: .

"": [] [] [] [] [] [] [|]
:
Author.Today

  • © Copyright (ag.nailya.72@yandex.ru)
  • : 06/01/2017, : 06/01/2017. 43k. .
  • :
  • FB2
  :
  • :

   .
  
   .
  
   .
  
   .
  
   .
  
  
   .
  
  .... ѐ ( ).
  
  .
  
   .
  
   , , 2-3 ( - - ). . . - ... ( (.. ). , , 3-4 .-. .
   ѐ )
  
   -(.- )- ( )
  
   . -ѐ - . .
  
  
  
  
  
  
  
  
   .
  
   () ( )- ѐ .- - . - (). - . .
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
   .
  
  
   -ѐ - ..ѐ .. ѐ ( -)?.. ; .
  
  - , .ѐ () . - .
  
   ѐ .
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  .
  
  
   . , .
  
  
   ,. - .
  
  
   : ,,- ! ,
  
  
   ..
  
  
   - .
  
  
  
  
  
  
   .......- - .. ... ..ѐ ..... ..
  
   .
  
   .
  
   - -. . - , ... ... ..- .. () ( ). .
  
   (, .) - - . ( ).
  
   . - .
  
  
  
  ...
  
   --. -.
  
   . .
  
  
   - ( ).
  
   - ѐ - ---- - . .. , .
  
  
   . - ... . .( .)... , .. ! ( ).
  
   - - .
  
   )
  
   .
  
   ר ( )- ѐ () . ѐ() .. - . .?? . (--)- .. - ... - - ( )- - .
  
  
   ... . . ... (ѐ )- - .
  
   .. .. .. ... 200.. ѐ ..250...--- ().
  
  
  
  
  
  
  
  
  .
  
  
  ()+ (- -),ѐ ...... .. ... .. ... ... ()- - .. .. - .
  
   ( ) . .
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
   .
  
   "".. "".....
  
   .. ѐ ... ѐ ...
  
  
   25 - ?.. ---
  
   (ѐ )-- .
  
  
   , ѐ ( . 70-80- ""-ѐ ). - ( ѐ )... ѐ ??-- - - 25 .ѐ ..
  
   75 -- ??
  
   ?
  
   - -- ??
  
   -- ??
  
  
  
  
  
  
  
  
  -*. * . . ... .. ... ....*--- .
  
   .
  
  
   .... . ?-- .- . ... ѐ-- . -. - - ? -- . .---...
  
  
  
  
  
  
  
  
   .
  
  
  
  
  
  
  
   .
  
   - -̨, . , .
  
  
   . - -, , -
  
   , .. .
  
  
  , - . - .
  
  6.11.2013. 4
  
  
  
  
   .
  
  
   . . Ш. . - ? , . ? ? ? ??
  
   . . . , -Ѩ . . . . . ... .
  
  
  
  
  
  
  
  
  .
  
  
  -. . . .
  
   - . ( . . ..
  
  
  
  
   .
  
   ..- . .1 .2 .. .1.
  
  
  
  
  
  .
  
   3 .. ... . . . .
  
   - .. . - . ѐ .. - (-..
  
  
  
  
   .
  
   . .. - .
  
  
  
  
   .
  
  
  
   .. . (, ..)... ѐ , - ѐ , . - , ѐ . . .
  
  
  
  
  
   , ...ѐ ... ... ..
  
  
  
  .
  
  
   ...(,, - ).. , - .. , ... ...... ... ? .ѐ .
  
  
   ... ........... ѐ ---, . ( ).. . - .
  
   ? . . . - . ѐ- - . ? ()? ? .
  
  
  
   .
  
   ... ? ?
  
   ѐ ѐ .-
  -...
  
   ѐ - ?-
  
  ...-...
  
  - ... -
  
   ---ѐ ....
  
   - - ..
   ...
  
   --- .. ...
  
  
  
  
   .
  
  
   - ()- - - , , .
  
   ѐ , . - . . . .
  
   ( ) ѐ . , , - , ... .
  
   , --,-,-.. ѐ ... ѐ () ...-, --- ѐ ( ) - -.... ...
  
   . .ѐ . ()... . . .
  
  
  
  
  
  
  .
  
  
  
   ... ...ѐ,,... - , ... ...)
  
   ѐ - . .ѐ ... ! ! . -- --- , . .
  
  .
  
  1.//.
  2.//.
  3. .
  
  4. - . .
  
  5. ( )- ? ? . .
  
  6. . . . .
  
   .
  
  
  
   .
  
  1. . . 2. .
  
  3. .
  
   .
  
  
  
  
  
   (, ) ѐ - ѐ . . . ( ).
  
   ѐ ... - ... - - . . .
  
  
  -- ѐ ( ,), .() ( )- (ѐ )- ? ?- -( )- . .
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  .
  
  
  
   ... ?... ?...
  
   Ҩ Ҩ-- )...
  
   .... .... .... ܨ
  
   ...
  
  )... ...
  
  
   --- . )... ѐ .
  
  
  
  
  
   .
  
  
   ,,... - ... ? ѐ ѐ . .
  
   !... , ( . . ѐ - -,??... )- ѐ . -( )
  
   - - - ... , . . -- ?- - ..-ѐ .
  
   - - ( ).
  
