wy wwjwj ww, wyy Wy
   ww wjwj, wwy yw yy y ywjyy y, wyww
   yyy. wyy yy ywj y wy, wjy wjywj yywwjyy
   wwj wj-ywj, ywjw ww , yw y
   wyywj, yy ywjw wyyy yy. wjywj, wwy wwj
   wywjy, y ywj yy wj wwjyyw. WJ w-w -
   w wywj ww. yywj w wwy, wyy Wy wjwjywwwjyyy,
   wy ywj w wy yy - yy Yyyy ywj.
   Wy ywwj wj. w, yy wj y wy wwj yy
   wjywjwj, y wy, wj yy wjw wy y ywjy ywjyy
   yywj... ywjy y-wy ywjy... ywwjwjwyy y? ywwjwjwyy
   wy wy... wy-wy ywjyywj ywjyy ywj, ywjy wjwjyy yy
   yw w yy...
   ywyw wy, wjywj, wy wwjwj Wy, yyy,
   yww wyy wjywj ywwyw wjy Yyyy ywj: ywjy wj
   wjy ywwj wjywj, yy ww wj wyy, wy wwjy wjwj w wjy yy
   w y ywjw yy, Wywj w wwy wjwwjwj: w-w
   w, wy yyyy wjywj yw, ywwj wwjw ywwywjww wwjy w.
   ywwj yw, ywj, wjwwwj w Wywj ywj wwwj
   Wwj. Yy wjyy wjy wwy wjwy, yyyy wjywj, wj ywy
   wj. ywjwj ywjy wwy yww wy wyy wyyywjwj, Wy ywj
   wwj wjwj wjwjw wwjyyy y y w ywwjwj
   ywjyy wj wjwy wjy, ywjy yy wy yyw.
   WJwjwj yy, ywj Wy. WJwjwjy wwy yywy, ywjy
   wjwj wjyww wy , yw, wyw, wjwj Wy ywj
   wjywywwj, ywy wy ywy wj ywj , wyy yy
   ywwyyw, yy wy y wy. yww y wwywj
   yw wywwj y yw wjy ww W. Yy wjwwwj wy
   wy wj wjwjwj ywj wyy ywyyy yyy wyy wjywj y
   ywy wwj. Wy ywjy y ywjw ywjw wywj
   , ywy wy y wjywj w. Wy y ywj wjyww wjy
   yy ywyy w, wy wwj ywwywj y w. yw wjy
   ww W y wyy, w yww y y w ,
   yy yy wj y ww y ywj ywwjwjwyy, wjw
   ywj. , ywy y Wywj, ywjy y, y yy
   ywwwjw, yw wj ywyy yyw "yw".
   yyy yy w yw w w yy ywyyy!
   WJyywjy w Wy wy wwwj, yy, ywjyy, wjwj y,
   ywj Wy wyyy ywwjw y ywj yyw. "wjw, -
   ywj yy yy, w ywyy. "wjw", - wy ywwjw Wy.
   "W ywj ywj wj, - wjwjywy ywjy w, - yw. yy w
   y ywj, yy y y y wwwj w y, - y y -
   yw, wjw, yywjyy, wjwj, - y yy. "wj, - ywjyyy
   ywjw Wy, - y yyw wj ww, w w
   y ywyy y yywj. Wwj y wjwy yw y.
   Wwj w ywwy, yy Wy www yyw wy ywyy.
   Y y ywj wjyy wwy wyw, wy y wywj ywwjwjwyywj
   yywwj: yy ywjywj, y wwjywj, ywjywywj w
   ywjy ywjwjy y yyw.
   - Yy wjww? - wyw yy ywyy
   - wy? - ywjyw w. - , wyw, - yy yy, ywwjwj
   wj Wy. - Ywjw, yy ywj wjww, wy yy wyywj y ywwy
   ywjyy wywy.
   - Ywwywj wjww, - w Wy.
   - y Yy ywj y wy, ywy wjwwjw: w yyy
   wjwjw, ywj. w wy y Yy ywj ywj?
   - WJwjwj yy y wjwjw.
   - W wy ywj wjwj wjy yywj? - wwjyw ywyy.
   - ywwywjy y.
   - Ywwywjy... - wjwjwjy yy. Ywwywjy ywj wjw.
   Wy yww yyw w ywyyy ywj ywj ywwj; yy wj
   ywwjwj ywjy yywwj, ywy y w y y wj
   wwwj Wwj. yww, yy y-wy y. Ww w
   yy. Wy wwy wjy w y wwjwj wj , yyywj
   y y wjwj w.
   - wj wjwjw, Wy, y y! yyy ywj wwjywjy wjwjy,
   wwjwj ywj ww Wwjwjywwj ywwjyyw wwjwj, wwy
   , ywj y.
   Wy ywjwj wy, wy, ww W wj
   wyy, wy yww y wwywj wwywj w wjwjwy ywj
   y y. "yw, - ywy yy wj wjwj yy, - w y
   ". Yy yyw, wj yww wjwj w, ywj
   wj wyy, wy yy w Wywj wj ywwjw wjw wwjw. Yy
   wwjww ywj w.
   Ww W wwjw, - ", wy wyy: wy wj
   wj, wjwjy yw wjwwj". Yy w, wy wjwjwj Yy
   ywjy wyy wwjw , w ywj wjw, wwwj
   Wwj.
   - Y, wwy , wj w wjwjw!
   ywj Wy w y w, Wy w y y yy
   wjyy w. yyywj ywywwj y Wy: - " w ywyy
   yyw?" - wyw yy. "Wyy" - y Wy.
   Ywyy yy ywj y wywwj wj wwjyywwj yw
   wjyy w ywwyy. wy y ywjy wjyyy: Wy wywwj yy
   wjyy, wj wwj ywj ww, yy wywj ywwjwjwyy y
   wywwjw y , y yy wwwjw wjwjy.
   - , ywj wjwj yw ?
   - Wyy, - y -wy wjw, ywwjw .
  
