Соколов Владимир Дмитриевич -- составитель: другие произведения.

Livius. Ab urbe condita (v3, 5) -- на фр языке

Журнал "Самиздат": [Регистрация] [Найти] [Рейтинги] [Обсуждения] [Новинки] [Обзоры] [Помощь]
Peклaмa:
Конкурс 'Мир боевых искусств.Wuxia' Переводы на Amazon
Конкурсы романов на Author.Today

Конкурс фантрассказа Блэк-Джек-20
Peклaмa
 Ваша оценка:

Livius. Ab urbe condita LIBER III

fr.1. Antio capto, T. Aemilius et Q. Fabius consules fiunt. Hic erat Fabius qui unus exstinctae ad Cremeram genti superfuerat.

fr.Iam priore consulatu Aemilius dandi agri plebi fuerat auctor; itaque secundo quoque consulatu eius et agrarii se in spem legis erexerant, et tribuni, rem contra consules saepe temptatam adiutore utique consule obtineri posse rati, suscipiunt, et consul manebat in sententia sua.

fr.Possessores et magna pars patrum, tribuniciis se iactare actionibus principem civitatis et largiendo de alieno popularem fieri querentes, totius invidiam rei a tribunis in consulem averterant.

fr.Atrox certamen aderat, ni Fabius consilio neutri parti acerbo rem expedisset: T. Quincti ductu et auspicio agri captum priore anno aliquantum a Volscis esse;

fr.Antium, opportunam et maritimam urbem, coloniam deduci posse; ita sine querellis possessorum plebem in agros ituram, civitatem in concordia fore.

fr.Haec sententia accepta est. Triumviros agro dando creat T. Quinctium A. Verginium P. Furium; iussi nomina dare qui agrum accipere vellent.

fr.Fecit statim, ut fit, fastidium copia adeoque pauci nomina dedere ut ad explendum numerum coloni Volsci adderentur; cetera multitudo poscere Romae agrum malle quam alibi accipere. Aequi a Q. Fabio - is eo cum exercitu venerat - pacem petiere, inritamque eam ipsi subita incursione in agrum Latinum fecere.

fr.2. Q. Servilius insequenti anno - is enim cum Sp. Postumio consul fuit - in Aequos missus in Latino agro stativa habuit. Quies necessaria morbo implicitum exercitum tenuit.

fr.Extractum in tertium annum bellum est Q. Fabio et T. Quinctio consulibus. Fabio extra ordinem, quia is victor pacem Aequis dederat, ea provincia data.

fr.Qui haud dubia spe profectus famam nominis sui pacaturam Aequos, legatos in concilium gentis missos nuntiare iussit Q. Fabium consulem dicere se ex Aequis pacem Romam tulisse, ab Roma Aequis bellum adferre eadem dextera armata quam pacatam illis antea dederat.

fr.Quorum id perfidia et periurio fiat, deos nunc testes esse, mox fore ultores. Se tamen, utcumque sit, etiam nunc paenitere sua sponte Aequos quam pati hostilia malle.

fr.Si paeniteat, tutum receptum ad expertam clementiam fore: sin periurio gaudeant, dis magis iratis quam hostibus gesturos bellum.

fr.Haec dicta adeo nihil moverunt quemquam ut legati prope violati sint exercitusque in Algidum adversus Romanos missus.

fr.Quae ubi Romam sunt nuntiata, indignitas rei magis quam periculum consulem alterum ab urbe excivit. Ita duo consulares exercitus ad hostem accessere acie instructa ut confestim dimicarent.

fr.Sed cum forte haud multum diei superesset, unus ab statione hostium exclamat:

fr.'Ostentare hoc est, Romani, non gerere bellum. In noctem imminentem aciem instruitis; longiore luce ad id certamen quod instat nobis opus est. Crastino die oriente sole redite in aciem; erit copia pugnandi; ne timete.'

fr.His vocibus inritatus miles in diem posterum in castra reducitur, longam venire noctem ratus quae moram certamini faceret. Tum quidem corpora cibo somnoque curant; ubi inluxit postero die, prior aliquanto constitit Romana acies; tandem et Aequi processere.

fr.Proelium fuit utrimque vehemens, quod et Romanus ira odioque pugnabat et Aequos conscientia contracti culpa periculi et desperatio futurae sibi postea fidei ultima audere et experiri cogebat.

fr.Non tamen sustinuere aciem Romanam Aequi; pulsique cum in fines suos se recepissent, nihilo inclinatioribus ad pacem animis ferox multitudo increpare duces quod in aciem, qua pugnandi arte Romanus excellat, commissa res sit;

fr.Aequos populationibus incursionibusque meliores esse et multas passim manus quam magnam molem unius exercitus rectius bella gerere.

fr.3. Relicto itaque castris praesidio egressi tanto cum tumultu invasere fines Romanos, ut ad urbem quoque terrorem pertulerint.

fr.Necopinata etiam res plus trepidationis fecit, quod nihil minus quam ne victus ac prope in castris obsessus hostis memor populationis esset timeri poterat;

fr.agrestesque pavidi incidentes portis non populationem nec praedonum parvas manus, sed omnia vano augentes timore exercitus et legiones adesse hostium et infesto agmine ruere ad urbem clamabant.

fr.Ab his proximi audita incerta eoque vaniora ferre ad alios. Cursus clamorque vocantium ad arma haud multum a pavore captae urbis abesse.

fr.Forte ab Algido Quinctius consul redierat Romam. Id remedium timori fuit; tumultuque sedato victos timeri increpans hostes, praesidia portis imposuit.

fr.Vocato dein senatu cum ex auctoritate patrum iustitio indicto profectus ad tutandos fines esset Q. Servilio praefecto urbis relicto, hostem in agris non invenit.

fr.Ab altero consule res gesta egregie est; qui, qua venturum hostem sciebat, gravem praeda eoque impeditiore agmine incedentem adgressus, funestam populationem fecit.

fr.Pauci hostium evasere ex insidiis, praeda omnis recepta est.

fr.Sic finem iustitio, quod quadriduum fuit, reditus Quincti consulis in urbem fecit.

fr.Census deinde actus et conditum ab Quinctio lustrum. Censa civium capita centum quattuor milia septingenta quattuordecim dicuntur praeter orbos orbasque.

fr.In Aequis nihil deinde memorabile actum; in oppida sua se recepere, uri sua popularique passi. Consul cum aliquotiens per omnem hostium agrum infesto agmine populabundus isset, cum ingenti laude praedaque Romam rediit.

fr.4. Consules inde A. Postumius Albus Sp. Furius Fusus. Furios Fusios scripsere quidam; id admoneo, ne quis immutationem virorum ipsorum esse quae nominum est putet.

fr.Haud dubium erat quin cum Aequis alter consulum bellum gereret. Itaque Aequi ab Ecetranis Volscis praesidium petiere; quo cupide oblato - adeo civitates hae perpetuo in Romanos odio certavere - bellum summa vi parabatur.

fr.Sentiunt Hernici et praedicunt Romanis Ecetranum ad Aequos descisse. Suspecta et colonia Antium fuit, quod magna vis hominum inde, cum oppidum captum esset, confugisset ad Aequos; isque miles per bellum Aequicum vel acerrimus fuit;

fr.compulsis deinde in oppida Aequis, ea multitudo dilapsa cum Antium redisset, sua sponte iam infidos colonos Romanis abalienavit.

fr.Necdum matura re cum defectionem parari delatum ad senatum esset, datum negotium est consulibus ut principibus coloniae Romam excitis quaererent quid rei esset.

fr.Qui cum haud gravate venissent, introducti a consulibus ad senatum ita responderunt ad interrogata ut magis suspecti quam venerant dimitterentur.

fr.Bellum inde haud dubium haberi. Sp. Furius consulum alter cui ea provincia evenerat profectus in Aequos, Hernicorum in agro populabundum hostem invenit, ignarusque multitudinis, quia nusquam universa conspecta fuerat, imparem copiis exercitum temere pugnae commisit.

fr.Primo concursu pulsus se intra castra recepit.

fr.Neque is finis periculi fuit; namque et proxima nocte et postero die tanta vi castra sunt circumsessa atque oppugnata ut ne nuntius quidem inde mitti Romam posset.

fr.Hernici et male pugnatum et consulem exercitumque obsideri nuntiaverunt, tantumque terrorem incussere patribus ut, quae forma senatus consulti ultimae semper necessitatis habita est, Postumio, alteri consulum, negotium daretur videret ne quid res publica detrimenti caperet.

fr.Ipsum consulem Romae manere ad conscribendos omnes qui arma ferre possent optimum visum est: pro consule T. Quinctium subsidio castris cum sociali exercitu mitti; ad eum explendum Latini Hernicique et colonia Antium dare Quinctio subitarios milites - ita tum repentina auxilia appellabant - iussi.

fr.5. Multi per eos dies motus multique impetus hinc atque illinc facti, quia superante multitudine hostes carpere multifariam vires Romanas, ut non suffecturas ad omnia, adgressi sunt;

fr.simul castra oppugnabantur, simul pars exercitus ad populandum agrum Romanum missa urbemque ipsam, si qua fortuna daret, temptandam.

fr.L. Valerius ad praesidium urbis relictus, consul Postumius ad arcendas populationes finium missus.

fr.Nihil remissum ab ulla parte curae aut laboris; vigiliae in urbe, stationes ante portas praesidiaque in muris disposita, et, quod necesse erat in tanto tumultu, iustitium per aliquot dies servatum.

fr.Interim in castris Furius consul, cum primo quietus obsidionem passus esset, in incautum hostem decumana porta erupit et, cum persequi posset, metu substitit ne qua ex parte altera in castra vis fieret.

fr.Furium legatum - frater idem consulis erat - longius extulit cursus; nec suos ille redeuntes persequendi studio neque hostium ab tergo incursum vidit. Ita exclusus multis saepe frustra conatibus captis ut viam sibi ad castra faceret, acriter dimicans cecidit.

fr.Et consul nuntio circumventi fratris conversus ad pugnam, dum se temere magis quam satis caute in mediam dimicationem infert, volnere accepto aegre ab circumstantibus ereptus et suorum animos turbavit et ferociores hostes fecit;

fr.qui caede legati et consulis volnere accensi nulla deinde vi sustineri potuere, ut compulsi in castra Romani rursus obsiderentur nec spe nec viribus pares;

fr.venissetque in periculum summa rerum, ni T. Quinctius peregrinis copiis, cum Latino Hernicoque exercitu, subvenisset.

fr.Is intentos in castra Romana Aequos legatique caput ferociter ostentantes ab tergo adortus simul ad signum ab se procul editum ex castris eruptione facta, magnam vim hostium circumvenit.

fr.Minor caedis, fuga effusior Aequorum in agro fuit Romano, in quos palatos praedam agentes Postumius aliquot locis, quibus opportuna imposuerat praesidia, impetum dedit. Hi vagi dissipato agmine fugientes in Quinctium victorem cum saucio consule revertentem incidere;

fr.tum consularis exercitus egregia pugna consulis volnus, legati et cohortium ultus est caedem. Magnae clades ultro citroque illis diebus et inlatae et acceptae.

fr.Difficile ad fidem est in tam antiqua re quot pugnaverint ceciderintve exacto adfirmare numero; audet tamen Antias Valerius concipere summas:

fr.Romanos cecidisse in Hernico agro quinque milia octingentos: ex praedatoribus Aequorum qui populabundi in finibus Romanis vagabantur ab A. Postumio consule duo milia et quadringentos caesos: ceteram multitudinem praedam agentem quae inciderit in Quinctium nequaquam pari defunctam esse caede: interfecta inde quattuor milia et, exsequendo subtiliter numerum, ducentos ait et triginta.

fr.Ut Romam reditum est et iustitium remissum, caelum visum est ardere plurimo igni, portentaque alia aut obversata oculis aut vanas exterritis ostentavere species. His avertendis terroribus in triduum feriae indictae, per quas omnia delubra pacem deum exposcentium virorum mulierumque turba implebantur.

fr.Cohortes inde Latinae Hernicaeque ab senatu gratiis ob impigram militiam actis remissae domos. Antiates mille milites, quia serum auxilium post proelium venerant, prope cum ignominia dimissi.

fr.6. Comitia inde habita; creati consules L. Aebutius P. Servilius. Kalendis Sextilibus, ut tunc principium anni agebatur, consulatum ineunt.

fr.Grave tempus et forte annus pestilens erat urbi agrisque, nec hominibus magis quam pecori, et auxere vim morbi terrore populationis pecoribus agrestibusque in urbem acceptis.

fr.Ea conluvio mixtorum omnis generis animantium et odore insolito urbanos et agrestem confertum in arta tecta aestu ac vigiliis angebat, ministeriaque in vicem ac contagio ipsa volgabant morbos.

fr.Vix instantes sustinentibus clades repente legati Hernici nuntiant in agro suo Aequos Volscosque coniunctis copiis castra posuisse, inde exercitu ingenti fines suos depopulari.

fr.Praeterquam quod infrequens senatus indicio erat sociis adflictam civitatem pestilentia esse, maestum etiam responsum tulere, ut per se ipsi Hernici cum Latinis res suas tutarentur; urbem Romanam subita deum ira morbo populari; si qua eius mali quies veniat, ut anno ante, ut semper alias, sociis opem laturos.

fr.Discessere socii, pro tristi nuntio tristiorem domum referentes, quippe quibus per se sustinendum bellum erat quod vix Romanis fulti viribus sustinuissent.

fr.Non diutius se in Hernico hostis continuit; pergit inde infestus in agros Romanos, etiam sine belli iniuria vastatos. Ubi cum obvius nemo ne inermis quidem fieret, perque omnia non praesidiis modo deserta sed etiam cultu agresti transirent, pervenere ad tertium lapidem Gabina via.

fr.Mortuus Aebutius erat Romanus consul; collega eius Servilius exigua in spe trahebat animam; adfecti plerique principum, patrum maior pars, militaris fere aetas omnis, ut non modo ad expeditiones quas in tanto tumultu res poscebat, sed vix ad quietas stationes viribus sufficerent.

fr.Munus vigiliarum senatores, qui per aetatem ac valetudinem poterant, per se ipsi obibant; circumitio ac cura aedilium plebi erat; ad eos summa rerum ac maiestas consularis imperii venerat.

fr.7. Deserta omnia, sine capite, sine viribus, di praesides ac fortuna urbis tutata est, quae Volscis Aequisque praedonum potius mentem quam hostium dedit.

fr.Adeo enim nullam spem non potiundi modo sed ne adeundi quidem Romana moenia animus eorum cepit tectaque procul visa atque imminentes tumuli avertere mentes eorum,

fr.ut totis passim castris fremitu orto quid in vasto ac deserto agro inter tabem pecorum hominumque desides sine praeda tempus tererent, cum integra loca, Tusculanum agrum opimum copiis, petere possent, signa repente convellerent transversisque itineribus per Labicanos agros in Tusculanos colles transirent.

fr.Eo vis omnis tempestasque belli conversa est.

fr.Interim Hernici Latinique pudore etiam, non misericordia solum, moti si nec obstitissent communibus hostibus infesto agmine Romanam urbem petentibus nec opem ullam obsessis sociis ferrent, coniuncto exercitu Romam pergunt.

fr.Ubi cum hostes non invenissent, secuti famam ac vestigia obvii fiunt descendentibus ab Tusculana in Albanam vallem. Ibi haudquaquam aequo proelio pugnatum est, fidesque sua sociis parum felix in praesentia fuit.

fr.Haud minor Romae fit morbo strages quam quanta ferro sociorum facta erat. Consul qui unus supererat moritur; mortui et alii clari viri, M. Valerius, T. Verginius Rutulus augures, Ser. Sulpicius curio maximus;

fr.et per ignota capita late vagata est vis morbi, inopsque senatus auxilii humani ad deos populum ac vota vertit.

fr.Iussi cum coniugibus ac liberis supplicatum ire pacemque exposcere deum, ad id quod sua quemque mala cogebant auctoritate publica evocati omnia delubra implent. Stratae passim matres, crinibus templa verrentes, veniam irarum caelestium finemque pesti exposcunt.

fr.8. Inde paulatim, seu pace deum impetrata seu graviore tempore anni iam circumacto, defuncta morbis corpora salubriora esse incipere,

fr.versisque animis iam ad publicam curam, cum aliquot interregna exissent, P. Valerius Publicola tertio die quam interregnum inierat consules creat L. Lucretium Tricipitinum et T. Veturium Geminum, sive ille Vetusius fuit.

fr.Ante diem tertium idus Sextiles consulatum ineunt, iam satis valida civitate ut non solum arcere bellum sed ultro etiam inferre posset.

fr.Igitur nuntiantibus Hernicis in fines suos transcendisse hostes impigre promissum auxilium. Duo consulares exercitus scripti. Veturius missus in Volscos ad bellum ultro inferendum:

fr.Tricipitinus populationibus arcendis sociorum agro oppositus non ultra quam in Hernicos procedit. Veturius primo proelio hostes fundit fugatque:

fr.Lucretium dum in Hernicis sedet praedonum agmen fefellit supra montes Praenestinos ductum, inde demissum in campos. Vastavere agros Praenestinum Gabinumque; ex Gabino in Tusculanos flexere colles.

fr.Vrbi quoque Romae ingens praebitus terror, magis in re subita quam quod ad arcendam vim parum virium esset.

fr.Q. Fabius praeerat urbi; is armata iuventute dispositisque praesidiis tuta omnia ac tranquilla fecit.

fr.Itaque hostes praeda ex proximis locis rapta adpropinquare urbi non ausi, cum circumacto agmine redirent quanto longius ab urbe hostium abscederent eo solutiore cura, in Lucretium incidunt consulem iam ante exploratis itineribus suis instructum et ad certamen intentum.

fr.Igitur praeparatis animis repentino pavore perculsos adorti aliquanto pauciores multitudinem ingentem fundunt fugantque et compulsos in cavas valles, cum exitus haud in facili essent, circumveniunt.

fr.Ibi Volscum nomen prope deletum est. Tredecim milia quadringentos septuaginta cecidisse in acie ac fuga, mille septingentos quinquaginta vivos captos, signa viginti septem militaria relata in quibusdam annalibus invenio, ubi etsi adiectum aliquid numero sit, magna certe caedes fuit.

fr.Victor consul ingenti praeda potitus eodem in stativa rediit. Tum consules castra coniungunt, et Volsci Aequique adflictas vires suas in unum contulere. Tertia illa pugna eo anno fuit. Eadem fortuna victoriam dedit; fusis hostibus etiam castra capta.

fr.9. Sic res Romana in antiquum statum rediit, secundaeque belli res extemplo urbanos motus excitaverunt.

fr.C. Terentilius Harsa tribunus plebis eo anno fuit. Is consulibus absentibus ratus locum tribuniciis actionibus datum, per aliquot dies patrum superbiam ad plebem criminatus, maxime in consulare imperium tamquam nimium nec tolerabile liberae civitati invehebatur:

fr.nomine enim tantum minus invidiosum, re ipsa prope atrocius quam regium esse;

fr.quippe duos pro uno dominos acceptos, immoderata, infinita potestate, qui soluti atque effrenati ipsi omnes metus legum omniaque supplicia verterent in plebem.

fr.Quae ne aeterna illis licentia sit, legem se promulgaturum ut quinque viri creentur legibus de imperio consulari scribendis; quod populus in se ius dederit, eo consulem usurum, non ipsos libidinem ac licentiam suam pro lege habituros.

fr.Qua promulgata lege cum timerent patres ne absentibus consulibus iugum acciperent, senatus a praefecto urbis Q. Fabio vocatur, qui adeo atrociter in rogationem latoremque ipsum est invectus ut nihil, si ambo consules infesti circumstarent tribunum, relictum minarum atque terroris sit:

fr.insidiatum eum et tempore capto adortum rem publicam.

fr.Si quem similem eius priore anno inter morbum bellumque irati di tribunum dedissent, non potuisse sisti. Mortuis duobus consulibus, iacente aegra civitate, in conluvione omnium rerum, ad tollendum rei publicae consulare imperium laturum leges fuisse, ducem Volscis Aequisque ad oppugnandam urbem futurum.

fr.Quid tandem? Illi non licere, si quid consules superbe in aliquem civium aut crudeliter fecerint, diem dicere, accusare iis ipsis iudicibus quorum in aliquem saevitum sit?

fr.Non illum consulare imperium sed tribuniciam potestatem invisam intolerandamque facere; quam placatam reconciliatamque patribus de integro in antiqua redigi mala. Neque illum se deprecari quo minus pergat ut coeperit.

fr.'Vos' inquit Fabius, 'ceteri tribuni, oramus, ut primum omnium cogitetis potestatem istam ad singulorum auxilium, non ad perniciem universorum comparatam esse; tribunos plebis vos creatos, non hostes patribus.

fr.Nobis miserum, invidiosum vobis est, desertam rem publicam invadi. Non ius vestrum, sed invidiam minueritis. Agite cum collega ut rem integram in adventum consulum differat. Ne Aequi quidem ac Volsci, morbo absumptis priore anno consulibus, crudeli superboque nobis bello institere.'

fr.Agunt cum Terentilio tribuni, dilataque in speciem actione, re ipsa sublata, consules extemplo arcessiti.

fr.10. Lucretius cum ingenti praeda, maiore multo gloria rediit. Et auget gloriam adveniens exposita omni in campo Martio praeda, ut suum quisque per triduum cognitum abduceret. Reliqua vendita, quibus domini non exstitere.

fr.Debebatur omnium consensu consuli triumphus; sed dilata res est, tribuno de lege agente; id antiquius consuli fuit.

fr.Iactata per aliquot dies cum in senatu res tum apud populum est; cessit ad ultimum maiestati consulis tribunus et destitit. Tum imperatori exercituique honos suus redditus.

fr.Triumphavit de Volscis Aequisque; triumphantem secutae suae legiones. Alteri consuli datum ut ovans sine militibus urbem iniret.

fr.Anno deinde insequenti lex Terentilia ab toto relata collegio novos adgressa consules est; erant consules P. Volumnius Ser. Sulpicius.

fr.Eo anno caelum ardere visum, terra ingenti concussa motu est. Bovem locutam, cui rei priore anno fides non fuerat, creditum.

fr.Inter alia prodigia et carne pluit, quem imbrem ingens numerus avium intervolitando rapuisse fertur; quod intercidit, sparsum ita iacuisse per aliquot dies ut nihil odor mutaret.

fr.Libri per duumviros sacrorum aditi; pericula a conventu alienigenarum praedicta, ne qui in loca summa urbis impetus caedesque inde fierent; inter cetera monitum ut seditionibus abstineretur. Id factum ad impediendam legem tribuni criminabantur, ingensque aderat certamen.

fr.Ecce, ut idem in singulos annos orbis volveretur, Hernici nuntiant Volscos et Aequos, etsi abscisae res sint, reficere exercitus; Antii summam rei positam; Ecetrae Antiates colonos palam concilia facere; id caput, eas vires belli esse.

fr.Ut haec dicta in senatu sunt, dilectus edicitur; consules belli administrationem inter se dispertiri iussi, alteri ut Volsci, alteri ut Aequi provincia esset.

fr.Tribuni coram in foro personare, fabulam compositam Volsci belli, Hernicos ad partes paratos. Iam ne virtute quidem premi libertatem populi Romani sed arte eludi.

fr.Quia occidione prope occisos Volscos et Aequos movere sua sponte arma posse iam fides abierit, novos hostes quaeri; coloniam fidam propinquam infamem fieri.

fr.Bellum innoxiis Antiatibus indici, geri cum plebe Romana, quam oneratam armis ex urbe praecipiti agmine acturi essent, exsilio et relegatione civium ulciscentes tribunos.

fr.Sic, ne quid aliud actum putent, victam legem esse, nisi dum in integro res sit, dum domi, dum togati sint, caveant ne possessione urbis pellantur, ne iugum accipiant.

fr.Si animus sit, non defore auxilium; consentire omnes tribunos. Nullum terrorem externum, nullum periculum esse; cavisse deos priore anno ut tuto libertas defendi posset. Haec tribuni.

fr.11. At ex parte altera consules in conspectu eorum positis sellis dilectum habebant. Eo decurrunt tribuni contionemque secum trahunt. Citati pauci velut rei experiundae causa, et statim vis coorta.

fr.Quemcumque lictor iussu consulis prendisset, tribunus mitti iubebat; neque suum cuique ius modum faciebat sed virium spes, et manu obtinendum erat quod intenderes.

fr.Quemadmodum se tribuni gessissent in prohibendo dilectu, sic patres se in lege, quae per omnes comitiales dies ferebatur, impedienda gerebant.

fr.Initium erat rixae, cum discedere populum iussissent tribuni, quod patres se submoveri haud sinebant. Nec fere seniores rei intererant, quippe quae non consilio regenda sed permissa temeritati audaciaeque esset.

fr.Multum et consules se abstinebant, ne cui in conluvione rerum maiestatem suam contumeliae offerrent.

fr.Caeso erat Quinctius, ferox iuvenis qua nobilitate gentis, qua corporis magnitudine et viribus. Ad ea munera data a dis et ipse addiderat multa belli decora facundiamque in foro, ut nemo, non lingua, non manu promptior in civitate haberetur.

fr.Hic cum in medio patrum agmine constitisset, eminens inter alios, velut omnes dictaturas consulatusque gerens in voce ac viribus suis, unus impetus tribunicios popularesque procellas sustinebat.

fr.Hoc duce saepe pulsi foro tribuni, fusa ac fugata plebes est; qui obvius fuerat, mulcatus nudatusque abibat, ut satis appareret, si sic agi liceret, victam legem esse.

fr.Tum prope iam perculsis aliis tribunis A. Verginius, ex collegio unus, Caesoni capitis diem dicit.

fr.Atrox ingenium accenderat eo facto magis quam conterruerat; eo acrius obstare legi, agitare plebem, tribunos velut iusto persequi bello.

fr.Accusator pati reum ruere invidiaeque flammam ac materiam criminibus suis suggerere; legem interim non tam ad spem perferendi quam ad lacessendam Caesonis temeritatem ferre.

fr.Ibi multa saepe ab iuventute inconsulte dicta factaque in unius Caesonis suspectum incidunt ingenium. Tamen legi resistebat.

fr.Et A. Verginius identidem plebi: 'Ecquid sentitis iam, vos, Quirites, Caesonem simul civem et legem quam cupitis habere non posse?

fr.Quamquam quid ego legem loquor? Libertati obstat; omnes Tarquinios superbia exsuperat. Exspectate dum consul aut dictator fiat, quem privatum viribus et audacia regnantem videtis.' Adsentiebantur multi pulsatos se querentes, et tribunum ad rem peragendam ultro incitabant.

fr.12. Iam aderat iudicio dies apparebatque volgo homines in damnatione Caesonis libertatem agi credere. Tum demum coactus cum multa indignitate prensabat singulos. Sequebantur necessarii, principes civitatis.

fr.T. Quinctius Capitolinus, qui ter consul fuerat, cum multa referret sua familiaeque decora, adfirmabat

fr.neque in Quinctia gente neque in civitate Romana tantam indolem tam maturae virtutis unquam exstitisse; suum primum militem fuisse, se saepe vidente pugnasse in hostem.

fr.Sp. Furius, missum ab Quinctio Capitolino sibi eum in dubiis suis rebus venisse subsidio; neminem unum esse cuius magis opera putet rem restitutam.

fr.L. Lucretius, consul anni prioris, recenti gloria nitens, suas laudes participare cum Caesone, memorare pugnas, referre egregia facinora nunc in expeditionibus, nunc in acie;

fr.suadere et monere iuvenem egregium, instructum naturae fortunaeque omnibus bonis, maximum momentum rerum eius civitatis in quamcumque venisset, suum quam alienum mallent civem esse.

fr.Quod offendat in eo, fervorem et audaciam, aetatem cottidie auferre: quod desideretur, consilium, id in dies crescere. Senescentibus vitiis, maturescente virtute, sinerent tantum virum senem in civitate fieri.

fr.Pater inter hos L. Quinctius, cui Cincinnato cognomen erat, non iterando laudes, ne cumularet invidiam, sed veniam errori atque adulescentiae petendo, sibi qui non dicto, non facto quemquam offendisset, ut condonarent filium orabat.

fr.Sed alii aversabantur preces aut verecundia aut metu, alii se suosque mulcatos querentes atroci responso iudicium suum praeferebant.

fr.13. Premebat reum praeter volgatam invidiam crimen unum, quod M. Volscius Fictor,

fr.qui ante aliquot annos tribunus plebis fuerat, testis exstiterat se, haud multo post quam pestilentia in urbe fuerat, in iuventutem grassantem in Subura incidisse. Ibi rixam natam esse fratremque suum maiorem natu, necdum ex morbo satis validum, pugno ictum ab Caesone cecidisse;

fr.semianimem inter manus domum ablatum, mortuumque inde arbitrari, nec sibi rem exsequi tam atrocem per consules superiorum annorum licuisse.

fr.Haec Volscio clamitante adeo concitati homines sunt ut haud multum afuerit quin impetu populi Caeso interiret.

fr.Verginius arripi iubet hominem et in vincula duci. Patricii vi contra vim resistunt. T. Quinctius clamitat, cui rei capitalis dies dicta sit et de quo futurum propediem iudicium, eum indemnatum indicta causa non debere violari.

fr.Tribunus supplicium negat sumpturum se de indemnato; servaturum tamen in vinculis esse ad iudicii diem ut, qui hominem necaverit, de eo supplicii sumendi copia populo Romano fiat.

fr.Appellati tribuni medio decreto ius auxilii sui expediunt: in vincla conici vetant; sisti reum pecuniamque ni sistatur populo promitti placere pronuntiant.

fr.Summam pecuniae quantam aequum esset promitti, veniebat in dubium; id ad senatum reicitur: reus, dum consulerentur patres, retentus in publico est. Vades dari placuit; unum vadem tribus milibus aeris obligarunt;

fr.quot darentur permissum tribunis est. Decem finierunt; tot vadibus accusator vadatus est reum. Hic primus vades publico dedit.

fr.Dimissus e foro nocte proxima in Tuscos in exsilium abiit.

fr.Iudicii die cum excusaretur solum vertisse exsilii causa, nihilo minus Verginio comitia habente, collegae appellati dimisere concilium.

fr.Pecunia a patre exacta crudeliter, ut divenditis omnibus bonis aliquamdiu trans Tiberim veluti relegatus devio quodam tugurio viveret.

fr.14. Hoc iudicium et promulgata lex exercuit civitatem: ab externis armis otium fuit.

fr.Cum velut victores tribuni perculsis patribus Caesonis exsilio prope perlatam esse crederent legem, et quod ad seniores patrum pertineret cessissent possessione rei publicae,

fr.iuniores, id maxime quod Caesonis sodalium fuit, auxere iras in plebem, non minuerunt animos; sed ibi plurimum profectum est quod modo quodam temperavere impetus suos.

fr.Cum primo post Caesonis exsilium lex coepta ferri est, instructi paratique cum ingenti clientium exercitu sic tribunos, ubi primum submoventes praebuere causam, adorti sunt ut nemo unus inde praecipuum quicquam gloriae domum invidiaeve ferret, mille pro uno Caesones exstitisse plebes quereretur.

fr.Mediis diebus quibus tribuni de lege non agerent, nihil eisdem illis placidius aut quietius erat.

fr.Benigne salutare, adloqui plebis homines, domum invitare, adesse in foro, tribunos ipsos cetera pati sine interpellatione concilia habere, nunquam ulli neque publice neque privatim truces esse, nisi cum de lege agi coeptum esset; alibi popularis iuventus erat.

fr.Ne voce quidem incommoda, nedum ut ulla vis fieret, paulatim permulcendo tractandoque mansuefecerant plebem. His per totum annum artibus lex elusa est.

fr.Nec cetera modo tribuni tranquillo peregere, sed refecti quoque in insequentem annum.

fr.15. Accipiunt civitatem placidiorem consules C. Claudius Appi filius et P. Valerius Publicola. Nihil novi novus annus attulerat; legis ferendae aut accipiendae cura civitatem tenebat.

fr.Quantum iuniores patrum plebi se magis insinuabant, eo acrius contra tribuni tendebant ut plebi suspectos eos criminando facerent:

fr.coniurationem factam; Caesonem Romae esse; interficiendorum tribunorum, trucidandae plebis consilia inita; id negotii datum ab senioribus patrum ut iuventus tribuniciam potestatem e re publica tolleret formaque eadem civitatis esset quae ante Sacrum montem occupatum fuerat.

fr.Et ab Volscis et Aequis statum iam ac prope sollemne in singulos annos bellum timebatur, propiusque aliud novum malum necopinato exortum.

fr.Exsules servique, ad duo milia hominum et quingenti, duce Appio Herdonio Sabino nocte Capitolium atque arcem occupavere.

fr.Confestim in arce facta caedes eorum qui coniurare et simul capere arma noluerant: alii inter tumultum praecipites pavore in forum devolant: alternae voces 'ad arma' et 'hostes in urbe sunt' audiebantur.

fr.Consules et armare plebem et inermem pati timebant, incerti quod malum repentinum, externum an intestinum, ab odio plebis an ab servili fraude, urbem invasisset; sedabant tumultus, sedando interdum movebant; nec enim poterat pavida et consternata multitudo regi imperio.

fr.Dant tamen arma, non volgo, tantum ut incerto hoste praesidium satis fidum ad omnia esset. Solliciti reliquum noctis incertique qui homines, quantus numerus hostium esset, in stationibus disponendis ad opportuna omnis urbis loca egere.

fr.Lux deinde aperuit bellum ducemque belli. Servos ad libertatem Appius Herdonius ex Capitolio vocabat: se miserrimi cuiusque suscepisse causam, ut exsules iniuria pulsos in patriam reduceret et servitiis grave iugum demeret; id malle populo Romano auctore fieri:

fr.si ibi spes non sit, se Volscos et Aequos et omnia extrema temptaturum et concitaturum.

fr.16. Dilucere res magis patribus atque consulibus. Praeter ea tamen quae denuntiabantur, ne Veientium neu Sabinorum id consilium esset timere

fr.et, cum tantum in urbe hostium esset, mox Sabinae Etruscaeque legiones ex composito adessent, tum aeterni hostes, Volsci et Aequi, non ad populandos, ut ante, fines sed ad urbem ut ex parte captam venirent.

fr.Multi et varii timores; inter ceteros eminebat terror servilis ne suus cuique domi hostis esset, cui nec credere nec non credendo, ne infestior fieret, fidem abrogare satis erat tutum;

fr.vixque concordia sisti videbatur posse.

fr.Tantum superantibus aliis ac mergentibus malis nemo tribunos aut plebem timebat; mansuetum id malum et per aliorum quietem malorum semper exoriens tum quiesse peregrino terrore sopitum videbatur.

fr.Ad id prope unum maxime inclinatis rebus incubuit.

fr.Tantus enim tribunos furor tenuit ut non bellum, sed vanam imaginem belli ad avertendos ab legis cura plebis animos Capitolium insedisse contenderent;

fr.patriciorum hospites clientesque si perlata lege frustra tumultuatos esse se sentiant, maiore quam venerint silentio abituros.

fr.Concilium inde legis perferendae habere, avocato populo ab armis. Senatum interim consules habent, alio se maiore ab tribunis metu ostendente quam quem nocturnus hostis intulerat.

fr.17. Postquam arma poni et discedere homines ab stationibus nuntiatum est, P. Valerius, collega senatum retinente, se ex curia proripit, inde in templum ad tribunos venit.

fr.'Quid hoc rei est' inquit, 'tribuni? Appi Herdoni ductu et auspicio rem publicam eversuri estis? Tam felix vobis corrumpendis fuit qui servitia non commovit auctor? Cum hostes supra caput sint, discedi ab armis legesque ferri placet?'

fr.Inde ad multitudinem oratione versa: 'Si vos urbis, Quirites, si vestri nulla cura tangit, at vos veremini deos vestros ab hostibus captos. Iuppiter optimus maximus, Iuno regina et Minerva, alii di deaeque obsidentur; castra servorum publicos vestros penates tenent;

fr.haec vobis forma sanae civitatis videtur? Tantum hostium non solum intra muros est sed in arce supra forum curiamque; comitia interim in foro sunt, senatus in curia est; velut cum otium superat, senator sententiam dicit, alii Quirites suffragium ineunt.

fr.Non quidquid patrum plebisque est, consules, tribunos, deos hominesque omnes armatos opem ferre, in Capitolium currere, liberare ac pacare augustissimam illam domum Iovis optimi maximi decuit?

fr.Romule pater, tu mentem tuam, qua quondam arcem ab his iisdem Sabinis auro captam recepisti, da stirpi tuae; iube hanc ingredi viam, quam tu dux, quam tuus ingressus exercitus est. Primus en ego consul, quantum mortalis deum possum, te ac tua vestigia sequar.'

fr.Vltimum orationis fuit, se arma capere, vocare omnes Quirites ad arma; si qui impediat, iam se consularis imperii, iam tribuniciae potestatis sacratarumque legum oblitum, quisquis ille sit, ubicumque sit, in Capitolio, in foro, pro hoste habiturum.

fr.Iuberent tribuni, quoniam in Appium Herdonium vetarent, in P. Valerium consulem sumi arma; ausurum se in tribunis, quod princeps familiae suae ausus in regibus esset.

fr.Vim ultimam apparebat futuram spectaculoque seditionem Romanam hostibus fore.

fr.Nec lex tamen ferri nec ire in Capitolium consul potuit; nox certamina coepta oppressit; tribuni cessere nocti, timentes consulum arma.

fr.Amotis inde seditionis auctoribus patres circumire plebem inserentesque se in circulos sermones tempori aptos serere; admonere ut viderent in quod discrimen rem publicam adducerent.

fr.Non inter patres ac plebem certamen esse, sed simul patres plebemque, arcem urbis, templa deorum, penates publicos privatosque hostibus dedi.

fr.Dum haec in foro sedandae discordiae causa aguntur, consules interim, ne Sabini neve Veiens hostis moveretur, circa portas murosque discesserant.

fr.18. Eadem nocte et Tusculum de arce capta Capitolioque occupato et alio turbatae urbis statu nuntii veniunt.

fr.L. Mamilius Tusculi tum dictator erat. Is confestim convocato senatu atque introductis nuntiis magnopere censet, ne exspectent dum ab Roma legati auxilium petentes veniant;

fr.periculum ipsum discrimenque ac sociales deos fidemque foederum id poscere; demerendi beneficio tam potentem, tam propinquam civitatem nunquam parem occasionem daturos deos.

fr.Placet ferri auxilium; iuventus conscribitur, arma dantur.

fr.Romam prima luce venientes procul speciem hostium praebuere; Aequi aut Volsci venire visi sunt; deinde ubi vanus terror abiit, accepti in urbem agmine in forum descendunt.

fr.Ibi iam P. Valerius relicto ad portarum praesidia collega instruebat aciem.

fr.Auctoritas viri moverat, adfirmantis Capitolio reciperato et urbe pacata si edoceri se sissent quae fraus ab tribunis occulta in lege ferretur, memorem se maiorum suorum, memorem cognominis quo populi colendi velut hereditaria cura sibi a maioribus tradita esset, concilium plebis non impediturum.

fr.Hunc ducem secuti nequiquam reclamantibus tribunis in clivum Capitolinum erigunt aciem.

fr.Adiungitur et Tusculana legio. Certare socii civesque utri reciperatae arcis suum decus facerent; dux uterque suos adhortatur.

fr.Trepidare tum hostes nec ulli satis rei praeterquam loco fidere; trepidantibus inferrunt signa Romani sociique. Iam in vestibulum perruperant templi cum P. Valerius inter primores pugnam ciens interficitur.

fr.P. Volumnius consularis vidit cadentem. Is dato negotio suis ut corpus obtegerent, ipse in locum vicemque consulis provolat. Prae ardore impetuque tantae rei sensus non pervenit ad militem; prius vicit quam se pugnare sine duce sentiret.

fr.Multi exsulum caede sua foedavere templum, multi vivi capti, Herdonius interfectus. Ita Capitolium reciperatum. De captivis, ut quisque liber aut servus esset, suae fortunae a quoque sumptum supplicium est.

fr.Tusculanis gratiae actae, Capitolium purgatum atque lustratum. In consulis domum plebes quadrantes ut funere ampliore efferretur iactasse fertur.

fr.19. Pace parta, instare tum tribuni patribus, ut P. Valeri fidem exsolverent, instare C. Claudio, ut collegae deos manes fraude liberaret, agi de lege sineret. Consul antequam collegam sibi subrogasset negare passurum agi de lege.

fr.Hae tenuere contentiones usque ad comitia consulis subrogandi. Decembri mense summo patrum studio L. Quinctius Cincinnatus, pater Caesonis, consul creatur qui magistratum statim occiperet.

fr.Perculsa erat plebes consulem habitura iratum, potentem favore patrum, virtute sua, tribus liberis, quorum nemo Caesoni cedebat magnitudine animi, consilium et modum adhibendo ubi res posceret priores erant.

fr.Is ut magistratum iniit, adsiduis contionibus pro tribunali non in plebe coercenda quam senatu castigando vehementior fuit, cuius ordinis languore perpetui iam tribuni plebis, non ut in re publica populi Romani sed ut in perdita domo lingua criminibusque regnarent:

fr.cum Caesone filio suo virtutem, constantiam, omnia iuventutis belli domique decora pulsa ex urbe Romana et fugata esse; loquaces, seditiosos, semina discordiarum, iterum ac tertium tribunos, pessimis artibus, regia licentia vivere.

fr.'Aulus' inquit, 'ille Verginius, quia in Capitolio non fuit, minus supplicii quam Appius Herdonius meruit? Plus hercule aliquanto, qui vere rem aestimare velit.

fr.Herdonius, si nihil aliud, hostem se fatendo prope denuntiavit ut arma caperetis; hic negando bellum esse arma vobis ademit nudosque servis vestris et exsulibus obiecit.

fr.Et vos - C. Claudi pace et P. Valeri mortui loquar - prius in clivum Capitolinum signa intulistis quam hos hostes de foro tolleretis? Pudet deorum hominumque.

fr.Cum hostes in arce, in Capitolio essent, exsulum et servorum dux profanatis omnibus in cella Iovis optimi maximi habitaret, Tusculi ante quam Romae sumpta sunt arma.

fr.In dubio fuit utrum L. Mamilius, Tusculanus dux, an P. Valerius et C. Claudius consules Romanam arcem liberarent; et qui ante Latinos ne pro se quidem ipsis, cum in finibus hostem haberent, attingere arma passi sumus, nunc, nisi Latini sua sponte arma sumpsissent, capti et deleti eramus.

fr.Hoc est, tribuni, auxilium plebi ferre, inermem eam hosti trucidandam obicere?

fr.Scilicet si quis vobis humillimus homo de vestra plebe, quam partem velut abruptam a cetero populo vestram patriam peculiaremque rem publicam fecistis, si quis ex his domum suam obsessam a familia armata nuntiaret, ferendum auxilium putaretis:

fr.Iuppiter optimus maximus exsulum atque servorum saeptus armis nulla humana ope dignus erat? Et hi postulant, ut sacrosancti habeantur, quibus ipsi di neque sacri neque sancti sunt?

fr.At enim, divinis humanisque obruti sceleribus, legem vos hoc anno perlaturos dictitatis. Tum hercule illo die quo ego consul sum creatus, male gesta res publica est, peius multo quam cum P. Valerius consul periit, - si tuleritis.

fr.Iam primum omnium' inquit, 'Quirites, in Volscos et Aequos mihi atque collegae legiones ducere in animo est.

fr.Nescio quo fato magis bellantes quam pacati propitios habemus deos. Quantum periculum ab illis populis fuerit si Capitolium ab exsulibus obsessum scissent, suspicari de praeterito quam re ipsa experiri est melius.'

fr.20. Moverat plebem oratio consulis; erecti patres restitutam credebant rem publicam.

fr.Consul alter, comes animosior quam auctor, suscepisse collegam priorem actiones tam graves facile passus, in peragendis consularis officii partem ad se vindicabat.

fr.Tum tribuni, eludentes velut vana dicta, persequi quaerendo quonam modo exercitum educturi consules essent quos dilectum habere nemo passurus sit.

fr.'Nobis vero' inquit Quinctius, nihil dilectu opus est, cum, quo tempore P. Valerius ad recipiundum Capitolium arma plebi dedit, omnes in verba iuraverint conventuros se iussu consulis nec iniussu abituros.

fr.Edicimus itaque, omnes qui in verba iurastis crastina die armati ad lacum Regillum adsitis.'

fr.Cavillari tum tribuni et populum exsolvere religione velle: privatum eo tempore Quinctium fuisse cum sacramento adacti sint.

fr.Sed nondum haec quae nunc tenet saeculum neglegentia deum venerat, nec interpretando sibi quisque ius iurandum et leges aptas faciebat, sed suos potius mores ad ea accommodabat.

fr.Igitur tribuni, ut impediendae rei nulla spes erat, de proferendo exitu agere, eo magis quod et augures iussos adesse ad Regillum lacum fama exierat, locumque inaugurari ubi auspicato cum populo agi posset, ut quidquid Romae vi tribunicia rogatum esset id comitiis ibi abrogaretur:

fr.omnes id iussuros quod consules velint; neque enim provocationem esse longius ab urbe mille passuum, et tribunos, si eo veniant, in alia turba Quiritium subiectos fore consulari imperio.

fr.Terrebant haec; sed ille maximus terror animos agitabat, quod saepius Quinctius dictitabat se consulum comitia non habiturum;

fr.non ita civitatem aegram esse ut consuetis remediis sisti possit; dictatore opus esse rei publicae, ut, qui se moverit ad sollicitandum statum civitatis, sentiat sine provocatione dictaturam esse.

fr.21. Senatus in Capitolio erat; eo tribuni cum perturbata plebe veniunt.

fr.Multitudo clamore ingenti nunc consulum, nunc patrum fidem implorant; nec ante moverunt de sententia consulem quam tribuni se in auctoritate patrum futuros esse polliciti sunt.

fr.Tunc referente consule de tribunorum et plebis postulatis senatus consulta fiunt ut neque tribuni legem eo anno ferrent neque consules ab urbe exercitum educerent;

fr.in reliquum magistratus continuari et eosdem tribunos refici iudicare senatum contra rem publicam esse.

fr.Consules fuere in patrum potestate: tribuni reclamantibus consulibus refecti. Patres quoque, ne quid cederent plebi, et ipsi L. Quinctium consulem reficiebant.

fr.Nulla toto anno vehementior actio consulis fuit.

fr.'Mirer' inquit, 'si vana vestra, patres conscripti, auctoritas ad plebem est?

fr.Vos elevatis eam quippe qui, quia plebs senatus consultum continuandis magistratibus solvit,

fr.ipsi quoque solutum voltis, ne temeritati multitudinis cedatis, tamquam id sit plus posse in civitate, plus levitatis ac licentiae habere.

fr.Levius enim vaniusque profecto est sua decreta et consulta tollere quam aliorum.

fr.Imitamini, patres conscripti, turbam inconsultam, et qui exemplo aliis esse debetis, aliorum exemplo peccate potius quam alii vestro recte faciant, dum ego ne imiter tribunos nec me contra senatus consultum consulem renuntiari patiar.

fr.Te vero, C. Claudi, adhortor ut et ipse populum Romanum hac licentia arceas, et de me hoc tibi persuadeas me ita accepturum ut non honorem meum a te impeditum, sed gloriam spreti honoris auctam, invidiam quae ex continuato eo impenderet levatam putem.'

fr.Communiter inde edicunt ne quis L. Quinctium consulem faceret; si quis fecisset, se id suffragium non observaturos.

fr.22. Consules creati Q. Fabius Vibulanus tertium et L. Cornelius Maluginensis. Census actus eo anno: lustrum propter Capitolium captum, consulem occisum condi religiosum fuit.

fr.Q. Fabio L. Cornelio consulibus principio anni statim res turbulentae. Instigabant plebem tribuni: bellum ingens a Volscis et Aequis Latini atque Hernici nuntiabant: iam Antii Volscorum legiones esse.

fr.Et ipsam coloniam ingens metus erat defecturam; aegreque impetratum a tribunis ut bellum praeverti sinerent.

fr.Consules inde partiti provincias: Fabio ut legiones Antium duceret datum, Cornelius ut Romae praesidio esset, ne qua pars hostium, qui Aequis mos erat, ad populandum veniret.

fr.Hernici et Latini iussi milites dare ex foedere, duaeque partes sociorum in exercitu, tertia civium fuit.

fr.Postquam ad diem praestitutum venerunt socii, consul extra portam Capenam castra locat. Inde lustrato exercitu Antium profectus haud procul oppido stativisque hostium consedit.

fr.Ubi cum Volsci, quia nondum ab Aequis venisset exercitus, dimicare non ausi, quemadmodum quieti vallo se tutarentur, pararent,

fr.postero die Fabius non permixtam unam sociorum civiumque sed trium populorum tres separatim acies circa vallum hostium instruxit; ipse erat medius cum legionibus Romanis.

fr.Inde signum observari iussit, ut pariter et socii rem inciperent referrentque pedem, si receptui cecinisset. Equites item suae cuique parti post principia conlocat.

fr.Ita trifariam adortus castra circumvenit et cum undique instaret non sustinentes impetum Volscos vallo deturbat.

fr.Transgressus inde munitiones pavidam turbam inclinatamque in partem unam castris expellit.

fr.Inde effuse fugientes eques, cui superare vallum haud facile fuerat, cum ad id spectator pugnae adstitisset, libero campo adeptus parte victoriae fruitur territos caedendo.

fr.Magna et in castris et extra munimenta caedes fugientium fuit sed praeda maior, quia vix arma secum efferre hostis potuit; deletusque exercitus foret ni fugientes silvae texissent.

fr.23. Dum ad Antium haec geruntur, interim Aequi robore iuventutis praemisso arcem Tusculanam improviso nocte capiunt, reliquo exercitu haud procul moenibus Tusculi considunt ut distenderent hostium copias.

fr.Haec celeriter Romam, ab Roma in castra Antium perlata movent Romanos haud secus quam si Capitolium captum nuntiaretur;

fr.adeo et recens erat Tusculanorum meritum et similitudo ipsa periculi reposcere datum auxilium videbatur.

fr.Fabius omissis omnibus praedam ex castris raptim Antium convehit; ibi modico praesidio relicto, citatum agmen Tusculum rapit.

fr.Nihil praeter arma et quod cocti ad manum fuit cibi ferre militi licuit; commeatum ab Roma consul Cornelius subvehit.

fr.Aliquot menses Tusculi bellatum. Parte exercitus consul castra Aequorum oppugnabat; partem Tusculanis dederat ad arcem reciperandam.

fr.Vi nunquam eo subiri potuit: fames postremo inde detraxit hostem.

fr.Qua postquam ventum ad extremum est, inermes nudique omnes sub iugum ab Tusculanis missi. Hos ignominiosa fuga domum se recipientes Romanus consul in Algido consecutus ad unum omnes occidit.

fr.Victor ad Columen - id loco nomen est - exercitu reducto castra locat.

fr.Et alter consul, postquam moenibus iam Romanis pulso hoste periculum esse desierat, et ipse ab Roma profectus.

fr.Ita bifariam consules ingressi hostium fines ingenti certamine hinc Volscos, hinc Aequos populantur.

fr.Eodem anno descisse Antiates apud plerosque auctores invenio; L. Cornelium consulem id bellum gessisse oppidumque cepisse. Certum adfirmare, quia nulla apud vetustiores scriptores eius rei mentio est, non ausim.

fr.24. Hoc bello perfecto tribunicium domi bellum patres territat. Clamant fraude fieri quod foris teneatur exercitus; frustrationem eam legis tollendae esse; se nihilo minus rem susceptam peracturos.

fr.Obtinuit tamen L. Lucretius praefectus urbis ut actiones tribuniciae in adventum consulum differrentur.

fr.Erat et nova exorta causa motus. A. Cornelius et Q. Servilius quaestores M. Volscio, quod falsus haud dubie testis in Caesonem exstitisset, diem dixerant.

fr.Multis enim emanabat indiciis neque fratrem Volsci ex quo semel fuerit aeger unquam non modo visum in publico, sed ne adsurrexisse quidem ex morbo, multorumque tabe mensum mortuum;

fr.nec iis temporibus in quae testis crimen coniecisset Caesonem Romae visum, adfirmantibus qui una meruerant secum eum tum frequentemque ad signa sine ullo commeatu fuisse. Nisi ita esset multi privatim ferebant Volscio iudicem.

fr.Cum ad iudicium ire non auderet, omnes eae res in unum congruentes haud magis dubiam damnationem Volsci quam Caesonis Volscio teste fuerat faciebant.

fr.In mora tribuni erant, qui comitia quaestores habere de reo, nisi prius habita de lege essent, passuros negabant. Ita extracta utraque res in consulum adventum est.

fr.Qui ubi triumphantes victore cum exercitu urbem inierunt, quia silentium de lege erat, perculsos magna pars credebant tribunos; at illi - etenim extremum anni iam erat, - quartum adfectantes tribunatum, in comitiorum disceptationem ab lege certamen averterant.

fr.Et cum consules nihilo minus adversus continuationem tribunatus quam si lex minuendae suae maiestatis causa promulgata ferretur tetendissent victoria certaminis penes tribunos fuit.

fr.Eodem anno Aequis pax est petentibus data. Census, res priore anno incohata, perficitur, idque lustrum ab origine urbis decimum conditum ferunt.

fr.Censa civium capita centum septendecim milia trecenta undeviginti.

fr.Consulum magna domi bellique eo anno gloria fuit, quod et foris pacem peperere, et domi, etsi non concors, minus tamen quam alias infesta civitas fuit.

fr.25. L. Minucius inde et C. Nautius consules facti duas residuas anni prioris causas exceperunt.

fr.Eodem modo consules legem, tribuni iudicium de Volscio impediebant; sed in quaestoribus novis maior vis, maior auctoritas erat.

fr.Cum M. Valerio Mani filio Volesi nepote quaestor erat T. Quinctius Capitolinus qui ter consul fuerat. Is, quoniam neque Quinctiae familiae Caeso neque rei publicae maximus iuvenum restitui posset, falsum testem qui dicendae causae innoxio potestatem ademisset, iusto ac pio bello persequebatur.

fr.Cum Verginius maxime ex tribunis de lege ageret, duum mensum spatium consulibus datum est ad inspiciendam legem ut cum edocuissent populum quid fraudis occultae ferretur, sinerent deinde suffragium inire.

fr.Hoc intervalli datum res tranquillas in urbe fecit.

fr.Nec diuturnam quietem Aequi dederunt, qui rupto foedere quod ictum erat priore anno cum Romanis, imperium ad Gracchum Cloelium deferunt; is tum longe princeps in Aequis erat.

fr.Graccho duce in Labicanum agrum, inde in Tusculanum hostili populatione veniunt, plenique praedae in Algido castra locant. In ea castra Q. Fabius, P. Volumnius, A. Postumius legati ab Roma venerunt questum iniurias et ex eo foedere res repetitum.

fr.Eos Aequorum imperator, quae mandata habeant ab senatu Romano, ad quercum iubet dicere; se alia interim acturum.

fr.Quercus ingens arbor praetorio imminebat, cuius umbra opaca sedes erat.

fr.Tum ex legatis unus abiens 'et haec' inquit, 'sacrata quercus et quidquid deorum est audiant foedus a vobis ruptum, nostrisque et nunc querellis adsint et mox armis, cum deorum hominumque simul violata iura exsequemur.'

fr.Romam ut rediere legati, senatus iussit alterum consulem contra Gracchum in Algidum exercitum ducere, alteri populationem finium Aequorum provinciam dedit.

fr.Tribuni suo more impedire dilectum, et forsitan ad ultimum impedissent; sed novus subito additus terror est.

fr.26a. Vis Sabinorum ingens prope ad moenia urbis infesta populatione venit; foedati agri, terror iniectus urbi est. Tum plebs benigne arma cepit; reclamantibus frustra tribunis magni duo exercitus scripti.

fr.Alterum Nautius contra Sabinos duxit, castrisque ad Eretum positis, per expeditiones parvas, plerumque nocturnis incursionibus, tantam vastitatem in Sabino agro reddidit ut comparati ad eam prope intacti bello fines Romani viderentur.

fr.Minucio neque fortuna nec vis animi eadem in gerendo negotio fuit; nam cum haud procul ab hoste castra posuisset, nulla magnopere clade accepta castris se pavidus tenebat.

fr.Quod ubi senserant hostes, crevit ex metu alieno, ut fit, audacia, et nocte adorti castra postquam parum vis aperta profecerat, munitiones postero die circumdant.

fr.Quae priusquam undique vallo obiectae clauderent exitus quinque equites inter stationes hostium emissi Romam pertulere consulem exercitumque obsideri.

fr.Nihil tam inopinatum nec tam insperatum accidere potuit. Itaque tantus pavor, tanta trepidatio fuit quanta si urbem, non castra hostes obsiderent.

fr.Nautium consulem arcessunt. In quo cum parum praesidii videretur dictatoremque dici placeret qui rem perculsam restitueret, L. Quinctius Cincinnatus consensu omnium dicitur.

fr.Operae pretium est audire qui omnia prae divitiis humana spernunt neque honori magno locum neque virtuti putant esse, nisi ubi effuse afluant opes.

fr.Spes unica imperii populi Romani, L. Quinctius trans Tiberim, contra eum ipsum locum ubi nunc navalia sunt, quattuor iugerum colebat agrum, quae prata Quinctia vocantur.

fr.Ibi ab legatis - seu fossam fodiens palae innixus, seu cum araret, operi certe, id quod constat, agresti intentus -

fr.salute data in vicem redditaque rogatus ut, quod bene verteret ipsi reique publicae, togatus mandata senatus audiret,

fr.admiratus rogitansque 'satin salve?' Togam propere e tugurio proferre uxorem Raciliam iubet.

fr.Qua simul absterso pulvere ac sudore velatus processit, dictatorem eum legati gratulantes consalutant, in urbem vocant; qui terror sit in exercitu exponunt.

fr.Navis Quinctio publice parata fuit, transvectumque tres obviam egressi filii excipiunt, inde alii propinqui atque amici, tum patrum maior pars. Ea frequentia stipatus antecedentibus lictoribus deductus est domum.

fr.Et plebis concursus ingens fuit; sed ea nequaquam tam laeta Quinctium vidit, et imperium nimium et virum ipso imperio vehementiorem rata. Et illa quidem nocte nihil praeterquam vigilatum est in urbe.

fr.27. Postero die dictator cum ante lucem in forum venisset, magistrum equitum dicit L. Tarquitium, patriciae gentis, sed qui, cum stipendia pedibus propter paupertatem fecisset, bello tamen primus longe Romanae iuventutis habitus esset.

fr.Cum magistro equitum in contionem venit, iustitium edicit, claudi tabernas tota urbe iubet, vetat quemquam privatae quicquam rei agere;

fr.tum quicumque aetate militari essent armati cum cibariis in dies quinque coctis vallisque duodenis ante solis occasum Martio in campo adessent;

fr.quibus aetas ad militandum gravior esset, vicino militi, dum is arma pararet vallumque peteret, cibaria coquere iussit.

fr.Sic iuventus discurrit ad vallum petendum. Sumpsere unde cuique proximum fuit; prohibitus nemo est; impigreque omnes ad edictum dictatoris praesto fuere.

fr.Inde composito agmine non itineri magis apti quam proelio si res ita tulisset, legiones ipse dictator, magister equitum suos equites ducit.

fr.In utroque agmine quas tempus ipsum poscebat adhortationes erant:

fr.adderent gradum; maturato opus esse, ut nocte ad hostem perveniri posset; consulem exercitumque Romanum obsideri, tertium diem iam clausos esse; quid quaeque nox aut dies ferat incertum esse; puncto saepe temporis maximarum rerum momenta verti.

fr.'Adcelera, signifer,' 'sequere, miles,' inter se quoque, gratificantes ducibus, clamabant. Media nocte in Algidum perveniunt et ut sensere se iam prope hostes esse, signa constituunt.

fr.28. Ibi dictator quantum nocte prospici poterat equo circumvectus contemplatusque qui tractus castrorum quaeque forma esset, tribunis militum imperavit ut sarcinas in unum conici iubeant, militem cum armis valloque redire in ordines suos. Facta quae imperavit.

fr.Tum quo fuerant ordine in via, exercitum omnem longo agmine circumdat hostium castris et ubi signum datum sit clamorem omnes tollere iubet; clamore sublato ante se quemque ducere fossam et iacere vallum.

fr.Edito imperio, signum secutum est. Iussa miles exsequitur; clamor hostes circumsonat. Superat inde castra hostium et in castra consulis venit; alibi pavorem, alibi gaudium ingens facit.

fr.Romani civilem esse clamorem atque auxilium adesse inter se gratulantes, ultro ex stationibus ac vigiliis territant hostem.

fr.Consul differendum negat; illo clamore non adventum modo significari sed rem ab suis coeptam, mirumque esse ni iam exteriore parte castra hostium oppugnentur. Itaque arma suos capere et se subsequi iubet.

fr.Nocte initum proelium est; legionibus dictatoris clamore significant ab ea quoque parte rem in discrimine esse.

fr.Iam se ad prohibenda circumdari opera Aequi parabant cum ab interiore hoste proelio coepto, ne per media sua castra fieret eruptio, a munientibus ad pugnantes introrsum versi vacuam noctem operi dedere, pugnatumque cum consule ad lucem est.

fr.Luce prima iam circumvallati ab dictatore erant et vix adversus unum exercitum pugnam sustinebant. Tum a Quinctiano exercitu, qui confestim a perfecto opere ad arma rediit, invaditur vallum.

fr.Hic instabat nova pugna: illa nihil remiserat prior.

fr.Tum ancipiti malo urgente, a proelio ad preces versi hinc dictatorem, hinc consulem orare, ne in occidione victoriam ponerent, ut inermes se inde abire sinerent.

fr.Ab consule ad dictatorem ire iussi; is ignominiam infensus addidit; Gracchum Cloelium ducem principesque alios vinctos ad se adduci iubet, oppido Corbione decedi.

fr.Sanguinis se Aequorum non egere; licere abire, sed ut exprimatur tandem confessio subactam domitamque esse gentem, sub iugum abituros.

fr.Tribus hastis iugum fit, humi fixis duabus superque eas transversa una deligata. Sub hoc iugo dictator Aequos misit.

fr.29. Castris hostium receptis plenis omnium rerum - nudos enim emiserat - praedam omnem suo tantum militi dedit; consularem exercitum ipsumque consulem increpans

fr.'carebis' inquit 'praedae parte, miles, ex eo hoste cui prope praedae fuisti.

fr.Et tu, L. Minuci, donec consularem animum incipias habere, legatus his legionibus praeeris.'

fr.Ita se Minucius abdicat consulatu iussusque ad exercitum manet.

fr.Sed adeo tum imperio meliori animus mansuete oboediens erat, ut beneficii magis quam ignominiae hic exercitus memor et coronam auream dictatori, libram pondo, decreverit et proficiscentem eum patronum salutaverit.

fr.Romae a Q. Fabio praefecto urbis senatus habitus triumphantem Quinctium quo veniebat agmine urbem ingredi iussit.

fr.Ducti ante currum hostium duces; militaria signa praelata; secutus exercitus praeda onustus.

fr.Epulae instructae dicuntur fuisse ante omnium domos, epulantesque cum carmine triumphali et sollemnibus iocis comisantium modo currum secuti sunt.

fr.Eo die L. Mamilio Tusculano adprobantibus cunctis civitas data est.

fr.Confestim se dictator magistratu abdicasset ni comitia M. Volsci, falsi testis, tenuissent. Ea ne impedirent tribuni dictatoris obstitit metus; Volscius damnatus Lanuvium in exsilium abiit.

fr.Quinctius sexto decimo die dictatura in sex menses accepta se abdicavit.

fr.Per eos dies consul Nautius ad Eretum cum Sabinis egregie pugnat; ad vastatos agros ea quoque clades accessit Sabinis. Minucio Fabius successor in Algidum missus.

fr.Extremo anno agitatum de lege ab tribunis est; sed quia duo exercitus aberant, ne quid ferretur ad populum patres tenuere; plebes vicit ut quintum eosdem tribunos crearent.

fr.Lupos visos in Capitolio ferunt a canibus fugatos; ob id prodigium lustratum Capitolium esse. Haec eo anno gesta.

fr.30. Sequuntur consules Q. Minucius M. Horatius Pulvillus. Cuius initio anni cum foris otium esset, domi seditiones iidem tribuni, eadem lex faciebat;

fr.ulteriusque ventum foret - adeo exarserant animis - ni velut dedita opera nocturno impetu Aequorum Corbione amissum praesidium nuntiatum esset.

fr.Senatum consules vocant; iubentur subitarium scribere exercitum atque in Algidum ducere. Inde posito legis certamine nova de dilectu contentio orta;

fr.vincebaturque consulare imperium tribunicio auxilio cum alius additur terror, Sabinum exercitum praedatum descendisse in agros Romanos, inde ad urbem venire.

fr.Is metus perculit ut scribi militem tribuni sinerent, non sine pactione tamen ut quoniam ipsi quinquennium elusi essent parvumque id plebi praesidium foret, decem deinde tribuni plebis crearentur.

fr.Expressit hoc necessitas patribus: id modo excepere ne postea eosdem tribunos viderent.

fr.Tribunicia comitia, ne id quoque post bellum ut cetera vanum esset, extemplo habita.

fr.Tricensimo sexto anno a primis tribuni plebis decem creati sunt, bini ex singulis classibus; itaque cautum est ut postea crearentur.

fr.Dilectu deinde habito Minucius contra Sabinos profectus non invenit hostem.

fr.Horatius, cum iam Aequi Corbione interfecto praesidio Ortonam etiam cepissent, in Algido pugnat; multos mortales occidit; fugat hostem non ex Algido modo sed a Corbione Ortonaque. Corbionem etiam diruit propter proditum praesidium.

fr.31. Deinde M. Valerius Sp. Verginius consules facti. Domi forisque otium fuit; annona propter aquarum intemperiem laboratum est. De Aventino publicando lata lex est.

fr.Tribuni plebis iidem refecti. Hi sequente anno, T. Romilio C. Veturio consulibus, legem omnibus contionibus suis celebrant: pudere se numeri sui nequiquam aucti, si ea res aeque suo biennio iaceret ac toto superiore lustro iacuisset.

fr.Cum maxime haec agerent, trepidi nuntii ab Tusculo veniunt Aequos in agro Tusculano esse.

fr.Fecit pudorem recens eius populi meritum morandi auxilii.

fr.Ambo consules cum exercitu missi hostem in sua sede, in Algido inveniunt.

fr.Ibi pugnatum. Supra septem milia hostium caesa, alii fugati; praeda parta ingens. Eam propter inopiam aerarii consules vendiderunt. Invidiae tamen res ad exercitum fuit, eademque tribunis materiam criminandi ad plebem consules praebuit.

fr.Itaque ergo, ut magistratu abiere, Sp. Tarpeio A. Aternio consulibus dies dicta est Romilio ab C. Calvio Cicerone tribuno plebis, Veturio ab L. Alieno aedile plebis.

fr.Uterque magna patrum indignatione damnatus, Romilius decem milibus aeris, Veturius quindecim.

fr.Nec haec priorum calamitas consulum segniores novos fecerat consules. Et se damnari posse aiebant, et plebem et tribunos legem ferre non posse.

fr.Tum abiecta lege quae promulgata consenuerat, tribuni lenius agere cum patribus: finem tandem certaminum facerent. Si plebeiae leges displicerent, at illi communiter legum latores et ex plebe et ex patribus, qui utrisque utilia ferrent quaeque aequandae libertatis essent, sinerent creari.

fr.Rem non aspernabantur patres; daturum leges neminem nisi ex patribus aiebant. Cum de legibus conveniret, de latore tantum discreparet, missi legati Athenas Sp. Postumius Albus A. Manlius P. Sulpicius Camerinus, iussique inclitas leges Solonis describere et aliarum Graeciae civitatium instituta mores iuraque noscere.

fr.32. Ab externis bellis quietus annus fuit, quietior insequens P. Curiatio et Sex. Quinctilio consulibus, perpetuo silentio tribunorum, quod primo legatorum qui Athenas ierant legumque peregrinarum exspectatio praebuit,

fr.dein duo simul mala ingentia exorta, fames pestilentiaque, foeda homini, foeda pecori.

fr.Vastati agri sunt, urbs adsiduis exhausta funeribus; multae et clarae lugubres domus.

fr.Flamen Quirinalis Ser. Cornelius mortuus, augur C. Horatius Pulvillus, in cuius locum C. Veturium, eo cupidius quia damnatus a plebe erat, augures legere.

fr.Mortuus consul Quinctilius, quattuor tribuni plebi. Multiplici clade foedatus annus; ab hoste otium fuit. Inde consules C. Menenius P. Sestius Capitolinus.

fr.Neque eo anno quicquam belli externi fuit: domi motus orti. Iam redierant legati cum Atticis legibus.

fr.Eo intentius instabant tribuni ut tandem scribendarum legum initium fieret.

fr.Placet creari decemviros sine provocatione, et ne quis eo anno alius magistratus esset.

fr.Admiscerenturne plebeii controversia aliquamdiu fuit; postremo concessum patribus, modo ne lex Icilia de Aventino aliaeque sacratae leges abrogarentur.

fr.33. Anno trecentensimo altero quam condita Roma erat iterum mutatur forma civitatis, ab consulibus ad decemviros, quemadmodum ab regibus ante ad consules venerat, translato imperio.

fr.Minus insignis, quia non diuturna, mutatio fuit.

fr.Laeta enim principia magistratus eius nimis luxuriavere; eo citius lapsa res est repetitumque duobus uti mandaretur consulum nomen imperiumque.

fr.Decemviri creati Ap. Claudius, T. Genucius, P. Sestius, L. Veturius, C. Iulius, A. Manlius, P. Sulpicius, P. Curiatius, T. Romilius, Sp. Postumius.

fr.Claudio et Genucio, quia designati consules in eum annum fuerant, pro honore honos redditus, et Sestio, alteri consulum prioris anni, quod eam rem collega invito ad patres rettulerat.

fr.His proximi habiti legati tres qui Athenas ierant, simul ut pro legatione tam longinqua praemio esset honos, simul peritos legum peregrinarum ad condenda nova iura usui fore credebant.

fr.Supplevere ceteri numerum. Graves quoque aetate electos novissimis suffragiis ferunt, quo minus ferociter aliorum scitis adversarentur.

fr.Regimen totius magistratus penes Appium erat favore plebis, adeoque novum sibi ingenium induerat ut plebicola repente omnisque aurae popularis captator evaderet pro truci saevoque insectatore plebis.

fr.Decimo die ius populo singuli reddebant. Eo die penes praefectum iuris fasces duodecim erant:

fr.collegis novem singuli accensi apparebant. Et in unica concordia inter ipsos, qui consensus privatis interdum inutilis est, summa adversus alios aequitas erat.

fr.Moderationis eorum argumentum exemplo unius rei notasse satis erit.

fr.Cum sine provocatione creati essent, defosso cadavere domi apud P. Sestium, patriciae gentis virum, invento prolatoque in contionem, in re iuxta manifesta atque atroci C. Iulius decemvir diem Sestio dixit et accusator ad populum exstitit, cuius rei iudex legitimus erat, decessitque iure suo, ut demptum de vi magistratus populi libertati adiceret.

fr.34. Cum promptum hoc ius velut ex oraculo incorruptum pariter ab iis summi infimique ferrent, tum legibus condendis opera dabatur;

fr.ingentique hominum exspectatione propositis decem tabulis, populum ad contionem advocaverunt

fr.et, quod bonum faustum felixque rei publicae ipsis liberisque eorum esset, ire et legere leges propositas iussere:

fr.se, quantum decem hominum ingeniis provideri potuerit, omnibus, summis infimisque, iura aequasse: plus pollere multorum ingenia consiliaque.

fr.Versarent in animis secum unamquamque rem, agitarent deinde sermonibus, atque in medium quid in quaque re plus minusve esset conferrent.

fr.Eas leges habiturum populum Romanum quas consensus omnium non iussisse latas magis quam tulisse videri posset.

fr.Cum ad rumores hominum de unoquoque legum capite editos satis correctae viderentur, centuriatis comitiis decem tabularum leges perlatae sunt,

fr.qui nunc quoque, in hoc immenso aliarum super alias acervatarum legum cumulo, fons omnis publici privatique est iuris.

fr.Volgatur deinde rumor duas deesse tabulas quibus adiectis absolvi posse velut corpus omnis Romani iuris. Ea exspectatio, cum dies comitiorum adpropinquaret, desiderium decemviros iterum creandi fecit.

fr.Iam plebs, praeterquam quod consulum nomen haud secus quam regum perosa erat, ne tribunicium quidem auxilium, cedentibus in vicem appellationi decemviris, quaerebat.

fr.35. Postquam vero comitia decemviris creandis in trinum nundinum indicta sunt, tanta exarsit ambitio, ut primores quoque civitatis - metu, credo, ne tanti possessio imperii, vacuo ab se relicto loco, haud satis dignis pateret - prensarent homines, honorem summa ope a se impugnatum ab ea plebe, cum qua contenderant, suppliciter petentes.

fr.Demissa iam in discrimen dignitas ea aetate iisque honoribus actis stimulabat Ap. Claudium.

fr.Nescires utrum inter decemviros an inter candidatos numerares; propior interdum petendo quam gerendo magistratui erat.

fr.Criminari optimates, extollere candidatorum levissimum quemque humillimumque,

fr.ipse medius inter tribunicios, Duillios Iciliosque, in foro volitare, per illos se plebi venditare, donec collegae quoque, qui unice illi dediti fuerant ad id tempus, coniecere in eum oculos, mirantes quid sibi vellet:

fr.apparere nihil sinceri esse; profecto haud gratuitam in tanta superbia comitatem fore;

fr.nimium in ordinem se ipsum cogere et volgari cum privatis non tam properantis abire magistratu quam viam ad continuandum magistratum quaerentis esse.

fr.Propalam obviam ire cupiditati parum ausi, obsecundando mollire impetum adgrediuntur.

fr.Comitiorum illi habendorum, quando minimus natu sit, munus consensu iniungunt.

fr.Ars haec erat, ne semet ipse creare posset, quod praeter tribunos plebi - et id ipsum pessimo exemplo - nemo unquam fecisset.

fr.Ille enimvero, quod bene vertat, habiturum se comitia professus, impedimentum pro occasione arripuit;

fr.deiectisque honore per coitionem duobus Quinctiis, Capitolino et Cincinnato, et patruo suo C. Claudio, constantissimo viro in optimatium causa,

fr.et aliis eiusdem fastigii civibus, nequaquam splendore vitae pares decemviros creat,

fr.se in primis, quod haud secus factum improbabant boni quam nemo facere ausurum crediderat.

fr.Creati cum eo M. Cornelius Maluginensis M. Sergius L. Minucius Q. Fabius Vibulanus Q. Poetelius T. Antonius Merenda K. Duillius Sp. Oppius Cornicen M'. Rabuleius.

fr.36. Ille finis Appio alienae personae ferendae fuit. Suo iam inde vivere ingenio coepit novosque collegas, iam priusquam inirent magistratum, in suos mores formare.

fr.Cottidie coibant remotis arbitris; inde impotentibus instructi consiliis, quae secreto ab aliis coquebant, iam haud dissimulando superbiam, rari aditus, conloquentibus difficiles, ad idus Maias rem perduxere.

fr.Idus tum Maiae sollemnes ineundis magistratibus erant.

fr.Inito igitur magistratu primum honoris diem denuntiatione ingentis terroris insignem fecere.

