: .

"": [] [] [] [] [] [] []
Peaa:
' .Wuxia' Amazon
Author.Today


Peaa
: 4.07*10   :
 • :
  o a e

   []
  
  
  
  
  
   , ,
   ,
  
  
  
  
  
  
  
   ". ." ?
  
   1. I
   2. I
   3.
   4.
   5.
   6. I
   7.
   8.
   9.
   10.
   11. ? ( !)
   12.
   ,
  
  
   I.
   II.
   III.
  
  
  
  
  
   ("")
  
  
  
N HH NIA !
  
 []
  
  
   ―
   ,
   .
   .
  
  
   " , , . , , , , , ".
   ., " ", , 1962.
  
  
  
  
   , .
   "" , OI, , O + I ; I, , + I, , " ", .
   , , .
   "" , (ó) , () , . , , , , .
   "" , ( "" , , ).
   : " ", " ..?" "". " " , . " ..?" " ". "" . , "", "".
   , , , . .
   .
  
  
   ".."?
  
   " " ( ).
  
   ?
   :
  
   " ,
   ,
  
   .
   ― ,
  , ,
   , ,
   ,
  
   ,
   ,
   ,
   :
   ?"
   ,
   ,
  
   .
   ..
  
  
   1. I
  
   e, I :
  
   I = + I
   = I +
  
   1738 , I , .
   :
  
   " i i ,
   ,
  
   i .
   ― ,
  , ,
   i , ,
   ,
  
   ,
   ,
   ,
  i :
   ?"
   ,
   i i,
  i io
   i.
   ioi ..
  
   , i ; , i i , :
  
   ..
  
   , io : , IO, io.
  
  
   2.
  
   []
  
   i , I I. ? , I i :
  
   I = + I
  
   :
  
   " i i ,
   ,
  
   i .
   ― ,
  , ,
   i , ,
   ,
  
   ,
   ,
   ,
  i :
   ?"
   ,
   i i,
  i io
   i.
   ioi ..
  
   ( I ) i i ( i) i, i i i . , , , "I I, , i, "*. , I, I, i i ; io I , I i, " i I..."**.
   , I (N, = ), i ― i ("i") ― XIX ― XX .
   ___________
   * ... i i. ., 1863-67.
   ** ... i i i. ., 1955.
  
  
   3.
  
   , . , i - , .
   ?
   é, i ó i io, ― , io , ― . , . , i:
  
   = ()
   = ()
  
   , , .
   . , i ( \ ) ― io , :
  
   " òi òi ,
   ,
  
   òi .
   ― ,
  , ,
   èòi , ,
   ,
  
   ,
   ,
  è ,
  òi :
   è ?"
   ,
   òi òi,
  òi io
   òi.
   è iooi ..
  
   , ( ˘ ) òi io è òi , ( \ ) ioè òi ― , òi , ― ( / ) .
   òi , òi , òi òi ( ― òi ) òi ò , io, ( - ): -, -òi, -, -òi .. ― òi òi, , , , ( ' ), ― è : ò - '.
   oi oi -, .
   , , - - " " ( N ), oi oi oi- , , io-, :
  
   ― ―
  
   , ― i . oi oi ( 1223 . .), oi e è io , : . , . .. oi oi.
   - "oi " ( N ), :
  
   ― ― ()
  
   , oi , . , - - 1918 ( - i ) - , - - ( io ) io , :
  
   . -, -
   . -, -
   . -, -
   . -, -
   . -, -
   . -, -
  
   :
  
   . -, -
   . -, -
   . -, -
   . -, -
   . -, -
   . -, -
  
   , , io oi oi oi, i oi , io , - - (. /-/- ; -/-/ó- -; --/-é --; -(i)/-ó - ..).
   oi , oi - - "oi" "" . oi oi .
   èoi / / , è - - , , oi , è oi -.
   , oi - - (), -i ('i)*, -.
   , oi .
   __________
   * . ... oi. ., 1999.
  
  
   4.
  
   []
  
   , è . oi, ― , oi - io (ѣ, . 1918 .), io io , oi ― I. , i, ( ) ..., oi ie (la pièce - . "", "ѣ"; è ) , , ie, soviet, oi * oi, ― , ie, "ie", "" (i-, ), "" (, . . .). , , , ie oi :
  
   . , ,
   . , ,
   . , , ie
   . , ,
   . , ,
   . ie, ie, ie
  
   i , () ( ie) . 1918 . , , èoi , oi : ie, ie, ie, ie, ie, ie .. oi , , :
  
   ѣ = I + E = IE
  
  
   []
   ie (1696)**.
  
   io oi oi ― , ― -è e :
  
   " oi oi ,
   ,
  
   ie oi .
   ― ,
  , ie ,
   èoi , ,
   ,
  
   ,
   ,
  è ,
  oi :
  - è ?"
   ,
   oi oi,
  i io
   oi.
   è ioi ..
  
   , ioio èoi èoi ― - èoi : é (?) ― iee ( ?), ò - èoi , i : ie ― iee.
   ( ) e ie oi, , :
  
   ie- ("-")
   - (" ")
  
   , ie : ie, ie, ie, ie, je je ( èoi ), ieoi ieoi ieoi ie ( ) . -
  
  
   []
   .
  
   ie oi oi oiio, , : , ie, i ie .
   , - oi: , oi (), oi, ? : , è ie-ie , ie, ia ie ie o, io oi: , .. , , (, ). (.. ), ― ie ― - - oi èoi I-, I. ò ie ia , oi: Ie.
   _________
   * . "" (1694, 1696), e "ó IE" ( è ie - è : Sierakowski ― ѣi). - io ie, , , ; , ie, i . i oi: (i), oi ― (ie).
   ** oi i+
  
   []
  
  
   5. i
  
   ie : i, èoi (, oi); oi, oi oi ie- oi , ?.. , oiie , , , oie è ie - - , , . , è, , (o oi -), -i :
  
   - = - (, , è)
   -i = -ü (, , "e")
  
   :
  
   " i oi ,
   ,
  
   ie i .
   ― ,
  , ie ,
   èi , ,
   ,
  
   ,
   ,
  è ,
  i :
  - è ?"
   ,
   i i,
  i io
   i.
   è iouü u ..
  
   ie io -oi i, i i ie -i.
   èi èi ie : ò.
   ie , , io io: , , ..
   , , - ò, - () i () è : io , ie ― :
  
   - ― - ( )
   io- ― io- ( ), ..
  
   e - - èi , i ie , --, --, -, - i. i, - i , ie . io ie, è, i , i, i , . , è -i.
  
  
   i ― i, ü
  
   iouŭ uü , i i i oi, i , ie ie .
  
  
   6. I
  
  
   []
  
  
   : I , IO IE (.. I, ѣ). I, i I-, , io, I-. i I èie, IA, i io i 1710 . - io , "i ", ie è *. i:
   ) i ii joi i: ie ― ― ia, i , , :
  
   ..
   . , ie
   . ia, ia
   . ,
   . ia, ie
   . , i
   . ie, (i)
  
   ..
   . , ia
   . ,
   . ia, ia
   . , ia
   . ia, ia
   . ia, ia
  
   ( , ie I , i);
  
   ) , è, , io , io i , ie èi, i , ie o . ( , i èie N, ie i i - -, è, . ie, i ò, , è .)
   Ia i ― , i , ― , . , , , ie Ia; , i è. i i , ( ie-è ) . , i i, Ia. i - , ― è ("" ― "", iio- ). ie. ie
  
   = è
  
   i , ie " " ii i , i -:
  
   - = -
   - = è-
   è = á
  
   á ― ó ()
  
   :
  
   á ―
   ái ―
   ( -)
  
   :
  
   (: )
   i, , ..
   ( )
  
   jaoi ( )
   i ( )
   ― i i
  
   i ie i , i- ― i i ― è- - Ia, "i" I ie:
  
   = I + A = IA ( )
   (Ѧ, i ) = /Á (./ ., ia )
  
   . io N (i ) e i e + /e/:
  
   " áia i i ,
   ,
   ia
   ie i .
   ― ,
  , ie , ia
   èi , ,
   ia ,
  
   ia,
   ia,
  è ,
  i ia:
  - è ia?"
   ,
  ia i i,
  i io
   i.
   èia ioü ..
  
   i ia I èie ( ie i IE, , IA OI) ia:
   ) ie I ie i i "ia" i ( 1738 , io -ia ie; - - - i-);
   ) ie I i (ii, i, i . .). ― ia , - iyio . ia i . i i "i" ie "i". i "yio" : -i, -i, -ii-i .
   N, ia ia i, i ie i I ie: ï, ï . , ie ― ia. ie I o iao i j ( ja, ja ), ia ie (ja, ja), io i ( ja, j ).
  
  
   []
   Nie j ie ï .
  
   io -ia 3- . ( io è iie) e -: ýu ― ú-ia.
   ia i , i, io, i i I i , ie, -ia èio ― , - ie, ― ie i I, io . , i ia i + , i + jaiie io i ia ie- iie i . -ia io èi -, (i- -), è i -ie , -ia ( -íe) ie -ia è + ie ia èi .
   ie i ie .
   - ie èio ie ie i, oi :
  
   ié, iá, ió, iý
  
   i i i, , , è , ie è ; . i oiie , -ia .
  
  
   []
   oi.
  
   , io io N ie i i i, ioi -ia i.
   ___________
   * (P/R), e i (., /P /R), io i io .
  
  
   7. oiia
  
   ie io ia è . . - ( -) i , ie, , i, , -ia iói ia . ii ia , (, èia , -è), ie-è i è : ħ. ie - jaoi -ia, ioio , io ie.
  
  
   []
   ħ iie ie.
  
   è , , ii , ie i. , , - ie ie-i ia:
  
  
  
   ― cħ
  
  
  
   ― ħ
  
   :
  
   C ―
  
   ħ ―
  
   Өe ―
  
   ħe ―
  
   :
  
   ó ―
   (è
   )
  
   ó ― ħ
  
   , :
  
   + = *
   -
   ħ + = ħ
  
   ( i ħie **: , ***).
  
   ia ― ħ, ― ħ, ― ħ, ― ħ ia ia, iaio ie , ia, iy , ia è ia:
  
   ― ħ, ħ
   ― ħ ( è , h , è . . )
   ― ― ħ
   ― ― ħ
   ― ħ
  
   ― (iy)
   ..
  