   ywj Wy ywjy yyy wjwj wwjw, yyy
   ywjy wy y , yw wwj wjwj, wy yww Wy
   wjwj. Yy yw wj, ywy yww Wywjwj:
   "ywyyw, w, wy wwjywjy y wjwjwwwjywj wjwjwjw
   ywwy WJwjwj yy. yw wj wywj ywywwjw - w wjwjwww y wjy
   wjwjw!" Yy wj yw wj wj wyy wjw, ywwy
   y wjwwj, y y wjwj Wy ywwj wjy wjwwy wywj.
   yw Wy w y yywjwj y wwjyy yywjyyy
   wjw yy ywj: ywwj wj wj wjw, yy ywjy
   y wjwwjwj ywj yyw, ywy wy yy y wjy wwjw
   wjwj wjy wwjw - wy wjw y yw wwjw, wj
   wjwj wj wjy ywjw ww W wy wy wj wjwjwj ywj.
   - Ywj , - yy wwy wjw. - Ywj yywjyy. - yy
   wwjwj wj, wy ywj ywj wjw Wy . wj wwj
   ywwwjwy wwyyy.
   "wjyy, w wj yw ywwy ww w, ywwj
   wwjw wj wwj wjw wjwjw". Wy yw wjw wy
   wwjyy, yy ywj wwj yw, , wy y wjw
   wwyy wwwj, y Wy ywy wwy yywjwj ywjwjwj,
   ywy wy wwjwjywj ywywjw Wywj y wwjw. w yyy
   w wwy - yw wj Wy wjwjy, ywjyy wj wjw w
   wwj, wjy - ywjyy wjw wj ywj. y y
   ywjyyyy, wwwjy ywwj-wy w ww w y
   wjwjy: wjw, wjw wjwjy yyw, ww
   wjw, yw. yw ywjyy wywj yw wyy,
   wy wj w. ywjww yw: , wj yy,
   wjy ywjwj yyy. yyy wjwj
   wwjwjyywj yyyy wjywj wjyy ywj . Wy
   wjwjw, ywj ywj y yww, yy wy ywjyy
   wyy-wyy wwj. wjw wjyww w, wy y yy,
   wjw wy ww ywjwjwj wjwjy. y
   ywjy y wy ywjwjwj wywwwjy w wj yywjy, Wy
   yyyw wwwjyw wjwjy y wwjwj wyw ywjyw wj w
   ywj yy wj-wy wwj , wjy, ywj wjw wj wjwjwjy, yy
   yy wwj ywjww Wywj , wjwwjy wwjw, yww y yy.
   wy wyw wj y, wjwj w y wjwj. Yy wywj
   y Wy.
   - , wy w! Y, wjyy, y wwj w wyy yyyww!
   wwj yw, w?
   - Wy, - wyyy ywwjw yy.
   Ww wy-wy, y ywjyy wjwj, yy wjy yy,
   Wy ywj y, wy wjyyy y wyw wjywj, yy wj yy
   yy, wyyy yyw, wyy wwj: "yww, wyyw. WJ
   wjw!". Yy ywj Wy y yywj wyy wwyw wywj.
   Wy ywy wwyyy, wy y ywj ywj ywjwwj yy,
   wwwjy wjwjy.
   ywjywj yyy, ywjwwjywj wj wwwjy wjww yw
   wjwjwjyyy yw wjwj . wy wwj y yyyyw wyyw
   ww wj wwwjwj wjww, w ywjwjw.
   Wy ywwj y ywww wjw: wwjwj y
   wwjwwj wwy wwjy y yywj ywj y yywj.
   "wwjw", - yy yy. wwjywj w ywy wywj ywj
   y: "Ywjwwjwj", - yy yy. Yy w wjwjy y y
   , w wyy ywj y, Wy yww ww wy
   wjwwy wj.
   ywjyy, ywyy wj wj wwy ywwj wyy-wy
   wj wj wjwwj. Wy ywywwj y wjw. Y wjwwj y
   14 wj, wjwwy 22. Wywj ywywwj y yywj ywjy ywj wjw,
   wwj y wywj wjwwjwy ywj w wjwj wjy,
   wwj wj yywj y wjwwj wywwjwjy wj. Yy wj
   yw wwy. Wy y wy wjwwy ww ywwww y.
   wj y w . y ywjy ywwjwjwyy wywwjw y y,
   w wj yyy y wjywjww, wy wjwjwwj wj wjwwj:
   wwj y yywy wy, ywjwjyyyy wwjwj ywj yyw,
   wjwj w y. ywjywj wyy yyy. wjwj wj
   wwyyyw w ywj. Wy y wwjwj wjwwy wy ywjww w
   ywjy ywjw y yywj yyyy, ywjwwj yyy, wjwj
   wwwjyyyy yw wy - wjy wjwj wjy , -
   yw yyy ywjwj ywj y. Wy ywwyyyy wjwj yywjwj y
   ywj y wy wjww wj. ywjywj wwjw yyy, ywj y wjwjwj
   Wywj wwj yyy w wy y yyyy. Wy
   wyy, wy y w y y wy wjwjwj wj wjw, yw, wjwwy
   wjy w ywj wyywjyy, yy wjwjwwj y ywjyy wjwwy wj wwjwjwjywj,
   yy w wjwjwj Wywj wwjwj yyy, yw ywj ywj y
   y wj, w yy ywjy ywj y wjyy. Yy yw w,
   wjwjwjyyy w wwjw w, w wjyw, yy wwyyy.
   Wy wy wj yw yw, yw ywww yy.
   Ww ywj wy-wy yywy, y ww wj yyw y
   wwywj wjwwy wjy w Wywj. WJ w, wy, ywjyywj, yw wjw
   wj. wy wj yw wjw ywjyywjw wjwj
   wjwjywjw. Y y yww wjwjyyy wjywj, wyw ywjywy
   yy wy ywwwj y wjywjwj. wjy, yy wwjwj y
   wjy wj , wjwj wwywj wjwwy, wj wjwjwwjww. Wywj ywj
   yyyw, wy yy wjwj ywj wyw, ywy wjwwy wyywjyy.
   ", wy ywjw wjy," - yy yyww y yyyy wywwjwj, yy
   wwjy yy wj yywj yy ywjw y wjwwwj,
   wyw y wwjy.
   , wj! Wwjy, wwjw! Wy wj ywj yw yywj y
   ywjywjyyyy yww wywwjw w. Y wwjywj, y wjw
   wjwwjy y, w wj. Yy wwj wjwj y Wy ywj
   wjwj, w wjwjwj ywj yw yy yyy.
   yyw w, wy wy wjy ywjw wj wjyy , wy
   yy. Wy wy ww wjwj wjwj y
   wjyy ywjyy wwjy wjwjwjyy. wjwwj wjw , w
   wjy wwyyy y wwjy - w wjw w. Yy
   ywjwjw yy wyy y, wyw yy, wy y wyy
   wjwj y ywwjwjy wj, wwjwy y wy, wy WJwjwj yy ywj w
   y wjwy , yy ywjy yywjwjy, y wwww w
   ywj. w y y y w w wjy wjw wj y
   y. Yy yy wy-wy wwj, wwj y ywjwjyy wj y,
   wwj wy-wy ywjyywjwj.
   Wywwjw w wywy, www, wjwj y ywjwjyyy, wy
   wj wywwjwj Wy y ywjw wywjwj wjwy ywjy. Ywjw,
   w yy ywjy ywj wjw. Wy wj wywjwjyww ,
   wwy wy wwjy: yyy Wywj wwwjwyw, yy wwjwj wy
   wjwjywwwjyy wywy ywywwjw wwjw.
   Wy wjywjw, y wjwywj wwj, ywjw yy wj
   wjw, w, ww, ywwyw y wywjy wywwjwj
   wj yywj wywj, ywj wwjwjwj wjw y
   w wj wwyw wwj y wjyywj wjwjww wy WJwjwj yy
   w ywj. Wy, ywwyyyy ww, y wwjywj, y ywyy
   wjy, wwjwj y wjw, w y yyy. ywjy
   ww, ywj www y wy wy wjy wj.
   Wwjwj, ywj yy wwy wy wwjy, wjy w yyyy
   wj: yyy wjy yww . wjw wwj
   wj WJwjwj yy wjwjwjwjw wjy y ywyyww y wjwyy wjyywj.
   Wywjwj ywj wwjwjyw wjwjw WJwjwj yy, wy, wy wj
   wjwjywjwjwwj www, y yywyy, yw WJwjwj yy y yww
   w wy y y wjww ywwy. yy wyy wy wjwjwjy,
   wjwjwjy w y wjwj ywj wwjw. yw ,
   wjy wjwjwjyyy, wwy y wj ywjyyy wjy, yww
   wjwj. yw w wwy wjwj yww, wjw,
   yyyw, wy ywj wwyww, wj yy. yy, w wjyywj
   wywyy wjy yywjy, wwy, yw wjy y, wywj w
   ywjy wyy wwj y ywyy. WJwjwj yy
   w y wjw yww, Wy wywwj y ywjy wy wj yy
   w wj yyy.
   - y-y-y, ywwj ? - ywjwj WJwjwj yy wy wwjy y
   wjy yywy; wwyyy, yy yyw yw Wywj yy. wjw
   yw ywjwjy www WJwjwjwj, wy wwj y w.
   - Y w! wj yw Wywjy w ywj, yw y
   wy wy ww. W wj ywj y wjy ywjyw. Y, wjy
   wj wwy?! Wywjwj! - yy wj y y wy ywjy ywyy.
   Wy wjwj wy-wy wwjyy ywyw wy wwjy. WJwjwj yy
   wj ywwj www Wywjy ywj wj wjwy wj.
   ywj ywj ywwjwjy ww w, wwj
   ywwj yy wjyw. "Wywjwj!" - wjyywjww wj - w
   yyyyy yyw WJwjwj yy.
   yww: wjwjwjyyy yw wwjw, wj yy.
   Wywj wj yw ywywwjw, wy wj wywj wyw wy wwjy.
   wwj yw w yy y wwj wjy: "wy w ywy WJwjwj
   yy yww", - wjywjw Wy. "Yyy wjyw wj wywjwj", -
   ywj yy. wwj wj ywjyw w wjwwj wyw ywjy,
   wyyw yw ywjwjwj wjwwj.
   Wy w wy ywwwj ywjwjwyy wyy ywjy
   y wwwjywj, wjwj wy wyy wjyy wy yywj
   wwjy. Ywjyyy ywj wjwj, Wy wjwj wwjy, yy wj wy:
   y ywj y yyy wjwj wy yywjyy, yy ww ywj
   wyyywj wjwjwj - wjy wjwjy. Wy ywy ywj wj, yy
   yww wjwj, wwjy w ywyy wj yyy
   wwjwyyy . Wy ywjy ywj yw ywjyy
   ywjywj, wwj yww wjwj, ywyy wy : -
   "ywjwy", - wj Wy. W wjwj wywj yww.
   Wywj y wjwj wjy. WJwjwj yy w wj
   ywj, wj y wwjywj.
   Yy, yy wyyw ywj wwyy wjwj ywjyy y
   yywj, wy-wy w.
   - wjwwwwj, - yyw, w Wy.
   - Wy? - wjw WJwjwj, yy ywy, wyyy yyyw,
   ywjy. - ywj, ywj, wj y ywj?
   - yw, - ywy yy yy ww. - W ywy wjy
   yww, -ywjwjw Wywj. "Ywjy wj, y ywjw, ywjwj
   wj, ywwy!" - ywj yy.
   - ywj wjw, wy ywjy yyy, wy w ywjw wjy! wjwj
   wj wyy y ywj wjwjw w ywjyy ywjy ywy!
   yywjyw yy ywj? Wywj - y y w. W wjwjwj
   w ywjwjyy. - Yy ywjy Wywj ywy yyy wyy
   wyy wj. "Y w wjy, Wwy!"
   Wy ywwj wj wy yywj. wyy yyw WJwjwj yy yw
   wj yy. Wywj ywjy ywj ywwjyw ywjw yyywj yy wjw:
   "WJwjwj, ywwj y ywjwwj?"
   - w y, - wjyw wjwj-wy ywj yywjy WJwjwj yy, -
   wjyyyww wjy w.
   - wy wj y wjy ywjwwj? - w wjywj, wyw Wy.
   - y, wy w wwjw w y, yy w wyy yy ywj y.
   Y? wjyy yy?
   - wjyy, - wjyyy ywjw Wy.
   ywjywj wjw wwwj , wjwj yw wy-wy ywj
   ywj y: "wjy y, w yw wjy ywj".
   Wy ywjyy wywwj y WJwjwj yy: wj ywjw ywwy WJwjwj
   yy ww wjyy wj?" Yy wyww yy ywj wjw.
   wjy y ywjyw yyy wjw ywyy Wy:
   y - y, y ywjw y ywj! ywj w ywwwj
   wjywywwjw?
   Wy, yyywwjyy wwwjw, y y.
   Wywj wjy y ywy WJwjwj yy ywjy ,
   wj yywy wjy Wy yy y wwjywj. Yy yww
   Wywj wjywj wy: "Wyw wyyy", - w wjy
   y ywj Wy y yywj. WJwj wjy y wy wjww,
   wwjy y-y ywwjw. Wyy y, yyw wj w ,
   wyyy w, ywj ywj wwyyy ywwj ywjw.
   Wy wywwj, WJwjwj yy wwwjw Wywjy wjy
   ywy wj wy yywjw. Yy y wjy w y, w ywj
   wy yyyywjy wyyy wjw. Wywwj, wjwjwj yy
   wy Wywjyy wjw ywj wwj wj ywjy .
   yy ww ywj yyw wy yy -
   wy wjw yyywj! w wy wjwj Wy w wjy wwyyy, wyyy
   yy wy wjw wwjwj ww wjwjwj w wywwwjyy wwy.
   ywj wj w yyw wwj wjy wwyw y, wy
   yyyww wwj, Wy wyyy wjyw ywjy, wwjy
   yw w w wjwy, wjyw wj wwy y wjy
   w. Yy , wj ywy ywj wjwj, w wwj wj
   ywjy y wwjy. wwj yy ywjy www. Wy
   ywwjwjy ywywwj y WJwjwj yy ywwj wjwjy. Yy
   ywjy wj wjy yywjy ywyy y wy ywjwjwj. wj
   wj wj, yy wwy ywjwjw y . w , yy
   ywwyywj y wwj wywj. wyy wwjwj wyw
   - yyyw?
   - WJ, - ywwjw Wy, - ywjy.
   Y wj wj wwjywjy, w w wj wjwyy wywj. ywj y
   wjyywj wjyy yy ywj yy. Wy wj: "ww yw
   wy ywyy yyw, wy WJwjwj yy ywj wjw, , ywjw w,
   wjy y ywj ywwy WJwjwj yy, yy yy wyyy ywwy
   ywjy!"
  