fr.Nam cum ita priores decemviri servassent ut unus fasces haberet et hoc insigne regium in orbem, suam cuiusque vicem, per omnes iret, subito omnes cum duodenis fascibus prodiere.

fr.Centum viginti lictores forum impleverant et cum fascibus secures inligatas praeferebant; nec attinuisse demi securem, cum sine provocatione creati essent, interpretabantur.

fr.Decem regum species erat, multiplicatusque terror non infimis solum sed primoribus patrum, ratis caedis causam ac principium quaeri, ut si quis memorem libertatis vocem aut in senatu aut in populo misisset statim virgae securesque etiam ad ceterorum metum expedirentur.

fr.Nam praeterquam quod in populo nihil erat praesidii sublata provocatione, intercessionem quoque consensu sustulerant, cum priores decemviri appellatione collegae corrigi reddita ab se iura tulissent

fr.et quaedam, quae sui iudicii videri possent, ad populum reiecissent.

fr.Aliquamdiu aequatus inter omnes terror fuit;

fr.paulatim totus vertere in plebem coepit;

fr.abstinebatur a patribus; in humiliores libidinose crudeliterque consulebatur.

fr.Hominum, non causarum toti erant, ut apud quos gratia vim aequi haberet. Iudicia domi conflabant, pronuntiabant in foro.

fr.Si quis collegam appellasset, ab eo ad quem venerat ita discedebat ut paeniteret non prioris decreto stetisse.

fr.Opinio etiam sine auctore exierat non in praesentis modo temporis eos iniuriam conspirasse, sed foedus clandestinum inter ipsos iure iurando ictum, ne comitia haberent perpetuoque decemviratu possessum semel obtinerent imperium.

fr.37. Circumspectare tum patriciorum voltus plebeii et inde libertatis captare auram, unde servitutem timendo in eum statum rem publicam adduxerant.

fr.Primores patrum odisse decemviros, odisse plebem;

fr.nec probare quae fierent, et credere haud indignis accidere; avide ruendo ad libertatem in servitutem elapsos iuvare nolle;

fr.cumulari quoque iniurias, ut taedio praesentium consules duo tandem et status pristinus rerum in desiderium veniant.

fr.Iam et processerat pars maior anni et duae tabulae legum ad prioris anni decem tabulas erant adiectae, nec quicquam iam supererat, si eae quoque leges centuriatis comitiis perlatae essent, cur eo magistratu rei publicae opus esset.

fr.Exspectabant quam mox consulibus creandis comitia edicerentur; id modo plebes agitabat quonam modo tribuniciam potestatem, munimentum libertati, rem intermissam, repararent; cum interim mentio comitiorum nulla fieri.

fr.Et decemviri, qui primo tribunicios homines, quia id populare habebatur, circum se ostentaverant plebi, patriciis iuvenibus saepserant latera. Eorum catervae tribunalia obsederant;

fr.hi ferre agere plebem plebisque res, cum fortuna, qua quidquid cupitum foret, potentioris esset.

fr.Et iam ne tergo quidem abstinebatur; virgis caedi, alii securi subici; et, ne gratuita crudelitas esset, bonorum donatio sequi domini supplicium.

fr.Hac mercede iuventus nobilis corrupta non modo non ire obviam iniuriae, sed propalam licentiam suam malle quam omnium libertatem.

fr.38. Idus Maiae venere. Nullis subrogatis magistratibus, privati pro decemviris, neque animis ad imperium inhibendum imminutis neque ad speciem honoris insignibus prodeunt.

fr.Id vero regnum haud dubie videri. Deploratur in perpetuum libertas, nec vindex quisquam exsistit aut futurus videtur.

fr.Nec ipsi solum desponderant animos, sed contemni coepti erant a finitimis populis, imperiumque ibi esse ubi non esset libertas, indignabantur.

fr.Sabini magna manu incursionem in agrum Romanum fecere;

fr.lateque populati cum hominum atque pecudum inulti praedas egissent, recepto ad Eretum quod passim vagatum erat agmine castra locant, spem in discordia Romana ponentes: eam impedimentum dilectui fore.

fr.Non nuntii solum sed per urbem agrestium fuga trepidationem iniecit. Decemviri consultant quid opus facto sit, destituti inter patrum et plebis odia. Addidit terrorem insuper alium fortuna.

fr.Aequi alia ex parte castra in Algido locant depopulanturque inde excursionibus Tusculanum agrum; legati ea ab Tusculo, praesidium orantes, nuntiant.

fr.Is pavor perculit decemviros ut senatum, simul duobus circumstantibus urbem bellis, consulerent.

fr.Citari iubent in curiam patres, haud ignari quanta invidiae immineret tempestas:

fr.omnes vastati agri periculorumque imminentium causas in se congesturos;

fr.temptationemque eam fore abolendi sibi magistratus, ni consensu resisterent imperioque inhibendo acriter in paucos praeferocis animi conatus aliorum comprimerent.

fr.Postquam audita vox in foro est praeconis patres in curiam ad decemviros vocantis, velut nova res, quia intermiserant iam diu morem consulendi senatus, mirabundam plebem convertit quidnam incidisset cur ex tanto intervallo rem desuetam usurparent;

fr.hostibus belloque gratiam habendam quod solitum quicquam liberae civitati fieret.

fr.Circumspectare omnibus fori partibus senatorem, raroque usquam noscitare;

fr.curiam inde ac solitudinem circa decemviros intueri, cum et ipsi suum invisum consensu imperium, et plebs, quia privatis ius non esset vocandi senatum, non convenire patres interpretarentur;

fr.iam caput fieri libertatem repetentium, si se plebs comitem senatui det et quemadmodum patres vocati non coeant in senatum, sic plebs abnuat dilectum.

fr.Haec fremunt plebes.

fr.Patrum haud fere quisquam in foro, in urbe rari erant.

fr.Indignitate rerum cesserant in agros, suarumque rerum erant amissa publica, tantum ab iniuria se abesse rati quantum a coetu congressuque impotentium dominorum se amovissent.

fr.Postquam citati non conveniebant, dimissi circa domos apparitores simul ad pignera capienda sciscitandumque num consulto detractarent referunt senatum in agris esse.

fr.Laetius id decemviris accidit quam si praesentes detractare imperium referrent.

fr.Iubent acciri omnes, senatumque in diem posterum edicunt; qui aliquanto spe ipsorum frequentior convenit.

fr.Quo facto proditam a patribus plebs libertatem rata, quod iis qui iam magistratu abissent privatisque si vis abesset, tamquam iure cogentibus, senatus parvisset.

fr.39. Sed magis oboedienter ventum in curiam esse quam obnoxie dictas sententias accepimus.

fr.L. Valerium Potitum proditum memoriae est post relationem Ap. Claudi, priusquam ordine sententiae rogarentur, postulando ut de re publica liceret dicere, prohibentibus minaciter decemviris proditurum se ad plebem denuntiantem, tumultum excivisse.

fr.Nec minus ferociter M. Horatium Barbatum isse in certamen, decem Tarquinios appellantem admonentemque Valeriis et Horatiis ducibus pulsos reges.

fr.Nec nominis homines tum pertaesum esse, quippe quo Iovem appellari fas sit, quo Romulum, conditorem urbis, deincepsque reges, quod sacris etiam ut sollemne retentum sit:

fr.superbiam violentiamque tum perosus regis.

fr.Quae si in rege tum aut in filio regis ferenda non fuerint, quem eadem laturum in tot privatis?

fr.Viderent ne vetando in curia libere homines loqui extra curiam etiam moverent vocem;

fr.neque se videre qui sibi minus privato ad contionem populum vocare quam illis senatum cogere liceat.

fr.Ubi vellent experirentur quanto fortior dolor libertate sua vindicanda quam cupiditas in iniusta dominatione esset.

fr.De bello Sabino eos referre, tamquam maius ullum populo Romano bellum sit quam cum iis qui legum ferendarum causa creati nihil iuris in civitate reliquerint; qui comitia, qui annuos magistratus, qui vicissitudinem imperitandi, quod unum exaequandae sit libertatis, sustulerint;

fr.qui privati fasces et regium imperium habeant.

fr.Fuisse regibus exactis patricios magistratus; creatos postea post secessionem plebis plebeios; cuius illi partis essent, rogitare. Populares? Quid enim eos per populum egisse? Optimates?

fr.Qui anno iam prope senatum non habuerint, tunc ita habeant ut de re publica loqui prohibeant?

fr.Ne nimium in metu alieno spei ponerent; graviora quae patiantur videri iam hominibus quam quae metuant.

fr.40. Haec vociferante Horatio cum decemviri nec irae nec ignoscendi modum reperirent nec quo evasura res esset cernerent,

fr.C. Claudi, qui patruus Appi decemviri erat, oratio fuit precibus quam iurgio similior, orantis per sui fratris parentisque eius manes ut civilis potius societatis in qua natus esset, quam foederis nefarie icti cum collegis meminisset.

fr.Multo id magis se illius causa orare quam rei publicae;

fr.quippe rem publicam, si a volentibus nequeat, ab invitis ius expetituram; sed ex magno certamine magnas excitari ferme iras; earum eventum se horrere.

fr.Cum aliud praeterquam de quo rettulissent decemviri dicere prohiberent, Claudium interpellandi verecundia fuit.

fr.Sententiam igitur peregit nullum placere senatus consultum fieri.

fr.Omnesque ita accipiebant privatos eos a Claudio iudicatos; multique ex consularibus verbo adsensi sunt.

fr.Alia sententia, asperior in speciem, vim minorem aliquanto habuit, quae patricios coire ad prodendum interregem iubebat.

fr.Censendo enim quodcumque, magistratus esse qui senatum haberent iudicabat, quos privatos fecerat auctor nullius senatus consulti faciendi.

fr.Ita labente iam causa decemvirorum, L. Cornelius Maluginensis, M. Corneli decemviri frater, cum ex consularibus ad ultimum dicendi locum consulto servatus esset, simulando curam belli fratrem collegasque eius tuebatur,

fr.quonam fato incidisset mirari se dictitans ut decemviros, qui decemviratum petissent - aut soli ii aut maxime - oppugnarent;

fr.aut quid ita, cum per tot menses vacua civitate nemo iustine magistratus summae rerum praeessent controversiam fecerit, nunc demum cum hostes prope ad portas sint, civiles discordias serant, nisi quod in turbido minus perspicuum fore putent quid agatur.

fr.Ceterum - nonne enim maiore cura occupatis animis verum esse praeiudicium rei tantae auferri? -

fr.sibi placere de eo quod Valerius Horatiusque ante idus Maias decemviros abisse magistratu insimulent, bellis quae immineant perfectis, re publica in tranquillum redacta, senatu disceptante agi,

fr.et iam nunc ita se parare Ap. Claudium ut comitiorum quae decemviris creandis decemvirum ipse habuerit sciat sibi rationem reddendam esse utrum in unum annum creati sint, an donec leges quae deessent perferrentur.

fr.In praesentia omnia praeter bellum omitti placere;

fr.cuius si falso famam volgatam, vanaque non nuntios solum sed Tusculanorum etiam legatos attulisse putent, speculatores mittendos censere qui certius explorata referant:

fr.sin fides et nuntiis et legatis habeatur, dilectum primo quoque tempore haberi et decemviros quo cuique eorum videatur exercitus ducere, nec rem aliam praeverti.

fr.41. In hanc sententiam ut discederetur iuniores patrum evincebant. Ferocioresque iterum coorti Valerius Horatiusque vociferari ut de re publica liceret dicere; dicturos ad populum, si in senatu per factionem non liceat; neque enim sibi privatos aut in curia aut in contione posse obstare, neque se imaginariis fascibus eorum cessuros esse.

fr.Tum Appius iam prope esse ratus ut ni violentiae eorum pari resisteretur audacia, victum imperium esset, 'non erit melius' inquit, 'nisi de quo consulimus, vocem misisse,' et ad Valerium, negantem se privato reticere, lictorem accedere iussit.

fr.Iam Quiritium fidem implorante Valerio a curiae limine, L. Cornelius complexus Appium, non cui simulabat consulendo, diremit certamen; factaque per Cornelium Valerio dicendi gratia quae vellet, cum libertas non ultra vocem excessisset, decemviri propositum tenuere.

fr.Consulares quoque ac seniores ab residuo tribuniciae potestatis odio, cuius desiderium plebi multo acrius quam consularis imperii rebantur esse, prope malebant postmodo ipsos decemviros voluntate abire magistratu quam invidia eorum exsurgere rursus plebem:

fr.si leniter ducta res sine populari strepitu ad consules redisset, aut bellis interpositis aut moderatione consulum in imperiis exercendis posse in oblivionem tribunorum plebem adduci.

fr.Silentio patrum edicitur dilectus. Iuniores cum sine provocatione imperium esset ad nomina respondent.

fr.Legionibus scriptis, inter se decemviri comparabant quos ire ad bellum, quos praeesse exercitibus opporteret.

fr.Principes inter decemviros erant Q. Fabius et Ap. Claudius. Bellum domi maius quam foris apparebat.

fr.Appi violentiam aptiorem rati ad comprimendos urbanos motus: in Fabio minus in bono constans quam navum in malitia ingenium esse.

fr.Hunc enim virum, egregium olim domi militiaeque, decemviratus collegaeque ita mutaverant ut Appi quam sui similis mallet esse.

fr.Huic bellum in Sabinis, M'. Rabuleio et Q. Poetelio additis collegis, mandatum.

fr.M. Cornelius in Algidum missus cum L. Minucio et T. Antonio et K. Duillio et M. Sergio. Sp. Oppium Ap. Claudio adiutorem ad urbem tuendam, aequo omnium decemvirorum imperio, decernunt.

fr.42. Nihilo militiae quam domi melius res publica administrata est.

fr.Illa modo in ducibus culpa quod ut odio essent civibus fecerant: alia omnis penes milites noxia erat, qui ne quid ductu atque auspicio decemvirorum prospere usquam gereretur vinci se per suum atque illorum dedecus patiebantur.

fr.Fusi et ab Sabinis ad Eretum et in Algido ab Aequis exercitus erant.

fr.Ab Ereto per silentium noctis profugi propius urbem, inter Fidenas Crustumeriamque, loco edito castra communierant;

fr.persecutis hostibus nusquam se aequo certamine committentes, natura loci ac vallo, non virtute aut armis tutabantur.

fr.Maius flagitium in Algido, maior etiam clades accepta; castra quoque amissa erant, exutusque omnibus utensilibus miles Tusculum se, fide misericordiaque victurus hospitum, quae tamen non fefellerunt, contulerat.

fr.Romam tanti erant terrores allati, ut posito iam decemvirali odio patres vigilias in urbe habendas censerent, omnes qui per aetatem arma ferre possent custodire moenia ac pro portis stationes agere iuberent,

fr.arma Tusculum ad supplementum decernerent, decemvirosque ab arce Tusculi digressos in castris militem habere, castra alia a Fidenis in Sabinum agrum transferri, belloque ultro inferendo deterreri hostes a consilio urbis oppugnandae.

fr.43. Ad clades ab hostibus acceptas duo nefanda facinora decemviri belli domique adiciunt.

fr.L. Siccium in Sabinis, per invidiam decemviralem tribunorum creandorum secessionisque mentiones ad volgus militum sermonibus occultis serentem, prospeculatum ad locum castris capiendum mittunt.

fr.Datur negotium militibus quos miserant expeditionis eius comites, ut eum opportuno adorti loco interficerent.

fr.Haud inultum interfecere; nam circa repugnantem aliquot insidiatores cecidere, cum ipse se praevalidus, pari viribus animo, circumventus tutaretur.

fr.Nuntiant in castra ceteri praecipitatum in insidias esse; Siccium egregie pugnantem militesque quosdam cum eo amissos.

fr.Primo fides nuntiantibus fuit; profecta deinde cohors ad sepeliendos qui ceciderant decemvirorum permissu, postquam nullum spoliatum ibi corpus Sicciumque in medio iacentem armatum omnibus in eum versis corporibus videre, hostium neque corpus ullum nec vestigia abeuntium, profecto ab suis interfectum memorantes rettulere corpus.

fr.Invidiaeque plena castra erant, et Romam ferri protinus Siccium placebat, ni decemviri funus militare ei publica impensa facere maturassent.

fr.Sepultus ingenti militum maestitia, pessima decemvirorum in volgus fama est.

fr.44. Sequitur aliud in urbe nefas, ab libidine ortum, haud minus foedo eventu quam quod per stuprum caedemque Lucretiae urbe regnoque Tarquinios expulerat, ut non finis solum idem decemviris qui regibus sed causa etiam eadem imperii amittendi esset.

fr.Ap. Claudium virginis plebeiae stuprandae libido cepit.

fr.Pater virginis, L. Verginius, honestum ordinem in Algido ducebat, vir exempli recti domi militiaeque. Perinde uxor instituta fuerat liberique instituebantur.

fr.Desponderat filiam L. Icilio tribunicio, viro acri et pro causa plebis expertae virtutis. Hanc virginem adultam forma excellentem

fr.Appius amore amens pretio ac spe perlicere adortus, postquam omnia pudore saepta animadverterat, ad crudelem superbamque vim animum convertit.

fr.M. Claudio clienti negotium dedit, ut virginem in servitutem adsereret neque cederet secundum libertatem postulantibus vindicias, quod pater puellae abesset locum iniuriae esse ratus.

fr.Virgini venienti in forum - ibi namque in tabernaculis litterarum ludi erant - minister decemviri libidinis manum iniecit, serva sua natam servamque appellans, sequique se iubebat: cunctantem vi abstracturum.

fr.Pavida puella stupente, ad clamorem nutricis fidem Quiritium implorantis fit concursus; Vergini patris sponsique Icili populare nomen celebrabatur.

fr.Notos gratia eorum, turbam indignitas rei virgini conciliat.

fr.Iam a vi tuta erat, cum adsertor nihil opus esse multitudine concitata ait; se iure grassari, non vi. Vocat puellam in ius. Auctoribus qui aderant ut sequerentur, ad tribunal Appi perventum est.

fr.Notam iudici fabulam petitor, quippe apud ipsum auctorem argumenti, peragit: puellam domi suae natam furtoque inde in domum Vergini translatam suppositam ei esse;

fr.id se indicio compertum adferre probaturumque vel ipso Verginio iudice, ad quem maior pars iniuriae eius pertineat; interim dominum sequi ancillam aequum esse.

fr.Advocati puellae, cum Verginium rei publicae causa dixissent abesse, biduo adfuturum si nuntiatum ei sit, iniquum esse absentem de liberis dimicare,

fr.postulant ut rem integram in patris adventum differat, lege ab ipso lata vindicias det secundum libertatem, neu patiatur virginem adultam famae prius quam libertatis periculum adire.

fr.45. Appius decreto praefatur quam libertati faverit eam ipsam legem declarare quam Vergini amici postulationi suae praetendant; ceterum ita in ea firmum libertati fore praesidium, si nec causis nec personis variet.

fr.In iis enim qui adserantur in libertatem, quia quivis lege agere possit, id iuris esse: in ea quae in patris manu sit, neminem esse alium cui dominus possessione cedat.

fr.Placere itaque patrem arcessiri; interea iuris sui iacturam adsertorem non facere quin ducat puellam sistendamque in adventum eius qui pater dicatur promittat.

fr.Adversus iniuriam decreti cum multi magis fremerent quam quisquam unus recusare auderet, P. Numitorius puellae avus et sponsus Icilius interveniunt;

fr.dataque inter turbam via, cum multitudo Icili maxime interventu resisti posse Appio crederet, lictor decresse ait vociferantemque Icilium submovet.

fr.Placidum quoque ingenium tam atrox iniuria accendisset.

fr.'Ferro hinc tibi submovendus sum, Appi' inquit, 'ut tacitum feras quod celari vis. Virginem ego hanc sum ducturus nuptamque pudicam habiturus.

fr.Proinde omnes collegarum quoque lictores convoca; expediri virgas et secures iube; non manebit extra domum patris sponsa Icili.

fr.Non si tribunicium auxilium et provocationem plebi Romanae, duas arces libertatis tuendae, ademistis, ideo in liberos quoque nostros coniugesque regnum vestrae libidini datum est.

fr.Saevite in tergum et in cervices nostras: pudicitia saltem in tuto sit.

fr.Huic si vis adferetur, ego praesentium Quiritium pro sponsa, Verginius militum pro unica filia, omnes deorum hominumque implorabimus fidem, neque tu istud unquam decretum sine caede nostra referes.

fr.Postulo Appi, etiam atque etiam consideres quo progrediare.

fr.Verginius viderit de filia ubi venerit quid agat; hoc tantum sciat sibi si huius vindiciis cesserit condicionem filiae quaerendam esse.

fr.Me vindicantem sponsam in libertatem vita citius deseret quam fides.'

fr.46. Concitata multitudo erat certamenque instare videbatur.

fr.Lictores Icilium circumsteterant; nec ultra minas tamen processum est, cum Appius non Verginiam defendi ab Icilio, sed inquietum hominem et tribunatum etiam nunc spirantem locum seditionis quaerere diceret.

fr.Non praebiturum se illi eo die materiam, sed, ut iam sciret non id petulantiae suae sed Verginio absenti et patrio nomini et libertati datum, ius eo die se non dicturum neque decretum interpositurum:

fr.a M. Claudio petiturum ut decederet iure suo vindicarique puellam in posterum diem pateretur; quod nisi pater postero die adfuisset, denuntiare se Icilio similibusque Icili neque legi suae latorem neque decemviro constantiam defore;

fr.nec se utique collegarum lictores convocaturum ad coercendos seditionis auctores: contentum se suis lictoribus fore.

fr.Cum dilatum tempus iniuriae esset secessissentque advocati puellae, placuit omnium primum fratrem Icili filiumque Numitori, impigros iuvenes, pergere inde recta ad portam, et quantum adcelerari posset Verginium acciri e castris;

fr.in eo verti puellae salutem, si postero die vindex iniuriae ad tempus praesto esset. Iussi pergunt citatisque equis nuntium ad patrem perferunt.

fr.Cum instaret adsertor puellae ut vindicaret sponsoresque daret, atque id ipsum agi diceret Icilius, sedulo tempus terrens dum praeciperent iter nuntii missi in castra, manus tollere undique multitudo et se quisque paratum ad spondendum Icilio ostendere.

fr.Atque ille lacrimabundus 'gratum est' inquit; 'crastina die vestra opera utar; sponsorum nunc satis est.'

fr.Ita vindicatur Verginia spondentibus propinquis.

fr.Appius paulisper moratus ne eius rei causa sedisse videretur, postquam omissis rebus aliis prae cura unius nemo adibat, domum se recepit collegisque in castra scribit, ne Verginio commeatum dent atque etiam in custodia habeant.

fr.Improbum consilium serum, ut debuit, fuit et iam commeatu sumpto profectus Verginius prima vigilia erat, cum postero die mane de retinendo eo nequiquam litterae redduntur.

fr.47. At in urbe prima luce cum civitas in foro exspectatione erecta staret, Verginius sordidatus filiam secum obsoleta veste comitantibus aliquot matronis cum ingenti advocatione in forum deducit.

fr.Circumire ibi et prensare homines coepit et non orare solum precariam opem, sed pro debita petere:

fr.se pro liberis eorum ac coniugibus cottidie in acie stare, nec alium virum esse cuius strenue ac ferociter facta in bello plura memorari possent:

fr.quid prodesse si, incolumi urbe, quae capta ultima timeantur liberis suis sint patienda?

fr.Haec prope contionabundus circumibat homines. Similia his ab Icilio iactabantur. Comitatus muliebris plus tacito fletu quam ulla vox movebat.

fr.Adversus quae omnia obstinato animo Appius - tanta vis amentiae verius quam amoris mentem turbaverat -

fr.in tribunal escendit, et ultro querente pauca petitore quod ius sibi pridie per ambitionem dictum non esset, priusquam aut ille postulatum perageret aut Verginio respondendi daretur locus, Appius interfatur.

fr.Quem decreto sermonem praetenderit, forsan aliquem verum auctores antiqui tradiderint: quia nusquam ullum in tanta foeditate decreti veri similem invenio, id quod constat nudum videtur proponendum, decresse vindicias secundum servitutem.

fr.Primo stupor omnes admiratione rei tam atrocis defixit; silentium inde aliquamdiu tenuit.

fr.Dein cum M. Claudius, circumstantibus matronis, iret ad prehendendam virginem, lamentabilisque eum mulierum comploratio excepisset, Verginius intentans in Appium manus, 'Icilio' inquit, 'Appi, non tibi filiam despondi et ad nuptias, non ad stuprum educavi.

fr.Placet pecudum ferarumque ritu promisce in concubitus ruere? Passurine haec isti sint nescio: non spero esse passuros illos qui arma habent.'

fr.Cum repelleretur adsertor virginis a globo mulierum circumstantiumque advocatorum, silentium factum per praeconem.

fr.48a. Decemvir alienatus ad libidinem animo negat ex hesterno tantum convicio Icili violentiaque Vergini, cuius testem populum Romanum habeat, sed certis quoque indiciis compertum se habere nocte tota coetus in urbe factos esse ad movendam seditionem.

fr.Itaque se haud inscium eius dimicationis cum armatis descendisse, non ut quemquam quietum violaret, sed ut turbantes civitatis otium pro maiestate imperii coerceret.

fr.'Proinde quiesse erit melius. I,' inquit, 'lictor, submove turbam et da viam domino ad prehendendum mancipium.'

fr.Cum haec intonuisset plenus irae, multitudo ipsa se sua sponte dimovit desertaque praeda iniuriae puella stabat.

fr.Tum Verginius ubi nihil usquam auxilii vidit, 'quaeso' inquit, 'Appi, primum ignosce patrio dolori, si quo inclementius in te sum invectus;

fr.deinde sinas hic coram virgine nutricem percontari quid hoc rei sit, ut si falso pater dictus sum aequiore hinc animo discedam.'

fr.Data venia seducit filiam ac nutricem prope Cloacinae ad tabernas, quibus nunc Novis est nomen, atque ibi ab lanio cultro arrepto, 'hoc te uno quo possum' ait, 'modo, filia, in libertatem vindico.'

fr.Pectus deinde puellae transfigit, respectansque ad tribunal 'te' inquit, 'Appi, tuumque caput sanguine hoc consecro.'

fr.48b. Clamore ad tam atrox facinus orto excitus Appius comprehendi Verginium iubet. Ille ferro quacumque ibat viam facere, donec multitudine etiam prosequentium tuente ad portam perrexit.

fr.Icilius Numitoriusque exsangue corpus sublatum ostentant populo; scelus Appi, puellae infelicem formam, necessitatem patris deplorant.

fr.Sequentes clamitant matronae, eamne liberorum procreandorum condicionem, ea pudicitiae praemia esse? - cetera, quae in tali re muliebris dolor, quo est maestior imbecillo animo, eo miserabilia magis querentibus subicit.

fr.Virorum et maxime Icili vox tota tribuniciae potestatis ac provocationis ad populum ereptae publicarumque indignationum erat.

fr.49. Concitatur multitudo partim atrocitate sceleris, partim spe per occasionem repetendae libertatis.

fr.Appius nunc vocari Icilium, nunc retractantem arripi, postremo, cum locus adeundi apparitoribus non daretur, ipse cum agmine patriciorum iuvenum per turbam vadens, in vincula duci iubet.

fr.Iam circa Icilium non solum multitudo sed duces quoque multitudinis erant, L. Valerius et M. Horatius, qui repulso lictore, si iure ageret, vindicare se a privato Icilium aiebant; si vim adferre conaretur, ibi quoque haud impares fore.

fr.Hinc atrox rixa oritur. Valerium Horatiumque lictor decemviri invadit: franguntur a multitudine fasces. In contionem Appius escendit: sequuntur Horatius Valeriusque. Eos contio audit: decemviro obstrepitur.

fr.Iam pro imperio Valerius discedere a privato lictores iubebat, cum fractis animis Appius, vitae metuens, in domum se propinquam foro insciis adversariis capite obvoluto recipit.

fr.Sp. Oppius, ut auxilio collegae esset, in forum ex altera parte inrumpit. Videt imperium vi victum.

fr.Agitatus deinde consiliis ad quae ex omni parte adsentiendo multis auctoribus trepidaverat, senatum postremo vocari iussit.

fr.Ea res, quod magnae parti patrum displicere acta decemvirorum videbantur, spe per senatum finiendae potestatis eius multitudinem sedavit.

fr.Senatus nec plebem inritandam censuit et multo magis providendum ne quid Vergini adventus in exercitu motus faceret.

fr.50. Itaque missi iuniores patrum in castra, quae tum in monte Vecilio erant, nuntiant decemviris ut omni ope ab seditione milites contineant.

fr.Ibi Verginius maiorem quam reliquerat in urbe motum excivit.

fr.Nam praeterquam quod agmine prope quadringentorum hominum veniens, qui ab urbe indignitate rei accensi comites ei se dederant, conspectus est, strictum etiam telum respersusque ipse cruore tota in se castra convertit.

fr.Et togae multifariam in castris visae maioris aliquanto quam erat speciem urbanae multitudinis fecerant.

fr.Quaerentibus quid rei esset, flens diu vocem non misit; tandem, ut iam ex trepidatione concurrentium turba constitit ac silentium fuit, ordine cuncta, ut gesta erant, exposuit.

fr.Supinas deinde tendens manus, commilitones appellans orabat ne quod scelus Ap. Claudi esset sibi attribuerent neu se ut parricidam liberum aversarentur.

fr.Sibi vitam filiae sua cariorem fuisse, si liberae ac pudicae vivere licitum fuisset: cum velut servam ad stuprum rapi videret, morte amitti melius ratum quam contumelia liberos, misericordia se in speciem crudelitatis lapsum;

fr.nec superstitem filiae futurum fuisse, nisi spem ulciscendae mortis eius in auxilio commilitonum habuisset. Illis quoque filias sorores coniugesque esse, nec cum filia sua libidinem Ap. Claudi exstinctam esse, sed quo impunitior sit eo effrenatiorem fore.

fr.Aliena calamitate documentum datum illis cavendae similis iniuriae.

fr.Quod ad se attineat, uxorem sibi fato ereptam, filiam, quia non ultra pudica victura fuerit, miseram sed honestam mortem occubuisse;

fr.non esse iam Appi libidini locum in domo sua: ab alia violentia eius eodem se animo suum corpus vindicaturum quo vindicaverit filiae: ceteri sibi ac liberis suis consulerent.

fr.Haec Verginio vociferanti succlamabat multitudo nec illius dolori nec suae libertati se defuturos.

fr.Et immixti turbae militum togati, eadem illa querendo docendoque quanto visa quam audita indigniora potuerint videri, simul profligatam iam rem nuntiando Romae esse,

fr.insecutis qui Appium prope interemptum in exsilium abisse dicerent, perpulerunt ut ad arma conclamaretur vellerentque signa et Romam proficiscerentur.

fr.Decemviri simul iis quae videbant iisque quae acta Romae audierant perturbati, alius in aliam partem castrorum ad sedandos motus discurrunt.

fr.Et leniter agentibus responsum non redditur: imperium si quis inhiberet, et viros et armatos se esse respondetur.

fr.Eunt agmine ad urbem et Aventinum insidunt, ut quisque occurrerat plebem ad repetendam libertatem creandosque tribunos plebis adhortantes. Alia vox nulla violenta audita est.

fr.Senatum Sp. Oppius habet. Nihil placet aspere agi; quippe ab ipsis datum locum seditioni esse.

fr.Mittuntur tres legati consulares, Sp. Tarpeius C. Iulius P. Sulpicius, qui quaererent senatus verbis cuius iussu castra deservissent aut quid sibi vellent qui armati Aventinum obsedissent belloque averso ab hostibus patriam suam cepissent.

fr.Non defuit quod responderetur: deerat qui daret responsum, nullodum certo duce nec satis audentibus singulis invidiae se offerre.

fr.Id modo a multitudine conclamatum est ut L. Valerium et M. Horatium ad se mitterent: his se daturos responsum.

fr.51. Dimissis legatis, admonet milites Verginius in re non maxima paulo ante trepidatum esse, quia sine capite multitudo fuerit, responsumque, quamquam non inutiliter, fortuito tamen magis consensu quam communi consilio esse;

fr.placere decem creari qui summae rei praeessent militarique honore tribunos militum appellari.

fr.Cum ad eum ipsum primum is honos deferretur, 'melioribus meis vestrisque rebus reservate' inquit, 'ista de me iudicia.

fr.Nec mihi filia inulta honorem ullum iucundum esse patitur, nec in perturbata re publica eos utile est praeesse vobis qui proximi invidiae sint.

fr.Si quis usus mei est, nihilo minor ex privato capietur.'

fr.ita decem numero tribunos militares creant.

fr.Neque in Sabinis quievit exercitus.

fr.Ibi quoque auctore Icilio Numitorioque secessio ab decemviris facta est, non minore motu animorum Sicci caedis memoria renovata quam quem nova fama de virgine adeo foede ad libidinem petita accenderat.

fr.Icilius ubi audivit tribunos militum in Aventino creatos, ne comitiorum militarium praerogativam urbana comitia iisdem tribunis plebis creandis sequerentur, peritus rerum popularium imminensque ei potestati et ipse, priusquam iretur ad urbem, pari potestate eundem numerum ab suis creandum curat.

fr.Porta Collina urbem intravere sub signis, mediaque urbe agmine in Aventinum pergunt. Ibi coniuncti alteri exercitui viginti tribunis militum negotium dederunt ut ex suo numero duos crearent qui summae rerum praeessent.

fr.M. Oppium Sex. Manilium creant.

fr.Patres solliciti de summa rerum cum senatus cottidie esset iurgiis saepius terunt tempus quam consiliis.

fr.Sicci caedes decemviris et Appiana libido et dedecora militiae obiciebantur. Placebat Valerium Horatiumque ire in Aventinum.

fr.Illi negabant se aliter ituros quam si decemviri deponerent insignia magistratus eius quo anno iam ante abissent.

fr.Decemviri querentes se in ordinem cogi, non ante quam perlatis legibus quarum causa creati essent deposituros imperium se aiebant.

fr.52. Per M. Duillium qui tribunus plebis fuerat certior facta plebs contentionibus adsiduis nihil transigi, in Sacrum montem ex Aventino transit,

fr.adfirmante Duillio non prius quam deseri urbem videant curam in animos patrum descensuram; admoniturum Sacrum montem constantiae plebis scituros qua sine restituta potestate redigi in concordiam res nequeant.

fr.Via Nomentana, cui tum Ficolensi nomen fuit, profecti castra in monte Sacro locavere, modestiam patrum suorum nihil violando imitati.

fr.Secuta exercitum plebs, nullo qui per aetatem ire posset retractante.

fr.Prosequuntur coniuges liberique, cuinam se relinquerent in ea urbe in qua nec pudicitia nec libertas sancta esset miserabiliter rogitantes.

fr.Cum vasta Romae omnia insueta solitudo fecisset, in foro praeter paucos seniorum nemo esset, vocatis utique in senatum patribus desertum apparvisset forum, plures iam quam Horatius ac Valerius vociferabantur:

fr.'Quid exspectabitis, patres conscripti? Si decemviri finem pertinaciae non faciunt, ruere ac deflagrare omnia passuri estis?

fr.Quod autem istud imperium est, decemviri, quod amplexi tenetis? Tectis ac parietibus iura dicturi estis?

fr.Non pudet lictorum vestrorum maiorem prope numerum in foro conspici quam togatorum aliorum?

fr.Quid si hostes ad urbem veniant facturi estis? Quid si plebs mox, ubi parum secessione moveamur, armata veniat? Occasune urbis voltis finire imperium?

fr.Atqui aut plebs non est habenda aut habendi sunt tribuni plebis. Nos citius caruerimus patriciis magistratibus quam illi plebeiis.

fr.Novam inexpertamque eam potestatem eripuere patribus nostris, ne nunc dulcedine semel capti ferant desiderium, cum praesertim nec nos temperemus imperiis, quo minus illi auxilii egeant.'

fr.Cum haec ex omni parte iactarentur, victi consensu decemviri futuros se, quando ita videatur, in potestate patrum adfirmant.

fr.Id modo simul orant ac monent ut ipsis ab invidia caveatur nec suo sanguine ad supplicia patrum plebem adsuefaciant.

fr.53. Tum Valerius Horatiusque missi ad plebem condicionibus quibus videretur revocandam componendasque res, decemviris quoque ab ira et impetu multitudinis praecavere iubentur.

fr.Profecti gaudio ingenti plebis in castra accipiuntur, quippe liberatores haud dubie et motus initio et exitu rei. Ob haec iis advenientibus gratiae actae;

fr.Icilius pro multitudine verba facit.

fr.Idem, cum de condicionibus ageretur, quaerentibus legatis quae postulata plebis essent, composito iam ante adventum legatorum consilio ea postulavit ut appareret in aequitate rerum plus quam in armis reponi spei.

fr.Potestatem enim tribuniciam provocationemque repetebant, quae ante decemviros creatos auxilia plebis fuerant, et ne cui fraudi esset concisse milites aut plebem ad repetendam per secessionem libertatem.

fr.De decemvirorum modo supplicio atrox postulatum fuit; dedi quippe eos aequum censebant vivosque igni concrematuros minabantur.

fr.Legati ad ea: 'Quae consilii fuerunt adeo aequa postulastis ut ultro vobis deferenda fuerint; libertati enim ea praesidia petitis, non licentiae ad impugnandos alios.

fr.Irae vestrae magis ignoscendum quam indulgendum est, quippe qui crudelitatis odio in crudelitatem ruitis et prius paene quam ipsi liberi sitis dominari iam in adversarios voltis.

fr.Nunquamne quiescet civitas nostra a suppliciis aut patrum in plebem Romanam aut plebis in patres? Scuto vobis magis quam gladio opus est.

fr.Satis superque humili est, qui iure aequo in civitate vivit, nec inferendo iniuriam nec patiendo.

fr.Etiam si quando metuendos vos praebituri estis, cum reciperatis magistratibus legibusque vestris iudicia penes vos erunt de capite nostro fortunisque, tunc ut quaeque causa erit statuetis: nunc libertatem repeti satis est.'

fr.54. Facerent ut vellent permittentibus cunctis, mox redituros se legati rebus perfectis adfirmant.

fr.Profecti cum mandata plebis patribus exposuissent, alii decemviri, quando quidem praeter spem ipsorum supplicii sui nulla mentio fieret, haud quicquam abnuere:

fr.Appius truci ingenio et invidia praecipua odium in se aliorum suo in eos metiens odio, 'haud ignaro' inquit, 'imminet fortuna.

fr.Video donec arma adversariis tradantur diferri adversus nos certamen. Dandus invidiae est sanguis. Nihil ne ego quidem moror quo minus decemviratu abeam.'

fr.Factum senatus consultum ut decemviri se primo quoque tempore magistratu abdicarent, Q. Furius pontifex maximus tribunos plebis crearet; et ne cui fraudi esset secessio militum plebisque.

fr.His senatus consultis perfectis dimisso senatu, decemviri prodeunt in contionem abdicantque se magistratu, ingenti hominum laetitia.

fr.Nuntiantur haec plebi. Legatos quidquid in urbe hominum supererat prosequitur. Huic multitudini laeta alia turba ex castris occurrit. Congratulantur libertatem concordiamque civitati restitutam.

fr.Legati pro contione: 'Quod bonum faustum felixque sit vobis reique publicae, redite in patriam ad penates coniuges liberosque vestros; sed qua hic modestia fuistis, ubi nullius ager in tot rerum usu necessario tantae multitudini est violatus, eam modestiam ferte in urbem.

fr.In Aventinum ite, unde profecti estis; ibi felici loco, ubi prima initia incohastis libertatis vestrae, tribunos plebi creabitis. Praesto erit pontifex maximus qui comitia habeat.'

fr.Ingens adsensus alacritasque cuncta adprobantium fuit. Convellunt inde signa profectique Romam certant cum obviis gaudio. Armati per urbem silentio in Aventinum perveniunt.

fr.Ibi extemplo pontifice maximo comitia habente tribunos plebis creaverunt, omnium primum L. Verginium, inde L. Icilium et P. Numitorium, avunculum Verginiae,

fr.auctores secessionis, tum C. Sicinium, progeniem eius quem primum tribunum plebis creatum in Sacro monte proditum memoriae est, et M. Duillium, qui tribunatum insignem ante decemviros creatos gesserat nec in decemviralibus certaminibus plebi defuerat.

fr.Spe deinde magis quam meritis electi M. Titinius M. Pomponius C. Apronius P. Villius C. Oppius.

fr.Tribunatu inito L. Icilius extemplo plebem rogavit et plebs scivit ne cui fraudi esset secessio ab decemviris facta. Confestim de consulibus creandis cum provocatione M. Duillius rogationem pertulit. Ea omnia in pratis Flaminiis concilio plebis acta, quem nunc circum Flaminium appellant.

fr.55. Per interregem deinde consules creati L. Valerius M. Horatius, qui extemplo magistratum occeperunt. Quorum consulatus popularis sine ulla patrum iniuria nec sine offensione fuit;

fr.quidquid enim libertati plebis caveretur, id suis decedere opibus credebant.

fr.Omnium primum, cum velut in controverso iure esset tenerenturne patres plebi scitis, legem centuriatis comitiis tulere ut quod tributim plebes iussisset populum teneret; qua lege tribuniciis rogationibus telum acerrimum datum est.

fr.Aliam deinde consularem legem de provocatione, unicum praesidium libertatis, decemvirali potestate eversam, non restituunt modo, sed etiam in posterum muniunt sanciendo novam legem, ne quis ullum magistratum sine provocatione crearet; qui creasset, eum ius fasque esset occidi, neve ea caedes capitalis noxae haberetur.

fr.Et cum plebem hinc provocatione, hinc tribunicio auxilio satis firmassent, ipsis quoque tribunis, ut sacrosancti viderentur, cuius rei prope iam memoria aboleverat, relatis quibusdam ex magno intervallo caerimoniis renovarunt,

fr.et cum religione inviolatos eos, tum lege etiam fecerunt, sanciendo ut qui tribunis plebis aedilibus iudicibus decemviris nocuisset, eius caput Iovi sacrum esset, familia ad aedem Cereris Liberi Liberaeque venum iret.

fr.Hac lege iuris interpretes negant quemquam sacrosanctum esse, sed eum qui eorum cui nocuerit Iovi sacrum sanciri;

fr.itaque aedilem prendi ducique a maioribus magistratibus, quod, etsi non iure fiat - noceri enim ei cui hac lege non liceat - tamen argumentum esse non haberi pro sacro sanctoque aedilem;

fr.tribunos vetere iure iurando plebis, cum primum eam potestatem creavit, sacrosanctos esse.

fr.Fuere qui interpretarentur eadem hac Horatia lege consulibus quoque et praetoribus, quia eisdem auspiciis quibus consules crearentur, cautum esse: iudicem enim consulem appellari.

fr.Quae refellitur interpretatio, quod iis temporibus nondum consulem iudicem sed praetorem appellari mos fuerit.

fr.Hae consulares leges fuere. Institutum etiam ab iisdem consulibus ut senatus consulta in aedem Cereris ad aediles plebis deferrentur, quae antea arbitrio consulum supprimebantur vitiabanturque.

fr.M. Duillius deinde tribunus plebis plebem rogavit plebesque scivit qui plebem sine tribunis reliquisset, quique magistratum sine provocatione creasset, tergo ac capite puniretur.

fr.Haec omnia ut invitis, ita non adversantibus patriciis transacta, quia nondum in quemquam unum saeviebatur.

fr.56. Fundata deinde et potestate tribunicia et plebis libertate, tum tribuni adgredi singulos tutum maturumque iam rati, accusatorem primum Verginium et Appium reum deligunt.

fr.Cum diem Appio Verginius dixisset et Appius stipatus patriciis iuvenibus in forum descendisset, redintegrata extemplo est omnibus memoria foedissimae potestatis, cum ipsum satellitesque eius vidissent.

fr.Tum Verginius 'oratio' inquit, 'rebus dubiis inventa est; itaque neque ego accusando apud vos eum tempus teram, a cuius crudelitate vosmet ipsi armis vindicastis, nec istum ad cetera scelera impudentiam in defendendo se adicere patiar.

fr.Omnium igitur tibi, Appi Claudi, quae impie nefarieque per biennium alia super alia es ausus, gratiam facio. Unius tantum criminis nisi iudicem dices, te ab libertate in servitutem contra leges vindicias non dedisse, in vincla te duci iubebo.'

fr.Nec in tribunicio auxilio Appius nec in iudicio populi ullam spem habebat; tamen et tribunos appellavit et, nullo morante arreptus a viatore, 'provoco' inquit.

fr.Audita vox una vindex libertatis, ex eo missa ore quo vindiciae nuper ab libertate dictae erant, silentium fecit.

fr.Et dum pro se quisque deos tandem esse et non neglegere humana fremunt et superbiae crudelitatique etsi seras, non leves tamen venire poenas

fr.- provocare qui provocationem sustulisset, et implorare praesidium populi qui omnia iura populi obtrisset, rapique in vincla egentem iure libertatis qui liberum corpus in servitutem addixisset,

fr.- ipsius Appi inter contionis murmur fidem populi Romani implorantis vox audiebatur:

fr.maiorum merita in rem publicam domi militiaeque commemorabat, suum infelix erga plebem Romanam studium, quo aequandarum legum causa cum maxima offensione patrum consulatu abisset, suas leges, quibus manentibus lator earum in vincla ducatur.

fr.Ceterum sua propria bona malaque, cum causae dicendae data facultas sit, tum se experturum; in praesentia se communi iure civitatis civem Romanum die dicta postulare ut dicere liceat, ut iudicium populi Romani experiri.

fr.Non ita se invidiam pertimuisse, ut nihil in aequitate et misericordia civium suorum spei habeat. Quod si indicta causa in vincla ducatur, iterum se tribunos plebei appellare et monere ne imitentur quos oderint.

fr.Quod si tribuni eodem foedere obligatos se fateantur tollendae appellationis in quod conspirasse decemviros criminati sint, at se provocare ad populum, implorare leges de provocatione et consulares et tribunicias, eo ipso anno latas.

fr.Quem enim provocaturum, si hoc indemnato indicta causa non liceat? Cui plebeio et humili praesidium in legibus fore, si Ap. Claudio non sit?

fr.Se documento futurum utrum novis legibus dominatio an libertas firmata sit, et appellatio provocatioque adversus iniuriam magistratuum ostentata tantum inanibus litteris an vere data sit.

fr.57. Contra ea Verginius unum Ap. Claudium et legum expertem et civilis et humani foederis esse aiebat:

fr.respicerent tribunal homines, castellum omnium scelerum, ubi decemvir ille perpetuus, bonis, tergo, sanguini civium infestus, virgas securesque omnibus minitans, deorum hominumque contemptor, carnificibus,

fr.non lictoribus stipatus, iam ab rapinis et caedibus animo ad libidinem verso virginem ingenuam in oculis populi Romani, velut bello captam, ab complexu patris abreptam ministro cubiculi sui clienti dono dederit;

fr.ubi crudeli decreto nefandisque vindiciis dextram patris in filiam armaverit; ubi tollentes corpus semianime virginis sponsum avumque in carcerem duci iusserit, stupro interpellato magis quam caede motus.

fr.Et illi carcerem aedificatum esse quod domicilium plebis Romanae vocare sit solitus.

fr.Proinde ut ille iterum ac saepius provocet, sic se iterum ac saepius iudicem illi ferre ni vindicias ab libertate in servitutem dederit; si ad iudicem non eat, pro damnato in vincla duci iubere.

fr.Ut haud quoquam improbante, sic magno motu animorum, cum tanti viri supplicio suamet plebi iam nimia libertas videretur, in carcerem est coniectus; tribunus ei diem prodixit.

fr.Inter haec ab Latinis et Hernicis legati gratulatum de concordia patrum ac plebis Romam venerunt, donumque ob eam Iovi optumo maximo coronam auream in Capitolium tulere parvi ponderis, prout res haud opulentae erant colebanturque religiones pie magis quam magnifice.

fr.Iisdem auctoribus cognitum est Aequos Volscosque summa vi bellum apparare.

fr.Itaque partiri provincias consules iussi. Horatio Sabini, Valerio Aequi evenere.

fr.Cum ad ea bella dilectum edixissent, favore plebis non iuniores modo sed emeritis etiam stipendiis pars magna voluntariorum ad nomina danda praesto fuere, eoque non copia modo sed genere etiam militum, veteranis admixtis, firmior exercitus fuit.

fr.Priusquam urbe egrederentur, leges decemvirales, quibus tabulis duodecim est nomen, in aes incisas in publico proposuerunt. Sunt qui iussu tribunorum aediles functos eo ministerio scribant.

fr.58. C. Claudius, qui perosus decemvirorum scelera et ante omnes fratris filii superbiae infestus Regillum, antiquam in patriam, se contulerat, is magno iam natu cum ad pericula eius deprecanda redisset cuius vitia fugerat, sordidatus cum gentilibus clientibusque in foro prensabat singulos orabatque ne Claudiae genti eam inustam maculam vellent ut carcere et vinculis viderentur digni.

fr.Virum honoratissimae imaginis futurum ad posteros, legum latorem conditoremque Romani iuris, iacere vinctum inter fures nocturnos ac latrones.

fr.Averterent ab ira parumper ad cognitionem cogitationemque animos, et potius unum tot Claudiis deprecantibus condonarent quam propter unius odium multorum preces aspernarentur.

fr.Se quoque id generi ac nomini dare nec cum eo in gratiam redisse, cuius adversae fortunae velit succursum. Virtute libertatem reciperatam esse: clementia concordiam ordinum stabiliri posse.

fr.Erant quos moveret sua magis pietate quam eius pro quo agebat causa; sed Verginius sui potius ut misererentur orabat filiaeque, nec gentis Claudiae regnum in plebem sortitae sed necessariorum Verginiae trium tribunorum preces audirent, qui ad auxilium plebis creati ipsi plebis fidem atque auxilium implorarent.

fr.Iustiores hae lacrimae videbantur. Itaque spe incisa, priusquam prodicta dies adesset, Appius mortem sibi conscivit.

fr.Subinde arreptus a P. Numitorio Sp. Oppius, proximus invidiae, quod in urbe fuerat cum iniustae vindiciae a collega dicerentur.

fr.Plus tamen facta iniuria Oppio quam non prohibita invidiae fecit.

fr.Testis productus, qui septem et viginti enumeratis stipendiis, octiens extra ordinem donatus donaque ea gerens in conspectu populi, scissa veste, tergum laceratum virgis ostendit, nihilum deprecans quin si quam suam noxam reus dicere posset, privatus iterum in se saeviret.

fr.Oppius quoque ductus in vincula est, et ante iudicii diem finem ibi vitae fecit. Bona Claudi Oppique tribuni publicavere. Collegae eorum exsilii causa solum verterunt; bona publicata sunt.

fr.Et M. Claudius, adsertor Verginiae, die dicta damnatus, ipso remittente Verginio ultimam poenam dimissus Tibur exsulatum abiit, manesque Verginiae, mortuae quam vivae felicioris, per tot domos ad petendas poenas vagati, nullo relicto sonte tandem quieverunt.

fr.59. Ingens metus incesserat patres, voltusque iam iidem tribunorum erant qui decemvirorum fuerant, cum M. Duillius tribunus plebis, inhibito salubriter modo nimiae potestati,

fr.'et libertatis' inquit, 'nostrae et poenarum ex inimicis satis est; itaque hoc anno nec diem dici cuiquam nec in vincla duci quemquam sum passurus.

fr.Nam neque vetera peccata repeti iam oblitterata placet, cum nova expiata sint decemvirorum suppliciis,

fr.et nihil admissum iri quod vim tribuniciam desideret spondet perpetua consulum amborum in libertate vestra tuenda cura.'

fr.Ea primum moderatio tribuni metum patribus dempsit, eademque auxit consulum invidiam, quod adeo toti plebis fuissent ut patrum salutis libertatisque prior plebeio magistratui quam patricio cura fuisset, et ante inimicos satietas poenarum suarum cepisset quam obviam ituros licentiae eorum consules appareret.

fr.Multique erant qui mollius consultum dicerent, quod legum ab iis latarum patres auctores fuissent; neque erat dubium quin turbato rei publicae statu tempori succubuissent.

fr.60. Consules rebus urbanis compositis fundatoque plebis statu, in provincias diversi abiere. Valerius adversus coniunctos iam in Algido exercitus Aequorum Volscorumque sustinuit consilio bellum;

fr.quod si extemplo rem fortunae commisisset, haud scio an, qui tum animi ab decemvirorum infelicibus auspiciis Romanis hostibusque erant, magno detrimento certamen staturum fuerit.

fr.Castris mille passuum ab hoste positis copias continebat. Hostes medium inter bina castra spatium acie instructa complebant, provocantibusque ad proelium responsum Romanus nemo reddebat.

fr.Tandem fatigati stando ac nequiquam exspectando certamen Aequi Volscique, postquam concessum propemodum de victoria credebant, pars in Hernicos, pars in Latinos praedatum abeunt; relinquitur magis castris praesidium quam satis virium ad certamen.

fr.Quod ubi consul sensit, reddit inlatum antea terrorem, instructaque acie ultro hostem lacessit.

fr.Ubi illi, conscientia quid abesset virium, detractavere pugnam, crevit extemplo Romanis animus, et pro victis habebant paventes intra vallum.

fr.Cum per totum diem stetissent intenti ad certamen, nocti cessere. Et Romani quidem pleni spei corpora curabant: haudquaquam pari hostes animo nuntios passim trepidi ad revocandos praedatores dimittunt. Recurritur ex proximis locis: ulteriores non inventi.

fr.Ubi inluxit, egreditur castris Romanus, vallum invasurus ni copia pugnae fieret. Et postquam multa iam dies erat neque movebatur quicquam ab hoste, iubet signa inferri consul;

fr.motaque acie, indignatio Aequos et Volscos incessit, si victores exercitus vallum potius quam virtus et arma tegerent. Igitur et ipsi efflagitatum ab ducibus signum pugnae accepere.

fr.Iamque pars egressa portis erat deincepsque alii servabant ordinem, in suum quisque locum descendentes, cum consul Romanus, priusquam totis viribus fulta constaret hostium acies, intulit signa;

fr.adortusque nec omnes dum eductos nec, qui erant, satis explicatis ordinibus, prope fluctuantem turbam trepidantium huc atque illuc circumspectantiumque se ac suos, addito turbatis mentibus clamore atque impetu invadit.

fr.Rettulere primo pedem hostes; deinde cum animos collegissent et undique duces victisne cessuri essent increparent, restituitur pugna.

fr.61. Consul ex altera parte Romanos meminisse iubebat illo die primum liberos pro libera urbe Romana pugnare, sibimet ipsis victuros, non ut decemvirorum victores praemium essent.

fr.Non Appio duce rem geri, sed consule Valerio, ab liberatoribus populi Romani orto, liberatore ipso. Ostenderent prioribus proeliis per duces non per milites stetisse ne vincerent.

fr.Turpe esse contra cives plus animi habuisse quam contra hostes et domi quam foris servitutem magis timuisse.

fr.Unam Verginiam fuisse cuius pudicitiae in pace periculum esset, unum Appium civem periculosae libidinis;

fr.at si fortuna belli inclinet, omnium liberis ab tot milibus hostium periculum fore;

fr.nolle ominari quae nec Iuppiter nec Mars pater passuri sint iis auspiciis conditae urbi accidere.

fr.Aventini Sacrique montis admonebat, ut ubi libertas parta esset paucis ante mensibus, eo imperium inlibatum referrent, ostenderentque eandem indolem militibus Romanis post exactos decemviros esse quae ante creatos fuerit, nec aequatis legibus imminutam virtutem populi Romani esse.

fr.Haec ubi inter signa peditum dicta dedit, avolat deinde ad equites. 'Agite, iuvenes' inquit, 'praestate virtute peditem ut honore atque ordine praestatis.

fr.Primo concursu pedes movit hostem; pulsum vos immissis equis exigite e campo. Non sustinebunt impetum, et nunc cunctantur magis quam resistunt'.

fr.Concitant equos permittuntque in hostem pedestri iam turbatum pugna, et perruptis ordinibus elati ad novissimam aciem, pars libero spatio circumvecti, iam fugam undique capessentes plerosque a castris avertunt praeterequitantesque absterrent.

fr.Peditum acies et consul ipse visque omnis belli fertur in castra, captisque cum ingenti caede, maiore praeda potitur.

fr.Huius pugnae fama perlata non in urbem modo sed in Sabinos ad alterum exercitum, in urbe laetitia modo celebrata est, in castris animos militum ad aemulandum decus accendit.

fr.Iam Horatius eos excursionibus sufficiendo proeliisque levibus experiundo adsuefecerat sibi potius fidere quam meminisse ignominiae decemvirorum ductu acceptae, parvaque certamina in summam totius profecerant spei.

fr.Nec cessabant Sabini, feroces ab re priore anno bene gesta, lacessere atque instare, rogitantes quid latrocinii modo procursantes pauci recurrentesque tererent tempus et in multa proelia parvaque carperent summam unius belli?

fr.Quin illi congrederentur acie inclinandamque semel fortunae rem darent?

fr.62. Ad id, quod sua sponte satis collectum animorum erat, indignitate etiam Romani accendebantur: iam alterum exercitum victorem in urbem rediturum; sibi ultro per contumelias hostem insultare; quando autem se, si tum non sint, pares hostibus fore?

fr.Ubi haec fremere militem in castris consul sensit, contione advocata, 'quemadmodum' inquit, 'in Algido res gesta sit, arbitror vos, milites, audisse. Qualem liberi populi exercitum decuit esse, talis fuit; consilio collegae, virtute militum victoria parta est.

fr.Quod ad me attinet, id consilii animique habiturus sum, quod vos mihi feceritis. Et trahi bellum salubriter et mature perfici potest.

fr.Si trahendum est, ego ut in dies spes virtusque vestra crescat, eadem qua institui disciplina efficiam; si iam satis animi est decernique placet, agite dum, clamorem qualem in acie sublaturi estis, tollite hic indicem voluntatis virtutisque vestrae.'

fr.Postquam ingenti alacritate clamor est sublatus, quod bene vertat gesturum se illis morem posteroque die in aciem deducturum adfirmat. Reliquum diei apparandis armis consumptum est.

fr.Postero die simul instrui Romanam aciem Sabini videre et ipsi, iam pridem avidi certaminis, procedunt. Proelium fuit, quale inter fidentes sibimet ambo exercitus, veteris perpetuaeque alterum gloriae, alterum nuper nova victoria elatum.

fr.Consilio etiam Sabini vires adiuvere; nam cum aequassent aciem, duo extra ordinem milia quae in sinistrum cornu Romanorum in ipso certamine impressionem facerent tenuere.

fr.Quae ubi inlatis ex transverso signis degravabant prope circumventum cornu, equites duarum legionum, sescenti fere, ex equis desiliunt cedentibusque iam suis provolant in primum, simulque et hosti se opponunt et aequato primum periculo, pudore deinde animos peditum accendunt.

fr.Verecundiae erat equitem suo alienoque Marte pugnare, peditem ne ad pedes quidem degresso equiti parem esse.

fr.63. Vadunt igitur in proelium ab sua parte omissum et locum ex quo cesserant repetunt; momentoque non restituta modo pugna, sed inclinatur etiam Sabinis cornu.

fr.Eques inter ordines peditum tectus se ad equos recipit; transvolat inde in partem alteram suis victoriae nuntius; simul et in hostes iam pavidos, quippe fuso suae partis validiore cornu, impetum facit. Non aliorum eo proelio virtus magis enituit.

fr.Consul providere omnia, laudare fortes, increpare sicubi segnior pugna esset. Castigati fortium statim virorum opera edebant tantumque hos pudor quantum alios laudes excitabant.

fr.Redintegrato clamore undique omnes conisi hostem avertunt, nec deinde Romana vis sustineri potuit. Sabini fusi passim per agros castra hosti ad praedam relinquunt.

fr.Ibi non sociorum sicut in Algido res, sed suas Romanus populationibus agrorum amissas recipit.

fr.Gemina victoria duobus bifariam proeliis parta, maligne senatus in unum diem supplicationes consulum nomine decrevit.

fr.Populus iniussu et altero die frequens iit supplicatum; et haec vaga popularisque supplicatio studiis prope celebratior fuit.

fr.Consules ex composito eodem biduo ad urbem accessere senatumque in Martium campum evocavere.

fr.Ubi cum de rebus ab se gestis agerent, questi primores patrum senatum inter milites dedita opera terroris causa haberi.

fr.Itaque inde consules, ne criminationi locus esset, in prata Flaminia, ubi nunc aedes Apollinis est - iam tum Apollinare appellabant --, avocavere senatum.

fr.Ubi cum ingenti consensu patrum negaretur triumphus, L. Icilius tribunus plebis tulit ad populum de triumpho consulum, multis dissuasum prodeuntibus, maxime C. Claudio vociferante de patribus, non de hostibus consules triumphare velle gratiamque pro privato merito in tribunum, non pro virtute honorem peti.

fr.Nunquam ante de triumpho per populum actum; semper aestimationem arbitriumque eius honoris penes senatum fuisse;

fr.ne reges quidem maiestatem summi ordinis imminuisse. Ne ita omnia tribuni potestatis suae implerent, ut nullum publicum consilium sinerent esse. Ita demum liberam civitatem fore, ita aequatas leges, si sua quisque iura ordo, suam maiestatem teneat.

fr.In eandem sententiam multa et a ceteris senioribus patrum cum essent dicta, omnes tribus eam rogationem acceperunt. Tum primum sine auctoritate senatus populi iussu triumphatum est.

fr.64. Haec victoria tribunorum plebisque prope in haud salubrem luxuriam vertit, conspiratione inter tribunos facta ut iidem tribuni reficerentur,

fr.et, quo sua minus cupiditas emineret, consulibus quoque continuarent magistratum. Consensum patrum causabantur, quo per contumeliam consulum iura plebis labefactata essent.

fr.Quid futurum nondum firmatis legibus, si novos tribunos per factionis suae consules adorti essent? Non enim semper Valerios Horatiosque consules fore, qui libertati plebis suas opes postferrent.

fr.Forte quadam utili ad tempus, ut comitiis praeesset potissimum M. Duillio sorte evenit, viro prudenti et ex continuatione magistratus invidiam imminentem cernenti.

fr.Qui cum ex veteribus tribunis negaret se ullius rationem habiturum, pugnarentque collegae ut liberas tribus in suffragium mitteret aut concederet sortem comitiorum collegis, habituris e lege potius comitia quam ex voluntate patrum,

fr.iniecta contentione Duillius consules ad subsellia accitos cum interrogasset quid de comitiis consularibus in animo haberent, respondissentque se novos consules creaturos, auctores populares sententiae haud popularis nactus in contionem cum iis processit.

fr.Ubi cum consules producti ad populum interrogatique, si eos populus Romanus, memor libertatis per illos receptae domi, memor militiae rerum gestarum, consules iterum faceret, quidnam facturi essent, nihil sententiae suae mutassent, conlaudatis consulibus quod perseverarent ad ultimum dissimiles decemvirorum esse, comitia habuit;

fr.et quinque tribunis plebi creatis cum prae studiis aperte petentium novem tribunorum alii candidati tribus non explerent, concilium dimisit nec deinde comitiorum causa habuit.

fr.Satisfactum legi aiebat, quae numero nusquam praefinito tribuni modo ut relinquerentur sanciret et ab iis qui creati essent cooptari collegas iuberet; recitabatque rogationis carmen in quo sic erat:

fr.'Si tribunos plebei decem rogabo, si qui vos minus hodie decem tribunos plebei feceritis, tum ut ii quos hi sibi collegas cooptassint legitimi eadem lege tribuni plebei sint ut illi quos hodie tribunos plebei feceritis.'

fr.Duillius cum ad ultimum perseverasset negando quindecim tribunos plebei rem publicam habere posse, victa collegarum cupiditate pariter patribus plebeique acceptus magistratu abiit.

fr.65. Novi tribuni plebis in cooptandis collegis patrum voluntatem foverunt; duos etiam patricios consularesque, Sp. Tarpeium et A. Aternium, cooptavere.

fr.Consules creati Sp. Herminius T. Verginius Caelimontanus, nihil magnopere ad patrum aut plebis causam inclinati, otium domi ac foris habuere.

fr.L. Trebonius tribunus plebis, infestus patribus quod se ab iis in cooptandis tribunis fraude captum proditumque a collegis aiebat,

fr.rogationem tulit ut qui plebem Romanam tribunos plebei rogaret, is usque eo rogaret dum decem tribunos plebei faceret; insectandisque patribus, unde Aspero etiam inditum est cognomen, tribunatum gessit.

fr.Inde M. Geganius Macerinus et C. Iulius consules facti contentiones tribunorum adversus nobilium iuventutem ortas, sine insectatione potestatis eius conservata maiestate patrum, sedavere;

fr.plebem, decreto ad bellum Volscorum et Aequorum dilectu, sustinendo rem ab seditionibus continuere, urbano otio foris quoque omnia tranquilla esse adfirmantes, per discordias civiles externos tollere animos.

fr.Cura pacis concordiae quoque intestinae causa fuit.

fr.Sed alter semper ordo gravis alterius modestiae erat; quiescenti plebi ab iunioribus patrum iniuriae fieri coeptae.

fr.Ubi tribuni auxilio humilioribus essent, in primis parum proderat; deinde ne ipsi quidem inviolati erant, utique postremis mensibus, cum et per coitiones potentiorum iniuria fieret et vis potestatis omnis aliquanto posteriore anni parte languidior ferme esset.

fr.Iamque plebs ita in tribunatu ponere aliquid spei, si similes Icilio tribunos haberet: nomina tantum se biennio habuisse.

fr.Seniores contra patrum ut nimis feroces suos credere iuvenes, ita malle, si modus excedendus esset, suis quam adversariis superesse animos.

fr.Adeo moderatio tuendae libertatis, dum aequari velle simulando ita se quisque extollit ut deprimat alium, in difficili est, cavendoque ne metuant, homines metuendos ultro se efficiunt, et iniuriam ab nobis repulsam, tamquam aut facere aut pati necesse sit, iniungimus aliis.

fr.66. T. Quinctius Capitolinus quartum et Agrippa Furius consules inde facti nec seditionem domi nec foris bellum acceperunt; sed imminebat utrumque.

fr.Iam non ultra discordia civium reprimi poterat, et tribunis et plebe incitata in patres, cum dies alicui nobilium dicta novis semper certaminibus contiones turbaret.

fr.Ad quarum primum strepitum, velut signo accepto, arma cepere Aequi ac Volsci, simul quod persuaserant iis duces, cupidi praedarum, biennio ante dilectum indictum haberi non potuisse, abnuente iam plebe imperium:

fr.eo adversus se non esse missos exercitus. Dissolvi licentia militandi morem, nec pro communi iam patria Romam esse.

fr.Quicquid irarum simultatiumque cum externis fuerit in ipsos verti. Occaecatos lupos intestina rabie opprimendi occasionem esse.

fr.Coniunctis exercitibus Latinum primum agrum perpopulati sunt; deinde postquam ibi nemo vindex occurrebat, tum vero exsultantibus belli auctoribus ad moenia ipsa Romae populabundi regione portae Esquilinae accessere, vastationem agrorum per contumeliam urbi ostentantes.

fr.Unde postquam inulti, praedam prae se agentes, retro ad Corbionem agmine iere, Quinctius consul ad contionem populum vocavit.

fr.67. Ibi in hanc sententiam locutum accipio: 'Etsi mihi nullius noxae conscius, Quirites, sum, tamen cum pudore summo in contionem in conspectum vestrum processi.

fr.Hoc vos scire, hoc posteris memoriae traditum iri Aequos et Volscos, vix Hernicis modo pares, T. Quinctio quartum consule ad moenia urbis Romae impune armatos venisse!

fr.Hanc ego ignominiam, quamquam iam diu ita vivitur ut nihil boni divinet animus, si huic potissimum imminere anno scissem, vel exsilio vel morte, si alia fuga honoris non esset, vitassem.

fr.Ergo si viri arma illa habuissent quae in portis fuere nostris, capi Roma me consule potuit? Satis honorum, satis superque vitae erat; mori consulem tertium oportuit.

fr.Quem tandem ignavissimi hostium contempsere? Nos consules an vos Quirites? Si culpa in nobis est, auferte imperium indignis et, si id parum est, insuper poenas expetite:

fr.si in vobis, nemo deorum nec hominum sit, qui vestra puniat peccata, Quirites: vosmet tantum eorum paeniteat.

fr.Non illi vestram ignaviam contempsere nec suae virtuti confisi sunt; quippe totiens fusi fugatique, castris exuti, agro multati, sub iugum missi, et se et vos novere:

fr.discordia ordinum et venenum urbis huius, patrum ac plebis certamina, dum nec nobis imperii nec vobis libertatis est modus, dum taedet vos patriciorum, nos plebeiorum magistratuum, sustulere illis animos.

fr.Pro deum fidem, quid vobis voltis? Tribunos plebis concupistis; concordiae causa concessimus. Decemviros desiderastis; creari passi sumus.

fr.Decemvirorum vos pertaesum est; coegimus abire magistratu.

fr.Manente in eosdem privatos ira vestra, mori atque exulare nobilissimos viros honoratissimosque passi sumus.

fr.Tribunos plebis creare iterum voluistis; creastis. Consules facere vestrarum partium; etsi patribus videbamus iniquos, patricium quoque magistratum plebi donum fieri vidimus.

fr.Auxilium tribunicium, provocationem ad populum, scita plebis iniuncta patribus, sub titulo aequandarum legum nostra iura oppressa tulimus et ferimus.

fr.Qui finis erit discordiarum? Ecquando unam urbem habere, ecquando communem hanc esse patriam licebit? Victi nos aequiore animo quiescimus quam vos victores.

fr.Satisne est nobis vos metuendos esse? Adversus nos Aventinum capitur, adversus nos Sacer occupatur mons;

fr.Esquilias vidimus ab hoste prope captas et scandentem in aggerem Volscum. Hostem nemo submovit: in nos viri, in nos armati estis.

fr.68. Agitedum, ubi hic curiam circumsederitis et forum infestum feceritis et carcerem impleveritis principibus, iisdem istis ferocibus animis egredimini extra portam Esquilinam, aut, si ne hoc quidem audetis, ex muris visite agros vestros ferro ignique vastatos, praedam abigi, fumare incensa passim tecta.

fr.At enim communis res per haec loco est peiore; ager uritur, urbs obsidetur, belli gloria penes hostes est.

fr.Quid tandem? Privatae res vestrae quo statu sunt? Iam unicuique ex agris sua damna nuntiabuntur. Quid est tandem domi unde ea expleatis?

fr.Tribuni vobis amissa reddent ac restituent? Vocis verborumque quantum voletis ingerent, et criminum in principes et legum aliarum super alias ut contionum; sed ex illis contionibus nunquam vestrum quisquam re, fortuna domum auctior rediit.

fr.Ecquis rettulit aliquid ad coniugem ac liberos praeter odia offensiones simultates publicas privatasque, a quibus semper non vestra virtute innocentiaque, sed auxilio alieno tuti sitis?

fr.At hercules, cum stipendia nobis consulibus, non tribunis ducibus, et in castris, non in foro faciebatis, et in acie vestrum clamorem hostes, non in contione patres Romani horrebant, praeda parta agro ex hoste capto pleni fortunarum gloriaeque simul publicae simul privatae triumphantes domum ad penates redibatis:

fr.nunc oneratum vestris fortunis hostem abire sinitis.

fr.Haerete adfixi contionibus et in foro vivite: sequitur vos necessitas militandi quam fugitis. Grave erat in Aequos et Volscos proficisci: ante portas est bellum. Si inde non pellitur, iam intra moenia erit et arcem et Capitolium scandet et in domos vestras vos persequetur.

fr.Biennio ante senatus dilectum haberi et educi exercitum in Algidum iussit: sedemus desides domi mulierum ritu inter nos altercantes, praesenti pace laeti nec cernentes ex otio illo brevi multiplex bellum rediturum.

fr.His ego gratiora dictu alia esse scio; sed me vera pro gratis loqui, etsi meum ingenium non moneret, necessitas cogit.

fr.Vellem equidem vobis placere, Quirites; sed multo malo vos salvos esse, qualicumque erga me animo futuri estis.

fr.Natura hoc ita comparatum est, ut qui apud multitudinem sua causa loquitur gratior eo sit cuius mens nihil praeter publicum commodum videt; nisi forte adsentatores publicos, plebicolas istos, qui vos nec in armis nec in otio esse sinunt, vestra vos causa incitare et stimulare putatis.

fr.Concitati aut honori aut quaestui illis estis; et quia in concordia ordinum nullos se usquam esse vident, malae rei se quam nullius, turbarum ac seditionum duces esse volunt.

fr.Quarum rerum si vos taedium tandem capere potest et patrum vestroque antiquos mores voltis pro his novis sumere, nulla supplicia recuso, nisi paucis diebus hos populatores agrorum nostrorum fusos fugatosque castris exuero et a portis nostris moenibusque ad illorum urbes hunc belli terrorem quo nunc vos attoniti estis transtulero.'

fr.69. Raro alias tribuni popularis oratio acceptior plebi quam tunc severissimi consulis fuit.

fr.Iuventus quoque, quae inter tales metus detractationem militiae telum acerrimum adversus patres habere solita erat, arma et bellum spectabat.

fr.Et agrestium fuga spoliatique in agris et volnerati, foediora iis quae subiciebantur oculis nuntiantes, totam urbem ira implevere.

fr.In senatum ubi ventum est, ibi vero in Quinctium omnes versi ut unum vindicem maiestatis Romanae intueri,

fr.et primores patrum dignam dicere contionem imperio consulari, dignam tot consulatibus ante actis, dignam vita omni, plena honorum saepe gestorum, saepius meritorum.

fr.Alios consules aut per proditionem dignitatis patrum plebi adulatos aut acerbe tuendo iura ordinis asperiorem domando multitudinem fecisse: T. Quinctium orationem memorem maiestatis patrum concordiaeque ordinum et temporum in primis habuisse.

fr.Orare eum collegamque ut capesserent rem publicam; orare tribunos ut uno animo cum consulibus bellum ab urbe ac moenibus propulsari vellent plebemque oboedientem in re tam trepida patribus praeberent;

fr.appellare tribunos communem patriam auxiliumque eorum implorare vastatis agris, urbe prope oppugnata.

fr.Consensu omnium dilectus decernitur habeturque.

fr.Cum in contione pronuntiassent tempus non esse causas cognoscendi, omnes iuniores postero die prima luce in campo Martio adessent;

fr.cognoscendis causis eorum qui nomina non dedissent bello perfecto se daturos tempus; pro desertore futurum, cuius non probassent causam; - omnis iuventus adfuit postero die.

fr.Cohortes sibi quaeque centuriones legerunt; bini senatores singulis cohortibus praepositi.

fr.Haec omnia adeo mature perfecta accepimus ut signa, eo ipso die a quaestoribus ex aerario prompta delataque in campum, quarta diei hora mota ex campo sint, exercitusque novus, paucis cohortibus veterum militum voluntate sequentibus, manserit ad decimum lapidem.

fr.Insequens dies hostem in conspectum dedit, castraque ad Corbionem castris sunt coniuncta.

fr.Tertio die, cum ira Romanos, illos, cum totiens rebellassent, conscientia culpae ac desperatio inritaret, mora dimicandi nulla est facta.

fr.70. In exercitu Romano cum duo consules essent potestate pari, quod saluberrimum in administratione magnarum rerum est, summa imperii concedente Agrippa penes collegam erat;

fr.et praelatus ille facilitati submittentis se comiter respondebat communicando consilia laudesque et aequando imparem sibi.

