Лобынцев Александр Николаевич: другие произведения.

Таббе (беларус)

Журнал "Самиздат": [Регистрация] [Найти] [Рейтинги] [Обсуждения] [Новинки] [Обзоры] [Помощь]
Peклaмa:
Литературные конкурсы на Litnet. Переходи и читай!
Конкурсы романов на Author.Today

Создай свою аудиокнигу за 3 000 р и заработай на ней
📕 Книги и стихи Surgebook на Android
Peклaмa
 Ваша оценка:

  "Таббе" Ляксандр Лобынцэѓ
  
  Перевод: Кабердин Владимир
  
  Час саспеѓ. Слову быццам схацелася даць шанец людзям. Не, не выправіць невыправімае. Асэнсаваць. Асэнсаваць іх памкненні і наступствы іх спраѓ.... Шанец пакаяцца і паспрабаваць пачаць усё нанава. Але ѓжо ѓ іншым ролю.
  Неба парэзалі ваѓчкі шэрых кропак. З нарастаючым грукатам яны набліжаліся да зямлі. Момант дотыку. Успышка, яскрава памеранжавы ѓраган вагню. І вось ён - грукат пекла.
  Таббе прачнуѓся пасля золку. Быѓ гэтаму прычынай незвычайны сон, альбо проста ён добра выспаѓся?.. Ён уладкаваѓ ложак, апрануѓ ѓ шорцікі і пайшоѓ на кухню.
  Дакульгаѓшы да газавай пліткі, ён паставіѓ кавярнічак і націснуѓ на кнопку "вагонь". Літаральна нічога не адбылося. Але тым не меньш Таббе, насвістваючы сабе пад нос песеньку, накіраваѓся ѓ пакой з душам. Прывёѓшы сябе ѓ парадак, пачысціѓшыся і абкруціѓшы галаву ручніком, ён вярнуѓся на кухню. Кавярнічак па-ранейшаму стаяѓ на пліце. Ён нават не быѓ напоѓнены напоем бадзёрасьці. Аднак, калі улічваць што з сябе ѓяѓляѓ ён і той прыбор, на які кавярнічак быѓ усталяваны...
  Таббе дастаѓ з серванта свой любімы ружовы кубачак і паставіѓ яго на стол.
  Вой, горача-та як, - прабурчэѓ Таббе, здымаючы кавярнік з пліты і даносячы яго да стала.
  Ён наліѓ небачны напой, наблізіѓшы твар ушчыльную да кубачка, і ѓвабраѓ паветра ноздрамі.
  - Вох, ну і цудны ж водар! - радасна ѓсклікнуѓ Таббе.
  У гэны момант пачулася трэль дзьвярнога званка.
  Запыхцеѓшы, Таббе пакульгаѓ да ѓваходнай дзьвяры. Выйшаѓшы з кухні ён трапіѓ у калідор. Маленькая дзьверка, упрыгожаная банцікамі і размаляваная фламастарамі адчынілася. На парозе стаяла Кіцці. Сёння яна была ѓ блакітнай сукенке з рюшачкамі і сінімі стужкамі. У раскошы яе жоѓтай кучары былі заплеценыя фіялетавыя папяровыя кветкі.
  А я толькі што каву зрабіѓ! - пахваліѓся Таббе, - давай піць!
  Кіцці, са звечнай саладжавай усмешкай на твары, прайшла ѓ пярэдні пакой.
  Зноѓ выдуманая? - млява спытала яна.
  Ды я ѓсю раніцу чароѓнічаѓ над ёй!- незадаволена запыхцеѓ гаспадар дома, - Як табе не сорамна?!
  Кіцці пасунулася на кухню, падышла да газавай пліткі і з недаверам палядзела на пакінуты кавярнік.
  Ну так і ёсць, - з сумам у голасе выціснула яна, - дурацкія звычкі.
  Таббе пакрыѓджана засапеѓ.
  Ды што з табой сёння? - абурыѓся ён, - мы кожную раніцу п'ем гарбату або каву, і раней цябе не засмучалі ніцацкавая плітка, ні прыдуманыя напоі!
  Абрыдла мне, мядзьведзь, усё гэта, - сумна прамовіла госця, - усе гэныя рэлікты.
  Так ужо мы зробленыя, - філасоѓскі заѓважыѓ Таббе
  А ты ведаеш што мы з сябе ѓяѓляем? - з язвай спытала Кіцці, - што ѓ нас унутры і як функцыяніруем?
  Таббе зняѓ з галавы ручнік і кінуѓ яго на падлогу
  Вы, лялькі пасля Яскравага Святла зусім падурнелі, -
  прабурчэѓ сабе пад нос Таббе, - аніводзін з тэддзібеараѓ і не падумае мучыцца падобнымі пытаннямі.
  Гэта таму, - запярэчыла госця, - што ѓ вас у галаве адныя апілкі...
  Таббе паднес цацачную лапку да сваёй плюшавай галавы і пашкроб патыліцу.