   , ia èi , , . ia , è á i iy. , ia ie ia èi , ia á ( ħ ), ia i ( ia è , ia). ― jai ia ie****.
   . i , , ia-ia , ie -ia i . - ie èi ia, èi . èio io ia i h. io ia ii , h - , ie : ħ (, i ). , i i ii (), i è . - ie io èio , i ia, : i èio ia cħ, ħ ( ie i jai ― ħ, ħ), ii. è io ia : ia , , , ie. , è ia ie . ie , ― i "ia ", ― ia ie. ie ie i ia . ― , , ia ia ie .
   jaoi iia i èi , :
  
   = ħ
   = ħ
  
   = ħ
   Ө = ħ
  
   . io , , ie i () ie ; c h i uèŭ ièŭ ü:
  
   " áia i i ,
   h ,
   h ia
   hie i .
   ― ,
  , hie , ia
   èi , ,
   ia h ,
  
  h ia,
   h ia,
  è ,
  i ia:
  -h è ia?"
   ,
  ia i i,
  ih io
   i.
   èia iouü u ..
  
   , h , hiaio Ch h, ièi h Th, , aio : "Ioh" , "h" ― . ie è, oi iie "-èio ", iie ― "h-hi ".
   ia , , á ( h -ia i ), ( iia h ia h) i , h, h, hi, h, , ia, i, hi, h ïe ( ie ïoi ), he .. (. i ). èi hh ( i h), hie , ie i.
   io, iiio, á h h (ie áio ) i ie : he, h, . , h, ia ― oiia, , ( ie) , ― ia e, ia ie h, h, he, h, oi ia h:
  
   I′h ! (Ia-h !)
   ′h !.. (h .)
   N ′h... (-h ?)
   N h-?
  
   i (H) Nche (), , L èio ie c i ie I ( ie il ("") ie hia i ia ). ch ïiia h i, ie ia i ie ― ie ― ci hi ie h oi è iie i i .
   ________________________________________
   * i è ia , , ia (1889-1957).
   ** ", , , ïe e, c, ... " (. K. ).
   *** , èia , "Iia ia i e " .N. (1686-1750). ..ï "ie i" (1848) ia è ie .
   **** i , èia i i . ia è io , ia io , io ii è è ― e ia. , ia ie, -ia "" "", ie -- -- è ie , ..
  
   []
  
  
   8. ioia -i
  
  
, , , ...
"" . ""?
; - ...
  
  
   è oi ia, = I + O, ch , .
   , ie, ia I ( ee -ia ), iaia , oiia "", "h", ie ia o, ia ie i:
  
   I + O = =>
  
   , ia è (!) ia ia ia ― oi , ie : (!) ia ie . , oi, , i -h ie ia oi ia ò oi ; oi , oi ia ia . oi, ie , -, - h oi, h oi (-i a) ― è -i . , ia è ò ò. "i", "i", "i" . , ie ie jaia ie ia I-h , hie ie, -i, , , oi io, I. Nhoi ia (-i ―> - ―> I+O) io hio h h .
  
   []
  
   -h , -ie I ― ii hoi (), ia h (), ie ie h ía , oi -i?
   oi ― h ie. è ii - ie ( , ii () ia oi ia è iaia ), ie -i h è ie, - I. ia á ie , oi (oi h , io; á, ia), ie ó á (, ), ie I ia h á y ie:
  
   = I + = I ( i)
   = I + = IO + = + = ( ia )
  
   h :
  
   " áia oi oi ,
   h ,
   h ia
   hie oi .
   ― ,
  , hie , ia
   èoi , ,
   ia h ,
  
  h ia,
   h ia,
  è ,
  oi ia:
  -h è ia?"
   ,
  ia oi oi,
  oih iy
   oi.
   èia eyuü u ..
  
   , oi ie á , , y ch -i -i ia ia oi i , è á iy ia oi , oi : èia ia a, ïaii ia o ie (I-O) ia y.
  
  
   ―
   ― io
  
   i hh-, hie oioi, h ee .
   -h, è I, ii i h, oi hie IO ia èoi h èoi h :
  
   IO IO I
   io io yiy
  
   ― h oi è ie I-h:
  
   jo, jo, jo
  
   ― ia, hie jo ia (oi) ia, :
  
   jo, joioi, N-Io (Noi I), jo ..
  
   []
   -jo
  
   , iy -ia ie j-, -io jo- iaiy () h i , () h iaoi ia ( jy, yj ) èoi , () hie .
  
  
   9. ch
  
   ie . ia , - . h . ia jaoi , oi , ie -i Vh (). ia Vh e ia h ia . ia Vh oi . , èie Vh ie hoi ― ia è , heè. () (/) oi, (/V) oi :
  
   :
   , , ,
   :
   , , ,
  
   :
   , , ie, , ,
   :
   v, v, vaie, v, v()c, v ..
  
   ie yeoi , Vh y- h hò, 1735 *, ie oi ( 1758-) iiè hia e yi . ie " i hhi" (1917-18 .) ie . oi , ie oi ia è "ie-iá iy" ie oi oi 1917 . , ia h -ia hie, h -ia oi h oi oi ia y, h oih:
  
   ie h èia h ―
   , oi, h ― ie.
   h Vh ― hoi! ―
   ia ― oi yé.
   (.oi, "".)
  
   Vh ie , iy :
  
   []
   ï . èch (1696). Vh.
  
   Vh h e ie V:
  
   " áia oi oi ,
   h ,
   h ia
   hie oi .
   ― ,
  , hie , ia
   èoi , ,
   ia h ,
  
  h ia,
   h ia,
  è ,
  oi ia:
  -h èe ia?"
   ,
  ia oi oi,
  oih iy v
   oi.
   èia eyü ..
  
   ie . hie a io, ie ― ia ― a io.
   h, ie i, ie ia io. N ie iaiy "á" "i" , () ih " iie" ( "h" ― "" ― á èiy ), aia I "j", i h ia jaoi , ia Vh , - ih , i . i ( , i ie ) v ia v v.
  
   []
  
   hia, -, , h i, hi h I. ía ie-è , i v i hei h , , i via (v), i eiy ia ia - i (ie). v, v, v, via, v, vhi ia Vh h oi -h i .
   i h , -oi i , iy ie V, ia ie: Neva (i h), vi (h-ia ), VVivvc (ioia vc; vv ― ia ia h, i) .. yie iaiy , i V hie (-): i-ia (.. -), -yia (-), - (i ), hi, ()iia ( , . ii), , ( , "hei", . . 3) . Nèi V i , , iiy i : . - ― . -; . -, i-i ― . -èh, - ("i", "èi"), ..
   i I-Vh ie hi.
   , iy ie -Vh, ― v, ia ia.
   , è iy íaè, y ia è ie vpi - ie i i i ie v ― i ― .
   i h , i ie: ".."? .. ― "hia vpi", ia vci i h. via h ― hi ia ; iia h ― . ie h .
   ___________
   * N ia ivii i I, i (V, , , .), , èie 1735 . - , .
  
  
   10. ie
  
   hiy ie.
   ie , h , , , ie, F S. . i - ie : i- ( "ia" , ia , F) -i. i ie jaoi i oi-i i ie S, èh ie. ie oii i ia vpi ie.
  
   []
  
   ie h oih ia, oi iy ( ) ie oih-ia ie + , ie ie jaoiie h : -. ie S, h hie, ih 6. , S v F - èie . , èie iy - ie F. ie h ie v jaoi. ia- jaoi, , F oi , h Th (Ө) h (). , , oi ia oi i h. Neèia- h h, ia è í ?
   h. ia h he èie ie F S ie h. , ia h èie è ia oi oi . oi oi , oi jaoi, ie S (F) . -he "oi" èie , oi iy è oi jaoiie . N ie, ie è h h yiy. , , oioi oi , oi, , h, ie oi oi ia ia .
   . -cia h , - h h S―f :
  
   ...è via .
   ,
   iey ,
   oi , .
   iey 'é, f oi,
  - - ia,
   hia,
   èiy ,
  h h
   ia .
  
   , v h - ia ia cv .
  
   f h
   jaia-i ,
   h
   i-ia h.
   'h ie? h,
   .
  
   hi è ia oi , è èie he èiy ie : , iaiy h, i, i, h- Vh. ie , i jaoi ie F h .
   ia :
  
   èie:
   ― * (oiie )
   ― (ò a)
  
   i èie:
   ― (ia iè )
   ― G (ie hi)
  
   oi:
   I ― (ie )
   V ― U (ie )
  
   èie:
   V ― VV (ie ia)
  
   h oi ia h SS ie-oi v jaoi, oihiy c, ie S, oihiy .
   , ie , , è oi, -he oi, aiy-ia oi. oi (), - oi y, hie ie è h oi è èh áh.
  
  
   []
   ch ia.
  
   ia ^ ie h oi ia ji h h ie . ia oiia ê ** h ie h , iy . , - -oi ( ― hoi).
   -cia, , èh oi oi ie h.
   ______________
   * èi IX . èoi ï ia ie.
   ** è-ia i . . . i oi: é ― ê . ie ― oich.
  
  
   11. i !
  
   è ?
  
   []
  
   N h.
   i - ie . h ie h è h . è ê , - oi , h h h , h ia ie-i "i", i , ( h h i). h ê ie:
  
   F- I N
   A B G D E F-V Z H (-) I K L M N X O P (-) Q R S T
  
   ( è h i ii; ia i).
   Ê hia - ia " ie". i , ( è) ia oi ihò ie èi ia i V (w u h). ê, ie ia ie hia . , i h oi ie:
  
   - f-y-v -ħ i
   a b-w g d e f-y-v z u-h i k l m n x o p c q r s t
  
   ê ( ie h ):
  
   "Moŭ dádia samoix qestnoix prawul,
  kogda ne w shytky zanemog,
  on ywazhate sebia zastawul
  u lyqshie woidymate ne mog.
  Ego prumer ― drygum nayka,
  no, bozhie moŭ, kakaia skyka
  s bolènoim sudete u dene, u noqe,
  ne otxodia nu shagy proqe,
  kakoe nuzkoe kowarstwo
  polyzhuwogo zabawliate,
  emy podyshku poprawliate,
  peqalèno podnosute lekarstwo,
  wzdoixate u dymate pro sebia:
  kogda-zhe qrt wozèmt tebia?"
   Tak dymal molodoŭ powesa
  letia w poilu na poqtowoix,
  wsewoishneŭ woleiy Zevesa
  naslednuk wsex swoux rodnoix.
   Dryzèia Leydmulü u Ryslana u.t.d.
  