fr.In acie Quinctius dextrum cornu, Agrippa sinistrum tenuit; Sp. Postumio Albo legato datur media acies tuenda; legatum alterum P. Sulpicium equitibus praeficiunt.

fr.Pedites ab dextro cornu egregie pugnavere, haud segniter resistentibus Volscis. P. Sulpicius per mediam hostium aciem cum equitatu perrupit.

fr.Unde cum eadem reverti posset ad suos, priusquam hostis turbatos ordines reficeret terga impugnare hostium satius visum est;

fr.momentoque temporis in aversam incursando aciem ancipiti terrore dissipasset hostes, ni suo proprio eum proelio equites Volscorum et Aequorum exceptum aliquamdiu tenuissent.

fr.Ibi vero Sulpicius negare cunctandi tempus esse, circumventos interclusosque ab suis vociferans, ni equestre proelium conixi omni vi perficerent; nec fugare equitem integrum satis esse:

fr.conficerent equos virosque, ne quis reveheretur inde ad proelium aut integraret pugnam; non posse illos resistere sibi, quibus conferta peditum acies cessiset.

fr.Haud surdis auribus dicta. Impressione una totum equitatum fudere, magnam vim ex equis praecipitavere, ipsos equosque spiculis confodere. Is finis pugnae equestris fuit.

fr.Tunc adorti peditum aciem, nuntios ad consules rei gestae mittunt, ubi iam inclinabatur hostium acies. Nuntius deinde et vincentibus Romanis animos auxit et referentes gradum perculit Aequos.

fr.In media primum acie vinci coepti, qua permissus equitatus turbaverat ordines;

fr.sinistrum deinde cornu ab Quinctio consule pelli coeptum; in dextro plurimum laboris fuit.

fr.Ibi Agrippa, aetate viribusque ferox, cum omni parte pugnae melius rem geri quam apud se videret, arrepta signa ab signiferis ipse inferre, quaedam iacere etiam in confertos hostes coepit;

fr.cuius ignominiae metu concitati milites invasere hostem. Ita aequata ex omni parte victoria est.

fr.Nuntius tum a Quinctio venit victorem iam se imminere hostium castris; nolle inrumpere antequam sciat debellatum et in sinistro cornu esse:

fr.si iam fudisset hostes, conferret ad se signa, ut simul omnis exercitus praeda potiretur.

fr.Victor Agrippa cum mutua gratulatione ad victorem collegam castraque hostium venit.

fr.Ibi paucis defendentibus momentoque fusis, sine certamine in munitiones inrumpunt, praedaque ingenti compotem exercitum suis etiam rebus reciperatis quae populatione agrorum amissae erant reducunt.

fr.Triumphum nec ipsos postulasse nec delatum iis ab senatu accipio, nec traditur causa spreti aut non sperati honoris.

fr.Ego quantum in tanto intervallo temporum conicio, cum Valerio atque Horatio consulibus qui praeter Volscos et Aequos Sabini etiam belli perfecti gloriam pepererant negatus ab senatu triumphus esset, verecundiae fuit pro parte dimidia rerum consulibus petere triumphum, ne etiamsi impetrassent magis hominum ratio quam meritorum habita videretur.

fr.71. Victoriam honestam ex hostibus partam turpe domi de finibus sociorum iudicium populi deformavit.

fr.Aricini atque Ardeates de ambiguo agro cum saepe bello certassent, multis in vicem cladibus fessi iudicem populum Romanum cepere.

fr.Cum ad causam orandam venissent, concilio populi a magistratibus dato magna contentione actum.

fr.Iamque editis testibus, cum tribus vocari et populum inire suffragium oporteret, consurgit P. Scaptius de plebe, magno natu, et 'si licet' inquit, 'consules, de re publica dicere, errare ego populum in hac causa non patiar.'

fr.Cum ut vanum eum negarent consules audiendum esse vociferantemque prodi publicam causam submoveri iussissent, tribunos appellat.

fr.Tribuni, ut fere semper reguntur a multitudine magis quam regunt, dedere cupidae audiendi plebi ut quae vellet Scaptius diceret.

fr.Ibi infit annum se tertium et octogensimum agere, et in eo agro de quo agitur militasse, non iuvenem, vicesima iam stipendia merentem, cum ad Coriolos sit bellatum.

fr.Eo rem se vetustate oblitteratam, ceterum suae memoriae infixam adferre agrum de quo ambigitur finium Coriolanorum fuisse captisque Coriolis iure belli publicum populi Romani factum.

fr.Mirari se quonam ore Ardeates Aricinique, cuius agri ius nunquam usurpaverint incolumi Coriolana re, eum se a populo Romano, quem pro domino iudicem fecerint, intercepturos sperent.

fr.Sibi exiguum vitae tempus superesse; non potuisse se tamen inducere in animum quin, quem agrum miles pro parte virili manu cepisset, eum senex quoque voce, qua una posset, vindicaret.

fr.Magnopere se suadere populo ne inutili pudore suam ipse causam damnaret.

fr.72. Consules cum Scaptium non silentio modo, sed cum adsensu etiam audiri animadvertissent, deos hominesque testantes flagitium ingens fieri, patrum primores arcessunt.

fr.Cum iis circumire tribus, orare ne pessimum facinus peiore exemplo admitterent iudices in suam rem litem vertendo, cum praesertim etiamsi fas sit curam emolumenti sui iudici esse, nequaquam tantum agro intercipiendo adquiratur, quantum amittatur alienandis iniuria sociorum animis.

fr.Nam famae quidem ac fidei damna maiora esse quam quae aestimari possent: hoc legatos referre domum, hoc volgari, hoc socios audire, hoc hostes, quo cum dolore hos, quo cum gaudio illos?

fr.Scaptione hoc, contionali seni, adsignaturos putarent finitimos populos? Clarum hac fore imagine Scaptium; sed populum Romanum quadruplatoris et interceptoris litis alienae personam laturum.

fr.Quem enim hoc privatae rei iudicem fecisse ut sibi controversiosam adiudicaret rem? Scaptium ipsum id quidem, etsi praemortui iam sit pudoris, non facturum.

fr.Haec consules, haec patres vociferantur; sed plus cupiditas et auctor cupiditatis Scaptius valet.

fr.Vocatae tribus iudicaverunt agrum publicum populi Romani esse.

fr.Nec abnuitur ita fuisse, si ad iudices alios itum foret; nunc haud sane quicquam bono causae levatur dedecus iudicii; idque non Aricinis Ardeatibusque quam patribus Romanis foedius atque acerbius visum.

fr.Reliquum anni quietum ab urbanis motibus et ab externis mansit.

lat.(1) Après la prise d'Antium, Titus Aemilius et Quintus Fabius sont faits consuls. Ce Fabius Quintus était le même qui seul avait survécu à la destruction de sa famille à Crémère.

lat.(2) Déjà, dans un premier consulat, Aemilius avait proposé de distribuer des terres au peuple ; aussi, lors de son second consulat, on vit se ranimer l'espérance des partisans de la loi agraire : les tribuns, certains de l'emporter, puisque cette fois le consul est pour eux, renouvellent des tentatives qui si souvent avaient échoué devant l'opposition des consuls. Aemilius n'avait pas changé de sentiment.

lat.(3) Les possesseurs des terres et la majorité des patriciens se plaignirent qu'un chef de l'Etat s'associât aux poursuites tribunitiennes, et achetât la popularité par des largesses prodiguées aux dépens d'autrui ; ils détournèrent sur le consul tout l'odieux que ces menées avaient excité contre les tribuns.

lat.(4) Un conflit terrible allait éclater, si Fabius, par un expédient qui ne blessait aucun des deux partis, n'eût terminé la querelle. L'année précédente, sous la conduite et les auspices de Titus Quinctius, on avait enlevé aux Volsques une portion de leur territoire :

lat.(5) Antium, ville voisine, favorablement située sur le bord de la mer, pouvait recevoir une colonie : il était donc facile de donner des terres au peuple, sans exciter les cris des propriétaires, sans troubler la paix de Rome.

lat.(6) L'avis de Fabius est adopté. Il crée triumvirs Titus Quinctius, Aulus Verginius et Publius Furius chargés de faire le partage On invite ceux qui veulent des terres à donner leurs noms.

lat.(7) Mais, dès lors, comme toujours il arrive, l'abondance fit naître le dégoût, et si peu se firent inscrire qu'on fut obligé de leur adjoindre des Volsques pour compléter la colonie. Les autres, en grand nombre, aimèrent mieux solliciter des terres à Rome que d'en obtenir ailleurs. (8) Les Eques demandaient la paix à Quintus Fabius qui s'était avancé contre eux avec une armée ; ils ne tardèrent pas à rendre eux-mêmes cette paix illusoire par une subite incursion sur les terres des Latins.

lat.(1) L'année suivante, Quintus Servilius (il était consul avec Spurius Postumius) fut envoyé contre les Eques. Il établit sur le territoire des Latins un camp retranché, où son armée, attaquée par les maladies, fut retenue dans un repos forcé.

lat.(2) La guerre se prolongea trois ans, jusque sous le consulat de Quintus Fabius et de Titus Quinctius. Sans y être appelé par la voie du sort, Fabius, qui avait donné la paix aux Eques après les avoir vaincus, reçut alors ce commandement.

lat.(3) Parti avec la ferme confiance qu'au seul bruit de son nom les Eques poseraient les armes, il envoya des députés à l'assemblée de leur nation, avec ordre de leur dire : "Le consul Fabius déclare que, si naguère du pays des Eques il a porté la paix à Rome, il revient aujourd'hui de Rome apporter la guerre aux Eques, de cette même main qu'il leur avait une fois tendue en signe de paix, et qui maintenant a ressaisi les armes.

lat.(4) Les dieux savent de quel côté sont les parjures et les traîtres ; ils les voient, et leur vengeance ne se fera point attendre. Toutefois, il en est temps encore, que les Eques, par leur repentir, préviennent les calamités de la guerre : c'est le voeu du consul.

lat.(5) Si leur repentir est sincère, ils trouveront un refuge assuré dans cette clémence qu'ils ont déjà éprouvée ; mais, s'ils se complaisent dans leur parjure, ce sera moins leurs ennemis que les dieux irrités qu'ils auront à combattre."

lat.(6) Loin de se laisser émouvoir par ces paroles, les Eques faillirent maltraiter les délégués du consul, et envoyèrent vers l'Algide une armée contre les Romains.

lat.(7) Dès que ces nouvelles furent connues à Rome, l'indignation, bien plus que la crainte du péril, fit sortir de Rome l'autre consul ; et les deux armées consulaires marchèrent à l'ennemi en ordre de bataille, pour combattre sur-le-champ.

lat.(8) Mais il se trouva que le jour était déjà sur le déclin ; et une voix s'écria des postes avancés de l'ennemi : "C'est faire une vaine parade de vos forces, Romains, ce n'est point là faire la guerre :

lat.(9) vous vous rangez en bataille à la nuit tombante ; il nous faut une plus longue journée pour le combat qui se prépare. Demain, au lever du soleil, revenez en bataille : il y aura de quoi combattre, soyez tranquilles."

lat.(10) Le soldat, que ces paroles ont irrité, est ramené dans le camp jusque au lendemain. Il trouvait longue cette nuit qui différait le combat. Cependant il prend de la nourriture et du repos. Le lendemain au point du jour, l'armée romaine devance l'ennemi de quelques instants sur le champ de bataille. Les Eques se présentent enfin.

lat.(11) De part et d'autre on combattit avec acharnement. La colère et l'indignation animent les Romains ; le sentiment des périls que leur faute avait appelés sur eux, et le désespoir d'inspirer désormais aucune confiance poussaient les Eques à tout oser, à tout entreprendre.

lat.(12) Néanmoins ils ne purent soutenir le choc des Romains. Vaincus et forcés de se retirer sur leur territoire, leurs esprits n'en furent pas plus enclins à la paix ; une multitude indomptable reprochait à ses chefs d'avoir commis la fortune de leurs armes à une bataille rangée, où la tactique romaine devait l'emporter.

lat.(13) Les Eques étaient plus propres à ravager, par des incursions, le pays ennemi ; une foule de petits corps détachés leur était plus favorable à la guerre que la lourde masse d'une armée.

lat.(1) Ils quittent donc leur camp après en avoir confié la garde à un simple détachement, et se jettent avec tant d'impétuosité sur le territoire de Rome que la terreur se répand jusque dans la ville.

lat.(2) Cette attaque imprévue causait d'autant plus d'effroi que la dernière crainte possible était qu'un ennemi vaincu, presque assiégé dans son camp, songeât à un coup de main.

lat.(3) Les paysans épouvantés encombraient les portes et signalaient à grands cris, non point une simple incursion et la présence de quelques bandes de pillards, mais, comme la peur grossit les objets, c'était toute l'armée, toutes les légions ennemies qui, prêtes au combat, venaient fondre sur Rome.

lat.(4) Ces bruits confus, et dont le vague laissait un vaste champ à l'exagération, volent de bouche en bouche. Le mouvement, le bruit de ceux qui criaient aux armes rappelaient l'épouvante d'une ville prise d'assaut.

lat.(5) Heureusement le consul Quinctius, revenu de l'Algide, se trouvait à Rome ; sa présence porta remède à l'effroi. Il dissipe le trouble en reprochant aux Romains de craindre un ennemi vaincu. Il place des piquets à toutes les portes.

lat.(6) Il convoque le sénat, proclame en son nom la suspension de toutes les affaires, et confie à Quintus Servilius le commandement de la ville pour courir à la défense du territoire ; mais il n'y rencontra plus d'ennemis.

lat.(7) Son collègue y avait mis bon ordre. Posté de manière à leur couper la retraite, il s'était jeté sur cette troupe embarrassée dans ses man?uvres par le butin dont elle s'était chargée, et lui avait fait chèrement expier ses dévastations.

lat.(8) Peu échappèrent à cette surprise ; on reprit tout le butin.

lat.Le consul Quinctius, par son retour à Rome, rendit aux affaires leur marche quatre jours suspendue.

lat.(9) On fit ensuite le cens et Quinctius ferma le lustre. Le dénombrement donna cent vingt-quatre mille deux cent quatorze [ou 104.714] citoyens, non compris les hommes et les femmes sans enfants.

lat.(10) Aucun autre événement remarquable ne signala cette guerre. Les Eques s'enfermèrent dans leurs places fortes, souffrant que les Romains portassent autour d'eux le feu et le pillage. Le consul, après avoir, à diverses reprises, promené les ravages de son armée sur tout le territoire ennemi, rentra dans Rome comblé de gloire et de butin.

lat.(1) Les consuls de l'année suivante furent Aulus Postumius Albus et Spurius Furius Fuscus. Pour Furius, on écrit quelquefois Fusius. Je fais cette remarque pour empêcher qu'un changement de noms ne fasse supposer un changement de personnes.

lat.(2) Il était hors de doute que l'un des consuls irait faire la guerre aux Eques. Ceux-ci donc demandèrent des secours aux Volsques d'Ecétra, qui s'empressèrent de leur en accorder, tant ces nations mettaient, à l'envi, de persévérance à poursuivre les Romains de leur haine ; dès lors les préparatifs de la guerre furent poussés avec la plus grande vigueur.

lat.(3) Les Herniques apprennent et dénoncent à l'avance aux Romains la défection d'Ecétra et sa connivence avec les Eques. La colonie d'Antium elle-même inspirait des soupçons. Lors de la prise de cette ville, un grand nombre de ses habitants s'étaient réfugiés chez les Eques, qui durant toute cette guerre n'eurent pas de meilleurs soldats.

lat.(4) Après la retraite des Eques dans leurs places fortes, cette multitude dispersée était revenue à Antium, où elle acheva d'aliéner les esprits déjà hostiles aux Romains.

lat.(5) Ils en étaient encore à mûrir leurs projets, lorsque le sénat, sur l'avis qu'il se tramait une trahison, chargea les consuls de mander à Rome les chefs de la colonie, pour apprendre d'eux ce qu'il en était.

lat.(6) Ceux-ci obéirent sans difficulté ; introduits dans le sénat par les consuls, ils répondirent aux questions qu'on leur posa, de manière à s'en retourner plus suspects qu'ils n'étaient venus.

lat.(7) Dès lors la guerre ne fut plus douteuse. Spurius Furius, l'un des consuls, à qui ce commandement était échu, marcha contre les Eques, et rencontra l'ennemi occupé à ravager les terres des Herniques. Ignorant à quelle multitude il avait affaire, car on ne l'avait encore vue nulle part réunie, il engage imprudemment le combat avec une armée inférieure en forces.

lat.(8) Repoussé au premier choc, il se retire dans son camp.

lat.Il n'était pourtant pas au terme de ses périls. La nuit suivante et le lendemain, le camp se trouva si étroitement investi et pressé avec tant de vigueur, qu'il ne fut pas même possible d'envoyer un courrier à Rome.

lat.(9) On y apprit des Herniques la défaite du consul et le siège de l'armée consulaire. L'effroi fut si grand dans le sénat, que par un décret, signal ordinaire d'une extrême détresse, il chargea Postumius, l'autre consul, "de veiller à ce que la république n'essuyât aucun dommage."

lat.(10) On jugea que le plus sage était de garder à Rome le consul pour enrôler tout ce qui pouvait porter les armes, d'envoyer à sa place Titus Quinctius secourir le camp avec une armée d'alliés, (11) et, pour la former, d'exiger que les Latins, les Herniques et la colonie d'Antium fournissent à Quinctius des "subitaires", comme on appelait alors ces auxiliaires improvisés.

lat.(1) Cependant des mouvements nombreux, des attaques multipliées s'exécutaient de tous côtés, et les ennemis, à la faveur de la supériorité du nombre, cherchaient à entamer sur divers points les forces romaines, convaincus qu'elles ne pourraient suffire à tout.

lat.(2) Ainsi, pendant qu'on assaillait le camp, une partie de l'armée se détachait pour ravager le territoire romain, et brusquer, si le hasard lui était favorable, une tentative sur Rome elle-même.

lat.(3) Lucius Valérius demeura pour garder la ville, et l'on envoya le consul Postumius repousser du territoire les ravages de l'ennemi.

lat.(4) Nulle part les soins et les travaux ne se ralentirent un instant. On plaça des sentinelles dans la ville, des détachements devant les portes, des gardes sur les remparts ; et, ce qui était indispensable dans un péril si grand, la suspension des affaires fut ordonnée pour plusieurs jours.

lat.(5) Cependant le consul Furius, qui d'abord avait tranquillement souffert qu'on l'assiégeât dans son camp, se précipite par la porte décumane sur un ennemi qui n'est point sur ses gardes. Il pouvait le poursuivre ; mais il s'arrête, de peur qu'on ne force le camp d'un autre côté.

lat.(6) Furius, lieutenant et frère du consul, se laisse emporter trop loin, et, dans l'ardeur de la poursuite, ne voit ni la retraite des siens ni le mouvement de l'ennemi sur ses derrières. Coupé, il fait de nombreux mais inutiles efforts pour se frayer un chemin vers le camp, et, les armes à la main, tombe dans la mêlée.

lat.(7) Le consul, à la nouvelle que son frère est enveloppé, retourne au combat : il se précipite avec plus d'ardeur que de prudence au milieu du danger, reçoit une blessure, et c'est à peine si ceux qui l'entourent parviennent à l'enlever. Ce malheur jette le trouble dans l'esprit de ses soldats, et darkredouble l'ardeur des ennemis.

lat.(8) La mort du lieutenant et la blessure du consul les enflamment au point de rendre toute résistance impossible aux Romains, qui, refoulés dans leur camp, s'y voient assiégés de nouveau, mais avec des espérances et des forces bien moindres.

lat.Le salut général allait être compromis, lorsque arriva Titus Quinctius avec l'armée étrangère des Latins et des Herniques.

lat.(9) Il attaqua sur leurs derrières les Eques, dont l'attention se tournait alors vers le camp des Romains, auxquels, dans leur farouche orgueil, ils montraient la tête du lieutenant Furius. En même temps, à un signal qu'il a donné de loin, on exécute du camp une vigoureuse sortie, et les forces nombreuses de l'ennemi se trouvent enveloppées.

lat.(10) Le carnage fut moins grand, mais la déroule des Eques plus complète sur le territoire de Rome. Epars, ils emmenaient leur butin, lorsque Postumius fondit sur eux de divers points avantageux où il avait posté des troupes. Ces vagabonds fuyant en désordre donnent dans l'armée de Quinctius qui, triomphant, ramenait le consul blessé.

lat.(11) C'est alors que l'armée consulaire, dans un combat brillant, vengea la blessure du consul, le massacre de son lieutenant et de ses cohortes. Ces journées furent désastreuses aux deux partis.

lat.(12) Il est difficile, pour des événements si loin de nous, de préciser avec exactitude le nombre des combattants et celui des morts. Valérius d'Antium, cependant, n'hésite point dans ses calculs.

lat.(13) Selon lui, les Romains perdirent cinq mille huit cents hommes chez les Herniques ; les Eques deux mille quatre cents de ces pillards qui ravageaient le territoire de Rome, et qui furent taillés en pièces par le consul Aulus Postumius ; mais cette multitude chargée de butin, que rencontra Quinctius, essuya une bien autre perte : il en périt, dit-il, en poussant jusqu'à la minutie la précision du nombre, quatre mille deux cent trente.

lat.(14) Quand l'armée fut de retour à Rome et le cours des affaires repris, on vit quantité de feux briller dans le ciel ; d'autres prodiges s'offrirent aux yeux ou frappèrent, sous des formes imaginaires, des esprits effrayés. Pour calmer les craintes, on ordonna trois jours de fête pendant lesquels une foule d'hommes et de femmes ne cessa de remplir les temples, implorant la clémence des dieux.

lat.(15) Après quoi, le sénat renvoya dans leurs foyers les cohortes des Latins et des Herniques, non sans leur avoir décerné des actions de grâces pour leur active coopération à la guerre. Les mille soldats d'Antium, dont le secours tardif n'était arrivé qu'après le combat, furent congédiés en quelque sorte avec ignominie.

lat.(1) On assemble ensuite les comices ; Lucius Aebutius et Publius Servilius, désignés consuls, entrent en charge aux calendes d'août, époque où s'ouvrait alors l'année.

lat.(2) La chaleur était accablante, et précisément il régnait dans la ville et dans la campagne un mal pestilentiel également funeste aux hommes et aux bêtes. La violence de la maladie trouva un aliment dans ces troupeaux et ces campagnards que la crainte du pillage avait fait recevoir dans les murs.

lat.(3) Cet amas, ce mélange d'animaux de toute espèce, fatal aux gens de la ville par l'infection extraordinaire qu'il répandait, suffoquait ceux de la campagne entassés dans d'étroites demeures et consumés de chaleur et d'insomnie. Les soins mutuels, le simple contact propageaient la maladie.

lat.(4) On suffisait à peine à ces maux accablants, lorsque des députés herniques viennent annoncer que les Eques et les Volsques réunis ont établi sur leurs terres un camp, d'où ils ravagent leur pays avec une nombreuse armée.

lat.(5) L'absence des sénateurs leur dit assez le fléau qui désolait la ville, et ils emportèrent cette triste réponse : "Que les Herniques, en se joignant aux Latins, se protègent eux-mêmes. La colère des dieux a frappé Rome d'une maladie soudaine qui la dépeuple. Si le mal laisse quelque relâche, on portera, comme l'année précédente, comme en toutes circonstances, du secours aux alliés."

lat.(6) Les députés se retirèrent chez eux, avec des nouvelles bien plus affligeantes que ne l'avait été leur triste message. Il leur fallait soutenir seuls une guerre qu'ils auraient eu peine à soutenir avec l'appui des forces romaines.

lat.(7) L'ennemi ne s'en tint pas longtemps au pays des Herniques. Il vint de là porter ses armes sur les terres de Rome, déjà ravagées avant que la guerre ne les infestât. Pas un seul homme, même sans armes, ne s'offrit à lui, et, à travers un pays sans défenseurs et sans culture, il s'avança jusqu'à la troisième pierre milliaire du chemin de Gabies.

lat.(8) Aebutius, l'un des consuls romains, était mort, et son collègue Servilius traînait, avec un faible espoir, une vie languissante. Le mal avait frappé la plupart des magistrats, la majeure partie du sénat, presque tous les hommes en état de porter les armes ; et, loin de pouvoir faire les préparatifs de défense que réclamait un danger si pressant, à peine avait-on assez de forces pour se maintenir tranquilles dans un poste.

lat.(9) Les sénateurs à qui le permettaient leur âge et leurs forces montaient la garde en personne. Les rondes et la surveillance appartenaient aux édiles plébéiens ; en leurs mains étaient tombées la suprême puissance et la majesté consulaire.

lat.(1) Abandonné, sans chef, sans forces, l'Etat dut son salut à ses dieux protecteurs et à cette fortune de Rome, qui mit dans l'esprit des Volsques et des Eques le brigandage au lieu de la conquête.

lat.(2) En effet, ils étaient si loin du moindre espoir, je ne dis pas de s'emparer de Rome, mais d'approcher seulement de ses murs, que de loin la vue de ses édifices et des hauteurs qui la couronnent détourna leurs desseins ;

lat.(3) un murmure confus s'éleva de tout le camp : "Pourquoi, dans ces campagnes vastes et désertes, au milieu de la mortalité des animaux et des hommes, perdaient-ils leur temps, oisifs et sans butin, tandis que des pays intacts, les riches et fertiles campagnes de Tusculum étaient à leur portée ?" Aussitôt ils arrachent leurs enseignes, et, par des chemins détournés, à travers les champs de Labicum, ils se portent sur les hauteurs de Tusculum.

lat.C'est là que la fureur de la guerre, que la tempête vint éclater.

lat.(4) Cependant les Herniques et les Latins, touchés de compassion, rougissant même de ne mettre aucune entrave à la marche de l'ennemi commun, dont les bataillons menaçaient la cité romaine, et de laisser, sans les secourir, assiéger leurs alliés, réunissent leurs armées et s'avancent vers Rome.

lat.(5) Ils n'y trouvèrent plus l'ennemi ; instruits de sa marche, ils volent sur ses traces et se présentent à lui au moment où il descendait de Tusculum dans la vallée d'Albe. Les chances du combat étaient loin d'être égales ; le dévouement des alliés ne fut pas heureux ce jour-là.

lat.(6) La maladie ne faisait pas moins de ravages dans Rome que le fer dans les rangs des alliés. Le consul qui, seul, avait survécu, succombe ; avec lui meurent aussi d'autres personnages illustres : les augures Marcus Valérius et Titus Verginius Rutilus ; Servius Sulpicius, grand curion.

lat.(7) La classe obscure fut surtout en butte à la violence du mal. Le sénat, dépourvu de tout secours humain, tourna vers la divinité les voeux des peuples et les siens ; il enjoignit aux citoyens d'aller avec leurs femmes et leurs enfants supplier les dieux et implorer leur protection.

lat.(8) Poussés à ces actes par leurs propres souffrances, invités à les accomplir par l'autorité publique, ils remplissent tous les temples. On voyait des mères prosternées balayer de leur chevelure la poussière des lieux sacrés, sollicitant ainsi la clémence céleste et la cessation du fléau.

lat.(1) Dès lors, soit que le courroux des dieux eût été fléchi, soit que la saison la plus dangereuse eût atteint son terme, les malades échappés à la contagion commencèrent par degrés à se rétablir.

lat.(2) Les esprits se reportèrent bientôt vers les affaires publiques, et, après quelques interrègnes, Publius Valérius Publicola, le troisième jour du sien, créa consuls Lucius Lucrétius Tricipitinus et Titus Véturius Géminus, que d'autres appellent Vétusius.

lat.(3) Ils entrent en charge le troisième jour avant les ides d'août, lorsqu'on avait déjà recouvré assez de forces non seulement pour repousser la guerre, mais encore pour l'entreprendre.

lat.(4) Aussi, les Herniques étant venus dire que l'ennemi avait franchi leurs frontières, on promit hardiment du secours, et on leva deux armées consulaires. Véturius eut ordre de marcher contre les Volsques et de porter la guerre dans leur pays ;

lat.(5) Tricipitinus, chargé de protéger le territoire des alliés, ne dépassa point le pays des Herniques. Dès la première rencontre, Véturius enfonce l'ennemi et le met en fuite.

lat.(6) Tandis que Lucrétius campe chez les Herniques, une armée de pillards lui dérobe sa marche, se dirige sur les hauteurs de Préneste, et se répand dans la plaine. Ils ravagent les campagnes de Préneste et de Gabies, et de là, par un détour, se portent sur les collines de Tusculum.

lat.(7) Cette marche jeta dans Rome une grande terreur, résultat de la surprise bien plus que de l'impuissance de repousser la force.

lat.Quintus Fabius commandait la ville ; ayant armé la jeunesse et distribué les postes, il rétablit partout le calme et la sécurité.

lat.(8) Aussi, bornant leurs rapines aux lieux qui se trouvaient le plus à leur proximité, les ennemis n'osèrent pas approcher de Rome. Leurs bandes revenues sur leurs pas, et, à mesure qu'elles s'éloignaient de la capitale ennemie, conduites avec plus de négligence, rencontrent le consul Lucrétius, éclairé de longue main sur leur marche, formé en bataille et disposé au combat.

lat.(9) Les Romains, préparés d'avance, attaquent l'ennemi sous le coup d'une épouvante soudaine ; quoique inférieurs en nombre, ils culbutent et mettent en fuite cette immense multitude, la poussent dans des gorges profondes d'une issue difficile, et l'enveloppent.

lat.(10) Là, on effaça presque jusqu'au nom de Volsque : treize mille quatre cent soixante-dix hommes tués dans la bataille et dans la déroute, dix-sept cent cinquante prisonniers, vingt-sept enseignes militaires enlevées, voilà ce que je trouve dans quelques annales. Que ces calculs soient exagérés, il est certain, toutefois, que la perte fut énorme.

lat.(11) Le vainqueur, maître d'un immense butin, vint reprendre ses positions. Les deux consuls alors réunissent leurs camps ; les Eques et les Volsques, les débris de leurs forces. Pour la troisième fois dans cette campagne, on livra bataille. La même fortune disposa de la victoire ; on battit l'ennemi, on s'empara même de son camp.

lat.(1) La république se trouvait ainsi rendue à son premier état ; aussi les succès militaires ramenèrent-ils bientôt les troubles intérieurs.

lat.(2) Gaius Térentilius Harsa, cette année tribun du peuple, persuadé, en l'absence des consuls, que le champ était ouvert aux entreprises du tribunat, déclame plusieurs jours contre l'orgueil des patriciens, et attaque surtout l'autorité consulaire comme excessive, comme intolérable dans un état libre.

lat.(3) "Le nom en était moins odieux, le pouvoir, plus révoltant peut-être que celui des rois.

lat.(4) Ce sont deux maîtres au lieu d'un, avec une puissance sans contrôle et sans bornes. Indépendants et déréglés eux-mêmes, ils font peser sur le peuple toute la crainte des lois et des supplices.

lat.(5) Pour mettre un terme à cette licence, il va proposer la nomination de cinq citoyens, chargés de définir par une loi l'autorité consulaire. Quand le peuple aura donné aux consuls des droits sur lui, qu'ils en usent ; leurs passions, leurs caprices du moins ne seront plus des lois."

lat.(6) Les patriciens tremblent que l'absence des consuls n'aide à leur imposer ce joug, et le préfet de Rome, Quintus Fabius, convoque le sénat. Il invective avec tant de véhémence contre la loi et son auteur, que les menaces des deux consuls eux-mêmes, tonnant à côté du tribun, ne lui eussent pas imprimé plus de terreurs.

lat.(7) "Dans sa marche insidieuse, il avait épié ce moment pour attaquer la république.

lat.(8) Si les dieux irrités eussent, l'année précédente, entre la peste et la guerre, suscité un pareil tribun, rien n'eût conjuré la perte de Rome. C'est après la mort des deux consuls, quand la cité languissait, abattue dans la confusion de toutes ses parties, qu'il eût présenté cette loi spoliatrice de l'autorité consulaire. &Аgrave; la tête des Volsques et des Eques, il eût dirigé l'attaque de la ville.

lat.(9) Mais quoi ? n'est-il pas libre, si quelque citoyen a souffert de l'arrogance ou de la tyrannie des consuls, de les assigner, de les accuser devant ces juges mêmes qui comptent dans leurs rangs la victime ?

lat.(10) Ce n'est pas l'autorité des consuls, c'est la puissance tribunitienne qu'il rend odieuse et insupportable ; cette puissance calmée, réconciliée avec le sénat, et à laquelle il veut rendre ses antiques fureurs. Au reste, Fabius ne vient point le supplier d'abandonner son entreprise.

lat.(11) Mais vous, s'écrie-t-il, tribuns ses collègues, nous vous prions de vous rappeler avant tout que c'est pour la protection du citoyen, et non pour la perte de l'état que cette puissance vous fut accordée, qu'on vous créa les tribuns du peuple et non les ennemis du sénat.

lat.(12) &Аgrave; nous la douleur, à vous tout l'odieux d'une attaque contre la république sans défense ; à vous, qui pourrez, sans rien perdre de vos droits, diminuer la haine qui s'y attache. Faites que votre collègue n'entame point l'affaire avant l'arrivée des consuls ; les Eques et les Volsques, eux-mêmes, l'année précédente, quand la peste eut moissonné nos deux premiers magistrats, ralentirent les fureurs d'une guerre acharnée et implacable."

lat.(13) Les tribuns décident Térentilius à différer ; et, par le fait, à retirer sa proposition, et sur-le-champ on pressa le retour des consuls.

lat.(1) Lucrétius revint chargé d'un immense butin, d'une gloire plus grande encore. Il en relève l'éclat à son arrivée par le soin qu'il prend de faire exposer dans e Champ de Mars tout le butin. Pendant trois jours chacun peut reconnaître et emporter sa propriété ; on vend ce qui reste sans maître.

lat.(2) D'un accord unanime, on décernait au consul le triomphe ; mais cet honneur fut différé. Le tribun présentait sa loi, et le consul n'avait rien plus à coeur que cette affaire.

lat.(3) On l'agita plusieurs jours dans le sénat et devant le peuple. Térentilius, cédant enfin à la majesté consulaire, se désiste, et l'on rend au vainqueur et à son armée les honneurs mérités.

lat.(4) Lucrétius triompha des Volsques et des Eques. Le triomphateur menait après lui ses légions. On accorda à l'autre consul d'entrer en ovation, mais sans le cortège de ses soldats.

lat.(5) L'an d'après, la loi Terentilia, présentée par tout le collège des tribuns, attaqua les nouveaux consuls. C'était Publius Volumnius et Servius Sulpicius.

lat.(6) Cette année encore le ciel parut en feu ; la terre essuya de violentes commotions ; une vache parla ; et cette merveille, niée l'année précédente, obtint crédit cette fois.

lat.Entre autres prodiges, il plut des lambeaux de chair, et une immense quantité d'oiseaux, voltigeant au milieu de cette pluie, la dévorait, dit-on. Ce qui tomba sur la terre y resta plusieurs jours, sans se corrompre.

lat.(7) Les livres de la Sibylle, consultés par les duumvirs sacrés, répondirent qu'on était menacé d'une nuée d'étrangers, qui s'empareraient des hauteurs de la ville, pour y répandre le carnage ; ils recommandaient surtout de s'abstenir des dissensions civiles. C'était fait à dessein pour entraver la loi, disaient les récriminations des tribuns : un conflit violent se préparait.

lat.(8) Tout à coup, car chaque année ramenait le même cercle d'événements, les Herniques font savoir que les Volsques et les Eques, malgré le délabrement de leurs forces, remettent sur pied leurs armées. &Аgrave; Antium se noue cette intrigue ; les colons antiates s'assemblent ouvertement à Ecétra ; telle est la source, tels sont les moyens de cette guerre.

lat.(9) &Аgrave; ces nouvelles, le sénat décrète une levée, et ordonne aux deux consuls de répartir entre eux les commandements militaires. L'un devait marcher contre les Volsques, l'autre contre les Eques.

lat.(10) Les tribuns cependant font retentir le Forum de leurs cris. "Cette guerre des Volsques est une fable où les Herniques ont joué leur rôle. Ce n'est déjà plus avec la force qu'on écrase la liberté du peuple romain ; on l'élude par l'artifice.

lat.(11) Comme le massacre presque général des Volsques et des Eques ne permet plus d'ajouter foi à un armement spontané de leur part, on cherche de nouveaux ennemis ; on verse l'infamie sur une colonie fidèle et voisine ;

lat.le sénat déclare la guerre aux Antiates innocents ; il la fait au peuple de Rome ; (12) il le charge du poids des armes ; il en pousse précipitamment les bataillons hors des murs, punissant, par l'exil et l'éloignement des citoyens, les attaques des tribuns.

lat.(13) C'est ainsi, et ces menées n'ont point d'autre but, qu'on l'emportera sur la loi, à moins qu'ils ne profitent du moment où rien n'est encore fait, où ils sont à Rome, et revêtus encore de la toge, pour se conserver une patrie, pour se garantir du joug.

lat.(14) L'appui ne manquera pas au courage ; tous les tribuns sont d'accord ; point d'ennemis à darkredouter, point de périls au-dehors ; les dieux ont pourvu, l'année précédente, à la sûre défense de la liberté." Ainsi parlaient les tribuns.

lat.(1) Dans une autre partie du Forum, en face d'eux, les consuls avaient établi leurs sièges, et procédaient à l'enrôlement. Les tribuns accourent et entraînent avec eux leur auditoire. &Аgrave; peine on avait commencé l'appel, comme pour préluder, que la lutte s'engage.

lat.(2) Le licteur arrête-t-il un citoyen par ordre du consul, le tribun ordonne de le relâcher ; les droits sont méconnus, la force et les coups sont les seuls moyens d'obtenir ce qu'on prétend.

lat.(3) Ce que les tribuns avaient fait pour empêcher l'enrôlement, les patriciens le firent à leur tour contre la loi présentée tous les jours de comices.

lat.(4) Le signal ordinaire de la querelle était l'ordre d'aller aux voix, que donnaient au peuple les tribuns ; les patriciens alors refusaient de quitter leurs places. Les anciens ne se trouvaient guère dans ces rencontres, où rien n'était donné à la prudence, et tout à la force, à la témérité ;

lat.(5) les consuls eux-mêmes s'en écartaient souvent, de crainte, au milieu de ce désordre, d'exposer leur dignité à quelque affront.

lat.(6) Il y avait là Céson Quinctius, jeune homme fier de la noblesse de son origine, de sa taille, de sa force. Ces qualités, qu'il devait aux dieux, il les avait rehaussées lui-même par une foule d'actions d'éclat, et par ses succès à la tribune ; nul n'était plus éloquent, nul plus intrépide dans Rome.

lat.(7) Debout au milieu de la troupe des patriciens, que sa taille dominait, et comme s'il eût porté toutes les dictatures, tous les consulats dans sa voix et dans la force de son corps ; seul, il suffisait aux attaques tribunitiennes et aux tempêtes populaires.

lat.(8) Souvent, à la tête des siens, il chassa du Forum les tribuns, il dispersa et mit en fuite la populace. Quiconque tombait sous sa main s'en allait le corps meurtri, les habits en lambeaux, et il était facile de voir que, si l'on autorisait une pareille conduite, c'en était fait de la loi.

lat.(9) Ce fut alors que Aulus Verginius, quand les autres tribuns, ses collègues, étaient déjà terrassés en quelque sorte, porta contre Céson une accusation capitale.

lat.Mais cet esprit indomptable se trouva plus irrité qu'abattu par cette démarche ; il n'en fut que plus ardent à s'opposer à la loi, à harceler le peuple, à faire aux tribuns une guerre qu'ils semblaient avoir rendue légitime.

lat.(10) L'accusateur laisse l'accusé se précipiter de lui-même, et, par de nouveaux méfaits, exciter encore et alimenter le feu de la haine. On continue à proposer la loi, moins dans l'espoir de l'emporter que pour provoquer la témérité de Céson.

lat.(11) Une foule d'actes et de propos auxquels se livrait, dans ces débats, une jeunesse inconsidérée, retombaient sur lui seul, déjà en butte aux préventions. Toutefois on résistait à la loi,

lat.(12) et Aulus Verginius répétait au peuple : "Eh quoi ! Romains, ne sentez-vous pas que vous ne pouvez à la fois avoir Céson pour concitoyen, et la loi que vous désirez?

lat.(13) Mais que parlé-je de la loi ? il entrave la liberté : par son arrogance il efface tous les Tarquins. Attendez qu'il devienne consul ou dictateur, ce simple citoyen qui règne déjà par l'effet seul de sa force et de son audace." Une foule de gens appuyaient ces discours, se plaignant d'avoir été maltraités, et poussaient à l'envi le tribun à poursuivre son accusation.

lat.(1) Déjà le jour du jugement approchait, et il était facile de voir que les esprits attachaient à la condamnation de Céson la cause de la liberté. Obligé de céder enfin, il descend aux plus humbles sollicitations. Il vient, suivi de ses parents, les principaux personnages de la ville.

lat.(2) Titus Quinctius Capitolinus, trois fois consul, en exposant les titres glorieux de Céson et ceux de sa famille, affirme que

lat.(3) "jamais dans la race des Quinctius, ni même dans la cité de Rome, on ne vit un caractère si grand, des qualités si précoces et si solides ; c'est sous lui que Céson a fait ses premières armes, il l'a vu souvent aux prises avec l'ennemi."

lat.(4) Spurius Furius avoue que "Quinctius Capitolinus lui ayant envoyé Céson lorsque sa position était devenue si critique, ce lui avait été un renfort, et que nul plus que lui n'avait personnellement coopéré au salut de la république."

lat.(5) Lucius Lucrétius, consul de la dernière année, tout brillant d'une gloire récente, en abandonne une part à Céson, dont il rappelle les combats et raconte les exploits dans les diverses rencontres et en bataille rangée.

lat.(6) Il invite les Romains à se persuader que "ce jeune homme extraordinaire, doué de tous les avantages de la nature et de la fortune, exercera la plus grande influence sur les affaires de la cité, quelle qu'elle soit, où il portera ses pas, et que Rome doit préférer voir en lui l'un de ses citoyens que le citoyen d'une ville étrangère.

lat.(7) Ce qui blesse en lui, cette ardeur, cette audace, le temps l'affaiblit chaque jour ; ce qui lui manque, la prudence, chaque jour vient l'accroître. Si l'âge, affaiblissant ses défauts, mûrit ainsi ses vertus, qu'on laisse un si grand homme se faire vieux dans la république."

lat.(8) Son père, au milieu d'eux, Lucius Quinctius, surnommé Cincinnatus, s'abstenait de répéter ces éloges, de peur d'ajouter à la haine ; mais il demandait grâce pour les erreurs, pour la jeunesse de Céson ; il suppliait qu'on lui laissât son fils, à lui qui jamais de parole ou d'action n'avait offensé personne.

lat.(9) Les uns, soit honte, soit crainte, se détournaient de ses prières ; d'autres lui opposaient les mauvais traitements dont leurs parents, dont eux-mêmes avaient à se plaindre ; et, par la dureté de leurs réponses, ils annonçaient quel allait être leur jugement.

lat.(1) Outre l'animosité générale, un chef d'accusation pesait sur l'accusé. Marcus Volscius Fictor, quelques années auparavant tribun du peuple, déposait

lat.(2) "que peu après la cessation de la peste, il avait rencontré une troupe de jeunes gens qui infestaient le quartier de Subure ; qu'une rixe s'était alors engagée, et que son frère aîné, encore affaibli des suites de la maladie, atteint par Céson d'un coup de poing, était tombé sans connaissance.

lat.(3) On l'avait reporté à bras jusque chez lui, et il le croyait mort des suites de ce coup. Il ne lui avait pas été permis, sous les consuls des années précédentes, de poursuivre cette horrible affaire."

lat.Aux clameurs de Volscius, les esprits s'enflammèrent à tel point qu'il s'en fallut peu que Céson ne pérît victime de la fureur du peuple.

lat.(4) Verginius ordonne de saisir cet homme, de le jeter dans les fers. Les patriciens repoussent la force par la force. Titus Quinctius ne cesse de crier "que lorsqu'un citoyen, sous le poids d'une accusation capitale, est à la veille du jugement, on ne peut l'arrêter avant sa condamnation, avant sa défense. "

lat.(5) Le tribun proteste "qu'il ne veut point, avant la condamnation, envoyer l'accusé au supplice, mais bien le retenir dans les fers jusqu'au jour du jugement. Quand un homme en a tué un autre, le peuple romain doit avoir l'assurance qu'il subira la peine de son crime."

lat.(6) On s'adresse aux tribuns dont la décision, par un moyen terme, maintient leur intervention, s'oppose à la mise aux fers, ordonne qu'on citera le coupable, et qu'une caution pécuniaire répondra au peuple de sa comparution.

lat.(7) Quand il s'agit de fixer la somme qu'il convenait d'exiger, on ne put s'accorder, et le sénat eut à prononcer. L'accusé, gardé à vue pendant la délibération, (8) dut fournir des répondants, et chacun d'eux s'engager pour trois mille as.

lat.Les tribuns devaient en régler le nombre ; ils le portèrent à dix, sur la demande de l'accusateur. C'était le premier exemple de cautions en affaires publiques.

lat.Renvoyé du forum, Céson, la nuit suivante, s'exila chez les Etrusques.

lat.(9) Le jour du jugement on allégua qu'il ne s'était éloigné que pour aller en exil. Verginius néanmoins s'obstinait à tenir les comices ; on eut recours à ses collègues qui congédièrent l'assemblée.

lat.(10) L'argent promis fut exigé du père avec tant de rigueur qu'il vendit tous ses biens, se retira comme un banni, au-delà du Tibre, et y vécut quelque temps dans une chaumière écartée.

lat.(1) Ce jugement et la proposition de la loi tinrent Rome en haleine, tandis qu'elle se reposait de la guerre extérieure.

lat.(2) Les tribuns, par suite de cette espèce de victoire et de l'abattement où l'exil de Céson avait jeté le sénat, regardaient leur loi comme adoptée ; les plus âgés d'entre les patriciens renonçaient, quant à eux, à la direction de la république ;

lat.(3) mais les jeunes gens, et surtout les compagnons de Céson, sentirent grandir leur fureur contre le peuple, et non s'affaiblir leur courage. Ils durent toutefois à leurs revers l'avantage de mettre dans leurs attaques une certaine mesure.

lat.(4) La première fois, après l'exil de Céson, qu'on présenta la loi, disciplinés d'avance et soutenus par une nombreuse armée de clients, dès que les tribuns leur en offrirent l'occasion en les poussant hors de leurs places, ils tombèrent sur eux avec tant d'ensemble que l'honneur ou l'odieux n'en revint en particulier à personne ; et le peuple, au lieu d'un Céson, se plaignait d'en avoir trouvé mille.

lat.(5) Les jours d'intervalle où les tribuns ne s'occupaient pas de leur loi, rien n'égalait la douceur et le calme de ces mêmes jeunes gens.

lat.Ils abordaient avec bienveillance les plébéiens, leur adressaient la parole, les invitaient chez eux, les appuyaient au forum, et, sans les interrompre, laissaient les tribuns tenir paisiblement leurs autres assemblées. Jamais aucun d'eux, soit en public, soit en particulier, ne se montrait farouche que lorsqu'on arrivait à traiter de la loi. (6) Partout ailleurs cette jeunesse était populaire.

lat.Non seulement les tribuns achevèrent paisiblement leur magistrature, mais encore, l'année suivante, leur réélection s'opéra sans qu'une voix y mît obstacle, tant on se gardait de toute violence.

lat.Peu à peu, ces caresses, ces attentions avaient adouci le peuple. Grâce à ces moyens, on éluda toute l'année l'adoption de la loi.

lat.(1) La ville était plus calme lorsque Gaius Claudius, fis d'Appius, et Publius Valérius Publicola, arrivèrent au consulat. Rien de nouveau ne signalait cette nouvelle année. Présenter la loi, la repousser ; voilà ce qui occupait les esprits.

lat.(2) Plus la jeunesse patricienne s'insinuait auprès du peuple, plus, à leur tour, les tribuns, par leurs accusations, cherchaient à la rendre suspecte.

lat.(3) "On tramait une conspiration, Céson était dans Rome. C'est la mort des tribuns, le massacre du peuple qu'on médite. Les vieux patriciens ont chargé les jeunes d'extirper de la république la puissance tribunitienne, et de rendre à l'état la forme qu'il avait avant qu'on se retirât sur le Mont-Sacré."

lat.(4) Rome cependant craignait que les Volsques et les Eques ne reprissent des hostilités, pour ainsi dire périodiques, et dont chaque année amenait régulièrement le retour. Mais, plus pressant, un nouveau danger surgit tout à coup.

lat.(5) Des exilés et des esclaves, au nombre d'environ deux mille cinq cents, le Sabin Appius Herdonius à leur tête, s'emparent, la nuit, du Capitole et de la citadelle.

lat.(6) Ils égorgent sur-le-champ ceux qui refusent de se joindre à eux et de prendre les armes. Quelques-uns, au milieu du trouble, entraînés par l'effroi, volent au forum. Ces cris : "Au armes !" et "L'ennemi est dans la ville !" se succèdent tour à tour.

lat.(7) Les consuls darkredoutent et d'armer le peuple et de le laisser sans armes. Ignorant quel fléau soudain, étranger ou domestique, produit du ressentiment populaire ou de la perfidie des esclaves, s'est jeté sur la ville, ils veulent calmer le trouble, et, souvent, ne parviennent qu'à l'exciter. Sur cette multitude tremblante et consternée, l'autorité n'avait plus d'empire.

lat.(8) Cependant on distribue des armes, mais avec réserve, assez seulement, comme on ignore quel est l'ennemi, pour former un corps de troupes qui suffise à tout événement. Au milieu de cette anxiété, sans savoir à quelle espèce, à quel nombre d'ennemis on avait affaire, on passa le reste de la nuit à distribuer des postes sur tous les points favorables à la défense de la ville.

lat.(9) Le jour enfin dévoila quelle était cette guerre, quel en était le chef. C'étaient les esclaves, qu'Appius Herdonius appelait à la liberté du haut du Capitole. "Il avait pris en main la cause du malheur ; il voulait ramener dans leur patrie ceux que l'injustice en avait exilés, et détruire le joug pesant de l'esclavage. Il aimerait mieux que le peuple romain l'ordonnât ainsi lui-même.

lat.S'il ne doit rien espérer de ce côté, il s'adressera aux Volsques et aux Eques ; il tentera, il provoquera les derniers efforts."

lat.(1) Le fait devenait clair pour les sénateurs et les consuls ; mais ils darkredoutaient que derrière ces menaces ne fussent cachées les intrigues des Véiens et des Sabins ;

lat.(2) ils craignaient qu'à l'heure où tant d'ennemis s'agitaient dans la ville, on ne vit arriver, de concert avec Herdonius, les légions étrusques et sabines ; puis ces éternels ennemis, les Volsques et les Eques, disposés cette fois, non point à ravager le territoire, mais à marcher sur Rome, qu'ils jugeaient prise en partie.

lat.(3) Mille sujets divers excitaient les alarmes, les esclaves surtout. Chacun pouvait avoir son ennemi chez soi. Se fier à lui, s'en méfier, au risque de provoquer sa vengeance, était également dangereux.

lat.(4) &Аgrave; peine, avec de la concorde, semblait-il possible de sauver la république.

lat.Néanmoins, dans ce darkredoublement, dans ce déluge de maux, personne ne songeait à l'animosité des tribuns et du peuple ; ce mal peu dangereux n'en était un qu'en l'absence de tout autre, et, dans ce moment, la peur de l'étranger devait, ce semble, le faire cesser.

lat.(5) Et cependant ce fut presque le seul danger réel dans cette crise malheureuse.

lat.Tel était le délire des tribuns, qu'à les entendre ce n'était pas la guerre, mais un vain simulacre de guerre, et que cette invasion du Capitole n'était imaginée que pour détourner de la loi l'attention des esprits.

lat."La loi une fois adoptée, disaient-ils, ces hôtes, ces clients des patriciens, ne voyant plus d'objet à cette levée de boucliers, s'en retourneraient avec moins de bruit encore qu'à leur arrivée."

lat.(6) Ils font donc quitter les armes au peuple, et l'appellent à l'assemblée pour y voter la loi. Les consuls, de leur côté, convoquent le sénat, plus alarmés des craintes nouvelles qu'inspirent les tribuns, qu'ils ne l'avaient été de la surprise de la nuit.

lat.(1) Dès qu'il apprend qu'on a quitté les armes et abandonné les postes, Publius Valérius laisse son collègue présider le sénat, s'élance hors du palais, et se rend auprès des tribuns dans leur assemblée.

lat.(2) "Qu'est-ce à dire, tribuns, s'écrie-t-il ? sous la conduite d'Appius Herdonius et sous ses auspices, voulez-vous renverser la république ? A-t-il si bien réussi à vous corrompre celui qui n'a pu ébranler vos esclaves ? Est-ce donc quand l'ennemi est sur nos têtes qu'il faut poser les armes et présenter des lois ?"

lat.(3) Puis, adressant la parole à la multitude : "Si le salut de l'état, si le vôtre, Romains, vous touchent si peu, ayez du moins quelque respect pour vos dieux, en ce moment au pouvoir de l'ennemi. Jupiter, très bon et très grand, Junon, reine des dieux, Minerve, les autres dieux et déesses, sont assiégés : un camp d'esclaves occupe les pénates de la patrie !

lat.(4) Ne dirait-on pas que la nation est frappée de démence ? Des milliers d'ennemis sont dans nos murs, que dis-je ? ils sont dans la citadelle, au-dessus du forum et du sénat : au forum, cependant, on tient les comices ; au sénat on délibère ; comme au sein de la paix, le sénateur donne son avis, le peuple son suffrage.

lat.(5) Ne convenait-il pas mieux à tous, patriciens et plébéiens, consuls, tribuns, dieux et hommes, de protéger Rome par les armes, de courir au Capitole, de délivrer et de rendre à la paix cette demeure auguste de Jupiter très bon et très grand ?

lat.(6) Romulus, notre père, toi qui naguère repris le Capitole sur ces mêmes Sabins à qui l'or l'avait livré, inspire ton courage à tes enfants ! Montre-nous le chemin où, sur tes pas, s'élança ton armée. Me voici le premier, moi consul, prêt à te suivre, autant qu'un mortel peut approcher d'un dieu, et à marcher sur tes traces."

lat.(7) Il finit en disant : "Que pour lui, il prend les armes et appelle aux armes tous les Romains ; si quelqu'un s'y oppose, il méconnaîtra, pour le poursuivre, et l'autorité consulaire, et la puissance tribunitienne, et les lois les plus sacrées ; quel que soit l'opposant, partout, au Capitole et au forum, il le tiendra pour un ennemi.

lat.(8) Que ces tribuns, qui défendent de prendre les armes contre Herdonius, les fassent lever contre Publius Valérius, leur consul ; il osera, lui, contre les tribuns, ce que le chef de sa race osa contre les rois."

lat.(9) Les dernières violences semblaient inévitables.

lat.Le spectacle d'une révolte dans Rome se préparait pour les ennemis. Cependant la loi ne put passer, ni le consul marcher au Capitole. La nuit amortit la lutte qui s'engageait. Les tribuns reculèrent devant les ténèbres et la peur des armes consulaires.

lat.(10) Délivrés des auteurs de la sédition, les patriciens se mêlent au peuple, s'avancent au milieu des groupes, et y sèment des paroles adaptées à la circonstance. Ils les engagent à considérer les périls où ils entraînent la république.

lat.(11) "Il ne s'agit plus d'une querelle entre patriciens et plébéiens ; c'est, à la fois, le sénat et le peuple, la citadelle de Rome, les temples de ses dieux, les pénates publics, ceux de chaque citoyen, qu'on livre à l'ennemi."

lat.(12) Tandis qu'au forum on cherchait ainsi à calmer la discorde, les consuls, dans l'appréhension d'un mouvement de la part des Sabins ou des Véiens, se tenaient aux portes et sur les remparts.

lat.(1) La même nuit, à Tusculum, on vint annoncer la prise de la citadelle, l'occupation du Capitole, et l'état de trouble où d'autres causes avaient plongé la ville.

lat.(2) Lucius Mamilius était en ce moment dictateur de Tusculum. Sans perdre un instant, il convoque le sénat ; et, ceux qui avaient apporté ces nouvelles ayant été introduits, il conseille fortement (3) "de ne pas attendre que, de Rome, des députés viennent demander secours.

lat.Le péril même des Romains, leur position critique, les dieux, la foi des traités, réclament l'aide des Tusculans. S'attacher, par un service signalé, un peuple si puissant et si voisin, est une faveur que les dieux ne leur offriront pas une seconde fois l'occasion de mériter."

lat.(4) On décide d'envoyer du secours ; on enrôle les jeunes gens, on leur donne des armes.

lat.&Аgrave; Rome, au point du jour, à leur arrivée, on les prit de loin pour des ennemis. C'étaient les Volsques et les Eques qu'on croyait voir en eux. Mais bientôt, ces vaines terreurs dissipées, on leur ouvre la ville et ils descendent en ordre sur le forum.

lat.(5) Là, Publius Valérius, tandis que son collègue veillait à la garde des portes, formait déjà ses bataillons.

lat.(6) Sa mâle autorité avait prévalu. Il avait promis "qu'après la délivrance du Capitole et le retour de la paix dans Rome, si le peuple consentait à l'écouter, il lui dévoilerait la fourberie dont la loi des tribuns devait assurer le triomphe ; et qu'ensuite, plein du souvenir de ses ancêtres, digne du surnom qui lui transmettait de leur part l'obligation, en quelque sorte héréditaire, de protéger les intérêts populaires, il n'apporterait plus aucun obstacle à l'assemblée du peuple."

lat.(7) Sous ses ordres et malgré les réclamations des tribuns, les bataillons se mettent à gravir la pente du Capitole

lat.La légion venue de Tusculum se joignit à eux. Alliés et citoyens se disputent l'honneur de reprendre cette citadelle. Chaque chef excite ses soldats.

lat.(8) L'ennemi s'effraie alors ; il ne compte plus que sur la force de sa position. Tandis que la peur l'agite, les Romains et leurs alliés dirigent contre lui leurs enseignes. Déjà ils s'étaient ouvert un chemin jusqu'au vestibule du temple, quand Publius Valérius, excitant les siens, périt au premier rang.

lat.(9) Publius Volumnius, consulaire, le voit tomber ; il ordonne à ceux qui l'entourent de couvrir le corps, et prend la place et les fonctions du consul. L'ardeur, l'impétuosité du soldat empêchèrent qu'il se doutât d'une si grande perte, et il vainquit avant de s'apercevoir qu'il combattait sans général.

lat.(10) Une foule d'exilés souillèrent le temple de leur sang ; beaucoup furent pris en vie. Herdonius fut tué. Ainsi fut recouvré le Capitole. Les prisonniers, selon qu'ils étaient libres ou esclaves, subirent chacun le supplice réservé à leur condition.

lat.Les Tusculans reçurent des actions de grâces ; on purifia le Capitole, on y offrit des sacrifices. (11) Chaque plébéien porta, dit-on, à la maison du consul le quart d'un as, pour ajouter à la pompe de ses funérailles.

lat.(1) La paix une fois rétablie, les tribuns pressent le sénat d'accomplir la promesse de Publius Valérius, et s'adressent à Gaius Claudius pour qu'il garde du parjure les mânes de son collègue, et laisse présenter la loi. Le consul proteste qu'avant d'avoir remplacé son collègue, il ne permettra point la présentation de la loi.

lat.(2) Ces contestations se prolongèrent jusqu'aux comices chargés d'élire un consul subrogé. Au mois de décembre, grâce à tous les efforts des patriciens, on nomma consul Lucius Quinctius Cincinnatus, père de Céson, qui dut entrer en charge aussitôt.

lat.(3) Le peuple était consterné : il se voyait aux mains d'un consul irrité, tout puissant par la faveur du sénat, par son mérite et par l'influence de ses trois fils, dont aucun ne le cédait à Céson en grandeur d'âme, mais qui, par leur prudence et leur modération quand les circonstances l'exigeaient, lui étaient supérieurs.

lat.(4) Dès qu'il fut revêtu de sa magistrature, assidu à son tribunal, il y déploya une égale énergie pour contenir le peuple et réprimander les patriciens. "C'était, disait-il, par la faiblesse de cet ordre, que les tribuns se perpétuant dans leurs charges, régnaient non sur la république du peuple romain, mais comme sur une famille en désordre, par la langue et les invectives.

lat.(5) Avec Céson, son fils, le courage, la fermeté, toutes les vertus militaires et civiles de la jeunesse se trouvaient exilées de Rome et bannies. Des bavards, des séditieux, des artisans de discordes, deux fois, trois fois tribuns, grâce aux plus criminelles intrigues, vivent dans une royale licence."

lat."(6) Cet Aulus Verginius, ajouta-t-il, pour n'avoir pas été au Capitole, est-il moins digne du supplice qu'Herdonius ? Mille fois plus, sans doute, si l'on veut en juger avec équité.

lat.Herdonius au moins, en se déclarant votre ennemi, vous avertissait en quelque sorte de prendre les armes ; cet autre, quand il niait la guerre, vous ôtait les armes des mains ; il vous livrait nus à vos esclaves et aux bannis.

lat.(7) Et vous (je le dirai sans offense pour Gaius Claudius et pour les mânes de Publius Valérius), vous avez porté vos enseignes au pied du Capitole avant d'exterminer d'abord ces ennemis du forum ? J'en rougis pour les dieux et les hommes !

lat.quand l'ennemi était maître de la citadelle et du Capitole, quand un chef d'exilés et d'esclaves, souillé de toutes les profanations, s'était établi dans la demeure de Jupiter, très bon et très grand, ce fut, avant Rome, Tusculum qui prit d'abord les armes !

lat.(8) On a pu douter qui de Lucius Mamilius, chef des Tusculans, ou de Publius Valérius et de Gaius Claudius, consuls romains, délivrerait la citadelle de Rome. Et nous, qui naguère n'avons pas souffert que les Latins, voyant l'ennemi sur leur territoire, prissent les armes pour leur propre défense, aujourd'hui, si les Latins n'avaient d'eux-mêmes saisi leurs armes, nous serions captifs et anéantis."

lat."(9) Est-ce là, tribuns, porter secours au peuple, que de le livrer sans défense au massacre ?

lat.Eh quoi ! si quelque homme de votre peuple, si le dernier de cette classe que vous retranchez en quelque sorte du reste de la nation pour en faire votre patrie à vous, votre république particulière, si l'un d'eux venait dire que ses esclaves, les armes à la main, assiègent sa demeure, vous penseriez qu'il le faut secourir.

lat.(10) Et Jupiter, Très Bon et Très Grand, que des exilés et des esclaves tenaient assiégé, aucun secours humain ne lui était dû ! Et ceux-là demandent qu'on les déclare inviolables et sacrés, eux pour qui les dieux ne sont ni sacrés ni inviolables !

lat.(11) Tout couverts que vous êtes de forfaits envers les dieux et envers les hommes, vous ne cessez de dire que vous porterez votre loi cette année. Alors j'en atteste les dieux, ce jour où l'on me créa consul fut plus fatal à la république, plus fatal mille fois que celui où périt Publius Valérius notre consul, si vous l'emportez.

lat.(12) Mais, ajouta-t-il, avant tout, Romains, mon collègue et moi avons résolu de conduire les légions contre les Volsques et les Eques.

lat.Je ne sais par quelle fatalité, dans les combats plus que dans la paix, nous trouvons les dieux favorables. Le péril où ces peuples auraient pu nous jeter, s'ils avaient su que des exilés occupaient le Capitole, il vaut mieux l'apprécier par le passé que d'en faire un jour l'épreuve."

lat.(1) Le peuple était ému des paroles du consul ; les patriciens, revenus à eux, croyaient voir renaître la république.

lat.L'autre consul, plus hardi à seconder qu'à diriger une entreprise, laisse sans difficulté son collègue s'engager dans une affaire si épineuse ; mais il réclame dans l'exécution sa part des fonctions consulaires.

lat.(2) Cependant les tribuns se jouaient de ces paroles qu'ils disaient chimériques, et demandaient avec persistance : "Comment les consuls emmèneraient une armée que personne ne leur laisserait enrôler ?"

lat.(3) - "Nous n'avons que faire d'enrôlement, répondit Quinctius ; lorsque Publius Valérius, pour reprendre le Capitole, donna des armes au peuple, tous jurèrent, sur sa demande, de se réunir à son ordre, de ne point se séparer sans son ordre.

lat.(4) Nous décrétons que vous tous qui avez prêté ce serment, demain, vous vous trouviez en armes au lac Régille."

lat.Les tribuns, à l'aide de sophismes, cherchent à détruire les scrupules du peuple : "Quinctius n'était qu'un simple citoyen, quand ils se lièrent par ce serment."

lat.(5) Mais alors on n'avait point encore, comme dans notre siècle, cette indifférence pour les dieux ; on ne savait point interpréter les serments et les lois, pour les plier à son gré ; on préférait y conformer sa conduite.

lat.(6) Les tribuns, désespérant de mettre obstacle à ces desseins, cherchèrent à différer le départ de l'armée ; le bruit se répandait d'ailleurs "que les augures avaient eux-mêmes reçu l'ordre de se trouver au lac Régille, et d'inaugurer un emplacement où, d'après les rites sacrés, on pût traiter des affaires publiques. Là, tout ce qu'à Rome la violence tribunitienne avait obtenu devait disparaître dans les comices.

lat.(7) On adopterait tout ce que voudraient les consuls, car l'appel des tribuns était sans force à plus d'un mille de Rome ; et, eux-mêmes, s'ils s'y rendaient confondus dans la foule des Quirites, seraient soumis à l'autorité consulaire."

lat.(8) Ils s'effrayaient de ces bruits ; mais bientôt la terreur fut au comble ; car Quinctius répétait publiquement : "Qu'il ne convoquerait pas les comices pour l'élection des consuls.

lat.Les maux de la république n'étaient pas de ceux que des remèdes ordinaires parviendraient à guérir ; elle avait besoin d'un dictateur : si quelque brouillon cherche à compromettre la tranquillité de l'état, il apprendra que la dictature n'admet point d'appel."

lat.(1) Le sénat était au Capitole, les tribuns s'y rendent avec le peuple consterné.

lat.La multitude, à grands cris, implore tour à tour la pitié des consuls et celle des sénateurs. Mais le consul demeura inébranlable jusqu'à ce que les tribuns eussent promis de se soumettre à l'autorité du sénat.

lat.(2) Sur un rapport du consul, relatif aux demandes des tribuns et du peuple, des sénatus-consultes ordonnèrent "que les tribuns ne présenteraient point leur loi cette année, et que les consuls n'emmèneraient point l'armée hors des murs.

lat.&Аgrave; l'avenir, continuer les magistrats dans leurs charges, réélire les mêmes tribuns serait, au jugement du sénat, une atteinte à la république."

lat.(3) Les consuls se conformèrent à ces décrets ; mais les tribuns, malgré les réclamations des consuls, furent réélus. Les patriciens, à leur tour, pour ne rien céder au peuple, portaient de nouveau Quinctius.

lat.Jamais, de toute l'année, il n'y eut sortie plus véhémente de la part du consul.

lat.(4) "Faut-il s'étonner, pères conscrits, du discrédit de votre autorité auprès du peuple ?

lat.C'est vous-mêmes qui la ruinez. Ainsi, parce que le peuple viole vos décrets en continuant ses magistrats,

lat.vous allez les violer vous-mêmes, pour égaler en dérèglements cette multitude ; (5) comme si la prépondérance dans un état était attachée à la légèreté et à la licence.

lat.Car il y en a plus, sans doute, à détruire ses propres délibérations et ses décrets que ceux d'autrui.

lat.(7) Imitez, pères conscrits, cette foule inconsidérée ; destinés à servir de modèle aux autres, suivez vous-mêmes leur funeste exemple, plutôt que de les ramener à la justice par la vôtre. Pour moi, loin d'imiter les tribuns, je ne souffrirai pas, au mépris de votre sénatus-consulte, ma réélection au consulat.

lat.(7) Et toi, Gaius Claudius, je t'en conjure, détourne aussi le peuple romain de tels excès ; et juge assez bien de moi pour être persuadé que, loin de voir dans tes démarches un obstacle à mon élévation, à mes yeux elles relèveront la gloire de mon refus, et contribueront à éloigner de moi l'odieux attaché à une élection nouvelle."

lat.(8) Les deux consuls décrètent en commun "qu'aucun citoyen ne doit porter Lucius Quinctius au consulat ; si quelqu'un le fait, on annulera son suffrage."

lat.(1) Les consuls furent Quintus Fabius Vibulanus pour la troisième fois, et Lucius Cornélius Maluginensis. On fit, cette année, le dénombrement des citoyens ; mais, sans fermer le lustre, car la prise du Capitole et la mort du consul étaient d'un sinistre augure.

lat.(2) Quintus Fabius et Lucius Cornélius ne furent pas plutôt en charge, qu'avec l'année commencèrent les troubles. Les tribuns aigrissaient le peuple. Les Latins et les Herniques annonçaient une guerre formidable de la part des Volsques et des Eques. Déjà les légions volsques étaient à Antium, et cette colonie elle-même inspirait de graves soupçons de défection.

lat.&Аgrave; grand-peine on obtint des tribuns qu'avant tout on songerait à la guerre.

lat.(3) Les consuls se partagent les commandements. Fabius devait conduire les légions à Antium ; Cornélius, rester à la garde de Rome pour empêcher qu'une partie des ennemis, comme c'était la coutume des Eques, ne vînt ravager le territoire.

lat.(4) Les Herniques et les Latins eurent ordre de fournir des soldats, aux termes des traités ; et les deux tiers de l'armée se composèrent d'alliés ; le reste, de citoyens.

lat.Dès que les alliés, au jour prescrit, furent arrivés, le consul établit son camp hors de la porte Capène ; puis, après la revue de son armée, il marche sur Antium, et s'arrête non loin de la ville et du campement ennemi.

lat.(5) Les Volsques, que n'avait pas encore rejoints l'armée des Eques, reculent devant le combat, et pourvoient à leur repos et à leur sûreté derrière des palissades.

lat.Le lendemain, Fabius, qui ne veut point confondre et réunir les alliés et les citoyens, fait des trois peuples trois corps séparés, qu'il dispose autour des retranchements ennemis.

lat.(6) Il se place au centre avec les légions romaines. On avait ordre de prêter attention aux signaux qu'il donnerait, pour que les alliés pussent attaquer en même temps que lui, ou se retirer, s'il sonnait la retraite. Chaque nation avait sa cavalerie disposée selon les règles.

lat.(7) Cette triple attaque enveloppe le camp. Pressés de toutes parts, les Volsques ne peuvent tenir à cette impétuosité ; on les précipite de leurs retranchements.

lat.Les Romains franchissent les palissades, poussent vers un seul point cette troupe effrayée, et la chassent du camp.

lat.(8) Dans le désordre de la fuite, la cavalerie, que la difficulté de franchir les retranchements avait jusque-là rendue spectatrice du combat, prend part à la victoire en massacrant les fuyards.

lat.(9) Grand fut le carnage au-dedans et au-dehors du camp : plus grand encore le butin ; car l'ennemi put à peine emporter ses armes. On eût complètement détruit cette armée sans les forêts qui couvrirent sa fuite.

lat.(1) Tandis que ces événements se passent devant Antium, les Eques détachent en avant l'élite de leur jeunesse, et la citadelle de Tusculum, surprise pendant la nuit, tombe entre leurs mains. Le gros de l'armée s'établit non loin des murs de la ville, pour opérer une diversion.

lat.(2) Ces nouvelles volent à Rome, de Rome au camp d'Antium, et produisent autant d'effet sur les Romains que si l'on eût annoncé la prise du Capitole.

lat.Le service des Tusculans était récent encore : la conformité du péril qui les menace avec celui dont ils ont préservé Rome semble réclamer les mêmes secours qu'on a reçus d'eux.

lat.(3) Fabius abandonne tout, transporte à la hâte le butin du camp dans Antium, y laisse un faible détachement, et précipite vers Tusculum la marche de ses troupes.

lat.Les soldats ne purent emporter que leurs armes et ce qu'ils trouvèrent sous leur main d'aliments préparés. De Rome, les envois de Cornélius subvinrent à leurs besoins.

lat.(4) Pendant quelques mois on fit la guerre à Tusculum. Le consul, avec une partie de son armée, assiégeait le camp des Eques ; il avait cédé le reste aux Tusculans pour reprendre leur citadelle.

lat.La force ne put y réussir, mais la famine en arracha les ennemis.

lat.(5) Quand ils furent réduits à l'extrémité, les Tusculans les firent passer, nus et sans armes, sous le joug. Couverts d'ignominie, ils fuyaient vers leurs demeures quand le consul Fabius les atteint sur l'Algide, et les extermine jusqu'au dernier.

lat.(6) Avec son armée victorieuse, il vient ensuite camper à Columen.

lat.L'autre consul, jugeant qu'après cette déroute de l'ennemi, les remparts de Rome sont hors de tout péril, s'éloigne lui-même de la ville.

lat.(7) Alors, par deux points différents, les deux consuls entrent sur le territoire ennemi, et rivalisent d'efforts pour étendre leurs ravages, l'un chez les Volsques, l'autre chez les Eques.

lat.Quelques historiens rapportent que cette année-là eut lieu la défection des Antiates, et que le consul Lucius Cornélius, chargé de cette guerre, s'empara de leur ville : toutefois, les plus anciens écrivains ne faisant nulle mention de ces faits, je n'oserais les garantir.

lat.(1) Cette guerre terminée, celle que les tribuns font dans Rome vient agiter le sénat. Ils s'écrient : "Que c'est une perfidie de retenir l'armée au-dehors ; une entrave apportée à l'adoption de la loi ; mais qu'ils n'en accompliront pas moins leur entreprise."

lat.(2) Lucius Lucrétius, préfet de Rome, obtint cependant que, pour entamer leurs poursuites, les tribuns attendront le retour des consuls.

lat.(3) Une nouvelle cause de trouble s'était levée. Aulus Cornélius et Quintus Servilius, questeurs, avaient assigné Marcus Volscius pour avoir porté contre Céson un témoignage dont la fausseté n'admettait aucun doute.

lat.(4) Il résultait d'une foule de preuves que le frère de Volscius, du moment qu'il tomba malade, ne reparut jamais en public, n'eut même aucun relâche dans sa maladie, et mourut après plusieurs mois de consomption.

lat.(5) Bien plus, à l'époque où le témoin reportait son accusation, Céson n'avait point paru à Rome. Ceux qui servaient avec lui attestaient qu'il était constamment resté sous les drapeaux et sans congé. Pour appuyer ces faits, une foule de citoyens proposaient, à leurs risques, un juge à Volscius.

lat.(6) Il n'osa subir cette épreuve et ce concours de circonstances ne laissait pas plus de doute sur la condamnation de Volscius, que jadis le témoignage de Volscius sur celle de Céson.

lat.(7) Les tribuns y apportaient du retard, en protestant qu'ils ne permettraient point aux questeurs de tenir les comices pour le jugement, qu'on ne les eût auparavant tenus pour la loi. Les deux affaires traînèrent ainsi jusque à l'arrivée des consuls.

lat.(8) Après leur entrée triomphale, à la tête de l'armée victorieuse, il ne fut plus question de la loi, et la plupart croyaient à la défaite des tribuns. (9) Mais, comme l'année touchait à sa fin, et qu'ils aspiraient à une quatrième élection, ils avaient réservé pour les débats des comices l'ardeur qu'ils auraient mise à lutter pour la loi.

