Шахов Борис: другие произведения.

вопрос ек

Журнал "Самиздат": [Регистрация] [Найти] [Рейтинги] [Обсуждения] [Новинки] [Обзоры] [Помощь]
Peклaмa:
Конкурсы: Киберпанк Попаданцы. 10000р участнику!

Конкурсы романов на Author.Today
Женские Истории на ПродаМан
Рeклaмa
 Ваша оценка:

  Питання до іспиту з предмету ОНОВИ ЕКОНОМІЧНИХ ТЕОРІЙ
  
  1. ЗАРОДЖЕННЯ та основні етапи розвитку економічно теорі.
  
  2. Основні напрямки, школи і течі в економічній теоріі.
  
  3. Предмет економічни теоріі та зміст курсу "Економікс".
  
  4. Економічні закони і категоріі, механізм іх ді.
  
  5. Макро- і мікроекономіка. Позитивна і нормативна економіка.
  
  6. Методи економічних досліджень. Загальні методи наукового пізнання
   та х використання.
  
  7. Потреби і ресурси виробництва. Економічні потреби суспільства,
   х суть і класифікація.
  
  8. Функці економічно теорі,  зв"язок з економічною політикою.
  
  9. Зміст трьох основних завдань господарського життя суспільства та
   х вирішення в умовах ринково економіки.
  
  10. Фактори виробництва, як домінуюча основа господарських
   можливостей суспільства.
  
  11. Економічна система:  сутність та структурні елементи. Продуктивні
   сили як матеріальна основа економічно системи.
  
  12. Вибір альтернативних можливостей використання ресурсів.
   Криза виробничих можливостей.
  
  13. Особливості змішано економіки. Перехідні постсоціалістичні
   економіки.
  
  14. Власність та  форми.
  
  15. Суб"єкти та об"єкти ринку. Класифікація структури ринку.
  
  16. Основні моделі сучасно організаці економіки: ринкова,
   директивно-планова, змішана. Їх характеристика.
  
  17. Інфраструктура ринку: зміст та  елементи.
  
  18. Поняття ринку та умови його функціонування.
  
  19. Види конкуренціі та х характеристика.
  
  20. Інструменти ринку. Функці ринку.
  
  21. Форми прояву недосконалоі конкуренці.
  
  22 Сутність конкуренці,  значення, характерні риси.
  
  23. Закон попиту. Функці попиту.
  
  24. Модель досконалоі конкуренці.
  
  25. Нецінові детермінанти попиту.
  
  26. Основи теорі попиту і пропозіці.
  
  27. Закон пропозиці. Функці пропозиці.
  
  28. Нецінові детермінанти пропозиці.
  
  29. Динаміка попиту і пропозиці та х оцінка.
  
  30. Можливі випадки співвідношення попиту і пропозиці та х
   ринкове відображення.
  
  31. Взаємодія попиту і пропозиці. Ціна ринково рівноваги.
  
  32. Моделі формування рівноважно ціни за Вальрасом і Маршаллом.
  
  33. Витрати підприємства. Сутність і структура.
  
  34. Можливості та наслідки позаринкового ціноутворення.
  
  35. Економічна роль держави в умовах ринку та основні цілі 
   економчно політики.
  
  36. Суб"єкти та об"єкти ринку. Функція ринку.
  
  37. Фіскальна та грошова політика держави, як засоби державного
   регулювання.
  
  38. Ринкова конкуренція: значення та вади.
  
  39. Загальна та гранична корисність. Закон спадно гранично корисності.
  
  40. Еластичність попиту за доходом та перехресна еластичність попиту.
  
  41. Підприємство (фірма) - важливий економічний суб"єкт ринково економіки.
  Організаційні форми підприємств.
  
  42. Крива байдужості: суть та графічне зображення.
  
  43. Бюджетна лінія: суть та основні характеристики.
  
  44. Криві байдужості і рівновага споживача.
  
  45. Сутністьта види монополізму. Монопольна влада.
  
  46. Витрати виробництва окремих підприємств: сутність і структура.
  
  47. Інфраструктура ринку: зміст та  елементи.
  
  48. Валовий національний продукт (ВНП) та валовий внутрішній продукт (ВВП), х зміст та особливості.
  
  49. Структура витрат фірми в короткостроковому періоді.
  
  50. Недосконала конкуренція та  типи.
  
  51. Зміст, основні принципи та ознаки підприємництва.
  
  52. Економічні цикли. Роль економічноі політики держави у економічному циклі.
  