   ( wud ) i, I ia ie jaoi . Oo, ê ie ia, è, èie ioi :
  
   i <= u <= y <= ŭ / ü
  
   q => c => ç
  
   w => v
  
   , i "zh", oi è v è, oi iioo ie G ― ie oi jaoi v jaoi: ga, go, gu ― ge, gi (zhe, zhi).
  
   =
   = b, ( = Bb ) ―> Vv
   = Cc = Gg
   = Dd
   = Ee
   = Uu, Vv = Yy = Vv
   = Zz
   Hħ = Hh, ( = Hh ) ―> Ii
   Ii = Ii
   = Kk
   = Ll
   = Mm
   = Nn
   = Xx ( ."h")
   = Oo
   = Pp
   = Çç ―> Cc (.)
   = Qq ―> Cc (.)*
   = Rr
   = Ss
   = Tt
  
   ' = '
   ' ―> ' ia
   ___________
   * NB. i i (.) i ie , ie : casto, vstrecate, ptica, svecia.
  
   :
  
   ia => iia => ïa ― Rossïa
   i => iiu => ïu
   ie => iie => ïe
   io => iio => ïo
   e => îe = ïe ― russkïe
  
   => ói, oí ― dostóinstvo, svoíx
  
   , i () => oí ― proísxodit, proízvodit, vidoízmenenïe, poímnno, doístoriceskiy, proínvestirovate ( ie)
  
   eá/e => ä/e ― mäso, mesnóy
  
   => -ï-, -
   oi => -oi-, -
  
   i i :
  
   1. iaie: (.)i + j = ij => y ― lukomorye, krestyanin, zveryo, Ilya, konyak
   2. ie: i + ï = IÏ => IY ― rossiyskiy, angliyskiy, ubiystvo (kitaiskiy, armeiskiy, dostoïnoiy)
   3. ie: -i i i- => -i y i- ― v Rossii y inoix stranax
  
   oi :
  
   y ― sstema, Neu York
   th ― arithmetika, Thdor
   ph ― telephon, Philippiny
   h ― alkohole, Hitler
   ch ― technika, Christos
   f ― Frankfurt, futbol
   j ― Iakov, objekt (OB'IEKT)
  
   îa, îu, î ― dîalog, notarîus, stîçizm
  
   î, ê (. -.) ― alphavît, aêroplan
  
   ex- ― exsperiment, exzotika
  
   qv ― qvota, aqvarîum, êqvivalent
  
   J (?) ― Jamaika, John
  
   i
  
   Y.
  
   ot dushy, nashy, speshy!
   sluch ― sluchy, êpocha ― êpochy (-i)
   pomogy! drugye, drugyx, drugym, : dolgoiy (-i-)
  
   G.
  
   . noga, krug, kogia, noge ― nogy, krugy, kogi, nogi
   . nogy, kruga, kogi, nogia ― nog, krugov, koge, nogey
   . nogíe, krugu, kogie, nogiu ― nogam, krugam, kogiam, nogiam
   . nogy, kruga, kogi, nogia ― nogy, krugy, kogi, nogi
   . nogoy, krugom, kogey, nogm ― nogami, krugami, kogiami, nogiami
   . o nogíe, o krugíe, o kogie, o nogie ― o nogax, o krugax, o kogiax, o nogiax
  
   gealkiy ― gelete
   gltoiy ― geltete
   geuravle, dergiate, dergiu, droge, drozgi, gedate (gèd-), Ggele, svegïe
  
   Egypet, gîtara, legênda, gêologîa, religîoznoiy, Evgêniy Onegyn, geandarm, dgiazz
  
   C.
  
   cêrkove, cîrk, cylindr, coiplnok, cêare (ceare)
  
   . ulica, konec, svecia, vrace ― ulicy, koncy, sveci, vraci
   . ulicy, konca, sveci, vracia ― ulic, koncov, svece, vracey
   . uliçie, koncu, svecie, vraciu ― ulicam, koncam, sveciam, vraciam
   . ulicu, konec, sveciu, vracia ― ulicy, koncy, sveci, vracey
   . ulicoy, koncom, svecy, vracm ― ulicami, koncami, sveciami, vraciami
   . ob uliçie, o konçie, o svecie, o vracie ― ob ulicax, o koncax, o sveciax, o vraciax
  
   nemecskiy ( rus-skiy, francuz-skiy, shved-skiy)
   Donecsk ( Moskov-sk, Irkut-sk, Kislovod-sk)
   odinnadsate ( odin-na-deseti), dvenadsate, dvadsate, tridsate
  
   -ciu, -sciu : zvuciu, placiu, tresciu, isciu
   -ciat, -sciat: zvuciat, tresciat
   -cia, -scia: zvucia, trescia, placia, trescia
   -ciut, -sciut: placiut, isciut
   -ciasciy, -sciasciy: zvuciasciy, tresciasciy (zvuciavshiy, tresciavshiy)
   -ciusciy, -sciusciy: placiusciy, isciusciy
  
   ceudo, ceustvo, sceuka, osceuscaiusciy, obsciaia, obsciuiu, obscïe
  
   .: cvet (. çvet), sckola (. shkola), pomogce (. pomogèce)
  
   ê:
  
   "Moy dädia samoix cestnoix pravil,
  kogda ne v shutku zanemog,
  on uvagiate sebia zastavil
  i lucèshie voidumate ne mog.
  Ego primer ― drugym nauka,
  no, bogie moy, kakaia skuka
  s bolènoim sidete i dene, i noce,
  ne otchodia ni shagu proce,
  kakoe nizkoe kovarstvo
  polugivogo zabavliate,
  emu podushki popravliate,
  pecalèno podnosite lekarstvo,
  vzdoichate i dumate pro sebia:
  kogda-ge crt vozèmt tebia?"
   Tak dumal molodoy povesa
  letia v poili na poctovoix,
  vsevoishney voleiu Zevesa
  naslednik vsex svoíx rodnoix.
   Druzya Leudmily i Ruslana i.t.d.
  
   Zametim, cto zamena bukvy V n i izmenenïe nacertaniy ostalènoix bukv dat sleduiuscee sootvetstvïe:
  
   Latinica i kyrillica kak dvie graphiki russkogo pisèma.
  
   A B G D E U/V/Y Z I K L M N X O P Ç/C R S T // (G) SH TH PH/F CH
   / /V ― I // Ө
  
   ii i vii ie ii iè.
  
  
   []
   vii "" 1708 .
  
  
   []
   ie ie . i i 1710-1735 . ( ii ê. )
  
   ie ie ― ie oi ( i, ii )
   ― " " (... 1100 . ., 1988)
   ― iia ê io ä
  
   - θi ― i, i
  
   ― i i iï i ( i, oi, ie, i, ia ) ie
   ― oi i i-- (" ii i ioi ")
   ― i (. S)
   ― oi è Ê ― Vi ― i êvie (íi ):
  
   I ―> ( ia )
  
   V ―> B (ie V = Vi)
  
   Y ―> OI / (ie Y = Vi)
  
   , B, G, D, ... , T = , , , , ... ,
  
   G ( I E), SH, TH, PH, CH <=> , , Ө, , X
   __________________________________
  
   "Mo äia aoix eoix ai,
  o e aeo,
  o aae eia aai
   ie oiae e o.
  Eo i ― i aa,
  o, oie o, aaia a
   oèoi iee ee, oe,
  e oxoia i a oe,
  oe ioe oao
  oioo aaiae,
  e o oaiae,
  eaèo ooie eao,
  oixae ae o eia:
  oa-e oè eia?"
   a a ooo oea
  eia oi a oooix,
  eoie oei evea
  aei ex oíx ooix.
   èia eiū (. . 5) aa ...
  
   i i i ï i i , o ia i ii (. iï II):
  
   ― tkim brzm dstigts neobchodimoe i dostatocnoe stvtstvï grphii ltinsky i russky, ktro sldut po vozmogènosti sochraniate pri vnesenii popravok i dorabotok v odnu iz graphiceskix form.
  
   i ia i i ia.
  
   ... ii , i, i, ii?
  
   i . i- ïe ii i i ï, ia ie -ia ii è-ia è i i i yi i . , iie è i (i) i i íi (, è ia) ii, i è-ia ii, ie ui oi ū ū èi u u.
   i ii jaoi ( i, ii jaiie oi èiy ):
  
   . ― , ...
  ii- -:
  (i) ħcħ
   ħy yio
  
   []
  
   ia i
  , .
   iū.
   ― ħv' ÿy ÿ?
  
   ê i i U i - ï , i I-Vi , Vi ia, ï . i i iaiyi (ć, ç) . i, i G ( => => G) ii, iiá jai iioo ïe "h/h", i -oi i. ia i i i i jai ie i ïa:
  
   a b c d e f g h i (k) l m n o p qv r s t u v x z
   x i v v /
  
   i iïa vi:
  
   ia i, iiv i v i i i, ? . ; iio i i. iv i , i , i i . Iv v ii , ; v ii , iiy, v iy i.
  
   i i ii i i , iiia, è i "v + ia" ie K jaia "iia " ― ïe q, io oi-oi è i. :
  
   Esli Bogh sozdal vsie vesci blagymi i net nicego, cto ne-boilo boi im sozdano, to otkuda zlo? Otv. Net zla po prirodie, no imia êto daetsa otsutstvïu dobra. Poêtomu dobro moget boite bez zla, no zlo ne moget boite bez dobra, i ne moget boite zla tam, kdie dobra ne-boilo. A posemu, kogda govorim "dobro", chvalim prirodu vesci, kogda-ge govorim "zlo", poriçaem ne prirodu, no nedostatok, protivniy e blagoy prirodie.
  
   i , ïe ii i i ― i ii ïa " vpiiie". ia i ê , ïaia îa i iý è , , ia , i. , , ê i i i- ïy i, i iïa /Q, /W, / .. i , iyi i G , L , .. i, i, "Iio i i" i-ia -e , "International Business Mashine" i , ïe i i ïa è . , iïe ïa i vi i-ia ïe, ïe oi o vi íi-ia iyï iïe. ie ū ie "vpiiu" iiū iaiy iaiū i, u iu iiie iy ê i uii. , i i , iïe i i i , i i i , ia ia i ― i.
  
   []
   ii . , 2010.
  
   iïa i jai iïa , i e ia ii i i i.
   jai ïe ii ― i, i "ia vpii" . ia i ièie iïe i ii i i iaïa ( e í jai, ie i ii "ii" "iïi") ― i ii , i ia ia " ivii " i jai.
   i , i jai , -oi -ia ia èïa i i i.
  