  
  
  
  
  
  
  
   ------------------------------------------------------------------------
  
  
  
   26
  
  
   ------------------------------------------------------------------------
  
   *WJwjy yyww*
  
   Wy wj ywyw, yy yww ywj ywwjyw. yywwj
   y wwjy, yw y, yywj, yww ywy: wyy
   y, y wjywj ywywjyyy w ,
   yw, ww yy wj y wjwwjwy y
   ywj yyy, wy y yywj y yw - yy ww wjwjy, yw,
   wy wj w, wj ywj ywj wjwjw, ww yy wyy - "". yywj
   ywj y - ywywjyyy yy - y wjyywj...
   yyw y , ywwjwjy wy, yy yyy, w:
   - ww! - wj ywj yyw, ywy: "ww! -
   wjy, - Y w wyy wwjywjy yyy w wjwjwjwj ywjy". wj
   ywjy wjyywjwyw - "Ywjwjywj wjyywj wy: y ywjyy".
   Wywj ww, w wj wwjwj y ywj wjwjwj wwjy w
   wj. ywwj, ywww ywwj : yy wwjywjy yy
   w, y Wy wj w. Wywj ywj , , y
   yy wj y wwjwj, w wy wj yw wjywj,
   ww, wy wjwjwj wwjywjy wjwjy ywjwjy wy wwjywjy
   wjwjy, ywj wjyww w yw, yy ywjwjw wjwjwjwj. wy
   w wjwjw ww W w wyy wjwj, ywjyywj, wjwjwjw y w
   Yy ywy w ywwj, ywy wwj wjy ywjy wjwjy wjw.
   wy wjy wyy wjyww , yy - Wy - wjyy wywjw
   ywj w wjwjwjwj ywjy.
   "W wy ww yww wwjwj!" - wj w wwj -
   WJywjwj - ywjwjww! yw wjywj yw yyw, - w yy
   wj yyy.
   Wywj, wy yw wwjywj w wy, y wwj
   ywj ywjwjww.
   WJywj wj yw yyw wywwj yyw, wwyw
   ywjwj. Yy ywjwjwj ywj , y w yw w
   , wjwj, Wywj ywwyyyy y wj ,
   ywj Wy yww wy wj, wjwjy yyy y ywj
   wj wwy wwy y yywj wwjwyy, yywjy y wj ywj.
   Yy wwy y y , yy yywj ywwyw,
   wwwj y yy ywj yy. Ywjywywj ywjy
   ywwjwjwywj Wywj, ywj ywywj , www yw yy
   y y ywyy, wj wjw y y yywy wy.
   ywj wj yy yyywj y y, ywj wy wwwjyywj
   wjwj, wj yywj y ywwjwj w w, wyy w ywj
   wwyyw wy wywj yyy yyy ywjy. Y wyw ,
   ww ywjywwjwjwy: ywj y wjwjyyw w
   w wy ywjw yw wjywj. wj wj w ww yw
   ywwjwjwyy, wy yyy, wy Wy yyy wjwjy y wjywj
   wy.
   w w y yywjyy wwwj, yy www
   wyy ywjyywj wj w. Ww wj yywywj wjywwj
   w y w wwjw, , wwj Wy ywwj wwjwj,
   wj ywwjyy w wwj, ywj yy ywjwww.
   : w wy ywj y w wwjwy, wy w w
   ywj y y y yyy wjyy , w y wyy wyy
   wjwjy wywwj ywj wyy, ywy wy y ywjywy wjwwy
   y wjww - wwj Wywjwj ywj yw. WJwj wwj,
   WJwjwj, : wj ywwj w wjy y wjywj. WJwjwj,
   w ywj yy , wj y y, ywy ywj
   yy wjyy wjwj y y w ywy w, wjwjy ywww
   wjyyy ywwjwy, yy ywj wy wwj w , w wj
   w, w y. wwj w y wywj yywj wjwwwj,
   ww wjwy yww y, w y,
   ywjy Wy wjwj wwj - w yy wwjy, wjwj wj y wy
   wjwjwj, wjw ww wywj yywy, wy y Wy w
   yw wy.
  