  53. Ціна та дохід при досконалій конкуренціі.
  
  54. Види безробіття та його регулювання.
  
  55. Ціна та дохід при монополі.
  
  56. Суть та види інфляці, причини  виникнення.
  
  57. Соціальні та економічні наілідки ітфляціі.
  
  58. Інфляція та антиінфляційні заходи.
  59. Класичне пояснення макроекономічно рівноваги.
  
  60. Кейнсіанське пояснення макроекономічно рівноваги.
  
  61. Гроші, х різновиди, структура грошово пропозиці. Грошові агрегати.
  
  62. Грошовий обіг. Закон грошового обігу.
  
  63. Банківська система сучасного ринкового господарства. Модель створення банками нових грошей.
  
  64. Сутність монетаризму.
  
  65. Сутність економічного зростання, його типи та фактори.
  
  66. Зміст та оцінка економічного зростання. Моделі економічного зростання.
  
  67. Елістичність попиту за ціною. Суть та практичне значення.
  
  68. Промисловий цикл як прояв порушення макроекономічно рівноваги.
  
  69. Номінальний та реальний ВВП. Дефлятор ВВП.
  
  70. Причини та засоби державного регулювання економіки.
  
  71. Макроекономічна рівновага та причини  порушення.
  
  72. Основні напрямки дкржавного регулювання економіки.
  
  73. Сукупний попит та сукупна пропозиція: зміст та графічне зображення.
  
  74. Сутність суспільного відтворення та його типи.
  
  75. Валовий внутрішній продукт (ВВП), та інші макроекономічні показники.
  
  76. Сукупний попит. Чинники, що впливають на сукупний попит.
  
  77. Динаміка інвестицій, споживання та заощадження.
  
  78. Закономірності максимізаці прибутку.
  
  79. Безробіття: сутність, види та наслідки.
  
  80. Розрахунок ВВП за доходами та витратами.
  
  81. Природний рівень безробіття. Закон Оукена.
  
  82. Триєдиний ринок факторів виробництва: капіталу, праці. природних ресурсів (землі).
  
  83. Вимірювання інфляці через індекс споживчих цін.
  
  84. Рівновага і ефективність функцінування ринків факторів виробництва.
  
  85. Інфляція та безробіття: взаємозв"язок явищ.
  
  86. Досвід антимонопольного регулювання.
  
  87. Світогосподарські зв"язки: сутність і передмови формування.
  
  88. Зовнішня торгівля та економічні інтереси кран. Теорія відносних переваг.
  
  89. Валютний ринок і міжнародні валютні відносини.
  
  90. Міжнародній кредит й іноземні інвестиці.
   74. Сутність суспільного відтворення
 Ваша оценка:

Популярное на LitNet.com Н.Любимка "Пятый факультет"(Боевое фэнтези) В.Старский ""Темный Мир" Трансформация 2"(Боевая фантастика) А.Анжело "Отбор для ректора академии"(Любовное фэнтези) Е.Сволота "Механическое Диво"(Киберпанк) В.Соколов "Мажор 4: Спецназ навсегда"(Боевик) И.Громов "Андердог"(ЛитРПГ) А.Эванс "Проданная дракону"(Любовное фэнтези) А.Мороз "Эпоха справедливости. Книга вторая. Рассвет."(Постапокалипсис) П.Роман "Земли чудовищ: падение небес"(Боевое фэнтези) Кин "Новый мир. Цель - Выжить!"(Боевая фантастика)
Хиты на ProdaMan.ru Мой парень — козёл. Ника ВеймарСемь Принцев и муж в придачу. Кларисса РисБоль и сладость твоих рук. ЭнкантаАртефакт для практики. Юлия ХегбомНить души. Екатерина НеженцеваПомни меня...1. Альбина Новохатько IБеспокойное Наследство. Надежда умирает последней. MelethОт меня не сбежишь! Кристина ВороноваМонсТР из-под кровати. Кароль Елена / Эль СаннаВам конец, Ева Григорьевна! Паризьена
Связаться с программистом сайта.

Новые книги авторов СИ, вышедшие из печати:
С.Лыжина "Драконий пир" И.Котова "Королевская кровь.Расколотый мир" В.Неклюдов "Спираль Фибоначчи.Пилигримы спирали" В.Красников "Скиф" Н.Шумак, Т.Чернецкая "Шоколадное настроение"

Как попасть в этoт список
Сайт - "Художники" .. || .. Доска об'явлений "Книги"