lat.Les consuls s'opposèrent avec autant de vigueur à la continuation du tribunat que si l'on eût présenté une loi attentatoire à la majesté consulaire ; mais la victoire n'en resta pas moins aux tribuns.

lat.(10) Cette même année, sur la demande des Eques, on leur accorda la paix : on termina le cens commencé l'année précédente, et on clôtura le lustre, le dixième depuis la fondation de Rome.

lat.Le dénombrement donna cent dix-sept mille trois cent dix-neuf citoyens.

lat.(11) Les consuls de cette année recueillirent une immense gloire militaire et domestique. Au-dehors, ils avaient conquis la paix ; au-dedans, si l'accord ne fut point parfait, du moins la ville ne fut pas aussi agitée qu'en d'autres temps.

lat.(1) Lucius Minucius et Lucius Nautius, appelés ensuite au consulat, débutent par les deux affaires que leur léguait l'année précédente.

lat.(2) Toujours par les mêmes moyens, les consuls mettaient obstacle à la loi ; et les tribuns, au jugement de Volscius. Mais il y avait chez les nouveaux questeurs plus d'énergie, plus de considération.

lat.(3) C'étaient Marcus Valérius, fils de Manius, petit-fils de Volésus, et Titus Quinctius Capitolinus, trois fois consul. Ce dernier, dans l'impossibilité de rendre Céson à la famille des Quinctius, et à la république le plus illustre de ses jeunes citoyens, poursuivait, d'une guerre aussi juste que les motifs en étaient touchants, le faux témoin qui avait privé de défense un innocent.

lat.(4) Les tribuns, et Verginius surtout, insistaient sur leur loi. On donna aux consuls deux mois pour l'examiner. Après avoir dévoilé au peuple le piège qu'elle couvrait, ils devaient permettre enfin qu'on la mît aux voix.

lat.Cet intervalle ramena le calme dans la ville?

lat.(5) Mais les Eques surent abréger ce repos. Ils rompent le traité conclu l'année précédente avec les Romains, et défèrent le commandement à Gracchus Cloelius. C'était, sans contdarkredit, le premier de leur nation.

lat.(6) Sous sa conduite ils vont sur les terres de Labici, puis sur celles de Tusculum, porter leurs armes et leurs ravages, et, chargés de butin, établissent leur camp sur l'Algide. Dans ce camp, Quintus Fabius, Publius Volumnius et Aulus Postumius, envoyés de Rome, viennent réclamer contre cet oubli de toute justice, et demander réparation, d'après les traités.

lat.(7) "Si le sénat de Rome vous a chargés d'une mission, répond le général des Eques, adressez-vous à ce chêne ; j'ai autre chose à faire que de vous entendre."

lat.Un chêne immense, en effet, s'élevait au-dessus de la tente du général et la couvrait de son ombre.

lat.(8) Un des envoyés s'écrie alors en se retirant : "Hé bien ! que ce chêne sacré, que tous les dieux sachent donc que vous rompez les traités ; qu'ils soient aujourd'hui favorables à nos plaintes, et bientôt à nos armes, quand nous poursuivrons la vengeance des dieux et des hommes, dont on viole également tous les droits."

lat.(9) &Аgrave; Rome, dès que les ambassadeurs sont de retour, le sénat ordonne à l'un des consuls de conduire une armée contre Gracchus, au mont Algide, et charge l'autre de ravager le territoire des Eques.

lat.Les tribuns, comme toujours, s'opposaient à l'enrôlement ; et peut-être l'eussent-ils finalement rendu impossible, sans de nouvelles terreurs qui surgirent tout à coup.

lat.(1) Une nuée de Sabins vint presque sous les murs de Rome porter le fer et le ravage : la désolation régnait dans les champs, la terreur dans la ville. Cette fois, plus docile, le peuple prit les armes ; les tribuns se récriaient en vain, on enrôla deux grandes armées.

lat.(2) L'une, sous Nautius, marcha contre les Sabins. Campé auprès d'Erétum, ce général, avec de petits corps détachés, et le plus souvent par des courses nocturnes, prit si bien sa revanche en ravageant le territoire des Sabins, que celui de Rome avait l'air intact en comparaison.

lat.(3) Minucius n'eut point la même fortune ni la même vigueur de caractère dans la conduite de son expédition ; car, ayant placé son camp non loin de l'ennemi, sans avoir éprouvé d'échec notable, il se tenait enfermé dans ses lignes.

lat.(4) L'ennemi s'en aperçoit ; cette timidité, comme il arrive d'ordinaire, augmente son audace, et, la nuit, il attaque le camp ; mais ses efforts ayant obtenu peu de succès, le lendemain il l'enveloppe d'une ligne extérieure.

lat.Avant que les retranchements ennemis eussent fermé toute issue, cinq cavaliers s'élancent au travers des postes ennemis, et vont apprendre à Rome que le consul et son armée se trouvent assiégés.

lat.(5) Rien de plus surprenant, rien de moins attendu ne pouvait arriver ; aussi, la crainte, la terreur furent telles qu'on eût dit que c'était la ville et non l'armée que l'on assiégeait.

lat.(6) Le consul Nautius est rappelé ; mais, comme cet appui parut insuffisant, on songea à créer un dictateur pour soutenir l'état ébranlé. Lucius Quinctius Cincinnatus réunit tous les suffrages.

lat.(7) Qu'ils sachent apprécier une telle leçon ! ceux pour qui toutes les choses humaines ne sont, au prix des richesses, qu'un objet de mépris, et qui s'imaginent que les grandes dignités et la vertu ne sauraient trouver place qu'au sein de l'opulence.

lat.(8) L'unique espoir du peuple romain, Lucius Quinctius, cultivait, de l'autre côté du Tibre, et vis-à-vis l'endroit où se trouve à présent l'arsenal de nos navires, un champ de quatre arpents, qui porte encore aujourd'hui le nom de "Pré de Quinctius".

lat.(9) C'est là que les députés le trouvèrent, creusant un fossé, selon les uns, et appuyé sur sa bêche, selon d'autres, derrière sa charrue ;

lat.mais, ce qui est certain, occupé d'un travail champêtre. Après des salutations réciproques, ils le prièrent, en faisant des voeux pour sa prospérité, et pour celle de la république, de revêtir sa toge, et d'écouter les instructions du sénat.

lat.Surpris, il demande plusieurs fois si quelque malheur est arrivé, et ordonne à Racilia, son épouse, d'aller aussitôt chercher sa toge dans sa chaumière.

lat.(10) L'ayant revêtue, il s'approche après avoir essuyé la poussière et la sueur de son front ; les députés le saluent dictateur, le félicitent, le pressent de se rendre à la ville, et lui exposent la terreur qui règne dans l'armée.

lat.(11) Un bateau avait été préparé pour Quinctius, par les ordres du sénat ; à la descente, il fut reçu par ses trois fils, venus à sa rencontre ; puis arrivèrent ses autres parents, et ses amis, et enfin la plus grande partie des sénateurs. Au milieu de ce nombreux cortège, et précédé des licteurs, il se rend à sa maison.

lat.(12) Le concours du peuple était immense ; mais il était loin d'éprouver, à la vue de Quinctius, une joie égale à celle des patriciens. Il jugeait le pouvoir trop grand, et que l'homme qui allait l'exercer s'y montrerait trop dur. Pour cette première nuit, on s'en tint à une garde exacte dans la ville.

lat.(1) Le lendemain, avant le jour, le dictateur se rend au forum, et nomme maître de la cavalerie Lucius Tarquitius, de famille patricienne ; et qui, bien qu'il eût fait ses campagnes dans l'infanterie, à cause de sa pauvreté, était considéré à l'armée comme infiniment supérieur à tout le reste de la jeunesse romaine.

lat.(2) Il se rend ensuite, avec son maître de la cavalerie, à l'assemblée du peuple ; proclame la suspension des affaires, ordonne que les boutiques se ferment dans toute la ville ; défend que personne s'occupe de ses affaires privées ;

lat.(3) donne à tous ceux qui pouvaient servir à l'armée l'ordre de se trouver en armes, avec du pain pour cinq jours, et douze pieux, au Champ de Mars, avant le coucher du soleil.

lat.(4) Ceux que leur âge rendait incapables du service militaire, devaient, tandis que leurs voisins préparaient des armes et allaient chercher des pieux, faire cuire leur pain.

lat.(5) Les jeunes gens courent de tous cotés pour se procurer des pieux ; chacun en prend à sa proximité, sans que personne s'y oppose, et tous se trouvent avec exactitude au rendez-vous du dictateur.

lat.(6) Là, on se forme en un ordre également propre à la marche et au combat. On se prépare ainsi à tout événement ; le dictateur se met à la tête des légions ; le maître de la cavalerie conduit ses cavaliers.

lat.Dans les deux troupes, c'étaient, comme l'exigeait la circonstance, des exhortations continuelles

lat.(7) à doubler le pas, à se hâter pour atteindre de nuit les ennemis ; "on assiégeait le consul et l'armée romaine ; depuis trois jours ils étaient enfermés ; on ne savait ce que chaque jour ou chaque nuit pouvait amener ; souvent les événements les plus importants dépendent d'un moment ;

lat.(8) hâtez-vous, porte-enseigne, soldats avancez," s'écriait la troupe, pour seconder les vues de ses chefs. Au milieu de la nuit, ils arrivent sur l'Algide, et, s'apercevant qu'ils sont près de l'ennemi, ils plantent leurs enseignes.

lat.(1) Alors le dictateur, autant que l'obscurité peut le permettre, fait, à cheval, le tour du camp ennemi, en examine l'étendue et la forme ; ordonne aux tribuns de faire placer tous les bagages en un même lieu, et aux soldats d'aller avec leurs armes et leurs pieux prendre chacun leur rang : ces ordres sont à l'instant exécutés.

lat.(2) Puis, dans le même ordre que durant la marche, il développe son armée sur une longue ligne autour du camp ennemi. Au signal donné, tous doivent pousser un grand cri ; chacun doit ensuite creuser un fossé devant soi et planter ses pieux.

lat.(3) On publie cet ordre, et le signal le suit de près ; le soldat exécute le commandement ; le bruit de ces cris retentit tout autour des ennemis, traverse leur camp, et parvient jusqu'à celui du consul, portant aux uns la terreur, aux autres le délire de la joie.

lat.(4) Les Romains reconnaissent le cri de leurs concitoyens, se félicitent de l'arrivée du secours, et de leurs postes et par leurs vedettes harcèlent l'ennemi.

lat.(5) Le consul s'écrie qu'il est temps d'agir ; "ces clameurs annoncent non seulement l'arrivée des leurs, mais encore le commencement de l'attaque ; grande serait sa surprise, si dans sa limite extérieure le camp ennemi n'était déjà menacé." Il ordonne donc aux siens de prendre les armes, et de le suivre.

lat.(6) C'est de nuit que ses légions commencent le combat. Leurs cris apprennent au dictateur que de ce côté aussi la lutte était engagée.

lat.(7) Déjà les Eques se préparaient à prévenir l'investissement de leurs ouvrages, lorsque l'ennemi, qu'ils assiégeaient, commença l'attaque ; craignant qu'il ne se fît jour à travers leur camp, ils se défournent des travailleurs pour faire face à leur ligne intérieure, et laissent la nuit libre aux opérations de Quinctius. Ils se battirent jusqu'au jour contre le consul.

lat.(8) Lorsque le jour parut, ils étaient déjà enfermés par la circonvallation du dictateur, et ils soutenaient à peine le combat contre une seule armée, quand celle de Quinctius reprenant les armes aussitôt que ses travaux sont achevés, attaque les retranchements.

lat.C'était une nouvelle bataille à livrer, et la première ne s'était en rien ralentie.

lat.(9) Alors, entre deux périls qui les menacent, les Eques cessent de combattre, recourent aux prières, supplient d'un côté le dictateur, de l'autre le consul de ne pas attacher à leur destruction l'honneur de la victoire, et de leur permettre de se retirer sans armes.

lat.Le consul les renvoie au dictateur ; celui-ci ajoute l'ignominie à leur malheur. (10) Il ordonne que Gracchus Cloelius, leur chef, et les premiers d'entre eux lui soient amenés enchaînés ; qu'on lui cède la ville de Corbion :

lat."Il n'a pas besoin du sang des Eques ; il leur permet de se retirer ; mais, pour leur arracher enfin l'aveu qu'il a soumis et dompté leur nation, ils passeront sous le joug."

lat.(11) Trois lances composent ce joug ; deux sont fixées en terre ; au-dessus d'elles, une troisième est attachée en travers. Ce fut sous ce joug que le dictateur laissa partir les Eques.

lat.(1) Le camp des ennemis, dont il resta maître, se trouva rempli de butin de toute espèce (car il les avait renvoyés nus) ; il ne le partagea qu'entre ses soldats. Quant à ceux du consul et au consul lui-même :

lat.(2) "Soldats, leur dit-il d'un ton de reproche, vous n'aurez point de part aux dépouilles d'un ennemi dont vous avez failli vous-mêmes devenir la proie ;

lat.et toi, Lucius Minucius, jusqu'à ce que tu montres le caractère d'un consul, c'est comme lieutenant que tu commanderas ces légions."

lat.(3) Minucius, aussitôt, abdique le consulat, et, docile à l'ordre du dictateur, demeure à l'armée.

lat.La supériorité dans le commandement captivait alors si facilement l'obéissance, que, plus sensible au bienfait qu'à l'humiliation, cette même armée décerna au dictateur une couronne d'or du poids d'une livre, et, à son départ, le salua comme son patron.

lat.(4) &Аgrave; Rome, le préfet Quintus Fabius convoque le sénat, lequel ordonne que Quinctius, à la tête de l'armée qu'il ramenait, entrera triomphant dans la ville.

lat.On mène devant son char les généraux ennemis, on porte devant lui les enseignes militaires ; à sa suite marchent ses soldats chargés de butin.

lat.(5) Des festins furent, dit-on, préparés devant toutes les portes ; les convives, au milieu des chants de triomphe et des plaisanteries usitées dans ces fêtes, se mirent à la suite du char.

lat.(6) Le même jour on décerna, d'un consentement unanime, au Tusculan Lucius Mamilius, le titre de citoyen de Rome.

lat.Sans plus tarder, le dictateur eût abdiqué sa charge, sans les comices assemblés pour l'affaire du faux témoin Volscius, à laquelle les tribuns n'osèrent mettre empêchement, grâce à la crainte qu'inspirait le dictateur. Volscius, condamné, se retira en exil à Lanuvium.

lat.(7) Le seizième jour Quinctius abdiqua la dictature qu'on lui avait conférée pour six mois.

lat.Dans cet intervalle, le consul Nautius remporta, près d'Erétum, un avantage signalé sur les Sabins, qui, outre la dévastation de leurs champs, eurent à déplorer cette nouvelle défaite. Fabius Quintus alla remplacer Minucius dans l'Algide.

lat.(8) Vers la fin de l'année, les tribuns se donnèrent quelque mouvement pour leur loi. Mais, sous prétexte que les deux armées étaient absentes, les patriciens obtinrent qu'on ne porterait aucune proposition devant le peuple ; le peuple emporta, pour la cinquième fois, la nomination des mêmes tribuns.

lat.(9) Des loups se montrèrent, dit-on, au Capitole, et furent chassés par des chiens ; en conséquence de ce prodige, on purifia le temple. Tels furent les événements de cette année.

lat.(1) Viennent ensuite les consuls Quintus Minucius et Marcus Horatius Pulvillus Au commencement de l'année, tout était paisible au-dehors ; à l'intérieur, des troubles furent excités par les mêmes tribuns, et par la même loi.

lat.(2) On en serait venu à des termes plus violents, tant les têtes étaient échauffées, si, comme à point nommé, ne fût arrivée la nouvelle d'une attaque nocturne des Eques sur Corbion, et de l'enlèvement de la garnison.

lat.(3) Les consuls convoquent le sénat, qui leur prescrit de lever une armée de "subitaires", et de la conduire au mont Algide. Alors les débats cessent au sujet de la loi, et une nouvelle lutte s'engage pour l'enrôlement.

lat.(4) L'autorité consulaire allait succomber sous les efforts des tribuns, lorsque survinrent de nouvelles terreurs. On annonça que l'armée sabine était descendue dans la campagne de Rome pour la piller, et marcher ensuite sur la ville.

lat.(5) La crainte du péril décida les tribuns à permettre l'enrôlement, non, toutefois, sans une condition. Comme pendant cinq ans on avait pu éluder leurs efforts, et qu'ils avaient peu profité à la cause populaire, ils demandent qu'à l'avenir, il soit créé dix tribuns du peuple.

lat.(6) La nécessité arracha aux patriciens leur consentement ; seulement ils spécifièrent qu'on ne pourrait réélire les mêmes tribuns.

lat.Mais afin d'empêcher qu'après la guerre, cette clause, comme tant d'autres, ne demeurât sans effet, les comices, se réunirent sur-le-champ pour l'élection des tribuns.

lat.(7) Trente-six ans après la création des premiers tribuns on porta leur nombre à dix, deux de chaque classe, et on prit des mesures pour qu'il en fût de même à l'avenir.

lat.(8) Ensuite on opéra l'enrôlement. Minucius, parti contre les Sabins, ne rencontra pas l'ennemi.

lat.Horatius, quand déjà les Eques, après avoir massacré la garnison de Corbion, s'étaient emparés de la ville d'Ortona, leur livra bataille dans l'Algide, leur tua beaucoup, de monde, et les chassa non seulement de l'Algide, mais aussi de Corbion et d'Ortona. Corbion fut détruite pour avoir livré sa garnison.

lat.(1) On créa ensuite consuls Marcus Valérius et Spurius Verginius. Au-dedans comme au-dehors tout fut tranquille ; mais une disette de blé, causée par des pluies excessives, pesa sur le peuple, et on fit passer une loi qui lui partageait le mont Aventin.

lat.(2) Les mêmes tribuns du peuple, réélus l'année suivante, sous le consulat de Titus Romilius et Gaius Véturius, ne cessaient de prôner leur loi dans toutes leurs assemblées. "Ils rougiraient d'avoir vainement augmenté leur nombre, si cette affaire devait dormir pendant les deux années de leur charge, comme elle avait fait durant le dernier lustre."

lat.(3) Au moment où toute leur activité se concentrait sur cette affaire, des courriers arrivent tremblants de Tusculum, et annoncent que les Eques sont sur leurs terres.

lat.On eût éprouvé quelque honte, après les services récents qu'avait rendus ce peuple, à différer le secours.

lat.Les deux consuls, envoyés avec une armée, rencontrèrent l'ennemi à son poste ordinaire, sur l'Algide.

lat.(4) C'est là qu'on en vint aux mains. Plus de sept mille ennemis y restèrent ; les autres prirent la fuite. Le butin fut immense ; mais, pour réparer l'épuisement du trésor, les consuls firent tout vendre. Cette mesure excita néanmoins le mécontentement de l'armée, et fournit aux tribuns des motifs pour noircir les consuls auprès du peuple.

lat.(5) Aussi, dès qu'ils sortirent de charge, et sous le consulat de Spurius Tarpéius et d'Aulus Aternius, ils furent cités, Romilius par Gaius Claudius Cicéron, tribun du peuple ; Véturius par Lucius Aliénus, édile plébéien.

lat.(6) L'un et l'autre, à la grande indignation des patriciens, furent condamnés ; Romilius, à payer dix mille as, et Véturius quinze mille.

lat.L'échec qu'éprouvèrent ces consuls ne rendit point leurs successeurs plus traitables. "On pouvait bien, disaient-ils, les condamner, mais le peuple et les tribuns ne sauraient faire passer leur loi."

lat.(7) Renonçant alors à une loi qui avait vieilli depuis qu'on l'avait présentée, les tribuns traitèrent les patriciens avec plus de douceur. Ils les priaient de "mettre un terme à leurs dissensions : si les lois plébéiennes leur déplaisaient si fort, ils n'avaient qu'à autoriser la création, en commun, de commissaires choisis parmi le peuple et parmi les patriciens, pour rédiger des règlements dans l'intérêt des deux ordres, et assurer à tous une égale liberté."

lat.(8) Les patriciens étaient loin de rejeter ces offres ; mais "nul, disaient-ils, n'était appelé à donner des lois, s'il ne sortait de l'ordre des patriciens." Ainsi, d'accord sur le besoin de nouvelles lois, on n'était divisé que sur le choix du législateur. On envoya donc à Athènes Spurius Postumius Albus, Aulus Manlius, Publius Sulpicius Camérinus, avec l'ordre de copier les célèbres lois de Solon, et de prendre connaissance des institutions des autres états de la Grèce, de leurs moeurs et de leurs droits.

lat.(1) Les guerres étrangères ne troublèrent point cette année. Celle qui suivit, sous le consulat de Publius Curiatius et Sextus Quinctilius, fut encore plus paisible, grâce au silence que gardèrent constamment les tribuns. On en était darkredevable d'abord à l'envoi des députés à Athènes, à l'attente des lois qu'ils en devaient rapporter ;

lat.(2) puis à deux fléaux terribles qui éclatèrent en même temps, la famine et la peste, également funestes aux hommes et aux bêtes.

lat.Les champs se dépeuplèrent ; la ville s'épuisa en funérailles ; une foule de maisons illustres se couvrirent de deuil.

lat.(3) Le flamine de Quirinus Servius Cornélius succomba, et aussi l'augure Gaius Horatius Pulvillus ; à sa place, les augures élurent Gaius Véturius avec d'autant plus d'empressement, qu'il avait été condamné par le peuple.

lat.(4) La mort frappa le consul Quinctilius et quatre tribuns du peuple. Une succession de désastres marqua cette année, qui d'ailleurs ne fut point troublée par l'ennemi.

lat.(5) Les consuls suivants furent Gaius Ménénius et Publius Sestius Capitolinus. Cette année se passa encore sans guerres étrangères ; mais, à l'intérieur, des troubles s'élevèrent.

lat.(6) Déjà les envoyés étaient de retour avec les institutions d'Athènes. Les tribuns n'en apportaient que plus d'instance à demander qu'on se mit enfin à rédiger les lois.

lat.Ou convint de créer des décemvirs avec une autorité sans appel, et, pour cette année, de n'élire aucun autre magistrat.

lat.(7) Devait-on en choisir quelques-uns dans l'ordre des plébéiens ? On agita longtemps cette question. Enfin on céda aux patriciens, à condition seulement que la loi Icilia, au sujet du mont Aventin, et les autres lois sacrées, ne sauraient être abrogées.

lat.(1) L'an trois cent deux de la fondation de Rome, la forme de la constitution se trouve de nouveau changée, et l'autorité passe des consuls aux décemvirs, comme auparavant elle avait passé des rois aux consuls.

lat.(2) Ce changement eut moins d'éclat, parce qu'il eut peu de durée.

lat.D'heureux commencements furent suivis de trop d'abus, qui hâtèrent la chute de cette institution, et on en revint à deux magistrats, auxquels on rendit le titre et l'autorité de consuls.

lat.(3) Les décemvirs furent Appius Claudius, Titus Génucius, Publius Sestius, Lucius Véturius, Gaius Julius, Aulus Manlius, Publius Sulpicius, Publius Curiatius, Titus Romilius, Spurius Postumius.

lat.(4) Claudius et Génucius, qui avaient été désignés consuls pour cette année, obtinrent, en échange de cette dignité, la dignité du décemvirat, et cet honneur fut accordé à Sestius, l'un des consuls de l'année précédente, pour avoir, malgré l'opposition de son collègue, soumis celle affaire au sénat.

lat.(5) Après eux, on nomma les trois envoyés qui étaient allés à Athènes ; on ne voulait pas qu'une mission si lointaine restât sans récompense ; on pensait, d'ailleurs, que la connaissance qu'ils avaient acquise des lois étrangères serait utile à l'établissement d'un nouveau droit.

lat.(6) Les autres servirent à compléter le nombre. C'est, dit-on, sur des hommes appesantis par l'âge que se portèrent les derniers suffrages, dans l'idée qu'ils s'opposeraient avec moins de vivacité aux décisions de leurs collègues.

lat.(7) Le plus influent d'entre eux tous était Appius, que soutenait la faveur populaire ; il avait si complètement revêtu un nouveau caractère, que, de cruel et implacable persécuteur du peuple, il en était devenu tout à coup le courtisan, et captait ses moindres faveurs.

lat.(8) Tous les dix jours chaque décemvir rendait au peuple la justice. et, durant cette présidence, il avait douze licteurs.

lat.Chacun de ses neuf collègues n'avait pour escorte qu'un seul appariteur. Dans un parfait accord entre eux, accord qui ne devait pas toujours être utile aux particuliers, ils observaient, à l'égard des autres, la plus scrupuleuse équité.

lat.(9) Pour montrer quelle était leur modération, un seul exemple suffira.

lat.On ne pouvait appeler de leurs décisions ; cependant, un cadavre ayant été déterré dans la maison de Publius Sestius, homme de famille patricienne ; après qu'on l'eut découvert et porté devant l'assemblée, (10) le décemvir Gaius Julius, malgré l'évidence et l'atrocité du crime, se contenta de citer Sestius, et de traduire devant le peuple celui dont la loi le rendait juge : il se désista de son droit, pour que ce sacrifice de l'autorité du magistrat profitât à la liberté populaire.

lat.(1)Tandis que cette justice, incorruptible comme celle des dieux, se rendait également aux grands et aux petits, les décemvirs ne négligeaient pas la rédaction des lois.

lat.Pour satisfaire une attente qui tenait toute la nation en suspens, ils les présentèrent enfin sur dix tables, et convoquèrent l'assemblée du peuple.

lat.(2) "Pour le bonheur, pour la gloire, pour la prospérité de la république, pour la félicité des citoyens et celle de leurs enfants, ils les engageaient à s'y rendre et à lire les lois qu'on leur proposait.

lat.(3) Quant à eux, autant que dix têtes humaines en étaient capables, ils avaient établi entre les droits de tous, grands et petits, une exacte balance ; mais on pouvait attendre davantage du concours de tous les esprits et de leurs observations réunies.

lat.(4) Ils devaient en particulier, et dans leur sagesse, peser chaque chose, la discuter ensuite, et déclarer sur chaque point ce qu'il y avait d'additions ou de suppressions à faire.

lat.(5) Ainsi, le peuple romain aurait des lois qu'il pourrait se flatter non seulement d'avoir approuvées, mais encore d'avoir proposées lui-même."

lat.(6) Après que chacun des chapitres présentés eut subi les corrections indiquées par l'opinion générale, et jugées nécessaires, les comices par centuries adoptent les lois des dix tables.

lat.De nos jours, dans cet amas énorme de lois entassées les unes sur les autres, elles sont encore le principe du droit public et privé.

lat.(7) Le bruit se répandit alors qu'il existait encore deux tables, dont la réunion aux autres compléterait en quelque sorte le corps du droit romain. Cette attente, à l'approche des comices, fit désirer qu'on créât de nouveau des décemvirs.

lat.(8) Le peuple lui-même, outre que le nom de consul ne lui était pas moins odieux que celui de roi, ne regrettait pas l'assistance tribunitienne ; car les décemvirs souffraient qu'on appelât entre eux de leurs décisions.

lat.(1) Mais, lorsqu'on eut indiqué le troisième jour de marché pour la réunion des comices qui devaient élire les décemvirs, (2) la brigue s'alluma si vive, que les premiers personnages eux-mêmes (dans la crainte, sans doute, que la possession d'une si grande autorité, s'ils laissaient le champ libre, ne tombât en des mains qui en seraient peu dignes) se mirent sur les rangs ; et cette charge, qu'ils avaient repoussée de toutes leurs forces, ils la demandaient en suppliant à ce même peuple contre lequel ils s'étaient élevés.

lat.(3) En les voyant risquer leur dignité à cet âge, et après tous les honneurs dont ils avaient été chargés, Appius se sentit aiguillonné :

lat.il eût été difficile de dire s'il fallait le compter au nombre des décemvirs, ou parmi les candidats. (4) Il était par instants plus près de briguer que d'exercer sa magistrature :

lat.il décriait les hommes les plus recommandables, portait aux nues les plus insignifiants et les plus obscurs.

lat.(5) Lui-même, entouré de la faction tribunitienne, des Duilius, des Icilius, parcourait le forum, et, par eux, se faisait valoir auprès du peuple. Ce fut au point que ses collègues eux-mêmes, tout entiers à lui jusqu'à ce moment, ouvrirent enfin les yeux, et se demandèrent ce qu'il prétendait.

lat.(6) Ils ne voyaient rien de sincère sous ces apparences : "Sûrement cette affabilité dans un homme si superbe n'était pas désintéressée.

lat.Cette affectation de se mêler avec la populace, et ces familiarités avec de simples particuliers, étaient moins d'un homme empressé de se démettre de sa charge que d'un ambitieux qui cherchait à s'y continuer."

lat.(7) N'osant encore s'opposer ouvertement à son ambition, ils entreprennent d'en paralyser les efforts, en feignant de les seconder.

lat.D'un commun accord, ils lui assignent la présidence des comices, sous prétexte qu'il était le plus jeune.

lat.(8) Cet artifice avait pour but de l'empêcher de se nommer lui-même, ce dont personne, à l'exception des tribuns du peuple, n'avait jamais donné le détestable exemple.

lat.Mais lui, après avoir invoqué le bien de l'état, se chargea de tenir les comices, et sut tirer parti de l'obstacle qu'on lui suscitait.

lat.(9) Il écarte par ses cabales les deux Quinctius, Capitolinus et Cincinnatus, son oncle Gaius Claudius, constant défenseur de la cause des patriciens et d'autres citoyens d'un rang aussi élevé ;

lat.il fait élire au décemvirat des hommes qui étaient bien loin de les égaler en illustration.

lat.(10) Lui-même se nomme le premier, et encourt par ce fait des reproches d'autant plus amers qu'on croyait cette audace impossible.

lat.(11) On nomma avec lui Marcus Cornélius Maluginensis, Marcus Sergius, Lucius Minucius, Quintus Fabius Vibulanus, Quintus Poetilius, Titus Antonius Mérenda, Kaeso Duillius, Spurius Oppius Cornicen, Manius Rabuléius.

lat.(1) Dès ce moment Appius jeta le masque ; il s'abandonna bientôt à son caractère, et réussit à façonner ses nouveaux collègues à ses manières avant même qu'ils fussent entrés en charge.

lat.(2) Chaque jour ils se rassemblaient sans témoins ; après avoir arrêté de concert les plans ambitieux que chacun préparait en secret, ils cessèrent de déguiser leur orgueil. Difficiles à aborder, répondant à peine, ils atteignirent ainsi les ides de mai,

lat.(3) époque où les magistrats entraient alors en charge.

lat.Dès le début, le premier jour de leur magistrature se signala par un appareil de terreur.

lat.Les premiers décemvirs avaient établi qu'un seul aurait les douze faisceaux, et cette marque de souveraineté royale passait à tour de rôle à chacun d'entre eux. Ceux-ci parurent tous ensemble, précédés chacun de douze faisceaux.

lat.(4) Cent vingt licteurs remplissaient le forum ; ils portaient des haches attachées aux faisceaux, et le motif sur lequel s'appuyaient les décemvirs, pour ne point supprimer la hache, c'est qu'ils étaient revêtus d'un pouvoir sans appel.

lat.(5) C'étaient dix rois pour l'appareil ; et la terreur se propageait à la fois parmi les moindres citoyens et les patriciens les plus illustres, par l'idée qu'on cherchait ainsi à provoquer, à commencer le massacre. Qu'une voix favorable à la liberté vînt à s'élever dans le sénat ou devant le peuple, aussitôt les verges et les haches la réduiraient au silence et rendraient les autres muettes d'effroi.

lat.(6) En effet, outre qu'on ne pouvait recourir au peuple, l'autorité des décemvirs était sans appel ; par leur accord ils empêchaient qu'on ne pût appeler de leurs décisions particulières à celles de leurs collègues ; différents en cela de leurs prédécesseurs, qui avaient souffert que par ce moyen on modifiât leurs jugements,

lat.et qui même avaient renvoyé devant le peuple certaines affaires qui semblaient être de leur ressort.

lat.(7) Pendant un certain temps une égale terreur régna sur toutes les classes ;

lat.mais peu à peu elle s'appesantit tout entière sur les plébéiens.

lat.On ménageait les patriciens ; ce fut au bas peuple que s'attaquèrent le caprice et la cruauté.

lat.Dans toutes les causes portées à leur tribunal, ils ne considéraient que la qualité des personnes, et la faveur usurpait tous les droits de l'équité.

lat.(8) Leurs arrêts étaient d'avance forgés chez eux ; ils les prononçaient au forum. Appelait-on d'un décemvir à son collègue ? On s'en retournait avec le repentir de ne s'en être pas tenu à la décision du premier.

lat.(9) Un bruit, dont on ignorait l'auteur, s'était même répandu que leur conspiration ne limitait pas au temps actuel l'asservissement de la république ; mais qu'un accord clandestin les avait entre eux engagés par serment à ne point réunir les comices, et à perpétuer leur décemvirat pour conserver le pouvoir qu'ils avaient dans les mains.

lat.(1) Le peuple alors jette autour de lui ses regards ; il les porte sur les patriciens, épiant un souffle de liberté du côté d'où naguère ses soupçons n'attendaient que la servitude, soupçons qui ont amené la république à cet état de malheur.

lat.(2) Les chefs du sénat détestaient les décemvirs, détestaient le peuple.

lat.S'ils désapprouvaient ce qui se passait, c'était avec la pensée que ces violences avaient été méritées. Ils refusaient leur secours à des hommes que leur avidité pour la liberté avait plongés dans l'esclavage,

lat.(3) et voulaient laisser les griefs s'accumuler pour que le dégoût du présent fît du retour des consuls et de l'ancien état de choses un objet de désir.

lat.(4) Déjà s'était écoulée la plus grande partie de l'année, et deux tables de lois avaient été ajoutées aux dix tables de l'année précédente ; une fois ces tables adoptées par les comices, il n y avait plus de raison pour que la république eût encore besoin de la nouvelle magistrature.

lat.(5) On attendait que bientôt seraient convoqués les comices pour la nomination des consuls. Ce qui seul inquiétait le peuple, c'était de savoir comment la puissance tribunitienne, boulevard de la liberté, et dont il avait interrompu l'existence, pourrait se rétablir. (6) Il n'était toujours pas question de réunir les comices.

lat.Les décemvirs, qui d'abord pour se farder de popularité affectaient de paraître avec d'anciens tribuns, se constituent un entourage de jeunes patriciens dont la foule assiège leurs tribunaux.

lat.(7) Ils y traînent, ils y poursuivent le peuple corps et biens : la fortune était alors à celui qui la convoitait avec assez de puissance pour l'obtenir.

lat.(8) Bientôt même, on cessa de respecter les personnes ; les uns furent frappés de verges, les autres de la hache. Et, pour que la cruauté ne fût point stérile, la confiscation des biens suivait le supplice du possesseur.

lat.L'appât de ces récompenses corrompit la jeune noblesse, qui, loin de s'opposer à l'usurpation, préférait ouvertement à la liberté de tous la licence dont elle jouissait.

lat.(1) Les ides de mai arrivèrent. On n'avait substitué aux décemvirs aucun autre magistrat : quoique rendus à la vie privée, ils se montrèrent en public sans rien diminuer de leur arrogance dans l'exercice du pouvoir, rien de l'appareil qui entourait leur dignité.

lat.La tyrannie n'était plus douteuse. (2) On pleure la liberté perdue sans retour. Nul vengeur ne se présente ou n'apparaît dans l'avenir.

lat.Les Romains n'étaient pas seuls à douter de leur courage ; déjà ils devenaient un objet de mépris pour les nations voisines, honteuses de reconnaître un empire là où n'était point la liberté.

lat.(3) Les Sabins, réunis en un corps nombreux, font une incursion sur!es terres de Rome,

lat.promènent au loin leurs ravages, emmènent, sans obstacle, comme butin, quantité d'hommes et d'animaux, et rallient à Erétum leurs bandes dispersées ; ils y établissent leur camp, espérant tout de la discorde des Romains, et se flattant qu'elle serait un obstacle à l'enrôlement.

lat.(4) Ces nouvelles, confirmées par la fuite des gens de la campagne, répandent l'effroi dans la ville. Les décemvirs tiennent conseil. Isolés entre la haine des patriciens et celle du peuple, ils reçoivent encore de la fortune un surcroît de terreur.

lat.(5) Les Eques, dans une autre direction, ont placé leur camp sur l'Algide. Ils étendent de là leurs courses et leurs ravages sur le territoire de Tusculum ; et des envoyés de cette ville en apportent la nouvelle et implorent du secours.

lat.(6) Vaincus par la peur, les décemvirs se décident à consulter le sénat sur ces deux guerres qui les pressent à la fois.

lat.Ils font sommer les sénateurs de se rendre à l'assemblée, n'ignorant point quels orages de haine allaient fondre sur eux.

lat.(7) La désolation des campagnes, la cause des périls dont on était menacé, leur seraient sans nul doute imputées.

lat.On chercherait à étouffer, dans leurs mains, leur magistrature, s'ils ne résistaient par leur bon accord et si des coups d'autorité sur quelques-uns des plus audacieux ne réprimaient les tentatives des autres.

lat.(8) Lorsqu'on entendit, au forum, la voix du crieur qui convoquait les sénateurs à se réunir auprès des décemvirs, ce fut comme un événement nouveau ; car on avait, depuis longtemps, négligé la coutume de prendre l'avis du sénat : le peuple en fut dans l'étonnement. "Qu'était-il donc arrivé, pour que, après un si long intervalle, on reprît les anciens usages ?

lat.(9) C'était aux ennemis et à la guerre qu'il fallait rendre grâces, si l'on observait encore quelque forme de liberté."

lat.On parcourt des yeux toutes les parties du forum pour y chercher les sénateurs ; mais à peine en peut-on découvrir un.

lat.(10) De là on se porte à la salle du sénat, on y observe la solitude qui règne autour des décemvirs. Ceux-ci comprirent alors combien la haine de leur pouvoir était générale, et le peuple vit bien, dans l'absence des sénateurs, leur refus de reconnaître à des particuliers le droit de convoquer le sénat.

lat."C'était le commencement d'un retour à la liberté ; si le peuple marchait d'accord avec le sénat, et si, à l'exemple des sénateurs, qui refusaient, malgré la convocation, de se réunir en assemblée, lui, de son côté, repoussait l'enrôlement."

lat.(11) Voilà ce que murmurait la foule.

lat.&Аgrave; peine voyait-on un sénateur dans le forum ; fort peu se trouvaient à la ville.

lat.Dégoûtés de l'état des choses, ils s'étaient retirés dans leurs terres, occupés de leurs intérêts particuliers, au défaut des intérêts publics, et persuadés qu'ils seraient d'autant plus à l'abri des vexations, qu'ils s'éloigneraient davantage de la société et de la présence de leurs farouches oppresseurs.

lat.(12) Comme ils ne s'étaient point rendus à la première sommation, on envoya, dans leurs maisons, des appariteurs pour prendre les gages des amendes et s'informer si leur refus était prémédité. Les appariteurs rapportent que les sénateurs sont dans leurs terres.

lat.Les décemvirs aimaient mieux qu'il en fût ainsi que de savoir les sénateurs présents et rebelles à leur autorité.

lat.(13) Ils ordonnent de les mander tous, et fixent l'assemblée au lendemain. Elle fut plus nombreuse encore qu'ils ne l'avaient espéré :

lat.le peuple en conclut que les patriciens trahissaient la cause de la liberté, puisque le sénat reconnaissait le droit de convocation à des hommes dont la charge était expirée, et que la violence seule élevait au-dessus des simples citoyens.

lat.(1) Mais les sénateurs mirent plus d'obéissance à se rendre à l'assemblée, que de soumission dans leurs avis.

lat.(2) On rapporte que Lucius Valérius Potitus, après la proposition d'Appius Claudius, et avant qu'on ne recueillît par ordre les suffrages, demanda la permission de parler de la république ; sur les menaces prohibitives des décemvirs, il déclara qu'il porterait sa dénonciation devant le peuple, et excita une vive agitation dans l'assemblée.

lat.(3) Ce fut avec une égale intrépidité que Marcus Horatius Barbatus se présenta dans cette lutte. "Il les nommait les dix Tarquins ; il leur rappelait que les Valérius et les Horatius étaient à la tête des Romains quand on expulsa les rois.

lat.(4) Et ce n'était pas qu'on fût alors choqué d'un nom qu'il était permis de donner à Jupiter ; d'un nom qu'avaient porté Romulus, fondateur de Rome, et ses successeurs après lui ; d'un nom que la religion avait conservé dans les solennités de ses sacrifices.

lat.C'était l'orgueil et la violence des rois, qui avaient alors soulevé la haine.

lat.(5) Ce que personne n'avait supporté d'un roi, ou du fils d'un roi, qui donc le supporterait chez tant de simples citoyens ?

lat.(6) Qu'ils prissent garde, en prohibant dans le sénat la liberté de la parole, de la pousser à se faire entendre au-dehors ;

lat.car il ne voyait pas pourquoi lui, simple particulier, n'aurait pas autant le droit d'assembler le peuple, qu'ils l'avaient eux-mêmes de convoquer le sénat.

lat.(7) Il ne tenait qu'à eux d'éprouver combien la douleur, combattant pour la liberté, est plus énergique que la cupidité luttant pour une injuste domination.

lat.(8) On proposait de délibérer sur la guerre contre les Sabins, comme si le peuple romain avait quelque ennemi plus darkredoutable que ceux qui, créés pour faire des lois, n'avaient laissé subsister dans l'état aucune ombre de légalité ; par qui, comices, magistrats annuels, succession dans l'autorité, unique gage d'une égale liberté, tout avait été renversé ;

lat.qui enfin, simples particuliers, conservaient les faisceaux et une autorité royale !

lat.(9) Les rois, une fois expulsés, on avait créé des magistratures patriciennes ; puis, après la retraite du peuple, des magistratures plébéiennes. Mais, on le demandait, à quel ordre ceux-ci appartenaient-ils ? &Аgrave; celui du peuple ? Qu'avaient-ils donc fait par le peuple ? &Аgrave; celui des patriciens ?

lat.eux qui, depuis près d'une année, n'avaient pas convoqué le sénat, et qui ne l'assemblent aujourd'hui que pour défendre de parler de la république ?

lat.(10) C'était trop compter sur la terreur qu'ils inspiraient : les maux qu'on endurait semblaient enfin plus cruels que ceux qu'on pouvait avoir à craindre."

lat.(1) &Аgrave; cette violente sortie d'Horatius, les décemvirs ne trouvèrent de refuge ni dans la colère ni dans la patience, et ne surent par quel biais se tirer d'affaire.

lat.(2) Gaius Claudius, oncle d'Appius le décemvir, vint alors, dans un discours auquel les prières avaient plus de part que les reproches, le supplier, par les mânes de son frère, par les mânes paternels, (3) "de respecter les liens de la société où il était né, plutôt que cette sacrilège alliance qu'il avait contractée avec ses collègues ;

lat.c'était pour lui qu'il lui adressait cette prière, bien plus que pour la république.

lat.(4) La république, après tout, si elle ne peut obtenir leur assentiment, rentrera, malgré eux, dans ses droits. Mais les grandes collisions amènent de grands ressentiments ; il tremblait sur les suites."

lat.(5) Bien que les décemvirs eussent, par leurs défenses, exclu de la discussion tout objet étranger à celui qu'ils mettaient en délibération, ils eurent assez de pudeur pour ne pas interrompre Claudius.

lat.Il développa donc son opinion, et conclut à ce que le sénat ne prît aucun arrêté.

lat.(6) Tous comprirent par là que Claudius regardait les décemvirs comme de simples citoyens, et nombre de personnages consulaires applaudirent à ces paroles.

lat.(7) Un autre avis, plus menaçant en apparence, mais en effet moins hostile, proposait aux sénateurs de se concerter pour nommer un interroi.

lat.Délibérer, c'était reconnaître pour magistrats, quels qu'ils fussent, ceux qui avaient convoqué le sénat ; tandis qu'on les replaçait dans la vie privée si l'on suivait l'avis qui refusait au sénat le pouvoir de prendre un arrêté.

lat.(8) Au moment où la cause des décemvirs allait échouer, Lucius Cornélius Maluginensis, frère de Marcus Cornélius, l'un d'entre eux, et que l'on avait, à dessein, réservé pour parler après tous les autres consulaires, feignit une grande sollicitude pour la guerre, et prit en réalité la défense de son frère et des autres décemvirs.

lat.(9) "Il ne concevait pas, disait-il, par quelle fatalité les décemvirs rencontraient, parmi ceux qui avaient brigué le décemvirat, leurs seuls ou du moins leurs plus violents adversaires ;

lat.(10) ni comment, après tant de mois écoulés sans que la cité fût menacée au-dehors, lorsque personne, pendant tout ce temps, n'avait élevé de contestation sur la validité du pouvoir des magistrats qui dirigeaient l'état, on profitait du moment où l'ennemi était, pour ainsi dire, aux portes, pour semer les discordes civiles ; à moins qu'on n'eût songé à profiter du désordre pour jeter quelque ombre sur l'exécution d'un projet arrêté.

lat.(11) Du reste, il était juste qu'alors que des soins plus sérieux occupaient les esprits, personne ne préjugeât une si grave question.

lat.Il était bien d'avis, ajoutait-il, que, lorsqu'on aurait terminé ces guerres imminentes, lorsque la république serait rendue à la tranquillité, les allégations de Valérius et d'Horatius, qui prétendaient que les décemvirs avaient dû quitter leur magistrature avant les ides de mai, fussent soumises aux délibérations du sénat ;

lat.(12) et que, dès ce moment, Appius Claudius fût prévenu qu'il devait se préparer à rendre compte des comices que, lui décemvir, il avait tenus pour nommer des décemvirs, et à répondre s'ils avaient été créés pour une année seulement, ou jusqu'à l'acceptation des lois que l'on attendait.

lat.(13) Quant à présent, tout ce qui n'était pas la guerre devait être écarté ;

lat.si l'on pensait que les bruits en fussent mal fondés, et que les messagers et même les députés de Tusculum n'eussent apporté que de vaines frayeurs, il fallait envoyer des commissaires chargés de prendre des informations plus précises.

lat.(14) Si, au contraire, on ajoutait foi aux récits des courriers et des envoyés, on devait immédiatement s'occuper de lever des troupes ; les décemvirs devaient conduire les armées partout où ils le jugeraient convenable ; rien ne devait l'emporter sur ce soin."

lat.(1) Les plus jeunes sénateurs insistaient pour qu'on se rangeât à cet avis. Mais, plus animés que jamais, Valérius et Horatius se lèvent et s'écrient : "Qu'ils ont à parler sur la république. Ils s'adresseront au peuple, si, dans cette enceinte, une faction les empêche de se faire entendre. Ils nient que des hommes privés, en présence des sénateurs ou du peuple, puissent leur imposer silence ; de chimériques faisceaux ne sauraient les faire reculer."

lat.(2) Appius, alors, voyant que, s'il n'opposait à leur violence une égale audace, c'en était fait du décemvirat, (3) "Malheur, s'écrie-t-il, à qui élèvera la voix en dehors de la question !" Et, comme Valérius déclarait qu'il ne se tairait pas sur l'ordre d'un simple citoyen, il fit avancer un licteur.

lat.(4) Déjà Valérius implorait, du seuil de l'assemblée, l'assistance du peuple : Lucius Cornélius retient Appius dans ses bras, déguisant ainsi l'intérêt qu'il lui porte ; il met un terme au débat, et obtient pour Valérius la faculté de s'expliquer librement. Cette liberté ne produisit que des déclamations, et les décemvirs obtinrent ce qu'ils demandaient.

lat.(5) Les consulaires eux-mêmes et les plus vieux sénateurs, par un fonds de haine pour la puissance tribunitienne, dont le peuple, à leur avis, désirait bien plus ardemment le retour que celui de l'autorité consulaire, aimaient mieux, en quelque sorte, attendre que les décemvirs sortissent volontairement de charge, que de voir le peuple, en haine des décemvirs, se soulever de nouveau.

lat.(6) "Si par des voies de douceur, pensaient-ils, et sans la tumultueuse intervention de la multitude, on ramenait le pouvoir aux mains des consuls, les guerres qu'on ferait intervenir, ou la modération des consuls dans l'exercice de leur autorité, pourraient conduire le peuple à l'oubli de ses tribuns."

lat.(7) Personne au sénat ne s'opposa à la levée des troupes. Les jeunes gens, n'osant résister à un pouvoir sans appel, apportent leurs noms.

lat.Les légions enrôlées, les décemvirs désignent, parmi eux, ceux qui feront la guerre, ceux qui commanderont les armées.

lat.(8) Les chefs du décemvirat étaient Quintus Fabius et Appius Claudius. La guerre s'annonçait plus darkredoutable au-dedans qu'au-dehors.

lat.Le caractère violent d'Appius semblait plus propre à étouffer un mouvement populaire ; Fabius avait montré moins de persévérance dans le bien, que d'ardeur pour le mal.

lat.(9) Cet homme s'était distingué d'abord comme citoyen et comme soldat ; mais le décemvirat et ses collègues opérèrent sur lui un changement tel, qu'il aimait mieux copier Appius, que de rester semblable à lui-même.

lat.On lui confia la guerre des Sabins, et il eut pour collègues Manius Rabuléius et Quintus Poetélius.

lat.(10) Marcus Cornélius fut envoyé vers l'Algide avec Lucius Minucius, Titus Antonius, Kaeso Duillius et Marcus Sergius. Spurius Oppius demeura avec Appius, pour l'aider à défendre la ville, et leur pouvoir fut égalé à celui de tous les décemvirs réunis.

lat.(1) Au-dehors, comme au-dedans, la république fut malheureuse.

lat.(2) L'unique tort des chefs était de s'être attiré la haine de leurs concitoyens ; toute la faute fut d'ailleurs aux soldats. Pour empêcher qu'aucun succès n'eût lieu sous la conduite et les auspices des décemvirs, ils se laissaient vaincre, achetant, au prix de leur déshonneur, le déshonneur de leurs chefs.

lat.(3) Mis en déroute par les Sabins à Erétum, ils le furent sur l'Algide par les Eques.

lat.Les fuyards d'Erétum, profitant du calme de la nuit, se rapprochent de la ville, et, entre Fidènes et Crustumérie, se retranchent sur une hauteur.

lat.(4) L'ennemi les y suit ; mais ils n'osent égaliser le combat, et cherchent leur sûreté dans la force de leur position et de leurs retranchements, bien plus que dans leur courage et dans leurs armes.

lat.(5) La honte fut plus grande encore en Algide, et plus grande la perte. L'ennemi s'empara même du camp. Dépouillé de tous ses bagages, le soldat se réfugie à Tusculum, espérant l'hospitalité de la bonne foi et de la pitié, qui, d'ailleurs, ne lui manquèrent pas.

lat.(6) &Аgrave; Rome, la terreur fut si grande, que les sénateurs, oubliant leur haine pour le décemvirat, décrétèrent qu'on établît des postes dans la ville : ceux à qui leur âge permettait de porter les armes devaient protéger les murs et former une garde devant les portes.

lat.(7) Ils envoyèrent à Tusculum un secours d'armes, aux décemvirs l'ordre de sortir de la citadelle, de tenir les soldats dans un camp, de transporter celui de Fidènes sur les terres des Sabins, et, par une guerre offensive, d'ôter à l'ennemi toute pensée d'assiéger la ville.

lat.(1) &Аgrave; ces désastres causés par l'ennemi, les décemvirs ajoutent deux crimes affreux, l'un au camp, et l'autre dans Rome.

lat.(2) Lucius Siccius, qui servait dans l'armée dirigée contre les Sabins, exploitant la haine qui s'attachait aux décemvirs, engageait secrètement les soldats à rétablir les tribuns et à se révolter. On l'envoie reconnaître une position pour y placer un camp,

lat.(3) et des soldats l'escortent, avec ordre de se défaire de lui au premier endroit favorable.

lat.(4) Il ne succomba point sans vengeance. Il fit, en se débattant, tomber autour de lui plusieurs de ses assassins, et, environné de toutes parts, se défendit avec un courage égal à sa force extraordinaire.

lat.(5) Le reste revient annoncer au camp que Siccius, malgré des prodiges de valeur, a péri dans une embuscade, et quelques soldais avec lui.

lat.(6) On crut d'abord ceux qui rapportèrent ces nouvelles. Une cohorte partit donc avec la permission des décemvirs, pour ensevelir les morts ; mais n'en voyant aucun dépouillé, et trouvant Siccius revêtu de ses armes, étendu au milieu des autres, qui tous avaient le visage tourné contre lui ; n'apercevant le corps d'aucun des ennemis, nulle trace de leur retraite, ils ne doutèrent point que Siccius n'eût péri de la main des siens, et ils rapportèrent son cadavre.

lat.(7) L'irritation fut à son comble dans le camp, et c'est à Rome qu'on voulait sur-le-champ transporter Siccius. Mais les décemvirs se hâtèrent de lui décerner des funérailles militaires aux frais de l'état.

lat.On l'ensevelit au milieu des regrets des soldats, et de l'exécration que le nom des décemvirs avait excitée parmi le peuple.

lat.(1) La ville fut ensuite témoin d'un forfait enfanté par la débauche, et non moins terrible dans ses suites que le déshonneur et le meurtre de Lucrèce, auquel les Tarquins durent leur expulsion de la ville et du trône ; comme si les décemvirs étaient destinés à finir ainsi que les rois et à perdre leur puissance par les mêmes causes.

lat.(2) Appius Claudius s'enflamma d'un amour criminel pour une jeune plébéienne.

lat.La père de cette fille, Lucius Verginius, un des premiers centurions à l'armée de l'Algide, était l'exemple des citoyens, l'exemple des soldats. Sa femme avait vécu comme lui, et ses enfants étaient élevés dans les mêmes principes.

lat.(3) Il avait promis sa fille à Lucius Icilius, ancien tribun, homme passionné, et qui plus d'une fois avait fait preuve de courage pour la cause du peuple.

lat.(4) Epris d'amour pour cette jeune fille, alors dans tout l'éclat de la jeunesse et de la beauté, Appius entreprit de la séduire par les présents et les promesses ; mais voyant que la pudeur lui interdisait tout accès, il eut recours aux voies cruelles et odieuses de la violence.

lat.(5) Marcus Claudius, son client, fut chargé de réclamer la jeune fille comme son esclave, sans écouter les demandes de liberté provisoire. L'absence du père semblait favorable à cette criminelle tentative.

lat.(6) Virginie se rendait au forum, où se tenaient les écoles des lettres. L'attidé du décemvir, le ministre de sa passion, met sur elle les mains, et s'écrie que fille de son esclave, esclave elle-même, elle doit le suivre ; si elle résiste, il l'entraînera de force.

lat.(7) Tremblante, la jeune fille demeure interdite, et, aux cris de sa nourrice qui invoque le secours des Romains, on se réunit en foule. Les noms si chers de Verginius, son père, et d'Icilius, son fiancé, sont dans toutes les bouches.

lat.Leurs amis, par l'intérêt qu'ils leur portent, la foule par l'horreur d'un pareil attentat. se rallient à elle.

lat.(8) Déjà Virginie est à l'abri de toute violence. Claudius alors s'écria qu'il est inutile d'ameuter la foule, qu'il veut recourir à la justice et non à la violence. Il cite devant le juge la jeune fille, que les défenseurs engagent à l'y suivre.

lat.(9) On arrive devant le tribunal d'Appius, et le demandeur débite sa fable bien connue du juge, qui lui-même en était l'auteur : il raconte que "la jeune fille, née dans sa maison, puis introduite furtivement dans celle de Virginius, a été présentée à celui-ci comme son enfant.

lat.(10) Il produira des preuves à l'appui de ses assertions, et les soumettra à Verginius lui-même, plus lésé que nul autre par cette supercherie."

lat.(11) Les défenseurs de Virginie remontrèrent que Virginius était absent pour le service de la république ; qu'il arriverait. dans deux jours, s'il était prévenu, et qu'en son absence il serait injuste de décider du sort de ses enfants.

lat.(12) Ils demandent au décemvir que l'affaire soit renvoyée dans son entier après l'arrivée du père ; qu'au nom de la loi, son ouvrage, il accorde la liberté provisoire, et ne souffre pas qu'une jeune fille soit exposée à perdre son honneur avant sa liberté.

lat.(1) Appius, prenant la parole, avant de prononcer son arrêt dit "Que sa sollicitude pour la liberté est écrite dans cette même loi que les amis de Verginius invoquent à leur appui. (2) Cependant elle ne saurait favoriser la liberté au point d'admettre la supposition des faits et des personnes.

lat.Certes, lorsqu'on réclame la sortie d'esclavage, comme chacun peut agir d'après la loi, la liberté provisoire est incontestable ; quant à cette fille, soumise au pouvoir paternel, il n'est personne, le père excepté, à qui le maître doive la céder.

lat.(3) Il est donc à propos qu'on fasse venir le père ; cependant le demandeur ne peut faire le sacrifice de ses droits ; il lui est permis d'emmener la jeune fille ; il suffit qu'il promette de la représenter à l'arrivée de celui que l'on dit être son père."

lat.(4) Au moment où l'iniquité de ce jugement excitait plus de murmures qu'il n'enhardissait de gens à réclamer, Publius Numitorius, oncle de la jeune fille, et Icilius, son fiancé, se présentent.

lat.(5) La foule leur ouvre un chemin, persuadée que l'intervention d'lcilius est le moyen le plus puissant pour résister à Appius, lorsque le licteur déclare "Que l'arrêt est prononcé," et veut écarter Icilius, en dépit de ses cris.

lat.(6) Le caractère le plus paisible se fût enflammé à une si criante injustice.

lat."C'est par le fer, Appius, qu'il faudra m'éloigner d'ici, si tu veux couvrir du silence le mystère de tes desseins. Cette jeune vierge sera ma femme : je la veux chaste et pure.

lat.(7) Réunis donc les licteurs de tous tes collègues, ordonne de préparer les verges et les haches ; on ne retiendra point hors de la maison paternelle la fiancée d'lcilius.

lat.(8) Non, malgré la perte du tribunat et de l'appel au peuple, les deux boulevards de la liberté romaine, nos femmes, nos enfants n'ont point été livrés encore au despotisme de vos passions.

lat.(9) Exercez votre fureur sur nos corps et sur nos têtes, mais que la pudeur soit au moins respectée.

lat.Si l'on a recours à la violence contre cette fille, nous invoquerons, moi, pour ma fiancée, le secours des Romains qui m'entendent ; Verginius, pour sa fille unique, celui des soldats ; tous, l'assistance des dieux et des hommes, et tu n'obtiendras qu'en nous égorgeant l'exécution de ton arrêt.

lat.(10) Je t'en conjure, Appius, considère deux fois où tu vas t'engager.

lat.(11) Verginius, à son arrivée, verra ce qu'il doit faire pour sa fille. Qu'il sache seulement que s'il cède un instant à Claudius, il lui faudra chercher pour elle un autre époux.

lat.Quant à moi, je ne cesserai de réclamer la liberté de ma fiancée, et la vie me manquera plus tôt que la constance."

lat.(1) La multitude était émue, et la lutte paraissait imminente.

lat.Les licteurs entourent Icilius ; tout se borne cependant à des menaces. (2) Appius prétend "Que ce n'est pas Virginie que défend Icilius ; mais que cet homme turbulent, et qui respire encore le tribunat, cherche à faire naître une émeute.

lat.Il ne lui en fournira point aujourd'hui l'occasion. (3) Qu'il le sache bien toutefois : ce n'est pas à ses emportements, mais à l'absence de Verginius, au titre de père, et à son respect pour la liberté, qu'il accorde de suspendre ses fonctions de juge et l'exécution de son arrêt.

lat.Il demandera à Claudius de se relâcher quelque peu de ses droits, et de permettre que la jeune fille jouisse de la liberté jusqu'au lendemain. (4) Si le père ne comparaît pas le jour d'après, il annonce à Icilius et à ses pareils que le législateur ne manquera point à sa loi, non plus que l'énergie au décemvir.

lat.Il n'aura nul besoin de réunir les licteurs de ses collègues pour mettre à la raison les auteurs de la sédition ; il lui suffira des siens."

lat.(5) L'injustice ajournée, les défenseurs de Virginie se retirent et décident qu'avant tout le frère d'lcilius et le fils de Numitorius, jeunes gens pleins d'ardeur, gagneront de ce pas la porte, et courront en toute hâte chercher au camp Verginius.

lat.(6) De cette démarche dépend le salut de sa fille, si le lendemain il arrive à temps pour la préserver de l'injustice. Ils obéissent, se mettent en marche, et courent à bride abattue porter au père ce message.

lat.(7) Comme le demandeur insistait pour qu'on lui assurât par caution la comparution de la jeune fille, et qu'Icilius disait s'en occuper pour gagner du temps et donner de l'avance à ses courriers, la foule, de toutes parts, leva les mains, et chacun se montra prêt à répondre pour lui.

lat.(8) Emu jusqu'aux larmes, "Merci, s'écria-t-il, demain j'userai de vos secours, c'est assez de répondants pour aujourd'hui."

lat.Virginie est donc provisoirement remise en liberté, sous la caution de ses proches.

lat.(9) Appius siège encore quelques instants, pour ne pas paraître occupé de cette seule affaire ; mais comme l'intérêt de celle-là absorbait toutes les autres, personne ne se présentant, il se retira chez lui pour écrire au camp à ses collègues, "de n'accorder aucun congé à Verginius, et de s'assurer de sa personne."

lat.(10) Cet avis perfide arriva trop tard, ce qui devait être ; et déjà, muni de son congé, Verginius était parti dès la première veille. Le lendemain, furent remises les lettres qui ordonnaient de le retenir ; elles restèrent sans effet.

lat.(1) &Аgrave; Rome, cependant, au point du jour, l'attente tenait, dans le forum, toute la ville en suspens, lorsque Verginius, dans l'appareil du deuil, conduisant sa fille, les habits en lambeaux, accompagné de quelques femmes âgées et d'une foule de défenseurs, s'avance sur la place publique.

lat.(2) Il en fait le tour, et sollicite l'appui de ses concitoyens. Il ne s'en tient pas à implorer leur secours, il le réclame comme prix de ses services.

lat."C'est pour leurs enfants, pour leurs femmes, que, chaque jour, il se montre sur le champ de bataille, et il n'est point de soldat dont on cite plus de traits d'audace et d'intrépidité.

lat.Mais quel avantage en résulte-t-il, si , tandis que la ville jouit de la plus parfaite sécurité, leurs enfants ont à souffrir les horreurs que pourrait amener une prise d'assaut ?"

lat.(3) C'est ainsi qu'il haranguait les citoyens, en passant au milieu d'eux. De semblables plaintes s'échappaient de la bouche d'lcilius. Mais ce cortège de femmes en silence et en pleurs touchait plus encore que leurs paroles.

lat.(4) Le caractère obstiné d'Appius se raidit contre ces dispositions, tant le délire, bien plus que l'amour, avait troublé son esprit ;

lat.il monte sur son tribunal. Après quelques plaintes qu'articula le demandeur "Sur ce que, pour capter la faveur du peuple, on lui avait, la veille, refusé justice," sans lui laisser terminer sa requête, et sans donner à Verginius le temps de répondre, Appius prend la parole.

lat.(5) Le discours par lequel il motiva son arrêt peut se trouver fidèlement rapporté par quelques-uns de nos anciens auteurs ; mais aucun ne paraît vraisemblable à côté d'un jugement si inique. Je me bornerai à rapporter simplement le fait, et à dire qu'Appius adjugea la jeune fille en qualité d'esclave.

lat.(6) La stupeur fut le premier effet d'une décision si surprenante et si atroce ; elle fut suivie de quelques instants de silence.

lat.Mais lorsque Claudius s'avança au milieu des femmes polir s'emparer de Virginie, il fut reçu avec des pleurs et des cris lamentables. (7) Verginius, levant contre Appius son bras menaçant : "C'est à Icilius , dit-il , que j'ai fiancé ma fille, et non à Appius ; c'est pour l'hymen, et non pour la honte, que je l'ai élevée.

lat.Tu veux donc, comme les brutes et les animaux sauvages, te jeter indistinctement sur le premier objet de ta passion ? Le souffriront-ils, ces citoyens ? Je ne sais ; j'espère du moins que ceux qui ont des armes ne le souffriront pas."

lat.(8) Le groupe des femmes et celui des défenseurs repoussaient Claudius loin de la jeune fille ; mais le silence se rétablit à la voix du héraut.

lat.(1) Le décemvir, dans la démence de la passion, s'écrie : "Que ce n'est point seulement par les injures d'lcilius la veille, ni par la violence de Virginius, dont le peuple romain vient d'être témoin, mais encore par des avis certains qu'il est convaincu de l'existence de conciliabules secrets, tenus toute la nuit dans la ville, pour exciter une sédition.

lat.(2) Préparé à une lutte à laquelle il s'attendait, il est descendu au forum avec des hommes armés, non pour tourmenter de paisibles citoyens, mais pour réprimer, d'une manière digne de la majesté de son pouvoir, ceux qui troubleraient la tranquillité de Rome.

lat.(3) Demeurer en repos est donc la plus sage parti. Va, dit-il, licteur, écarte cette foule ; ouvre au maître un chemin pour saisir son esclave."

lat.Au ton courroucé dont il prononce ces paroles, la multitude s'écarte d'elle-même, et la jeune fille délaissée demeure en proie à ses ravisseurs.

lat.(4) Alors Verginius, n'espérant plus de secours : "Appius, dit-il, je t'en supplie, pardonne avant tout à la douleur d'un père l'amertume de mes reproches ;

lat.permets ensuite qu'ici, devant la jeune fille, je demande à sa nourrice toute la vérité."

lat.(5) Cette faveur obtenue, il tire à l'écart sa fille et la nourrice près du temple de Cloacine, vers l'endroit qu'on nomme aujourd'hui les Boutiques Neuves, et là, saisissant le couteau d'un boucher : "Mon enfant, s'écrie-t-il, c'est le seul moyen qui me reste de te conserver libre."

lat.Et il lui perce le coeur. Levant ensuite les yeux vers le tribunal : "Appius, s'écrie-t-il, par ce sang, je dévoue ta tête aux dieux infernaux."

lat.(6) Au cri qui s'élève à la vue de cette action horrible, le décemvir ordonne qu'on se saisisse de Verginius ; mais celui-ci, avec le fer, s'ouvre partout un passage, et, protégé par la multitude qui le suit, gagne enfin la porte de la ville.

lat.(7) Icilius et Numitorius soulèvent le corps sanglant, et, le montrant au peuple, ils déplorent le crime d'Appius, cette beauté funeste, et la cruelle nécessité où s'est trouvé réduit un père.

lat.(8) Les femmes répètent, en les suivant avec des cris : "Est-ce pour un pareil destin que l'on met au monde des enfants ? Est-ce là le prix de la chasteté ?" Elles se livrent ensuite à tout ce que la douleur, d'autant plus sensible chez elles que leur esprit est plus faible, leur inspire en ce moment de plus lamentable et de plus touchant.

lat.(9) Mais les hommes, et surtout Icilius, n'avaient de paroles que pour réclamer la puissance tribunitienne et l'appel au peuple ; et toute leur indignation était pour la patrie.

lat.(1) La multitude s'anime et par l'atrocité du crime, et dans l'espoir qu'il serait une occasion favorable de recouvrer sa liberté.

lat.(2) Le décemvir cite Icilius, et, sur son refus de comparaître, ordonne qu'on l'arrête. Comme on ne laissait pas approcher ses appariteurs, lui-même, suivi d'une troupe de jeunes patriciens, perce la foule et commande de le conduire dans les fers.

lat.(3) On voyait déjà autour d'lcilius la multitude et les chefs de la multitude, Lucius Valérius et Marcus Horatius. Ceux-ci repoussent le licteur, et offrent, si l'on prétend agir légalement, de se porter caution pour Icilius contre un homme privé ; mais, si l'on emploie la force, on y saura répondre.

lat.(4) La lutte s'engage furieuse. Le licteur du décemvir veut porter la main sur Valérius et Horatius ; le peuple brise les faisceaux. Appius monte à la tribune, Valérius et Horatius l'y suivent ; le peuple les écoute et couvre de murmures la voix du décemvir.

lat.(5) Déjà, au nom de l'autorité, Valérius ordonne aux licteurs de s'éloigner d'un simple citoyen ; Appius, dont le courage est abattu, et qui craint pour sa vie, se réfugie dans sa maison, voisine du forum, à l'insu de ses adversaires et la tête enveloppée de sa toge.

lat.(6) Spurius Oppius, voulant prêter secours à son collègue, se précipite, d'un autre côté, sur la place, et voit l'autorité vaincue par la force.

lat.Il flotte ensuite entre mille partis opposés, entre mille conseils différents, qu'il s'empresse tour à tour d'accueillir ; il se décide enfin à convoquer le sénat.

lat.(7) Ainsi, voyant que la plus grande partie des patriciens désapprouvait la conduite des décemvirs, et, dans l'espoir que le sénat mettrait un terme à leur puissance, la multitude s'apaise.

lat.(8) Le sénat fut d'avis qu'il ne fallait point irriter le peuple, et qu'on devait songer surtout à empêcher que l'arrivée de Verginius à l'armée n'excitât quelque mouvement.

lat.(1) On dépêche donc au camp, qui se trouvait alors sur le mont Vécilius, les plus jeunes sénateurs, pour recommander aux décemvirs d'arrêter à tout prix la révolte parmi les soldats.

lat.(2) Mais Verginius y avait excité une effervescence plus grande encore que celle qu'il avait laissée à Rome.

lat.Outre qu'il parut avec une escorte de quatre cents citoyens que l'horreur de ces indignités avait amenés de la ville avec lui, (3) l'arme qu'il tenait toujours à la main, le sang dont il était couvert, attirent sur lui les regards.

lat.D'ailleurs, toutes ces toges, dispersées dans le camp, en grossissaient le nombre, et offraient l'apparence d'une multitude de citoyens.

lat.(4) On lui demande ce que c'est ; il n'a que des larmes pour toute réponse. Mais sitôt que l'empressement de ceux qui accouraient eut réuni une foule nombreuse, on fit silence, et Verginius raconta les faits comme ils s'étaient passés.

lat.(5) Levant ensuite des mains suppliantes vers ses compagnons d'armes, il les conjure : "de ne pas lui imputer un crime qui est celui d'Appius Claudius ; de ne pas se détourner de lui comme du bourreau de son enfant.

lat.La vie de sa fille lui eût été plus chère que la sienne propre, s'il avait pu la lui laisser libre et pure ; mais la voir comme une esclave entraînée à la honte ! Non! La mort de ses enfants lui semblait préférable à leur ignominie, et sa piété paternelle avait pris les formes de la cruauté.

lat.(7) Il n'eût pu survivre à sa fille, sans l'espoir de venger sa mort avec l'aide de ses frères d'armes. Eux aussi ont des filles, des soeurs, des épouses : la mort de son enfant n'a point éteint la passion d'Appius ; l'impunité accroîtra son audace.

lat.(8) Par le malheur d'autrui qu'ils apprennent à se mettre en garde contre de pareils outrages.

lat.Pour lui, le destin lui a ravi sa femme ; sa fille, à qui il n'était plus permis de vivre chaste, est morte tristement, mais avec sa vertu.

lat.(9) Appius ne peut plus assouvir ses infâmes passions dans sa famille ; toute violence qu'il pourrait tenter sur sa personne sera repoussée avec le même courage dont il défendit sa fille. C est aux autres de veiller sur eux et sur leurs enfants."

lat.(10) Aux cris de Verginius, la foule répondit : "qu'elle ne manquera ni à sa douleur ni à la liberté."

lat.Les citoyens en toge, mêlés aux soldats, font entendre les mêmes plaintes ; ils font sentir combien ce spectacle avait été plus affreux que ce simple récit ; ils annoncent en même temps que c'en est déjà fait des décemvirs à Rome.

lat.(11) D'autres, arrivés plus tard, disent qu'Appius, à demi-mort, a fui en exil ; tous enfin poussent les soldats à crier aux armes, à saisir leurs enseignes, et à partir pour la ville.

lat.(12) Les décemvirs, troublés de ce qu'ils voient et de ce qu'ils apprennent de Rome, courent sur différents points du camp, calmer l'agitation.

lat.S'ils emploient la douceur, on ne leur répond pas ; s'ils invoquent leur autorité, "ils ont affaire à des hommes et à des hommes armés."

lat.(13) Les soldats marchent en ordre vers la ville, et occupent l'Aventin. &Аgrave; mesure qu'on accourt, ils exhortent le peuple à recouvrer sa liberté et à créer des tribuns. Du reste, point de menaces.

lat.(14) Spurius Oppius convoque le sénat : celui-ci se refuse à toute mesure violente ; car les décemvirs eux-mêmes ont provoqué cette sédition.

lat.(15) On envoie trois députés consulaires, Spurius Tarpéius, Gaius Julius, Publius Sulpicius, demander, au nom du sénat : "En vertu de quels ordres les soldats ont quitté le camp ? ce qu'ils prétendent faire en occupant armés le mont Aventin ? Ont-ils abandonné la guerre contre l'ennemi pour s'emparer de leur patrie ?"

lat.(16) &Аgrave; ces questions les réponses ne manquaient point ; mais il manquait quelqu'un pour les faire. On était encore sans chef avoué, personne n'osant s'exposer seul à tant de haines.

lat.Seulement, un cri unanime s'éleva de la multitude ; elle demande qu'on lui envoie Lucius Valérius et Marcus Horatius : c'est eux qu'on chargera d'une réponse.

lat.(1) Au départ des députés, Verginius fait sentir aux soldats que, "dans une affaire de peu d'importance, ils viennent de se trouver embarrassés par le défaut de chefs ; leur réponse, sage d'ailleurs, est plutôt l'effet d'un accord fortuit qu'une mesure concertée en commun.

lat.(2) Il les engage à nommer dix d'entre eux, chargés de la direction suprême, et de les décorer d'un titre militaire en les appelant tribuns des soldats.

lat.(3) Et, comme on voulait tout d'abord lui déférer cet honneur : "Remettez, dit-il, le choix dont vous m'honorez à des temps meilleurs et pour vous et pour moi.

lat.(4) Ma fille, restée sans vengeance, m'empêche de goûter aucune gloire. D'ailleurs au milieu des troubles de la république, il ne vous convient point d'avoir à votre tête les hommes chargés des plus fortes haines.

lat.(5) Si je puis vous servir utilement, je le ferai aussi bien simple particulier."

lat.(6) Ainsi donc, on crée dix tribuns des soldats.

lat.L'armée envoyée contre les Sabins n'était pas plus tranquille.

lat.(7) Là aussi, excités par Icilius et Numitorius, les soldats se séparent des décemvirs. Le meurtre de Siccius, dont ils nourrissaient le souvenir, n'agitait pas moins les esprits que l'histoire de Virginie, victime d'un si houleux libertinage.

lat.(8) Icilius, dès qu'il apprit la création des tribuns des soldats sur l'Aventin, craignit que l'impulsion donnée par les comices militaires ne se fit sentir sur ceux de la ville et n'amenât la nomination des mêmes hommes. (9) Au fait des assemblées populaires et aspirant lui-même à ces honneurs, il fait nommer aux siens, avant de marcher sur Rome, un égal nombre de ces magistrats avec la même autorité.

lat.(10) Ils entrent par la porte Colline, enseignes déployées, traversent la ville en rangs, et se rendent sur l'Aventin. Là, réunis aux autres, ils chargent les vingt tribuns de nommer deux d'entre eux à la direction suprême des affaires.