  
   12.
  
   i ie-è i.
   ― ê e i.
   i i ïa c: i (io, iio), iiii (o v ), , i, , i, ia (i), ie-iii (. . iè i), i , , i ia.
   i .
   .
   ― ê i i.
   ieia iie i ä ïe è iè ie , ï i i i ( ), i ia ( ) i.
  
   []
  
   ia i i iïe, ïe iaïe ïa , èoi ioi ïa*.
  
   []
  
   i , ― ê i (), ( ie i ) iy iäi ii-ioèi i, - iaiy , i i "ii", "i", "ii" . .
   ïe ― ê i . i- ïe ii i i ― ê ie i ii i ï. i ie ii i ia i i ii ia ä, vi i, iii i i i iè. ê:
  
   >/ >/>/ / >/>/>/
  
   ... iie .
  
   - ". ."?
  
   i:
  
   " ū ii iaïe ū iia ie u u ii i iu ( ò è ) i oi iii ".
  
   i
  
   ia vii ― ê é iè, íi :
  
   1. ïe i (iai ) "vpii" ( i i êi ).
   2. ia vi ii i.
   3. i i ie.
  
   __________
  
   * ie i i ïa i I, 13- 17- "vi", i oi ii i (), ä oi "" (v, ii, i, vi, ), i i () i i (), ie i êi . eia I, i "ia" ― ê ia, i, iie :
  
   --v- -C-
  
   ― " ", i- ê ia , i ïe Iyie. ia , i (" ; , i (!) ia"), i "i ", "i ":
  
   5o + 2oo + 6 + 5o + 1oo + 6o + 2oo = 666
  
   i i, , NERO(N) CAESAR, i 666 e 5o ( = N ) i ― 616 ― i, i iîai i.
  
  
   Ï , ...
  
   ia iïa // Kratkaia istorïa Alphavîta
  
   ie i.
   ie iïe ie ― io vio ― ia -oi iie. i ê iia, - ï oi oi i, oi ia jaï i-ia i . ieèiy ( i, i, i, oíe i i "ïa i") í ie. ïe iy, ie ïe e , , , iï iie. i , - ïe ê i e , ia iie . ê, iaia i ia i i i vθ , : ie i.
  
   ― alt.ru ―
  
   Ncl pisemnnsti nizvstn.
   Dvie drvnishïe pisemnnsti zmng shr ― shumrskuiu i gyptskuiu ― issldvtli nchdiat kk-boi v gtvm vidie. Gvrit b êtm n priniat, tk-kk pdbn plgnï plch ukldoivts v rmki nucnoi prdstvlniy, sglsn ktroim vsiak javlnï dlgen rzvivt-sia t nicg k prstmu i t prstg k slgenmu. S pisemnnstèiu ( tk-g s mtllurgîy, strnmiy, mtmtiky, stroítlestvm i drugymi drvnimi "znnïami nitkud") dl bstít incie. Smi drvnïe utvrgediut, ct pisem i drugy rmesl prpdnsli im bgy, rzumts, v zkncnnm, gtvm k primnnïu vidie. tvt n vstrcniy vprs, kt-g tkïe êti bgy i kt im pdril rmesl i znki, triats v glubinie vkv. Pêtmu, prdstvliaia drugym issldvtliam rsputivt slgeniy klubk drvni mythv i lgênd, skgm prst: ncl pisemnnsti nizvstn.
  
   ― alt.ru ―
  
   ie, ä ei i, i XV-XIV .. . ê. í i i ie, iy i-i - i ia. i () ii ie i- oiu ū ie-e i iiū iei u iei ("ièe"), ï i oiu ū oii iaï (, u ), u i jaoi. E , e, ï iï ie í ii e i oi e íe ï oii, ia , oi i. ia , ( . ï i ― , "ï", θ, "") . ï , e iie 16 aiee i ; ï ê i i i ii v. i jaia , i ii jaoi i - iy i . -oi i-oi, i i iii , i i ie i- ie 22-, iiíi.
  
   []
  
   ― alt.ru ―
  
   t shumrskg pisem, crz räd psldvtleni izmnniy, primrn v XV-XIV v.v. d n. ê. prízshl tk nzivm ugritsk pisem, p imni stvtstvuiuscg drvni-smitskg gsudrstv n svr-vstcnm brgu Srdizmng mria. Iz stn znkv smislvg (slvsng) klinvidng pisem kkim-t brzm boili tbrny nie-sklek prsti kmbinçiy vrtikleni i hrizntleni crt ("klinyev"), v stvtstvï ktrim boili pstvlny n smoislvi pniatï (slv, krni slv), zvuki ugritskg jazoik. Ett prlm, skcek, izmnnï pdchd k smmu pnimnïu pisemnnsti prízshel v istrii clvcstv tlek din rz i n mg boit rzulettm smprízvleng tcnï sboitiy, n nsmnnn prdstvliat sby rbtu dng clvk, imni ktrg moi n uznm nikgd. Kk i vsiak nv dl, lphvît (p iskgennomu nzvnïu prvi dvu znkv ― lph, "ucnï", i Bth, "dm") trbvl pprvk i drbtk. st snvnï plgt, ct v prvnclenm vidie lphvît sdrgil 16 naiblee prsti znkv; ukznï n êt cisl imts i u drvni grcski i rimski vtrv. Stl ml cisl tcsti objasniats tm, ct glsni zvuki v smitski jazoik sbimi bukvmi n bzncli-s i n bznciuts d si pr. Kk-boi t ni-boil, n v tt dlgoiy ili krtkiy istricskiy mmnt, kgd cisl bukv v ugritskm lphvitie utvrdil-s n urvnie 22-, nm uznli phinikiycy.
  
   ― alt.ru ―
  
   iiiii , i ï i i . i via, ia iū vū, iiii ie i e . eoi iy i, oi ii ii, íi ï ï i i i, oii ia i ii ie ï. E , e ie i ie oìi ie-e i i ii, ia ia èi i ii. i, oi i, iiiii i i vie ( îie) ii, i iie. ie iiiiïe ― ê -oi i ie, ii i. i iai, i ii-ia ii "i" ia iiii (, ei i ieie ). i i i ei ï. , oi iiiiïe i ia ie, oii ia iia , iíiaia , i ï i. , , e, i yia, iyi iiiii , ii i íï ê i: íi ― iia jaiai ia i. i ie i . , i ii, ia "iiiiio ". ï ie i iiii u -e u i, i ū ie, iū i u iie i-ia.
  
   []
  
   ― alt.ru ―
  
   sli psmtrt n phinikiyskiy lphvit, t vznikt scuscnï plny nsglsvnnsti v pstrnii bukv i i sstvni csty. dinstv stylia, chrktrn dlia luby grphicsky systmy, v phinikiyskm lphvitie bnrugit dvlen slgen. struglenoi bukvy crduiuts s kruglimi, prmoi linii s vlnistimi, i vs nbr prízvdit vpctlnï slucïn pdbrnni rznrdni risunkv, voiplnnni bz vsiaky zrimy ili mislimy zknmrnsti v pdchdie k izbrgnïu. Et strnn, pskleku rukie pisc lghcie voìucit nie-sklek prsti i tcni dvigniy, cm utmliat sbia slgenstèiu i rznbrzim distviy. Vs dnk uprstits, sli moi prdplgim, ct phinikiyskiy lphvit st ppitk izbrzit n ppyrusie (ili pdbnm mu mtrîlie) lphvit ugritskiy, suscstvvvshiy n glinie. Dvdst dvie phinikiyskïe bukvy ― êt kk-boi crk dvdsti dvu bukv ugritskg pisem, prispsblnni pd iny nsitl. Tgd stnvits pniatnim, kk tri pstvlnni drug n drug sugiiusci-sia vlv ugritski "klin" stnviats phinikiysky bukvy (tcn, zrklenim e trgnim pri pisemie sprv nlv). brisvk slgeng ugritskg D dnim bleshim knturm tk-g pddets ulvlnïu. Nsmnnn, ct prvoi phinikiyskïe piscy prkrsn prdstvliali sbie, kk voigldit t ili inia ugritskia bukv, vidízmniamia i rukmi, i pri nbchdimsti vsgd mgli prïti brtn n glinu. S vrmnm, dnk, ptrbnst v pmti tpl nstlek, ct svrmnnim leudiam, nslduiuscim phinikiyskiy lphvit, dg n prichdit v glvu prsldit príschgednï êtg lphvit t ugritskg: príschdit rvn brtn ― rditlia objavliaiut ptmkm i stnviats v tupik. b ugritskm lphvitie nicg n znli ug grki. Vprcm, grki bili n dinstvnnimi, kt prnial "phinikiyskuiu grmtu". Vs rznbrzï svrmnng zvukvg pisem svdits crz psrdstv phinikiyskg lphvit vs k tm-ge dvdsti dvum znkm drvng Ugrit, svrshivshg tky prvrt v grmtie, ktriy nikgd i nikdie bl n pvtril-sia.
  
   ― alt.ru ―
  
   i (i, i, -), ia "oi" (, K) ï (F-i, -e Si), i ie-oi oi oi i . iie i ïe ïï iie, - i. í eie?
   ia i ie IX , i-i (iiai ie-e ia vi) i ia i, ia ii i (. "ï ie" i ). iï í ii ei i , ie (, ï), i i i ia ï , i -i (oi N, N), .. iai ê i i i. ï , vi "vii" , , .. ii i, e ie ê i "uū" vpi. iia i,
  
   []
  
   i-i i eoi iy ia. ia ū u, ii i, -oi i (ia "vii"), i iia ie oii-oi . ie , ïi ii i i , "vii" ia - i*. -e ia- "vii"?
  