   Ywy wy yywjy y yw wj wyy wwwj, Wy ywjyw
   wj, yy ywj y. ww w wy wywj. wjwjwj w ywwjwj
   y, yy ywjy yy y wywwjwj wjwjwj wj, yw,
   ywjyywj, wwj wjwjwj yy wj y wj. Yy wjwj wj ?
   ywwy ywj-wy wj y wjwwwj, Wywj wjw ywww y
   yw . Yy ywjwwjy wjyw y. wj wjwj yy
   , wwj ywj y y wjwj, yw ywjwj ywj y wjyy.
   Wywj Wy ywwyw ywjwjwj, wwww . wj
   wwyw w yw? Yy w Wywj ywj y , wy ywj
   y y wwjwjww ywjwj. Wywj ywjy yywjw: yy
   wy wwj ywjwjywj yywjw - wy wj wjwjy y yywjyywj.
   wwjw ywj ywj wy wjwww yww wjy. ywj
   Wy wj wjwj wjwj , yywjw wjwwjy
   y. Wy wjy y, Wy wj ywjwjwj ,
   ywjw y wwyyy, y wy, ywwyyw ywwjwj
   w ... Yy ww, wjwj wjw y yw Wy, wjwj wjy
   y wy. Yy wj? ywj wjy ywj wjw? Wy wy wwj yy
   yww y. Yy wj, wwjyy, ywwyw Wy y
   w. ywjy wwy ww Wywj wjwwj, ywj wwj wyyw,
   wj yw wjwjww, wy yww, yy wjwj wwjywj Wy wj
   w wjwj, ywy ww . wjwwj y,
   Wy ywwyyw: ywj y, yy wwwjyy wjy wjy
   wjwj, www wjwj wj wjw yyy w.
   Wywj yw wjyyyw wjw . ywj wj, yy
   wwjy y wjy, wjwj wjy , ywj yy wj wywwj
   y, yy , w ywjyw... Yy wy ywj . wy
   ww y yywjwj wy wy, wy wywwj , yy
   wy ywj yy. Wy ywwyyw - ww yw y wjwj.
   Wywj wwy wjwwjwwwj. yyyy, yyw wjywj
   ww , y Wy ww yw wjyy ywj, wjywj
   yw wj yy w. Yy y wj wjwwj wjy, yy
   y ywj y yw wj, wjwj y. Wy wywwj
   yy, wj ywjy ywj ywwyw, ww ywj yy
   ywjwjwj. y y ywy y yywjy,
   yywj. Wy wy w wj, wjwj ww ywj.
   wy y wywj wj wywj yyy.
   Wywj wj ww , ywj - wjy yw
   ywjy yw wy, wjww y wyw ww w
   ywj. Yy wjwjywy ywjwj Wyy yy ww wyw yywy
   wjwj ywyw, w wj y Wy. Wwjwjy
   wyy - wjy yw ywjy ww w y yywy.
   wj wwjw yywj ywywjyyy ywj , ww
   ywj ywj. Wy yyy wjwww yyw. ywjyw
   wjwj, yy ywywwj y Wy.
   "yw wj, yy wj ywjw!" wjy, Wy wj ywywj yw yywj,
   ww, w wywwjw, ywy: "WJ w wywwj y!
   W ywjw ywjwjyy, y, wjy wyywj wywjwjw!" Yy
   ywwjwjy wwy yywy yy y ywjwjwj.
   Y wyy wwj ywjyyy ywj-wy yywjy wy, wjwj
   wwwj yw.
   "Wy wy wj yyw wjww. Wwjw y wj
   - yy y y wy wwjwjy wwy yy y - w
   wwjwj y".
   yy yywwj y ywjy wwjy ywwj -wy ywywjyyy
   wy. wjwwj wjwjyywwj yy ywjwwj yw wjwjy.
   - ywj yyyw w wyy, w yy, - wyy
   yw, wjwjwww yy. - ywjy w Wy y.
   w y y y, ywj yy yw wjwj ywjywj wjy,
   wwjwj wj w ywjwwj y... W wy wwjwj y ywy
   ywj ywjw, wj W? ywwjwjywj wy ywjy yywy
   wywj, ywy wywwj y y, wjwjww y .
   - wjy Wy yw, - w Wywj.
   wy wjwww y wwjwj. w yy wj
   Wywjwj yywwjywj wwjwjw yywj yyw, yy y y y.
   Wwj yyy wwyy, Wy yw, wy wj ywj yywjw
   ywjw wy, w yy, wwy w, ww
   ywj yw W.
   W ywjy y yyy wy -ywj wwy. "Ww, wy
   y ywjy yy", - yw w yy.
   " wj ywj ywjwjwjwj y, yy wwj w Wwj ywj
   wj, yy ywy w, wwjwj ww wj wj wj. ywj
   w, ywj ywjw w y ww ww y yywj
   ywjwjwjw... ywjw wjy wwjy".
   "Y yy wwj!" - wwjw w yy. "Ywjwjwj
   wy yw wy" - wy wy w wwj, w ww. "
   yw wjywj w w, - wj yyy, wjy yy. W wyyw?" -
   wyw yy Wy. Wy y: wj yyyw w
   yy, yy yy yw yywjw wjwjwjwj. "Wywj wj wwjwj yyw,
   ywy ywjw, wj yywwj".
   Wy ywjwjw, yyw wj y W. "yw y wjwjw,
   wy w ywj , - ywy ywjyy, wywjyy wjywj ww
   w yy. ywj y, wj ywjy wj wwj wjwjw.
   y wjwwwj w w Wwj, ywj wjwjw yy yywj".
   - yyy wj wjwjw yywjy?
   - yywjyy, yw, w yy.
   "Wwy - ywwjw Wywj, yyw yywj wwy".
   w yy ywy yw wjwj, wjwj Wy
   wjyy y. Yy yyw.
   Wy ywjwjwj, wy yyw, ywy wj ww
   wj ywj, ywwj y. Yy ywj yy yywj y
   ywwyy, wjwj ywjwj wyw yywj ywwj. Wy wyyy
   yy, wy wjwjwjwj yy w y wj y ywy.
   Wywj wj ywjw w, wj wwyy wjwjy yy, ywjy
   w y wj wjyy wjw wj wjwjwj. Yy w wwjy ww w
   yywy, wy, ywy wjy wwjy y wywjw
   wjwjwj ywj wjwj. wy y ywy ywjwwj w
   yww wjy, yy yw, yww yywjw w wwjwj. "
   w, yyy!" - w ywjwwj. Ywy wjw, ywjy ywy
   wjy Wywjwj. wjw, Wy y wyw wwj yy, wy
   wwyyy wjwjwj. Yy ywwjyy wywwj yyy: yw
   ywwyy, Wywj ywj yy, wy wyyy y, yy wjw.
   Wy wj ywjy wjyy wj wywwj, wwj ywwyy wj
   ywjyy: y y ywjyy ywj y wy wwj, y yy
   w yw w yywjy, wy-ywj ywjyy wwwjyw, yw wy
   w wjwwwj - wyy ywjw... Wy yy wjwjw, ywy wy y
   wj wj wwjywjy w wyywjwj y wy-ywj wjwjw yyy
   ywwjyyyy wyw: yy yww ww w Wy.
   wy yw wy-wy wjwjw, ywjyw yw ywy ww
   yy wwwj, yw wjy yyy ywwjy. Ww wjwjw, wy
   yy wwjw ywjw, Wy wyyw y yy yywj y
   y wwjw wjyy - w y ywjyyy... wyw wjwj ywj,
   wjyw ywwyyw. ww ywj wyyw, yw wjyy
   ywjyw ... wwj wjy wjwjyyy. wjywjwj, ywjy Wy ywww.
   Yy ywjy... wywwj ywjy ywjwjwwyy wj wjwwwj. Y wj y
   wwjyy wwyy. Wy w wwjwj ywjy wywwj wywjwjyyy
   wwwjyy, ywjwwj, ywy ywj Wywjy wjwj
   wjywjy wj, ywjyw w: "yywjy - wjwj ywj wjwjwj".
   Wy ww wjwjwjyyy y wjwj. "Ywjy, wy?" - wyw
   ywjwwj. Yy wj ywj yywjy, yy wywwj ywj ww, ywjy
   wjywj, yyw wjw wjw. ywj Wy yywj
   y ywjy, yy wyy wyw: "wj wjw, ywj? wwwjww wy?"
   Ww Wy yy, wy wj wjw yy ywj ywjw ywy wj ww ywj
   wwwjww... yw ywj wy-wy yyy, yy ... ywjyy,
   - wwjwj wwj, yy ww wj wj yy yyw.
   - Y-, - wywj ywy ywjwwj, yy y wj,
   wjy: - wjy w, wwj ?.
   Wywj yw w wwj, wy ywwjww.
   - Wy, - wjwj y wwjwj wjy wjwj .
   - W wj w, Wy, wjwjwj?
   - wjwjwjwj, - wy Wywj.
   - wjwjwjwj, - wwjyw ywjwwj wyw. - wjwjwjwj - wy
   yyy! y y ywwyywj wwjwj yyy y ywjw? ywwyy
   ywjww? Ww Wy ywj ywwjw, wyy yyw yyy ywj
   wj w.
   - Ywj ywj yw, - wjy yyw wjwj . - Ywj ywj, -
   wj wjwjwjyywjwj wwy yy. - Y ywwyy wjw, ywj?
   Wy .
   - Wywj yy wjwjw ww, wy ywwyy wywjy wjwjwj.
   Wywj ywyy wjwjww w, ywj wjy y y
   wj ww wwy ywjwwj y wjw y, y
   y w, y yw w yywjy. WJwj w
   ywwjyy, yy wy wy ywwyy, yy ywj y ...
   - ywjw, w wj wy-wy y wjwwjyywj? yywwjw wjy
   wjy w?
   ww Wy wyy y yy, ywy wwy, yw yw,
   yw w yywjyy - wy w wy, wywwj yy, Wy
   w ywj ywjwj yywjwj ywj wjwj.
   - yy yw? y wyy yy, wy wwjwj, ,
   ywy wwyyy wwjww yyy y. ywj: wjwj wyw, yy
   w, w. y w wwyyy, ywjyyy ywjyy wjw
   ywjyy y w wywwj: w wjy Wy ywjy, wy yy
   wywwj.
   WJwj ww y wy y, ywy, Wy,
   wwjwjwj ywj ywjw wj ww. Yy yyy yy www ywj
   wwj. wyw yw y yyywwj ywwyyw. WJwj yy
   y wyw. "ywj!" - ywjyy wyywjy wjwj
   . Wy y wwjyyw. WJwj wjwwj,
   yw wwjw wywwj . Wywj w wwy wjyy, wy y
   wwyw yyy w wywy, w wwyyywj wwyy ywjyywj
   wjwyywj wjywj. Y wjy wwj wjwy wwjww yy wjwj
   wwjy yyy yy wjyyyww wwj. WJwj wywj
   y wyw, ywjy Wywj, wy wy "ywjwwj,
   y" yw wj . Yy wjwwwj wjy.
   ywjwjy y wjyy wj-wy wyy y. yywwj y
   wwyy wwjwjy w y, wj wjywj wwy ywj yy. WJwj
   yy wjwjyyy wy wwj ywjyyw, ywy wyw
   - wy y wj wjwjwjw?
   - wj, - ywyw ywjwy yy wjwjwjy w ywwjwjwy
   ywywwj y Wy. Wy www www wjwj .
   - Ww yw ywwj wjy, yyy y ywyyw ywwjw wj:
   wjwjwj ywj w, - ywy wjwj .
   - Yyy, yw wwjwjwj, - yw yy wjwjwjy. Yy ywjy
   Wywjwj, ywy wjyy, y wjyyy, wjwjwww:
   "y, ".
   - Wy, - wjwj wyy ywjw Wywj.
   - Ywjy wyy, Wwy, w wy ? ywjyw wjwjwj
   wj:
   - wjy wjw wjwj 15 yw - wwjwj yyw wj wywjy ywjy.
   Wy ywwj wjwy, ywywj wyy wy wjwjwyy, yy
   wjwjwj ywj wjwjywj. wywj yw w wy, ywyy
   y, yww wwy wjw yww. ywjy
   wwj - wjyyy wy Wy.
   WJwj ywwj Wywj wjy w wyy y wyw
   wjywj wj yww yw yy wjw wjy ww. Wy
   ww wj wy wjy wyw wjy wjwjy
   wjy wjy wyy wjww, wjwj yy w wjwjwj wj wj wy,
   wjwj wj wj.
   - WJwj w y, wwjwj, w, ywjw. wj. Ww
   wj wjw, ywj?
   Wywj wjywwy y yy yy - yy wwj,
   wj, ywj w, wjy, wwj, yy w w yy ,
   yw w yywjy, yy wj w, yywj - yy!
   - WJ, - ywwjw Wy, - wjwjwjy wjy yy wwj wwyw, wyy
   ywjwjwj, w wywjw.
   - Y yywjwj, - ywwjw wjwj - wj! - yw wjwj
   wyw wjwj y - Ywj wwjw ywj.
   - WJy wwjy! Wwy! ...ywj ywj wj! - y
   wyw, yy y wjyy ywjwwj wy wwj yy ywj
   wjy wjwjwj.
   ywj yy yww yyy wjwjwj yy, y ywjy
   wy. Wy yywj ywj y wj ywjy w ywjyy.
   yw wjwjwjy wjy. yw ywjwjwj. yw wyy w wjwj wjwjwjyy
   w. Yy yww. WJwj yww ww wj wjwy w wjy
   wwyyy wy-wy wyy wyy wj. Yw , y wj
   wjwjyyy, wjwjyyy ywjwyywjyyyy ywjy ywjyw wwy wjywwy
   . "Yw - wjw - yw yy! - w ywj:
   Wywj !" - . ywjy yyw w
   wwj, wy wjywj, yw wwjwjyy yyw ywjwwj...
   y wj wywwj ywjyy, ywj wj , yy wjywwyy
   yy wjy, wjwj ywj w, wjy, yww y w
   wwjy yy. Yyywj wwj wyw wwyy. wjy wyy y
   y ywj y, , ywj wyw y wy, wy w, wy y y, wjyy
   ywwy, wwj wj w y wjwwy. Wy wyy wyw ywjyw, wwj
   y ywjy wjwjwj wjyyy, yy, wy yy ywjy yywjy wy
   yy ywjy ww...
   WJwjwj yyyw Wy wyyy w: "WJw ywj
   wj wwjwj, w, wy ywjy ywwjwjwj wyw wjwj".
   ------------------------------------------------------------------------
  
  
  
   27
  
  
   ------------------------------------------------------------------------
  
   W ywyy wj
  
   -- wjy wyyww
  
   WJyw ywj wjyy ywj ywyyw ywjwj yw
   y yyyw ywj w w yywy.
   -, ywj, - y wj y, wwy.
   wjwj yw ywyw wjyw wjw wj, y -
   ww wy. wjywj wy wy yww wy wj
   ywjy .
   -WJwj y, yyy wwj wj wwjywjy yywjw?
   -Ywjw.
   wwj wwy y yyw wwjyy ywjy .
   ywy wj wy wy.
   -w, - wjy wjyy ywyw yyy ywjw yy.
   wj ywj wj wy ywj wjwy wj ywjy yw yw.
   y yy yywj ywj w, ywj y
   yww ywj .
   y w wwj wj ywj wjwjww wjw. y wjwjy yyy
   yw. Yw wjwj wyy wj. yy ywjwjw ywwjwjywy
   y yy y. wjy wwwjyy y ywjww -
   wwjy. yw yy ywwj wyyy ywwjwjyyyy
   wjwjwwwjw . wjwj y-wywwjwjw ywj wywj wjy wy
   wjywjwj.
   yy yy wwjw wjwjw y wwyyy ywj wjy.
   w wjy wjwj wyy, ywj yy wj wjwj y wywj wjyy
   wwwj. wjyyww yyww wy yy yy wwjywjw ywj
   ywwj. wjwj wyy y ywj y wjy ywj
   wwjwjwjyw wjyy.
   yyy ywj ww y wjyy wwwj y ywjyyy y. Y
   wwj ywj y wjwj . WJy y wywj ywj wj.
   ywwj yw wywwjwjwj y wjwj ywj. yw wjy
   wjyy. yw ywwjy wjyy. ywwjwjywjwj wj ww
   wwjw , yw wyw wj yw yy wjy wjwwj
   wy.
   wjwy y y wywjy. Wywjy ywwj y ywj y,
   yy yywjw y ywwy ywwjywjw yw y
   ywj yyyy ywj. wy yy y "ywyww wwj".
   W wj w yw wjy Ywy, wjy ywjwywj, ywj
   wj. wj , ywywj wjyw, wy wjwjw ywwwww,
   yy yy, "wjwjwjy wj".
   - yw wjwjy?
   -WJ. ywj wjyyy?
   -WJ. wyywjwyy. ywjwjyy wyyy. wjwjy wwjyy yywjw.
   -ywj, , - wywwj, ywjyw ywjy yy
   wwyyy wjwywj yy, wwywj wwyyywj yw wjwyyy wjyyy
   wjy.
   -wjyy, y wjwjy. Yy ywjywj. Yw wjyyy, yyw,
   wjwjywj ywjywjww wwjywjw.
   Yy y ywwy wjy ywjyy wjy wjy wj.
   -wy wwjy wjwjw, wjwj y, - yyy ywjywj
   w .
   yywj ywj y, wwj ywjwj, wy wjywj w w yywj
   ywj wjy .
   -wy wy? - y y , yy y ww y.
   -wwj wyw y wjwjwj ywj, wwj ywwj. WJwj y, wj
   yyy y wj?
   -yywjyy, ywj, - ww wjwjw y . wy
   wwwjyy wyywj wjy. , wwyywj
   wjywjwwwjyywj y. W w w y .
   w wyy wwyww ywjwwj wjy ywj wyy.
   -WJwj y, ywj wwj wwjw Yy wjywyy ywjw? WJywy,
   wjywy! W wj yww.
   wy yy y Ywy wyy. wwy yy wywjwyw wy yy
   y yywj wjwyywjy ywjywj wjywj. Y y wj - ywj
   ww ywjy.
   yywj wjyy, ywjyy wjwjy, w ywj y ywj.
   -Y, wy wwjw ywwy ww. ywj, wj, yw
   y.
   -wj yy? y?
   -W wj. yy y . wy.
   Ywjyw ywwj wyy ywj wy. yw wjwjww.
   -WJyy?
   -wy - wjyy?
   -w.
   -Ywjw. w wjwjwywj ywwjwj.
   - w yww ww?
   -Ywj w. W wjwj w ywj yw yw.
   - wywj y w wwj ywj. Ywj y ywwww. w wjy
   ywwwj, wj, wjwj y? ywj ywjy wwwjwj wjwjywj yww.
   w wy. W w wj.
   yw wjywj ywyy, wy yw ywjy yy. Yw
   wjwj, yw. ywy wwj wj wwj wj, wj, wjwj y?
   wj wjy ywjywjyy yyyw yy
   wjwjwy w wwj y wwj.
   Yy, wyy y wjy wy yywwj, yy, y wj yy yyw.
   -yy yyw. wjywj ywyywww ww ywy,
   ywjww wjwj,
   ywwj wy. WJ, wj - ywj wj, wwyy yy.
   -Ywj wwj ywj, - wjwjyywwwyy ywy wy yyw. -
   ywj - ywj wjw. ywjywy yw wj ywj, wj yw
   wjywj. yw wjwj y wjywjwjy w. wj wjwj. y wy
   ywj wjwjw wj wj. wj wj wj, yw wwj ywy,
   w - wwj wjwjw. yw, wjywj wj wjwj.
   -W - yywj wj. Yy y wy wj ywj wj , wy yy
   ww wj wjwj. wy w yy y wywj wj wj.
   ywjy wy ywjww, wj - ywjw.
   -yw, wwj yw ww?
   -Ywj wyy. w ywjy ywj y-. Yy wy
   wyw ywj y wy, wy ww wwj wj, wj
   wywjwjywwyy w wjy ywwywy.
   -yw. wj yy, wy yy wj. ywj wj , -
   ww wwy y ywj y.
   yywjyy, yw wjy ywj wj. -wy yy, wy ywj ywjw
   w yw, ywyyy ywjy . Ywj ywjw ywww wwj, yy
   wjwjw, wjy. yw yywjw ywwyyywj wwy. ww ywj
   yy ywj y. Wwj yyw wjww w wyy wj wwjy
   ywwj yyyy y.
   wjwjwjw wj-ywj ww wwyww y yw. wj
   wjwj - wwj ywjywj.
  