lat.(11) Les suffrages se réunissent sur Marcus Oppius et Sextus Manilius.

lat.Le sénat, craignant pour l'avenir de la république, s'assemblait tous les jours, et consumait le temps en disputes plutôt qu'en délibérations.

lat.(12) On reprochait aux décemvirs le meurtre de Siccius, l'indigne passion d'Appius et les désastres des armées. On était d'avis que Valérius et Horatius se rendissent sur l'Aventin ;

lat.mais eux s'y refusaient, à moins que les décemvirs ne déposassent les insignes de leur magistrature, expirée dès l'année précédente.

lat.(13) Les décemvirs se plaignent qu'on les dégrade et protestent qu'ils ne déposeront point leur autorité qu'on n'ait adopté les lois pour l'établissement desquelles on les a créés.

lat.(1) Persuadé par les conseils de Marcus Duillius, ancien tribun, qu'il n'obtiendrait rien en prolongeant ces négociations, le peuple passe de l'Aventin sur le mont Sacré.

lat.(2) "Tant qu'ils n'abandonneront pas la ville, assurait Duillius, ils n'inspireraient au sénat aucune inquiétude ; le mont Sacré devait lui rappeler la constance du peuple ; il saurait que le rétablissement de la puissance tribunitienne peut seule ramener la concorde."

lat.(3) Partis par la toute de Nomentum (voie Nomentana), appelée alors route de Ficuléa (voie Ficulensis), ils vont établir leur camp sur le mont Sacré, imitant la modération de leurs pères, et sans se livrer à aucune violence.

lat.Le peuple suivit l'armée, et pas un de ceux à qui l'âge le permettait ne resta en arrière.

lat.(4) &Аgrave; leur suite venaient leurs femmes, leurs enfants, demandant avec douleur pourquoi ils les laissaient dans une ville où la pudeur, la liberté, rien n'était sacré.

lat.(5) Rome n'était plus qu'une vaste et étrange solitude ; on ne voyait que quelques vieillards dans le Forum : il parut un désert quand on convoqua le sénat. Déjà plusieurs voix, jointes à celles de Valérius et d'Horatius, s'écriaient :

lat.(6) "Qu'attendez-vous encore, sénateurs ? Si les décemvirs ne mettent pas une borne à leur obstination, souffrirez-vous que tout périsse dans une conflagration générale ?

lat.Quelle est donc, décemvirs, cette autorité que vous tenez comme embrassée? Est-ce pour les toits et les murailles que vous ferez des lois ?

lat.(7) N'avez-vous pas honte de voir dans le forum plus de vos licteurs que de citoyens en toge ?

lat.Que ferez-vous si l'ennemi marche sur vous ? Que ferez-vous si le peuple, voyant sa retraite sans effet, se présente en armes ? La chute de Rome est-elle nécessaire pour amener celle de votre autorité ?

lat.(8) Il faut vous passer du peuple ou lui rendre ses tribuns. Nous nous passerons plutôt, nous, de magistrats patriciens, que les plébéiens des leurs.

lat.(9) Avant de connaître, avant d'avoir éprouvé cette puissance, ils en arrachèrent l'établissement à nos aieux : maintenant qu'ils en ont goûté les avantages, pensez-vous qu'ils veuillent y renoncer ; dans un moment surtout où l'autorité n'emploie pas assez de ménagement pour qu'ils ne sentent pas la nécessité d'un appui ?"

lat.(10) Ces reproches retentissent de toutes parts, et les décemvirs, vaincus par cette unanimité, s'en remettent à la discrétion du sénat.

lat.Ils prient seulement et préviennent les sénateurs de les protéger contre la haine publique, pour que leur supplice n'accoutume pas ce peuple à voir répandre le sang des patriciens.

lat.(1) Alors Valérius et Horatius reçoivent mission de se rendre auprès du peuple, de lui faire, pour son retour, les conditions qu'ils jugeront convenables, et de préserver les décemvirs de la haine et de l'exécration de la multitude.

lat.(2) Ils partent, et les transports de joie du peuple les accueillent au camp. C'étaient sans contdarkredit ses libérateurs ; leurs efforts avaient commencé le mouvement et allaient le terminer. On leur rendit des actions de grâces à leur arrivée.

lat.Icilius parla au nom de tout le peuple.

lat.(3) Ce fut lui encore qui traita des conditions. Les députés demandèrent qu'on leur exposât ce que voulait le peuple ; interprète des résolutions prises avant leur arrivée, Icilius fit des propositions de nature à prouver que le peuple comptait plus sur la justice de ses demandes que sur ses armes.

lat.(4) Il exigeait, en effet, le rétablissement de la puissance tribunitienne et de l'appel au peuple, qui, avant la création des décemvirs, étaient la sauvegarde du citoyen, et une amnistie générale pour tous ceux qui avaient engagé les soldats ou le peuple à se retirer pour recouvrer leur liberté.

lat.(5) Les décemvirs seuls furent de sa part l'objet d'une demande cruelle. Il trouvait juste qu'on les lui livrât, et menaçait de les brûler vifs.

lat.(6) Les députés répondirent : "Les demandes que vous avez délibérées en commun sont si justes, qu'on vous les eût de plein gré proposées : vous demandez des garanties pour votre liberté et non la faculté de nuire à celle des autres.

lat.(7) Votre ressentiment se pardonne ; mais on ne saurait l'autoriser. En haine de la cruauté, vous devenez cruels, et presque avant d'être libres, vous voulez déjà tyranniser vos adversaires.

lat.(8) Est-ce donc que notre cité ne fera jamais trêve aux vengeances des patriciens contre le peuple, ou du peuple contre les patriciens ? Le bouclier vous convient mieux que l'épée.

lat.(9) C'est assez, c'est bien assez abaisser vos adversaires, que de les réduire à une égalité parfaite de droits, de leur ôter les moyens de nuire aux autres, en empêchant qu'on leur nuise.

lat.(10) Au reste, voulez-vous un jour qu'on vous darkredoute ? Recouvrez d'abord vos magistrats et vos droits ; arbitres de nos personnes et de notre fortune, vous prononcerez alors selon les causes. Aujourd'hui, il vous suffit de revendiquer votre liberté."

lat.(1) D'un accord unanime on s'en remet à la décision des députés qui promettent de revenir après avoir tout terminé.

lat.(2) Ils vont exposer au sénat les conditions dont le peuple les a chargés, et les décemvirs voyant que, contre leur attente, il n'est question pour eux d'aucune peine, ne se refusent à rien.

lat.(3) Appius, dont le caractère farouche avait la plus forte part de l'aversion publique, mesurant à sa haine celle qu'on lui portait, "Je n'ignore point, dit-il, le sort qui m'attend.

lat.(4) Je le vois ; on va donner des armes à nos adversaires, et jusqu'alors on diffère de nous attaquer. Il faut du sang à la haine. Ce n'est pas moi cependant qui mettrai du retard à résigner le décemvirat."

lat.(5) Un sénatus-consulte portait que les décemvirs abdiqueraient au plus tôt ; que Quintus Furius, grand pontife, nommerait des tribuns populaires, et qu'on ne rechercherait personne pour la révolte de l'armée et du peuple.

lat.(6) Ces décrets achevés, les décemvirs lèvent la séance, se rendent au forum, et prononcent leur abdication au milieu des plus vifs transports de joie.

lat.(7) On va porter au peuple cette nouvelle. Les députés entraînent sur leurs pas tout ce qu'il reste à la ville de citoyens. Cette foule en rencontre une autre que sa joie poussait hors du camp ; on se félicite de la liberté, de la concorde qu'on a rétablies.

lat.(8) Les députés s'adressant à cette assemblée : "Puissent votre bonheur, votre prospérité, votre félicité et celle de la république, marquer ce retour dans votre patrie, dans vos pénales, auprès de vos femmes et de vos enfants ! Mais que cette modération, qui, malgré tant de besoins et une multitude si grande, a respecté le champ d'autrui, vous accompagne dans Rome.

lat.Allez sur l'Aventin d'où vous êtes partis ; (9) dans ce lieu d'un augure si favorable, où vous jetâtes les premiers fondements de votre liberté, vous élirez vos tribuns. Le grand pontife doit s'y rendre pour tenir les comices."

lat.(10) D'universels applaudissements et des transports de joie témoignaient de l'approbation générale. Ils lèvent les enseignes pour se rendre à Rome, et font assaut de gaieté avec ceux qui viennent à leur rencontre. Ils traversent en armes la ville et se rendent sans bruit sur l'Aventin ;

lat.(11) aussitôt, formés en comices et présidés par le grand pontife, ils nomment leurs tribuns, et en tête Lucius Verginius ; après lui viennent Lucius Icilius et Publius Numitorius, oncle de Virginie, auteurs de l'insurrection ;

lat.(12) ensuite Gaius Sicinius, descendant de celui que la tradition regarde comme le premier tribun du peuple élu sur le mont Sacré, et Marcus Duillius, qui s'était fait remarquer dans la même charge avant la création des décemvirs, et dont l'appui n'avait pas manqué au peuple dans sa lutte contre eux.

lat.(13) Enfin, les espérances que faisaient naître Marcus Titinius, Marcus Pomponius, Gaius Apronius, Appius Villius, Gaius Oppius les firent élire bien plus que leurs services.

lat.(14) Dès l'entrée en charge, Icilius demanda au peuple et le peuple décréta l'amnistie pour toute révolte contre les décemvirs. (15) Aussitôt après, la création de deux consuls avec appel au peuple fut décrétée sur la proposition de Marcus Duillius. On prit toutes ces décisions dans les Prés Flaminiens, nommés aujourd'hui Cirque Flaminius.

lat.(1) Un interroi nomma ensuite les consuls Lucius Valérius et Marcus Horatius, lesquels entrèrent aussitôt en fonction. Ce consulat populaire ne lésait en rien les droits des patriciens, et fut cependant en butte à leur haine.

lat.(2) Tout ce qui se faisait pour la liberté du peuple leur semblait une usurpation sur leur puissance.

lat.(3) D'abord, il était un point de droit en contestation pour ainsi dire permanente : il s'agissait de décider si les patriciens étaient soumis aux plébiscites. Les consuls portèrent dans les comices par centuries une loi déclarant que les décisions du peuple assemblé par tribus lieraient tous les citoyens. On donnait ainsi aux tribuns l'arme la plus terrible.

lat.(4) Une autre loi, émanée des consuls, rétablit l'appel au peuple, unique soutien de la liberté. Mais ce n'était point assez ; on mit ce droit hors d'atteinte pour l'avenir, et une disposition nouvelle fit défense (5) de créer aucune magistrature sans appel, déclarant juste et légitime devant les dieux et devant les hommes le meurtre de l'infracteur, et à l'abri de toute recherche celui qui le commettrait.

lat.(6) Le sort des plébéiens était ainsi suffisamment assuré par l'appel au peuple et l'appui du tribunat ; mais les consuls, en faveur des tribuns eux-mêmes, et pour leur rendre une inviolabilité dont le souvenir s'était déjà presque effacé, firent revivre d'antiques cérémonies.

lat.(7) &Аgrave; la religion, qui les rendait sacrés, on joignit une loi portant que tout agresseur des tribuns du peuple, des édiles, des juges, des décemvirs, verrait sa tête dévouée aux dieux infernaux, et ses biens confisqués au profit du temple de Cérès, de Liber et de Libera.

lat.(8) Cette loi, selon les jurisconsultes, n'établissait d'inviolabilité en faveur de personne, mais dévouait seulement l'auteur de toute attaque contre ces magistrats.

lat.(9) Ainsi, l'édile peut être saisi et traîné en prison par ordre d'un magistrat supérieur. Bien que cette mesure soit illégale, puisqu'elle frappe un homme que protège cette loi, cela prouve cependant que l'édile n'est point inviolable ;

lat.(10) les tribuns l'étaient, au contraire, en vertu de l'antique serment du peuple, lors de la création de cette puissance.

lat.(11) On a prétendu quelquefois que cette même loi Horatia place également sous sa sauvegarde les consuls, ainsi que les préteurs créés sous les mêmes auspices qu'eux ; que le juge c'est le consul.

lat.(12) Il est facile de réfuter cette interprétation ; en effet, à cette époque ce n'était pas au consul, mais bien au préteur que l'usage donnait le nom de juge.

lat.Telles furent les lois que portèrent les consuls. (13) Ils ordonnèrent de plus qu'on remît dans le temple de Cérès, à la garde des édiles plébéiens, les sénatus-consultes que!es consuls supprimaient jadis ou altéraient à leur gré.

lat.(14) Ensuite, sur la proposition de Marcus Duillius, tribun du peuple, le peuple décida, "que laisser le peuple sans tribuns, et créer des magistrats sans appel, serait un crime puni des verges et de la hache."

lat.(15) Les patriciens voyaient toutes ces mesures avec plus de peine qu'ils n'y mettaient d'obstacles ; car on n'avait encore sévi contre personne.

lat.(1) La puissance tribunitienne et la liberté du peuple ainsi affermies, les tribuns pensent que le moment est venu d'attaquer impunément chacun de leurs adversaires, et choisissent Verginius pour premier accusateur ; Appius, pour premier accusé.

lat.(2) Verginius avait assigné Appius ; celui-ci se présenta dans le forum, escorté de jeunes patriciens, et fit revivre tout à coup le souvenir de son infâme pouvoir, par sa présence et celle de ses satellites.

lat.(3) Verginius dit alors : "Le discours oratoire ne fut imaginé que pour les causes douteuses. Je ne perdrai donc pas mon temps à porter une accusation en forme contre un homme de la cruauté duquel nos armes seules ont pu faire justice ; et je ne veux pas qu'il ajoute à ses autres crimes l'impudence de se défendre.

lat.(4) Ainsi donc, Appius Claudius, je te fais grâce de tous les forfaits qu'au mépris des dieux et des lois tu as accumulés l'un sur l'autre pendant deux ans. Pour un crime seul, celui d'avoir refusé la liberté provisoire à une personne libre, je te ferai, si tu ne choisis un juge, conduire dans les fers."

lat.(5) Appius ne mettait le moindre espoir ni dans l'appui des tribuns, ni dans le jugement du peuple ; cependant il s'adresse aux tribuns : aucun ne se présente ; le viateur a déjà la main sur lui. "J'en appelle," s'écria-t-il.

lat.(6) Ce mot, garantie suffisante de la liberté provisoire, sorti d'une bouche qui avait prononcé provisoirement l'esclavage, retentit dans le silence.

lat.(7) Chacun se dit tout bas "qu'il est des dieux attentifs aux actions humaines ; que les châtiments de l'orgueil et de la cruauté, pour être tardifs, n'en sont pas moins terribles ;

lat.(8) que le destructeur de l'appel y a recours lui-même, et implore l'assistance du peuple, dont il a foulé aux pieds tous les droits ; qu'il se voit traîné dans les fers et réduit à invoquer la liberté provisoire, celui qui condamna à la servitude une personne libre."

lat.Au milieu de ces murmures de l'assemblée, on entendait la voix de ce même Appius implorer la protection du peuple romain.

lat.(9) Il rappelait ses ancêtres, les services qu'ils rendirent à l'état dans la paix et dans la guerre ; "son fatal dévouement au peuple romain, lorsque pour lui donner l'égalité dans les lois, il abdiqua le consulat en dépit des patriciens ; ses lois, enfin, encore debout, tandis qu'on en jetait l'auteur dans les fers.

lat.(10) Au reste, il verra tout ce qu'il doit attendre de bien ou de mal lorsqu'il aura la faculté de se défendre. Aujourd'hui, citoyen romain, il réclame le droit commun à tout citoyen accusé : celui de se défendre, de se soumettre au jugement du peuple romain.

lat.(11) Il ne darkredoute pas tellement la haine que l'équité et la pitié de ses concitoyens ne lui inspirent aucune confiance. Si l'on veut, sans l'entendre, le conduire en prison, de nouveau il s'adresse aux tribuns du peuple ; qu'ils se gardent d'imiter ceux qu'ils poursuivent de leur haine.

lat.(12) Si les tribuns, par leur silence, avouent qu'ils se sont engagés à supprimer l'appel au peuple par un serment semblable à celui dont ils font un crime aux décemvirs, de nouveau il en appelle au peuple, il invoque les lois relatives à cet appel, celles des consuls, celles des tribuns, publiées cette année même.

lat.(13) Qui donc usera de l'appel, si on en refuse le droit à un homme qui n'est point condamné, qu'on n'a point encore entendu ? Quel plébéien, quel citoyen obscur trouvera dans les lois un appui qui aura manqué à Appius Claudius ?

lat.Son exemple apprendra si les nouvelles lois ont affermi la tyrannie ou la liberté ; si le recours et l'appel au peuple, ces deux barrières élevées contre l'injustice des magistrats, sont une réalité, ou s'ils n'existent que dans de vains caractères."

lat.(1) Verginius réplique : "Que le seul Appius est hors de toute loi, hors de toute société civile et humaine.

lat.(2) On n'a qu'à jeter les yeux sur ce tribunal, repaire de tous les crimes. Là, ce décemvir perpétuel se jouait des biens, des personnes, du sang des citoyens ; tenait sans cesse levées sur eux ses verges et ses haches, et, bravant les dieux et les hommes,

lat.(3) entouré de bourreaux et non de licteurs, passant des rapines et du meurtre à la débauche, il avait osé, sous les yeux du peuple romain, traiter une jeune fille libre comme une prisonnière de guerre, l'arracher des bras de son père, et la livrer à son client, ministre de ses turpitudes.

lat.(4) C'est là que, par un arrêt barbare, par une horrible sentence, il avait armé la main d'un père contre son enfant. C'est là que, pour avoir recueilli le corps palpitant de la jeune fille, il avait condamné son fiancé et son oncle à être jetés en prison ; plus sensible aux obstacles apportés à ses désirs infâmes qu'à la mort de sa victime.

lat.C'est aussi pour lui que fut construite cette prison qu'il prenait plaisir à nommer le domicile du peuple romain.

lat.(5) Qu'Appius renouvelle son appel ; qu'il le réitère cent fois ; autant de fois il le sommera lui-même de choisir un juge qui décide s'il n'a pas, provisoirement, décrété l'esclavage ; s'il s'y refuse, il le tient pour condamné et ordonne sa mise aux fers."

lat.(6) Personne ne paraissait improuver ces mesures ; mais les esprits étaient profondément émus, et ce traitement, infligé à un personnage si élevé, faisait craindre au peuple l'abus de sa propre liberté. Appius fut conduit en prison, et le tribun remit son assignation à un autre jour.

lat.(7) Là-dessus des députés vinrent à Rome de la part des Latins et des Herniques féliciter le sénat et le peuple du retour de la concorde ; et, à cette occasion, ils portent au Capitole, et offrent à Jupiter, très bon et très grand, une couronne d'or d'un poids médiocre, comme les fortunes de ce temps où la religion se parait de piété plutôt que de magnificence.

lat.(8) On apprit de ces députés que les Eques et les Volsques faisaient tous leurs efforts pour se préparer à la guerre.

lat.(9) En conséquence, les consuls eurent ordre de se partager les commandements. La guerre des Sabins échut à Horatius ; à Valérius, celle des Eques et des Volsques.

lat.Ils décrètent l'enrôlement pour l'armée. L'affection du peuple pour eux était telle, que non seulement les jeunes gens, mais aussi une foule de volontaires, dont la plupart avaient achevé le temps de leur service, s'empressèrent de se faire inscrire. Cette incorporation des vétérans rendit l'armée aussi darkredoutable par le choix que par le nombre des soldats.

lat.(10) Avant de quitter Rome, les consuls firent exposer en public, gravées sur l'airain, les lois des décemvirs, connues sous le nom de lois des douze tables. Quelques historiens prétendent que, sur l'ordre des tribuns, les édiles se chargèrent de ce soin.

lat.(1) Gaius Claudius, détestant les crimes des décemvirs, et surtout la tyrannie de son neveu, s'était retiré à Régille, antique berceau de sa famille. Malgré son grand âge, il en revint pour conjurer le péril qui menaçait l'homme dont il avait fui les vices. Vêtu en suppliant, accompagné de sa famille et de ses client, il s'adressait à chacun dans le forum. et priait (2) qu'on épargnât à la famille Claudia cette tache de honte qui la classerait parmi les gens dignes de la prison et des fers.

lat."Cet homme, disait-il, dont la postérité honorerait l'image, le législateur de Rome, le fondateur du droit romain, gisait dans les fers, au milieu des voleurs nocturnes et des brigands.

lat.(3) Si l'on met un instant de côté le ressentiment pour écouler à la réflexion, on aimera mieux accorder à tant de Claudius celui que réclament leurs prières, que de rendre, en haine d'un seul, tant de prières inutiles.

lat.(4) Il n'a lui-même en vue que sa famille et son nom, et n'est nullement réconcilié avec celui qu'il vient secourir dans son malheur. Le courage a reconquis la liberté, la clémence établira l'union des deux ordres sur des bases solides."

lat.(5) Quelques-uns se sentaient émus du dévouement de ce vieillard bien plus que du sort de celui qui en était l'objet. Mais Verginius réclamait leur pitié pour lui et pour sa fille. "Ce n'est point cette famille Claudia, dont le caractère est de tyranniser le peuple, qu'on doit écouter, mais les amis de Virginie et les prières des trois tribuns qui, nommés pour prêter leur appui au peuple, demandent à ce même peuple son appui."

lat.(6) Leurs larmes paraissaient plus justes. Aussi, Appius, perdant tout espoir, n'attendit pas le jour de l'assignation et se donna la mort.

lat.(7) Numitorius, ensuite, s'attache à poursuivre Spurius Oppius, le plus odieux des autres décemvirs ; il se trouvait à Rome à l'époque de l'arrêt inique de son collègue.

lat.(8) Les crimes personnels d'Oppius firent cependant son malheur bien plus que ceux qu'il n'avait pas empêchés.

lat.On produisit un témoin qui comptait vingt-sept campagnes et huit récompenses extraordinaires. Il montre au peuple les dons qu'on lui décerna, déchire sa tunique et découvre son dos lacéré par les verges. Pour toute plainte il dit que si l'accusé peut lui imputer le moindre délit, quoique rentré dans la vie privée, il aura le droit de sévir de nouveau contre lui.

lat.(9) Oppius, à son tour, est jeté dans les fers, et, avant le jour du jugement, il met aussi fin à sa vie. Les tribuns ordonnèrent la confiscation des biens de Claudius et d'Oppius. Les autres décemvirs se condamnèrent à l'exil, et leurs biens furent aussi confisqués.

lat.(10) Marcus Claudius, ce maître prétendu de Virginie, fut cité et condamné. Grâce à Verginius, il échappa à la peine de mort ; et, après le jugement, s'exila à Tibur. (11) Les mânes de Virginie, plus heureuse morte que pendant sa vie, après avoir erré, pour satisfaire leur vengeance, autour de tant de maisons, quand disparut le dernier coupable, trouvèrent enfin le repos.

lat.(1) Une terreur profonde s'était emparée des patriciens, et déjà la vue des tribuns produisait l'effet de celle des décemvirs ; mais Marcus Duillius, tribun du peuple, mettant à ce pouvoir excessif un frein salutaire :

lat.(2) "C'est assez de liberté, s'écria-t-il, c'est assez de représailles ; je ne souffrirai plus, cette année, qu'on assigne personne, qu'on jette personne en prison.

lat.(3) Je n'approuve pas, en effet, qu'on recherche d'anciens délits déjà effacés, quand le châtiment des décemvirs a expié les nouveaux.

lat.Il ne se passera rien qui appelle l'intervention des tribuns ; j'en trouve la garantie dans la sollicitude constante des consuls pour votre liberté."

lat.(4) Cette modération du tribun eut un double effet ; elle dissipa!a frayeur des patriciens et accrut leur haine contre les consuls. Ils leur reprochaient d'être si dévoués au peuple que les patriciens se trouvaient darkredevables de leur salut et de leur liberté à un magistrat plébéien, plutôt qu'à ceux de leur ordre. Leurs ennemis étaient rassasiés de leurs supplices avant que les consuls songeassent à prévenir ces excès.

lat.(5) Nombre d'entre eux accusaient de lâcheté l'approbation que les sénateurs avaient accordée à leurs lois ; et il n'était pas douteux que, dans toutes ces révolutions, ils n'eussent subi l'empire des circonstances.

lat.(1) Les consuls, après avoir réglé les affaires de la ville et assuré le sort du peuple, se rendirent chacun dans son département. Valérius avait en tête les armées des Volsques et des Eques réunies sur l'Algide ; il soutint la guerre par sa prudence.

lat.(2) S'il eût tenté sur le champ la fortune, je ne sais si dans la disposition d'esprit où les revers des décemvirs avaient laissé les Romains et leurs ennemis, la lutte n'eût pas été pour nous des plus fatales.

lat.(3) Son camp était à un mille de l'ennemi ; il y retenait son armée. Les autres, rangés en bataille, occupaient de leurs lignes tout l'espace renfermé entre les deux camps. Ils provoquaient au combat les Romains, dont aucun ne répondait.

lat.(4) Las enfin de leur immobilité et d'attendre inutilement le combat, les Eques et les Volsques, prenant en quelque sorte ce silence pour un aveu de leur victoire, vont piller, les uns chez les Herniques, les autres chez les Latins, et laissent dans le camp assez de monde pour le garder, mais pas assez pour combattre.

lat.(5) Instruit de ces dispositions, le consul leur rend la terreur qu'ils avaient apportée naguère ; il range son armée en bataille, et provoque à son tour l'ennemi.

lat.(6) Ceux-ci sentant qu'ils ne sont pas en forces, évitent le combat. Le courage des Romains s'enflamme aussitôt, et ils regardent comme vaincus des hommes qui tremblent derrière leurs retranchements.

lat.(7) Ils passent tout le jour sous les armes, prêts à combattre, et se retirent avec la nuit ; pleins d'espérances, ils prennent de la nourriture et du repos. En proie à des pensées bien différentes, les ennemis dépêchent à la hâte des courriers de tous côtés pour rappeler les pillards. On ramena les plus rapprochés ; il fut impossible de rejoindre les autres.

lat.(8) Au point du jour, les Romains sortent de leur camp, prêts à attaquer les palissades, si l'on refuse le combat. Le jour était déjà avancé, l'ennemi ne bougeait point ; le consul ordonne l'attaque.

lat.L'armée s'ébranle ; mais les Volsques et les Eques s'indignent que des armées victorieuses cherchent leur salut derrière des retranchements plutôt que dans leur courage et dans leurs armes. Ils demandent donc à leurs chefs et en obtiennent le signal du combat.

lat.(9) Une partie de leurs troupes était déjà sortie des portes ; les autres marchaient à la suite, et descendaient pour prendre leurs postes respectifs ; mais le consul romain n'attend pas que la ligne ennemie soit renforcée de tous ses bataillons, et commence l'attaque.

lat.(10) Il choisit l'instant où tous ne sont pas encore sortis et où ceux qui le sont n'ont point encore formé leurs rangs, et ressemblent à une foule d'hommes errant au hasard et cherchant à se reconnaître. &Аgrave; ce trouble des esprits viennent se joindre les cris et l'impétuosité des Romains qui fondent sur eux.

lat.(11) Les ennemis reculent au premier choc. Ensuite, reprenant courage, et ramenés par les reproches de leurs chefs, qui leur demandent de toutes parts s'ils veulent fuir devant des vaincus, ils rétablissent le combat.

lat.(1) Le consul, de son côté, recommande aux Romains de "se souvenir que c'est la première fois, depuis leur nouvelle liberté, qu'ils combattent pour la liberté de Rome. C'est pour eux-mêmes que sera la victoire, et non pour que les vainqueurs soient la proie des décemvirs.

lat.(2) Ils ne marchent point sous un Appius, mais sous le consul Valérius, issu des libérateurs et lui-même libérateur du peuple romain. Ils ont à prouver que dans les précédentes batailles c'est aux chefs et non aux soldats qu'il a tenu qu'on ne fût victorieux.

lat.(3) Il serait honteux d'avoir montré plus de courage contre leurs concitoyens que contre leurs ennemis, et d'avoir repoussé avec plus de force le despotisme des leurs que le joug de l'étranger.

lat.(4) Virginie avait été la seule jeune fille dont la pudeur eût été en péril durant la paix ; Appius, le seul homme dont la passion eût été à craindre ;

lat.mais, si le sort de la guerre leur est contraire, leurs enfants, à tous, seront exposés à la violence de ces milliers d'ennemis.

lat.(5) Il n'a garde de prévoir des périls que Jupiter, que Mars, père de Rome, ne laisseront point tomber sur une ville fondée sous de pareils auspices."

lat.Il leur rappelle l'Aventin et le mont Sacré. "Qu'ils rapportent entière la puissance romaine dans ces lieux, quelques mois auparavant témoins de la conquête de leur liberté ; (6) il faut montrer que l'esprit des soldats romains est, après la ruine des décemvirs, le même qu'il était avant la création de ces magistrats."

lat.(7) &Аgrave; peine a-t-il prononcé ces mots dans les rangs de l'infanterie, qu'il vole vers les cavaliers. "Allons, dit-il, jeunes gens, que votre courage, autant que la noblesse de votre rang, vous place au-dessus des fantassins.

lat.(8) Au premier choc l'ennemi a reculé devant eux. Chargez-le de toute la vitesse de vos chevaux, et chassez-le du champ de bataille. Il ne soutiendra pas votre impétuosité, et maintenant même il hésite plutôt qu'il ne résiste."

lat.(9) Ils pressent aussitôt leurs chevaux et les lancent sur l'ennemi déjà ébranlé par l'infanterie. Ils rompent ses lignes et courent jusqu'aux derniers rangs ; là, une partie trouve le champ libre et fait demi-tour, coupe à la plupart des fuyards la retraite du camp, et les en éloigne en galopant autour de l'enceinte.

lat.(10) L'infanterie, le consul lui-même et le gros de la mêlée se portent vers le camp, qui bientôt est emporté. On y fit un grand carnage, et un butin plus grand encore.

lat.La nouvelle de ce combat fut portée à la ville, ainsi qu'à l'autre armée, dans le pays des Sabins. (11) &Аgrave; Rome, on l'accueillit avec joie ; au camp, elle excita dans le c?ur des soldats une noble émulation.

lat.(12) Déjà Horatius, en les exerçant par des courses sur les terres ennemies, et par de légères escarmouches, les avait accoutumés à compter sur leurs forces, à oublier leurs défaites sous les décemvirs, et ces petits combats étaient un encouragement à de plus grandes espérances.

lat.(13) Les Sabins, cependant, exaltés par leurs succès de l'année précédente, ne cessaient de les défier, et leur demandaient "à quel résultat pouvaient prétendre de petits corps qui, semblables à des brigands, se montraient et disparaissaient tout à tour ? C'était perdre le temps : pourquoi diviser en une foule d'escarmouches l'objet d'une seule affaire ?

lat.(14) Pourquoi n'en pas venir aux mains, et ne pas s'en remettre une fois encore à la décision de la fortune ?"

lat.(1) Au courage qu'ils ont repris d'eux-mêmes, se joint chez les Romains l'indignation dont les enflamment ces reproches. "Déjà, disaient-ils, l'autre armée allait rentrer triomphante dans la ville, et eux, ils étaient en butte aux insultes et aux outrages de l'ennemi. Quand donc, si ce n'est à cette heure, les croira-t-on capables de se mesurer avec lui ?"

lat.(2) Dès que le consul s'aperçoit qu'on murmure dans le camp, il assemble ses troupes ; "Soldats, leur dit-il, vous savez, je pense, ce qui s'est passé sur l'Algide. L'armée s'y est montrée digne d'un peuple libre. Les sages dispositions de mon collègue, la valeur des soldats leur ont donné la victoire.

lat.(3) Pour moi, je ne prendrai de conseils et de résolutions que ceux que vous me suggérerez vous-mêmes. Nous pouvons prolonger la guerre avec avantage, nous pouvons la terminer promptement.

lat.(4) Si je prends le premier parti, j'accroîtrai chaque jour, par les mêmes moyens qui les ont préparés, vos espérances et votre courage. Si vous vous sentez assez de coeur pour tenter la fortune, eh bien ! qu'un cri semblable à celui que vous poussiez sur le champ de bataille me soit garant de vos intentions et de votre valeur."

lat.(5) Le plus vif enthousiasme accompagne ce cri. Le consul fait des voeux pour que le succès couronne leurs efforts, promet de les satisfaire, et de les conduire le lendemain au combat. Le reste de la journée se passe à préparer les armes.

lat.(6) Le jour suivant, dès que les Sabins voient se former l'armée romaine, ils s'avancent à leur tour, et brûlent d'en venir aux mains. Le combat fut ce qu'il devait être entre deux armées pleines de confiance en elles-mêmes, stimulées encore, l'une, par ses anciens, par ses éternels succès, et l'autre, par une victoire récente.

lat.(7) La prudence vint en aide aux forces des Sabins. Outre qu'ils opposent à leurs adversaires un front de bataille pareil au leur, ils tiennent en réserve deux mille hommes destinés à tomber sur l'aile gauche des Romains au plus fort de l'action.

lat.(8) Cette aile, prise en flanc et enveloppée, allait être écrasée, lorsque les cavaliers de deux légions, au nombre d'environ six cents, sautent de cheval, et se portent au premier rang, au milieu de leurs camarades qui fléchissaient déjà ; outre qu'ils présentent à l'ennemi de nouveaux adversaires, la part qu'ils prennent au péril, la honte, enfin, réveillent le courage des fantassins.

lat.(9) Ils rougissaient de voir la cavalerie remplir les fonctions de son arme et de la leur ; et de ne pas valoir même un cavalier démonté.

lat.(1) Ils retournent au combat qu'ils ont abandonné, et reprennent le poste d'où ils s'étaient retirés. Un moment suffit non seulement à rétablir l'équilibre, mais encore à faire plier à son tour l'aile des Sabins.

lat.(2) Les cavaliers, protégés par ces rangs de l'infanterie, regagnent leurs chevaux, volent à l'autre extrémité, pour lui annoncer leur victoire, et chargent l'ennemi déjà ébranlé par la déroute de son aile principale. Aucun corps ne montra plus de valeur dans cette journée.

lat.(3) Le consul a l'oeil à tout, félicite les braves, et gourmande ceux qu'il voit mollir. Ses reproches élèvent leur courage à l'égal des plus intrépides, et la honte opère sur eux l'effet de la louange sur les autres.

lat.(4) Ils poussent un nouveau cri, unissent partout leurs efforts, et culbutent une armée qui ne résiste plus à la valeur romaine. Les Sabins se dispersent dans la campagne, et laissent leur camp devenir la proie de l'ennemi.

lat.Ce ne fut point cette fois, comme sur l'Algide, les dépouilles de nos alliés que recouvrèrent les Romains, mais bien les leurs perdues dans le ravage de leurs campagnes.

lat.(5) Pour cette double victoire, remportée en deux lieux divers, le mauvais vouloir du sénat ne décréta qu'un seul jour de supplications en l'honneur des consuls.

lat.Le peuple, néanmoins, sans y être appelé, se rendit en foule aux supplications, le jour suivant, et cette démonstration libre et populaire eut en quelque sorte plus d'éclat par l'intérêt qu'on y prit.

lat.(6) Les consuls, comme ils en étaient convenus, entrèrent dans Rome à un jour l'un de l'autre, et convoquèrent le sénat dans le champ de Mars.

lat.Ils y rendaient compte de ce qui s'était passé, lorsque les principaux du sénat se plaignent qu'on les ait à dessein réunis au milieu des soldats, afin d'agir sur eux par la terreur.

lat.(7) Les consuls, pour ôter tout prétexte à ces plaintes, transférèrent l'assemblée dans les prés Flaminiens, où l'on voit aujourd'hui le temple, et où se trouvait déjà alors le domaine d'Apollon.

lat.(8) L'immense majorité des sénateurs vote contre le triomphe ; Lucius Icilius porte cette question devant le peuple. Au milieu d'une foule d'opposants, on remarquait Gaius Claudius, (9) dont les cris reprochaient aux consuls de vouloir triompher du sénat et non de l'ennemi. Ils demandaient cette faveur comme prix de services privés rendus à un tribun, plutôt qu'en récompense de leur courage.

lat.Jamais, jusque là, on n'avait consulté le peuple pour le triomphe. L'appréciation des droits à cet honneur, la décision qui l'accorde, furent toujours le privilège du sénat.

lat.(10) Les rois eux-mêmes n'avaient pas attenté à la majesté de cet ordre suprême. Les tribuns devaient se garder d'étendre à ce point leur puissance, qu'il n'y eût plus à Rome de conseil public. La liberté régnerait enfin dans la ville, et une juste balance dans les lois, lorsque chaque ordre s'en tiendrait à ses droits, et ferait respecter sa dignité."

lat.(11) Cette opinion fut suivie et développée par le reste des plus anciens sénateurs ; néanmoins toutes les tribus adoptèrent la proposition, et, pour la première fois, on décerna le triomphe par l'ordre du peuple, et sans l'autorisation du sénat.

lat.(1) Cette victoire des tribuns et du peuple leur inspira une fâcheuse confiance ; elle amena les tribuns à s'entendre pour leur réélection ,

lat.et, afin de voiler leurs projets ambitieux, (2) pour celle des consuls ils alléguaient que les sénateurs avaient résolu, en outrageant les consuls, de miner les droits du peuple.

lat.(3) "Qu'arriverait-il si, dans un temps où les lois étaient encore mal affermies, des consuls, soutenus de leurs factions, attaquaient les tribuns encore neufs dans leur charge ? On ne verrait pas toujours des consuls comme Valérius et Horatius, préférant la liberté du peuple à leurs propres intérêts.

lat.(4) Un hasard, heureux dans cette circonstance, donna la présidence des comices à Marcus Duillius, homme prudent et qui prévoyait les déchirements inséparables d'une réélection.

lat.(5) Il déclare qu'il ne tiendra nul compte des votes en faveur des tribuns sortants ; et ses collègues insistent pour qu'on laisse toute liberté aux suffrages des tribus ou qu'on cède la présidence à des tribuns qui relèveront de la loi et non de la volonté du sénat.

lat.(6) Au début de cette dispute, Duillius prie les consuls de s'approcher de son siège, et leur demande leurs intentions au sujet des comices consulaires. Ils répondent qu'ils nommeront de nouveaux consuls. Soutenu de cet appui populaire dans une cause qui ne l'était pas, le président se présente avec eux à l'assemblée.

lat.(7) Là, interrogés de nouveau en présence du peuple, pour savoir ce qu'ils feraient si les Romains, en mémoire de leur liberté civile rétablie avec leur appui, en mémoire des dernières guerres et de leurs succès, les nommaient une seconde fois consuls, les consuls firent la même réponse. (8) Duillius, après avoir fait l'éloge de leur persévérance à se montrer jusqu'au bout différents des décemvirs, présida les comices.

lat.On élut cinq tribuns, mais les intrigues des neuf anciens qui briguaient ouvertement cet honneur, ayant empêché les tribus d'en compléter le nombre, Duillius renvoya l'assemblée et ne réunit plus les comices.

lat.(9) On avait, disait-il, satisfait à la loi qui, sans préciser nulle part le nombre des tribuns, spécifiait seulement qu'on pourrait en laisser à élire, et chargeait les élus de compléter entre eux le nombre de leurs collègues. (10) Il citait à l'appui le texte de la loi :

lat."Si je propose la nomination de dix tribuns du peuple, et si vous ne complétez le même jour le nombre de dix, ceux que les tribuns nommés se choisiront pour collègues seront aussi légitimement élus que les autres, élus le premier jour."

lat.(11) Duillius persévéra jusqu'à la fin, il nia que la république pût avoir quinze tribuns, fit fléchir enfin l'ambition de ses collègues, et sortit de charge emportant l'estime du sénat et du peuple.

lat.(1) Les nouveaux tribuns du peuple suivirent, dans le choix de leurs collègues, la volonté du sénat : ils élurent même deux patriciens consulaires Spurius Tarpéius et Aulus Aternius.

lat.(2) On nomma consuls Spurius Herminius et Titus Verginius Caelimontanus. Aussi peu portés à favoriser le sénat que le peuple, ils jouirent de la paix au-dedans comme au-dehors.

lat.(3) Lucius Trébonius, tribun du peuple, en haine des patriciens qu'il accusait de l'avoir trompé comme ses collègues l'avaient trahi, proposa

lat.(4) "que celui qui présenterait au peuple la nomination de ses tribuns, ne pourrait discontinuer de prendre les votes qu'après la nomination de dix de ces magistrats." Tout son tribunat se passa en poursuites contre les patriciens, ce qui lui mérita le nom d'Asper.

lat.(5) Marcus Géganius Macérinus et Gaius Julius, furent ensuite nommés consuls. Des dissensions s'étant élevées entre les tribuns et la jeune noblesse, ils les dissipèrent sans offenser le tribunat et sans porter atteinte à la dignité du sénat.

lat.(6) Un décret d'enrôlement pour la guerre contre les Volsques et les Eques, tenu comme en suspens, empêcha toute sédition populaire. Les consuls affirmaient d'ailleurs que la tranquillité intérieure était le gage de la paix au-dehors ; tandis que les discordes civiles excitent le courage de l'étranger.

lat.(7) La sollicitude pour la paix amena ainsi le calme domestique.

lat.Mais l'un des deux ordres se prévalait toujours de la modération de l'autre. Le peuple était en repos ; la jeunesse patricienne commença contre lui les insultes.

lat.(8) Les tribuns intervinrent en faveur des plus faibles. Ce fut d'abord avec peu de succès ; et bientôt on cessa même de respecter leur personne, surtout durant les derniers mois, alors que les grands étaient de connivence dans ces insultes, et que toute autorité, comme il arrive toujours, perdait son ressort à mesure que la fin de l'année approchait.

lat.(9) Déjà le peuple commençait à désespérer du tribunat, à moins qu'on n'y fit entrer des hommes semblables à Icilius. Depuis deux ans ses tribuns n'en avaient que le nom.

lat.(10) Les plus vieux sénateurs, qui trouvaient leur jeunesse trop bouillante, aimaient mieux cependant, s'il fallait subir un excès, qu'il vînt de leur côté que du côté de leurs adversaires ;

lat.(11) tant il est difficile de mettre quelque mesure dans la défense de la liberté. On feint d'appeler l'égalité et chacun veut s'élever au détriment d'autrui. Pour se mettre en garde coutre les autres on se rend soi-même darkredoutable. Nous éprouvons une injustice, et comme s'il était indispensable d'être agresseur ou victime, nous devenons injustes nous-mêmes.

lat.(1) Ensuite, Titus Quinctius Capitolinus, consul pour la quatrième fois, eut pour collègue Agrippa Furius. Ils ne trouvèrent ni sédition à l'intérieur, ni guerre étrangère ; mais l'une et l'autre étaient imminentes.

lat.(2) Il n'était plus possible de contenir l'animosité des citoyens ; les tribuns et le peuple étaient ameutés contre les patriciens, et les assignations données à quelques membres de la noblesse amenaient chaque jour devant les assemblées de nouveaux débats.

lat.(3) Au premier bruit de ces désordres et comme à un signal donné, les Eques et les Volsques prennent les armes. Leurs chefs, avides de butin, leur avaient persuadé que les levées, ordonnées deux ans auparavant, n'avaient pu avoir lieu par le refus du peuple de reconnaître aucune autorité.

lat.(3) "Aussi, n'avait-on point envoyé d'armée contre eux. La licence avait fait perdre l'habitude des combats. Rome n'est plus pour les Romains une commune patrie :

lat.tout ce qu'ils ont montré jusque-là de ressentiment et de haine contre les étrangers, ils le tournent contre eux-mêmes. Jamais occasion plus favorable d'accabler ces loups qu'aveugle une rage intestine."

lat.(5) Ils réunissent leurs armées, et ravagent d'abord les campagnes du Latium. Ils ne rencontrent aucune résistance ; les auteurs de la guerre triomphent ; l'ennemi étend ses ravages jusque sous les murs de Rome, du côté de la porte Esquiline et montre aux habitants de la ville, comme une insulte, la désolation de leurs campagnes.

lat.(6) Dès qu'ils se furent retirés à Corbion, après avoir chassé impunément leur proie devant eux, le consul Quinctius convoqua l'assemblée du peuple.

lat.(1) C'est là qu'il prononça le discours suivant : "Quoique ma conscience ne me fasse aucun reproche, Romains, ce n'est cependant qu'avec une extrême honte que je me présente devant votre assemblée.

lat.Vous le savez, la tradition en conservera le souvenir pour nos descendants, les Eques et les Volsques, à peine les égaux des Herniques, sous le quatrième consulat de Titus Quinctius, se sont impunément présentés en armes sous les murs de Rome.

lat.(2) Si j'avais su que cette infamie fût réservée à cette année (quoique depuis longtemps l'état des affaires ne permette de rien prévoir d'heureux), l'exil ou la mort, à défaut d'autre moyen, m'eussent évité le déshonneur.

lat.(3) Quoi ! si des hommes de coeur eussent manié ces armes que nous avons vues devant nos portes, Rome était prise sous mon consulat ! J'avais assez d'honneurs, assez et trop de jours ; il m'eût fallu mourir à mon troisième consulat."

lat."(4) &Аgrave; qui s'adresse le mépris de ces lâches ennemis ? &Аgrave; nous, consuls, ou bien à vous, Romains ? Si la faute en est à nous, enlevez l'autorité à ces mains indignes, et, si ce n'est assez, infligez-nous un châtiment.

lat.(5) Si c'est votre faute, ah ! que les dieux et les hommes se gardent de vous en punir ; il suffit que vous vous en repentiez.

lat.Non, l'ennemi n'a pas méprisé des lâches, il n'a pas eu confiance en son courage. Si souvent mis en déroule et en fuite, dépouillé de son camp et de ses terres, envoyé sous le joug, il sait se connaître et nous connaître.

lat.(6) La discorde qui règne entre les divers ordres, l'acharnement des patriciens et des plébéiens les uns contre les autres : voilà le poison qui nous tue. Cette soif immodérée, chez nous, de puissance ; chez vous, de liberté ; votre dégoût pour les magistrats patriciens, le nôtre pour les plébéiens, ont enflé leur courage.

lat."(7) Au nom des dieux, que voulez-vous ? Vous avez désiré des tribuns du peuple ; nous avons consenti à vous les donner par amour pour la concorde. Vous avez voulu des décemvirs ; nous avons souffert leur création.

lat.Vous vous êtes dégoûtés des décemvirs ; nous les avons forcés à résigner leurs charges.

lat.(8) Votre ressentiment les poursuivit dans la vie privée ; nous avons supporté la mort et l'exil des plus illustres, des plus honorables personnages.

lat.(9) Vous avez voulu de nouveau créer des tribuns du peuple ; vous les avez créés : des consuls de votre ordre, bien que cela nous parût une injure pour les patriciens, nous avons vu donner au peuple une magistrature patricienne.

lat.Vous avez l'appui du tribunat, l'appel au peuple, des plébiscites obligatoires pour les patriciens ; sous prétexte d'égalité dans les lois, vous opprimez nos droits ; nous l'avons souffert, nous le souffrirons.

lat.(10) Quel sera donc le terme de nos dissensions ? Quand n'aurons-nous qu'une seule ville ? quand sera-t-elle notre commune patrie ? Nous, vaincus, nous supportons mieux le repos que vous, nos vainqueurs."

lat."(11) Vous suffit-il de vous être rendus darkredoutables pour nous ? C'est en haine de nous qu'on occupe l'Aventin ; c'est en haine de nous qu'on occupe le mont Sacré.

lat.Les Esquilies sont presque tombées au pouvoir de l'ennemi, le Volsque en franchissait la chaussée, et personne ne l'en a repoussé. Contre nous vous êtes des hommes, contre nous vous avez des armes."

lat.(1) "Courage ! et quand vous aurez ici assiégé le sénat, quand vous aurez semé la haine dans le forum, quand vous aurez rempli les prisons des premiers citoyens, (2) profitez de cette ardeur si bouillante, et sortez par la porte Esquiline. Si vous n'osez encore le faire, voyez du moins du haut de vos murs vos champs dévastés par le fer et la flamme, voyez emmener le butin, et fumer épars les toits incendiés.

lat.(3) Mais c'est l'état seul qui souffre. On brûle nos campagnes, on assiège notre ville, l'honneur de la guerre reste aux ennemis.

lat.Et vous donc ! en quel état sont vos intérêts privés ? Bientôt chacun apprendra quelles pertes il a faites dans la campagne. Que pourrez-vous obtenir ici en dédommagement ?

lat.(4) Les tribuns vous ramèneront-ils, vous rendront-ils ce que vous avez perdu ? Des cris, des paroles tant qu'il vous plaira d'en ouir ; des accusations contre les premiers de la cité, des lois les unes sur les autres, des assemblées enfin. Mais jamais aucun de vous n'a retiré de ces assemblées le moindre avantage pour ses affaires, pour sa fortune

lat.(5) Qui de vous en a rapporté autre chose à sa femme ou à ses enfants, que des haines, des rancunes, des inimitiés publiques ou privées, contre lesquelles votre courage et votre innocence ne sauraient vous garantir, et qui nécessitent des secours étrangers ?

lat."(6) Certes, lorsque vous faisiez la guerre guidés par nous, consuls, et non par des tribuns ; dans le camp et non dans le forum ; lorsque vos cris étaient la terreur de l'ennemi dans les batailles, et non celle des sénateurs de Rome dans l'assemblée ; chargés de butin, maîtres du camp de l'ennemi, gorgés de richesses et de gloire, de celle de l'état et de la vôtre, vous reveniez triomphants chez vous dans vos pénates ;

lat.maintenant vous en laissez sortir l'ennemi chargé de vos dépouilles.

lat.(7) Restez attachés à cette tribune, passez votre vie au forum ! la nécessité de combattre vous poursuit à mesure que vous la fuyez. Il vous semblait doux de marcher contre les Eques et les Volsques ? la guerre est à vos portes. Si vous ne l'en chassez, vous l'aurez bientôt dans vos murs, elle montera sur la citadelle, au Capitole ; elle vous poursuivra dans vos demeures.

lat.(8) Il y a deux ans que le sénat ordonna l'enrôlement, et décida que l'armée partirait pour l'Algide. Nous demeurons tranquillement chez nous, disputant à la manière des femmes, jouissant de la tranquillité présente, sans prévoir que de ce repos naîtrait une foule de guerres."

lat."(9) Je sais qu'on pourrait dire des choses plus agréables : mais il faut sacrifier l'agrément à la vérité, et si mon caractère ne m'en faisait une loi, la nécessité m'y réduirait.

lat.En vérité, Romains, je voudrais vous plaire, mais j'aime encore mieux vous sauver, quelles que doivent être vos dispositions à mon égard.

lat.(10) La nature veut que celui qui parle à la multitude pour son propre intérêt, soit plus goûté que celui dont l'esprit n'envisage que le bien général, à moins que vous ne pensiez que ces complaisants publics, ces courtisans du peuple qui ne veulent vous voir ni sous les armes ni en repos, vous excitent, vous poussent dans votre propre intérêt.

lat.(11) De vos agitations, ils recueillent de l'honneur ou du profit. Comme la bonne harmonie des deux ordres réduirait ces hommes au néant, ils préfèrent un mauvais rôle à la nullité, et, pour être quelque chose,

lat.ils se font chefs d'émeutes et de séditions. (12) Si vous pouviez enfin vous dégoûter de ces abus, et reprendre les moeurs de vos pères et vos anciennes habitudes, en dépouillant les nouvelles, je ne me refuse à aucun supplice, (13) si dans peu de jours je n'ai battu et mis en fuite ces dévastateurs de nos campagnes, si je ne les ai chassés de leur camp, et fait passer de nos portes et de nos remparts, dans leurs villes, la terreur dont vous êtes frappés."

lat.(1) Rarement le peuple accueillit la harangue d'un tribun populaire avec plus de faveur que ce discours du plus austère des consuls.

lat.(2) La jeunesse même, qui au milieu de ces alarmes était dans l'habitude d'user du refus de servir comme de l'arme la plus darkredoutable aux patriciens, ne respirait que guerre et combats.

lat.La retraite des gens de la campagne, dépouillés et blessés, et dont les récits étaient plus terribles encore que leur aspect, remplit la ville d'indignation.

lat.(3) Le sénat rassemblé, tous les yeux se tournèrent sur Quinctius, comme vers l'unique vengeur de la dignité romaine.

lat.Les premiers des sénateurs assuraient "Que sa harangue était à la hauteur de la majesté consulaire, digne de tous ses précédents consulats, digne d'une vie toute remplie des honneurs dont il avait souvent joui, et qu'il avait plus souvent mérités.

lat.(4) Les autres consuls trahissaient la dignité du sénat pour caresser le peuple, ou, par leur raideur à maintenir les droits des patriciens, aigrissaient la multitude pour la dompter." Le discours de Quinctius, conservateur de la majesté du sénat, de la bonne harmonie entre les deux ordres, était surtout celui des circonstances.

lat.(5) Ils le prient, ainsi que son collègue, de veiller sur la république. Ils prient les tribuns d'unir leurs efforts à ceux des consuls, pour rejeter la guerre loin de la ville et de ses murs, et de maintenir dans une conjoncture si critique l'obéissance du peuple aux ordres du sénat.

lat.C'est l'appel de leur commune patrie, implorant leur secours pour ses campagnes ravagées, pour Rome en quelque sorte assiégée."

lat.(6) D'un accord unanime on ordonne et on opère l'enrôlement.

lat.Les consuls avaient déclaré dans l'assemblée du peuple "Qu'on n'avait pas le temps d'examiner les causes d'exemption. Tous les jeunes gens avaient à se rendre le lendemain, au point du jour, dans le Champ de Mars.

lat.(7) La guerre terminée on examinerait les raisons de ceux qui n'auraient point donné leurs noms. On regarderait comme déserteur celui dont les motifs ne seraient pas reconnus valables." Le jour suivant, toute la jeunesse se présenta.

lat.(8) Chaque cohorte élut ses centurions, et eut deux sénateurs à sa tête.

lat.Toutes ces mesures furent prises, dit-on, avec tant de célérité, que les enseignes tirées ce jour-là même du trésor, par les questeurs, et portées au Champ de Mars, en furent levées à la quatrième heure du jour. Cette armée nouvelle, accompagnée de quelques cohortes de vétérans volontaires, ne s'arrêta qu'à la dixième pierre milliaire.

lat.(9) Le jour suivant les vit en présence de l'ennemi, et ils établirent leur camp auprès du sien, dans les environs de Corbion.

lat.(10) Le troisième jour, le courroux, chez les Romains, chez l'ennemi le souvenir de ses nombreuses révoltes, le remords et le désespoir ne permirent point de retarder un moment de plus le combat.

lat.(1) Dans l'armée romaine, les deux consuls jouissaient d'une égale autorité ; mais, adoptant le parti le plus sage pour le succès d'une entreprise si importante, Agrippa avait remis le commandement suprême aux mains de son collègue. Celui-ci reconnaissait cette abnégation par la déférence avec laquelle il traitait Agrippa ;

lat.il prenait son avis, lui faisait part de sa gloire, et cherchait à élever jusqu'à lui un homme qui n'était pas son égal.

lat.(2) Dans la bataille, Quinctius commandait l'aile droite, Agrippa la gauche. Spurius Postumius Albus reçut, en qualité de lieutenant, le commandement du centre ; Publius Sulpicius, avec le même titre, celui de la cavalerie.

lat.(3) L'infanterie de l'aile droite donna avec ardeur, et fut bien reçue par les Volsques. (4) Publius Sulpicins se fit jour avec sa cavalerie à travers le centre de l'ennemi.

lat.Il lui était facile de rejoindre les siens par le même chemin, avant que l'ennemi n'eût reformé ses rangs désorganisés ; mais il aima mieux le prendre à dos.

lat.Un moment lui eût suffi, au moyen d'une charge sur les derrières, pour dissiper un ennemi alarmé de cette double attaque ; mais la cavalerie des Volsques et des Eques l'arrêta quelque temps, en lui opposant la même manoeuvre.

lat.(5) Alors Sulpicius s'écrie : "Qu'il n'y a plus à hésiter. Les Romains sont entourés et coupés, s'ils ne font tous leurs efforts pour se tirer avec avantage de ce combat de cavalerie. Il ne suffit pas de mettre en fuite le cavalier, s'il conserve ses moyens d'attaque ;

lat.il faut exterminer le cheval et le combattant, afin qu'aucun ne revienne à la charge, et ne puisse recommencer le combat. On ne résistera pas à des hommes devant lesquels ont plié les rangs serrés de l'infanterie.

lat.(7) Les soldats ne furent pas sourds à ces paroles. D'une seule charge, ils mettent en déroute toute la cavalerie, en démontent la plus grande partie, et percent de leurs traits cavaliers et chevaux. De ce moment, ils n'eurent plus à soutenir de combat de cavalerie.

lat.(8) Ils attaquent ensuite les lignes de l'infanterie, et font savoir leurs succès aux consuls, lorsque déjà les rangs ennemis commençaient à plier. Cette nouvelle darkredouble le courage des Romains victorieux, et abat celui des Eques qui reculent.

lat.(9) La victoire commença par le centre où le passage de la cavalerie avait rompu les rangs.

lat.(10) L'aile gauche fut ensuite mise en déroute par Quinctius ; on eut plus de peine à l'aile droite.

lat.Là, Agrippa, animé par la jeunesse et par la force, voyant que sur les autres points le succès se fait moins attendre que de son côté, saisit les enseignes des mains des porte-étendards, les porte en avant et en jette même quelques-unes au milieu des rangs les plus serrés de l'ennemi.

lat.(11) Le soldat darkredoute la honte de les perdre, et se précipite pour les reconquérir. La victoire est enfin égale partout.

lat.Quinctius fit alors prévenir son collègue "qu'il est vainqueur et menace le camp de l'ennemi ; mais qu'il ne veut point l'attaquer avant de savoir si on a terminé le combat à l'aile gauche.

lat.(12) Si l'ennemi est en déroute, que son collègue vienne se réunir à lui, afin que toute l'armée prenne une part égale au butin."

lat.(12) Les deux consuls victorieux se saluent avec des félicitations réciproques, devant le camp ennemi.

lat.Le petit nombre de ses défenseurs fut mis en fuite en un instant, et les retranchements envahis sans résistance. Les consuls ramènent à Rome leur armée chargée d'un immense butin, et rapportant en outre les objets qu'on avait perdus dans le pillage de la campagne.

lat.(14) Je ne vois nulle part que les consuls aient demandé le triomphe, ni que le sénat le leur ait décerné ; on ne dit point la cause qui leur fit mépriser cet honneur ou désespérer de l'obtenir.

lat.(15) Pour moi, s'il est permis de conjecturer sur des faits si loin de nous, voici mon opinion : les consuls Valerius et Horatius avaient eu la gloire de vaincre les Volsques et les Eques, et de terminer la guerre des Sabins ; le sénat, cependant, leur avait refusé le triomphe. Ceux-ci eurent quelque honte de le demander pour des succès moindres de moitié. Ils craignirent, s'ils l'obtenaient, qu'on ne regardât cet honneur plutôt comme une faveur personnelle que comme une récompense de leurs services.

lat.(1) Cette victoire si glorieuse, remportée sur l'ennemi, fut ternie dans Rome par un jugement du peuple romain au sujet des limites de ses alliés.

lat.(2) Les habitants d'Aricie et d'Ardée étaient en discussion pour quelques terres, sources pour eux de guerres nombreuses. Fatigués de pertes fréquentes et mutuelles, ils prennent les Romains pour arbitres.

lat.(3) Ils viennent plaider leur cause devant le peuple assemblé par les magistrats, et poursuivent les débats avec ardeur.

lat.On avait entendu les témoins, on allait appeler les tribus et recueillir les voix, lorsque se lève Publius Scaptius, plébéien d'un âge fort avancé : "Consuls, dit-il, s'il m'est permis de parler dans l'intérêt de l'état, il est une erreur que je ne laisserai pas commettre au peuple dans cette affaire."

lat.(4) Les consuls ayant refusé de l'entendre à cause de son peu d'importance, il s'écrie qu'on trahit les intérêts publics ; et comme on cherchait à l'éloigner, il s'adresse aux tribuns.

lat.(5) Ceux-ci, comme toujours, instruments de la multitude, au lieu d'en être les maîtres, cèdent au désir de la foule qui veut entendre Scaptius, et accordent à celui-ci la faculté de dire ce qu'il veut.

lat.(6) Il déclare "qu'il est dans sa quatre-vingt-troisième année, et qu'il a fait la guerre sur le terrain en litige ; ce n'était point dans sa première jeunesse ; il faisait alors sa vingtième campagne : c'était durant la guerre de Corioles.

lat.Il a conservé le souvenir d'un événement effacé par le temps, mais gravé dans sa mémoire. (7) Or, le territoire en question faisait partie de celui de Corioles. &Аgrave; la prise de cette ville, il était tombé au domaine du peuple romain.

lat.Il est surpris que les Ardéates et les Ariciniens, qui jamais n'élevèrent leurs prétentions sur ce territoire tant que subsista Corioles, espèrent le ravir au peuple romain, légitime propriétaire, en le prenant pour arbitre.

lat.(8) Il ne lui reste que peu de temps à vivre ; il ne peut cependant s'empêcher, malgré son grand âge, d'élever la voix, unique moyen qui lui reste, de revendiquer pour la république, un terrain qu'il a concouru de ses bras à lui acquérir.

lat.Il conseille fortement au peuple de ne pas prononcer contre lui-même par une délicatesse mal entendue."

lat.(1) Les consuls, voyant que Scaptius était écouté non seulement en silence, mais encore avec faveur, prennent à témoin les dieux et les hommes que c'est une action indigne, et s'adjoignent les principaux patriciens.

lat.(2) Ils se présentent ainsi à chaque tribu ; les prient de ne pas donner le plus détestable exemple du plus odieux des crimes, celui de juges qui font leur profit de l'objet en litige. Surtout dans cette occasion où, si jamais il était permis à un juge de se payer lui-même de sa peine, les avantages qu'ils recueilleraient de cette possession n'égaleraient pas le tort que leur ferait cette injustice, en leur aliénant l'affection de leurs alliés.

lat.(3) La perte de l'estime et de la confiance est plus grande qu'on ne peut l'apprécier. Voilà le jugement que les délégués rapporteront chez eux ; voilà ce qu'ils publieront, ce qu'apprendront leurs ennemis ! Quelle douleur pour les uns, quelle joie pour les autres !

lat.(4) Pensent-ils que ce soit à Scaptius, le vieillard à la harangue, que leurs voisins attribueront ce jugement ? Scaptius y trouvera sans doute quelque célébrité ; mais le peuple romain n'y gagnera que le nom de prévaricateur et d'escroc judiciaire.

lat.(5) Quel juge, dans une affaire privée, s'était jamais adjugé l'objet de la dispute ? Scaptius lui-même, déjà mort à toute pudeur, ne le ferait point."

lat.(6) Voilà ce que les consuls, ce que les patriciens ne cessaient de répéter. Mais la cupidité et Scaptius, qui l'avait mise en jeu, eurent plus de poids que ces paroles.

lat.Les tribus appelées à voter, adjugèrent ces terres au domaine public du peuple romain.

lat.(7) Le résultat eût été le même, les sans doute, si l'on se fût présenté devant d'autres juges ; mais la bonté de la cause ne saurait laver ici l'iniquité du jugement. Les Aricins et les Ardéates ne le virent pas avec plus d'indignation et d'amertume que les patriciens de Rome.

lat.Le reste de l'année se passa dans le repos, sans troubles intérieurs, et sans guerres étrangères.

Livio - Ab Urbe Condita. Liber V

fr.1. Pace alibi parta Romani Veiique in armis erant tanta ira odioque ut victis finem adesse appareret. Comitia utriusque populi longe diversa ratione facta sunt.

fr.Romani auxere tribunorum militum consulari potestate numerum; octo, quot nunquam antea, creati, M'. Aemilius Mamercus iterum L. Valerius Potitus tertium Ap. Claudius Crassus M. Quinctilius Varus L. Iulius Iulus M. Postumius M. Furius Camillus M. Postumius Albinus.

fr.Veientes contra taedio annuae ambitionis quae interdum discordiarum causa erat, regem creavere.

fr.Offendit ea res populorum Etruriae animos, non maiore odio regni quam ipsius regis.

fr.Gravis iam is antea genti fuerat opibus superbiaque, quia sollemnia ludorum quos intermitti nefas est violenter diremisset, cum ob iram repulsae, quod suffragio duodecim populorum alius sacerdos ei praelatus esset, artifices, quorum magna pars ipsius servi erant, ex medio ludicro repente abduxit.

fr.Gens itaque ante omnes alias eo magis dedita religionibus quod excelleret arte colendi eas, auxilium Veientibus negandum donec sub rege essent decrevit; cuius decreti suppressa fama est Veiis propter metum regis qui a quo tale quid dictum referretur, pro seditionis eum principe, non vani sermonis auctore habebat.

fr.Romanis etsi quietae res ex Etruria nuntiabantur, tamen quia omnibus conciliis eam rem agitari adferebatur, ita muniebant ut ancipitia munimenta essent:

fr.alia in urbem et contra oppidanorum eruptiones versa, aliis frons in Etruriam spectans, auxiliis si qua forte inde venirent obstruebatur.

fr.2. Cum spes maior imperatoribus Romanis in obsidione quam in oppugnatione esset, hibernacula etiam, res nova militi Romano, aedificari coepta, consiliumque erat hiemando continuare bellum.

fr.Quod postquam tribunis plebis, iam diu nullam novandi res causam invenientibus, Romam est allatum, in contionem prosiliunt, sollicitant plebis animos, hoc illud esse dictitantes quod aera militibus sint constituta; nec se fefellisse id donum inimicorum veneno inlitum fore.

fr.Venisse libertatem plebis; remotam in perpetuum et ablegatam ab urbe et ab re publica iuventutem iam ne hiemi quidem aut tempori anni cedere ac domos ac res invisere suas. Quam putarent continuatae militiae causam esse?

fr.Nullam profecto aliam inventuros quam ne quid per frequentiam iuvenum eorum in quibus vires omnes plebis essent agi de commodis eorum posset.

fr.Vexari praeterea et subigi multo acrius quam Veientes; quippe illos hiemem sub tectis suis agere, egregiis muris situque naturali urbem tutantes, militem Romanum in opere ac labore, nivibus pruinisque obrutum, sub pellibus durare, ne hiemis quidem spatio quae omnium bellorum terra marique sit quies arma deponentem.

fr.Hoc neque reges neque ante tribuniciam potestatem creatam superbos illos consules neque triste dictatoris imperium neque importunos decemviros iniunxisse servitutis, ut perennem militiam facerent [quod tribuni militum in plebe Romana regnum exercerent].

fr.Quidnam illi consules dictatoresve facturi essent, qui proconsularem imaginem tam saevam ac trucem fecerint? Sed id accidere haud immerito. Non fuisse ne in octo quidem tribunis militum locum ulli plebeio.

fr.Antea trina loca cum contentione summa patricios explere solitos: nunc iam octoiuges ad imperia obtinenda ire, et ne in turba quidem haerere plebeium quemquam qui, si nihil aliud, admoneat collegas, liberos et cives eorum, non servos militare, quos hieme saltem in domos ac tecta reduci oporteat et aliquo tempore anni parentes liberosque ac coniuges invisere et usurpare libertatem et creare magistratus.

fr.Haec taliaque vociferantes adversarium haud imparem nacti sunt Ap. Claudium, relictum a collegis ad tribunicias seditiones comprimendas, virum imbutum iam ab iuventa certaminibus plebeiis, quem auctorem aliquot annis ante fuisse memoratum est per collegarum intercessionem tribuniciae potestatis dissolvendae.

fr.3. Is tum iam non promptus ingenio tantum, sed usu etiam exercitatus, talem orationem habuit:

fr."si unquam dubitatum est, Quirites, utrum tribuni plebis vestra an sua causa seditionum semper auctores fuerint, id ego hoc anno desisse dubitari certum habeo;

fr.et cum laetor tandem longi erroris vobis finem factum esse, tum, quod secundis potissimum vestris rebus hic error est sublatus, et vobis et propter vos rei publicae gratulor.

fr.An est quisquam qui dubitet nullis iniuriis vestris, si quae forte aliquando fuerunt, unquam aeque quam munere patrum in plebem, cum aera militantibus constituta sunt, tribunos plebis offensos ac concitatos esse?

fr.Quid illos aliud aut tum timuisse creditis aut hodie turbare velle nisi concordiam ordinum, quam dissolvendae maxime tribuniciae potestatis rentur esse?

fr.Sic hercule, tamquam artifices improbi, opus quaerunt qui [et] semper aegri aliquid esse in re publica volunt, ut sit ad cuius curationem a vobis adhibeantur.

fr.Utrum enim defenditis an impugnatis plebem? Utrum militantium adversarii estis an causam agitis? Nisi forte hoc dicitis: "quidquid patres faciunt displicet, sive illud pro plebe sive contra plebem est,"

fr.et quemadmodum servis suis vetant domini quicquam rei cum alienis hominibus esse pariterque in iis beneficio ac maleficio abstineri aequum censent, sic vos interdicitis patribus commercio plebis, ne nos comitate ac munificentia nostra provocemus plebem, nec plebs nobis dicto audiens atque oboediens sit.

fr.Quanto tandem, si quicquam in vobis, non dico civilis, sed humani esset, favere vos magis et quantum in vobis esset indulgere potius comitati patrum atque obsequio plebis oportuit?

fr.Quae si perpetua concordia sit, quis non spondere ausit maximum hoc imperium inter finitimos brevi futurum esse?

fr.4. Atqui ego, quam hoc consilium collegarum meorum, quo abducere infecta re a Veiis exercitum noluerunt, non utile solum sed etiam necessarium fuerit, postea disseram:

fr.nunc de ipsa condicione dicere militantium libet; quam orationem non apud vos solum sed etiam in castris si habeatur, ipso exercitu disceptante, aequam arbitror videri posse. In qua si mihi ipsi nihil quod dicerem in mentem venire posset, adversariorum certe orationibus contentus essem.

fr.Negabant nuper danda esse aera militibus, quia nunquam data essent. Quonam modo igitur nunc indignari possunt, quibus aliquid novi adiectum commodi sit, eis laborem etiam novum pro portione iniungi?

fr.Nusquam nec opera sine emolumento nec emolumentum ferme sine impensa opera est. Labor voluptasque, dissimillima natura, societate quadam inter se naturali sunt iuncta.

fr.Moleste antea ferebat miles se suo sumptu operam rei publicae praebere; gaudebat idem partem anni se agrum suum colere, quaerere unde domi militiaeque se ac suos tueri posset:

fr.gaudet nunc fructui sibi rem publicam esse, et laetus stipendium accipit; aequo igitur animo patiatur se [ab domo] ab re familiari, cui gravis impensa non est, paulo diutius abesse.

fr.An si ad calculos eum res publica vocet, non merito dicat: "annua aera habes, annuam operam ede: an tu aequum censes militia semestri solidum te stipendium accipere?"

fr.Invitus in hac parte orationis, Quirites, moror; sic enim agere debent qui mercennario milite utuntur; nos tamquam cum civibus agere volumus, agique tamquam cum patria nobiscum aequum censemus.

fr.Aut non suscipi bellum oportuit, aut geri pro dignitate populi Romani et perfici quam primum oportet.

fr.Perficietur autem si urgemus obsessos, si non ante abscedimus quam spei nostrae finem captis Veiis imposuerimus. Si hercules nulla alia causa, ipsa indignitas perseverantiam imponere debuit.

fr.Decem quondam annos urbs oppugnata est ob unam mulierem ab universa Graecia, quam procul ab domo? Quot terras, quot maria distans?

fr.Nos intra vicesimum lapidem, in conspectu prope urbis nostrae, annuam oppugnationem perferre piget. Scilicet quia levis causa belli est nec satis quicquam iusti doloris est quod nos ad perseverandum stimulet.

fr.Septiens rebellarunt; in pace nunquam fida fuerunt; agros nostros miliens depopulati sunt; Fidenates deficere a nobis coegerunt; colonos nostros ibi interfecerunt;

fr.auctores fuere contra ius caedis impiae legatorum nostrorum; Etruriam omnem adversus nos concitare voluerunt, hodieque id moliuntur; res repetentes legatos nostros haud procul afuit quin violarent.

fr.5. Cum his molliter et per dilationes bellum geri oportet? Si nos tam iustum odium nihil movet, ne illa quidem, oro vos, movent?

fr.Operibus ingentibus saepta urbs est quibus intra muros coercetur hostis; agrum non coluit, et culta evastata sunt bello;

fr.si reducimus exercitum, quis est qui dubitet illos non a cupiditate solum ulciscendi sed etiam necessitate imposita ex alieno praedandi cum sua amiserint agrum nostrum invasuros? Non differimus igitur bellum isto consilio, sed intra fines nostros accipimus.

fr.Quid? Illud, quod proprie ad milites pertinet, quibus boni tribuni plebis tum stipendium extorquere voluerunt, nunc consultum repente volunt, quale est?

fr.Vallum fossamque, ingentis utrumque operis, per tantum spatii duxerunt; castella primo pauca, postea exercitu aucto creberrima fecerunt; munitiones non in urbem modo sed in Etruriam etiam spectantes si qua auxilia veniant, opposuere;

fr.quid turres, quid vineas testudinesque et alium oppugnandarum urbium apparatum loquar? Cum tantum laboris exhaustum sit et ad finem iam operis tandem perventum, relinquendane haec censetis, ut ad aestatem rursus novus de integro his instituendis exsudetur labor?

fr.Quanto est minus opera tueri facta et instare ac perseverare defungique cura? Brevis enim profecto res est, si uno tenore peragitur nec ipsi per intermissiones has intervallaque lentiorem spem nostram facimus. Loquor de operae et de temporis iactura; quid?

fr.Periculi, quod differendo bello adimus, num oblivisci nos haec tam crebra Etruriae concilia de mittendis Veios auxiliis patiuntur?

fr.Ut nunc res se habet, irati sunt, oderunt, negant missuros; quantum in illis est, capere Veios licet. Quis est qui spondeat eundem, si differtur bellum, animum postea fore,

fr.cum si laxamentum dederis, maior frequentiorque legatio itura sit, cum id quod nunc offendit Etruscos, rex creatus Veiis, mutari spatio interposito possit vel consensu civitatis ut eo reconcilient Etruriae animos, vel ipsius voluntate regis qui obstare regnum suum saluti civium nolit?

fr.Videte, quot res, quam inutiles sequantur illam viam consilii, iactura operum tanto labore factorum, vastatio imminens finium nostrorum, Etruscum bellum pro Veiente concitatum.

fr.Haec sunt, tribuni, consilia vestra, non hercule dissimilia ac si quis aegro qui curari se fortiter passus extemplo convalescere possit, cibi gratia praesentis aut potionis longinquum et forsitan insanabilem morbum efficiat.

fr.6. Si, mediusfidius, ad hoc bellum nihil pertineret, ad disciplinam certe militiae plurimum intererat, insuescere militem nostrum non solum parata victoria frui,

fr.sed si etiam res lentior sit, pati taedium et quamvis serae spei exitum exspectare et si non sit aestate perfectum bellum, hiemem opperiri nec sicut aestivas aves statim autumno tecta ac recessum circumspicere.

fr.Obsecro vos, venandi studium ac voluptas homines per nives ac pruinas in montes silvasque rapit: belli necessitatibus eam patientiam non adhibebimus quam vel lusus ac voluptas elicere solet?