   ― alt.ru ―
  
   Grki dbvili bukv (Phi, Psi, h-mg), prstli uptrbliat "nnugenoi" bukvy (Çde, Qpp) i ncrtnï (F-digmm, n-ge Stigm), prvrtili nie-ktroi sglsnoi v glsnoi i stli pist slv nprv. V tkm vidie i bnrugili lphvît ppvshïe v znu grcskg cêrkvng vlïnï slvinie, kgd im zchtl-s pist. Ct prízshl dleshie?
   Vziav z snvu bukvy ustvng i skrpisng svrmnng mu grcskg pisem IX vk, Knstntin-Philsph (priniavshiy z nie-sklek dny d smrti mnshstv i nv imia Kyrill) sstvil zbuku dlia slvin, ktria vschitil svrmnnikv (sm. "Skznï pisemn" Crnrizc Chrbr). tlicï t grcsky zbuki sstíl v pribvlnii uglenikv ili zkruglniy k bukvm, v iny pstnvkie bukv (nkln, brscnï), v brzvnii nvi sctniy bukv dlia bzncnï zvukv, ktri n-bil u grkv (nsvoi N, N), i t.p. V uzkm krugu spçialistv êt zbuk izvstn i sics i nzivts glglicoy. Prdstvlnï tm, budt Kyrill izbrl "kyrillicu" s e , B, i t.d. n imt nikki snvniy, pskleku pcti vsie êti bukvy bili "izbrtny" zdlg d Kyrill. Imts strinnia grviur, n ktry Knstntin-Philsph dmnstrirut vnv brtennoi im bukvy grcskmu ceariu Michaîlu. Znia nrvy tg vrmni, nt nikki smnniy, ct sli-boi prvy pkznny bukvy bil bukv (prvia bukv "kyrillicy"), vlikg prvucitlia v luceshm slucie voignli-boi kk shrltn. Krmie tg, iz slucïni pripisk drvni piscv izvstn, ct pd imnm "kyrillicy" dlg vrmia pdrzumvl-s imnn glglic*. tkud-ge tgd vzial-s "kyrillic"?
  
  
   []
   viiiū ia, vii i.
  
   ― alt.ru ―
  
   , i , í , "vii" i ― ê . i e , "viiie" i i ï, iie ― ii. Ii ê , oi ïe ï oii oioi iïe, i i , i oii .
   oi , ï vpi, vii i-ia i , i , i ei ia ïe y.
   ie iia i ê , oi-oi ie ii, i i ï. ê i? ie-oi .
  
   ― alt.ru ―
  
   tvt, kk ni strnn, sstít v tm, ct "kyrillic" i glglic ― êt dn i t-g. Rznic tlek v tm, ct v "kyrilliçie" snvny krpus grcski bukv prdstvln v grcski ncrtnï, v glgliçie ― v slvinski. Istricski êt znct, ct bl prstoi grcskïe ncrtnï voitsnili s vrmnm bl voiceurnoi slvinskïe, stviv ntrnutimi t, ktri voitsnit n smgli.
   Inoimi slvmi, nlgnï grcsky zbuki n lphvit Kyrill, s stylizçiy stvshi-sia bukv pd grcskiy lphvit, i det tt ndnrdniy sstv bukv, ktrim plezuiuts sgdnia russkïe leudi.
   V dnny rbtie prdpriniat ppitk ndnrdnst êtu ubrt i pkzt, ct tky shg boil-boi vplnie prvdn s istricsky, grmmticsky i prkticsky tcki zrnï. Ct êt zncit? Pdvdem nie-ktroi itgy.
  
   ― alt.ru ―
  
   o eix, c icoieco o eï, ii ― , , , , , , ― ê í - ieie i, i , i (vi) i ie. i ― I e ( -) I ― oi ïa ie , i . ï iïe i i oi ïa i . i , ïe a ieio iï, i i ïa. e ïa i , o oeooe ooeï, ooo ceic oaiaeca cci eoe, coa e, ueo u-a eooū eexoa, oïe aiecïe cicooie yoc, aie, e a oooc oaeo oeoae-cia aic aîao ( ooaï ccix co) cai i eei ao oco ooca a "Coeo coie --O------I ?"
   Iïa -i ie ― ê iū, iū, i iū u iū ii iū ïe**.
  
   ― alt.ru ―
  
   Vo pervix, s istoriceskoy tocki zrenï, voseme slvinski bukv svrmnng russkg lphvit ― , , , , , , i ― êt vs, ct k nstíscmu vrmni stl-s v russkm pisemie t glglicy, plny slvinsky zbuki, plgnny Knstntinm (Kyrillm) v snvu slvinsky pisemnnsti. sc dvi bukvy ― Ius Bleshy (ili -nsv) i It ― voishli iz uptrblnïa srvnitlen ndvn, v vsmndstm i dvdstm vki stvtstvnn. Prcï slvinskïe bukvy ustupili sví mst grcskim v prvoi vk suscstvvnïa slvinsky zbuki. Tkim brzm, prchd n grcskïe bukvy imt ncal i dlitlenuiu istrïu, n d si pr n plucil zvrshnïa. gltlensti zvrshnïa mgen sudit p tmu, ct to promegeutocnoe pologenï, v kotorom seics okazivaetca russkiy celovek, sozdaet emy, imenno iz-za nepolnoty perechoda, mnogye prakticeskïe i smislovoie trudnosti, naprimer, ne daet vozmogenosti normaleno polezovate-sia latinsky klavîaturoy (bz urodovanï russkix slov) i stavit v tupik pri reshenii takog prostog voprosa kak "Skoleko bukv v slovie P-R-O-D-U-K-T--I ?"
   Istrïa vstcn-slvinskg pisem ― êt pstpnniy, dlgoiy, d si pr n zkncnniy i kk sldut n sznvmiy prchd s slvinski ncrtniy n grcskïe**.
  
   ― alt.ru ―
  
   o oix, c i o eï, oooi coca ycc a o-oi ojacie oïe aooeoc cco jaoia, oooie acoíaee eia aeeū eeoai caiacix eecix o.
   . . .
   ― o aeo e oi eeee jioix jaei, ce ooix (i i íïa) oao eie ocaiaeca icix eecix aeaïx, e eo-caiaco iie. oie o, jcoce oocie oco eoxoia ia eï ee cocoíaï jia caoeï cä c jia ocei.
  
   ― alt.ru ―
  
   Vo vtorix, s grmmticsky tocki zrenï, odnorodniy sostav russky azbuki mog-boi projasnite mnogye zakonomernosti russkog jazoika, kotoroie v nastoíascee vremia zatemneny ceredovanim slavianskix i greceskix form. Kratkïe i nekratkïe glasnoie:
  
   polèz ― polézn
   bòchl ― bórvn
  
   prízvdnoi sglsnoi i poziçionnoe ceredovanïe:
  
   pist ― pisht
   pachate ― pashet
   drug ― druzey ― drugite
   otec ― otecestvo
  
   silovoi crdvnïa:
  
   md (citay: mód) ― mdók
   mäso (citay: más) ― msnóy
  
   crdvnïe prst i nsvo:
  
   nsit ― nsu
   sm:t ― sm:tk (smut ― smätk, metege)
  
   dinbrzïe v spregnïa:
  
   stï-at ― dli-at ― spsh-at
   zni-ut ― kli-ut ― kld-ut
  
   tmticsk sklnnïe:
  
   zml(i) ― n zml(i)u ― k zml(i) ― zml(i)y ― zml(i)mi i t.d.
  
   ― vot daleko ne polniy perecene jzikovix javleniy, sute kotorix (dinstv krni i chrktr slvízmnnïa) gorazdo cetcie prosmatrivaetsa v cistix greceskix nacertanïx, negli v smshnnm greko-slavianskom vidie. Kromie tog, jsnoste v voprosie bukv prosto neobchodima dlia izucenï drevneg sostoíanï jzika i ustanovlenï sväzy c jzikami rodstvennimi.
  
   ― alt.ru ―
  
   eèix, c eoiec o eï, aeeï caiacix eecix aeai ooae coyioae eie a ai ooc, a o aoe Aa oie o aoe e aioie aeaï. Oe coica oy, o Au u, i iū. i, iaia a i; i ; i i, iiii, , i, i-iii, ia, i, , i, i , , i i. êo oiaï ceye ii coeeo ooaoe aio eexoa o oo aeaï ( i) o, aeaiee aoe ooi ooc cc aiiai: ocio eiae aeaïa eeax aū ū u o cū cooyocu ; eoycio ― eiae ū e cū ï o oioū cooocu. eo aeie, o cco iceie aio eexoa co caiacix aeai a eecïe ioa eie e oioiao-ce, oca ― oc c ï aîa oïe eooaï. Cae oeeo: i i, oaee i eooo, e oae eie eec, a oaeï eec oae eï icae ccïe i ieeï caiacix .
  
   ― alt.ru ―
  
   V tretèix, s metodicesky tocki zrenï, razdelenï slavianskix i greceskix nacertaniy pomogaet sformulirovate i reshite taky vageniy vopros, kak cto takoe Alphavît vobscie i cto takoe eg razlicnoie nacertanï. Otvet svoditsa k tomy, cto Alphvît st n ct in, kk tblic ncrtniy. Bukv st svkupnst e ncrtniy, brzuiusciaia strku lphavitny tblicy; klicstv strk rvn dvdsti dvum; stlbc tblicy stvtstvut ugritskmu, phinikiyskmu, grcskmu, hbriskmu, drvni-indiyskmu, rmianskmu, gruzinskmu, rbskmu, ltinskmu, slvinskmu i, vzmgen, runicskmu nbru ncrtniy. Iz êtog ponimanï sleduet n prktiki sovershenno odnoznacnoe pravilo perechoda ot odnog nacertanï lphvît (stlbc lphvitny tblicy) k drugomu, razreshaiuscee nakonec i zlopolucniy vopros russky latinizaçii: dopustimo meniate nacertanïa v predelax kagedy bukvy i po vsy sovokupnosti bukv; nedopustimo ― meniate bukvy megedu sby i ncrtnï po voibrocny sovokupnosti. Netrudno zametite, cto v russkom pisemie pravilo perechoda so slavianskix nacertaniy na greceskïe nikogda pregedie ne voipolnialo-se, i otseuda ― trudnosti s dvïny klavîatury i procïe nedomoganï. Skagem opredelnno: vldt ltinsky zbuky nbchdim, n ovladete iu nevozmogeno, ne ovladev pregedie grecesky, a ovladenï grecesky i oznacet umenï picate russkïe knigy bz privlecenï slavianskix bukv.
  
   ― alt.ru ―
  
   (aei cax, o, oie ooia, caiacïe aeaï co cooyoc ie e xie eecix aicix, êy yio ice coaee caiac a ocai ooa ae aie icoy; ee ce ie o o, o a acïe eeax ica e ceiaica c ici, a ū eeax coa oū iaeae oū aoo-oū cvceie.)
  
   []
   ai ie (aoia), oia "i ".
  
   ― alt.ru ―
  
   []
   To-ge greceskim pisemom + , , , , Ѧ, Ѫ, Ѣ (kyrillica).
  
