Kлепiкaý Iгар: другие произведения.

Танкадром-2

"Самиздат": [Регистрация] [Найти] [Рейтинги] [Обсуждения] [Новинки] [Обзоры] [Помощь|Техвопросы]
Ссылки:
Конкурсы романов на Author.Today
Творчество как воздух: VK, Telegram
 Ваша оценка:
  • Аннотация:
    26-in-1QtА

Па халодным асфальце
Разбягаюцца колы
Рэдкіх першых машын
Гусцее горада кроў
Ён ажывае...


QtВ

Падае снег на пясок
Змешвае колеры вецер
На пакінутых пляжах...
Заўтра замест турыстаў
Тут палягуць маржы...


QtС

Квецень шчаслівых садоў
Упрыгожвае дзень
Што даўжэйшы за вечнасць
Над знямоглай зямлёю
Зноў шчыруе вясна...


QtD

Дождж ідзе недарэмна
Цёплых струменьчыкаў лес
Робіць добрую справу
Дождж прамывае вочы
Ад ночы аслеплых дамоў...


QtЕ

Маці сярдзіта дачушку
Цягне кудысь за руку
Тая ўпарціцца руху -
Марозіва хочацца ёй
Болей чым новую ляльку...


QtF

Па небе чысцюткім
Бы муха па столі
Хмара паўзе
Недарэчнаю плямай...
Не будзе дажджу.


QtG

Над скошаным лугам
Лунае павольна
Бусел галодны
Цярпліва чакае калі
Выпаўзе жабка пагрэцца

  
QtН

Цямнее...
Паволі сыходзіць спякота
Пакінуўшы горад
Галоднае ночы
Усё засынае...


QtІ

Тонкі лёд пад нагамі
Асядае, быццам жаруючы,
І спявае пры гэтым ціха
Сумнае штосьці.
А я іду да цябе...


QtJ

Сабака бяжыць цераз пляц
Задраўшы высока нос
Быццам ведае добра
Адкуль, куды і навошта
Хвост кіруе яго


QtК

Чароўнасць любога вар'яцтва
На думку кагосьці з паэтаў
Схаваная іменна ў тым
Што для яго магчымы
 Толькі дрэнны канец


QtL

Думка ўціснута ў словы
Закутыя словы ў паперу
Звязаныя аркушы ў кнігу...
Што ж так турбуе тых
Хто не любіць свабоду?


QtМ

Які цудоўны гэты свет
Багаты і квяцісты
Ты толькі паглядзі...
Што, ўбачыў? Адыдзі
Цяпер ад дзіркі ў плоце!...

  
QtN

Чамаданы тлусцеюць
Шафы й паліцы пусцеюць
Небакрай ружавее...
Стала трывожна на сэрцы:
Што прынясе дарога?


QtО

Расплываюцца сцены ў цемры
На стале дагарае свечка
Змоўк за печкай цвыркун
Час ужо сну-гультаю
Папрацаваць для ўсіх


QtР

Лісцік з дрэва ўпаў
На асфальта сухую далонь
Пад заплюшчаным вокам неба...
Гэты гук заглушыў
Восені ціхія крокі


QtQ

Позірк блукае ў натоўпе
Шукае знаёмыя рысы
ў ніколі нябачаных тварах
Каго адшукаць спадзяюся
Як мінула тысяча год?...


QtR

Калі стане гарачым снег
Калі пачарнее сонца
Калі цукар стане салёным
Немагчымасць прайсці праз сцяну
Ператворыцца ў міф


QtS

З каляскі малы чалавечак
Глядзіць на здзіўлены свет
Пільным позіркам бога
Не хвалюйцеся - маці побач.
Апакаліпсіс не адбудзецца...

  
QtТ

Людзі ў рудых камізэльках
Пілуюць старыя таполі
Чыстымі робяцца вуліцы
Справа патрэбная, так,
Толькі чамусьці шкада...


QtU

Калі ты не спыніўся тады
На апошнім сваім скрыжаванні
І не выбраў іншага шляху
Не памыліся цяпер -
Не лічы, што тады памыліўся.


QtV

Зоркі далёкай святло
Твой адшукала позірк
І працягнула нітку
Звязала з маімі вачыма
Мы да раніцы разам


QtW

Над вадою вярба
Распляла свае доўгія косы
Быццам русалка
Слёзы схавала свае
Ў хуткую плынь


QtX

Таблетка ляціць нахабна
Дарогі не папытаўшы
Кудысьці ў страўніка бездань
А раптам урач памыліўся?
Ці хвораму пашанцуе?


QtY

Толькі тады, калі
Апануе яблыні квецень
І сухая трава
Схаваецца пад дзьмухаўцы,
Адшукаецца зорка ў небе...


QtZ

Не трэба ўспрымаць усур'ёз
Усё, што чытаць давядзецца
З напісанага людзьмі.
Чаго там толькі няма.
Акрамя таго, што патрэбна...

  
1999, чэрвень, 16, субота (22:34) - 17, нядзеля (3:44)

 Ваша оценка:

Связаться с программистом сайта.

Новые книги авторов СИ, вышедшие из печати:
Э.Бланк "Пленница чужого мира" О.Копылова "Невеста звездного принца" А.Позин "Меч Тамерлана.Крестьянский сын,дворянская дочь"

Как попасть в этoт список
Сайт - "Художники" .. || .. Доска об'явлений "Книги"