fr.Adeone effeminata corpora militum nostrorum esse putamus, adeo molles animos, ut hiemem unam durare in castris, abesse ab domo non possint? Ut, tamquam navale bellum tempestatibus captandis et observando tempore anni gerant, non aestus, non frigora pati possint?

fr.Erubescant profecto, si quis eis haec obiciat, contendantque et animis et corporibus suis virilem patientiam inesse, et se iuxta hieme atque aestate bella gerere posse, nec se patrocinium mollitiae inertiaeque mandasse tribunis, et meminisse hanc ipsam potestatem non in umbra nec in tectis maiores suos creasse.

fr.Haec virtute militum vestrorum, haec Romano nomine sunt digna, non Veios tantum nec hoc bellum intueri quod instat, sed famam et ad alia bella et ad ceteros populos in posterum quaerere.

fr.An mediocre discrimen opinionis secuturum ex hac re putatis, utrum tandem finitimi populum Romanum eum esse putent cuius si qua urbs primum illum brevissimi temporis sustinuerit impetum, nihil deinde timeat,

fr.an hic sit terror nominis nostri ut exercitum Romanum non taedium longinquae oppugnationis, non vis hiemis ab urbe circumsessa semel amovere possit, nec finem ullum alium belli quam victoriam noverit, nec impetu potius bella quam perseverantia gerat?

fr.Quae in omni quidem genere militiae, maxime tamen in obsidendis urbibus necessaria est, quarum plerasque munitionibus ac naturali situ inexpugnabiles fame sitique tempus ipsum vincit atque expugnat, - sicut Veios expugnabit, nisi auxilio hostibus tribuni plebis fuerint, et Romae invenerint praesidia Veientes quae nequiquam in Etruria quaerunt.

fr.An est quicquam quod Veientibus optatum aeque contingere possit quam ut seditionibus primum urbs Romana, deinde velut ex contagione castra impleantur?

fr.At hercule apud hostes tanta modestia est ut non obsidionis taedio, non denique regni, quicquam apud eos novatum sit, non negata auxilia ab Etruscis inritaverint animos;

fr.morietur enim extemplo quicumque erit seditionis auctor, nec cuiquam dicere ea licebit quae apud vos impune dicuntur.

fr.Fustuarium meretur, qui signa relinquit aut praesidio decedit: auctores signa relinquendi et deserendi castra non uni aut alteri militi sed universis exercitibus palam in contione audiuntur;

fr.adeo, quidquid tribunus plebi loquitur, etsi prodendae patriae dissolvendae rei publicae est, adsuestis, Quirites, audire et dulcedine potestatis eius capti quaelibet sub ea scelera latere sinitis.

fr.Reliquum est ut quae hic vociferantur, eadem in castris et apud milites agant et exercitus corrumpant ducibusque parere non patiantur,

fr.quoniam ea demum Romae libertas est, non senatum, non magistratus, non leges, non mores maiorum, non instituta patrum, non disciplinam vereri militiae."

fr.7. Par iam etiam in contionibus erat Appius tribunis plebis, cum subito, unde minime quis crederet, accepta calamitas apud Veios et superiorem Appium in causa et concordiam ordinum maiorem ardoremque ad obsidendos pertinacius Veios fecit.

fr.Nam cum agger promotus ad urbem vineaeque tantum non iam iniunctae moenibus essent, dum opera interdiu fiunt intentius quam nocte custodiuntur, patefacta repente porta ingens multitudo facibus maxime armata ignes coniecit,

fr.horaeque momento simul aggerem ac vineas, tam longi temporis opus, incendium hausit; multique ibi mortales nequiquam opem ferentes ferro ignique absumpti sunt.

fr.Quod ubi Romam est nuntiatum, maestitiam omnibus, senatui curam metumque iniecit, ne tum vero sustineri nec in urbe seditio nec in castris posset et tribuni plebis velut ab se victae rei publicae insultarent,

fr.cum repente quibus census equester erat, equi publici non erant adsignati, concilio prius inter sese habito, senatum adeunt factaque dicendi potestate, equis se suis stipendia facturos promittunt.

fr.Quibus cum amplissimis verbis gratiae ab senatu actae essent famaque ea forum atque urbem peruasisset, subito ad curiam concursus fit plebis;

fr.pedestris ordinis aiunt nunc esse operam rei publicae extra ordinem polliceri, seu Veios seu quo alio ducere velint; si Veios ducti sint, negant se inde prius quam capta urbe hostium redituros esse.

fr.Tum vero iam superfundenti se laetitiae vix temperatum est; non enim, sicut equites, dato magistratibus negotio laudari iussi,

fr.neque aut in curiam vocati quibus responsum daretur, aut limine curiae continebatur senatus; sed pro se quisque ex superiore loco ad multitudinem in comitio stantem voce manibusque significare publicam laetitiam,

fr.beatam urbem Romanam et invictam et aeternam illa concordia dicere, laudare equites, laudare plebem, diem ipsum laudibus ferre, victam esse fateri comitatem benignitatemque senatus.

fr.Certatim patribus plebique manare gaudio lacrimae, donec revocatis in curiam patribus senatus consultum factum est ut tribuni militares contione advocata peditibus equitibusque gratias agerent, memorem pietatis eorum erga patriam dicerent senatum fore; placere autem omnibus his voluntariam extra ordinem professis militiam aera procedere; et equiti certus numerus aeris est adsignatus.

fr.Tum primum equis suis merere equites coeperunt. Voluntarius ductus exercitus Veios non amissa modo restituit opera, sed nova etiam instituit. Ab urbe commeatus intentiore quam antea subvehi cura, ne quid tam bene merito exercitui ad usum deesset.

fr.8. Insequens annus tribunos militum consulari potestate habuit C. Servilium Ahalam tertium Q. Servilium L. Verginium Q. Sulpicium A. Manlium iterum M'. Sergium iterum.

fr.His tribunis, dum cura omnium in Veiens bellum intenta est, neglectum Anxuri praesidium vacationibus militum et Volscos mercatores volgo receptando, proditis repente portarum custodibus oppressum est.

fr.Minus militum periit, quia praeter aegros lixarum in modum omnes per agros vicinasque urbes negotiabantur.

fr.Nec Veiis melius gesta res, quod tum caput omnium curarum publicarum erat; nam et duces Romani plus inter se irarum quam adversus hostes animi habuerunt, et auctum est bellum adventu repentino Capenatium atque Faliscorum.

fr.Hi duo Etruriae populi, quia proximi regione erant, devictis Veiis bello quoque Romano se proximos fore credentes,

fr.Falisci propria etiam causa infesti quod Fidenati bello se iam antea immiscuerant, per legatos ultro citroque missos iure iurando inter se obligati, cum exercitibus necopinato ad Veios accessere.

fr.Forte ea regione qua M'. Sergius tribunus militum praeerat castra adorti sunt ingentemque terrorem intulere, quia Etruriam omnem excitam sedibus magna mole adesse Romani crediderant. Eadem opinio Veientes in urbe concitavit.

fr.Ita ancipiti proelio castra Romana oppugnabantur; concursantesque cum huc atque illuc signa transferrent, nec Veientem satis cohibere intra munitiones nec suis munimentis arcere vim ac tueri se ab exteriore poterant hoste.

fr.Una spes erat, si ex maioribus castris subveniretur, ut diversae legiones aliae adversus Capenatem ac Faliscum, aliae contra eruptionem oppidanorum pugnarent;

fr.sed castris praeerat Verginius, privatim Sergio invisus infestusque.

fr.Is cum pleraque castella oppugnata, superatas munitiones, utrimque invehi hostem nuntiaretur, in armis milites tenuit, si opus foret auxilio collegam dictitans ad se missurum.

fr.Huius adrogantiam pertinacia alterius aequabat, qui, ne quam opem ab inimico videretur petisse, vinci ab hoste quam vincere per civem maluit.

fr.Diu in medio caesi milites; postremo desertis munitionibus, perpauci in maiora castra, pars maxima atque ipse Sergius Romam pertenderunt.

fr.Ubi cum omnem culpam in collegam inclinaret, acciri Verginium ex castris, interea praeesse legatos placuit.

fr.Acta deinde in senatu res est certatumque inter collegas maledictis. Pauci rei publicae, [plerique] huic atque illi ut quosque studium privatim aut gratia occupaverat adsunt.

fr.9. Primores patrum sive culpa sive infelicitate imperatorum tam ignominiosa clades accepta esset censuere non exspectandum iustum tempus comitiorum, sed extemplo novos tribunos militum creandos esse, qui kalendis Octobribus magistratum occiperent.

fr.In quam sententiam cum pedibus iretur, ceteri tribuni militum nihil contradicere;

fr.at enimvero Sergius Verginiusque, propter quos paenitere magistratuum eius anni senatum apparebat, primo deprecari ignominiam, deinde intercedere senatus consulto, negare se ante idus Decembres, sollemnem ineundis magistratibus diem, honore abituros esse.

fr.Inter haec tribuni plebis, cum in concordia hominum secundisque rebus civitatis inviti silentium tenuissent, feroces repente minari tribunis militum, nisi in auctoritate senatus essent, se in vincla eos duci iussuros esse.

fr.Tum C. Servilius Ahala tribunus militum: "quod ad vos attinet, tribuni plebis, minasque vestras, ne ego libenter experirer quam non plus in iis iuris quam in vobis animi esset;

fr.sed nefas est tendere adversus auctoritatem senatus.

fr.Proinde et vos desinite inter nostra certamina locum iniuriae quaerere, et collegae aut facient quod censet senatus, aut si pertinacius tendent, dictatorem extemplo dicam qui eos abire magistratu cogat."

fr.Cum omnium adsensu comprobata oratio esset, gauderentque patres sine tribuniciae potestatis terriculis inventam esse aliam vim maiorem ad coercendos magistratus, victi consensu omnium comitia tribunorum militum habuere qui kalendis Octobribus magistratum occiperent, seque ante eam diem magistratu abdicavere.

fr.10. L. Valerio Potito quartum M. Furio Camillo iterum M'. Aemilio Mamerco tertium Cn. Cornelio Cosso iterum K. Fabio Ambusto L. Iulio Iulo tribunis militum consulari potestate multa domi militiaeque gesta;

fr.nam et bellum multiplex fuit eodem tempore, ad Veios et ad Capenam et ad Falerios et in Volscis ut Anxur ab hostibus reciperaretur, et Romae simul dilectu simul tributo conferendo laboratum est, et de tribunis plebi cooptandis contentio fuit, et haud parvum motum duo iudicia eorum qui paulo ante consulari potestate fuerant excivere.

fr.Omnium primum tribunis militum fuit, dilectum haberi; nec iuniores modo conscripti sed seniores etiam coacti nomina dare ut urbis custodiam agerent.

fr.Quantum autem augebatur militum numerus, tanto maiore pecunia in stipendium opus erat, eaque tributo conferebatur, invitis conferentibus qui domi remanebant, quia tuentibus urbem opera quoque militari laborandum serviendumque rei publicae erat.

fr.Haec per se gravia indigniora ut viderentur tribuni plebis seditiosis contionibus faciebant, ideo aera militibus constituta esse arguendo ut plebis partem militia partem tributo conficerent.

fr.Unum bellum annum iam tertium trahi et consulto male geri ut diutius gerant. In quattuor deinde bella uno dilectu exercitus scriptos, et pueros quoque ac senes extractos.

fr.Iam non aestatis nec hiemis discrimen esse, ne ulla quies unquam miserae plebi sit;

fr.quae nunc etiam vectigalis ad ultimum facta sit, ut cum confecta labore volneribus postremo aetate corpora rettulerint incultaque omnia diutino dominorum desiderio domi invenerint, tributum ex adfecta re familiari pendant aeraque militaria, velut fenore accepta, multiplicia rei publicae reddant.

fr.Inter dilectum tributumque et occupatos animos maiorum rerum curis, comitiis tribunorum plebis numerus expleri nequiit.

fr.Pugnatum inde in loca vacua ut patricii cooptarentur. Postquam obtineri non poterat, tamen labefactandae legis [tribuniciae] causa effectum est ut cooptarentur tribuni plebis C. Lacerius et M. Acutius, haud dubie patriciorum opibus

fr.11. Fors ita tulit ut eo anno tribunus plebis Cn. Trebonius esset, qui nomini ac familiae debitum praestare videretur Treboniae legis patrocinium.

fr.Is quod petissent patres quondam primo incepto repulsi, tandem tribunos militum expugnasse vociferans, legem Treboniam sublatam et cooptatos tribunos plebis non suffragiis populi sed imperio patriciorum;

fr.eo revolvi rem ut aut patricii aut patriciorum adseculae habendi tribuni plebis sint;

fr.eripi sacratas leges, extorqueri tribuniciam potestatem;

fr.id fraude patriciorum, scelere ac proditione collegarum factum arguere.

fr.Cum arderent invidia non patres modo sed etiam tribuni plebis, cooptati pariter et qui cooptaverant, tum ex collegio tres, P. Curatius M. Metilius M. Minucius, trepidi rerum suarum, in Sergium Verginiumque, prioris anni tribunos militares, incurrunt; in eos ab se iram plebis invidiamque die dicta avertunt.

fr.Quibus dilectus, quibus tributum, quibus diutina militia longinquitasque belli sit gravis, qui clade accepta ad Veios doleant, qui amissis liberis, fratribus, propinquis, adfinibus lugubres domos habeant, his publici privatique doloris exsequendi ius potestatemque ex duobus noxiis capitibus datam ab se memorant.

fr.Omnium namque malorum in Sergio Verginioque causas esse; nec id accusatorem magis arguere quam fateri reos, qui noxii ambo alter in alterum causam conferant, fugam Sergi Verginius, Sergius proditionem increpans Vergini.

fr.Quorum adeo incredibilem amentiam fuisse ut multo veri similius sit compecto eam rem et communi fraude patriciorum actam.

fr.Ab his et prius datum locum Veientibus ad incendenda opera belli trahendi causa, et nunc proditum exercitum, tradita Faliscis Romana castra.

fr.Omnia fieri ut consenescat ad Veios iuventus, nec de agris nec de aliis commodis plebis ferre ad populum tribuni frequentiaque urbana celebrare actiones et resistere conspirationi patriciorum possint.

fr.Praeiudicium iam de reis et ab senatu et ab populo Romano et ab ipsorum collegio factum esse;

fr.nam et senatus consulto eos ab re publica remotos esse, et recusantes abdicare se magistratu dictatoris metu ab collegis coercitos esse, et populum Romanum tribunos creasse qui non idibus Decembribus, die sollemni, sed extemplo kalendis Octobribus magistratum occiperent, quia stare diutius res publica his manentibus in magistratu non posset;

fr.et tamen eos, tot iudiciis confossos praedamnatosque, venire ad populi iudicium et existimare defunctos se esse satisque poenarum dedisse quod duobus mensibus citius privati facti sint, neque intellegere nocendi sibi diutius tum potestatem ereptam esse, non poenam inrogatam; quippe et collegis abrogatum imperium qui certe nihil deliquissent.

fr.Illos repeterent animos Quirites, quos recenti clade accepta habuissent, cum fuga trepidum, plenum volnerum ac pavoris incidentem portis exercitum viderint, non fortunam aut quemquam deorum sed hos duces accusantem.

fr.Pro certo se habere neminem in contione stare qui illo die non caput domum fortunasque L. Vergini ac M'. Sergi sit exsecratus detestatusque.

fr.Minime convenire quibus iratos quisque deos precatus sit, in iis sua potestate, cum liceat et oporteat, non uti. Nunquam deos ipsos admovere nocentibus manus; satis esse, si occasione ulciscendi laesos arment.

fr.12. His orationibus incitata plebs denis milibus aeris gravis reos condemnat, nequiquam Sergio Martem communem belli fortunamque accusante, Verginio deprecante ne infelicior domi quam militiae esset.

fr.In hos versa ira populi cooptationis tribunorum fraudisque contra legem Treboniam factae memoriam obscuram fecit.

fr.Victores tribuni ut praesentem mercedem iudicii plebes haberet legem agrariam promulgant, tributumque conferri prohibent, cum tot exercitibus stipendio opus esset resque militia ita prospere gererentur ut nullo bello veniretur ad exitum spei. Namque Veiis castra quae amissa erant reciperata castellis praesidiisque firmantur; praeerant tribuni militum M'. Aemilius et K. Fabius.

fr.A M. Furio in Faliscis, a Cn. Cornelio in Capenate agro hostes nulli extra moenia inventi; praedae actae incendiisque villarum ac frugum vastati fines; oppida oppugnata nec obsessa sunt.

fr.At in Volscis depopulato agro Anxur nequiquam oppugnatum, loco alto situm et postquam vis inrita erat vallo fossaque obsideri coeptum; Valerio Potito Volsci provincia evenerat.

fr.Hoc statu militarium rerum, seditio intestina maiore mole coorta quam bella tractabantur;

fr.et cum tributum conferri per tribunos non posset nec stipendium imperatoribus mitteretur aeraque militaria flagitaret miles, haud procul erat quin castra quoque urbanae seditionis contagione turbarentur.

fr.Inter has iras plebis in patres cum tribuni plebi nunc illud tempus esse dicerent stabiliendae libertatis et ab Sergiis Verginiisque ad plebeios viros fortes ac strenuos transferendi summi honoris, non tamen ultra processum est quam ut unus ex plebe, usurpandi iuris causa, P. Licinius Calvus tribunus militum consulari potestate crearetur:

fr.ceteri patricii creati, P. Manilius L. Titinius P. Maelius L. Furius Medullinus L. Publilius Volscus.

fr.Ipsa plebes mirabatur se tantam rem obtinuisse, non is modo qui creatus erat, vir nullis ante honoribus usus, vetus tantum senator et aetate iam gravis;

fr.nec satis constat cur primus ac potissimus ad novum delibandum honorem sit habitus. Alii Cn. Corneli fratris, qui tribunus militum priore anno fuerat triplexque stipendium equitibus dederat, gratia extractum ad tantum honorem credunt, alii orationem ipsum tempestivam de concordia ordinum patribus plebique gratam habuisse.

fr.Hac victoria comitiorum exsultantes tribuni plebis quod maxime rem publicam impediebat de tributo remiserunt. Conlatum oboedienter missumque ad exercitum est.

fr.13. Anxur in Volscis brevi receptum est, neglectis die festo custodiis urbis. Insignis annus hieme gelida ac nivosa fuit, adeo ut viae clausae, Tiberis innavigabilis fuerit. Annona ex ante convecta copia nihil mutavit.

fr.Et quia P. Licinius ut ceperat haud tumultuose magistratum maiore gaudio plebis quam indignatione patrum, ita etiam gessit, dulcedo invasit proximis comitiis tribunorum militum plebeios creandi.

fr.Unus M. Veturius ex patriciis candidatis locum tenuit: plebeios alios tribunos militum consulari potestate omnes fere centuriae dixere, M. Pomponium Cn. Duillium Voleronem Publilium Cn. Genucium L. Atilium.

fr.Tristem hiemem sive ex intemperie caeli, raptim mutatione in contrarium facta, sive alia qua de causa gravis pestilensque omnibus animalibus aestas excepit; cuius insanabili perniciei quando nec causa nec finis inveniebatur, libri Sibyllini ex senatus consulto aditi sunt.

fr.Duumviri sacris faciundis, lectisternio tunc primum in urbe Romana facto, per dies octo Apollinem Latonamque et Dianam, Herculem, Mercurium atque Neptunum tribus quam amplissime tum apparari poterat stratis lectis placavere.

fr.Privatim quoque id sacrum celebratum est. Tota urbe patentibus ianuis promiscuoque usu rerum omnium in propatulo posito, notos ignotosque passim advenas in hospitium ductos ferunt, et cum inimicis quoque benigne ac comiter sermones habitos; iurgiis ac litibus temperatum; vinctis quoque dempta in eos dies vincula; religioni deinde fuisse quibus eam opem di tulissent vinciri.

fr.Interim ad Veios terror multiplex fuit tribus in unum bellis conlatis.

fr.Namque eodem quo antea modo circa munimenta cum repente Capenates Faliscique subsidio venissent, adversus tres exercitus ancipiti proelio pugnatum est.

fr.Ante omnia adiuvit memoria damnationis Sergi ac Vergini.

fr.Itaque [e] maioribus castris, unde antea cessatum fuerat, brevi spatio circumductae copiae Capenates in vallum Romanum versos ab tergo adgrediuntur;

fr.inde pugna coepta et Faliscis intulit terrorem, trepidantesque eruptio ex castris opportune facta avertit.

fr.Repulsos deinde insecuti victores ingentem ediderunt caedem; nec ita multo post iam [palantes veluti] forte oblati populatores Capenatis agri reliquias pugnae absumpsere.

fr.Et Veientium refugientes in urbem multi ante portas caesi, dum prae metu, ne simul Romanus inrumperet, obiectis foribus extremos suorum exclusere.

fr.14. Haec eo anno acta; et iam comitia tribunorum militum aderant, quorum prope maior patribus quam belli cura erat, quippe non communicatum modo cum plebe sed prope amissum cernentibus summum imperium.

fr.Itaque clarissimis viris ex composito praeparatis ad petendum quos praetereundi verecundiam crederent fore, nihilo minus ipsi perinde ac si omnes candidati essent cuncta experientes non homines modo sed deos etiam exciebant, in religionem vertentes comitia biennio habita:

fr.priore anno intolerandam hiemem prodigiisque divinis similem coortam, proximo non prodigia sed iam eventus:

fr.pestilentiam agris urbique inlatam haud dubia ira deum, quos pestis eius arcendae causa placandos esse in libris fatalibus inventum sit; comitiis auspicato quae fierent indignum dis visum honores volgari discriminaque gentium confundi.

fr.Praeterquam maiestate petentium, religione etiam attoniti homines patricios omnes, partem magnam honoratissimum quemque, tribunos militum consulari potestate creavere, L. Valerium Potitum quintum M. Valerium Maximum M. Furium Camillum iterum L. Furium Medullinum tertium Q. Servilium Fidenatem iterum Q. Sulpicium Camerinum iterum.

fr.His tribunis ad Veios nihil admodum memorabile actum est; tota vis in populationibus fuit.

fr.Duo summi imperatores, Potitus a Faleriis, Camillus a Capena praedas ingentes egere, nulla incolumi relicta re cui ferro aut igni noceri posset.

fr.15. Prodigia interim multa nuntiari, quorum pleraque et quia singuli auctores erant parum credita spretaque, et quia, hostibus Etruscis, per quos ea procurarent haruspices non erant:

fr.in unum omnium curae versae sunt quod lacus in Albano nemore, sine ullis caelestibus aquis causave qua alia quae rem miraculo eximeret, in altitudinem insolitam crevit.

fr.Quidnam eo di portenderent prodigio missi sciscitatum oratores ad Delphicum oraculum.

fr.Sed propior interpres fatis oblatus senior quidam Veiens, qui inter cavillantes in stationibus ac custodiis milites Romanos Etruscosque vaticinantis in modum cecinit priusquam ex lacu Albano aqua emissa foret nunquam potiturum Veiis Romanum.

fr.Quod primo velut temere iactum sperni, agitari deinde sermonibus coeptum est donec unus ex statione Romana percontatus proximum oppidanorum, iam per longinquitatem belli commercio sermonum facto, quisnam is esset qui per ambages de lacu Albano iaceret,

fr.postquam audivit haruspicem esse, vir haud intacti religione animi, causatus de privati portenti procuratione si operae illi esset consulere velle, ad conloquium vatem elicuit.

fr.Cumque progressi ambo a suis longius essent inermes sine ullo metu, praevalens iuvenis Romanus senem infirmum in conspectu omnium raptum nequiquam tumultuantibus Etruscis ad suos transtulit.

fr.Qui cum perductus ad imperatorem, inde Romam ad senatum missus esset, sciscitantibus quidnam id esset quod de lacu Albano docuisset, respondit profecto iratos deos Veienti populo illo fuisse die quo sibi eam mentem obiecissent ut excidium patriae fatale proderet.

fr.Itaque quae tum cecinerit divino spiritu instinctus, ea se nec ut indicta sint revocare posse, et tacendo forsitan quae di immortales volgari velint haud minus quam celanda effando nefas contrahi.

fr.Sic igitur libris fatalibus, sic disciplina Etrusca traditum esse, [ut] quando aqua Albana abundasset, tum si eam Romanus rite emisisset victoriam de Veientibus dari; antequam id fiat deos moenia Veientium deserturos non esse.

fr.Exsequebatur inde quae sollemnis derivatio esset; sed auctorem levem nec satis fidum super tanta re patres rati decrevere legatos sortesque oraculi Pythici exspectandas.

fr.16. Priusquam a Delphis oratores redirent Albanive prodigii piacula invenirentur, novi tribuni militum consulari potestate, L. Iulius Iulus L. Furius Medullinus quartum L. Sergius Fidenas A. Postumius Regillensis P. Cornelius Maluginensis A. Manlius magistratum inierunt.

fr.Eo anno Tarquinienses novi hostes exorti.

fr.Qui quia multis simul bellis, Volscorum ad Anxur, ubi praesidium obsidebatur, Aequorum ad Labicos, qui Romanam ibi coloniam oppugnabant, ad hoc Veientique et Falisco et Capenati bello occupatos videbant Romanos, nec intra muros quietiora negotia esse certaminibus patrum ac plebis, inter haec locum iniuriae rati esse, praedatum in agrum Romanum cohortes expeditas mittunt:

fr.aut enim passuros inultam eam iniuriam Romanos ne novo bello se onerarent, aut exiguo eoque parum valido exercitu persecuturos.

fr.Romanis indignitas maior quam cura populationis Tarquiniensium fuit; eo nec magno conatu suscepta nec in longum dilata res est.

fr.A. Postumius et L. Iulius, non iusto dilectu - etenim ab tribunis plebis impediebantur - sed prope voluntariorum quos adhortando incitaverant coacta manu, per agrum Caeretem obliquis tramitibus egressi, redeuntes a populationibus gravesque praeda Tarquinienses oppressere.

fr.Multos mortales obtruncant, omnes exuunt impedimentis, et receptis agrorum suorum spoliis Romam revertuntur.

fr.Biduum ad recognoscendas res datum dominis; tertio incognita - erant autem ea pleraque hostium ipsorum - sub hasta veniere quodque inde redactum militibus est divisum.

fr.Cetera bella maximeque Veiens incerti exitus erant. Iamque Romani desperata ope humana fata et deos spectabant, cum legati ab Delphis venerunt, sortem oraculi adferentes congruentem responso captivi vatis:

fr."Romane, aquam Albanam cave lacu contineri, cave in mare manare suo flumine sinas; emissam per agros rigabis dissipatamque rivis exstingues;

fr.tum tu insiste audax hostium muris, memor quam per tot annos obsides urbem ex ea tibi his quae nunc panduntur fatis victoriam datam.

fr.Bello perfecto donum amplum victor ad mea templa portato, sacraque patria, quorum omissa cura est, instaurata ut adsolet facito."

fr.17. Ingens inde haberi captivus vates coeptus, eumque adhibere tribuni militum Cornelius Postumiusque ad prodigii Albani procurationem ac deos rite placandos coepere;

fr.inventumque tandem est ubi neglectas caerimonias intermissumve sollemne di arguerent: nihil profecto aliud esse quam magistratus vitio creatos Latinas sacrumque in Albano monte non rite concepisse;

fr.unam expiationem eorum esse ut tribuni militum abdicarent se magistratu, auspicia de integro repeterentur et interregnum iniretur.

fr.Ea ita facta sunt ex senatus consulto. Interreges tres deinceps fuere, L. Valerius, Q. Servilius Fidenas, M. Furius Camillus.

fr.Nunquam desitum interim turbari, comitia interpellantibus tribunis plebis donec convenisset prius ut maior pars tribunorum militum ex plebe crearetur.

fr.Quae dum aguntur, concilia Etruriae ad fanum Voltumnae habita, postulantibusque Capenatibus ac Faliscis ut Veios communi animo consilioque omnes Etruriae populi ex obsidione eriperent, responsum est antea se id Veientibus negasse quia unde consilium non petissent super tanta re auxilium petere non deberent; nunc iam pro se fortunam suam illis negare.

fr.Maxima iam in parte Etruriae gentem invisitatam, novos accolas [Gallos] esse, cum quibus nec pax satis fida nec bellum pro certo sit.

fr.Sanguini tamen nominique et praesentibus periculis consanguineorum id dari ut si qui iuventutis suae voluntate ad id bellum eant non impediant.

fr.Eum magnum advenisse hostium numerum fama Romae erat, eoque mitescere discordiae intestinae metu communi, ut fit, coeptae.

fr.18. Haud invitis patribus P. Licinium Calvum praerogativa tribunum militum non petentem creant, moderationis expertae in priore magistratu virum, ceterum iam tum exactae aetatis;

fr.omnesque deinceps ex collegio eiusdem anni refici apparebat, L. Titinium P. Maenium Cn. Genucium L. Atilium. Qui priusquam renuntiarentur iure vocatis tribubus, permissu interregis P. Licinius Calvus ita verba fecit:

fr."omen concordiae, Quirites, rei maxime in hoc tempus utili, memoria nostri magistratus vos his comitiis petere in insequentem annum video.

fr.Sed collegas eosdem reficitis, etiam usu meliores factos: me iam non eundem sed umbram nomenque P. Licini relictum videtis. Vires corporis adfectae, sensus oculorum atque aurium hebetes, memoria labat, vigor animi obtunsus.

fr.En vobis" inquit, "iuvenem", filium tenens, "effigiem atque imaginem eius quem vos antea tribunum militum ex plebe primum fecistis.

fr.Hunc ego institutum disciplina mea vicarium pro me rei publicae do dicoque, vosque quaeso, Quirites, delatum mihi ultro honorem huic petenti meisque pro eo adiectis precibus mandetis."

fr.datum id petenti patri filiusque eius P. Licinius tribunus militum consulari potestate cum iis quos supra scripsimus declaratus.

fr.Titinius Genuciusque tribuni militum profecti adversus Faliscos Capenatesque, dum bellum maiore animo gerunt quam consilio, praecipitavere se in insidias.

fr.Genucius morte honesta temeritatem luens ante signa inter primores cecidit; Titinius in editum tumulum ex multa trepidatione militibus collectis aciem restituit; nec se tamen aequo loco hosti commisit.

fr.Plus ignominiae erat quam cladis acceptum, quae prope in cladem ingentem vertit; tantum inde terroris non Romae modo, quo multiplex fama pervenerat, sed in castris quoque fuit ad Veios.

fr.Aegre ibi miles retentus a fuga est cum pervasisset castra rumor ducibus exercituque caeso victorem Capenatem ac Faliscum Etruriaeque omnem iuventutem haud procul inde abesse.

fr.His tumultuosiora Romae, iam castra ad Veios oppugnari, iam partem hostium tendere ad urbem agmine infesto, crediderant; concursumque in muros est et matronarum, quas ex domo conciverat publicus pavor, obsecrationes in templis factae, precibusque ab dis petitum ut exitium ab urbis tectis templisque ac moenibus Romanis arcerent Veiosque eum averterent terrorem, si sacra renovata rite, si procurata prodigia essent.

fr.19. Iam ludi Latinaeque instaurata erant, iam ex lacu Albano aqua emissa in agros, Veiosque fata adpetebant.

fr.Igitur fatalis dux ad excidium illius urbis servandaeque patriae, M. Furius Camillus, dictator dictus magistrum equitum P. Cornelium Scipionem dixit.

fr.Omnia repente mutaverat imperator mutatus; alia spes, alius animus hominum, fortuna quoque alia urbis videri.

fr.Omnium primum in eos qui a Veiis in illo pavore fugerant more militari animadvertit, effecitque ne hostis maxime timendus militi esset. Deinde indicto dilectu in diem certam, ipse interim Veios ad confirmandos militum animos intercurrit; inde Romam ad scribendum novum exercitum redit, nullo detractante militiam.

fr.Peregrina etiam iuventus, Latini Hernicique, operam suam pollicentes ad id bellum venere; quibus cum gratias in senatu egisset dictator, satis iam omnibus ad id bellum paratis, ludos magnos ex senatus consulto vovit Veiis captis se facturum aedemque Matutae Matris refectam dedicaturum, iam ante ab rege Ser. Tullio dedicatam.

fr.Profectus cum exercitu ab urbe exspectatione hominum maiore quam spe, in agro primum Nepesino cum Faliscis et Capenatibus signa confert.

fr.Omnia ibi summa ratione consilioque acta fortuna etiam, ut fit, secuta est. Non proelio tantum fudit hostes, sed castris quoque exuit ingentique praeda est potitus; cuius pars maxima ad quaestorem redacta est, haud ita multum militi datum.

fr.Inde ad Veios exercitus ductus, densioraque castella facta, et a procursationibus quae multae temere inter murum ac vallum fiebant, edicto ne quis iniussu pugnaret, ad opus milites traducti.

fr.Operum fuit omnium longe maximum ac laboriosissimum cuniculus in arcem hostium agi coeptus.

fr.Quod ne intermitteretur opus neu sub terra continuus labor eosdem conficeret, in partes sex munitorum numerum divisit; senae horae in orbem operi attributae sunt; nocte ac die nunquam ante omissum quam in arcem viam facerent.

fr.20. Dictator cum iam in manibus videret victoriam esse, urbem opulentissimam capi, tantumque praedae fore quantum non omnibus in unum conlatis ante bellis fuisset, ne quam inde aut militum iram ex malignitate praedae partitae aut invidiam apud patres ex prodiga largitione caperet, litteras ad senatum misit, deum immortalium benignitate suis consiliis patientia militum Veios iam fore in potestate populi Romani; quid de praeda faciendum censerent?

fr.Duae senatum distinebant sententiae, senis P. Licini, quem primum dixisse a filio interrogatum ferunt, edici palam placere populo ut qui particeps esse praedae vellet in castra Veios iret, altera Ap. Claudi, qui largitionem novam prodigam inaequalem inconsultam arguens, si semel nefas ducerent captam ex hostibus in aerario exhausto bellis pecuniam esse, auctor erat stipendii ex ea pecunia militi numerandi ut eo minus tributi plebes conferret;

fr.eius enim doni societatem sensuras aequaliter omnium domos, non avidas in direptiones manus otiosorum urbanorum bellatorum praerepturas fortium praemia esse, cum ita ferme eveniat ut segnior sit praedator ut quisque laboris periculique praecipuam petere partem soleat.

fr.Licinius contra suspectam et invisam semper eam pecuniam fore aiebat, causasque criminum ad plebem, seditionum inde ac legum novarum praebituram;

fr.satius igitur esse reconciliari eo dono plebis animos, exhaustis atque exinanitis tributo tot annorum succurri, et sentire praedae fructum ex eo bello in quo prope consenuerint.

fr.Gratius id fore laetiusque quod quisque sua manu ex hoste captum domum rettulerit quam si multiplex alterius arbitrio accipiat. Ipsum dictatorem fugere invidiam ex eo criminaque; eo delegasse ad senatum; senatum quoque debere reiectam rem ad se permittere plebi ac pati habere quod cuique fors belli dederit.

fr.Haec tutior visa sententia est quae popularem senatum faceret.

fr.Edictum itaque est ad praedam Veientem quibus videretur in castra ad dictatorem proficiscerentur.

fr.21. Ingens profecta multitudo replevit castra. Tum dictator auspicato egressus cum edixisset ut arma milites caperent,

fr."tuo ductu" inquit, "Pythice Apollo, tuoque numine instinctus pergo ad delendam urbem Veios, tibique hinc decimam partem praedae voveo.

fr.Te simul, Iuno regina, quae nunc Veios colis, precor, ut nos victores in nostram tuamque mox futuram urbem sequare, ubi te dignum amplitudine tua templum accipiat".

fr.Haec precatus, superante multitudine ab omnibus locis urbem adgreditur, quo minor ab cuniculo ingruentis periculi sensus esset.

fr.Veientes ignari se iam a suis vatibus, iam ab externis oraculis proditos, iam in partem praedae suae vocatos deos, alios votis ex urbe sua evocatos hostium templa novasque sedes spectare, seque ultimum illum diem agere, nihil minus timentes quam subrutis cuniculo moenibus arcem iam plenam hostium esse, in muros pro se quisque armati discurrunt, mirantes quidnam id esset quod cum tot per dies nemo se ab stationibus Romanus movisset, tum velut repentino icti furore improvidi currerent ad muros.

fr.Inseritur huic loco fabula: immolante rege Veientium vocem haruspicis, dicentis qui eius hostiae exta prosecuisset, ei victoriam dari, exauditam in cuniculo movisse Romanos milites ut adaperto cuniculo exta raperent et ad dictatorem ferrent.

fr.Sed in rebus tam antiquis si quae similia veri sint pro veris accipiantur, satis habeam: haec ad ostentationem scenae gaudentis miraculis aptiora quam ad fidem neque adfirmare neque refellere est operae pretium.

fr.Cuniculus delectis militibus eo tempore plenus, in aedem Iunonis quae in Veientana arce erat armatos repente edidit, et pars aversos in muris invadunt hostes, pars claustra portarum revellunt, pars cum ex tectis saxa tegulaeque a mulieribus ac servitiis iacerentur, inferunt ignes.

fr.Clamor omnia variis terrentium ac paventium vocibus mixto mulierum ac puerorum ploratu complet.

fr.Momento temporis deiectis ex muro undique armatis patefactisque portis cum alii agmine inruerent, alii desertos scanderent muros, urbs hostibus impletur; omnibus locis pugnatur; deinde multa iam edita caede senescit pugna, et dictator praecones edicere iubet ut ab inermi abstineatur.

fr.Is finis sanguinis fuit. Dedi inde inermes coepti et ad praedam miles permissu dictatoris discurrit.

fr.Quae cum ante oculos eius aliquantum spe atque opinione maior maiorisque pretii rerum ferretur, dicitur manus ad caelum tollens precatus esse ut si cui deorum hominumque nimia sua fortuna populique Romani videretur, ut eam invidiam lenire quam minimo suo privato incommodo publicoque populi Romani liceret.

fr.Convertentem se inter hanc venerationem traditur memoriae prolapsum cecidisse; idque omen pertinuisse postea eventu rem coniectantibus visum ad damnationem ipsius Camilli, captae deinde urbis Romanae, quod post paucos accidit annos, cladem.

fr.Atque ille dies caede hostium ac direptione urbis opulentissimae est consumptus:

fr.22. Postero die libera corpora dictator sub corona vendidit. Ea sola pecunia in publicum redigitur, haud sine ira plebis; et quod rettulere secum praedae, nec duci, qui ad senatum malignitatis auctores quaerendo rem arbitrii sui reiecisset, nec senatui, sed Liciniae familiae, ex qua filius ad senatum rettulisset, pater tam popularis sententiae auctor fuisset, acceptum referebant.

fr.Cum iam humanae opes egestae a Veiis essent, amoliri tum deum dona ipsosque deos, sed colentium magis quam rapientium modo, coepere.

fr.Namque delecti ex omni exercitu iuvenes, pure lautis corporibus, candida veste, quibus deportanda Romam regina Iuno adsignata erat, venerabundi templum iniere, primo religiose admoventes manus, quod id signum more Etrusco nisi certae gentis sacerdos attractare non esset solitus.

fr.Dein cum quidam, seu spiritu divino tactus seu iuvenali ioco, "visne Romam ire, Iuno?"

fr.Dixisset, adnuisse ceteri deam conclamaverunt.

fr.Inde fabulae adiectum est vocem quoque dicentis velle auditam; motam certe sede sua parvi molimenti adminiculis, sequentis modo accepimus levem ac facilem tralatu fuisse, integramque in Aventinum aeternam sedem suam quo vota Romani dictatoris vocaverant perlatam, ubi templum ei postea idem qui voverat Camillus dedicavit.

fr.Hic Veiorum occasus fuit, urbis opulentissimae Etrusci nominis, magnitudinem suam vel ultima clade indicantis, quod decem aestates hiemesque continuas circumsessa cum plus aliquanto cladium intulisset quam accepisset, postremo iam fato quoque urgente, operi bus tamen, non vi expugnata est.

fr.23. Romam ut nuntiatum est Veios captos, quamquam et prodigia procurata fuerant et vatum responsa et Pythicae sortes notae,

fr.et quantum humanis adiuvari consiliis potuerat res ducem M. Furium, maximum imperatorum omnium, legerant, tamen quia tot annis varie ibi bellatum erat multaeque clades acceptae, velut ex insperato immensum gaudium fuit, et priusquam senatus decerneret plena omnia templa Romanarum matrum grates dis agentium erant.

fr.Senatus in quadriduum, quot dierum nullo ante bello, supplicationes decernit.

fr.Adventus quoque dictatoris omnibus ordinibus obviam effusis celebratior quam ullius unquam antea fuit, triumphusque omnem consuetum honorandi diei illius modum aliquantum excessit.

fr.Maxime conspectus ipse est, curru equis albis iuncto urbem invectus, parumque id non civile modo sed humanum etiam visum.

fr.Iovis Solisque equis aequiperatum dictatorem in religionem etiam trahebant, triumphusque ob eam unam maxime rem clarior quam gratior fuit.

fr.Tum Iunoni reginae templum in Aventino locavit, dedicavitque Matutae Matris; atque his divinis humanisque rebus gestis dictatura se abdicavit.

fr.Agi deinde de Apollinis dono coeptum. Cui se decimam vovisse praedae partem cum diceret Camillus, pontifices solvendum religione populum censerent, haud facile inibatur ratio iubendi referre praedam populum, ut ex ea pars debita in sacrum secerneretur.

fr.Tandem eo quod lenissimum videbatur decursum est, ut qui se domumque religione exsolvere vellet, cum sibimet ipse praedam aestimasset suam, decimae pretium partis in publicum deferret, ut ex eo donum aureum, dignum amplitudine templi ac numine dei, ex dignitate populi Romani fieret.

fr.Ea quoque conlatio plebis animos a Camillo alienavit.

fr.Inter haec pacificatum legati a Volscis et Aequis venerunt, impetrataque pax, magis ut fessa tam diutino bello adquiesceret civitas quam quod digni peterent.

fr.24. Veiis captis, sex tribunos militum consulari potestate insequens annus habuit, duos P. Cornelios, Cossum et Scipionem, M. Valerium Maximum iterum K. Fabium Ambustum tertium L. Furium Medullinum quintum Q. Servilium tertium.

fr.Corneliis Faliscum bellum, Valerio ac Servilio Capenas sorte evenit.

fr.Ab iis non urbes vi aut operibus temptatae, sed ager est depopulatus praedaeque rerum agrestium actae; nulla felix arbor, nihil frugiferum in agro relictum.

fr.Ea clades Capenatem populum subegit; pax petentibus data; in Faliscis bellum restabat.

fr.Romae interim multiplex seditio erat, cuius leniendae causa coloniam in Volscos, quo tria milia civium Romanorum scriberentur, deducendam censuerant, triumvirique ad id creati terna iugera et septunces viritim diviserant.

fr.Ea largitio sperni coepta, quia spei maioris avertendae solatium obiectum censebant:

fr.cur enim relegari plebem in Volscos cum pulcherrima urbs Veii agerque Veientanus in conspectu sit, uberior ampliorque Romano agro?

fr.Urbem quoque urbi Romae vel situ vel magnificentia publicorum privatorumque tectorum ac locorum praeponebant. Quin illa quoque actio movebatur, quae post captam utique Romam a Gallis celebratior fuit, transmigrandi Veios.

fr.Ceterum partem plebis, partem senatus habitando destinabant [Veios,] duasque urbes communi re publica incoli a populo Romano posse.

fr.Adversus quae cum optimates ita tenderent ut morituros se citius dicerent in conspectu populi Romani quam quicquam earum rerum rogaretur; quippe nunc in una urbe tantum dissensionum esse: quid in duabus urbibus fore?

fr.Victamne ut quisquam victrici patriae praeferret sineretque maiorem fortunam captis esse Veiis quam incolumibus fuerit? Postremo se relinqui a civibus in patria posse: ut relinquant patriam atque cives nullam vim unquam subacturam, et T. Sicinium - is enim ex tribunis plebis rogationis eius lator erat - conditorem Veios sequantur, relicto deo Romulo, dei filio, parente et auctore urbis Romae;

fr.25. - haec cum foedis certaminibus agerentur - nam partem tribunorum plebi patres in suam sententiam traxerant -, nulla res alia manibus temperare plebem cogebat quam quod, urbi rixae committendae causa clamor ortus esset, principes senatus primi turbae offerentes se peti feririque atque occidi iubebant.

fr.Ab horum aetatibus dignitatibusque et honoribus violandis dum abstinebatur, et ad reliquos similes conatus verecundia irae obstabat.

fr.Camillus identidem omnibus locis contionabatur: haud mirum id quidem esse, furere civitatem quae damnata voti omnium rerum potiorem curam quam religione se exsolvendi habeat.

fr.Nihil de conlatione dicere, stipis verius quam decumae, quando ea se quisque privatim obligaverit, liberatus sit populus.

fr.Enimvero illud se tacere suam conscientiam non pati quod ex ea tantum praeda quae rerum moventium sit decuma designetur: urbis atque agri capti, quae et ipsa voto contineatur, mentionem nullam fieri.

fr.Cum ea disceptatio, anceps senatui visa, delegata ad pontifices esset, adhibito Camillo visum collegio, quod eius ante conceptum votum Veientium fuisset et post votum in potestatem populi Romani venisset, eius partem decimam Apollini sacram esse.

fr.Ita in aestimationem urbs agerque venit. Pecunia ex aerario prompta, et tribunis militum consularibus ut aurum ex ea coemerent negotium datum.

fr.Cuius cum copia non esset, matronae coetibus ad eam rem consultandam habitis communi decreto pollicitae tribunis militum aurum et omnia ornamenta sua, in aerarium detulerunt.

fr.Grata ea res ut quae maxime senatui unquam fuit; honoremque ob eam munificentiam ferunt matronis habitum ut pilento ad sacra ludosque, carpentis festo profestoque uterentur.

fr.Pondere ab singulis auri accepto aestimatoque ut pecuniae solverentur, crateram auream fieri placuit quae donum Apollini Delphos portaretur.

fr.Simul ab religione animos remiserunt, integrant seditionem tribuni plebis; incitatur multitudo in omnes principes, ante alios in Camillum: eum praedam Veientanam publicando sacrandoque ad nihilum redegisse.

fr.Absentes ferociter increpant; praesentium, cum se ultro iratis offerrent, verecundiam habent.

fr.Simul extrahi rem ex eo anno viderunt, tribunos plebis latores legis in annum eosdem reficiunt; et patres hoc idem de intercessoribus legis adnisi; ita tribuni plebis magna ex parte iidem refecti.

fr.26. Comitiis tribunorum militum patres summa ope evicerunt ut M. Furius Camillus crearetur. Propter bella simulabant parari ducem; sed largitioni tribuniciae adversarius quaerebatur.

fr.Cum Camillo creati tribuni militum consulari potestate L. Furius Medullinus sextum C. Aemilius L. Valerius Publicola Sp. Postumius P. Cornelius iterum.

fr.Principio anni tribuni plebis nihil moverunt, donec M. Furius Camillus in Faliscos, cui id bellum mandatum erat, proficisceretur. Differendo deinde elanguit res, et Camillo quem adversarium maxime metuerant gloria in Faliscis crevit.

fr.Nam cum primo moenibus se hostes tenerent tutissimum id rati, populatione agrorum atque incendiis villarum coegit eos egredi urbe.

fr.Sed timor longius progredi prohibuit; mille fere passuum ab oppido castra locant, nulla re alia fidentes ea satis tuta esse quam difficultate aditus, asperis confragosisque circa, et partim artis, partim arduis viis.

fr.Ceterum Camillus, captivum indidem ex agris secutus ducem, castris multa nocte motis, prima luce aliquanto superioribus locis se ostendit.

fr.Trifariam Romani muniebant; alius exercitus proelio intentus stabat. Ibi impedire opus conatos hostes fundit fugatque; tantumque inde pavoris Faliscis iniectum est, ut effusa fuga castra sua quae propiora erant praelati urbem peterent.

fr.Multi caesi vulneratique priusquam paventes portis inciderent; castra capta; praeda ad quaestores redacta cum magna militum ira; sed severitate imperii victi eandem virtutem et oderant et mirabantur.

fr.Obsidio inde urbis et munitiones, et interdum per occasionem impetus oppidanorum in Romanas stationes proeliaque parva fieri et teri tempus neutro inclinata spe, cum frumentum copiaeque aliae ex ante convecto largius obsessis quam obsidentibus suppeterent.

fr.Videbaturque aeque diuturnus futurus labor ac Veiis fuisset, ni fortuna imperatori Romano simul et cognitae rebus bellicis virtutis specimen [et] maturam victoriam dedisset.

fr.27. Mos erat Faliscis eodem magistro liberorum et comite uti, simulque plures pueri, quod hodie quoque in Graecia manet, unius curae demandabantur.

fr.Principum liberos, sicut fere fit, qui scientia videbatur praecellere erudiebat.

fr.Is cum in pace instituisset pueros ante urbem lusus exercendique causa producere, nihil eo more per belli tempus intermisso, [dum] modo brevioribus modo longioribus spatiis trahendo eos a porta, lusu sermonibusque variatis, longius solito ubi res dedit progressus, inter stationes eos hostium castraque inde Romana in praetorium ad Camillum perduxit.

fr.Ibi scelesto facinori scelestiorem sermonem addit, Falerios se in manus Romanis tradidisse, quando eos pueros quorum parentes capita ibi rerum sint in potestatem dediderit.

fr.Quae ubi Camillus audivit, "non ad similem" inquit, "tui nec populum nec imperatorem scelestus ipse cum scelesto munere venisti.

fr.Nobis cum Faliscis quae pacto fit humano societas non est: quam ingeneravit natura utrisque est eritque.

fr.Sunt et belli, sicut pacis, iura, iusteque ea non minus quam fortiter didicimus gerere.

fr.Arma habemus non adversus eam aetatem cui etiam captis urbibus parcitur, sed adversus armatos et ipsos qui, nec laesi nec lacessiti a nobis, castra Romana ad Veios oppugnarunt.

fr.Eos tu quantum in te fuit novo scelere vicisti: ego Romanis artibus, virtute opere armis, sicut Veios vincam".

fr.Denudatum deinde eum manibus post tergum inligatis reducendum Falerios pueris tradidit, virgasque eis quibus proditorem agerent in urbem verberantes dedit.

fr.Ad quod spectaculum concursu populi primum facto, deinde a magistratibus de re nova vocato senatu, tanta mutatio animis est iniecta ut qui modo efferati odio iraque Veientium exitum paene quam Capenatium pacem mallent, apud eos pacem universa posceret civitas.

fr.Fides Romana, iustitia imperatoris in foro et curia celebrantur; consensuque omnium legati ad Camillum in castra, atque inde permissu Camilli Romam ad senatum, qui dederent Falerios proficiscuntur.

fr.Introducti ad senatum ita locuti traduntur: "patres conscripti, victoria cui nec deus nec homo quisquam invideat victi a vobis et imperatore vestro, dedimus nos vobis, rati, quo nihil victori pulchrius est, melius nos sub imperio vestro quam legibus nostris victuros.

fr.Eventu huius belli duo salutaria exempla prodita humano generi sunt: vos fidem in bello quam praesentem victoriam maluistis; nos fide provocati victoriam ultro detulimus.

fr.Sub dicione vestra sumus; mittite qui arma, qui obsides, qui urbem patentibus portis accipiant.

fr.Nec vos fidei nostrae nec nos imperii vestri paenitebit."

fr.Camillo et ab hostibus et a civibus gratiae actae. Faliscis in stipendium militum eius anni, ut populus Romanus tributo vacaret, pecunia imperata. Pace data exercitus Romam reductus.

fr.28. Camillus meliore multo laude quam cum triumphantem albi per urbem vexerant equi insignis, iustitia fideque hostibus victis cum in urbem redisset, taciti eius verecundiam non tulit senatus quin sine mora voti liberaretur;

fr.crateramque auream donum Apollini Delphos legati qui ferrent, L. Valerius L. Sergius A. Manlius, missi longa una nave, haud procul freto Siculo a piratis Liparensium excepti devehuntur Liparas.

fr.Mos erat civitatis velut publico latrocinio partam praedam dividere.

fr.Forte eo anno in summo magistratu erat Timasitheus quidam, Romanis vir similior quam suis;

fr.qui legatorum nomen donumque et deum cui mitteretur et doni causam veritus ipse multitudinem quoque, quae semper ferme regenti est similis, religionis iustae implevit, adductosque in publicum hospitium legatos cum praesidio etiam navium Delphos prosecutus, Romam inde sospites restituit.

fr.Hospitium cum eo senatus consulto est factum donaque publice data. Eodem anno in Aequis varie bellatum, adeo ut in incerto fuerit et apud ipsos exercitus et Romae vicissent victine essent.

fr.Imperatores Romani fuere ex tribunis militum C. Aemilius Sp. Postumius. Primo rem communiter gesserunt; fusis inde acie hostibus, Aemilium praesidio Verruginem obtinere placuit, Postumium fines vastare.

fr.Ibi eum incomposito agmine neglegentius ab re bene gesta euntem adorti Aequi terrore iniecto in proximos compulere tumulos; pavorque inde Verruginem etiam ad praesidium alterum est perlatus.

fr.Postumius suis in tutum receptis cum contione advocata terrorem increparet ac fugam, fusos esse ab ignavissimo ac fugacissimo hoste, conclamat universus exercitus merito se ea audire et fateri admissum flagitium, sed eosdem correcturos esse neque diuturnum id gaudium hostibus fore.

fr.Poscentes ut confestim inde ad castra hostium duceret - et in conspectu erant, posita in plano - nihil poenae recusabant ni ea ante noctem expugnassent.

fr.Conlaudatos corpora curare paratosque esse quarta vigilia iubet.

fr.Et hostes nocturnam fugam ex tumulo Romanorum ut ab ea via quae ferebat Verruginem excluderent, fuere obvii; proeliumque ante lucem - sed luna pernox erat - commissum est. [Et] haud incertius diurno proelium fuit;

fr.sed clamor Verruginem perlatus, cum castra Romana crederent oppugnari, tantum iniecit pavoris ut nequiquam retinente atque obsecrante Aemilio Tusculum palati fugerent.

fr.Inde fama Romam perlata est Postumium exercitumque occisum.

fr.Qui ubi prima lux metum insidiarum effuse sequentibus sustulit, cum perequitasset aciem promissa repetens, tantum iniecit ardoris ut non ultra sustinuerint impetum Aequi.

fr.Caedes inde fugientium, qualis ubi ira magis quam virtute res geritur, ad perniciem hostium facta est; tristemque ab Tusculo nuntium nequiquam exterrita civitate litterae a Postumio laureatae sequuntur, victoriam populi Romani esse, Aequorum exer citum deletum.

fr.29. Tribunorum plebis actiones quia nondum invenerant finem, et plebs continuare latoribus legis tribunatum et patres reficere intercessores legis adnisi sunt; sed plus suis comitiis plebs valuit; quem dolorem ulti patres sunt senatus consulto facto ut consules, invisus plebi magistratus, crearentur.

fr.Annum post quintum decimum creati consules L. Lucretius Flavus Ser. Sulpicius Camerinus.

fr.Principio huius anni ferociter quia nemo ex collegio intercessurus erat coortis ad perferendam legem tribunis plebis nec segnius ob id ipsum consulibus resistentibus omnique civitate in unam eam curam conversa, Vitelliam coloniam Romanam in suo agro Aequi expugnant.

fr.Colonorum pars maxima incolumis, quia nocte proditione oppidum captum liberam per aversa urbis fugam dederat, Romam perfugere. L. Lucretio consuli ea provincia evenit.

fr.Is cum exercitu profectus acie hostes vicit, victorque Romam ad maius aliquanto certamen redit.

fr.Dies dicta erat tribunis plebis biennii superioris A. Verginio et Q. Pomponio, quos defendi patrum consensu ad fidem senatus pertinebat; neque enim eos aut vitae ullo crimine alio aut gesti magistratus quisquam arguebat praeterquam quod gratificantes patribus rogationi tribuniciae intercessissent.

fr.Vicit tamen gratiam senatus plebis ira et pessimo exemplo innoxii denis milibus gravis aeris condemnati sunt.

fr.Id aegre passi patres; Camillus palam sceleris plebem arguere quae iam in suos versa non intellegeret se pravo iudicio de tribunis intercessionem sustulisse, intercessione sublata tribuniciam potestatem evertisse; nam quod illi sperarent effrenatam licentiam eius magistratus patres laturos, falli eos.

fr.Si tribunicia vis tribunicio auxilio repelli nequeat, aliud telum patres inventuros esse; consulesque increpabat quod fide publica decipi tribunos eos taciti tulissent qui senatus auctoritatem secuti essent.

fr.Haec propalam contionabundus in dies magis augebat iras hominum:

fr.30. Senatum vero incitare adversus legem haud desistebat: ne aliter descenderent in forum, cum dies ferendae legis venisset, quam ut qui meminissent sibi pro aris focisque et deum templis ac solo in quo nati essent dimicandum fore.

fr.Nam quod ad se privatim attineat, si suae gloriae sibi inter dimicationem patriae meminisse sit fas, sibi amplum quoque esse urbem ab se captam frequentari, cottidie se frui monumento gloriae suae et ante oculos habere urbem latam in triumpho suo, insistere omnes vestigiis laudum suarum;

fr.sed nefas ducere desertam ac relictam ab dis immortalibus incoli urbem, et in captivo solo habitare populum Romanum et victrice patria victam mutari.

fr.His adhortationibus principes concitati [patres] senes iuvenesque cum ferretur lex agmine facto in forum venerunt, dissipatique per tribus, suos quisque tribules prensantes, orare cum lacrimis coepere ne eam patriam pro qua fortissime felicissimeque ipsi ac patres eorum dimicassent desererent, Capitolium, aedem Vestae, cetera circa templa deorum ostentantes;

fr.ne exsulem, extorrem populum Romanum ab solo patrio ac dis penatibus in hostium urbem agerent, eoque rem adducerent ut melius fuerit non capi Veios, ne Roma desereretur.

fr.Quia non vi agebant sed precibus, et inter preces multa deorum mentio erat, religiosum parti maximae fuit, et legem una plures tribus antiquarunt quam iusserunt.

fr.Adeoque ea victoria laeta patribus fuit, ut postero die referentibus consulibus senatus consultum fieret ut agri Veientani septena iugera plebi dividerentur, nec patribus familiae tantum, sed ut omnium in domo liberorum capitum ratio haberetur, vellentque in eam spem liberos tollere.

fr.31. Eo munere delenita plebe nihil certatum est quo minus consularia comitia haberentur.

fr.Creati consules L. Valerius Potitus M. Manlius, cui Capitolino postea fuit cognomen. Hi consules magnos ludos fecere, quos M. Furius dictator voverat Veienti bello.

fr.Eodem anno aedes Iunonis reginae ab eodem dictatore eodemque bello vota dedicatur, celebratamque dedicationem ingenti matronarum studio tradunt.

fr.Bellum haud memorabile in Algido cum Aequis gestum est, fusis hostibus prius paene quam manus consererent.

fr.Valerio quod perseverantior cedentes [insequi] [in fuga] fuit, triumphus, Manlio ut ovans ingrederetur urbem decretum est.

fr.Eodem anno novum bellum cum Volsiniensibus exortum; quo propter famem pestilentiamque in agro Romano ex siccitate caloribusque nimiis ortam exercitus duci nequivit.

fr.Ob quae Volsinienses Sappinatibus adiunctis superbia inflati ultro agros Romanos incursavere;

fr.bellum inde duobus populis indictum. C. Iulius censor decessit; in eius locum M. Cornelius suffectus; - quae res postea religioni fuit quia eo lustro Roma est capta; nec deinde unquam in demortui locum censor sufficitur; - consulibusque morbo implicitis, placuit per interregnum renovari auspicia.

fr.Itaque cum ex senatus consulto consules magistratu se abdicassent, interrex creatur M. Furius Camillus, qui P. Cornelium Scipionem, is deinde L. Valerium Potitum interregem prodidit.

fr.Ab eo creati sex tribuni militum consulari potestate ut etiamsi cui eorum incommoda valetudo fuisset, copia magistratuum rei publicae esset.

fr.32. Kalendis Quintilibus magistratum occepere L. Lucretius Ser. Sulpicius M. Aemilius L. Furius Medullinus septimum Agrippa Furius C. Aemilius iterum.

fr.Ex his L. Lucretio et C. Aemilio Volsinienses provincia evenit, Sappinates Agrippae Furio et Ser. Sulpicio.

fr.Prius cum Volsiniensibus pugnatum est.

fr.Bellum numero hostium ingens, certamine haud sane asperum fuit.

fr.Fusa concursu primo acies; in fuga milia octo armatorum ab equitibus interclusa positis armis in deditionem venerunt.

fr.Eius belli fama effecit ne se pugnae committerent Sappinates; moenibus armati se tutabantur. Romani praedas passim et ex Sappinati agro et ex Volsiniensi, nullo eam vim arcente, egerunt;

fr.donec Volsiniensibus fessis bello, ea condicione ut res populo Romano redderent stipendiumque eius anni exercitui praestarent, in viginti annos indutiae datae.

fr.Eodem anno M. Caedicius de plebe nuntiavit tribunis se in Nova via, ubi nunc sacellum est supra aedem Vestae, vocem noctis silentio audisse clariorem humana, quae magistratibus dici iuberet Gallos adventare.

fr.Id ut fit propter auctoris humilitatem spretum et quod longinqua eoque ignotior gens erat. Neque deorum modo monita ingruente fato spreta, sed humanam quoque opem, quae una erat, M. Furium ab urbe amovere.

fr.Qui die dicta ab L. Apuleio tribuno plebis propter praedam Veientanam, filio quoque adulescente per idem tempus orbatus, cum accitis domum tribulibus clientibusque quae magna pars plebis erat, percontatus animos eorum responsum tulisset se conlaturos quanti damnatus esset, absolvere eum non posse, in exsilium abiit, precatus ab dis immortalibus si innoxio sibi ea iniuria fieret, primo quoque tempore desiderium sui civitati ingratae facerent.

fr.Absens quindecim milibus gravis aeris damnatur.

fr.33. Expulso cive quo manente, si quicquam humanorum certi est, capi Roma non potuerat, adventante fatali urbi clade legati ab Clusinis veniunt auxilium adversus Gallos petentes.

fr.Eam gentem traditur fama dulcedine frugum maximeque vini nova tum voluptate captam Alpes transisse agrosque ab Etruscis ante cultos possedisse; et invexisse in Galliam vinum inliciendae gentis causa

fr.Arruntem Clusinum ira corruptae uxoris ab Lucumone cui tutor is fuerat, praepotente iuvene et a quo expeti poenae, nisi externa vis quaesita esset, nequirent; hunc transeuntibus Alpes ducem auctoremque Clusium oppugnandi fuisse.

fr.Equidem haud abnuerim Clusium Gallos ab Arrunte seu quo alio Clusino adductos; sed eos qui oppugnaverint Clusium non fuisse qui primi Alpes transierint satis constat.

fr.Ducentis quippe annis ante quam Clusium oppugnarent urbemque Romam caperent, in Italiam Galli transcenderunt; nec cum his primum Etruscorum sed multo ante cum iis qui inter Appenninum Alpesque incolebant saepe exercitus Gallici pugnavere.

fr.Tuscorum ante Romanum imperium late terra marique opes patuere.

fr.Mari supero inferoque quibus Italia insulae modo cingitur, quantum potuerint nomina sunt argumento, quod alterum Tuscum communi vocabulo gentis, alterum Hadriaticum [mare] ab Hatria, Tuscorum colonia, vocavere Italicae gentes, Graeci eadem Tyrrhenum atque Adriaticum vocant.

fr.Ei in utrumque mare vergentes incoluere urbibus duodenis terras, prius cis Appenninum ad inferum mare, postea trans Appenninum totidem, quot capita originis erant, coloniis missis, quae trans Padum omnia loca, - excepto Venetorum angulo qui sinum circumcolunt maris, - usque ad Alpes tenuere.

fr.Alpinis quoque ea gentibus haud dubie origo est, maxime Raetis, quos loca ipsa efferarunt ne quid ex antiquo praeter sonum linguae nec eum incorruptum retinerent.

fr.34. De transitu in Italiam Gallorum haec accepimus:

fr.Prisco Tarquinio Romae regnante, Celtarum quae pars Galliae tertia est penes Bituriges summa imperii fuit; ii regem Celtico dabant.

fr.Ambigatus is fuit, virtute fortunaque cum sua, tum publica praepollens, quod in imperio eius Gallia adeo frugum hominumque fertilis fuit ut abundans multitudo vix regi videretur posse.

fr.Hic magno natu ipse iam exonerare praegravante turba regnum cupiens, Bellovesum ac Segovesum sororis filios impigros iuvenes missurum se esse in quas di dedissent auguriis sedes ostendit; quantum ipsi vellent numerum hominum excirent ne qua gens arcere advenientes posset.

fr.Tum Segoveso sortibus dati Hercynei saltus; Belloveso haud paulo laetiorem in Italiam viam di dabant.

fr.Is quod eius ex populis abundabat, Bituriges, Arvernos, Senones, Haeduos, Ambarros, Carnutes, Aulercos excivit. Profectus ingentibus peditum equitumque copiis in Tricastinos venit.

fr.Alpes inde oppositae erant; quas inexsuperabiles visas haud equidem miror, nulladum via, quod quidem continens memoria sit, nisi de Hercule fabulis credere libet, superatas.

fr.Ibi cum velut saeptos montium altitudo teneret Gallos, circumspectarentque quanam per iuncta caelo iuga in alium orbem terrarum transirent, religio etiam tenuit quod allatum est advenas quaerentes agrum ab Salvum gente oppugnari.

fr.Massilienses erant ii, navibus a Phocaea profecti. Id Galli fortunae suae omen rati, adiuvere ut quem primum in terram egressi occupaverant locum patientibus Salvis communirent.

fr.Ipsi per Taurinos saltus [saltum]que Duriae Alpes transcenderunt;

fr.fusisque acie Tuscis haud procul Ticino flumine, cum in quo consederant agrum Insubrium appellari audissent cognominem Insubribus pago Haeduorum, ibi omen sequentes loci condidere urbem; Mediolanium appellarunt.

fr.35. Alia subinde manus Cenomanorum Etitovio duce vestigia priorum secuta eodem saltu favente Belloveso cum transcendisset Alpes, ubi nunc Brixia ac Verona urbes sunt locos tenuere.

fr.Libui considunt post hos Salluviique, prope antiquam gentem Laevos Ligures incolentes circa Ticinum amnem.

fr.Poenino deinde Boii Lingonesque transgressi cum iam inter Padum atque Alpes omnia tenerentur, Pado ratibus traiecto non Etruscos modo sed etiam Umbros agro pellunt; intra Appenninum tamen sese tenuere.

fr.Tum Senones, recentissimi advenarum, ab Utente flumine usque ad Aesim fines habuere.

fr.Hanc gentem Clusium Romamque inde venisse comperio: id parum certum est, solamne an ab omnibus Cisalpinorum Gallorum populis adiutam.

fr.Clusini novo bello exterriti, cum multitudinem, cum formas hominum invisitatas cernerent et genus armorum, audirentque saepe ab iis cis Padum ultraque legiones Etruscorum fusas, quamquam adversus Romanos nullum eis ius societatis amicitiaeve erat, nisi quod Veientes consanguineos adversus populum Romanum non defendissent, legatos Romam qui auxilium ab senatu peterent misere.

fr.De auxilio nihil impetratum; legati tres M. Fabi Ambusti filii missi, qui senatus populique Romani nomine agerent cum Gallis ne a quibus nullam iniuriam accepissent socios populi Romani atque amicos oppugnarent.

fr.Romanis eos bello quoque si res cogat tuendos esse; sed melius visum bellum ipsum amoveri si posset, et Gallos novam gentem pace potius cognosci quam armis.

fr.36. Mitis legatio, ni praeferoces legatos Gallisque magis quam Romanis similes habuisset.

fr.Quibus postquam mandata ediderunt in concilio [Gallorum] datur responsum, etsi novum nomen audiant Romanorum, tamen credere viros fortes esse quorum auxilium a Clusinis in re trepida sit imploratum; et quoniam legatione adversus se maluerint quam armis tueri socios, ne se quidem pacem quam illi adferant aspernari, si Gallis egentibus agro, quem latius possideant quam colant Clusini, partem finium concedant; aliter pacem impetrari non posse.

fr.Et responsum coram Romanis accipere velle et si negetur ager, coram iisdem Romanis dimicaturos, ut nuntiare domum possent quantum Galli virtute ceteros mortales praestarent.

fr.Quodnam id ius esset agrum a possessoribus petere aut minari arma Romanis quaerentibus et quid in Etruria rei Gallis esset, cum illi se in armis ius ferre et omnia fortium virorum esse ferociter dicerent, accensis utrimque animis ad arma discurritur et proelium conseritur.

fr.Ibi iam urgentibus Romanam urbem fatis legati contra ius gentium arma capiunt. Nec id clam esse potuit cum ante signa Etruscorum tres nobilissimi fortissimique Romanae iuventutis pugnarent; tantum eminebat peregrina virtus.

fr.Quin etiam Q. Fabius, evectus extra aciem equo, ducem Gallorum, ferociter in ipsa signa Etruscorum incursantem, per latus transfixum hasta occidit; spoliaque eius legentem Galli agnovere, perque totam aciem Romanum legatum esse signum datum est.

fr.Omissa inde in Clusinos ira, receptui canunt minantes Romanis.

fr.Erant qui extemplo Romam eundum censerent; vicere seniores, ut legati prius mitterentur questum iniurias postulatumque ut pro iure gentium violato Fabii dederentur.

fr.Legati Gallorum cum ea sicut erant mandata exposuissent, senatui nec factum placebat Fabiorum et ius postulare barbari videbantur; sed ne id quod placebat decerneretur in tantae nobilitatis viris ambitio obstabat.

fr.Itaque ne penes ipsos culpa esset cladis forte Gallico bello acceptae, cognitionem de postulatis Gallorum ad populum reiciunt;

fr.ubi tanto plus gratia atque opes valuere ut quorum de poena agebatur tribuni militum consulari potestate in insequentem annum crearentur.

fr.Quo facto haud secus quam dignum erat infensi Galli bellum propalam minantes ad suos redeunt.

fr.Tribuni militum cum tribus Fabiis creati Q. Sulpicius Longus Q. Servilius quartum P. Cornelius Maluginensis.

fr.37. Cum tanta moles mali instaret - adeo occaecat animos fortuna, ubi vim suam ingruentem refringi non volt - civitas quae adversus Fidenatem ac Veientem hostem aliosque finitimos populos ultima experiens auxilia dictatorem multis tempestatibus dixisset, ea tunc invisitato atque inaudito hoste ab Oceano terrarumque ultimis oris bellum ciente, nihil extraordinarii imperii aut auxilii quaesivit.

fr.Tribuni quorum temeritate bellum contractum erat summae rerum praeerant, dilectumque nihilo accuratiorem quam ad media bella haberi solitus erat, extenuantes etiam famam belli, habebant.

fr.Interim Galli postquam accepere ultro honorem habitum violatoribus iuris humani elusamque legationem suam esse, flagrantes ira cuius impotens est gens, confestim signis convolsis citato agmine iter ingrediuntur.

fr.Ad quorum praetereuntium raptim tumultum cum exterritae urbes ad arma concurrerent fugaque agrestium fieret, Romam se ire magno clamore significabant quacumque ibant, equis virisque longe ac late fuso agmine immensum obtinentes loci.

fr.Sed antecedente fama nuntiisque Clusinorum, deinceps inde aliorum populorum, plurimum terroris Romam celeritas hostium tulit, quippe quibus velut tumultuario exercitu raptim ducto aegre ad undecimum lapidem occursum est, qua flumen Allia, Crustuminis montibus praealto defluens alveo, haud multum infra viam Tiberino amni miscetur.

fr.Iam omnia contra circaque hostium plena erant et nata in vanos tumultus gens truci cantu clamoribusque variis horrendo cuncta compleverant sono.

fr.38. Ibi tribuni militum non loco castris ante capto, non praemunito vallo quo receptus esset, non deorum saltem si non hominum memores, nec auspicato nec litato, instruunt aciem, diductam in cornua ne circumveniri multitudine hostium possent;

fr.nec tamen aequari frontes poterant cum extenuando infirmam et vix cohaerentem mediam aciem haberent.

fr.Paulum erat ab dextera editi loci quem subsidiariis repleri placuit, eaque res ut initium pavoris ac fugae, sic una salus fugientibus fuit.

fr.Nam Brennus regulus Gallorum in paucitate hostium artem maxime timens, ratus ad id captum superiorem locum ut ubi Galli cum acie legionum recta fronte concucurrissent subsidia in aversos transversosque impetum darent, ad subsidiarios signa convertit, si eos loco depulissit haud dubius facilem in aequo campi tantum superanti multitudine victoriam fore.

fr.Adeo non fortuna modo sed ratio etiam cum barbaris stabat.

fr.In altera acie nihil simile Romanis, non apud duces, non apud milites erat.

fr.Pavor fugaque occupaverat animos et tanta omnium oblivio, ut multo maior pars Veios in hostium urbem, cum Tiberis arceret, quam recto itinere Romam ad coniuges ac liberos fugerent.

fr.Parumper subsidiarios tutatus est locus; in reliqua acie simul est clamor proximis ab latere, ultimis ab tergo auditus, ignotum hostem prius paene quam viderent, non modo non temptato certamine sed ne clamore quidem reddito integri intactique fugerunt; nec ulla caedes pugnantium fuit;

fr.terga caesa suomet ipsorum certamine in turba impedientium fugam.

fr.Circa ripam Tiberis quo armis abiectis totum sinistrum cornu defugit, magna strages facta est, multosque imperitos nandi aut invalidos, graves loricis aliisque tegminibus, hausere gurgites;

fr.maxima tamen pars incolumis Veios perfugit, unde non modo praesidii quicquam sed ne nuntius quidem cladis Romam est missus.

fr.Ab dextro cornu quod procul a flumine et magis sub monte steterat, Romam omnes petiere et ne clausis quidem portis urbis in arcem confugerunt.

fr.39. Gallos quoque velut obstupefactos miraculum victoriae tam repentinae tenuit, et ipsi pavore defixi primum steterunt, velut ignari quid accidisset; deinde insidias vereri;

fr.postremo caesorum spolia legere armorumque cumulos, ut mos eis est, coacervare; tum demum postquam nihil usquam hostile cernebatur viam ingressi, haud multo ante solis occasum ad urbem Romam perveniunt.

fr.Ubi cum praegressi equites non portas clausas, non stationem pro portis excubare, non armatos esse in muris rettulissent, aliud priori simile miraculum eos sustinuit;

fr.noctemque veriti et ignotae situm urbis, inter Romam atque Anienem consedere, exploratoribus missis circa moenia aliasque portas quaenam hostibus in perdita re consilia essent.

fr.Romani cum pars maior ex acie Veios petisset quam Romam, nemo superesse quemquam praeter eos qui Romam refugerant crederet, complorati omnes pariter vivi mortuique totam prope urbem lamentis impleverunt.

fr.Privatos deinde luctus stupefecit publicus pavor, postquam hostes adesse nuntiatum est; mox ululatus cantusque dissonos vagantibus circa moenia turmatim barbaris audiebant.

fr.Omne inde tempus suspensos ita tenuit animos usque ad lucem alteram ut identidem iam in urbem futurus videretur impetus;

fr.primo adventu, quia accesserant ad urbem, - mansuros enim ad Alliam fuisse nisi hoc consilii foret, - deinde sub occasum solis, quia haud multum diei supererat, - ante noctem [enim] [rati se] invasuros; - tum in noctem dilatum consilium esse, quo plus pavoris inferrent.