   (Zametim v skbkax, cto, vobscie govoria, slavianskïe nacertanï v svoy sovokupnosti nicem ne chugie greceskix ili latinckix, i êtu trudnuiu misle sozdatele slaviansky azbuki Konstantin vtolkoval dage papie rimskomu; rece vseg lishe o tom, cto kak arbskïe cyphry v predelax cisla ne smeshivaiutsa c rimskimi, tak i bukvy v predelax slova dolgeny prinadlegiate odny znakovo-zvukovy systemie.)
  
   ― alt.ru ―
  
   , aeeï oäa aaie oe ocie xooi eoo ia caeï oix aaiecix oio, eiix-cia ycco ieie -a ayeï aia cooo eexoa aeai (o ye ccyio cooy: "ixa", "Өo", "ave", "vi"; "io", "io", "avo"; " ― i" . .); -a ceeïa oū cicoū cooū icea ("i" ― ceeaia "ï" ― o, "xcoc" ― oei "xicoc" ― (vo)oaai, "o" ― ocoa "(ee)" ― y .); eo -a ooeï Aa a a ecix ye, ooo oo iae oicie aio-ie , a aie "oici" y I, a o cci eoe coce eeca oiae, o , oa ie I. aia ea, ïe , eeco IA a caiaci ai I (, oiee -ocooe) aix coax a cï ia ia .. e oaaa i aiec (ceeï aeai), i iec (ocoo "e" êix coax ioa e-oio), i ii ( i i i- IA). oc eaoix co, eoaiecix aai, cceix , aix exiecix eio, a ae c êix co, oe ee cco jiie o-e ei coca, o o c iie, c yaai oo íoeï ooei jiie-icoiie eï o x aao eï. ai ao, eceï jacoc ooc aeai oci e oeo ooieï aooc cco jia, o i i i e ie.
  
   ― alt.ru ―
  
   Ztm, navedenï porädka v alphavitie moget poslugite choroshim predlogom dlia ispravlenï mnogyx grammaticeskix oshibok, utverdivshix-sia v russkom pisemie iz-za narushenï pravila sovokupnog perechoda nacertaniy (no uge v russkuiu storonu: "Michaîl", "Thdor", "Pavel", "Kyrill"; "kino", "mikro", "avto"; "mgnît" ― "mgnîtizm" i mn. dr.); iz-za smeshenïa zvukovy i smislovy storony pisema ("mir" ― vselennaia i "mïr" ― poky, "chrîstos" ― polezniy i "christos" ― (myro)pomazanniy, "fon" ― osnova i "(tele)phn" ― zvuk i pr.); i v cêlom iz-za otnoshenï k Alphavîtu kak k nabru detskix igrushek, iz kotorog mogeno vziate i voibrsite kakuiu-nibude bukvu, kak naprimer "voibrsili" bukvu I, tak cto russkiy celovek sovsem perestal ponimate, cto n dlt, kogda pishet ili I. Vzvrtnaia zmena, v srdnïe vk, greceskog Ia na slavianskiy Maliy Ieus (, boivshee -nosovoe) v takix slovax kak Rssï, slvnia, zmlia i t.p. ne opravdana ni graphiceski (smeshenï nacertaniy), ni grmmticeski (nosovog "e" v êtix slovax nikogda ne-boilo), ni istricski (v drvni knig pisl-s imnn IA). Korpus megedunarodnix slov, gêographiceskix nazvaniy, sbstvennix imen, naucnix i techniceskix terminov, a tak-ge csty êtix slov, dolgen imete v russkom jzikie tot-ge bukvenniy sostav, cto i vo vsem mirie, s ukazanim tocnog príznoshenï pri otklonenii v jzikie-istocnikie ctenï bukv ot ix alphavitnog ctenï. Takim brazom, vnesenï jasnosti v vopros nacertaniy poslugit ne toleko povoishenïu gramotnosti vnutri russkog jzika, no i ustrnit rzriv mgedu russky i mirvy kuletury pisem.
  
   ― alt.ru ―
  
   , iï ii i i jii , a, ii ji. , i ïa ū ïi ū iū ji, i i i i , i i . ê , i ä ji, iï èiy í i äio i i ( ä ), iï ii i . i i i oi i ji, i ji ― i i . Ii, , i ä, iïa i . ia eï oiaae c ic o ycc oee oeo eï i o oceaao ea. ceocoï a-e ï ï ji. a o iaï a oci icoie jia, caoyaeï aoa.
  
   ― alt.ru ―
  
   Nknc, vnimnï k bukvm pvisit intrs i k drugym jzikvim vprsm, v castnsti, k cistti russkg jzik. N skrt, ct psli prgnïa v chldny vïni v srdstv prpgndy stl gspdstvvt plu-russkiy jzik, pricem dli instrnni slv v nem nprrivn rstet, dli russki stvtstvnn pdt. Plch êt tm, ct instrnn slv n imt rdstvnni sväzy s slvmi rdng jzik, i mishlnï smsèiu sví i instrnni slv det v cêlm bl bssväznuiu krtinu mir (v ktrm vs sväzn s vsm), cm mishlnï cistimi rdnimi slvmi. dinstv mir luceshi voirgits dnim jzikm, kk dinstv jzik ― dnim ncrtnim lphvit. Izik, kk i mzg, bgtt z scet rst vnutrnni sväzy, n vgivlnïa ceugrdni kltk. Dlia umenï voiragiate sví misli po russki ocene polezno ctenï knig do vosemnadsatog veka. puchl skvernoslovï tak-ge pddets ksvnnmu lcnïu crz uvgnï k bukvm i jziku. Tak cto vnimanï k bukvam poslugit i cistotie jzika, i samouvagenïu naroda.
  
   ― alt.ru ―
  
   a, iū u ― ê iiu iiū-ci , i ói. ï ê (1) cooecye ii iū u ccū oū, (2) ojaciae coï cco jia, (3) eae aiecio ū iiu, cyi oieï aooc a o yijioo, a eyaoo aceie.
   , - ie ii i -i i ï, ***. i i, ä io ie-e iū ū i i i jaoi, ii ie-, i ei iï i (i) ― ie i i ï i iei .
  
   ― alt.ru ―
  
   Itak, rznrdniy sstv russky zbuki ― êt skr e istricski slgivshiy-si ndsttk, cm rgnicsk dstóinstv. Isprvlnï êtg ndsttk (1) sootvetstvuet istricskmu chdu slvinsky i russky grmoty, (2) projasniaet ustroïstv russkog jzika, (3) reshaet prakticeskuiu prblmu dvustrnny trnslitrçii, tk-g slugit povishenïu gramotnosti kak vo vnutri-jzikovom, tak i v megedunarodnom aspektie.
   Ct ksts tg, budt-li v kncnm itgíe tkz t sttk slvinski ncrtniy imt kk-lib prkticsk zncnï, pkgt budusc***. Sstvitle ndets, ct vzgläd n russkuiu grmtu s nie-sklek ngidnny strny nicg n tnimt u cênitly russkg jazoik, vzmgen i pribvit im nie-ct, skrit d t pr v bsszntleni dvignï ruk i v tk nzivmy rdvy (gênticsky) pmti ― nsldstvie mngoi i mngy vkv trudng i glubkg vldvnï russkim pisemnnim slvm.
  
   []
   _______________
   * V 1047 g. nvgrdskiy pp Upir Lichoy blgdrit Bg z t, ct spdbil g prpist knigy sii "is kurilviç", chtia p tkstu vidn, ct spisivl n ix s glglicski brzcv.
   ** Bleshy Ious prsuscstvvl v Blgrii d 1945 g., liy Ieus boil tmnen v Srbii v 1868 g.
   *** Nmng mtmtiki. Iz bscix sbrgniy pniatn, ct dlia togo, ct-bi nvvvdnïe bil uspshnim, n dlgen bit () bzshibcnim (chtia-bi v snvni plgnïa), (b) n perstupt poroga nvizny ― psychlgîcskg fktr, mshiuscg ludiam vsprinimate nov; (g) svvrmnnim. Rscet procênt nvizny dlia nshg tkst, t.. tnshnïe izmnenni bukv k bscmu i cislu, det vlicinu 45,5/400, t.. 11% (bukvy -I, -I, -IE mniaiuts nplvinu). Mng ê ili ml? Rfrm 1918 g., priniatia n ur, iml n êtm trzkie pkztl 28/422, ct sstvliat primrn 6,6%. Rfrm 1708-10 g., priniatia bzgvrcn-prinuditlen, ksl-s v snvnm shrift (frmy bukv) i prpusk udrniy, i tlek z scet zmn -, IA-, IE- (strinn IEMO, IE) nbirt v nshm primerie kl 3,3 prcênt sbstvenn grmmticsky nvizny. Plniy rscet p csttm vs bukv (n p tdlenmu tkstu) det primerno t-ge cyphry: 3,5%, 7%, 11%. Prg nvizny (10-12%) prdliats sprimntlen (iz nbleudeniy) crz spstvlnïe uspshni i n uspshni nvvvdniy s prdlennim prcêntm nvizny v smi rzlicni blstia. kim brzm, sm izbrttl mgt voicislit, gedt ili n gedt g prdlgnïe uspch. Cyphry pkziviut, ct nicg strshng v "Lghky kyrilliçie" nt.
  
