Середа Владимир Афанасьевич : другие произведения.

Контрпропаганда

Самиздат: [Регистрация] [Найти] [Рейтинги] [Обсуждения] [Новинки] [Обзоры] [Помощь|Техвопросы]
Ссылки:


 Ваша оценка:
  • Аннотация:
    Российская пропаганда зомбирует людей, используя отработанные за 60 лет коммунячной пропагандой бренды-"страшилки" -- "бандеровцы, хунта, фашисты"! Оруэл предвидел это в своей книге "1984", он описывал "час ненависти"! Когда люди начинают жить как животные на уровне условных рефлексов, выработанных СМИ!


   НЕЗАЛЕЖНИЙ IНСТИТУТ СИСТЕМНОГО АНАЛIЗУ
   (НIСтА)
  
   ОСНОВИ КОНТРПРОПАГАНДИ В УКРАЇНI.
   (крiм АТО в Українi в край необхiдно
   проводити i роз'яснювальну компанiю)
  
   Подiї на сходi i пiвднi України викликають багато суперечок, а проведення АТО призвело вже до людських втрат. Тому дуже важливо розiбратися, що саме призвело до повстань на Донбасi! Партiя регiонiв та комунiсти закликають прислухатись до бажань населення Донбасу. I це не важко зробити, досить послухати вигуки на зборах, якi там проходять, це:
  -- київська хунта;
  -- прийшли до в лади не законно;
  -- у влади бандерiвцi-фашисти, (звертаю увагу: фашисти це iтальянський полiтичний рух, керований Муссолiнi);
  -- федералiзацiя країни;
   Цим вимоги i закiнчуються. Не важко здогадатись хто стоїть за цими вимогами, чия пропагандиська машина попрацювала над уявою населення Донбасу. Тому дуже важливо послiдовно викоренити оцi штампи.
   Справа в тому що росiйська пропаганда продовжує експлуатувати сфабрикованi ще в СРСР так званi бренди-"лякалки" - ХУНТА, БАНДЕРIВЦI, ФАШИСТИ , "АМЕРIКАНЦI НАС ОТОЧИЛИ I БАЖАЮТЬ ЗАХОПИТЬ"!
   Ще Оруел в своїй книзi "1984" описував "годину ненавистi", за допомогою якої у громадян вироблявся умовний рефлекс на визначенi поняття. Не має необхiдностi роз'яснювати, яким чином дiє механiзм умовного рефлексу. Тому у людини тiльки при нагадуваннi визначеного поняття виникає стiйка емоцiя, в даному випадку, це злоба та ненависть! В бiльшостi випадкiв людина зовсiм не думає i не здогадується про причини цiєї емоцiї, вона не розумiє, що нею керують, що вона жертва пропаганди.
   И про це треба розповiдати, треба роз'яснювати, що ХУНТА (испан. мовою: собрание) - прийнята назва захоплення влади вiйськовими за допомогою армiї, та усунення вiд влади демократично обраного уряду.
   Роз'яснювати, що пiсля втечи президента, згiдно с Конституцiю України, його обов'язки починає виконувати голова Верховної Ради. В той час в Українi склалась ситуацiя, коли втiк президент, частина уряду, разом з премьер-мiнiстром, покинув Київ i голова Верховної Ради!
   Треба зазначити, що так звана бiльшiсть Верховної Ради була сформована в 2010 роцi з порушеннями законодавства України, слухняно виконувала всi злочиннi забаганки президента, i вже за злочинне прийняття так званих "законiв 16 сiчня", за якими майже всi громадяни України перетворювались на злочинцiв, повинна нести вiдповiдальнiсть згiдно 68 статтi Конституцiї України.
   Саме тому, згiдно з вимогами Конституцiї України народнi депутати Верховної Ради переобрали голову Верховної Ради, а згiдно Конституцiї, у вiдсутностi президента, вiн виконує i обов'язки президента! Таким чином сучасна влада в Українi вiдповiдає Конституцiї України i законодавству України - тому єдина законна влада!
   Що до залякування росiйською пропагандою населення мiфiчними бандерiвця та фашистами. Чомусь бiльшiсть громадян України на цю пропагандистку "лякалку" не звертають уваги. Бо нi яких бандерiвцiв та фашистiв в Українi вже давно не має. Нi хто не забороняє людям користуватись тiєю мовою, яку вона вважає рiдною!
   Треба звернуть увагу на те, що росiйська пропаганда зробила дуже велику рекламу Правому Сектору, майже на весь свiт. Таким чином росiяни створили ще одну пропагандистку "лякалку" - ПРАВИЙ СЕКТОР! На який "вiшають" якi хоч злочини.
   Тепер що до вимог населення Донбасу федералiзацiї країни. Ту треба роз'яснювати, що Росiя якраз федеративна республiка, та от коли один з суб'єктiв цiєї федерацiї надумав вiдокремитись, то що з цього вийшло! Пiдказую, саме Чечня (Iчкерiя) виявила бажання вiдокремитись i набути самостiйностi. Нагадувати наслiдки цього бажання не має потреби! Росiйською армiєю проти чеченських сепаратистiв було використане саме сучасне озброєння - важка артилерiя, танки, авiацiя, та системи залпового вогню. Багато мiст i сел. Чечнi в наслiдок цього було зруйновано. У Грозному було вбито майже все населення - i дуже багато громадян Росiї не чеченської нацiональностi, росiян та iнших!
   Саме тому федералiзацiя не дає громадянам нi яких можливостей для самовизначення. А от децентралiзацiя влади - це дуже важливий крок в напрямку демократичних реформ в країнi, та треба ще зрозумiти яким чином повинна бути проведена децентралiзацiя державної влади.
   Справа в тому, що i досi в України використовується централiзована державна полiтична система, яка досталась в спадок вiд СРСР, де була створена Ї. Сталiним в 20-30 роки минулого сторiччя. Була побудована так звана владна вертикаль, на верху якої був верховний керiвник, а всi iншi безумовно виконували його накази. Це система влади коли керування вiдбувалось у напрямку "зверху -вниз" (вождь вгорi, народ унизу), саме дякуючи їй Янукович i узурпував усю владу в Українi.
   Демократична державна полiтична система використовує систему влади "знизу - вгору"! Яка не зрозумiла не тiльки для бiльшостi громадян України, але i для бiльшостi українських полiтикiв. I ще треба прикласти багато зусиль, щоб народ України визнав таку систему влади.
  
   Директор Незалежного iнституту системного аналiзу (НIСтА)
   Середа В.
  

 Ваша оценка:

Связаться с программистом сайта.

Новые книги авторов СИ, вышедшие из печати:
О.Болдырева "Крадуш. Чужие души" М.Николаев "Вторжение на Землю"

Как попасть в этoт список

Кожевенное мастерство | Сайт "Художники" | Доска об'явлений "Книги"