fr.Postremo lux appropinquans exanimare, timorique perpetuo ipsum malum continens fuit cum signa infesta portis sunt inlata.

fr.Nequaquam tamen ea nocte neque insequenti die similis illi quae ad Alliam tam pavide fugerat civitas fuit.

fr.Nam cum defendi urbem posse tam parva relicta manu spes nulla esset, placuit cum coniugibus ac liberis iuventutem militarem senatusque robur in arcem Capitoliumque concedere, armisque et frumento conlato, ex loco inde munito deos hominesque et Romanum nomen defendere;

fr.flaminem sacerdotesque Vestales sacra publica a caede, ab incendiis procul auferre, nec ante deseri cultum eorum quam non superessent qui colerent.

fr.Si arx Capitoliumque, sedes deorum, si senatus, caput publici consilii, si militaris iuventus superfuerit imminenti ruinae urbis, facilem iacturam esse seniorum relictae in urbe utique periturae turbae.

fr.Et quo id aequiore animo de plebe multitudo ferret, senes triumphales consularesque simul se cum illis palam dicere obituros, nec his corporibus, quibus non arma ferre, non tueri patriam possent, oneraturos inopiam armatorum.

fr.40. Haec inter seniores morti destinatos iactata solacia.

fr.Versae inde adhortationes ad agmen iuvenum quos in Capitolium atque in arcem prosequebantur, commendantes virtuti eorum iuventaeque urbis per trecentos sexaginta annos omnibus bellis victricis quaecumque reliqua esset fortuna.

fr.Digredientibus qui spem omnem atque opem secum ferebant ab iis qui captae urbis non superesse statuerant exitio, cum ipsa res speciesque miserabilis erat, tum muliebris fletus et concursatio incerta nunc hos, nunc illos sequentium rogitantiumque viros natosque cui se fato darent, nihil quod humani superesset mali relinquebant.

fr.Magna pars tamen earum in arcem suos persecutae sunt, nec prohibente ullo nec vocante, quia quod utile obsessis ad minuendam imbellem multitudinem, id parum humanum erat.

fr.Alia maxime plebis turba, quam nec capere tam exiguus collis nec alere in tanta inopia frumenti poterat, ex urbe effusa velut agmine iam uno petiit Ianiculum.

fr.Inde pars per agros dilapsi, pars urbes petunt finitimas, sine ullo duce aut consensu, suam quisque spem, sua consilia communibus deploratis exsequentes.

fr.Flamen interim Quirinalis virginesque Vestales omissa rerum suarum cura, quae sacrorum secum ferenda, quae quia vires ad omnia ferenda deerant relinquenda essent consultantes, quisve ea locus fideli adservaturus custodia esset, optimum ducunt condita in doliolis sacello proximo aedibus flaminis Quirinalis, ubi nunc despui religio est, defodere; cetera inter se onere partito ferunt via quae sublicio ponte ducit ad Ianiculum.

fr.In eo clivo eas cum L. Albinius de plebe Romana homo conspexisset plaustro coniugem ad liberos vehens inter ceteram turbam quae inutilis bello urbe excedebat, salvo etiam tum discrimine divinarum humanarumque rerum religiosum ratus sacerdotes publicas sacraque populi Romani pedibus ire ferrique, se ac suos in vehiculo conspici, descendere uxorem ac pueros iussit, virgines sacraque in plaustrum imposuit et Caere quo iter sacerdotibus erat pervexit.

fr.41. Romae interim satis iam omnibus, ut in tali re, ad tuendam arcem compositis, turba seniorum domos regressi adventum hostium obstinato ad mortem animo exspectabant. Qui eorum curules gesserant magistratus, ut in fortunae pristinae honorumque aut virtutis insignibus morerentur, quae augustissima vestis est tensas ducentibus triumphantibusve, ea vestiti medio aedium eburneis sellis sedere. Sunt qui M. Folio pontifice maximo praefante carmen devovisse eos se pro patria Quiritibusque Romanis tradant.

fr.Galli et quia interposita nocte a contentione pugnae remiserant animos et quod nec in acie ancipiti usquam certaverant proelio nec tum impetu aut vi capiebant urbem, sine ira, sine ardore animorum ingressi postero die urbem patente Collina porta in forum perveniunt, circumferentes oculos ad templa deum arcemque solam belli speciem tenentem.

fr.Inde, modico relicto praesidio ne quis in dissipatos ex arce aut Capitolio impetus fieret, dilapsi ad praedam vacuis occursu hominum viis, pars in proxima quaeque tectorum agmine ruunt, pars ultima, velut ea demum intacta et referta praeda, petunt; inde rursus ipsa solitudine absterriti, ne qua fraus hostilis vagos exciperet, in forum ac propinqua foro loca conglobati redibant;

fr.ubi eos, plebis aedificiis obseratis, patentibus atriis principum, maior prope cunctatio tenebat aperta quam clausa invadendi;

fr.adeo haud secus quam venerabundi intuebantur in aedium vestibulis sedentes viros, praeter ornatum habitumque humano augustiorem, maiestate etiam quam voltus gravitasque oris prae se ferebat simillimos dis.

fr.Ad eos velut simulacra versi cum starent, M. Papirius, unus ex iis, dicitur Gallo barbam suam, ut tum omnibus promissa erat, permulcenti scipione eburneo in caput incusso iram movisse, atque ab eo initium caedis ortum, ceteros in sedibus suis trucidatos;

fr.post principium caedem nulli deinde mortalium parci, diripi tecta, exhaustis inici ignes.

fr.42. Ceterum, seu non omnibus delendi urbem libido erat, seu ita placuerat principibus Gallorum et ostentari quaedam incendia terroris causa, si compelli ad deditionem caritate sedum suarum obsessi possent,

fr.et non omnia concremari tecta ut quodcumque superesset urbis, id pignus ad flectendos hostium animos haberent, nequaquam perinde atque in capta urbe primo die aut passim aut late vagatus est ignis.

fr.Romani ex arce plenam hostium urbem cernentes vagosque per vias omnes cursus, cum alia atque alia parte nova aliqua clades oreretur, non mentibus solum concipere sed ne auribus quidem atque oculis satis constare poterant.

fr.Quocumque clamor hostium, mulierum puerorumque ploratus, sonitus flammae et fragor ruentium tectorum avertisset, paventes ad omnia animos oraque et oculos flectebant, velut ad spectaculum a fortuna positi occidentis patriae nec ullius rerum suarum relicti praeterquam corporum vindices, tanto ante alios miserandi magis qui unquam obsessi sunt quod interclusi a patria obsidebantur, omnia sua cernentes in hostium potestate.

fr.Nec tranquillior nox diem tam foede actum excepit;

fr.lux deinde noctem inquieta insecuta est, nec ullum erat tempus quod a novae semper cladis alicuius spectaculo cessaret.

fr.Nihil tamen tot onerati atque obruti malis flexerunt animos quin etsi omnia flammis ac ruinis aequata vidissent, quamvis inopem parvumque quem tenebant collem liberati relictum virtute defenderent;

fr.et iam cum eadem cottidie acciderent, velut adsueti malis abalienaverant ab sensu rerum suarum animos, arma tantum ferrumque in dextris velut solas reliquias spei suae intuentes.

fr.43. Galli quoque per aliquot dies in tecta modo urbis nequiquam bello gesto cum inter incendia ac ruinas captae urbis nihil superesse praeter armatos hostes viderent, nec quicquam tot cladibus territos nec flexuros ad deditionem animos ni vis adhiberetur, experiri ultima et impetum facere in arcem statuunt.

fr.Prima luce signo dato multitudo omnis in foro instruitur; inde clamore sublato ac testudine facta subeunt.

fr.Adversus quos Romani nihil temere nec trepide;

fr.ad omnes aditus stationibus firmatis, qua signa ferri videbant ea robore virorum opposito scandere hostem sinunt, quo successerit magis in arduum eo pelli posse per proclive facilius rati.

fr.Medio fere clivo restitere; atque inde ex loco superiore qui prope sua sponte in hostem inferebat impetu facto, strage ac ruina fudere Gallos; ut nunquam postea nec pars nec universi temptaverint tale pugnae genus.

fr.Omissa itaque spe per vim atque arma subeundi obsidionem parant, cuius ad id tempus immemores et quod in urbe fuerat frumentum incendiis urbis absumpserant, et ex agris per eos ipsos dies raptum omne Veios erat.

fr.Igitur exercitu diviso partim per finitimos populos praedari placuit, partim obsideri arcem, ut obsidentibus frumentum populatores agrorum praeberent.

fr.Proficiscentes Gallos ab urbe ad Romanam experiendam virtutem fortuna ipsa Ardeam ubi Camillus exsulabat duxit;

fr.qui maestior ibi fortuna publica quam sua cum dis hominibusque accusandis senesceret, indignando mirandoque ubi illi viri essent qui secum Veios Faleriosque cepissent, qui alia bella fortius semper quam felicius gessissent, repente audit Gallorum exercitum adventare atque de eo pavidos Ardeates consultare.

fr.Nec secus quam divino spiritu tactus cum se in mediam contionem intulisset, abstinere suetus ante talibus conciliis,

fr.44. "Ardeates" inquit, "veteres amici, novi etiam cives mei, quando et vestrum beneficium ita tulit et fortuna hoc eguit mea, nemo vestrum condicionis meae oblitum me huc processisse putet;

fr.sed res ac periculum commune cogit quod quisque possit in re trepida praesidii in medium conferre.

fr.Et quando ego vobis pro tantis vestris in me meritis gratiam referam, si nunc cessavero?

fr.Aut ubi usus erit mei vobis, si in bello non fuerit?

fr.Hac arte in patria steti et invictus bello, in pace ab ingratis civibus pulsus sum.

fr.Vobis autem, Ardeates, fortuna oblata est et pro tantis populi Romani pristinis beneficiis quanta ipsi meministis - nec enim exprobranda ea apud memores sunt - gratiae referendae et huic urbi decus ingens belli ex hoste communi pariendi.

fr.Qui effuso agmine adventant gens est cui natura corpora animosque magna magis quam firma dederit; eo in certamen omne plus terroris quam virium ferunt.

fr.Argumento sit clades Romana. Patentem cepere urbem: ex arce Capitolioque iis exigua resistitur manu: iam obsidionis taedio victi abscedunt vagique per agros palantur.

fr.Cibo vinoque raptim hausto repleti, ubi nox adpetit, prope rivos aquarum sine munimento, sine stationibus ac custodiis passim ferarum ritu sternuntur, nunc ab secundis rebus magis etiam solito incauti.

fr.Si vobis in animo est tueri moenia vestra nec pati haec omnia Galliam fieri, prima vigilia capite arma frequentes, me sequimini ad caedem, non ad pugnam.

fr.Nisi vinctos somno velut pecudes trucidandos tradidero, non recuso eundem Ardeae rerum mearum exitum quem Romae habui".

fr.45. Aequis iniquisque persuasum erat tantum bello virum neminem usquam ea tempestate esse. Contione dimissa, corpora curant, intenti quam mox signum daretur. Quo dato, primae silentio noctis ad portas Camillo praesto fuere.

fr.Egressi haud procul urbe, sicut praedictum erat, castra Gallorum intuta neglectaque ab omni parte nacti cum ingenti clamore invadunt.

fr.Nusquam proelium, omnibus locis caedes est; nuda corpora et soluta somno trucidantur.

fr.Extremos tamen pavor cubilibus suis excitos, quae aut unde vis esset ignaros, in fugam et quosdam in hostem ipsum improvidos tulit.

fr.Magna pars in agrum Antiatem delati incursione ab oppidanis in palatos facta circumveniuntur.

fr.Similis in agro Veienti Tuscorum facta strages est, qui urbis iam prope quadringentensimum annum vicinae, oppressae ab hoste invisitato, inaudito, adeo nihil miseriti sunt ut in agrum Romanum eo tempore incursiones facerent, plenique praedae Veios etiam praesidiumque, spem ultimam Romani nominis, in animo habuerint oppugnare.

fr.Viderant eos milites Romani vagantes per agros et congregato agmine praedam prae se agentes, et castra cernebant haud procul Veiis posita.

fr.Inde primum miseratio sui, deinde indignitas atque ex ea ira animos cepit:

fr.Etruscisne etiam, a quibus bellum Gallicum in se avertissent, ludibrio esse clades suas?

fr.Vix temperavere animis quin extemplo impetum facerent; compressi a Q. Caedicio centurione quem sibimet ipsi praefecerant, rem in noctem sustinuere.

fr.Tantum par Camillo defuit auctor: cetera eodem ordine eodemque fortunae eventu gesta.

fr.Quin etiam ducibus captivis qui caedi nocturnae superfuerant, ad aliam manum Tuscorum ad Salinas profecti, nocte insequenti ex improviso maiorem caedem edidere, duplicique victoria ovantes Veios redeunt.

fr.46. Romae interim plerumque obsidio segnis et utrimque silentium esse, ad id tantum intentis Gallis ne quis hostium evadere inter stationes posset, cum repente iuvenis Romanus admiratione in se cives hostesque convertit.

fr.Sacrificium erat statum in Quirinali colle genti Fabiae.

fr.Ad id faciendum C. Fabius Dorsuo Gabino [cinctus in] cinctus sacra manibus gerens cum de Capitolio descendisset, per medias hostium stationes egressus nihil ad vocem cuiusquam terroremve motus in Quirinalem collem pervenit;

fr.ibique omnibus sollemniter peractis, eadem revertens similiter constanti voltu graduque, satis sperans propitios esse deos quorum cultum ne mortis quidem metu prohibitus deseruisset, in Capitolium ad suos rediit, seu attonitis Gallis miraculo auda ciae seu religione etiam motis cuius haudquaquam neglegens gens est.

fr.Veiis interim non animi tantum in dies sed etiam vires crescebant.

fr.Nec Romanis solum eo convenientibus ex agris qui aut proelio adverso aut clade captae urbis palati fuerant, sed etiam ex Latio voluntariis confluentibus ut in parte praedae essent, maturum iam videbatur repeti patriam eripique ex hostium manibus; sed corpori valido caput deerat.

fr.Locus ipse admonebat Camilli, et magna pars militum erat qui ductu auspicioque eius res prospere gesserant; et Caedicius negare se commissurum cur sibi aut deorum aut hominum quisquam imperium finiret potius quam ipse memor ordinis sui posceret imperatorem.

fr.Consensu omnium placuit ab Ardea Camillum acciri, sed antea consulto senatu qui Romae esset: adeo regebat omnia pudor discriminaque rerum prope perditis rebus servabant.

fr.Ingenti periculo transeundum per hostium custodias erat.

fr.Ad eam rem Pontius Cominus impiger iuvenis operam pollicitus, incubans cortici secundo Tiberi ad urbem defertur.

fr.Inde qua proximum fuit a ripa, per praeruptum eoque neglectum hostium custodiae saxum in Capitolium evadit, et ad magistratus ductus mandata exercitus edit.

fr.Accepto inde senatus consulto uti comitiis curiatis revocatus de exsilio iussu populi Camillus dictator extemplo diceretur militesque haberent imperatorem quem vellent, eadem degressus nuntius Veios contendit;

fr.missique Ardeam legati ad Camillum Veios eum perduxere, seu-quod magis credere libet, non prius profectum ab Ardea quam compererit legem latam, quod nec iniussu populi mutari finibus posset nec nisi dictator dictus auspicia in exercitu habere - lex curiata lata est dictatorque absens dictus.

fr.47. Dum haec Veiis agebantur, interim arx Romae Capitoliumque in ingenti periculo fuit.

fr.Namque Galli, seu vestigio notato humano qua nuntius a Veiis pervenerat seu sua sponte animadverso ad Carmentis saxo in adscensum aequo,

fr.nocte sublustri cum primo inermem qui temptaret viam praemisissent, tradentes inde arma ubi quid iniqui esset, alterni innixi sublevantesque in vicem et trahentes alii alios, prout postularet locus, tanto silentio in summum evasere ut non custodes solum fallerent, sed ne canes quidem, sollicitum animal ad nocturnos strepitus, excitarent.

fr.Anseres non fefellere quibus sacris Iunonis in summa inopia cibi tamen abstinebatur.

fr.Quae res saluti fuit;

fr.namque clangore eorum alarumque crepitu excitus M. Manlius qui triennio ante consul fuerat, vir bello egregius, armis arreptis simul ad arma ceteros ciens vadit et dum ceteri trepidant, Gallum qui iam in summo constiterat umbone ictum deturbat.

fr.Cuius casus prolapsi cum proximos sterneret, trepidantes alios armisque omissis saxa quibus adhaerebant manibus amplexos trucidat.

fr.Iamque et alii congregati telis missilibusque saxis proturbare hostes, ruinaque tota prolapsa acies in praeceps deferri.

fr.Sedato deinde tumultu reliquum noctis, quantum in turbatis mentibus poterat cum praeteritum quoque periculum sollicitaret, quieti datum est.

fr.Luce orta vocatis classico ad concilium militibus ad tribunos, cum et recte et perperam facto pretium deberetur, Manlius primum ob virtutem laudatus donatusque non ab tribunis solum militum sed consensu etiam militari;

fr.cui universi selibras farris et quartarios vini ad aedes eius quae in arce erant contulerunt, - rem dictu parvam, ceterum inopia fecerat eam argumentum ingens caritatis, cum se quisque victu suo fraudans detractum corpori atque usibus necessariis ad honorem unius viri conferret.

fr.Tum vigiles eius loci qua fefellerat adscendens hostis citati;

fr.et cum in omnes more militari se animadversurum Q. Sulpicius tribunus militum pronuntiasset, consentiente clamore militum in unum vigilem conicientium culpam deterritus, a ceteris abstinuit, reum haud dubium eius noxae adprobantibus cunctis de saxo deiecit.

fr.Inde intentiores utrimque custodiae esse, et apud Gallos, quia volgatum erat inter Veios Romamque nuntios commeare, et apud Romanos ab nocturni periculi memoria.

fr.48. Sed ante omnia obsidionis bellique mala fames utrimque exercitum urgebat, Gallos pestilentia etiam, cum loco iacente inter tumulos castra habentes, tum ab incendiis torrido et vaporis pleno cineremque non pulverem modo ferente cum quid venti motum esset.

fr.Quorum intolerantissima gens umorique ac frigori adsueta cum aestu et angore vexati volgatis velut in pecua morbis morerentur, iam pigritia singulos sepeliendi promisce acervatos cumulos hominum urebant, bustorumque inde Gallicorum nomine insignem locum fecere.

fr.Indutiae deinde cum Romanis factae et conloquia permissu imperatorum habita;

fr.in quibus cum identidem Galli famem obicerent eaque necessitate ad deditionem vocarent, dicitur avertendae eius opinionis causa multis locis panis de Capitolio iactatus esse in hostium stationes.

fr.Sed iam neque dissimulari neque ferri ultra fames poterat.

fr.Itaque dum dictator dilectum per se Ardeae habet, magistrum equitum L. Valerium a Veiis adducere exercitum iubet, parat instruitque quibus haud impar adoriatur hostes,

fr.interim Capitolinus exercitus, stationibus vigiliis fessus, superatis tamen humanis omnibus malis cum famem unam natura vinci non sineret, diem de die prospectans ecquod auxilium ab dictatore appareret, postremo spe quoque iam non solum cibo deficiente et cum stationes procederent prope obruentibus infirmum corpus armis, vel dedi vel redimi se quacumque pactione possint iussit, iactantibus non obscure Gallis haud magna mercede se adduci posse ut obsidionem relinquant.

fr.Tum senatus habitus tribunisque militum negotium datum ut paciscerentur.

fr.Inde inter Q. Sulpicium tribunum militum et Brennum regulum Gallorum conloquio transacta res est, et mille pondo auri pretium populi gentibus mox imperaturi factum.

fr.Rei foedissimae per se adiecta indignitas est: pondera ab Gallis allata iniqua et tribuno recusante additus ab insolente Gallo ponderi gladius, auditaque intoleranda Romanis vox, vae victis.

fr.49. Sed dique et homines prohibuere redemptos vivere Romanos.

fr.Nam forte quadam priusquam infanda merces perficeretur, per altercationem nondum omni auro adpenso, dictator intervenit, auferrique aurum de medio et Gallos submoveri iubet.

fr.Cum illi renitentes pactos dicerent sese, negat eam pactionem ratam esse quae postquam ipse dictator creatus esset iniussu suo ab inferioris iuris magistratu facta esset, denuntiatque Gallis ut se ad proelium expediant.

fr.Suos in acervum conicere sarcinas et arma aptare ferroque non auro reciperare patriam iubet, in conspectu habentes fana deum et coniuges et liberos et solum patriae deforme belli malis et omnia quae defendi repetique et ulcisci fas sit.

fr.Instruit deinde aciem, ut loci natura patiebatur, in semirutae solo urbis et natura inaequali, et omnia quae arte belli secunda suis eligi praepararive poterant providit.

fr.Galli nova re trepidi arma capiunt iraque magis quam consilio in Romanos incurrunt.

fr.Iam verterat fortuna, iam deorum opes humanaque consilia rem Romanam adiuvabant.

fr.Igitur primo concursu haud maiore momento fusi Galli sunt quam ad Alliam vicerant.

fr.Iustiore altero deinde proelio ad octavum lapidem Gabina via, quo se ex fuga contulerant, eiusdem ductu auspicioque Camilli vincuntur.

fr.Ibi caedes omnia obtinuit; castra capiuntur et ne nuntius quidem cladis relictus.

fr.Dictator reciperata ex hostibus patria triumphans in urbem redit, interque iocos militares quos inconditos iaciunt, Romulus ac parens patriae conditorque alter urbis haud vanis laudibus appellabatur.

fr.Servatam deinde bello patriam iterum in pace haud dubie servavit cum prohibuit migrari Veios, et tribunis rem intentius agentibus post incensam urbem et per se inclinata magis plebe ad id consilium;

fr.eaque causa fuit non abdicandae post triumphum dictaturae, senatu obsecrante ne rem publicam in incerto relinqueret statu.

fr.50. Omnium primum, ut erat diligentissimus religionum cultor, quae ad deos immortales pertinebant rettulit et senatus consultum facit:

fr.fana omnia, quoad ea hostis possedisset, restituerentur terminarentur expiarenturque, expiatioque eorum in libris per duumviros quaereretur;

fr.cum Caeretibus hospitium publice fieret quod sacra populi Romani ac sacerdotes recepissent beneficioque eius populi non intermissus honos deum immortalium esset;

fr.ludi Capitolini fierent quod Iuppiter optimus maximus suam sedem atque arcem populi Romani in re trepida tutatus esset; collegiumque ad eam rem M. Furius dictator constitueret ex iis qui in Capitolio atque arce habitarent.

fr.Expiandae etiam vocis nocturnae quae nuntia cladis ante bellum Gallicum audita neglectaque esset mentio inlata, iussumque templum in Nova via Aio Locutio fieri.

fr.Aurum quod Gallis ereptum erat quodque ex aliis templis inter trepidationem in Iovis cellam conlatum cum in quae referri oporteret confusa memoria esset, sacrum omne iudicatum et sub Iovis sella poni iussum.

fr.Iam ante in eo religio civitatis apparuerat quod cum in publico deesset aurum ex quo summa pactae mercedis Gallis confieret, a matronis conlatum acceperant ut sacro auro abstineretur.

fr.Matronis gratiae actae honosque additus ut earum sicut virorum post mortem sollemnis laudatio esset. His peractis quae ad deos pertinebant quaeque per senatum agi poterant, tum demum agitantibus tribunis plebem adsiduis contionibus ut relictis ruinis in urbem paratam Veios transmigrarent, in contionem universo senatu prosequente escendit atque ita verba fecit.

fr.51. "Adeo mihi acerbae sunt, Quirites, contentiones cum tribunis plebis, ut nec tristissimi exsilii solacium aliud habuerim, quoad Ardeae vixi, quam quod procul ab his certaminibus eram,

fr.et ob eadem haec non si miliens senatus consulto populique iussu revocaretis, rediturus unquam fuerim.

fr.Nec nunc me ut redirem mea voluntas mutata sed vestra fortuna perpulit; quippe ut in sua sede maneret patria, id agebatur, non ut ego utique in patria essem.

fr.Et nunc quiescerem ac tacerem libenter nisi haec quoque pro patria dimicatio esset; cui deesse, quoad vita suppetat, aliis turpe, Camillo etiam nefas est.

fr.Quid enim repetiimus, quid obsessam ex hostium manibus eripuimus, si reciperatam ipsi deserimus?

fr.Et cum victoribus Gallis capta tota urbe Capitolium tamen atque arcem dique et homines Romani tenuerint, victoribus Romanis reciperata urbe arx quoque et Capitolium deseretur et plus vastitatis huic urbi secunda nostra fortuna faciet quam adversa fecit?

fr.Equidem si nobis cum urbe simul positae traditaeque per manus religiones nullae essent, tamen tam evidens numen hac tempestate rebus adfuit Romanis ut omnem neglegentiam divini cultus exemptam hominibus putem.

fr.Intuemini enim horum deinceps annorum vel secundas res vel adversas; invenietis omnia prospera evenisse sequentibus deos, adversa spernentibus. Iam omnium primum, Veiens bellum - per quot annos, quanto labore gestum. - non ante cepit finem, quam monitu deorum aqua ex lacu Albano emissa est.

fr.Quid haec tandem urbis nostrae clades nova? Num ante exorta est quam spreta vox caelo emissa de adventu Gallorum, quam gentium ius ab legatis nostris violatum, quam a nobis cum vindicari deberet eadem neglegentia deorum praetermissum?

fr.Igitur victi captique ac redempti tantum poenarum dis hominibusque dedimus ut terrarum orbi documento essemus.

fr.Adversae deinde res admonuerunt religionum.

fr.Confugimus in Capitolium ad deos, ad sedem Iovis optimi maximi; sacra in ruina rerum nostrarum alia terra celavimus, alia avecta in finitimas urbes amovimus ab hostium oculis; deorum cultum deserti ab dis hominibusque tamen non intermisimus.

fr.Reddidere igitur patriam et victoriam et antiquum belli decus amissum, et in hostes qui caeci avaritia in pondere auri foedus ac fidem fefellerunt, verterunt terrorem fugamque et caedem.

fr.52. Haec culti neglectique numinis tanta monumenta in rebus humanis cernentes ecquid sentitis, Quirites, quantum vixdum e naufragiis prioris culpae cladisque emergentes paremus nefas?

fr.Urbem auspicato inauguratoque conditam habemus; nullus locus in ea non religionum deorumque est plenus; sacrificiis sollemnibus non dies magis stati quam loca sunt in quibus fiant.

fr.Hos omnes deos publicos privatosque, Quirites, deserturi estis? Quam par vestrum factum [ei] est quod in obsidione nuper in egregio adulescente, C. Fabio, non minore hostium admiratione quam vestra conspectum est, cum inter Gallica tela degressus ex arce sollemne Fabiae gentis in colle Quirinali obiit?

fr.An gentilicia sacra ne in bello quidem intermitti, publica sacra et Romanos deos etiam in pace deseri placet, et pontifices flaminesque neglegentiores publicarum religionum esse quam privatus in sollemni gentis fuerit?

fr.Forsitan aliquis dicat aut Veiis ea nos facturos aut huc inde missuros sacerdotes nostros qui faciant; quorum neutrum fieri salvis caerimoniis potest.

fr.Et ne omnia generatim sacra omnesque percenseam deos, in Iovis epulo num alibi quam in Capitolio pulvinar suscipi potest?

fr.Quid de aeternis Vestae ignibus signoque quod imperii pignus custodia eius templi tenetur loquar?

fr.Quid de ancilibus vestris, Mars Gradive tuque, Quirine pater? Haec omnia in profano deseri placet sacra, aequalia urbi, quaedam vetustiora origine urbis?

fr.Et videte quid inter nos ac maiores intersit. Illi sacra quaedam in monte Albano Laviniique nobis facienda tradiderunt.

fr.An ex hostium urbibus Romam ad nos transferri sacra religiosum fuit, hinc sine piaculo in hostium urbem Veios transferemus?

fr.Recordamini, agite dum, quotiens sacra instaurentur, quia aliquid ex patrio ritu neglegentia casuve praetermissum est.

fr.Modo quae res post prodigium Albani lacus nisi instauratio sacrorum auspiciorumque renovatio adfectae Veienti bello rei publicae remedio fuit?

fr.At etiam, tamquam veterum religionum memores, et peregrinos deos transtulimus Romam et instituimus novos. Iuno regina transvecta a Veiis nuper in Aventino quam insigni ob excellens matronarum studium celebrique dedicata est die".

fr.Aio Locutio templum propter caelestem vocem exauditam in Nova via iussimus fieri; Capitolinos ludos sollemnibus aliis addidimus collegiumque ad id novum auctore senatu condidimus; quid horum opus fuit suscipi, si una cum Gallis urbem Romanam relicturi fuimus, si non voluntate mansimus in Capitolio per tot menses obsidionis, sed ab hostibus metu retenti sumus?

fr.De sacris loquimur et de templis; quid tandem de sacerdotibus? Nonne in mentem venit quantum piaculi committatur?

fr.Vestalibus nempe una illa sedes est, ex qua eas nihil unquam praeterquam urbs capta movit;

fr.flamini Diali noctem unam manere extra urbem nefas est.

fr.Hos Veientes pro Romanis facturi estis sacerdotes, et Vestales tuae te deserent, Vesta, et flamen peregre habitando in singulas noctes tantum sibi reique publicae piaculi contrahet?

fr.Quid alia quae auspicato agimus omnia fere intra pomerium, cui oblivioni aut neglegentiae damus?

fr.Comitia curiata, quae rem militarem continent, comitia centuriata, quibus consules tribunosque militares creatis, ubi auspicato, nisi ubi adsolent, fieri possunt?

fr.Veiosne haec transferemus? An comitiorum causa populus tanto incommodo in desertam hanc ab dis hominibusque urbem conveniet?

fr.53. At enim apparet quidem pollui omnia nec ullis piaculis expiari posse; sed res ipsa cogit vastam incendiis ruinisque relinquere urbem et ad integra omnia Veios migrare nec hic aedificando inopem plebem vexare.

fr.Hanc autem iactari magis causam quam veram esse, ut ego non dicam, apparere vobis, Quirites, puto, qui meministis ante Gallorum adventum, salvis tectis publicis privatisque, stante incolumi urbe, hanc eandem rem actam esse ut Veios transmigraremus.

fr.Et videte quantum inter meam sententiam vestramque intersit, tribuni.

fr.Vos, etiamsi tunc faciendum non fuerit, nunc utique faciendum putatis: ego contra - nec id mirati sitis, priusquam quale sit audieritis - etiamsi tum migrandum fuisset incolumi tota urbe, nunc has ruinas relinquendas non censerem.

fr.Quippe tum causa nobis in urbem captam migrandi victoria esset, gloriosa nobis ac posteris nostris; nunc haec migratio nobis misera ac turpis, Gallis gloriosa est.

fr.Non enim reliquisse victores, sed amisisse victi patriam videbimur:

fr.hoc ad Alliam fuga, hoc capta urbs, hoc circumsessum Capitolium necessitas imposuisse ut desereremus penates nostros exsiliumque ac fugam nobis ex eo loco conscisceremus quem tueri non possemus.

fr.Et Galli evertere potuerunt Romam quam Romani restituere non videbuntur potuisse?

fr.Quid restat nisi ut, si iam novis copiis veniant - constat enim vix credibilem multitudinem esse - et habitare in capta ab se, deserta a vobis hac urbe velint, sinatis?

fr.Quid? Si non Galli hoc sed veteres hostes vestri, Aequi Volscive, faciant ut commigrent Romam, velitisne illos Romanos, vos Veientes esse? An malitis hanc solitudinem vestram quam urbem hostium esse?

fr.Non equidem video quid magis nefas sit. Haec scelera, quia piget aedificare, haec dedecora pati parati estis?

fr.Si tota urbe nullum melius ampliusve tectum fieri possit quam casa illa conditoris est nostri, non in casis ritu pastorum agrestiumque habitare est satius inter sacra penatesque nostros quam exsulatum publice ire?

fr.Maiores nostri, convenae pastoresque, cum in his locis nihil praeter silvas paludesque esset, novam urbem tam brevi aedificarunt:

fr.nos Capitolio, arce incolumi, stantibus templis deorum, aedificare incensa piget?

fr.Et, quod singuli facturi fuimus si aedes nostrae deflagrassent, hoc in publico incendio universi recusamus facere?

fr.54. Quid tandem? Si fraude, si casu Veiis incendium ortum sit, ventoque ut fieri potest diffusa flamma magnam partem urbis absumat, Fidenas inde aut Gabios aliamve quam urbem quaesituri sumus quo transmigremus?

fr.Adeo nihil tenet solum patriae nec haec terra quam matrem appellamus, sed in superficie tignisque caritas nobis patriae pendet?

fr.Equidem - fatebor vobis, etsi minus iniuriae vestrae [quam meae calamitatis] meminisse iuvat - cum abessem, quotienscumque patria in mentem veniret, haec omnia occurrebant, colles campique et Tiberis et adsueta oculis regio et hoc caelum sub quo natus educatusque essem;

fr.quae vos, Quirites, nunc moveant potius caritate sua ut maneatis in sede vestra quam postea, cum reliqueritis eam, macerent desiderio.

fr.Non sine causa di hominesque hunc urbi condendae locum elegerunt, saluberrimos colles, flumen opportunum, quo ex mediterraneis locis fruges devehantur, quo maritimi commeatus accipiantur, mari vicinum ad commoditates nec expositum nimia propinquitate ad pericula classium externarum, regionum Italiae medium, ad incrementum urbis natum unice locum.

fr.Argumento est ipsa magnitudo tam novae urbis. Trecentensimus sexagensimus quintus annus urbis, Quirites, agitur;

fr.inter tot veterrimos populos tam diu bella geritis, cum interea, ne singulas loquar urbes, non coniuncti cum Aequis Volsci, tot tam valida oppida, non universa Etruria, tantum terra marique pollens atque inter duo maria latitudinem obtinens Italiae, bello vobis par est.

fr.Quod cum ita sit quae, malum, ratio est [haec] expertis alia experiri, cum iam ut virtus vestra transire alio possit, fortuna certe loci huius transferri non possit?

fr.Hic Capitolium est, ubi quondam capite humano invento responsum est eo loco caput rerum summamque imperii fore;

fr.hic cum augurato liberaretur Capitolium, Iuventas Terminusque maximo gaudio patrum vestrorum moveri se non passi; hic Vestae ignes, hic ancilia caelo demissa, hic omnes propitii manentibus vobis di."

fr.55. Movisse eos Camillus cum alia oratione, tum ea quae ad religiones pertinebat maxime dicitur;

fr.sed rem dubiam decrevit vox opportune emissa, quod cum senatus post paulo de his rebus in curia Hostilia haberetur cohortesque ex praesidiis revertentes forte agmine forum transirent, centurio in comitio exclamavit: "signifer, statve signum; hic manebimus optime".

fr.Qua voce audita, et senatus accipere se omen ex curia egressus conclamavit et plebs circumfusa adprobavit.

fr.Antiquata deinde lege, promisce urbs aedificari coepta.

fr.Tegula publice praebita est; saxi materiaeque caedendae unde quisque vellet ius factum, praedibus acceptis eo anno aedificia perfecturos.

fr.Festinatio curam exemit vicos dirigendi, dum omisso sui alienique discrimine in vacuo aedificant.

fr.Ea est causa ut veteres cloacae, primo per publicum ductae, nunc privata passim subeant tecta, formaque urbis sit occupatae magis quam divisae similis.

lat.[1] La paix conquise partout ailleurs, les Romains et les Véiens demeuraient seuls sous les armes, mais avec tant d'acharnement et de haine, qu'on pouvait prévoir que cela ne finirait qu'avec la ruine des vaincus. Les comices chez les deux peuples eurent des résultats bien différents.

lat.[2] Les Romains augmentèrent le nombre de leurs tribuns militaires avec puissance de consuls; ce qui ne s'était jamais vu jusqu'alors, on en créa huit : M'. Aemilius Mamercus pour la seconde fois, L. Valérius Potitus pour la troisième. Appius Claudius Crassus, M. Quinctilius Varus, L. Julius Iulus, M. Postumius, M. Furius Camille, M. Postumius AIbinus.

lat.[3] Les Véiens, au contraire, fatigués de ces brigues annuelles, et des fréquentes dissensions qui en naissaient, élurent un roi.

lat.Ce changement déplut aux peuples de l'Etrurie, moins en haine de la royauté que du roi lui-même :

lat.[4] car l'homme qu'on avait choisi s'était déjà rendu insupportable à la nation par sa puissance et par son orgueil, ayant, contre toutes les lois, interrompu violemment la solennité des jeux. [5] Irrité qu'on l'eût repoussé du sacerdoce, où un autre lui avait été préféré par le suffrage des douze peuples, il avait brusquement rappelé du milieu du spectacle les acteurs, qui presque tous étaient ses esclaves.

lat.[6] En conséquence, l'Etrurie, qui tenait plus que toute autre nation à l'observation des rites religieux, parce qu'elle excellait dans la science du culte, décida qu'on refuserait tout secours aux Véiens, tant qu'ils obéiraient à un roi. [7] La nouvelle de cette décision fut étouffée à Véies par la terreur qu'inspirait le roi, lequel, sans démentir l'auteur d'an pareil bruit, l'eût traité comme un chef de sédition.

lat.[8] Les Romains, assurés de l'inaction de l'Etrurie, mais apprenant aussi que dans tous les conseils on s'occupait des intérêts de Véies, se fortifièrent de façon à se ménager une double défense :

lat.[9] l'une était tournée contre la ville et les sorties des assiégés; l'autre faisait face à l'Etrurie, et devait arrêter les secours qui pourraient venir de ce côté.

lat.[1] Comme les généraux romains espéraient moins d'un assaut que d'un blocus, ils firent construire des logements d'hiver, chose inconnue jusque-là au soldat romain : on se proposait de continuer le siège malgré l'hiver.

lat.[2] Lorsque la nouvelle en vint à Rome, les tribuns du peuple, qui depuis longtemps n'avaient pas eu l'occasion de s'agiter, assemblent aussitôt le peuple, et s'efforcent d'irriter les esprits : [3] "Voilà, disent-ils, dans quel but on a établi une solde militaire. Eux, ils ne se trompaient pas; ils voyaient bien qu'un poison était caché sous ce présent de l'ennemi.

lat.[4] Le peuple a vendu sa liberté. Eloignée pour toujours, reléguée loin de la ville et de la république, la jeunesse n'a pas même l'hiver pour se reposer; elle n'a pas une saison dans l'année pour revenir à sa famille et à ses affaires. Et à quelle cause attribuer cette permanence du service ?

lat.[5] On n'en trouvera qu'une seule, à savoir la crainte qu'inspirent cette foule de jeunes hommes, qui sont la véritable force du peuple et qui viendraient servir ses intérêts.

lat.[6] Ils endurent là-bas encore plus de souffrances et de privations que les Véiens. Ceux-ci passent l'hiver dans leurs foyers, protégés par d'épaisses murailles et par la position naturelle de leur ville; [7] le soldat romain travaille, fatigue, caché sous les neiges et les frimas, n'ayant que des abris de peaux; et dans ces jours d'hiver où toute guerre cesse sur terre et sur mer, il faut qu'il reste sous les armes.

lat.[8] Ni les rois, ni les consuls, qui étaient si orgueilleux avant l'établissement du tribunat, ni cette fatale puissance du dictateur, ni les caprices odieux des décemvirs, n'ont infligé servitude pareille à cette éternité du service, ni fait peser sur le peuple romain la tyrannie royale qu'exerçaient les tribuns militaires.

lat.[9] Que feraient-ils donc s'ils étaient consuls ou dictateurs, ceux qui se conduisent avec tant de cruauté et d'atrocité dans leur charge de proconsuls ? Au reste, le peuple méritait bien d'être ainsi traité, puisque sur huit tribuns militaires, pas un plébéien n'a trouvé place.

lat.[10] Auparavant, les patriciens pouvaient à peine obtenir trois places, qui encore leur étaient disputées à outrance; aujourd'hui, c'est huit de front qu'ils marchent à la conquête du pouvoir; et dans cette foule il ne se prend pas un seul plébéien [11] qui, s'il ne peut davantage, rappelle du moins à ses collègues que ce sont des hommes libres, des concitoyens, qu'ils ont pour soldats, et non des esclaves; qu'ils les doivent ramener l'hiver dans leurs maisons, dans leurs foyers, [12] et leur accorder au moins quelques jours dans l'année pour visiter leurs parents, leurs enfants, leurs femmes, user en maîtres de leur liberté, et nommer leurs magistrats."

lat.[13] Pendant qu'ils déclamaient ainsi, ils rencontrèrent un adversaire digne d'eux dans Appius Claudius, que ses collègues avaient laissé à Rome pour réprimer les séditions des tribuns : c'était un homme habitué, dès sa jeunesse, à lutter contre les plébéiens, [14] et qui, quelques années auparavant, comme on l'a dit plus haut, avait imaginé de renverser la puissance des tribuns par l'opposition de leurs collègues.

lat.[1] Appius Claudius, qui à une éloquence naturelle joignait l'habitude de la parole, prononça ce discours :

lat.[2] "Si jamais on a douté, Romains, que les tribuns du peuple aient constamment agi dans leur intérêt propre et non pas dans le vôtre en soulevant des troubles, le doute s'est dissipé cette année, j'en suis convaincu.

lat.[3] Je me réjouis donc de vous voir enfin sortir d'une illusion si longue, et surtout que votre erreur se soit dissipée dans un moment où vos affaires sont prospères; je vous en félicite, vous, et à cause de vous, la république.

lat.[4] En effet, est-il quelqu'un parmi vous qui ne sache que jamais injustice, si l'on a pu en commettre à votre égard, ne blessa, n'irrita les tribuns du peuple, autant que cette institution d'une paie aux soldats ?

lat.[5] Et que pensez-vous qu'ils aient plus redouté alors, ou qu'ils désirent plus de troubler aujourd'hui que l'union entre les ordres, dont la conséquence doit être, ils ne l'ignorent pas, de ruiner infailliblement la puissance tribunitienne ?

lat.[6] On les prendrait, par Hercule, pour de mauvais ouvriers qui cherchent de l'ouvrage; ils ne cessent de souhaiter quelque maladie à la république, afin que vous les appeliez pour la guérir.

lat.[7] En effet, êtes-vous les défenseurs ou les ennemis du peuple ? Attaquez-vous l'armée ou plaidez-vous sa cause ? Il me semble que vous répondez : "Tout ce que font les patriciens nous déplaît, que ce soit en faveur du peuple ou contre le peuple."

lat.[8] Et comme ces maîtres qui défendent à leurs esclaves toute relation avec des étrangers, pensant qu'il est juste de s'interdire également avec eux et le bien et le mal; de même vous voulez empêcher tout rapport du sénat avec le peuple, de crainte que nous ne venions à séduire le peuple par notre bienveillance et par notre libéralité, et que le peuple ne s'avise d'écouter nos conseils et de les suivre.

lat.[9] Que vous feriez bien mieux, s'il y avait en vous, je ne dis pas une âme de citoyen, mais seulement quelque chose d'humain, de favoriser, d'entretenir de tout votre pouvoir et la bienveillance du sénat et la déférence du peuple !

lat.[10] Car si leur union pouvait être durable, qui hésiterait de promettre à cet empire, dans un avenir prochain, la prééminence sur tous ceux qui l'entourent ?

lat.[1] "Mes collègues ont refusé de retirer de Véies notre armée avant la fin du siège, ce qui était une mesure, non seulement utile, mais même nécessaire : je le prouverai tout à l'heure; il faut maintenant que je parle de la condition des soldats.

lat.[2] Et mon langage qui aura, j'espère, votre approbation, ne paraîtrait pas moins équitable à l'armée elle-même si je parlais dans le camp, et qu'elle pût m'entendre et me juger : aussi bien s'il ne me venait aucune raison valable, les paroles de mes adversaires me suffiraient.

lat.[3] Ils ne voulaient pas, dernièrement, qu'on donnât une solde aux troupes, sous prétexte qu'on ne leur en avait jamais donné; mais aujourd'hui, comment osent-ils se plaindre de ce que, à ceux qui ont accepté un nouvel avantage, on impose en proportion un nouveau travail ?

lat.[4] Il n'y a point de travail sans récompense; mais, d'ordinaire aussi, une récompense doit être achetée par du travail : ainsi, la peine et le plaisir, de nature si diverse, s'associent l'une à l'autre, et se tiennent comme par un lien naturel.

lat.[5] Autrefois, le soldat regardait comme un fardeau de servir la république à ses dépens, et il s'estimait heureux de cultiver son champ une partie de l'année, et de créer par là des ressources, pour la paix et pour la guerre, à lui-même et à sa famille.

lat.[6] Il se félicite à présent de gagner quelque chose avec la république, et reçoit avec plaisir sa solde. Qu'il soit donc juste alors; et puisque sa maison et ses biens sont libres de toute charge, qu'il supporte patiemment une plus longue absence.

lat.[7] Que si la république l'invitait à compter avec elle, n'aurait-elle pas droit de lui dire : "Tu es payé pour un an, donne-moi un an de ta peine ? Est-il juste, à ton avis, que, pour un service de six mois, tu reçoives solde entière ?"

lat.[8] C'est malgré moi, Romains, que je m'arrête à ces détails; car on ne doit traiter dans ces termes qu'un soldat mercenaire. Pour nous, c'est comme avec des concitoyens que nous voulons agir, et il est juste, ce nous semble, qu'on agisse avec nous comme avec la patrie.

lat.[9] Ou il fallait ne pas entreprendre la guerre, ou il faut la soutenir avec la dignité qui convient au peuple romain, et la terminer au plus tôt.

lat.[10] Or, le moyen de la terminer, c'est de presser le siège, c'est de ne pas le quitter que la prise de Véies n'ait couronné nos espérances. Et, par Hercule, quand nous n'aurions pas d'autre motif, la honte seule de reculer ainsi nous commanderait de persévérer.

lat.[11] Jadis, rien que pour une femme, la Grèce entière tint une ville assiégée pendant dix ans; et à quelle distance était-elle de ses foyers ! Que de terres, que de mers l'en séparaient !

lat.[12] Nous, à vingt milles d'ici, à la vue presque de notre ville, nous ne pourrions pas supporter un siège d'une année ! Mais peut-être les motifs qui nous poussent à cette guerre sont-ils trop frivoles; et, comme nous n'avons pas de justes raisons de nous plaindre, rien ne nous excite à poursuivre notre vengeance ?

lat.[13] Sept fois ils ont repris la guerre; jamais avec eux de paix sincère; ils ont mille fois dévasté nos campagnes; ils ont forcé Fidènes à se séparer de nous; ils ont exterminé nos colonies;

lat.[14] ils ont conseillé, contre le droit des gens, le massacre impie de nos ambassadeurs; ils ont voulu soulever contre nous l'Etrurie entière; aujourd'hui encore ils y travaillent avec ardeur; et quand nos députés leur demandent réparation, peu s'en faut qu'ils ne les outragent.

lat.[1] "Et c'est à un pareil peuple que nous ferons une guerre molle et interrompue ! Si des sujets de haine aussi légitimes ne peuvent nous décider, n'est-il pas, je vous prie ? des motifs plus puissants encore ?

lat.[2] La ville est entourée d'immenses ouvrages qui resserrent l'ennemi dans ses murs; il n'a pu cultiver ses champs où les cultures ont été détruites par la guerre.

lat.[3] Si nous rappelons l'armée, qui doute que, non seulement le désir de la vengeance, mais encore la nécessité de piller le bien des autres après avoir perdu le leur, ne les déchaînent sur nos campagnes ? Adopter ce plan ne serait donc pas différer la guerre, ce serait l'attirer chez nous.

lat.[4] Maintenant, quel est en réalité l'intérêt des soldats, à qui ces généreux tribuns du peuple veulent tout à coup tant de bien, après avoir voulu leur extorquer leur solde ?

lat.[5] Ils ont, dans une étendue immense, construit un retranchement et creusé un fossé, deux rudes et difficiles travaux; ils ont fait des redoutes, d'abord en petit nombre, mais ensuite en quantité considérable, à mesure que l'armée s'est accrue; ils ont élevé des fortifications, non seulement du côté de la ville, mais en face de l'Etrurie, pour arrêter les secours qui pourraient en venir;

lat.[6] enfin, il est inutile de le dire, ils ont préparé des tours, des mantelets, des tortues, tout l'appareil nécessaire au siège des villes. Et, lorsque d'aussi grands travaux sont achevés, lorsqu'une tâche aussi longue est finie, il faudrait tout abandonner pour revenir l'été prochain recommencer le même ouvrage et se consumer dans de nouvelles fatigues ?

lat.[7] N'est-il pas bien plus simple de conserver ce qui est fait, de poursuivre, de persévérer, d'en finir avec cette guerre ? car la carrière s'abrège bien, si nous la parcourons d'une haleine, si par nos interruptions et par nos lenteurs nous ne retardons pas nous-mêmes l'accomplissement de nos espérances. Je n'ai parlé jusqu'ici que du travail et du temps perdu.

lat.[8] Mais que dirai-je du péril où nous nous mettrions en différant cette guerre, péril sur lequel nous ne pouvons nous abuser après tous ces conseils tenus dans l'Etrurie pour marcher au secours des Véiens ?

lat.[9] Dans les circonstances présentes, dépitée, irritée, elle s'y refuse, et, autant qu'il dépend d'elle, vous laisse libres de prendre Véies; mais qui peut répondre que plus tard, si on diffère la guerre, elle sera dans les mêmes sentiments ?

lat.[10] Si vous ralentissez le siège, vous ouvrez le passage à de plus nombreuses, à de plus imposantes députations; et d'ailleurs, ce qui choque aujourd'hui les Etrusques, ce roi créé à Véies peut disparaître avec le temps, ou du consentement de la ville, qui cherchera par ce moyen à se concilier le reste de l'Etrurie, ou par l'abdication du roi, qui ne voudra pas que sa royauté soit un obstacle au salut de ses concitoyens.

lat.[11] Voyez que de difficultés, que d'ennuis dans la marche qu'on vous conseille ! La perte d'ouvrages construits avec tant de peine, l'inévitable dévastation de nos campagnes; et, au lieu de la guerre contre Véies, la guerre avec l'Etrurie.

lat.[12] Voilà, tribuns, les fruits de vos conseils; par Hercule, il me semble voir un homme qui, traitant un malade, qu'un remède énergique allait bientôt rétablir, le rejette dans une longue et peut-être incurable maladie, pour lui faire prendre un aliment ou un breuvage dont la saveur lui plaise un instant.

lat.[1] "Après tout, même en laissant à part l'intérêt de la guerre, il importe à la discipline militaire qu'on habitue nos soldats à ne pas se contenter d'une victoire trop facile;

lat.[2] mais, si l'affaire traîne en longueur, à supporter l'ennui, à se résigner à des retards dans l'accomplissement de leurs espérances, et, si l'été ne suffit pas pour achever la guerre, à la continuer l'hiver, au lieu de faire comme ces oiseaux d'été qui, l'automne venu, s'empressent de chercher çà et là un toit et un abri.

lat.[3] Eh quoi ! je vous prie, le goût, le plaisir de la chasse entraînent les hommes, malgré les neiges et les frimas, à travers les bois et les montagnes, et les nécessités de la guerre ne trouveraient pas en nous cette patience que les hommes apportent dans leurs amusements et leurs plaisirs !

lat.[4] Supposons-nous donc chez nos soldats des corps assez efféminés, des âmes assez molles, pour qu'ils ne puissent endurer un hiver au camp, hors de leurs maisons ? Faudra-t-il, comme dans les guerres navales, qu'ils consultent les vents et choisissent les saisons ? Ne pourront-ils supporter ni la chaleur ni la froidure ?

lat.[5] Ils rougiraient, au contraire, si on venait à leur opposer de pareils obstacles; ils proclameraient hautement qu'ils sont d'une nature virile et patiente et par l'âme et par le corps, qu'ils peuvent supporter la guerre l'hiver comme l'été, qu'ils n'ont pas chargé les tribuns de plaider en leur faveur la cause de la mollesse et de la lâcheté, et qu'ils se souviennent que ce n'est pas en se tenant à l'ombre de leurs toits et dans leurs maisons que leurs ancêtres ont fondé cette puissance des tribuns.

lat.[6] Il est digne de la valeur de vos soldats, digne du nom romain, de ne pas considérer seulement Véies et la guerre actuelle, mais de chercher à se faire une réputation pour d'autres guerres et pour d'autres peuples dans l'avenir.

lat.[7] Croyez-vous qu'il soit indifférent, dans l'opinion qui s'établira sur votre conduite, que vos voisins pensent qu'il suffit à une ville de soutenir quelques jours le premier choc du peuple romain, pour n'en avoir plus rien à craindre;

lat.[8] ou qu'ils conçoivent une telle terreur de notre nom, qu'ils estiment qu'une armée romaine, malgré l'ennui d'un long siège et la rigueur de l'hiver ne peut quitter une place une fois investie, ne connaît d'autre terme à la guerre que la victoire, et n'y porte pas moins de persévérance que d'intrépidité ?

lat.[9] Nécessaire dans toute espèce de guerre, la persévérance l'est surtout dans les sièges car presque toutes les villes sont inexpugnables par la force de leurs remparts et la nature de leur position; le temps seul, et avec lui la faim et la soif, peuvent les vaincre et les réduire. [10] C'est le temps qui réduira Véies, à moins que les tribuns du peuple ne viennent en aide à l'ennemi, et que les Véiens ne trouvent dans Rome un appui qu'ils cherchent vainement dans l'Etrurie entière.

lat.[11] En effet, que peut-il arriver qui entre mieux dans les voeux des Véiens que de voir la sédition, commençant par la cité romaine, gagner ensuite le camp comme une contagion ?

lat.[12] Et, par Hercule ! il y a chez l'ennemi tant de modération que, malgré l'ennui du siège et même de la royauté, aucune nouveauté ne s'est introduite parmi eux; le refus de secours des Etrusques n'a point irrité les esprits;

lat.[13] car le premier artisan de sédition serait bientôt puni de mort, et jamais, là, nul n'aura droit de dire ce qu'on dit impunément parmi vous.

lat.[14] Nous punissons du bâton celui qui abandonne ses drapeaux ou déserte son poste; et ceux qui conseillent de déserter les drapeaux et d'abandonner le camp, non pas à un ou deux soldats, mais à des armées entières, peuvent élever la voix publiquement et en pleine assemblée :

lat.[15] tant il est vrai que les tribuns du peuple, soit qu'ils prêchent la trahison, soit qu'ils veuillent renverser la république, vous ont habitués à les écouter avec faveur; et que séduits, charmés par leur puissance, vous permettez qu'elle couvre et protège tous les crimes.

lat.[16] Il ne leur manque plus que de pouvoir déclamer au milieu du camp et de l'armée comme ils font ici, de corrompre les soldats et de leur défendre l'obéissance;

lat.[17] puisqu'enfin à Rome la liberté consiste à ne respecter ni le sénat, ni les magistrats, ni les lois, ni les moeurs de nos pères, ni les institutions de nos ancêtres, ni la discipline militaire."

lat.[1] Déjà même, dans les assemblées populaires, Appius luttait sans désavantage contre les tribuns du peuple, quand tout à coup, ce qui pourra paraître incroyable, un échec reçu à Véies assura le triomphe d'Appius, fortifia l'union entre les ordres et redoubla l'ardeur et l'opiniâtreté des assiégeants.

lat.[2] La chaussée avait été conduite jusqu'au pied de la ville, et il ne manquait plus que d'appliquer les mantelets contre les murs, quand soudain, comme on était plus soigneux de hâter les travaux pendant le jour que de les garder pendant la nuit, une porte de la ville s'ouvre; une immense multitude, presque tout entière armée de torches, se précipite en lançant des feux,

lat.[3] et, dans l'espace d'une heure, la chaussée et les mantelets, qui avaient coûté un si long travail, sont dévorés par l'incendie : nombre de malheureux en essayant, mais en vain, de porter secours, périrent eux-mêmes par le fer ou dans les flammes.

lat.[4] Dès que la nouvelle en vint à Rome, elle jeta partout la désolation, et remplit le sénat d'inquiétude et d'effroi; il craignait de ne pouvoir plus contenir la sédition ni à la ville ni au camp, et que les tribuns du peuple n'en triomphassent insolemment comme d'une victoire remportée par eux sur la république;

lat.[5] mais, soudain, ceux qui payaient le cens équestre, sans que l'état leur eût encore assigné leurs chevaux, se concertent, se présentent au sénat, et, ayant obtenu audience, proposent de s'équiper et de servir a leurs frais.

lat.[6] Le sénat les remercia dans les termes les plus magnifiques, et le bruit de leur démarche ne tarda pas à se répandre dans le forum et par toute la ville. Aussitôt le peuple se rassemble et court à la Curie :

lat.[7] "&Аgrave; présent, disent-ils, c'est l'ordre pédestre qui vient, sans attendre son tour, s'engager à servir la république, soit à Véies, soit partout où l'on voudra le mener; si on les mène à Véies, ils promettent de n'en pas revenir avant la prise de cette ville ennemie."

lat.[8] C est alors qu'on a peine à contenir une joie qui déborde. En effet, on ne leur envoie pas, comme aux cavaliers, des magistrats chargés de leur adresser des actions de grâces;

lat.[9] on ne les mande point dans la Curie pour leur faire réponse; le sénat ne reste plus renfermé dans l'enceinte de la Curie; les sénateurs sortent tous, et, d'un lieu qui domine la multitude assemblée dans le comitium, tous lui expriment de la voix et des mains la publique allégresse.

lat.[10] Ils proclament que la ville de Rome est heureuse, invincible, éternelle, grâce à cette concorde : ils glorifient les chevaliers, ils glorifient le peuple, ils glorifient cette journée elle-même; ils confessent que le sénat est vaincu en clémence, en générosité.

lat.[11] Patriciens et plébéiens versent à l'envi des larmes de joie; enfin les sénateurs, rappelés dans la Curie, rendent un sénatus-consulte portant [12] "Que les tribuns militaires convoqueront une assemblée, rendront grâces aux fantassins et aux cavaliers, et diront que le sénat promet de n'oublier jamais leur piété envers la patrie : que toutefois il lui plaît d'assigner une solde à tous ceux qui se sont offerts hors de tour pour le service militaire."

lat.On donna une paie fixe aux cavaliers : [13] c'est de ce jour qu'ils commencèrent à se monter à leurs frais. Cette armée volontaire, conduite à Véies, non contente de relever les ouvrages détruits, en construisit de nouveaux; et la ville entretint les approvisionnements avec plus de soin que jamais, afin que rien ne manquât aux besoins d'une armée qui méritait si bien de la patrie.

lat.[1] L'année suivante eut pour tribuns militaires Gaius Servilius Ahala, pour la troisième fois, Quintus Servilius, Lucius Verginius, Quintus Sulpicius, Aulus Manlius et Manius Sergius, ces deux derniers pour la seconde.

lat.[2] Sous leur tribunat, toute l'attention se portant sur Véies, Anxur fut négligé. On accordait beaucoup trop de congés à la garnison; on recevait beaucoup trop de marchands volsques dans la place; tout à coup les sentinelles des portes se trouvent enveloppées et la ville est prise.

lat.[3] La perte en hommes fut légère, parce que, à l'exception des malades, tous les soldats, devenus vivandiers, étaient dans les campagnes et dans les villes voisines occupés de leur trafic.

lat.[4] On ne fut pas plus heureux à Véies, qui était alors le grand objet des sollicitudes publiques. Nos généraux y montrèrent plus d'animosité les uns contre les autres que de courage contre l'ennemi, et la guerre y devint plus terrible par la jonction imprévue des Capénates et des Falisques.

lat.[5] C'étaient deux nations de l'Etrurie qui, étant plus à proximité des Véiens, se voyaient, après la destruction de ce peuple, le plus en butte aux armes romaines.

lat.[6] Les Falisques avaient de plus des motifs d'inimitié personnelle; ils s'étaient mêlés dans la guerre des Fidénates, et tous deux, après s'être envoyé, de part et d'autre, de fréquentes députations, et s'être enchaînés par la religion du serment, arrivèrent brusquement sur Véies avec leurs armées.

lat.[7] Leur attaque se fit vers la partie du camp où commandait Manius Sergius, et elle y jeta une grande épouvante, parce que les Romains se persuadèrent que c'était toute la confédération des Etrusques qui s'était ébranlée avec la masse entière de ses forces. Cette même persuasion décida aussi du côté des Véiens un mouvement général.

lat.[8] Ainsi le camp romain avait à se défendre d'une double attaque; les Romains couraient avec précipitation tantôt d'un côté tantôt d'un autre; mais ils avaient déjà assez de peine à contenir les assiégés, bien loin de pouvoir en même temps se soutenir contre l'ennemi extérieur qui entrait dans leurs retranchements.

lat.[9] L'unique ressource eût été que du camp principal on vînt à leur secours, et alors la totalité des légions, se distribuant sur des points si opposés, tandis que les unes auraient tenu tête aux Capénates et aux Falisques, les autres auraient repoussé avec succès la sortie des assiégés.

lat.[10] Mais Verginius, qui commandait dans ce camp, était l'ennemi personnel de Sergius qui ne le haissait pas moins.

lat.On eut beau l'informer que la plupart des redoutes étaient attaquées, les retranchements forcés, que des deux côtés l'ennemi avançait, il se contenta de tenir ses troupes sous les armes, disant que si son collègue avait besoin de secours il ne manquerait pas de le lui faire savoir.

lat.[11] Mais celui-ci n'avait pas moins d'orgueil que l'autre, et, pour ne pas paraître avoir invoqué l'assistance d'un homme qu'il détestait, il aima mieux laisser la victoire à l'ennemi que de la devoir à un concitoyen.

lat.[12] Nos soldats eurent tout le temps, pendant ce conflit, d'être taillés en pièces; ils finirent par abandonner leurs retranchements. Un très petit nombre se sauva dans le camp de Verginius;

lat.la plus grande partie, Sergius en tête, n'arrêta sa fuite que sous les murs de Rome. Comme celui-ci rejetait tous les torts sur son collègue, on crut devoir rappeler Verginius; et, dans l'intervalle, le commandement fut donné aux lieutenants.

lat.[13] L'affaire fut immédiatement traitée au sénat, et ce fut entre les deux rivaux à qui chargerait le plus son adversaire. Peu d'entre les sénateurs considérant le bien public, la plupart penchaient pour l'un ou l'autre, selon qu'ils y étaient déterminés par leurs affections personnelles.

lat.[1] Les plus sages du sénat, sans vouloir décider si, dans cette déroute ignominieuse, les généraux avaient été coupables ou seulement malheureux, proposèrent de ne point attendre le temps ordinaire des élections, et de nommer sur-le-champ les nouveaux tribuns militaires qui entreraient en exercice aux calendes d'octobre.

lat.[2] Cet avis, adopté généralement, ne trouva point de contradicteurs;

lat.[3] mais il révolta Sergius et Verginius, c'est-à-dire ceux mêmes qui ne devaient imputer qu'à eux la défaveur qu'on venait de jeter sur les choix de cette année. D'abord ils se bornent à réclamer contre l'humiliation dont on allait les couvrir; ils en viennent ensuite à s'opposer formellement au sénatus-consulte, et protestent qu'ils ne feront point le sacrifice de leur dignité avant les ides de décembre, jour consacré pour l'installation des nouveaux magistrats.

lat.[4] Les tribuns du peuple, au milieu de la concorde et de la prospérité générale, s'étaient vus, malgré eux, réduits à garder le silence. Dans ce moment, reprenant toute leur audace, ils osent signifier aux tribuns militaires que, s'ils ne se soumettent à la décision du sénat, ils les feront conduire en prison.

lat.[5] Alors Gaius Servilius Ahala, prenant la parole : "Tribuns du peuple, dit-il, s'il n'était question que de vous et de vos menaces, j'éprouverais volontiers si vous auriez plus de résolution pour les soutenir que vous n'avez de droit à vous les permettre.

lat.[6] Mais ce serait un crime de résister à l'autorité du sénat.

lat.Quant à vous, cessez de chercher à vous rendre puissants à la faveur de nos querelles : ou mes collègues feront ce que le sénat demande, ou, s'ils s'opiniâtrent dans leur refus, je nommerai un dictateur qui saura bien les forcer à obéir."

lat.[7] Ce discours de Servilius obtint l'assentiment général, et le sénat se réjouit que, sans recourir à cet épouvantail de la puissance tribunitienne, on eût trouvé un moyen de ramener des magistrats à l'obéissance. [8] Les deux tribuns, n'osant plus lutter contre le v?u général, procédèrent aux élections des tribuns militaires qui devaient entrer en exercice aux calendes d'octobre, et n'attendirent pas même ce jour pour abdiquer.

lat.[1] Ce nouveau tribunat militaire, avec puissance de consul, le quatrième de Lucius Valérius Potitus, le troisième de Manius Aemilius Mamercinus, le second de Camille, et de Gnaeus Cornélius Cossus, le premier de Céson Fabius Ambustus et de Lucius Julius Iulus, fut marqué par beaucoup d'événements, tant au-dehors qu'au-dedans.

lat.[2] Au-dehors, les guerres se multiplièrent; on eut à combattre à la fois et Véies et Capène, et Faléries, sans compter les Volsques sur qui l'on voulait reprendre Anxur. [3] Au-dedans, la levée du tribut et l'enrôlement des troupes excitèrent de la fermentation; on se querella pour une nomination irrégulière des tribuns du peuple, et le procès des deux tribuns militaires de l'année précédente n'agita pas encore médiocrement les esprits.

lat.[4] Le premier soin des tribuns militaires fut de pourvoir à de nouvelles levées; et l'on ne se borna point à enrôler les jeunes gens; ceux même qui avaient passé l'âge du service furent obligés de s'inscrire pour la garde de Rome.

lat.[5] Mais plus on augmentait le nombre des soldats, plus il fallait d'argent pour leur solde; et l'on ne pouvait se le procurer que par un impôt que ceux qui restaient à Rome payaient avec d'autant plus de regret que, chargés de la défense de la ville, ils avaient à supporter une corvée militaire, et contribuaient ainsi doublement à la chose publique.

lat.[6] Ces charges n'étaient que trop pesantes en elles-mêmes, et les vociférations séditieuses des tribuns tendaient à les faire trouver encore plus rudes. Ils accusaient les patriciens "de n'avoir imaginé la solde que pour épuiser une partie du peuple par la guerre, et l'autre par l'impôt;

lat.[7] une seule guerre durait depuis plus de trois ans, et l'on y faisait à dessein faute sur faute, afin qu'elle durât plus longtemps; pour le moment l'on n'en avait que quatre à la fois, et il fallait, dans une seule levée, trouver quatre armées, et enrôler au-dessous de seize ans et au-delà de cinquante.

lat.[8] Déjà on ne faisait plus aucune distinction de l'hiver et de l'été, dans la crainte que ce malheureux peuple n'eût un instant de relâche;

lat.et voilà qu'on finissait par le surcharger d'impôts; [9] en sorte qu'au moment où il rentrait dans ses foyers, épuisé de fatigue, de blessures et chargé d'années, trouvant dans la ruine la plus complète son misérable héritage, privé si longtemps des regards du maître, il lui faudrait encore trouver dans le délabrement de sa fortune de quoi satisfaire aux impôts qui l'accablaient; ainsi ce don prétendu de la solde n'était au fond qu'un prêt usuraire, qu'il faudrait rendre à la république avec d'énormes intérêts."

lat.[10] Au milieu de ces grandes affaires de l'enrôlement, de l'impôt, et les esprits étant occupés d'ailleurs de soins plus importants, on ne put compléter le nombre des tribuns du peuple aux élections.

lat.[11] Les patriciens entreprirent alors de faire remplir les places vacantes par ceux qui étaient déjà nommés, et essayèrent de se faire nommer eux-mêmes. Ne pouvant gagner ce dernier point, ils obtinrent du moins, ce qui était une véritable atteinte à la loi Trébonia, que le nombre des tribuns fût complété comme ils l'avaient proposé, et ils firent tomber le choix sur Gaius Lacérius et Marcus Acutius, leurs créatures.

lat.[1] Le hasard fit que parmi les tribuns de cette année il se trouvait un Gnaeus Trébonius; il crut devoir à sa famille et à son nom de prendre la défense d'une loi qui était l'ouvrage d'un de ses aieux.

lat.[2] Il s'écriait que "si l'on avait repoussé une première attaque de quelques patriciens, les tribuns militaires n'en avaient pas moins consommé leur invasion; que la loi Trébonia était renversée, et que les tribuns du peuple venaient d'être élus, non plus par les suffrages de leurs concitoyens, mais par la voix de leurs collègues et sur un ordre des patriciens :

lat.si l'on souffrait un pareil attentat, il faudrait s'attendre à n'avoir plus désormais que des patriciens ou des satellites de patriciens pour défenseurs de la liberté du peuple;

lat.[3] c'était là lui reprendre tous les droits qu'il avait conquis sur le mont Sacré; c'était anéantir le tribunat."

lat.Tout en inculpant les manoeuvres des patriciens, Trébonius n'éclatait pas moins contre la connivence de ses collègues, l'appelant une infâme trahison.

lat.[4] Comme ces déclamations excitaient la haine non seulement contre les patriciens, mais contre tous les tribuns indistinctement, tant ceux qui avaient prêté la main à cette violation de la loi, que ceux qui en avaient profité, trois d'entre eux, Publius Curiatius, Marcus Métilius et Marcus Minacius, imaginent, pour se sauver, de perdre Sergius et Verginius, tribuns militaires de l'année précédente, et les traduisent devant le peuple. En donnant un autre cours a sa haine et à ses vengeances, ils parviennent, en effet, à détourner l'orage qui grondait sur leur tête.

lat.[5] "Flattant toutes les préventions populaires, et contre l'enrôlement, et contre l'impôt, et contre la continuité du service, et contre la prolongation de la guerre; aigrissant les douleurs de ceux qu'intéressait plus particulièrement le désastre de Véies, et qui avaient à pleurer la mort ou d'un fils, ou d'un frère, ou d'un proche, ou d'un allié; ils se vantent d'être les seuls qui, en livrant deux têtes coupables au tribunal du peuple, lui eussent donné les moyens de poursuivre la juste vengeance de tant de malheurs publics et de tant de calamités personnelles.

lat.[7] Pouvaient-ils, en effet, ne pas regarder Sergius et Verginius comme les auteurs de tous leurs maux; et les charges des accusateurs étaient-elles plus fortes que les aveux des prévenus, qui, coupables tous deux, rejetaient leur faute l'un sur l'autre, Verginius accusant Sergius de lâcheté, et celui-ci reprochant à Verginius sa trahison ?

lat.[7] Certes il y avait dans leur conduite une si incroyable démence qu'on ne pouvait raisonnablement l'expliquer qu'en supposant un pacte secret et une conspiration de tous les patriciens.

lat.[8] N'était-il pas vraisemblable, en effet, que ceux-là qui, précédemment, à dessein de perpétuer la guerre, avaient ménagé aux Véiens l'occasion de brûler tous les ouvrages, étaient les mêmes qui, depuis, avaient sacrifié l'armée, et livré aux Falisques le camp des Romains ?

lat.[9] Et tout cela afin qu'une brave jeunesse se consumât éternellement sous les murs de Véies, et que les tribuns fussent dans l'impuissance de procurer au peuple des terres et d'autres établissements avantageux, leurs projets n'étant plus soutenus par ce concours nombreux qui seul pouvait contrebalancer la ligue patricienne.

lat.[10] Déjà les accusés avaient été jugés d'avance, et par le sénat et par le peuple romain, et par leurs propres collègues.

lat.[11] Un décret du sénat les avait écartés de l'administration des affaires publiques; sur leur refus d'abdiquer, leurs collègues les avaient menacés d'un dictateur, et le peuple romain avait nommé d'autres tribuns, qui, sans attendre l'époque ordinaire des ides de décembre, étaient entrés en exercice dès les calendes d'octobre, parce que la république était en péril tant que ceux-ci resteraient en place.

lat.[12] Et cependant, avec une réputation si flétrie, et déjà condamnés d'avance, ils osaient se présenter au jugement du peuple; ils se croyaient hors de péril et suffisamment punis pour être redevenus simples citoyens deux mois plus tôt; [13] et ils ne songeaient pas qu'on avait moins voulu leur infliger une peine que leur ôter le pouvoir de nuire plus longtemps, puisqu'on avait aussi destitué leurs collègues qui, certes, n'étaient pas coupables comme eux.

lat.[14] Mais les Romains auraient-ils donc oublié l'impression d'horreur qu'ils éprouvèrent au moment de cet affreux désastre, lorsqu'ils virent tomber aux portes de Rome l'armée entière, haletante dans sa fuite précipitée, palpitante de frayeur, toute sanglante de blessures, ne s'en prenant ni à la fortune ni aux dieux, mais seulement à ces indignes chefs que le peuple voyait devant lui ?

lat.[15] Quant à eux, ils tenaient pour certain que de tous les hommes qui composaient l'assemblée, il n'y en avait pas un seul qui, ce jour-là, n'eût chargé d'imprécations Manius Sergius et Lucius Verginius, et appelé le courroux du ciel sur leur tête, leur famille et leur fortune.

lat.[16] Conviendrait-il, après avoir invoqué contre ces coupables la colère des dieux, de ne pas exercer contre eux, aujourd'hui que le peuple en avait le droit, une vengeance que ces mêmes dieux mettaient en son pouvoir ? Jamais le ciel ne se chargeait lui-même de la punition des criminels; il se contentait de préparer les moyens de la vengeance et d'en armer les ressentiments de l'offensé. "

lat.[1] Animé par ces discours, le peuple condamna les accusés à dix mille livres pesant de cuivre, quoique Sergius eût accusé la chance des batailles et le caprice de la fortune, et que Verginius eût supplié ses concitoyens de ne pas lui être plus contraires que l'ennemi.

lat.[2] La colère publique, détournée sur eux, oublia ce qui s'était passé dans l'élection des tribuns et les atteintes portées à la loi Trébonia.

lat.[3] Les tribuns vainqueurs, pour récompenser le peuple sans délai de son jugement, proposent une loi agraire, et empêchent la levée du tribut; [4] cela dans un moment où l'on avait besoin d'argent pour la solde de plusieurs armées, et lorsque Rome, malgré le succès de ses armes, ne voyait encore dans aucune guerre l'accomplissement de ses espérances. &Аgrave; Véies, le camp, qu'on avait perdu, fut repris et l'on y établit, pour le défendre, des forts et des garnisons. Il était commandé par les tribuns militaires Manius Aemilius et Céson Fabius.

lat.[5] Marcus Furius, chez les Falisques, et Gnaeus Cornélius, chez les Capénates, ne rencontrèrent pas un ennemi hors des murs : contents de faire du butin, de brûler les métairies et les récoltes, de dévaster la campagne, ils n'attaquèrent, n'assiégèrent aucune ville.

lat.[6] Chez les Volsques, après avoir ravagé le pays, on attaqua Anxur, sans succès, à cause de l'escarpement de la place; et, n'ayant pu l'emporter de vive force, on commença à l'entourer d'un retranchement et de fossés. Cette campagne était échue à Valérius Potitus.

lat.[7] Telle était la situation de nos armes, quand une sédition intestine s'éleva plus menaçante que la guerre elle-même;

lat.et, comme les tribuns s'opposaient à ce qu'on acquittât le tribut, que les généraux ne recevaient point d'argent, et que le soldat réclamait hautement sa solde, il s'en fallut de peu que la contagion des séditions intérieures ne gagnât le camp.