   -- ywyywj yywjywj
  
   w , yywjyy, ywj wj. Yw y wjyyy
   , wy y . yw wjw y y
   w yw wjy wjyww.
   wj yw wjywj. yyy w.
   Wy w.
   -wjww. Yw wyw y ywjw. wjwy,
   wyy yy yw wjy y. , wwj wywjww wjww?
   -Wwj ywj wyw, - wjywj w yw ywjy
   wywwjwjwy Yw.
   wjwjy wwjwyyyw wjwjy yy wj wy y wjwj
   ywjwjww. wjwj yw wjwj yywwwj, yy y y
   wjyywywwjwjw ywyywjy ywj wjwjwj. Yy wjwj ywj yy, wy Yw
   y ywj ywwy ywwwjw wywj wjywywj wjywj ywjy ywjywjy
   ywywj wjyy y.
   W yy wj wwj w y y wjwwwj .
   WJwj wjwjywy yyw y ywj ywj, ywjw wwjwj
   w wjy ww yww wjww ywy. y
   wyy .
   - w - ywj y ?
   -Ywjw, wjy, ywj y . wj wjwy wjw yyywj
   yyy y .
   - ... ... yw, wj wj y ywj. Wwwj wj, wjwj
   y! - wj y y w.
   -WJ, Yw, y ywj ywjww, - y wy wywjyyww.
   WJwjy ywywjy w wjy wyy.
   -, wjyww. Yy wjwj, yyw. wj wwj yw ywj.
   -Ywj , Wwjwy, ywjw w y wjwj, - wjywj wjy Yw
   wjwjw wjw ywj y wyywj yyw.
   - yw wjww, wyw! - yy y y ywjy wwy y
   ywwjw. W w wwjwjy wj wjy.
   - y-, wjwwj wwj, - ywy .
   wy-wy, wjwjwwwwjyy, ywj yywj y yw y. wjy w
   y ywjywjyyyww wjywj. W yy wyyw ywj
   wwy yy.
   yy y wjy yyy wj ywwjww.
   -wjwwj?
   -wy? - wjwj yy, wj, wwyw, ww ywj
   wjwjw wwy.
   -wy ywj yw ywwjy. w yy wwjwjy wjywjy, -
   yw wj wwy wy ww. - wjywjwj wwjy - yw w.
   Y wwwj wwyy: " y yy .."
   -, w wy y yy. Y wwj yy. wy wj
   wjy wy wj , - ywjw wy wy. - WJwj y,
   wj wj wyy y wyy? ywjy y-wy wywj ywj
   y.
   -Wwjw wjwjw, - ywjw ywjw ywjwyy wwy
   .
   -Yw, wj wwjwj wjwyw , w w, -
   wyy, wy y wywwjwj y wjwj yywjyww yyy
   wwjwjwwy. yywj y yyyw ywj ywyyywj y
   y-ywj ywwjwjwyy wywwwjyyy wjy. ywjw - y
   ywjwjyyy wjwj?
   W -wy wjwjww w wj w yy ywwjy y,
   wjwj ywwwjyyy wjyy yy ywj .
   WJy wyywj yywj y w ywwjwjwy ywywj
   wjwjwj. ww y wy wjw.
   -W wjwjwwj, wy w wwjwjwwwjyy? WJwwj, wjwwwj
   wwwjwj! -ywjw .
   y w wjy wwy.
   -Y, wy yyw, Yw?
   -yy wjywj, - wjwjy ywy ywj ww.
   W y:"ywjwwjwjwjwjwjwjwjwy".
   -WJwj y - wy ywj. Ywjy wjww wjwjwww, -
   yywwjyyy yy y.
   -W, y ywjwjwyyy, y ywj! wj wy.
   y-ywj y wjyy, w wwj, yw w y,
   wwjwj yy ywj. wjwy, w y ywjwj wy ?
   -y ywjy.
   -ywj yyy w?
   -Ywj, Wwjwy. yy ywj . Yw ywjy ywww yyy. WJ
   wj y.
   -Wwj, , ywj ww! - wjwj y wjwjy
   wjy yywjy ywjwjy yw yy.
   -, ywwwj, y ywwjwjyy, - ywjy-yy.
   -W ywj , - ywjy-ywjy.
   Ywjy ywjyw yyw, w y wyy wyyw
   ywj yy.
   ywy wjwjww " ywjw w?", wjw wwy w ywj
   wy.
   -ww yy yw, wjwwj! - Yw wwy y wwj
   wjww w.
   wjw, wy wj yy yy wwj wj, ywyywj .
   yw wyy yy wyy ywj wjw. Yy yywy wjyy, wj, wjwj
   ywjyywj ywj wj wjwwjw ywywj, wjyywj
   "wjywwj" .
   - w, Yw, wy ywj wj?
   -WJ , y ywy, - yyyw, - yy ywwjw y
   ww. WJ y wjww ywjwj, wj w w.
   Yy ywywjyy y wy-wy ww wy wjww.
   - wyy yw! - wjwj ywjywyywj wj wjw wjwj
   ywwywjyy yywy.
   ww wj ywy y ywy wj yyw:
   -ywj?
   -yw, y wy wj wwy ywjww wyy "wjwjwjy". yw
   w.
   -Wwjwy, yyw, yw.
   -Ywj w, ywj w, y ywj yyw wjy ywjy! ywj
   yywjw, wy ywj ywj wjwj wjy yywj yw.
   -Y, yw, yy wj.
   -wj y!
   -wjyy, yw.
   Yw y ywj yw y wwy wjy wjy wy:
   - wy yw y wwy?
   -w, - yw yy ywwjw .
   - w wwj?
   -WJ!
   -yywj! wjww?
   -WJ!
   -yw wwjwj wjwj wwwj, - yy ywjwjyy y y y
   wwwjyywj yywjw y ywj wwj.
   w y wwyw yy ywj yy. yw wj.
   wjwy, yy wwjwjyy w wwjyywj y.
   ywjyy wwjww wj w wwy yy wy wwjwj ywj
   wywjwj, yyyyy ywy wyy.
   yw wy w y:
   "yyyyyywywyyywywjwjywjywjwjwjyywwjwjwjyywjyywjw
  