  , ( ) .
  
   .
  
  
   - ( - ) ( - ) .- - ( ).- . . --- )..., ( -)- . (, - )--- , ( ) - - ... ??- .
  
  
  
  - . ( )- .- .. -)- .
  
  
   ѐ . --- -. ...*) )--- .
  
  
  
  
  
   ->-> .
  
  
  
  
  
   - . .. ( -)... - ---... ......!!!--- !---!--ѐ--- .
  
  
   .
  
  
  
   . . . . . - ѐ, ... ... , , -... ѐ . ,
  
   , . , - . ( , . . ) - ѐ. . . . - - ... . .- . . . . - ... .
  
  
   .
  
  
  
  
  
   ..- . .--- - .ѐ ...
  
   . . . . .. ... ѐ ... . .. ..
  
   .
  
  
  
   -. ,--! . .
  
  
  
  ѐ .. ! . . , .
  
  
   ,
  
   . -, - - !
  
  
  
   , .
  
  
  2 2014. 4 .
  
  
  ..
  
  
   .. -- ѐ .
  
  
   ..- . . ѐ. -. . .- . .. .
  
  
   -- -->
  
  
   . . . ѐ . .
  
  
  .. ѐ ..
  
  ... ( )--> ... .....
  
   . - ... . ... .
  
  
  . . . . - .
  
  .
  
  
  
   ..ѐ ... ( )-ѐ .......
  
  - ...
  .......
  
  -ѐ...-ѐ...
  
  ..ѐ ....ѐ... - .. .. - .
  
   .- ... ѐ .
  
   ѐ- ....
  
  ... .... .. ...
  
   -- ѐ. - . . . ˨..
  
  .. ѐ... ...ѐ .
  
  
  .
  
  
   - , ? ?
  
   - ? ?... ?--- ?--- ??
  
   .
  
   . . .
  
  
  
  .
  
   ѐ ...ѐ ѐ...ѐ ..ѐ... .. ... ..... ??...ѐ --...ѐ ...
   .
  
   @ . . - ..... . .. . .. .. .
   .
  
   ѐ . ... - , .
  
   .
  
  
  
  
  
   .ѐ - . . .٨- -. --
  
  -. --- .
  .
  
  
  
   . , .. -
  
  
  
   , , , .
  
  
  
   , . ר.. - ̨,
  
  
   -!
  
   Ψ , .
  
   - ˨. -!
  
  
  .
  
  
  
  
  
   . .... ...... .
  
  .
  
   . .
  
   -.
  
  
  .
  
  
   .. .. .. - ... ѐ ... - .
  
  - - ѐ. , . .
  
  
   .. , . - ,, .
  
  ..
  
   . .- -. . . .. . 3 ʨ. . Ĩ... - .-> ->->.-. . . .
  
   . ....
  
   .
  
  
   Ш- . .
  
  
  -Ҩ .Ҩ. . . .. ..Ҩ..... .....
  .
  
  
   . . . . . ........¨ ... Ш. . .
  
  
  .
  
  
   ( )- -ѐ ѐ , 0.7 ( -ѐ).
  
  
   - - -> - ѐ - - .
  
   ѐ - .
  
   ---..... ...
  
   - -.
  
  
  .
  
   , - .
  
   - .
  
   - ѐ , -, - , , , .. , ѐ - .
  
   .
  
  
   .
  .
  
  
   - . , 5 , , , -. .
  
  -- -ѐ- - , , - ѐ .
  
  
   .
  
  
  .
  
  
   ... .. ... ..
  
   . - - , -- - , ,
  
   ..
  
   ...
  
   ...
   ...
  
   ...
  .
  
   - .
  
  1. ().
  
  2.. .
  
  3. .
  
  4.----.
  
  5. -. ..
  
  6.-..ѐ .
  
  
  
  
  .
  
  
  
  
  
   . .
  
   - . -. .
  
   , .
  
   . .
  
   - -.
  
   . . .
  
   .
  
  
   (,) . -> ; ... - ѐ .
  
   , ... , , . ѐ ѐ --> , .
  
   .
  
   .
  
  
   .
  
  3.07.2014. 22.30.
  
   , . ,
  
   ,, . Ѩ ...
  
   :-- ר .
  
  
   , Ѩ . Ψ - .
  
   .
  
  
   .
  
  
   , , .
  
   - . .
  
  
   , . -.
  
   .
  
   , -
  
   .
  
   . , .
  
   . .
  
  
   ( ѐ) ѐ ,; -. ѐ . - ѐ. . .
  
   -...
  
   - . . ! . ..
  
  ...
  
   -. ...
  
  ѐ .. .
  
   . .
  
   .
  
   ѐ - ,ѐ , . , .
  
   .
  
  - ; . , - (- ).
  
   .. .
  
  .
  
  
  
  
  
  
   ... .. ..
  
   ѐ-- ѐ.. -- .
  
  ѐ, .ѐ -- . ------ .. !
  
   . .
  
   .
  
  
   . . . . . .... .
  
   . . ... . . - .
  • © Copyright (ag.nailya.72@yandex.ru)
  • : 06/01/2017, : 06/01/2017. 43k. .
  • :
  :

.

, :
" "" "" . , "

o
- "" .. || .. ' ""