  
  
   i ï // P r i l o g e n ï e
  
   I. Inostrannoiy otdel russkogo pravopisanïa.
  
   Bukv Ygica pishts v slduiusci grcski slv:
   Amtyst, pklypsis, pkryph, nvryzm, brytn, bryolgîa, btyskph, batysphera, bryll, byssn*, gyps, gryphn, glyçerin, gyrskp, gymnstik, gymnzïa, gynklg, dithyrmb, dynstïa, dryd, dktyl, dynm, dys-/dyz- ("plch": dystrphïa, dyzntrïa), ênzym, êmbryn, êmpyry, êvklypt, êrytrcyt, êtymlgîa, zygt, zphyr, zphyt, hydr- ("vd"), hypr- ("nd": hyprbl), hygîen, hyen, hyaçint, hybrid, hymn, hypnz, hygrmtr, hylzîzm, hyppopotam, (h)yp- ("pd": hyptz, ypsts), ystrïa, yssp, yppodrom, ierglyph, idyllïa, ichtyolg, kypris, ktklyzm, kybrntik, kymvl, kry- ("chld"), krypt- ("tin"), kry- ("rch": krypsis), kndylm, klpsydr, kynik, klystir, kymgrph, ksylphon, krytid, kryphy, krystl, kyst, lyçy, lyrik, lymph, lbyrint, lyzis ("rstvrnïe": nlyz, prlyc), myklgîa, myrt, myndl, myopïa, myrîady, mlybdn, myr, mystik, myçliy, myrmidn, myth, nympha, nystgm, nphyt, ndym, lrynglg, chryzntm, chryzlit, chlrphyll, ksy- ("stro": oksyd), -nym ("imia": tpnym, psvdnym), nyks, phyzik, phylgênz, psychik, pygmy, plyndrm, plyp, prksyzm, pyr- ("gn": pyrtchnik, pyrmid), ppyrus, prphyr, prphylktik, prsbytr*, przlyt, pngyrik, psilcybin, przdym, plimylit, phryngît, ply- ("mng": plyklinik), pytn, cykl, cylindr, cymbl, cyan, cykd, cyklmn, cynik, cytplzm, rytm, rythm, styl, sybrit, sykmr, syn-/sym-/syl- ("s-": syllbriy, syllgîzm, symbioz, symbl*, symmtrïa, symptïa, symphnïa, synps, sympzîum, symptm, syngg, synchr-, synkp, syndikt, syndrm, synd, synkdch, synnym, synptik, syntgsis, syntz), systm, syphilis, syrn, syphn, syrp, sphygmgrph, stphylkkk, strychnin, syrn, tchy- ("boistr": tchykrdïa), trgldyt, tymin, tymián, tyrs, triptych, tympn, tyrn, typh, typ.
   Bukva Y v imn sbstvnnoi: byssinïa, (s)syrïa, Bbyln*, Byzntïa*, Dionys, gypt, lysy, Hymny, Kyrill, Kyr, Kyrnik, Kypr, Lydïa, Mykny, Moysey, lymp, dyssy, gyg, Pythagr, Pyrr, Plemyr, Phrygîa, Pyrrn, Pyrni, Cykldskïe -v, Cyklp, Cyntïa, Styr, Smyrn, Syrkuzy, Scyll i Chrybd, Sizyph, Skythïa, Styks, Tychn, Tryphon, Tyrrnsk mrie, Tyr.
   Bukv Y v ngrcski slv: Bb Dyln, Pink Floyd, Plymut(h), Sydny, Tyrl, Toyota, Neu-York, maya (plemia) i dr.
   ________________
   * proíznositsa cerez B-russkoe
  
   V slovax, prishedshix iz greceskogo, bukva H peredaetsa bukvami E i I s dop. znakom ili bez:
   Grîgoriy (gr. IOS), Dmîtriy (gr. IOS), Demetra, Michaîl, Izraîle, Iosîph, magnît, kît (gr. KHTOS), alphavît (gr. ABHTOS), Athîny (dr.-gr. AӨHNAI), chrîstos ("poleznoiy"), chrestomatïa ("poleznoe ctenïe"), biblioteka, êtika, rîtorika, aêroplan, planeta (gr. NHTHS) i t.p.
  
   Sbstvnnoi imn zpisoiviuts bz prmny ili izjatïa sbstvnnoi bukv s ukzniem ctnïa p mrie nbchdimsti:
   Shkspr (cit. "Shkspir")
   Jhn Lnnn (cit. "Dgn Lnnn")
   sbnnsti: Rumaínïa (t "Rmnïa"), Kraîm (t "krím").
  
   Dvïnia sglsnia n stoikie pristvki i krnia zpisoivts kk dinrnia:
   atestat, kmrcskiy, brvîtur, oponent i t.d.
  
  
   II. oi iïa
  
   i
  
   oi , ii (. ie ― ū ) ie ū -oi, -, i i ie:
  
   .: u ― i ― u / ū
   .: i ― i ― i / y
  
   i
  
   1) (.) ― / (., . /, / .)
   2) (i. . ) ― ie (. . i.)
   3) (1-2-3 . oi) ― j (. ., "")
   4) oi i i (. . . ., . )
   5) -oho, -eho (. . i., . -ogo, -ego)
  
   Evïa
  
   ie, , èie (ie)
   äiū, ï,
   ū, ū,
   oiū
   , (i, ), iiū
   / Bogh
  
   "Eviiū ii ie , iu ja iū ū u , íïa u ïa - jaoi oi. ia θïa ieu iia iiiū, êviiū . ia ia θïa e ū iū ii i ie" ( i jaoiï).
  
   _____________
  
   i
  
   1. oi .
   2. " (XVIII-XX .)", M., 1965 ( ).
   3. ... " ", ., 2004.
  
  
   III. ï i i
  
   1. iia i i: ph, th, fphoto, orthogramma, fon.
   iie ph, f = ( ii), th = θ (ia !).
  
   2. iia i i: ch, h, x, g, ghchaos, holding, Hamburg, nashix, gêneral, leghko.
   iie: , x, i, , , ― ïe, .
  
   3. i iie: g - ge, z - ge (etym.), g - gh*, s - sh, ch - sh, sk - sc, st - sc, ph - p, th - t ― .
   *lgok ― leghko
   iie: - , - , - , - , - , - , - , θ - ― ii ä .
  
   4. .: krutoy, stoly ― iioia y.
   .: ū, ū ― ia ū . oi.
  
   5. .: krutoy ― .
   .: ū ― . . .
  
   6. .: stoly ― ï.
   .: ū (oi) ― oi (ia ), ï .
  
   7. .: systema, evangelïe ― iï i.
   .: v, vï ― iï ; ï ïe v; oi ( ¨ ) ia ï.
  
   8. .: , v, iá, ï (), Ia ― / .
   .: fevrale, symvol, diávol, rvï (rb), Iakv ― .
  
   9. iie: ï "-" ― Iu, uiū, u, u.
   . iie ― i oi , êvi.
  
   10. iia i ie ï jaoi ie i i ia ii.
  
   irvia izvstnst ltinskg pisem i dstupnst izucnï russkg jazoik n snvie ltinsky grphiki dlia vs gliusci.
  
   oi: iia i oiio iieio ï oi i.
  
  
   ak usvaivaetsa i kak prepodatsa pravopisanïe
  
   "Pri izucenii nuk primry plzne prvil" (Isk Nevvtn).
  
   []
  
   "Prvpisnïe n stlek znnïe, sklek svg rd iskusstv, ktr dets, s dny strny, zritleny pmtèiu, s drugy ― privoicnoimi dvignïami ruki, ktri pbugediut pishusceg izbrgit slv grmtn.
   Dlia usvnïa tkg pisnïa nugen dvt stvtstvuiuscïe sceuscenïa glzm i rukie. Prcêss pisem ― distvïe v bleshey casti bsszntlen. Mgen znt prvil prvschdn i v t-ge vrmia pist bzgrmtn. Mgen svsm n znt grmmtiki, nikgd n sloicht ni kki prvil, i v t-ge vrmia pist vplnie grmtn. Izucenïe grmmticeski prvil bil-boi plzn, i dge nbchdim, lishe v tm slucaie, sli-boi ni bili prdnznceny dlia szntleng primnnïa. Prvpisnïe, dnk, usvivts grzd lghcie svrshnn bsszntlen, v kgedm slvie v tdlensti. Zpcatley-t v umie rbenk prvilenuiu phyzionmïu slv, i g rthgrphïa budt bspcen. Bleshinstv-ge prvil mgut lishe sbit s tlku uciasceg-sia. Iz vs spsbv bucenïa pisemu luceshim i dv-li n dinstvnnoim sldut priznt spisoivnïe s tkstv bzukriznnn prvilenoi.
   V priod bucenïa pisemu ucenik nikgd n dlgn vidt nprvilen npisnng slv. sli ucenik n znt, kk pishts t ili drug slv, n bäzn nmdlnn sprsit b êtm ucitlia, tt ― npist êt slv n dskie ili v ttrdi ucenik. shibku nikgd n sldut voidvigt n vid, n udlit prgedie, cem ucenik stnvit n ney sve vnimnïe. Krmie sdistvïa ucitlia, sve nznnïe ili smnnïe ucenik bäzn rzrsht pri pmgci pdchdiasceg slvria ili ukztlia, ktroiy v vrmia pisnïa vsgd dlgn bit u ng pd ruky. Pri spisoivnii tdlenoi slv i krtki prdlgniy, prvilen i pniatn npisnnoi, vsia rbt ucenik idt v plezu usvnïa prvpisnïa: nict n prpdt drm i niceg n pribrtts tkg, ct mgt pslugit v vrd grmtnsti.
   Tk usvivts ngliysk prvpisnïe, n imiusce nikki prvil, n tm n mn usvivm lghk..." (.V.Michilv. "Russk prvpisnïe", Vrshv, 1911)
  