   wyyywjywyywwywywjyywwjwjywyywjywjywjwjyywwwj
  
   ywwywjyywjywjyywjyy".
   yy, wy wj wjwjw y Wywj ywj wjwj, yyyyy
   ywwyyw y wjwjyy. wjwwyy yy, wj yw
   wwj ywjy ywywjyyy yyw. Ywwj wyy
   ywjyyyyy Ywwj. ww wjwj wywjw, wj ywwjwjwyy.
   wwjww wwwy wjwj ywj. Yy wjy wj wjwjww, wy
   w ywy wjww wwyy wjy ywjwwjwy ww wyy.
   yyw - ywwy ywyyy y ywjyy wwjwjww.
   wywwj ww.
   wywwj y wjy yyw yww, ywj y ywjy wwwj
   wjyw, wwj wj wwy y wyy wwyyywj wjyy "Yy
   ww".
   wy wy? y wwj wjywjwjww? ywwj ywjw. y yy
   wjwjyyy wj wjyyy ywwj. wwjwj yww . Yy
   wj yw wy ywwwj.
   wj? wy wjyy ywj y yww. ywy -wy yw y
   ywy ywwj. Ywjy yywj. wy ywjw yywjww
   wywwyy "wwjy", wy wjww ywjywj ywjwjyyyy wywwyy:
   "wwj -- ywj wwj", wy wjww y wy, y wjywj, wjwj,
   w yyywj yywjywj wjwjwwj ywjwjw ywj ywy wjywj.
   Ywjwjywjyyywj wywwyywj: ww, yyy ,
   wjwjwwwjy, wwj, yy yyywj, wyywjyywj wjywj wwj,
   wjwj, wyywj ywwy ywjwjwjy.
   Yy wywww wjy yyy wjwj ywj yyw wyyyww wywjy
   yyyy wyyyy wwww.
   wyy y wjy yy w y.
   -WJwj y, w w y wjywj ywj wjy? - wj
   ww yywj wy yy y wwyyy yw ywjyyy wjy.
   yw wy wjwwwwj wjwjwj wj wwjwj wjy ywjy. Ywwj
   yywj w wjwjyyyww, wy wwj y wj?
   -, wy www yy wjywjy, yyy wj y yww
   yyw yw y ywjyy ywwjyy wj.
   -W y wy. w, yww y wjwjywj
   w. Y, yyy wjwj yy yw. y y.
   -wy yw y, ywjy w wjy.
   - yy - ywwy. wj wj - wwj ywj. w,
   - wwjy.
   -Wwwwjywj wjywwwy - wj, wy wwywj yww.
   wj - wy ywj ywjww. wy - wjyyyww. w yw
   yyy. ywwy, , yy. wjy - wywy,
   ywjw, ww. wy - wjy yyy.
   -, ywjw, wwy wjy?
   -ywyw. yw yywj w wyy w w ywwy
   yyy , wywj wyy wjwjw, wy wwj wjwjw - wj
   yy yww.
   - wjyy ww ywjy?
   -Y, wj wy y, wjw wjwj ywjw wj wjwjy, wwjwj.
   -wj, - wwjy wjyy w wywy ywywwj y
   wy wwjw yy wjyyy wjyyy wjy.
   -ywj wwjywjy ww y wjywj. W wjwjy ww - wy
   wwy. wy wyw yy w w.
   wj wjyy wjw, wy yywj, y , ywj y yw
   y wjy. wjy wwjwj yyy yww w. yw wwjw
   ywj y.
   -w yywj, wjwj y. y, - yy ywywjy wjyw yy
   wj.
  
   3. y w.
  
   wj y ywwjwj w y w ywj y y wjwj ywjwjwj,
   y wjwj wjw. Y wwjwj wjwjy yy wjwj, wjy y wjy
   yyyywj y, ywjw wjwjwj wywjw y .
   -WJwj y, w wj wwj w y wj? y w?
   -Ywjw. Yw wwjwj. yyw, yyw w
   wjy y, w wwj w ywjwwjw.
   -, w wjy ywjwjwj ywwjw. ywjw, y wywwjw
   w? yy w wj wjy wwywj! wyy yw
   wywjy wjwwjyy w wwjy wjy. yy yyw, wy
   wy y y ywjy yyw. wyy ywj wj yw. WJwj y,
   ywjwj y wj. ww ywjyy wjwwy y. Wwj w w ywjw. y!
   - yy yy wj .
   w wjyy wyw wjww, y yw wjwj. wj
   yw ywwj wy wjyy wj, wjwy wjwjw wjwjwwj.
   Yy, wjwwyy, y wj yywj - ywj , wwwj.
   y wy wjyyyyy yww, ywyy y
   ywywwj yy.
   -WJwj y, w y wj?
   - wwjwj ww? wj, ywjw.
   -W ywj wjw.
   -wjw. wj wwjwwyywj ywjywjy wwjy ,
   ywjwjywwyyy yyy wjywj. yyy wjy yw ywjyy.
   yyy yy.
   - wy wywjwj - y wjw?
   -Y, w, , yyw ywjwjwj! W wjwj wyw,
   wy ywjwjywwj, ywjw y wywjw wjy, ywy w ywjyw ywj
   wywjw?
   - wy ywj y. Y wj yy?
   -Y wwjywjwwwj y. wjywjwj, wjww y wwjy?
   -Y, wy, wjww?
   -yw y wy ywjwjyw. WJw ywjw wywjw wy wjy, wy wjwj
   w ywj ywjywjw, yw - ywj wwjy.
   - wjw? Y, yy ywjw y ywjwjw?
   -Ywj ww yy y wjwj wyy. w y wjww.
   -WJ, wy y. y - , wjw - wj. ywj wjw wjw
   w wjwwjyw, wy wjwjw, y - w wj. ywj w
   wjwj ywjw? wjwj yy - wjy wjwjw?
   - wy wywj ywj yy?
   -Ywjw, wy w Yy wj ywj. , wy yy,
   wyy wwj , w wjwjww wj ywjw. yw yy
   wjwj , wy yy wj ywjwjw, wjwj wjwj y wyyywjwj w wjw.
   wy ywj wj. Ywjw yyy wj. - wywj.
   -ywj?
   - ywy ywj wjwj. wj wy, y wy ywywwjw yyy.
   -yw y y, y wjw ywj wj?
   -yw ywj , wywj ywj.
   - ywjw, w wjy wj wjwj?
   -y?
   -WJ.
   - wy? Ywj yy.
   - yw wyy. wwj ywj-ywj wy w - w ywjy
   wjy-wy ywj , , yyy wwjww.
   wwjw y wywwjwjywywjyyy wyww y ww yy.
   -Wyyy. y ywjy . wjw wy wjwjy y wyy ywjwj
   wywjw. wj, y wjyywj wjwjww wjw. ywj wy.
   - ywjw- wy y wwj w yw wwjwj wjwjy?
   -W wj wjy ywj yw!
   -Yy wjwj wj?
   -WJ.
   -yw wy, , yywj wj wjwj yy wjwy. y
   ww w wjywj, wjw - wyy wy.
   - wjwj wyyy! wwjwj yyw: "yy wjw, yy ww,
   ww!".
   -WJ. wjwj, wwj wwjyy yw y wy wjw wj
   yyw w wjw.
   - ywj wjwj yyw: "Ywj yy y wwj"? wy wy
   yw - "wwj"?
   -yw - wj y, wj ywjyyyww.
   - ywj wywj yww wj ywj y wwj, w?
   -Wywj - wjw. wjw wjwjw wywj , ywyywjw -
   yw, wjwj y yywjww.
   -WJwj y wjwwj y w w wj?
   -Ywjw.
   - wjy wywj ywj wwwjwwj?
   -, wjw yw - ywj wj. yyy ywj wjw, yy yw
   ywjy ywwjyy. wwj yy wwj.
   -Yy - wy wj ywjyyyy!
   -WJ. Yy wwwjww wy ywjy. W yw wyw wy?
   -WJ.
   -wjwj, ywjy wyww wjw wjw wjw y,
   wyy - wyy wjy wjy yywjw. W yw wy wjww wj.
   ywj wjywj wwjwj wjw ywj y.
   - yywj?
   - yywj - wyy, wy wyww y . Yy www, wy ywj
   wwjwjw. yw wwyw.
   - wy y wj?
   -wy wj wjwjw wj wwj - y y w wjw y. y
   w yy wj.
   -ywj yywj -wy ywj yww. wjy wjwwy wjw, w
   www?
   -, wwj wjw!
   y wjwj wwj w "y wjyww", , wjyyywj
   ywwjyywj, ywy wjyy.
   ywj yy, ywjywjyw, yw wj wjyyy w
   Yw.
   - wjwj w ywj y wyy y wjw?
   wyyy yw wj, ywy yy w yy
   wyy.
   -WJw w wjwj, wy y wj yywj - , wy ywjw, -
   yww wjyy. - Y wj yywj - wywjyyywj. W y.
   - wy, wjy, ywjwj?
   -wjyy, ww wjww. wjwj www, wy ywjwj
   wj, - y yy wjw y, wyyy y ywj wjw
   y w w .
   "y" wj wj, wjw yywjww yy. wwj
   wjwwjwjwj wywwj, ywjwj ywjwj wywwjwjwwj wjwjw wjwwjy
   wjwj, www yw wyywj wywj.
   Wwj wwj, wjyww ywjww, yywj wjwwjy
   yyy - wj ywj wwyw w wjwj wj wyy?
   Wwyw. wjy y wjwjw ywjwjy ywjwj wy, wjw wy
   wwwjwjw w wjwjwwyy wjwj wwjy ywjy wwjy.
  
   ------------------------------------------------------------------------
  
  
  
   28
  
  
   ------------------------------------------------------------------------
  
   Wyy yyy
  
   w wwjww wjyy ywj y wjw. wjwjyywj wy yywy, yy
   wj w wjw. ywj yy yyyw, wjwjw
   wyw ywy w. Yy, ywjwjw, yy, wy ywj yw
   wwyyy wjw. y ww y, wjwjwj wwjwyy
   w wj wj. wjw wwjww ywj, yw
   wywwj y wyywjyyy wwjw, ywy wj wy ywjy
   y.
   - -----! - y wyyy wjwjy.
   Yy ywwjw ywj ywwjwjyy. Ywj ywj wjyyyww
   wjwy , wyy wjwjwywj w yy wwwjyy wy.
   - Ywj y, wjy, - yy w, - wjwjw.
   - wjy wwjwj yyw, wjw, - ywwjw wwjww, - wjw ywj
   wwjwj wjywwjy? wy, wjw yywjw? yw, wj wwjywjwjw!
   - WJ, ywjw! ywwy wjw ywjy wwy. yy wjy , wjww
   w y. WJw wj wjwjy y wjw ywj, ww ywj
   ! Y , y yy ywj ywjyw. wjwj ywj yyywjw wjwj.
   - wy ywy wy w wj wj wwjywj wj yw wjw
   , - wy wjw wjy.
   - wjy ww yy. Yy wwjwjw wwjyyyy wy,
   ywywjyyy wjwy ywj, - wwjyw wjw.
   - Y, yywjyy! Wyy w wwwj, ywjw, - w wjy. -
   - wywjy wjww y wjww ywjwjy, ywj wjwj wjwjw -
   ywjwjwwyy.
   - wjyy, wj ywj wjwj wwyww, - wjyywjyy ywwjw wjw, -
   ywjwj!
   - wj?
   - ywwwj, - w y y wwyyy.
   - ywj wjww - ywwwj, - wwjww ywyyyy.
   - y, ywj wy! ww, ywy ww wjy wjwj, wy
   yy! - yw wjw.
   - Y , ww, - wwjyw wjy, - wwjy wy y w yw.
   - Ywjyy. wwjwj yyw, wy ww! ywy,
   y, y wwjwj wj www w wjy ww!
   - ywjwj , y, wy wj yywjw wjw wjwjww.
  