  Унутры мы такія самыя, якімі былі і раней, калі нас зрабілі людзі, - адказаѓ Таббе.
  Як фукцыяніруем пры гэтым - не ведаю. Але ѓ пластыкавых робатаѓ ёсць тэорыя, - крыху прамарудзіѓшы, сказаѓ ён, - што мы душы загінуѓшых людзей
  Тады чаму мы паводзім сябе не як дарослыя, а як дзеці? - запярэчыла лялка, - Быццам самі з сабой гуляем. А загінулі-та людзі розных узростаѓ...
  Не ведаю, - павёѓ плячыма Таббе, - можа быць мы проста эвалюцыяніруем, і ѓ нашага віду зараз ясельны перыяд.
  Людзі таксама не адразу навучыліся атамы расчапляць, - дадаѓ плюшавы мядзьведзь, - да ты й сама бачыла усё на запісах....
  Якое ѓсё гэта глупства, - адмахнулася Кіцці.
  Была ядзерная вайна, катастрофа плянетнага маштабу, радыяцыйнае заражэнне Зямлі, - прамовіла лялька, але насуперак усім прагнозам светам авалодалі мутанты. Не узніклі звышмашыны, а з'явіліся мы. Аджыѓшыя цацкі. Як такое тлумачыць твая тэорыя?
  Ну, - рассмяяѓся Таббе, - як я казаѓ раней тэорыя, не мая. А растлумачыць гэта можна , - мядзьведзь прызадумаѓся, - срашнючым выкідам псіанічнай энэргіі.
  Загінула цэлае чалавецтва! А з ім і амаль усе віды жывых істот. Гэта шок плянетарнага маштаба! Лялька пакруцілася на месцы.
  - Усё роѓна гэта тэорыя надта хісткая, - безклапотна сказала яна.
  Ну, якая ёсць, - адказаѓ Таббе.
  Мядзьведзь палез у сервант, дастаѓ парачку талерак і лыжак.
  Торт есьці будзем? - адрэзаѓ ён.
  І прыняѓся важдаецца са сваёй цацачнай пліткай.
  А увогуле я рады, - не азіраючыся, кінуѓ ён.
  Чаму? - спытала лялька, з галоѓкі якой ужо амаль выляцела ѓся папярэдняя размова.
  Што так здарылася, - адказаѓ Таббе, - што ёсць мы, а не яны.
  Людзі? - удакладніла Кіцці.
  Так, - кіѓнуѓ тэддзібеар, - у іх света не было будучыні, а для нашага я яе бачу...
  Па-мойму і ѓ нас хапае праблем, - запярэчыла госця, - а галоѓная з іх - прадаѓжэнне рода. Былі б мы з матэр'яла, здольнага вытрымаць вечнасць - іншая справа, але ѓвы...
  Не ѓсё так дрэнна, - ѓсмяхнуѓся мядзьведзь, - чуѓ ад Снуццы, што салдацікі войска Жалезнага Кулака неяк навучыліся ствараць папаѓненне для сваех шэрагаѓ. Ты ж ведаеш як гэныя салдафоны закаханыя ѓ вайнушку і знічтажэнне сабе падобных...
  Глупства, - адмахнулася Кіцці, - Снуццы яшчэ той хфантазёр.
  Можа й і глупства, - спакойна адказаѓ медзвяня, - ды толькі запрацавала фабрыка цацак як раз у тым месцы, дзе базуецца стаѓка Жалезнага Кулака... Плюшавы мядзьведзь і цацачная лялька яшчэ доѓга размаѓлялі, елі прыдуманы торт і пілі эфемерную гарбату. Сонца марудна кацілася на закат, слізгаючы крывавымі праменнямі па зруйнаваным гарадам і ласкала абвугленыя косці былых гаспадароѓ плянеты...
 Ваша оценка:

Популярное на LitNet.com М.Атаманов "Альянс Неудачников-2. На службе Фараона"(ЛитРПГ) Э.Моргот "Злодейский путь!.. [том 7-8]"(Уся (Wuxia)) Т.Ильясов "Знамение. Начало"(Постапокалипсис) М.Орехова "Бегущая во сне"(Научная фантастика) А.Куст "Поварёшка"(Боевик) Л.Лэй "Над Синим Небом"(Научная фантастика) А.Вильде "Джеральдина"(Киберпанк) Д.Дэвлин, "Особенности содержания небожителей"(Уся (Wuxia)) А.Кутищев "Мультикласс "Турнир""(ЛитРПГ) Д.Сугралинов "Кирка тысячи атрибутов"(ЛитРПГ)
Связаться с программистом сайта.

Новые книги авторов СИ, вышедшие из печати:
Э.Бланк "Колечко для наследницы", Т.Пикулина, С.Пикулина "Семь миров.Импульс", С.Лысак "Наследник Барбароссы"

Как попасть в этoт список
Сайт - "Художники" .. || .. Доска об'явлений "Книги"