   ...tk usvivl-s i russk d vvdnïa v vtry plvinie XIX vk t.n. "zvukvg mtd bucenïa", pslie ceg stvnïa n "trudnst russkg prvpisnïa" (stvniy, ktroi nikgd prgedie n-bil!) stli nprroivnoimi, ct, dnk, privl n k vzvrscenïu k prgenmu mtdu bucenïa prvpisnïu, n k trbvnïam b izmnnii smg prvpisnïa, itgm ceg i stl v knçie kncv mnim iskleucenïe bukvy I, nvrn rshnïe vprs s Iat ("" vm. "ie"), primnvnïe ― v kcestvie pdrk n dn pminvnïa i pmti ― Kyrill v Kîrîll, Mthdïa v Mphdïa i drugy "uprscenïa". V rzulettie, kcestv russky grmty upl, "leghkst" prvpisnïa nisklek n uvlicil-s. Pcemu? Ptmu, ct zvukvy mtd bucenïa, primniamoiy i v nstíasce vrmia, st n ct in, kk bucenïe plvnïu n sushie s pslduiuscim pgrugniem v vdu. Dvn pr pniat (kk i pnimli dvn), ct ucit pisem p prvilm prvd zvuciascey rci v pisemnnuiu nvrn i npldtvrn. I dl n tlek v tm, ct 80 prcêntv slv v russkm jazoikie zvuciat n tk, kk pishuts. Prvilen pisem n zvisit t izucenïa grmmtiki, kk i prvilenoiy voigvr. Sm slv "rthgrmm" (tm bl ― s shibky npisnn) dlgen boit voicerknut iz sckleng slvria, t, ct pd nim pdrzumvts, mgt boit npsrdstvnn pdcerknut v prpisnnm slvie, rssmtrn, bjasnn i bbscen dlia luceshg pnimnïa i usvnïa. Kk rzgvrnoiy jazoik usvivts gvrniem, kk vsiak dl usvivts dlniem, tk pisemnnoiy jazoik usvivts tlek pisniem.
   Nmcskiy vtr: "Pri castm zritlenm vsprïatii prvilenoi npisniy príschdit nkplnïe zritlenoi brzv slv, ktri pribrtiuts ucenikm blgdria zrnïu. Obrzy slv dlgeny boit izbrgny v pisemnnm vidie, ct-boi vznikl castt pvtrnïa vsprïatïa slv i g zpisi. Pêtmu snvnoim vidm uprgenniy dlgen boit spisoivnïe s brzcv" (.Mimn. "Lgçii p sprimntleny pdggîki", M., 1914-17).
   Grmmtik ― tcnia nuk. Et zncit, ct bukv v slvie voicisliats tk-g tcn, kk i cyphr v cislie. tseud sldut, ct prvpisnïe n mgt boit "trudnoim" ili "lghkim", n mgt boit tlek prvilenoim i nprvilenoim. Trudnoim ili lghkim mgt boit usvnïe prvpisnïa, ktr zvisit t spsb prpdvnïa, ktroiy, v svíu cerd, leub prvpisnïe mgt sdlt i trudnoim, i prstoim v mnnii ucenik (i ucitlia, i jazoikvd). Primr svrmnny sckly, ktria pslie dsti lt muceniy n mgt nucit grmtn pist n rdnm jazoikie vplnie nrmlenoi leudey, ― lucesh tmu pdtvrgednïe: t-g leudi, v bòmie svg slvria, n zdumoivia-s izbrgiiut pluznkmoi ngliyskïe slv vplnie grmtn, pskleku svrshnn npstigim umm ngliysk prvpisnïe prpdets n tm spsbm, kkim prpdets "uprädcenn" russk.
   Kak nado prepodavate?
   Dktr phillgîcski nuk, prfssr Vlriy Vldimirvice Przrv:
   ― Ia vspminiu, kk n trtym kursi k nm n vstrciu prishl Dmitriy Srgévice Lichcv. Ia dumiu, ct v nshy uditrii êt imia chrsh izvstn... Nd skzte, ct Dmitriy Srgévice Lichcev tnes-sia k vstrci s srtvskimi studntmi ― u ns gruppk-t boil v 12-13 clvk, n bleshi ― cne tvtstvnn. n sbrl-sia k êty vstrci, n svbdil sve vrmia, n svbdil blesh vrmia, n pdgtvil-sia k êty vstrci, n, vidim, prdvritlen rzmoishlial, kk n pstróit rce svíu i tk dl... Vs êt boil... nzboivm... I n prigtvil-sia tvcte n vprsy nshy, vprsy ninivnishï, prdlen nivnoi, chtia ja dumiu, ct nivnoi vprsy ― êt smoi intrsnoi ingd, smoi umnoi, voivdiascï n smoi intrsnoi rzmoishlnïa... I kt-t sprsil g, kk nucite-sia boite grmtnoimi, kk nucite-sia pisemu, grmti? Drugy nmngek dg kk-t pgili-se t nivnsti êtg vprs, Dmitriy Srgévice cne uvgitlen, mgnvnn, pdchvtil êtt vprs i dl tvt, cne krtkiy. n skzl: "Ia zniu. Ia zniu, kk nucite-sia boite grmtnoimi. Dlia êtg nd kupite bsciuiu ttrde i kgedoiy dne nbleshimi prçïami ― nu, skgm, p pl-cs, p csu ― prpisoivte leubuiu nvllu iz "Hría Nshg Vrmni" Michil Iouryvici Lrmntv. Brti Lrmntv, tkroivti i ncinti n spsh, mdlnn, s smoislm prpisoivte strcku z strcky, bzc z bzcom, strnicu z strnicoy... I, voi znti, cm bleshi voi prpishti, tm grmtni stnti. Zvisimste sdse ― premia". Vt tk vt... (Sm. "oiū ").
   Tkim brzm, pri bucenii pisemu sldut v prvuiu cerd izbgt diktntv i uprgenniy n ugdoivnïe "prpuscennoi bukv".
  
   Nlezia diktntmi ucit!!!
   Prpisoivy i dumy!
   N mgshe dumt ― prst prpisoivy.
  
   dinstvnn prvil rthgrphii:
  
   KAK VIDITSA, TAK I PISHETSA!
  
   Zdcia ucitlia:
  
   . Pdbr tkstv dlia prpisoivnïa.
   B. Pputnoi bjasnnïa (pcemu tk).
   G. Prsmtr i (pri nbchdimsti) pprvki.
  
   Zdcia ucenik:
  
   . Spisoivnïe bz shibk.
   B. (Strt-sia pniat, sli umn.)
  
   Zdcia umnoi leudey:
  
   . Ustnvit prvilenoie npisnïa.
  
   Pmim "zvukvg mtd", svy vkld v bsciy rst bzgrmtnsti vnsit sc i t, ct smi leudi v svrmnnm mirie* pstpnn utrciviut prdstvlnïe cênnsti grmtng pisem. Mngy-li mgut tvtit n vprs: zcem pist grmtn, sli "mgen i tk"? Pcemu sckl tk uprn nstaivt n O v slvie SOBAKA i n A v slvie SAPOG i tk lghk rsstets s I v slvie IESUS i s Y v slvie SYMBOL? Pcemu v svbdnm pisemnnm bscenii ("kk ciç tk i pishiçç") pln prnbrgnïe vidm slv kk budt-boi nicemu n vrdit ( t i dbvliat "cev-ta")? Luceshie-li grmtn pisem cem bzgrmtn, sli luceshie, t cem?
   tvt n êtt vprs dstóin tdleng bsugednïa i budt dn v drug vrmia i v drugm mstie. Sds-g tmtim tlek slvmi klssik grmmticesky nuki, ct "grmtn pisem tvcat ptrbnstiam celvceskg um" (t.. nset bleshie infrmçii prdmtie), ngrmtn, dbvim t sbia, ― tlek boitvoim ptrbnstiam celvk. Tkim brzm, rst bzgrmtnsti svrmnni leudey sväzn s bscim urvnm prdstvlniy tm, cto smoisl gizni sstít v ulucshnii uslviy gizni i t.p.
   _______________
   * Slovo M i r oznacaet Vselennuiu, slovo M ï r ― "pokoy", "ne voïna".
  
  
  
  
  
   ï i ―
   ia ,
   ia vi
  
  
   P R E D I S L O V Ï E
  
   V vsiaky knigíe prdislvïe ste prvia i vmsti s tm psldniaia vsce; n ili slugit bjasnnim êli scinnïa, ili prvdnim i tvtm n kritiki. N boiknvnn cittliam dl nt d nrvstvnny êli i d geurnlenoi npdk, i ptmu ni n citiut prdislviy. geale, ct êt tk, sbnn u ns. Nsh publik tk sc mld i prstdushn, ct n pnimt bsni, sli v knçi e ne nchdit nrvucnïa. n n ugdoivt shutki, n ceustvut irnii; n prst durn vspitn. n sc n znt, ct v prädcnm bscstvi i v prädcny knigíe javnia brne n mgt imte mst; ct svrmnnia brzvnnste izbrl rudï bl str, pcti nvidim i tm n mn smrtlen, ktr, pd dgedoíu lsti, nnsit ntrzimoiy i vrnoiy udr. Nsh publik pchgi n prvinçil, ktroiy, pdslushv rzgvr dvu diplmtv, prindlgisci k vrgedbnoim dvrm, stlsia-boi uvrn, ct kagedoiy iz ni bmnoivt sve prvitlestv v plezu vzimny ngenishy drugeby.
  
   Hry Nshg Vrmni, milstivoi gsudri mí, tcn, prtrt, n n dng clvk: êt prtrt, sstvlnnoiy iz prkv vsg nshg pklnïa, v plnm i rzvitii. Voi mni päte skgti, ct clvk n mgt boite tk durn, ja vm skgiu, ct g-li voi vrili vzmgensti suscstvvnïa vs trgîcski i rmnticski zldv, tcg-g voi n vruti v distvitlenste Pcrin? sli voi leubvli-se voimoislmi grzd bl ugeasnoimi i urdlivoimi, tcg-g êtt chrktr, dg kk voimoisl, n nchdit u vs pscdy? Úge n ttg-li, ct v nm bleshi prvdy, ngli-boi voi tg glli?..
  
   Voi skgti, ct nrvstvnnste t êtg n voiigroivt? Izvini-t. Dvlen ludy krmili slstiami; u ni t êtg isprtil-sia gludk: nugeny grekï lkrstv, dkï istiny. N n dumy-t, dnk, psli êtg, ct-b vtr êty knigy iml kgd-nibude grduiu mctu sdlte-sia isprvitlm ludski prkv. Bgi g izbvi t tkg nvgstv! mu prst boil vsl risvte svrmnng clvk, kkim n g pnimt, i k g i vshmu nscstyu, slishkm cst vstrcl. Budt i tg, ct blzne ukzn, kk izlcite ― êt úge Bgh znt!
  
   ― Michaîl Lermontov
  
  
   []
  
   []
  
  
  
  
   iaū iie iïe e ia u i iaia e; uu i jai u iïa, uu i u iiu. oi iia ū u u oi , u u ii iiū. e, ê , . i u , i u, u i e e i ïa. oi u, e iiu; i. , ä i u äū ii jaia e ue ; ia e u ï , u ii u , , í u, i ioiū u oiū . i ii, oiū, i, ii oi , ia-oi , oiū u i oi e i iū iū ū.
  
   ū u, iioiu u u, , , : ê , oiū u ïa, u iiu. oi i äe i, oie , ja , u oi iu u ïa ii u ii , - oi i iie i? u oi u-e oioiu oiu u ioiu, - ê , oioi, i ū? -u, i ū, u-oi oi u?..
  
   oi i, e ê oiioi? iu-. ū iu iau; i ê ui-ia : ū iu , iu uiū. ū-, , i ê, - v êū iu u -ie io e-ia ui i . i uu ! oi ie , i i, u u èiy, i . u , e , uie ― ê !
  
   ― iu
  
  
   []
  
   ___________
  
   (c) . . ― Ridero, ., 2019.
  
: 4.07*10   :

LitNet.com . " . "( (Wuxia)) . " "( ) . "-2. "() . " "( ) . " "() . " 4. . "() . ""() . " 2: "() . " "( ) . ""()
.

, :
" """" "

o
- "" .. || .. ' ""