   Yy wjyy wjwj wjw. Wwj y wwjyw wy
   yyw, yy wjw - wwjyy yywj wjyy. Wwy wywwj
   wyy yw ywjy w. Yy wjw yyy wjwjwj.
   Wwjww wjwj ywwj y.
   - wjw, ywj y ywj wjw, wj ywwjyywj, - yw yy,
   yyywj.
   wjw ywjyw y y y wwjww. WJy wjwjwwj y
   wyw y wjwjyywwj, y y wjwwjy.
   - Ywj wj wwjw ywwjw, - wwyy w yy, - y
   wywjww. Ywjy yw wj-wy ww, wy yywj wjywj,
   w ywj ywjwjyy.
   - ww, - y wjy ywww y ywjy wwy wj, -
   ywj ywj ywj ywj.
   - wjyy, , - wjyy w, - wyy ywjwjyy.
   Yy wwj wjy w wwjwwy wyw w wj ywjyy y.
   WJyww ywwjwjy wwjywj ywww wwj. ywy wjywj.
   - Y, ywjwjw.
   - w? - wyw wjwjy.
   - wj wj - wy wy, - wjwwjyy wjw.
   Wyy wjy yw wjwj, ywj wjwy yww wj
   ww y. WJwjy wyyy yy wj.
   - WJ, wj, ywj wjy, - y wjw y wwjww, - wjw
   ywjy, wwjw ywjw!
   ywj w wjwjy y yyywjyy, wjy ywjyyy ywwjyy, yy wyy
   wyw w. y wyyy wyy wyy wjywjw. wjw
   yy wj y, ywj yyyy wjywj ww y
   wjw wjwjwjwj.
   - Y yw, wjywwjwjw! - wjwjyyy ywjwj wjw. Yy
   ywjwjw, wy yw wjwjwjy ywj, ywj ywy yyy ww yw
   wjywj.
   - Y, wjy! - ywjywjyyy ywy yy.
   - wjwj, wjwj wjy? - wjwwjw y wjy.
   - WJ ywj w wwyyy wyw! yy w!
   - Wyyy wjy! yy, wjyy! Ywwj yy wjwjw wjw?
   - y! wj!
  
   yyywj y yyy. ywj wjwjwj wwww,
   yw wjwjwwj y y yy, yy wjwj y wwyy wjy.
   ywj y, yy wjyy yw. Ywjyywj yyyywj wwwjy
   yw y, wwjwj ywwwy yy wj wjywjw yywwj
   yywjwj wjwjwj yywj wwwj y-.
   - wy wy y? - wy wyw wjy.
   - yy, wjwjwjywj ww y wwy yywwwj, ywy
   yy yy?
   - Ywjw.
   - , wwj wywj w y ywj y, w wjy wj, yy. wjyy,
   ywjwj, ywj wjwwy, wjwj yyy wwww yw wjywj.
   w wwjww ywwyyyy wwjwj y. y wywy, yy
   ywwwy yy wjwjwj. WJwjw ywj yy yw yw
   wjy. wjwjw wyyw wwwjy, ywwjwjwj ywjy wj yw wjy.
   ywjyy wwwjy yyyy wjyy yywj.
   - W ywjw yw wjywj.
   - W wjy w , wy w yyy ww? - yy wjy.
   - , wjy, w ywj ywwjy! wj, wj wjy,
   yw wwjw wwj ywj yywjw, ywy wy wjwj. ywj!
   - Ywj ywjy, wjw, - wjy ww w , - ywjwjwwyy,
   wy w.
   - Ywwwy! - wjwjy wjy wyw wwjww. -
   Ywjywj! ywj yyw ywj wjywjwj - yww, wyww wjwjwj.
   Yy yww yy wwwjy, ww ywjyywj yy,
   wj yw.
   - wjy, wjwjw yyy, wy------ ...
   WJwjy wjwjyy ywjwj .
   - wjw, wjw! W wjwj? W y?! - yy.
   - y. Wyy yw wj-wy. yy wj y -
   ywj, wy ?
   - yy wjw! - y wjy.
   - Ywj ywjww, wwwjy ywjy ywwjwywj.
   - wwjw wwjwj wy ywy, - yw wwjww, ywyw
   wwyyy yy, y w yy y wwjyw .
   wjy ywj ywj. WJwj yy ywjw ywjy ywwyyyy,
   y wjwwjwjy, y y wjwjwj wyy. Ywjywjyyy
   wjwj wwyw wjy wyyy ywy.
   - wjwwjy, w wjwj?
   - wjwjw , ywj wj, wj wy!
   - WJwj!
   - , wjw, wjwj?
   - ywww.
   wjw ww wy, yw y ywj, w w wj
   ywjwjwj. Ww wjwjwjyyy ywjyww ywj. ww y ywjy
   wyw wy-wy yywj. Ywj wjwjw, wyy www
   y.
   - wjw, y, - yww w wjy.
   - Ywj wjwj? - wjyy w.
   - wjwj, wyy ywj w ywj, wjy wwjww y wyy.
   - wy wwjwj wjwjw? ywjw, wwywj ywj y wj wjwj?
   - Ywj yww, wy wyy, ywj wjywyww.
   - Wy wj, yy wjwjw-wy wy-wy ywjy.
   WJwjw w, ywj wywj ywjwjyywj yywjywj.
   - wjw, ww, wy yyww wjwjw , - yyw wjy.
   - Wyw wwj wy yywj wywjwyy wj. y wjw
   wwy yyww. ywj yy-wy, yy wj wjwj. W
   yw wywjy wjwwwjyy wwwjy. yyy wjw wwj
   y wyyyy, yy yw wjwj. yy w wjwwy
   y, yy y ywjyy - wj yy yyy wjwj. yw wjwwywj,
   yywjyywj wwjw , y wjywj wjyw
   ywjywwy, wwwjyy yw ywjwj wjwj - yw. y,
   yy wyy ywy, wy ywj wj ywjwwy wwj. wj yw
   ywjy ww www ww. Wwjywj wj wjwwywj ywjwwy
   wjwjwjwjy ywjy yw. Yy yyw , y, wyy
   yww yyww. Wy wwjwj yyw yw
   yyww. Wyy ywjy wjywj wj y y wwwj. Wwy y
   wj, yy ywjy wj, w, wy wjyywj wjy wyy
   wjwwj yy wjyy w. "Ywwyywwjw, wj! -
   y yy. - wy wj wjwjwjwwj?! Ywj wwy wjwwy, wj wy
   yy wjwj. yywwjw y!". Yy yywjyy wy ywj ww wjy
   ww. Ywjwjwj wjwwywj yyww y yy, ww
   yywjy yy wjy. Yywjwj wjwj y, yy
   yww yywjwwj wj, yy ywj ywj y yyy. w
   yy wjwjywwwjyy y wwj wwy ywjwj. wjy, yy wwjyy
   ywww wjwjw wy, wy ywwywj wwj www. yw
   y wwj, wy y, wjw ywyw.
   wjwj wwwjy yywyy yyww wjw ywj ywjy. Yy yw,
   ywjwwy wjwjwjy ywj w, wy ywj ywjyy y, yy
   y wwjwy yyww wyy - yy, yywwj
   ywjwwjy wj wjyy w. yywj ww yw wj,
   yy yy w ywj wjyw. wy wj, wj wwy y yw
   wj. y wjw y, wy wj, yyy wj wjwj. Ww
   yyww ww wwww yw wjwwy. wj wj, wy wj
   wyy yyy wyy yy yywjw wwwjy ywwj www wwj
   ywj. wj yw yw ywwwjwjyyy yyw ywj
   wjw...
   - wjw, wj ww wj ywjw? --, yywjy yw
   wj-wy wywjw. yy, yyywj!
   - Wywwj , wy w wyy wjy ! - wjw yw,
   y wj yy.
   ywwj. Yy ywj wwjw, wjwjw wjwj
   wwyyywj ywj wjwjwj wjyy yywj.
   - wy ywjwjy ywj! - wjywjw wjw. - W yw www
   ywwywj yy! Yy wjwj wyywj, ywjy ywww, wy
   wjwjw wjwwjwjywwjwj! ywjwj!
   wjw wyy wy y yy. Yy wjy ywj ywjwjwj w,
   ywjyyy ywy:
   - wj?! wjw wjw, yw ! W ywj,
   wy wjwj ywj wjwj ywwjw?
   - Ywj ywwjwjw, y wy yy ywjwjy ywj, wy ywj.
   - ywj-wy wjww, yy, ywjw, yy wjy-wjyy wjy. ywj wjy
   wj wwy y.
   - wjy, ywjy w y ywj www. Y, ywj wwj,
   wjywjw ywyy, -ywj wjwj. Wywj wjywj! ywjw,
   wj ywjwj!
   - wwj ywjyywj! y wy wjwjwjw, w y
   yww wjwj!
   - Y wwj wjwjw, wjw ywj, ywj wjwjwj!
   yw y wwjww wjwwjy wj, wwy ww
   wyywjwj.
   - wjw, ywjywj! - y wjy yww wjyyyw w.
  
   Yy wjyy y ywjwjwj. WJyy wwyyw wwjyy. Ywj
   yy wy yy wjwjwjwj, wjwy ywwwj .
   ywj-wjwj yy www wjy wyy y, wjwjwjww, y
   wyy wyy yw, wjwj ywy y wyy wyyy
   yww. Ywjywjyyy wyywj wjyw: wwjwj ywjy w wj
   y, wjy ywj ywjy.
   - wj wjwj ywjwj? - wjwjywy wyw wjw, wyyy ywj
   ww wywwj.
   - Ywj y, - wjyyy ywy wjy.
   - ywwj wjwjw, ywwjyy, wy y wjwj.
   - WJwjy wyy ywj ywj, - yyw wjy.
   wjw ywj y wjy wjyywj.
   - wj! - w yy yy. - y ywjy ywwjwjwyyy, ywwy ywj.
   - Ywj y, y! - y wjy.
   - wj... ywj yyw... Y, ww -wy wjwj ywjy...
   wjy! - y yy w, wy wwjww ywjwy wwj. - y
   wj!
   WJwjy y wwyww. ywjyw yww wjyyy
   wy. yy wjwj ywjwyy yywjy yy wjwj
   yy. Yy ywwj wjy yw, ywy yywjy wwy
   wwyy wywj.
   - wy y? - ywwjwjwyyyy wyw wjy.
   - Ywjyywj, yywy! - wjwjyy wjw. Yy yww ywjyw
   ywjy wywjy, w wjy. - Wwj, w wyy ywj ywjwwj.
   wjyy, wjywjw wwj w ywwwjywy yw wywj ywywj!
   - W wjwj ywwwj ywj w, wj wjyww ywj! -
   yww wjy.
   - wjwjw, ywwjyy wjwjw, - wjwjyyy wjw.
  
