Середа Владимир Афанасьевич : другие произведения.

Роль меньшинства

Самиздат: [Регистрация] [Найти] [Рейтинги] [Обсуждения] [Новинки] [Обзоры] [Помощь|Техвопросы]
Ссылки:


 Ваша оценка:
  • Аннотация:
    Меньшинство -- главный двигатель прогресса! Оно принесло в племя огонь и занялось сельским хозяйством... не учитывать его мнения -- погубить народ!

   МЕНЬШОСТЬ, ТА ЇЇ ЗНАЧЕННЯ.
  
  Незалежний iнститут системного аналiзу (НIСтА)
  Якось так звикли що усiма беззаперечно сприймається, що бiльшiсть завжди права, тому демократiя, спираючись на бiльшiсть i є самим досконалим суспiльним iнститутом. Та треба згадати, хто принiс у плем"я вогонь, хто винайшов колесо, та теорiю вiдносностi, хто винайшов саму демократiю? Нi яких сумнiвiв - меншiсть! I це дуже важливо, зрозумiти, що меншiсть - це i є рушiйна сила прогресу людства! Це настiльки ясно, що нi в кого i нi коли не виникає сумнiву. Саме тому дуже важливо для динамiчного розвитку суспiльства враховувати думку меншостi. Але як це зробить?
   Особливо коли §деться про керування державою. Треба згадати, що далеко не "кожна кухарка може керувати державою". Якщо людина не знайома з електронiкою, то вона не буде самонадiяно ремонтувати кольоро-вого телевiзора, розумiючи складнiсть апарату. А от у разi керування державою, справою незрiвнянно бiльше складною, майже кожен у нас в державi вважає себе компетентним. Тому зовсiм не дивує те, що по показником, зв"язаним с добробутом та порядком у державi, Укра§на посiдає чи не остане мiсце, а от у показниках корупцi§, бiдностi, тут ми заднiх не пасем. Корупцiя у нас розвинута.
   А от якщо згадати пiслявоєнну Германiю, Японiю, так за двадцять пiслявоєнних рокiв, цi держави з майже повнiстю порушено§ промисловiстю, створивши наново полiтичну систему, розгубивши бiльшiсть самого працездатного населення, встигли створить самi демократичнi системи i розвинутi економiки свiту!!!
   А що зроблено в Укра§нi за двадцять рокiв незалежностi? Без вiйни, без стихiйного лиха... Загубили i те що було. Чому? Ще i тому, що дуже спирались на бiльшiсть! Некомпiтентностью яко§ i скористались бувши партiйнi функцiонери, якi довили i державу, i §§ економiку, i добробут населення до такого стану.
  Зрозумiло, що якою б гарною не була полiтично-єкономiчна програма, якi б величезнi ресурси не були б спрямованi на §§ реалiзацiю, та як що за §§ реалiзацiю вiзьмуться дурнi та злочинцi, крах буде неодмiнно. А от якщо за справу вiзьмуться люди поряднi чеснi, так i в умовах вiдсутностi ресурсiв вони досягнуть видатних результатiв, як приклад пiслявоєнна Германiя та Японiя. Якi в цих кра§нах ресурси? I бiльшiсть населення, м"яко кажучи, була вихована не на демократичних засадах. Як би там керувались думкою бiльшостi населення, так результати були б зовсiм не такими.
  Треба добре зрозумiти, що зараз в Укра§нi нi як не можна спиратися на думку бiльшостi населення. Бiльшiсть населення деморалiзована ате§стичною комунiстичною iдеологiєю. I особливо це помiтно на сходi та пiвднi Укра§ни.
  Досить згадати як проходили "демократичнi" вибори в СССР, коли "блок партiйних та безпартiйних" пiдтримувало 99,988% виборцiв! Теж саме ми маємо змогу бачити зараз в так званих державах "розвинутого соцiалiзму" Пiвнiчнiй Коре§ та Бiлорусi. А от в державах "розвинутого" капiталiзму до виборчих урн в кращому випадку приходять 25-30% виборцiв, и це вважається дуже хорошим показником!
  Бо як раз це i є та меншiсть яка хоч би трохи та розумiється в державнiй полiтицi i може прийняти до уваги розумну думку полiтика. I зовсiм не виключення, коли досить впливовий бiзнесмен, на запитання про сво§ полiтичнi уподобання, заявляє, що нi чого не розумiється в полiтицi i тому залишає цю сферу на розсуд фахiвцям.
  Це якраз то, чого зараз дуже не вистачає в полiтичному життi Укра§ни - фахiвцiв у сферi полiтики. Все утримується думка, що "полiтика, це продовження економiки"! Та i дитина розумiє, що для нормального розвитку економiки в державi треба забезпечити закон та порядок, бо розквiт злочинностi, корупцiя, безправ"я, та беззаконня всяку розвинуту економiку доведуть до повного занепаду. А от закон та порядок у державi як раз i повинна забезпечити полiтична система!
  Досить глянути на сусiднi держави - Польща, Словаччина, Угорщина, та що там, держави Прибалтики, Естонiя, Латвiя та Литва, вже виробляють на душу населення продукцi§ в двiчi, тричi проти Укра§ни! Та прийнятi до єдино§ Європи! А про перспективи Укра§ни у цьому планi i казати годi.
  
  
  
 Ваша оценка:

Связаться с программистом сайта.

Новые книги авторов СИ, вышедшие из печати:
О.Болдырева "Крадуш. Чужие души" М.Николаев "Вторжение на Землю"

Как попасть в этoт список

Кожевенное мастерство | Сайт "Художники" | Доска об'явлений "Книги"