   WJwjw wjyw y wyywj ywjy w. wywj yywj
   ww www, wjw . WJwj wjwj ywj-wy wj
   wjwjwjww yw yy.
   w wwjww wjwjw wjwj, yy wy yywjyy,
   wjw ywj wjy ywwwj.
   - wwj, ywj y! - ywjw wjy, y
   wwj. - ywyy yww, wy w wjwjy wjyy!
   - W-w-w-w, - y wj wjw, - w?
   - Ywjy ywj w! wjyy y!
   - y w! - y w.
   WJy yyw w wwjwjw, wy wjy ywjyyy wjwj
   wjywj. ywwwj wywj ywwjwy w wjywj.
   - WJywj! wjw, wy wjywj! w! Yy ywj ywj wjyy wwjw?!
   - ywjyy ywy wy, yy wj! - y ywyw wwj, w y
   wwjww. Yy ww wj ywww wwjyw ywj y yww. - wwwj
   wwj ywj?
   wjy yy wjyy. wj, ywwy y, wj
   wjw.
   - ww wjy, wj wjw, yww! - ywjyyy wwjww
   wjwjy.
   - wyyw! wwj y, ywjy wjywj ywj
   ywjwww. WJ ywj, wy yy, ywj y, ywjwj .
   - wjwwjy, w ywww, wjy! WJw w ywjwj, wy
   wyyy ywj, wj wjywj.
   wjw yy y-wwyw wjwjwj ww wyyy ywwww
   ywj ywwjwwwj. ywjw yy w wwjy. wjy y wwj w
   ywjw w w. Yy yw, wj ywwyw wj,
   wjwj wwy wjwj. wywj wjw y wyywjwj. wwjwj y, wj
   ywyyy wwj, w wjy.
   - ---, - ywwj ywjyywj wj wjw, - wjyy wwjwj
   wjyy ywj.
  
   wjyywj, ywjywjwj, wwwj , yy ywywwjw. w
   wwjww yw y yy wjwyy yywj. Y ywj, w ww,
   ywy ywjyywywj wwyywj ywwy. Ywjwywj,
   ywjyywj, wj-wy wwwjwwj - yy wj
   yywjywj.
   - wy wy? - wyw wjywy wjy.
   WJ yyw wjwyy wjyy yw ww.
   - y?
   - ywjw, yywjwj wwyyyy?
   - wjwjw yyy ww wjwjwjw ywjyywj wjy w, -
   wjwjyy wjw. - Wyw, ywy yy. ywjwj, ywj yw.
   Yy wj wj wwyy yyww, y ywj wjwj wjy.
   Yw wyww wjwjy ywj yw ywy wjywj yywj. wjywj
   y wy. WJyywj wj y wyw wjy wwwjy. wjywj wwwjy,
   y y, wj yy. WJwjw wwyw y y wwj, w
   y ywj w yy, wwjwyy yyw ww y w.
   wwj wywj wj wj yw wwjy - yyy yyy wyww
   yyyww, ywj wwy yy, wwj w. w wwjww
   wjwj.
  
   wj wj y wwjy. Wy wy-wy ywwjyy
   yw. Yw w wjwjw ywjwy ywj y. wjw
   wwwwjyy wyw y y ywyy.
   - wy wy? - wjy. WJ yyy yw w.
   - Wwjw y, - yyy ywjwjwj ywy wjw ywj
   wjy.
   Ywwyyyy wy yy y, yy ywywwjw. WJy y
   yww wjw wy, wy wjwj . wwjywj wwwjwyywj ywjy
   wjw wyywj wjw, y ywjwwyyww wjwy
   wy. ywjwyy ywwj wwjywj wjwjwj. y wjwjyyy
   y wjw wyywj, wj wywjw. Ywjy wy yw
   y y wwj.
   - wjy! - y wjw wy wwj y. - wj!
   Wwjww yww. Yy wy w, ywj wj y
   yywy, wwwj yww wjw. wjw y y ywj, yy
   wjwj wyywj wjw wy wjy. wjwwj wwy wyy
   ywjyy wjy wjy, wywj w wwjwwy ywjywwyy yy.
   yyyw, ywjy w wj yy wjy. Wyw, wyyy
   yw, wjyyy wj .
   - wj wj?! Y, y! - y wjw yy
   yw, wjwy y. ywy wyy, wwjw...
   - wy ywywjw?! - wjw wj ywj ywj yyy yyw. -
   ywwyyyy yyw wwwjwywj ywj! - wjw wwj yw
   ywjywjyyyww. - wy wjyw w yywwjww y? w!
   WJywww w!
   Wyy ww wjy wjw wjyy, wy ywjwjy ywj wj y
   wwjwy ywjyyy ww. Wwjw wjwjw wjw wjy. wy ywj -
   wjy yyy, wjy - ywj, wwyywj wwywjy - yyw
   wjwww.
   Wwj wjwjywj wyy wjw wyyw. Yyw
   wjwj wjy, yy wjw, wy wjy yw. WJywj wywjw wjwj wj
   . Ywj wwj wjw y yyw, y wj
   ww wjy. wj wjwwj wywjywj wj y w
   wy, wy ywwjwjww wjyywj wjwjwwj w.
  
   - W, wjywj ywjyy w , wjy, ,
   ywwjwwy? - y wjyyw yy w yw yyy y wj.
   - Wwjwjyy wjw wjwwjwj, wy y wwjww - Wwjwjyy WJwjy
   wjwwjwjy, - ywwjw wjw wjy.
   - wy wjwj y wwwjwy ywj? yy y yywj
   wwjwy ywjyyy ww? - wwyy wj y ,
   wj yy yyw y.
   - ywj , wjw wjw, ww wjwj wjywj
   yw. wj wyy y wj ywj www wjywj.
   wwjyywwj ywj yw wy wj.
   - WJywjyw w wyy wjww?
   - wjywjy w wywy ywjw? - wwjyw wjw.
   - wyw wwjwj wjwj ywj w wjw, - wwjwjyy wjw y. -
   WJw ywj, wjwj yy? ywj wwj ywj,
   yywjyywj?
   - W wjywj wjwjw, wj y wjw yw, yy ywwj.
   - Ywwj ?
   - wjwjwjy y.
   y yw wwyy www y wjwjwwj, wwj wjy.
   - yw w: wwjwy ywjyyy ww ywjy ywj
   yyyy, wwyw ywjyy, wjwj wj yw ywjyyyy, w
   y wjwj ywyw "y". WJ wjyww wwj yy, wjy
   ywy wjwj y wwjw , ywj y. wy ywwj?
   - ww w w wj, - yyw w wjy. - ywj ywjw,
   w ww w ywjw.
   wjw wwjy wjyy y www y wjwjw
   wjy. ywj yy yy, y ywjy ywj w.
   wjwjyyy.
   - wwj ywjw wj wywwjyy. Wyy wj ywwjwjwwj
   wy, wywwjw y y wwyy. ywjwjwj ywjwjwwj wy ywj. Yy
   ywj www!
   "" yw yywyy. Yww, wjwjywjwjw, yywjyy
   wywjwwy wjyyy wj w wwjww wwjwy wwy
   yywwj. Yyy y yywj, wj, wjwjwjyyywj wy, yy wy
   ww. yywwj wwy wjwj wjwjywj yw w y w
   wy.
   wjw wjw y w, wjw.
   - wjww y w wyy yw , - wjyy yy, - wjy ywjyy wjwwy
   ywjwj yw, w wwjwj wjw wjwjwj y.
   - WJ , ywj ywjyyww, - wyww wwjww, ywj ywjyyy
   wjy: - w ywj, y ww, ywj wwyy. wy ywj
   y wjw, ywj ywww wy wyy ywjwjwjwj. ywy,
   wjwjwwwj, yywjww wywj. W wy w.
   - w y, wyyw, - w wjw ywwjyw
   wwwjywj. wjwjwywj yywjywj wjwwyyy yy ww. yy ww
   wwjy, wwjy, yyyyw, y wjyyy wy. wjw wy.
  
   ywyw yy yw wyy, wy wy-wy yyy ywy wjy y.
   - yww wjywwwj, ywjy wjw y, - w yy
   wy yyw yw wy.
   ww y wjy y.
   y y wywwjwjy yw. Wwjww w ywj yyw.
   - wjy wjwj? - wyw yy.
   - Yy wj yy wy yywjwjy, wwjw wjwjw w
   ywjwj - yy.
   "yw wwjwj w, ywj ywjyy www, - yy ywj
   wjw, - wjyy yy ywwjwww".
  
   wjy wj yw. WJwj yy y wyy wwj wjwwy
   y. wjw wwjwj wjy.
   - w? - wwy wyw wwjww w wyy.
   - . WJ w ywj wjwj, wj wy ?
   - wjw, ywj wwjyy ywj, ywj - ww.
   - WJ, yy , yy wwj wywj, w yy ywj wjywjwj
   ywj.
   - W ywj wwjwjw, wjyy?
   - yw w, wjy. yw wj wywjwj, wy wyy wj wwj.
   Ywjywjyyy wjwj wyw. Y yywj wwy yy wjw
   y. yy wjwj wjwj yy.
   - wjw, wjywj ywjyy w . yw, ywjw w.
   Wyy yw yw - ywj wjywjwj yw y y, wy
   ywwyw. ywjwwj? , wy ywj ywjy. Yy w ywj. Yw
   yywjyy ywjyyy ww y ywjyyww.
   - wy? - ywj wjwjw.
   - wy wy? - yw y. - yy ywjwjy
   ywj. -wy ywj wjywjw. wjwj, yywjyy, w wj ywj , yy
   yy wjy w - wj yy w. wjwj y ywjyy
   wwjwy y yyyw . W wj yy wyy ywj www -
   ywjwjy ywj yywjy. W wy wjwj yywj wwy.
   yw, - ywjy yy wjywj yw wjwj.
   - ywwywwj, - wjwj ywjyyyy wjw, - wj wj? wjy
   y?
   y ywwj wjw y wwjwy wj yyw.
   - Y. wy y. Wwyywj ywywj y.
   - y? - ywy w wwjww yyyyy. - Ywjwj y
   wwj wywj wyy y?
   - wy wjwjwwj yw y? Yy, wjwj y, wwyy
   yy. wy ywjy wjyywj y. Yy ywjy wjyywj, wj wj
   wyy. y ww ywjy y wjwjwy. ywj w y
   wjw wywjy wjww, ywywj yyw yy yy wj. wj
   wy ywj yywy?
   - yywy! - wyww w w wwjwwy.
   - ywj y, wwwjwjywwj. Wyy yw, wjwwj ywwyyy
   wy wy, w yyy wj yy ywwww, - yw
   y y yywj wj.
   - wwj-w yywj, yw ywjy! - w ywjyww
   wjw wjw. - wy ywwwjw ywj . wjywj y wwj wjwjy
   y wwwj. wj, wjy?
   -, - yw wwjww.
  

  • © Copyright (barista80@bk.ru)
  • : 04/01/2021, : 04/01/2021. 504k. .
  • :
  :

.

, :
" "" "" . , "

o
- "" .. || .. ' ""