lat.[8] Au milieu de ces mécontentements du peuple contre les patriciens, les tribuns du peuple ne cessaient de dire : "Qu'il était temps enfin d'affermir la liberté, et de transmettre à des plébéiens, hommes de tête et de coeur, les honneurs suprêmes qu'on avait enlevés aux Sergius et aux Verginius. [9] Mais, malgré leurs efforts, le peuple ne put faire plus pour établir son droit, que nommer un plébéien, Publius Licinius Calvus, tribun militaire avec puissance de consul.

lat.[10] Les autres, tous patriciens, étaient Publius Manlius, Lucius Titinius, Publius Maelius, Lucius Furius Médullinus, Lucius Publilius Volscus.

lat.[11] Le peuple s'étonnait d'avoir tant obtenu; et le plébéien nommé, étranger jusque-là aux fonctions publiques, ancien sénateur, et déjà vieux, n'était pas moins surpris.

lat.[12] On ne sait trop pour quel motif il fut appelé, de préférence à tout autre, à goûter les prémices de cette dignité nouvelle. Selon les uns, ce qui lui valut cet honneur, ce fut le crédit de Gnaeus Cornélius, son frère, qui, tribun militaire l'année précédente, avait donné triple solde à la cavalerie; selon d'autres, il en fut redevable à des paroles de réconciliation entre les ordres qu'il avait fait entendre à propos, et qui avaient flatté également les patriciens et le peuple.

lat.[13] Les tribuns du peuple, tout fiers de cette victoire des comices, cessant d'entraver la marche des affaires, consentirent au tribut : il fut perçu sans murmures et envoyé à l'armée.

lat.[1] Anxur fut bientôt repris sur les Volsques, un jour de fête où la garde de la ville avait été négligée. Il y eut cette année un hiver extraordinairement glacial et neigeux, à tel point que les communications des routes et la navigation du Tibre furent suspendues; cependant des approvisionnements considérables, ménagés d'avance, permirent de ne point hausser le prix des vivres.

lat.[2] La magistrature de Publius Licinius, commencée et achevée sans troubles, ayant donné beaucoup de joie au peuple, sans trop déplaire aux patriciens, chacun se laissa prendre au charme de nommer des plébéiens aux prochaines élections des tribuns militaires.

lat.[3] Un seul, parmi les candidats patriciens, Marcus Véturius, ne fut point repoussé; les plébéiens eurent les autres places : le choix presque unanime des centuries nomma tribuns militaires avec puissance de consuls Marcus Pomponius, Gnaeus Duillius, Voléron Publilius, Gnaeus Génucius, Lucius Atilius.

lat.[4] Après un hiver rigoureux, l'intempérie du ciel et les brusques variations de l'atmosphère, ou toute autre cause, amenèrent un été pestilentiel et funeste à tous les êtres vivants. [5] Comme on ne voyait ni motif ni terme à ce mal incurable, en conséquence d'un sénatus-consulte on eut recours aux livres Sibyllins.

lat.[6] Les duumvirs, chargés des cérémonies sacrées, firent, pour la première fois, un lectisterne dans la ville de Rome; et, pendant huit jours, pour apaiser Apollon, Latone et Diane, Hercule, Mercure et Neptune, trois lits demeurèrent dressés dans le plus magnifique appareil.

lat.[7] Les particuliers célébrèrent aussi cette fête solennelle : dans toute la ville on laissa les portes ouvertes, et l'on mit à la portée de chacun l'usage commun de toutes choses : tous les étrangers, connus ou inconnus, étaient invités à l'hospitalité : on n'avait plus même pour ses ennemis que des paroles de douceur et de clémence; on renonça aux querelles, aux procès; [8] on ôta aussi, durant ces jours, leurs chaînes aux prisonniers, et depuis on se fit scrupule de remettre aux fers ceux que les dieux avaient ainsi délivrés.

lat.[9] Sur ces entrefaites, l'alarme arriva de tous côtés à la fois au camp de Véies, par suite de la réunion de trois guerres en une seule;

lat.car les Capénates et les Falisques, revenus brusquement au secours des Véiens, investirent les retranchements comme la première fois; ce qui fit trois armées contre lesquelles on engagea une bataille très disputée.

lat.[10] Avant tout, on mit à profit le souvenir de la condamnation de Sergius et de Verginius.

lat.Ce fut du camp principal, dont l'inaction avait été naguère si funeste, que sortirent les troupes qui, après un léger détour, vinrent assaillir par derrière les Capénates, occupés à l'attaque des retranchements romains.

lat.[11] Ainsi commença le combat; les Falisques eux-mêmes s'effrayèrent et s'ébranlèrent, lorsqu'une sortie du camp, faite à propos, acheva leur déroute : les vainqueurs les poursuivirent et en firent un immense carnage.

lat.[12] Bientôt après, même, des fourrageurs romains qui dévastaient le territoire de Capènes, ayant, par hasard, rencontré les débris dispersés de cette armée, les anéantirent.

lat.[13] Nombre de Véiens, qui se réfugiaient chez eux en désordre, furent tués aux portes de leur ville : les habitants, craignant que les Romains ne pénétrassent dans la place avec les fuyards, refermèrent les portes sur les soldats de l'arrière-garde.

lat.[1] Tels furent les événements de cette année. Et déjà approchaient les élections des tribuns militaires, lesquelles inquiétaient peut-être plus les patriciens que la guerre elle-même; car ils se voyaient sur le point, non pas seulement de partager avec le peuple, mais de perdre l'autorité souveraine.

lat.[2] Ils présentèrent donc à dessein aux suffrages les personnages les plus considérables, persuadés qu'on n'oserait les repousser; puis, agissant eux-mêmes comme si chacun d'eux eût été candidat, ils mirent tout à profit, les hommes et les dieux, [3] invoquant contre les comices des deux dernières années l'autorité de la religion :

lat."La première année, un cruel hiver avait paru comme un présage sinistre. L'année suivante, aux menaces succédèrent les effets : les champs et la ville furent envahis par une peste, preuve éclatante du courroux des dieux;

lat.[4] et, pour en délivrer Rome, il fallut apaiser le ciel, suivant les révélations des livres du destin. Dans ces comices, que les auspices avaient consacrés, les dieux n'avaient vu qu'avec colère les honneurs livrés au peuple et les différences entre les ordres confondues."

lat.[5] Grâce à la majesté des candidats et aux scrupules religieux qu'on avait semés dans les esprits, des patriciens seuls, et presque tous déjà faits aux honneurs, furent nommés tribuns militaires avec puissance de consuls : Lucius Valérius Potitus, pour la cinquième fois; Marcus Valérius Maximus et Marcus Furius Camillus, pour la deuxième; Lucius Furius Médullinus, pour la troisième; Quintus Servilius Fidénas et Quintus Sulpicius Camérinus, tous deux pour la seconde.

lat.[6] Sous leur tribunat, il n'y eut point d'événement remarquable au siège de Véies; toute la force de nos armes se montra dans les dévastations.

lat.[7] Deux habiles généraux, Potitus et Camille, rapportèrent, l'un de Faléries, l'autre de Capènes, un immense butin; ils n'avaient rien laissé debout, que le fer ou le feu eût pu détruire.

lat.[1] Cependant on annonçait de nombreux prodiges; mais la plupart furent reçus avec assez d'incrédulité et d'indifférence, soit parce qu'ils n'étaient appuyés que par un seul témoignage, soit parce que la guerre avec les Etrusques éloignait les haruspices capables d'en diriger l'expiation.

lat.[2] Un seul attira l'attention générale : un lac, dans la forêt d'Albe, s'accrut et s'éleva à une hauteur extraordinaire, sans que l'on pût expliquer cet effet merveilleux, ni par l'eau du ciel, ni par toute autre cause naturelle.

lat.[3] Pour savoir ce que les dieux présageaient par ce prodige, on envoya des députés consulter l'oracle de Delphes.

lat.[4] Mais un autre interprète avait été placé plus près du camp par les destins : un vieillard de Véies, au milieu des railleries échangées entre les sentinelles romaines et les gardes étrusques, chanta ces paroles d'un ton prophétique :

lat."Tant que les eaux du lac d'Albe n'auront point disparu, le Romain ne sera point maître de Véies.' [5] On laissa d'abord tomber ces paroles comme jetées au hasard; mais bientôt elles furent recueillies et commencèrent à se répandre. &Аgrave; la fin, comme la durée de la guerre avait établi entre les soldats des deux partis une certaine familiarité, un soldat des postes romains demanda au plus rapproché des gardes de la ville quel était l'homme qui avait émis ces paroles si obscures touchant le lac d'Albe.

lat.[6] Ayant appris que c'était un haruspice, ce soldat, dont l'esprit était religieux, sous prétexte d'un prodige qui l'intéressait personnellement, dit qu'il voudrait, s'il était possible, consulter le devin, et l'attira ainsi à une entrevue.

lat.[7] Lorsqu'ils furent allés tous deux à l'écart, sans armes et sans méfiance, le jeune Romain, plus vigoureux, s'élança sur le faible vieillard, et l'ayant enlevé à la face de tous, malgré les menaces des Etrusques, le transporta au camp.

lat.[8] L'autre, mené au général, fut envoyé à Rome au sénat; et là, interrogé sur le sens de ce qu'il avait dit touchant le lac d'Albe, il répondit [9] "que sans doute les dieux étaient irrités contre le peuple véien le jour où ils lui avaient inspiré la pensée de révéler la ruine que les destins réservent à sa patrie.

lat.[10] Il ne pouvait donc revenir aujourd'hui sur des paroles qu'il avait prononcées par une inspiration de l'esprit divin; et peut-être n'y aurait-il pas un moindre crime à taire des choses que les dieux immortels veulent rendre publiques, qu'à divulguer celles qui doivent rester secrètes.

lat.[11] Ainsi les livres des destins et la science étrusque enseignent que lorsque les Romains auront épuisé le lac d'AIbe, après une crue de ses eaux, la victoire leur sera donnée sur les Véiens; jusque-là les dieux ne cesseront de protéger les remparts de Véies."

lat.[12] Il indiqua quelles solennités devaient accompagner le détournement des eaux. Mais son autorité ne parut ni assez importante ni assez sûre en si grave matière; et le sénat décida qu'on attendrait les députés et la réponse de l'oracle pythien.

lat.[1] Avant que ces envoyés fussent revenus de Delphes et qu'on eût trouvé les moyens d'expier le prodige d'AIbe, les nouveaux tribuns militaires avec puissance de consuls entrèrent en fonctions : c'étaient Lucius Julius Iulus, Lucius Furius Médullinus, pour la quatrième fois, Lucius Sergius Fidénas, Aulus Postumius Régillensis, Publius Cornélius Maluginensis, Aulus Manlius.

lat.[2] Cette année parurent de nouveaux ennemis, les Tarquiniens.

lat.Voyant les Romains occupés de tant de guerres à la fois, contre les Volsques à Anxur qu'on assiégeait encore, contre les Eques à Labici, dont la colonie romaine était en péril, et contre les Véiens, les Falisques et les Capénates; et sachant de plus que la paix ne régnait pas davantage dans la ville grâce aux dissensions des patriciens et du peuple, [3] l'occasion leur parut belle pour nous outrager, et ils envoyèrent leurs cohortes légères piller la campagne romaine.

lat.Les Romains, pensaient-ils, laisseraient cette injure impunie, pour ne pas se mettre sur les bras une nouvelle guerre, ou ils la poursuivraient avec une armée peu nombreuse et nullement à craindre.

lat.[4] Les Romains furent plus indignés qu'effrayés des dévastations commises par les Tarquiniens, et la vengeance ne leur coûta ni de grands efforts ni beaucoup de temps.

lat.[5] Comme les tribuns du peuple s'opposaient à toute levée régulière, Aulus Postumius et Lucius Julius rassemblèrent, à force d'encouragement et d'instances, une poignée de volontaires, traversèrent, par des chemins détournés, le territoire de Caeré, et tombèrent sur les Tarquiniens qui revenaient du pillage tout chargés de butin.

lat.[6] Ils en tuent un grand nombre, enlèvent à tous leurs bagages, et, après avoir repris sur eux les dépouilles de leurs champs, retournent à Rome.

lat.[7] Deux jours furent accordés au possesseur pour reconnaître ce qui lui appartenait : le troisième jour tous les objets non reconnus [et la plupart appartenaient à l'ennemi] furent vendus à l'encan et le prix en fut distribué aux soldats.

lat.[8] Les autres guerres, principalement celle de Véies, se prolongeaient incertaines. Et déjà les Romains, désespérant du pouvoir des hommes, s'en remettaient aux destins et aux dieux, lorsque les députés revinrent de Delphes, rapportant la réponse de l'oracle, conforme à celle du devin prisonnier.

lat.[9] "Romain, garde-toi de retenir l'eau d'Albe dans le lac; garde-toi de la laisser suivre son cours et s'écouler dans la mer. Fais-la couler au travers de les champs qu'elle arrosera, et qu'elle s'épuise divisée en ruisseaux.

lat.[10] Après cela, attaque hardiment les remparts ennemis, te souvenant que les destins, qu'on te révèle ici, te promettent la fin de ce long siège et la ruine de cette ville.

lat.[11] La guerre terminée, porte, vainqueur, un riche présent à mes temples; et que les cérémonies sacrées de ton pays, que l'on a trop négligées, soient par toi rétablies dans les formes solennelles."

lat.[1] Dès ce moment, le devin prisonnier obtint une grande considération, et les tribuns militaires, Cornélius et Postumius, lui confièrent le soin d'expier le prodige d'Albe, et d'apaiser dûment les dieux.

lat.[2] On finit par découvrir que la négligence des cérémonies et l'interruption des solennités dont se plaignaient les dieux tenaient à ce que les derniers magistrats, irrégulièrement élus, n'avaient pas observé les formes prescrites pour la célébration des fêles latines et des rites sacrés sur le mont d'Albe.

lat.[3] Il n'y avait qu'une seule expiation, l'abdication des tribuns militaires, la reprise de nouveaux auspices et l'établissement d'un interrègne.

lat.[4] Tout cela se fit en vertu d'un sénatus-consulte. Il y eut ensuite trois interrois : Lucius Valérius, Quintus Servilius Fidénas, Marcus Furius Camillus.

lat.[5] Au milieu de ces événements, la ville ne cessa pas un jour d'être agitée par les tribuns du peuple, qui s'obstinaient à s'opposer aux comices, tant qu'il n'aurait pas été convenu que "la majorité des tribuns militaires serait tirée du peuple."

lat.[6] Sur ces entrefaites, les Etrusques tinrent une assemblée au temple de Voltumna; et comme les Capénates et les Falisques voulaient que tous les peuples de l'Etrurie réunissent leurs conseils et leurs efforts pour arracher Véies du péril, il fut répondu : [7] "Que cela avait été déjà refusé aux Véiens, parce que, ayant agi d'abord sans demander conseil en une chose de cette importance, ils n'étaient plus en droit de demander secours :

lat.qu'aujourd'hui encore l'intérêt général voulait qu'on les refusât, surtout dans cette partie de l'Etrurie [8] où venait de s'établir une peuplade inconnue, les Gaulois, nouveaux voisins, avec qui on ne pouvait répondre ni de la paix ni de la guerre :

lat.[9] que cependant, en raison de la communauté d'origine et de nom, et des dangers qui menaçaient un peuple sorti du même sang, on consentait à ne point retenir la jeunesse qui voudrait marcher volontairement à cette guerre."

lat.[10] La nouvelle arriva à Rome qu'un grand nombre de ces volontaires s'étaient mis en marche, et, comme toujours, la crainte d'un commun danger apaisa quelque temps les discordes civiles.

lat.[1] Les patriciens virent sans regret la première centurie nommer tribun militaire, sans qu'il eût brigué cet honneur, Publius Licinius Calvus, personnage qui avait fait preuve de modération dans sa première magistrature et qui d'ailleurs était d'un grand âge.

lat.[2] Tout indiquait qu'après lui les autres membres du collège de la même année allaient être réélus : Publius Manlius, Lucius Titinius, Publius Maelius, Gnaeus Génucius, Lucius Atilius. Avant les élections, avant l'appel des tribus à leur rang, P. Licinius Calvus, avec la permission dé l'interroi, parla ainsi :

lat.[3] "Romains, je le vois, cette marque éclatante de souvenir donnée à notre magistrature doit être pour l'année qui va suivre un présage de cette concorde qui est si désirable dans les circonstances où nous sommes.

lat.[4] Si vous réélisez mes collègues, qui ont pour eux de plus l'expérience, moi je ne suis plus le même; je ne suis plus, vous le voyez, que l'ombre et le nom de Publius Licinius : les forces de mon corps sont épuisées; j'ai perdu les sens de la vue et de l'ouie; ma mémoire chancelle, et mon intelligence languit sans vigueur.

lat.[5] Je vous présente ce jeune homme, continua-t-il en montrant son fils, le portrait, l'image de celui qui, le premier d'entre les plébéiens, obtint de vous le titre de tribun militaire.

lat.Ce fils, que j'ai élevé dans mes principes, je le donne et le consacre comme mon remplaçant à la république; et je vous conjure, Romains, de reporter sur lui cet honneur que vous m'avez déféré sans aucune demande de ma part, et que vous ne refuserez pas à ses sollicitations appuyées de mes prières."

lat.[6] On accorda au père ce qu'il demandait; son fils Publius Licinius fut nommé tribun militaire avec puissance de consul, ainsi que ceux que nous avons nommés plus haut.

lat.[7] Titinius et Génucius, tribuns militaires, partis contre les Capénates et les Falisques, s'étant avancés avec plus d'ardeur que de prudence, donnèrent dans une embuscade.

lat.[8] Génucius expia sa témérité par une mort glorieuse; il tomba aux premiers rangs à la tête des enseignes. Titinius rallia sur une éminence ses soldats effrayés, et les rangea en bataille; toutefois il ne crut pas devoir se commettre avec l'ennemi dans la plaine.

lat.[9] Cet échec, où il y eut plus de honte que de dommage, faillit causer un grand désastre, tant il inspira de terreur, non seulement à Rome où s'étaient répandus mille bruits, mais au camp devant Véies.

lat.[10] Ce ne fut qu'à grand-peine qu'on empêcha le soldat de fuir, lorsque le bruit que les généraux et l'armée avaient été taillés en pièces courut dans le camp, et que les Capénates et les Falisques, vainqueurs, approchaient avec toute la jeunesse de l'Etrurie.

lat.[11] &Аgrave; Rome, l'alarme était encore plus vive : on croyait que le camp de Véies avait été emporté d'assaut, et que l'ennemi marchait sur la ville. On courut sur les remparts, et les matrones, arrachées de leurs foyers par la terreur publique, firent des prières dans les temples : [12] on supplia les dieux de préserver de la ruine les maisons, les temples de la ville et les remparts de Rome, et de détourner cette terreur sur les Véiens, en récompense de ce que les cérémonies religieuses avaient été renouvelées et les prodiges expiés.

lat.[1] Déjà ou avait célébré les jeux et les fêtes latines, l'eau du lac d'Albe s'était écoulée dans les campagnes, et les destinées de Véies allaient s'accomplir.

lat.[2] M. Furius Camillus, qui était lo chef marqué par les destins pour le renversement de cette ville et le salut de sa patrie, est élu dictateur, et nomme Publius Cornélius Scipion maître de la cavalerie.

lat.[3] Le général changé, toutes choses changèrent : l'espoir, l'ardeur, revinrent aux soldats; et la fortune même de la ville parut tout autre.

lat.[4] Il commence par punir, selon la coutume militaire, ceux qui dans la panique avaient déserté le camp de Véies, et par là il obtint que la crainte de l'ennemi ne fût plus la première dans l'esprit du soldat; puis, ayant fixé un jour pour la levée, il court à Véies, en attendant, raffermir le courage des troupes, [5] de là il revient à Rome pour y lever une nouvelle armée, et nul ne cherche à s'exempter du service.

lat.Les jeunes gens du dehors eux-mêmes, les Latins et les Herniques, viennent lui proposer leur concours pour cette guerre : [6] le dictateur leur rend grâce dans le sénat, achève ses préparatifs, et, autorisé par un sénatus-consulte, il fait voeu de célébrer les grands jeux après la prise de Véies, de dédier le temple de Mater Matuta, qu'on avait relevé, et dont le roi Servius Tullius avait fait la première dédicace.

lat.[7] Parti enfin avec son armée, en laissant la ville dans l'attente plutôt que dans l'espoir, il commence par livrer bataille aux Falisques et aux Capénates, qu'il rencontre sur le territoire de Népété.

lat.[8] La fortune seconda comme d'ordinaire des mesures pleines d'habileté et de prudence : après avoir battu l'ennemi, il lui enleva son camp et s'empara d'un immense butin; la plus grande partie fut remise au questeur, on en laissa peu au soldat.

lat.[9] Cela fait, il mena l'armée à Véies, où il augmenta le nombre des redoutes, et comme de fréquentes et inutiles escarmouches avaient lieu entre la ville et le retranchement, il défendit de combattre sans un ordre, et par là ramena les soldats au travail.

lat.[10] De tous les ouvrages, le plus long et le plus pénible était un souterrain qu'il faisait conduire sous la citadelle des ennemis :

lat.[11] ne voulant pas d'interruption dans cet ouvrage, et craignant qu'un travail continuel sous terre n'épuisât les mêmes soldats, il partagea les travailleurs en six troupes, qui se relevaient tour à tour de six en six heures, et qui ne s'arrêtèrent ni jour ni nuit avant de s'être ouvert un chemin vers la citadelle.

lat.[1] Le dictateur, voyant dans ses mains la victoire, et qu'il était déjà maître de cette ville où il trouverait plus de butin qu'on n'en avait conquis dans toutes les autres guerres ensemble, [2] craignit d'encourir ou la colère des soldats par un partage trop avare du butin, ou la haine des patriciens par un trop large abandon de ces richesses. En conséquence il écrivit au sénat [3] "Que, grâce à la bienveillance des dieux immortels, grâce à ses efforts et à la constance des soldats, Véies allait être bientôt au pouvoir du peuple romain : que voulaient-ils qu'on fît du butin ?"

lat.[4] Deux avis partageaient le sénat; l'un, qui était du vieux Publius Licinius, interrogé le premier, dit-on, par son fils, proposait "de publier par un édit, au nom de la république, que tous ceux qui voudraient une part du butin n'auraient qu'à se rendre au camp de Véies." [5] L'autre était d'Appius Claudius : il combattait cette largesse comme inusitée, prodigue, inégale et imprudente; et si l'on regardait comme un crime de rapporter au trésor, épuisé par tant de guerres, cet argent pris à l'ennemi, il demandait qu'on l'employât à la solde des troupes, afin de diminuer d'autant les impôts du peuple.

lat.[6] "Les avantages d'un pareil don se feront sentir également dans toutes les familles, les mains avides et rapaces des citadins oisifs n'arracheront point à de vaillants guerriers le prix de leurs travaux, puisqu'il arrive d'ordinaire que ceux-là sont les moins empressés au pillage, qui marchent les premiers dès qu'il s'agit de fatigue et de danger."

lat.[7] Licinius répliquait "Que cette distribution d'argent serait toujours suspecte et odieuse, et ne cesserait d'être un prétexte d'accusations devant le peuple, de troubles et d'innovations séditieuses.

lat.[8] Le mieux était donc de se rattacher le peuple par cette largesse, de lui venir en aide alors qu'il était appauvri, épuisé par les impôts de tant d'années; de sorte que les citoyens trouveraient dans ce butin la récompense d'une guerre dans laquelle ils avaient pour ainsi dire vieilli.

lat.Ils seraient plus joyeux et plus fiers de rapporter au logis le peu qu'ils auraient pris eux-mêmes et de leur main à l'ennemi, qu'à en recevoir beaucoup plus du bon plaisir d'un autre. [9] Le dictateur, pour ne pas s'exposer à la haine et aux reproches, en avait référé au sénat : le sénat, à son tour, devait renvoyer l'affaire au peuple, et laisser chacun prendre ce que lui livreraient les chances de la guerre."

lat.[10] Cet avis, qui devait rendre le sénat populaire, parut le plus sûr.

lat.En conséquence, un édit fut publié par lequel il était permis à tous ceux qui voudraient participer au pillage de Véies, de se rendre au camp, auprès du dictateur.

lat.[1] Une foule immense se rendit au camp qu'elle remplit tout entier. Alors le dictateur, sortant de consulter les auspices, et après avoir donné l'ordre de prendre les armes :

lat.[2] "C'est, dit-il, sous ta conduite, Apollon Pythien, c'est sous l'inspiration de ta divinité que je vais détruire Véies : je te voue d'ici la dixième partie du butin.

lat.[3] Et toi, Junon Reine, qui habites encore Véies, je t'en conjure, suis-nous, après la victoire, dans notre ville qui sera bientôt la tienne, et qui te recevra dans un temple digne de ta majesté".

lat.[4] Cette prière achevée, comme il avait plus de troupes qu'il ne lui en fallait, il attaqua la ville sur tous les points, afin de détourner l'attention du danger dont menaçait la mine.

lat.[5] Les Véiens ignorant que déjà leurs devins et les oracles étrangers avaient prononcé leur condamnation; que déjà des dieux étaient appelés au partage de leurs dépouilles, que d'autres, évoqués par des voeux du sein de leurs murailles, attendaient chez leurs ennemis des temples et de nouvelles demeures, que ce jour enfin était leur dernier jour; [6] ne se doutant pas non plus qu'un souterrain pratiqué sous leurs murailles avait déjà rempli la citadelle de Romains, courent armés, chacun de son côté se placer sur les remparts, [7] étonnés que les assiégeants qui, depuis si longtemps, n'avaient pas bougé de leurs postes, se ruassent sans précaution, comme des insensés, vers les murailles.

lat.[8] C'est ici qu'on place un détail fabuleux. Tandis que le roi des Véiens immolait une victime, la voix de l'haruspice annonçait la victoire à celui qui enlèverait les entrailles, fut entendue dans le souterrain, et décida les Romains à percer la mine : ils saisirent les entrailles et les portèrent au dictateur.

lat.[9] Mais dans des événements d'une si haute antiquité, c'est assez, ce me semble, d'adopter pour vrai le vraisemblable, et quant à ces détails, plus convenables à l'appareil du théâtre, qui se complaît au merveilleux, qu'à la fidélité de l'histoire, ce serait peine perdue de les affirmer ou de les réfuter.

lat.[10] La mine, alors pleine de soldats d'élite, les vomit soudain tout armés dans le temple de Junon, qui se trouvait dans la citadelle de Véies : une partie attaquent par derrière les ennemis sur les murailles; d'autres forcent les portes; d'autres enfin mettent le feu aux maisons d'où les femmes et les esclaves lançaient des tuiles et des pierres.

lat.[11] Une clameur immense, formée de cris de menace et de peur, auxquels se mêlent les lamentations des enfants et des femmes, remplit toute la ville.

lat.[12] En un moment les défenseurs sont précipités du haut des murailles; une partie des Romains s'élancent par les portes qu'on a ouvertes, les autres franchissent les remparts abandonnés, la ville se remplit d'ennemis, on se bat sur tous les points.

lat.[13] Enfin, après un grand carnage, l'acharnement se ralentit; le dictateur fait publier par les hérauts l'ordre d'épargner tout ce qui est sans armes, et le sang cesse de couler.

lat.[14] Les habitants désarmés commencent à se rendre, et le dictateur l'ayant permis, les soldats courent de côté et d'autre au pillage. Lorsqu'on apporta devant lui ce butin dont l'abondance et la richesse dépassaient son attente et son espoir, Camille, dit-on, demanda, leva les mains au ciel, [15] "Que si quelqu'un des dieux ou des hommes trouvait excessive sa fortune et celle du peuple romain, la faute en fût expiée au moindre dommage pour lui et pour la patrie."

lat.[16] Comme, dit-on, il se tournait en faisant cette prière, il glissa et se laissa tomber; et cette chute fut pour ceux qui établirent les prédictions sur l'événement, le présage de la condamnation de Camille, et de la prise de Rome, malheur qui arriva peu d'années après.

lat.[17] Pour en revenir à cette journée, elle fut remplie tout entière par le massacre des ennemis et par le pillage d'une ville si opulente.

lat.[1] Le lendemain le dictateur vendit les têtes libres à l'encan; et ce fut le seul argent qui rentra au trésor. Le peuple s'en irrita; il ne tenait compte du butin qu'il avait emporté, ni au général qui, pour se décharger de la responsabilité d'un mauvais parti, avait renvoyé au sénat la décision d'une affaire dont il était le maître; [2] ni au sénat, mais aux Licinius : au fils, pour avoir engagé la discussion dans le sénat; au père, pour avoir ouvert un avis si populaire.

lat.[3] Lorsque toutes les richesses profanes eurent été enlevées de Véies, les Romains s'emparèrent des richesses des dieux, et des dieux eux-mêmes, mais plutôt comme des adorateurs que comme des spoliateurs avides :

lat.[4] ainsi, des jeunes gens choisis dans l'armée entière, le corps lavé et purifié, vêtus de blanc, ayant été désignés pour transporter Junon Reine à Rome, ils entrèrent de la façon la plus respectueuse en son temple, et ne portèrent la main sur elle qu'avec piété; [5] car les usages de l'Etrurie n'accordent ce droit qu'à un prêtre d'une certaine famille.

lat.Après cela, l'un d'eux, soit par une inspiration divine, soit par une saillie de jeune homme, ayant dit : "Veux-tu aller à Rome, Junon ?"

lat.les autres s'écrièrent que la déesse avait, par un signe de tête, exprimé son contentement;

lat.[6] et c'est ce qui donna lieu à ce bruit fabuleux, qu'on l'avait entendu parler et dire : "Je le veux." Ce qu'il y a de certain, c'est qu'on put l'enlever de sa place sans employer de grands efforts; elle semblait suivre, légère et docile, les jeunes gens, plutôt qu'être portée par eux; [7] et elle était intacte lorsqu'elle arriva sur l'Aventin, sa demeure éternelle, où l'avaient appelée les voeux du dictateur romain, où Camille lui dédia par la suite le temple qu'il lui avait voué.

lat.[8] Ainsi tomba Véies, la ville la plus opulente du nom étrusque, et dont la ruine même révéla la grandeur : en effet, après dix étés et dix hivers d'un siège sans relâche, après avoir plus porté que reçu de dommage, à la fin, pressée par une destinée supérieure, elle céda aux travaux de l'art, sans que la force eût pu la réduire.

lat.[1] Quand la nouvelle fut apportée à Rome que Véies était prise, malgré l'expiation des prodiges, malgré les réponses des devins et les décisions connues de l'oracle pythien,

lat.et malgré le puissant secours qu'ils avaient trouvé dans l'humaine sagesse, en confiant la dictature à Marcus Furius, le plus grand des généraux romains, [2] cette nouvelle, après tant d'années de guerres incertaines et de si nombreux revers, produisit, comme inespérée, une immense joie; [3] et, avant que le sénat eût rendu son décret, les temples se remplirent de matrones romaines, qui s'empressaient de porter aux dieux leurs actions de grâce.

lat.Le sénat décréta quatre jours de prières publiques : jamais, après les autres guerres, il n'avait indiqué des prières de cette durée.

lat.[4] &Аgrave; l'arrivée du dictateur, tous les ordres se précipitèrent au devant de lui; c'était un concours tel qu'il n'y en avait jamais eu de pareil, et la pompe de son triomphe surpassa la splendeur ordinaire de ces glorieuses journées.

lat.[5] Tous les regards se portèrent sur lui, lorsqu'il parcourut la ville, monté sur un char attelé de chevaux blancs : ce n'était plus un citoyen, ce n'était plus même un homme.

lat.[6] Comme le dictateur avait usurpé les coursiers de Jupiter et du soleil, on vit là une atteinte à la religion, et, pour cette raison surtout, son triomphe fut plus éclatant qu'applaudi.

lat.[7] Alors il traça sur l'Aventin l'enceinte du temple de Junon Reine, et dédia celui de Mater Matuta; puis, ces choses divines et humaines accomplies, il abdiqua la dictature.

lat.[8] On s'occupa ensuite du présent qu'on devait à Apollon; et Camille ayant rappelé qu'il avait voué à ce dieu la dixième partie du butin, les pontifes déclarèrent que le peuple devait acquitter cette obligation sacrée. [9] Mais il était difficile de trouver les moyens de contraindre le peuple à rapporter le butin pour en prélever la part promise au dieu.

lat.[10] Enfin on décida, et ce parti parut le moins sévère, que celui qui voudrait se libérer, lui et les siens, de cette dette de religion estimerait lui-même la valeur de son butin, pour en rapporter le dixième du prix au trésor : [11] on formerait ainsi une offrande d'or digne de la magnificence du temple, de la majesté du dieu et de la grandeur du peuple romain.

lat.Cette contribution aliéna à Camille l'affection du peuple.

lat.[12] Sur ces entrefaites, les Volsques et les Eques envoyèrent demander la paix; ils l'obtinrent : non pas qu'ils l'eussent méritée, mais en considération du repos dont la cité avait besoin après les fatigues d'une si longue guerre.

lat.[1] L'année qui suivit la prise de Véies eut six tribuns militaires avec puissance de consuls : les deux Publius Cornélius [Cossus et Scipion], puis Marcus Valérius Maximus pour la seconde fois, Céson Fabius Ambustus, pour la seconde, Lucius Furius Médullinus pour la cinquième, Quintus Servilius, pour la troisième.

lat.[2] Aux Cornélius échut la guerre des Falisques;

lat.à Valérius et à Servilius, celle de Capène. Ils n'essayèrent contre les villes ni assauts, ni sièges; ils se contentèrent de ravager la campagne et d'enlever toutes les richesses, ne laissant pas sur pied un arbre à fruit, pas une récolte dans la plaine.

lat.[3] Ces ravages domptèrent le peuple de Capène; il demanda la paix, qui lui fut accordée. Restait la guerre contre les Falisques.

lat.[4] Cependant des séditions multipliées éclataient dans Rome : on fut d'avis, pour les calmer, d'envoyer chez les Volsques une colonie de trois mille citoyens romains, et des triumvirs créés à cet effet attribuèrent à chacun, par tête, trois arpents sept douzièmes de terrain.

lat.[5] Cette largesse ne tarda pas à tomber en discrédit; on la regardait comme un leurre pour faire renoncer le peuple à de plus hautes prétentions.

lat.Pourquoi, en effet, reléguer le peuple chez les Volsques, quand on a Véies sous les yeux, une si belle ville, et cette campagne de Véies, plus fertile et plus étendue que le territoire de Rome ?

lat.[6] La ville même, à leur sentiment, était préférable à Rome, et par sa position, et par la magnificence de ses édifices publics et particuliers, et de ses places. [7] On alla même plus loin : on souleva une question qui devait s'agiter plus vivement encore après la prise de Rome par les Gaulois : l'émigration à Véies.

lat.[8] On parlait d'établir à Véies une moitié du peuple et une moitié du sénat, de sorte que ces deux villes formeraient la république du peuple romain.

lat.[9] Les patriciens combattirent ce projet. "Ils aimeraient mieux mourir à la face du peuple romain que d'accéder jamais à rien de semblable. Lorsqu'il y a déjà tant de troubles dans une seule ville, que serait-ce avec deux ? Qui pourrait préférer la ville vaincue à la patrie victorieuse, et permettre à Véies conquise une plus haute fortune qu'à Véies indépendante ?

lat.[10] Enfin, leurs concitoyens sont libres de les laisser seuls dans la patrie, mais eux, nulle force ne pourra les contraindre à quitter la patrie et leurs concitoyens, et jamais pour suivre T. Sicinius [c'était le tribun du peuple auteur du projet de loi], restaurateur de Véies, ils ne laisseront là Romulus dieu, fils d'un dieu, père et créateur de la ville de Rome."

lat.[1] Ces questions s'agitaient au milieu de violents débats, car les patriciens avaient rattaché à leur parti plusieurs tribuns du peuple; [2] une seule chose empêchait le peuple d'ensanglanter la querelle, c'est qu'aussitôt qu'un cri s'élevait précurseur du combat, les principaux sénateurs se jetaient au devant de la multitude, appelant sur eux les coups, les blessures, la mort même;

lat.[3] or, leur âge, leurs dignités, leurs honneurs faisaient qu'on n'osait porter la main sur eux, et, dans toutes les tentatives de ce genre, le respect désarmait la fureur.

lat.[4] Cependant Camille allait s'écriant en tous lieux : "Qu'il ne fallait plus s'étonner du délire d'une ville qui, bien qu'enchaînée par un serment, préférait tout autre soin à l'acquittement d'une dette sacrée.

lat.[5] Il ne parlait pas de la contribution, qui méritait plutôt le nom d'aumône que celui de dîme; l'obligation des particuliers avait dégagé la nation.

lat.[6] Mais ce que sa conscience répugnait à taire, c'est qu'on n'avait prélevé la dîme que sur la partie mobilière du butin, et qu'on ne disait rien de la ville et des terres conquises que le voeu comprenait également."

lat.[7] Cette nouvelle question parut embarrassante au sénat, qui en renvoya la solution aux pontifes. Camille appelé et entendu, le collège décida que tout ce qui était aux Véiens avant que le voeu eût été formé, comme tout ce qui, après le voeu, était tombé au pouvoir du peuple romain, devait faire partie de la dîme consacrée à Apollon.

lat.[8] En conséquence on fit l'estimation de la ville et du territoire : on tira du trésor l'argent nécessaire, et l'on chargea les tribuns militaires d'en acheter de l'or.

lat.Comme on n'en trouvait point assez, les matrones s'étant réunies et consultées, vinrent, d'un commun accord, offrir aux tribuns leur or et toutes leurs parures, et les portèrent au trésor.

lat.[9] Jamais dévouement n'avait été aussi agréable au sénat : aussi cette générosité des matrones leur valut, dit-on, l'honneur du pilentum aux sacrifices et aux jeux, et pour les jours ordinaires, le droit au carpentum.

lat.[10] L'or apporté par chacun fut pesé et compté pour lui être payé en argent, et on en fit faire une coupe pour être envoyée à Delphes, au temple d'Apollon.

lat.[11] Dès que les consciences se furent acquittées envers les dieux, les tribuns du peuple recommencent à exciter des troubles : ils excitent la multitude contre les principaux citoyens, et en particulier contre Camille, [12] qui, en vendant pour le trésor, et en consacrant une partie du butin de Véies, l'avait réduit à rien.

lat.Absents, ils les déchirent avec furie; présents et s'offrant d'eux-mêmes à leur ressentiment, ils les respectent.

lat.[13] Le peuple, voyant que cette affaire traînerait au-delà de l'année, réélut tribuns du peuple pour l'année suivante les auteurs du projet de loi; les patriciens, de leur côté, s'efforcèrent de maintenir les opposants; de sorte que les mêmes tribuns du peuple furent presque tous réélus.

lat.[1] Aux élections des tribuns militaires, la haute influence des patriciens emporta la nomination de M. Furius Camillus : leur prétexte était le besoin d'un général pour la guerre; mais, au fond, ils ne voulaient qu'un adversaire des largesses tribunitiennes.

lat.[2] Outre Camille, on créa tribuns militaires, avec puissance de consuls, Lucius Furius Médullinus pour la sixième fois; Gaius Aemilius, Lucius Valérius Publicola, Spurius Postumius, Publius Cornélius pour la seconde fois.

lat.[3] Au commencement de l'année, les tribuns du peuple se tinrent tranquilles, attendant le départ de Marcus Furius Camillus, chargé de la guerre contre les Falisques; depuis, l'affaire languit dans les délais; et cependant, Camille, leur adversaire le plus redoutable, grandissait en gloire chez les Falisques.

lat.[4] En effet, comme l'ennemi avait commencé par s'enfermer dans ses murailles, croyant ce parti le plus sûr, Camille, par la dévastation de ses campagnes et l'incendie de ses métairies, le força bientôt de sortir de sa ville.

lat.Mais la crainte empêcha les Falisques de s'avancer bien loin : [5] ils campent à environ mille pas de la place, persuadés que leur camp est suffisamment défendu par sa position sur un terrain hérissé de roches et de ravins, et d'un difficile accès à travers des sentiers étroits et escarpés.

lat.[6] De son côté, Camille suit l'avis d'un prisonnier qu'il prend comme guide, lève son camp, la nuit déjà fort avancée, et, au point du jour, apparaît sur les hauteurs qui dominent le camp ennemi.

lat.[7] Pendant que trois divisions de l'armée romaine élevaient des retranchements, le reste attendait prêt au combat. Les Falisques ayant voulu empêcher les travaux, Camille les défait et les met en fuite; ils furent même saisis d'un tel effroi, qu'emportés par la déroute au-delà de leur camp, qui était plus rapproché, ils rentrèrent dans leur ville.

lat.[8] Beaucoup furent tués ou blessés, avant de tomber tremblants aux portes de la place; le camp fut pris, et le butin dut être remis aux questeurs malgré le vif chagrin qu'en eurent les soldats, lesquels, vaincus par l'imposante sévérité du général, haissaient tout à la fois et admiraient sa vertu.

lat.[9] On mit ensuite le siège devant la ville, on retrancha le camp, et parfois les sorties des habitants contre les postes romains amenaient de légers combats : le temps s'usait ainsi sans qu'il y eût plus de chances pour un côté que pour l'autre; et même, les assiégés, grâce à leurs réserves, étaient plus largement pourvus de blé et de vivres que les assiégeants.

lat.[10] Tout faisait entrevoir une résistance non moins longue qu'à Véies; quand la fortune, favorable au général romain, ajouta un nouveau lustre à sa vertu déjà éprouvée dans la guerre, et hâta pour lui la victoire.

lat.[1] C'était la coutume des Falisques de charger un même maître de l'instruction et de la garde de leurs fils; plusieurs enfants à la fois, usage qui subsiste en Grèce aujourd'hui encore, étaient confiés aux soins d'un seul homme.

lat.Les fils des principaux citoyens, comme presque partout, suivaient les leçons du plus savant et du plus renommé.

lat.[2] Cet homme, pendant la paix, avait coutume de conduire les enfants hors de la ville pour leurs jeux et leurs exercices. Comme la guerre ne l'avait pas fait renoncer à cette habitude, il les emmenait à des distances plus ou moins rapprochées des portes de la ville, en variant leurs jeux et ses entretiens; et, un jour qu il s'était avancé plus que d'ordinaire, trouvant l'occasion propice, il poussa jusqu'aux postes et au camp des Romains, et les conduisit droit à la tente de Camille.

lat.[3] Là, ajoutant à son action infâme un langage plus infâme encore, il dit : [4] "Qu'il remettait Faléries au pouvoir des Romains, en leur livrant les fils des premiers personnages de la ville."

lat.[5] &Аgrave; peine Camille eut-il entendu ces paroles : "Tu ne trouveras ici, dit-il, ni un peuple ni un général qui te ressemble, infâme qui viens avec un infâme présent.

lat.[6] Nous ne tenons aux Falisques par aucun de ces liens qu'établissent les conventions des hommes; mais ceux qu'impose la nature sont et seront toujours entre eux et nous.

lat.La guerre comme la paix a ses lois, et nous avons appris à les soutenir aussi bien par l'équité que par la vaillance.

lat.[7] Nous avons des armes, mais ce n'est point contre cet âge qu'on épargne même dans les villes prises d'assaut; c'est contre des hommes armés comme nous, et qui, sans être insultés ni provoqués par nous, ont attaqué à Véies le camp romain.

lat.[8] Ceux-là, toi, autant qu'il a été en ton pouvoir, tu les as vaincus par un crime jusqu'ici inconnu; et moi je les vaincrai comme j'ai vaincu Véies, par le courage, le travail et les armes, comme il convient à un Romain."

lat.[9] Cela dit, il le dépouille, lui attache les mains derrière le dos, et le fait reconduire à Faléries par ses élèves : il leur avait donné des verges pour en frapper le traître, en le chassant devant eux dans la ville.

lat.[10] &Аgrave; ce spectacle, le peuple étant accouru, et ensuite le sénat ayant été invité par les magistrats à délibérer sur cette étrange affaire, il s'opéra un tel changement dans les esprits, que cette cité, qui naguère, emportée par la haine et la rage, aurait préféré presque la ruine de Véies à la paix de Capènes, appelait la paix d'une voix unanime.

lat.[11] Au forum, au sénat, on ne parle que de la foi romaine, de l'équité du général, et, d'un commun accord, on envoie des députés à Camille dans son camp, et de là, avec l'autorisation de Camille, à Rome, pour offrir au sénat la reddition de Faléries.

lat.[12] Introduits dans le sénat, ils parlèrent, dit-on, en ces termes : "Pères conscrits, c'est par une victoire à laquelle pas un dieu, pas un homme n'oserait porter envie, que vous nous avez vaincus, vous et votre général; nous nous rendons à vous, avec l'assurance [ce qui est le plus glorieux éloge pour un vainqueur] de vivre plus heureux sous votre empire que sous nos lois.

lat.[13] Par l'événement de cette guerre, deux salutaires exemples sont offerts au genre humain. Vous, vous avez préféré la loyauté dans la guerre à une victoire certaine; nous, provoqués par votre loyauté, nous vous avons de nous-mêmes déféré la victoire.

lat.[14] Nous sommes à vos ordres. Envoyez prendre les armes, les otages, et la ville même, dont les portes vous sont ouvertes.

lat.Vous n'aurez pas plus à vous plaindre de notre fidélité que nous de votre empire."

lat.[15] Des actions de grâces furent adressées à Camille, et par l'ennemi et par ses concitoyens. Afin de décharger du tribut le peuple romain, on imposa aux Falisques le paiement de la solde militaire de cette année. La paix faite, l'armée fut ramenée à Rome.

lat.[1] Camille reparut à Rome avec une gloire bien plus belle que le jour où des chevaux blancs l'avaient traîné en triomphe par la ville; ses seules distinctions, aujourd'hui, c'était sa justice et sa foi, par lesquelles il avait vaincu l'ennemi. Voyant tant de modestie, le sénat en eut secrètement des remords, et voulut acquitter son voeu sans délai.

lat.[2] La coupe d'or destinée à Apollon fut remise aux députés qui devaient la porter à Delphes : c'était Lucius Valérius, Lucius Sergius et Aulus Manlius. Ils partirent sur un vaisseau long; mais, non loin du détroit de Sicile, ils furent pris par des pirates liparotes, qui les transportèrent à Lipari.

lat.[3] L'usage de la ville était de partager les prises entre tous, comme si l'on eût fait du brigandage un revenu public.

lat.Par hasard cette année, le premier magistrat du pays était un certain Timasitheus, lequel avait l'âme d'un Romain plutôt que d'un pirate :

lat.[4] le nom des députés, le présent, le dieu auquel il était destiné, tout le pénètre de respect : il parvint à inspirer à la multitude qui, presque toujours, se modèle sur ceux qui la gouvernent, de justes et religieuses craintes, et après avoir reçu les députés comme hôtes de la nation, il les fit escorter avec ses navires jusqu'à Delphes, et reconduire fidèlement à Rome.

lat.[5] Il fut admis par un sénatus-consulte au droit d'hospitalité, et la république lui décerna des présents. La même année on fit la guerre aux Eques avec des chances diverses; ce fut au point qu'à Rome et même à l'armée on n'aurait su dire si l'on était vainqueur ou vaincu.

lat.[6] Les généraux romains, Gaius Aemilius et Spurius Postumius, tous deux tribuns militaires, commencèrent par agir ensemble; mais, après avoir défait l'ennemi en bataille, ils trouvèrent bon de se séparer, et Aemilius occupa Verrugo avec une partie des troupes, tandis qu'avec l'autre, Postumius ravagea les campagnes.

lat.[7] Comme il marchait sans ordre, s'assurant dans sa victoire, les Eques le surprirent, le mirent en déroute, et le repoussèrent sur les hauteurs voisines : l'alarme se répandit jusqu'à Verrugo, dans l'autre corps d'armée.

lat.[8] Postumius, après avoir mis ses troupes en sûreté, leur reprocha, dans une assemblée, leur terreur et leur fuite : elles avaient été battues par l'ennemi le plus lâche, le plus fuyard ! L'armée tout entière s'écrie qu'elle a mérité ces reproches, qu'elle avoue sa faute et sa honte; mais elle veut l'expier, et la joie de l'ennemi ne sera pas longue.

lat.[9] Ils demandent qu'on les mène à l'instant contre le camp ennemi, placé sous leurs yeux dans la plaine, et s'ils ne l'ont emporté avant la nuit, ils se soumettent d'avance à tous les supplices.

lat.[10] Après les avoir félicités, le général leur commande de prendre du repos et des forces, et d'être prêts à la quatrième veille.

lat.L'ennemi craignant que les Romains ne profitassent de la nuit pour quitter leur position et se sauver par la route de Verrugo, voulut la leur fermer et vint à leur rencontre. Le combat s'engagea de nuit; mais alors, comme la lune était dans son plein, on n'y vit pas moins clair qu'en un combat de jour.

lat.[11] Cependant, les cris portés à Verrugo, où l'on crut le camp romain assiégé, y jetèrent tant d'effroi, que nonobstant les efforts et les prières d'Aemilius, la garnison se dispersa et s'enfuit à Tusculum.

lat.[12] Cela fut cause que le bruit se répandit à Rome que Postumius et son armée avaient été taillés en pièces.

lat.Ce général, dès que le jour permit au soldat d'avancer librement sans craindre d'embuscade, courut à cheval au milieu des troupes, leur rappela leur promesse, et leur inspira une telle ardeur, que les Eques ne purent soutenir leur choc.

lat.[13] Ils prirent la fuite, et là, comme partout où c'est la rage qui frappe et non plus la valeur, il se fit de l'ennemi un affreux carnage. La nouvelle alarmante de Tusculum, qui avait répandu dans la ville de si vaines terreurs, fut suivie des dépêches de Postumius, enroulées de lauriers : "La victoire est au peuple romain; l'armée des Eques est entièrement détruite."

lat.[1] Comme les tribuns du peuple n'avaient pas encore réussi dans leurs prétentions, le peuple voulut continuer dans le tribunat les auteurs du projet de loi, et les patriciens travaillèrent de tous leurs efforts à la réélection des opposants; mais le peuple l'emporta dans ses comices. [2] Affligés de ce résultat, les patriciens, pour se venger, décrétèrent, par un sénatus-consulte, une nomination de consuls, magistrature odieuse au peuple.

lat.Après un intervalle de quinze années, on créa consuls Lucius Lucrétius Flavus et Sergius Sulpicius Camérinus.

lat.[3] Au commencement de cette année, tandis que les tribuns, libres de toute opposition dans leur collège, réclament hautement l'adoption de leur loi, que les consuls résistent avec plus de vigueur que jamais, et que l'attention de toute la ville est absorbée par ces débats, les Eques attaquent Vitellia, colonie romaine établie sur leurs terres.

lat.[4] La plus grande partie des colons se sauva : la nuit, qui avait favorisé la trahison qui livrait la place, protégea leur évasion, ils purent fuir par les derrières de la ville et se réfugier à Rome.

lat.[5] Le consul Lucius Lucrétius fut chargé de cette campagne; partant avec une armée, il battit l'ennemi dans la plaine, et, vainqueur, il revint à Rome pour de plus rudes combats.

lat.[6] Deux tribuns du peuple des deux années précédentes, Aulus Verginius et Quintus Pomponius avaient été cités en jugement : il était de la loyauté des patriciens de placer les accusés sous le patronage du sénat, car le seul crime de leur vie et de toute leur magistrature était leur dévouement aux patriciens et leur opposition aux menées tribunitiennes.

lat.[7] Le ressentiment du peuple fut plus puissant que le crédit du sénat; les accusés, malgré leur innocence, furent, par un jugement d'un déplorable exemple, condamnés à dix mille livres pesant de cuivre.

lat.[8] Les patriciens en éprouvèrent un vif chagrin. Camille s'emportait ouvertement contre cette iniquité du peuple, "qui maintenant s'attaquait aux siens, et ne comprenait point que par ce détestable arrêt il avait enlevé aux tribuns leur droit d'opposition, et par la suppression du droit d'opposition détruit la puissance tribunitienne. [9] Ils s'abusaient d'espérer que les patriciens souffriraient la licence effrénée de leurs magistrats.

lat.Si désormais on n'avait plus l'aide de tribuns pour comprimer les violences tribunitiennes, les patriciens trouveraient d'autres armes." [10] En même temps il accusait les consuls d'avoir souffert en silence que la foi publique eût manqué à des tribuns qui avaient toujours agi sous la direction du sénat.

lat.Par ces reproches, auxquels il s'abandonnait sans réserve, il accroissait chaque jour le ressentiment des citoyens.

lat.[1] D'autre part, il ne cessait d'irriter le sénat contre la loi. "En descendant au forum le jour où l'on votera sur la loi, ils se souviendront sans doute qu'ils vont combattre pour leurs autels et leurs foyers, pour les temples des dieux, pour le sol qui les a vus naître.

lat.[2] Quant à lui particulièrement, s'il lui est permis de se souvenir de sa gloire dans ces grandes épreuves de la patrie, son orgueil serait flatté de voir refleurir une ville conquise par lui, d'admirer tous les jours ce monument de sa victoire, d'avoir sous les yeux une ville qui fut l'ornement de son triomphe, et où l'on foulerait à chaque pas les vestiges de sa gloire;

lat.[3] mais il regarde comme un crime d'habiter une cité délaissée et désertée par les dieux immortels, de transporter le peuple romain sur un sol conquis, et d'échanger une patrie victorieuse contre une patrie vaincue."

lat.[4] Excités par les exhortations de ce grand citoyen, les patriciens jeunes et vieux, le jour du vote de la loi, descendent en rangs serrés au forum; ils se répandent dans les tribus, et abordant chacun leurs tributaires, leur pressent les mains, les supplient avec larmes [5] "de ne pas abandonner celte patrie pour laquelle, eux et leurs pères, ils avaient combattu si bravement, si heureusement." Ils leur montrent le Capitole, le palais de Vesta, et tous les temples des dieux qui les entourent.

lat.[6] "Que le peuple romain ne soit point par eux banni, exilé loin du sol paternel et des dieux pénates, dans une ville ennemie; qu'ils ne fassent point regretter la prise de Véies par ceux qui verront l'abandon de Rome !"

lat.[7] Comme ils n'usaient point de violence, qu'ils n'employaient que la prière, et dans la prière que l'autorité des dieux, ils soulevèrent les scrupules religieux du plus grand nombre, et il y eut pour le rejet de la loi plus de tribus que pour son admission.

lat.[8] Cette victoire causa tant de joie aux patriciens que, le jour suivant, sur la proposition des consuls, parut un sénatus-consulte qui accordait au peuple sept arpents du territoire de Véies. Dans cette distribution on ne tenait pas compte seulement des pères de famille, mais de toutes les têtes libres de chaque maison. L'espoir d'un héritage encouragerait ainsi l'accroissement de la famille.

lat.[1] Le peuple, adouci par cette largesse, ne songea plus à combattre les élections consulaires :

lat.[2] on créa consuls Lucius Valérius Potitus et Marcus Manlius, surnommé depuis Capitolinus. Ces consuls célébrèrent les grands jeux que le dictateur Marcus Furius avait solennellement voués pendant la guerre de Véies.

lat.[3] La même année, on dédia le temple de Junon Reine, que le même dictateur avait voué pendant la même guerre, et le concours empressé des matrones vint encore, dit-on, ajouter à la pompe de cette dédicace.

lat.[4] La guerre que l'on fit aux Eques, en Algide, n'eut rien de remarquable, l'ennemi ayant été battu pour ainsi dire avant d'en venir aux mains.

lat.Le triomphe fut accordé à Valérius, pour l'ardeur qu'il avait mise dans le massacre des fuyards; à Manlius on décerna l'ovation.

lat.[5] Cette année encore surgit un nouvel ennemi, les Volsiniens : la famine et la peste qui s'étaient répandues sur le territoire romain, à la suite de sécheresses et de chaleurs extrêmes, empêchèrent qu'on ne menât contre eux une armée.

lat.Encouragés et enorgueillis par leur impunité, les Volsiniens, auxquels les Salpinates s'étaient réunis, saccagèrent à plaisir la campagne romaine.

lat.[6] La guerre fut déclarée aux deux peuples. Un censeur, Gaius Julius, étant mort, on nomma à sa place Marcus Cornélius; mais depuis, la prise de Rome pendant ce lustre attacha une idée funeste à ces substitutions, [7] et, par la suite, on ne subrogea personne au censeur mort en charge. La contagion ayant atteint les deux consuls en même temps, on décida que les auspices seraient renouvelés par un interroi.

lat.[8] Comme, sur un décret du sénat, les consuls avaient abdiqué, on nomma interroi Marcus Furius Camillus; celui-ci eut pour successeur Publius Cornélius Scipion, qui fut à son tour remplacé par Lucius Valérius Potitus.

lat.[9] Ce dernier créa six tribuns militaires, avec puissance de consuls, afin que, dans le cas même où quelqu'un d'entre eux viendrait à tomber malade, la république ne manquât pas de magistrats.

lat.[1] Aux calendes de juillet entrèrent en charge Lucius Lucrétius, Servius Sulpicius, Marcus Aemilius, Lucius Furius Médullinus, pour la septième fois; Agrippa Furius et Gaius Aemilius, pour la seconde.

lat.[2] &Аgrave; Lucius Lucrétius et Gaius Aemilius échut la campagne contre les Volsiniens; Agrippa Furius et Servius Sulpicius marchèrent contre les Salpinates.

lat.Ce fut aux Volsiniens qu'on livra d'abord bataille;

lat.[3] mais, si la multitude des ennemis donnait de l'importance à cette guerre, leur courage ne la rendit pas redoutable.

lat.Dès le premier choc ils furent culbutés et mis en fuite; huit mille de leurs soldats, investis par la cavalerie romaine, mirent bas les armes et se rendirent.

lat.[4] A la nouvelle de cette victoire, les Salpinates, craignant de se mesurer avec nous, se réfugièrent en armes dans leurs murs. Alors, les Romains purent dévaster à loisir, sans rencontrer d'obstacles, les terres des Salpinates et des Volsiniens;

lat.[5] mais, à la fin, ces derniers, las de la guerre, s'étant soumis à restituer ce qu'ils avaient enlevé au peuple romain, et à payer aux troupes leur solde de l'année, on leur accorda une trêve de vingt ans.

lat.[6] La même année, le plébéien Marcus Caedicius déclara aux tribuns que, dans la rue Neuve, à l'endroit où s'élève aujourd'hui une chapelle, au-dessus du temple de Vesta, il avait entendu, dans le silence de la nuit, une voix plus éclatante que la voix humaine, qui lui ordonnait d'annoncer aux magistrats l'approche des Gaulois.

lat.[7] Comme de coutume, l'humble position de celui qui avait donné cet avis fut cause qu'on le négligea; et puis ce peuple était si loin qu'à peine on le connaissait. Ce n'était pas assez que Rome méprisât les avertissements des dieux : poussée par le destin, elle rejeta de ses murs le seul homme qui eût pu lui être d'un véritable secours, Marcus Furius.

lat.[8] Cité en jugement par le tribun du peuple Lucius Apuléius pour rendre compte du butin de Véies, dans le même temps où il venait de perdre son fils adolescent, Camille convoqua chez lui ses tributaires et ses clients, presque tous plébéiens, et leur demanda leurs intentions : ceux-ci lui ayant répondu "Qu'ils paieraient quelle que fût l'amende qu'on lui imposât, mais qu'ils ne pouvaient l'absoudre," il partit en exil, [9] priant les dieux immortels, "s'il était innocent, s'il n'avait point mérité cet outrage, de forcer au plus tôt son ingrate patrie à le regretter."

lat.En son absence il fut condamné à quinze mille livres pesant de cuivre.

lat.[1] Après l'expulsion de ce citoyen, qui, autant qu'on peut compter sur les choses humaines, eût, en restant, empêché la prise de Rome, les destins précipitèrent la ruine de cette ville. Des députés de Clusium vinrent demander du secours contre les Gaulois.

lat.[2] Cette nation, à ce que la tradition rapporte, séduite par la douce saveur des fruits de l'Italie et surtout de son vin, volupté qui lui était encore inconnue, avait passé les Alpes et s'était emparée des terres cultivées auparavant par les Etrusques.

lat.[3] Arruns de Clusium avait, dit-on, transporté du vin dans la Gaule pour allécher ce peuple, et l'intéresser dans sa vengeance contre le ravisseur de sa femme, Lucumon, dont il avait été le tuteur, riche et puissant jeune homme qu'il ne pouvait punir qu'à l'aide d'un secours étranger. [4] Il se mit à leur tête, leur fit passer les Alpes, et les mena assiéger Clusium.

lat.Pour moi, j'admettrais volontiers que les Gaulois furent conduits devant Clusium par Arruns ou par tout autre Clusien; [5] mais il est constant que ceux qui assiégèrent Clusium n'étaient pas les premiers qui eussent passé les Alpes :

lat.car deux cents ans avant le siège de Clusium et la prise de Rome, les Gaulois étaient descendus en Italie; [6] et longtemps avant les Clusiens, d'autres Etrusques, qui habitaient entre l'Apennin et les Alpes, eurent souvent à combattre les armées gauloises.

lat.[7] Les Etrusques, avant qu'il ne fût question de l'empire romain, avaient au loin étendu leur domination sur terre et sur mer;

lat.les noms mêmes de la mer Supérieure et de la mer Inférieure qui ceignent l'Italie comme une île, attestent la puissance de ce peuple : [8] les populations italiques avaient appelé l'une mer de Toscane, du nom même de la nation, l'autre mer Adriatique, du nom d'Adria, colonie des Etrusques. Les Grecs les appellent mer Tyrrhénienne et mer Adriatique.

lat.[9] Maîtres du territoire qui s'étend de l'une à l'autre mer, les Etrusques y bâtirent douze villes, et s'établirent d'abord en deçà de l'Apennin vers la mer Inférieure; ensuite de ces villes capitales furent expédiées autant de colonies [10] qui, à l'exception de la terre des Vénètes, enfoncée à l'angle du golfe, envahirent tout le pays au-delà du Pô jusqu'aux Alpes.

lat.[11] Toutes les nations alpines ont eu, sans aucun doute, la même origine, et les Rètes avant toutes : c'est la nature sauvage de ces contrées qui les a rendus farouches au point que de leur antique patrie ils n'ont rien conservé que l'accent, et encore bien corrompu.

lat.[1] Pour ce qui est du passage des Gaulois en Italie, voici ce qu'on en raconte :

lat.à l'époque où Tarquin l'Ancien régnait à Rome, la Celtique, une des trois parties de la Gaule, obéissait aux Bituriges, qui lui donnaient un roi.

lat.[2] Sous le gouvernement d'Ambigatus, que ses vertus, ses richesses et la prospérité de son peuple avaient rendu tout-puissant, la Gaule reçut un tel développement par la fertilité de son sol et le nombre de ses habitants, qu'il sembla impossible de contenir le débordement de sa population.

lat.[3] Le roi, déjà vieux, voulant débarrasser son royaume de cette multitude qui l'écrasait, invita Bellovèse et Ségovèse, fils de sa soeur, jeunes hommes entreprenants, à aller chercher un autre séjour dans les contrées que les dieux leur indiqueraient par les augures : [4] ils seraient libres d'emmener avec eux autant d'hommes qu'ils voudraient, afin que nulle nation ne pût repousser les nouveaux venus.

lat.Le sort assigna à Ségovèse les forêts Hercyniennes; à Bellovèse, les dieux montrèrent un plus beau chemin, celui de l'Italie.

lat.[5] Il appela à lui, du milieu de ses surabondantes populations, des Bituriges, des Arvernes, des Eduens, des Ambarres, des Carnutes, des Aulerques; et, partant avec de nombreuses troupes de gens à pied et à cheval, il arriva chez les Tricastins.

lat.[6] Là, devant lui, s'élevaient les Alpes; et, ce dont je ne suis pas surpris, il les regardait sans doute comme des barrières insurmontables; car, de mémoire d'homme, à moins qu'on ne veuille ajouter foi aux exploits fabuleux d'Hercule, nul pied humain ne les avait franchies.

lat.[7] Arrêtés, et pour ainsi dire enfermés au milieu de ces hautes montagnes, les Gaulois cherchaient de tous côtés, à travers ces roches perdues dans les cieux, un passage par où s'élancer vers un autre univers, quand un scrupule religieux vint encore les arrêter; ils apprirent que des étrangers, qui cherchaient comme eux une patrie, avaient été attaqués par les Salyes.

lat.[8] Ceux-là étaient les Massiliens qui étaient venus par mer de Phocée. Les Gaulois virent là un présage de leur destinée : ils aidèrent ces étrangers à s'établir sur le rivage où ils avaient abordé et qui était couvert de vastes forêts.

lat.Pour eux, ils franchirent les Alpes par des gorges inaccessibles, traversèrent le pays des Taurins,

lat.et, [9] après avoir vaincu les Etrusques, près du fleuve Tessin, ils se fixèrent dans un canton qu'on nommait la terre des Insubres. Ce nom, qui rappelait aux Eduens les Insubres de leur pays, leur parut d'un heureux augure, et ils fondèrent là une ville qu'ils appelèrent Mediolanum.

lat.[1] Bientôt, suivant les traces de ces premiers Gaulois, une troupe de Cénomans, sous la conduite d'Etitovius, passe les Alpes par le même défilé, avec l'aide de Bellovèse, et vient s'établir aux lieux alors occupés par les Libuens, et où sont maintenant les villes de Brixia et de Vérone.

lat.[2] Après eux, les Salluviens se répandent le long du Tessin, près de l'antique peuplade des Lèves Ligures.

lat.Ensuite, par les Alpes Pennines. arrivent les Boies et les Lingons, qui, trouvant tout le pays occupé entre le Pô et les Alpes, traversent le Pô sur des radeaux, et chassent de leur territoire les Etrusques et les Ombriens : toutefois, ils ne passèrent point l'Apennin.

lat.[3] Enfin, les Sénons, qui vinrent en dernier, prirent possession de la contrée qui est située entre le fleuve Utens et l'Aesis.

lat.Je trouve dans l'histoire que ce fut cette nation qui vint à Clusium et ensuite à Rome; mais on ignore si elle vint seule ou soutenue par tous les peuples de la Gaule Cisalpine.

lat.[4] Tout, dans cette nouvelle guerre, épouvanta les Clusiens; et la multitude de ces hommes, et leur stature gigantesque, et la forme de leurs armes, et ce qu'ils avaient oui dire de leurs nombreuses victoires, en deçà et au-delà du Pô, sur les légions étrusques : aussi, quoiqu'ils n'eussent d'autre titre d'alliance ou d'amitié auprès de la république, que leur refus de défendre contre les Romains les Véiens, leurs frères, ils envoyèrent des députés à Rome pour demander du secours au sénat.

lat.[5] Ce secours ne leur fut point accordé; mais trois députés, tous trois fils de Marcus Fabius Ambustus, furent chargés d'aller, au nom du sénat et du peuple romain, inviter les Gaulois à ne pas attaquer une nation dont ils n'avaient reçu aucune injure, et d'ailleurs alliée du peuple romain et son amie.

lat.[6] Les Romains, au besoin, les protégeront aussi de leurs armes; mais ils trouvent sage de n'avoir recours à ce moyen que le plus tard possible, et pour faire connaissance avec les Gaulois, nouveau peuple, mieux vaut la paix que la guerre.

lat.[1] Cette mission était toute pacifique; mais elle fut confiée à des députés d'un caractère farouche, et qui étaient plus Gaulois que Romains.

lat.Lorsqu'ils eurent exposé leur message au conseil des Gaulois, on leur fit cette réponse : [2] "Bien qu'on entende pour la première fois parler des Romains, on les estime vaillants hommes, puisque les Clusiens, dans des circonstances critiques, ont imploré leur appui; [3] et, puisque ayant à protéger contre eux leurs alliés, ils ont mieux aimé avoir recours à une députation qu'à la voie des armes, on ne repoussera point la paix qu'ils proposent, si aux Gaulois, qui manquent de terres, les Clusiens, qui en possèdent plus qu'ils n'en peuvent cultiver, cèdent une partie de leur territoire; autrement, la paix ne sera pas accordée.

lat.[4] C'est en présence des Romains qu'ils veulent qu'on leur réponde : et s'ils n'obtiennent qu'un refus, c'est en présence des mêmes Romains qu'ils combattront, afin que ceux-ci puissent annoncer chez eux combien les Gaulois surpassent en bravoure les autres hommes."

lat.[5] Les Romains leur ayant alors demandé "De quel droit ils venaient exiger le territoire d'un autre peuple et menacer de la guerre, et ce qu'ils avaient affaire, eux Gaulois, en Etrurie;" et les Gaulois ayant répondu fièrement "Qu'ils portaient leur droit dans leurs armes, et que tout appartenait aux hommes de courage," les esprits s'échauffent, on court aux armes et la lutte s'engage.

lat.[6] Alors, les destins contraires l'emportent sur Rome : les députés, au mépris du droit des gens, prennent les armes, et ce combat de trois des plus vaillants et des plus nobles enfants de Rome, à la tête des enseignes étrusques, ne put demeurer secret; ils furent trahis par l'éclat de leur bravoure étrangère.

lat.[7] Bien plus, Quintus Fabius, qui courait à cheval en avant de l'armée, alla contre un chef des Gaulois qui se jetait avec furie sur les enseignes étrusques, lui perça le flanc de sa lance et le tua : pendant qu'il le dépouillait, il fut reconnu par les Gaulois, et signalé sur toute la ligne comme étant l'envoyé de Rome.

lat.[8] On dépose alors tout ressentiment contre les Clusiens, et l'on sonne la retraite en menaçant les Romains.

lat.Plusieurs même émirent l'avis de marcher droit sur Rome; mais les vieillards obtinrent qu'on enverrait d'abord des députés porter plainte de cet outrage et demander qu'en expiation de cette atteinte au droit des gens, on leur livrât les Fabius.

lat.[9] Les députés gaulois étant arrivés exposèrent leur message : mais, bien que le sénat désapprouvât la conduite des Fabius, et trouvât juste la demande des Barbares, il n'osait point prononcer contre les coupables un arrêt mérité, empêché qu'il était par la faveur attachée à des hommes aussi considérables.

lat.[10] Ainsi, pour n'avoir pas à répondre des malheurs que pourrait entraîner une guerre avec les Gaulois, il renvoya au peuple la connaissance de leur réclamation.

lat.Là, le crédit et les largesses eurent tant d'influence, que ceux dont on poursuivait le châtiment furent créés tribuns militaires, avec puissance de consuls pour l'année suivante.

lat.[11] Cela fait, les Gaulois, justement indignés d'une pareille insulte, retournèrent au camp, en prononçant tout haut des menaces de guerre.

lat.Avec les trois Fabius, on créa tribuns des soldats Quintus Sulpicius Longus, Quintus Servilius pour la quatrième fois, Servius Cornélius Maluginensis.

lat.[1] En présence de l'immense péril qui la menaçait [tant la fortune aveugle les esprits, quand elle veut rendre ses coups irrésistibles !], cette cité, qui, ayant affaire aux Fidénates, aux Véiens et aux autres peuples voisins, avait eu recours aux mesures extrêmes, et tant de fois nommé un dictateur, [2] aujourd'hui, attaquée par un ennemi étranger et inconnu, qui lui apportait la guerre des rives de l'Océan et des dernières limites du monde, elle ne recourut ni à un commandement ni à des moyens de défense extraordinaires.

lat.[3] Les tribuns, dont la témérité avait amené cette guerre, dirigeaient les préparatifs; et, affectant de mépriser l'ennemi, ils n'apportaient à la levée des troupes ni plus de soin ni plus de surveillance que s'il se fût agi d'une guerre ordinaire.

lat.[4] Cependant les Gaulois avaient appris que l'on s'était complu à conserver des honneurs aux violateurs des droits de l'humanité, et qu'on s'était joué de leur députation; bouillant de colère, et d'un naturel impuissant à la contenir, ils arrachent leurs enseignes, et s'avancent d'une marche rapide sur le chemin de Rome.

lat.[5] Comme, au bruit de leur passage, les villes épouvantées couraient aux armes, et que les habitants des campagnes prenaient la fuite, les Gaulois annonçaient partout à grands cris qu'ils allaient sur Rome; et, dans tous les endroits qu'ils traversaient, cette confuse multitude d'hommes et de chevaux occupait au loin un espace immense.

lat.[6] La renommée qui marchait devant eux, les courriers de Clusium et de plusieurs autres villes avaient porté l'effroi dans Rome; leur venue impétueuse augmenta encore la terreur : [7] l'armée partit au-devant eux à la hâte et en désordre; et, à peine à onze milles de Rome, les rencontra à l'endroit où le fleuve Allia, roulant du haut des monts de Crustumérie, creuse son lit, et va, un peu au-dessous du chemin, se jeter dans le Tibre.

lat.[8] Partout, en face et autour des Romains, le pays était couvert d'ennemis; et cette nation, qui se plaît par goût au tumulte, faisait au loin retentir l'horrible harmonie de ses chants sauvages et de ses bizarres clameurs.

lat.[1] Là, les tribuns militaires, sans avoir d'avance choisi l'emplacement de leur camp, sans avoir élevé un retranchement qui pût leur offrir une retraite, et ne se souvenant pas plus des dieux que des hommes, rangent l'armée en bataille, sans prendre les auspices et sans immoler de victimes. Afin de ne pas être enveloppés par l'ennemi, ils étendent leurs ailes;

lat.[2] mais ils ne purent égaler le front des Gaulois, et leur centre affaibli ne forma plus qu'une ligne sans consistance.

lat.Sur leur droite était une éminence où ils jugèrent à propos de placer leur réserve, et si par ce point commença la terreur et la déroute, là aussi se trouva le salut des fuyards.

lat.[3] En effet, Brennus, qui commandait les Gaulois, craignant surtout un piège de la part d'un ennemi si inférieur en nombre, et persuadé que leur intention, en s'emparant de cette hauteur, était d'attendre que les Gaulois en fussent venus aux mains avec le front des légions pour lancer la réserve sur leur flanc et sur leur dos, marcha droit à ce poste; [4] il ne doutait pas que, s'il parvenait à s'en emparer, l'immense supériorité du nombre ne lui donnât une victoire facile;

lat.et ainsi la science militaire aussi bien que la fortune se trouva du côté des Barbares.

lat.[5] Dans l'armée opposée, il n'y avait rien de romain, ni chez les généraux ni chez les soldats;

lat.les esprits n'étaient préoccupés que de leur crainte et de la fuite; et, dans leur égarement, la plupart se sauvèrent à Véies, ville ennemie dont ils étaient séparés par le Tibre, au lieu de suivre la route qui les aurait menés droit à Rome vers leurs femmes et leurs enfants.

lat.[6] La réserve fut un moment défendue par l'avantage du poste; mais dans le reste de l'armée, à peine les plus rapprochés eurent-ils entendu sur leurs flancs, et les plus éloignés derrière eux, le cri de guerre des Gaulois, que, presque avant de voir cet ennemi qu'ils ne connaissaient pas encore, avant de tenter la moindre résistance, avant même d'avoir répondu au cri de guerre, intacts et sans blessures ils prirent la fuite. [7] On n'en vit point périr en combattant;

lat.l'arrière-garde éprouva quelque perte, empêchée qu'elle fut dans sa fuite par les autres corps qui se sauvaient sans ordre.

lat.[8] Sur la rive du Tibre, où l'aile gauche s'était enfuie tout entière après avoir jeté ses armes, il en fut fait un grand carnage; et une foule de soldats qui ne savaient pas nager, ou à qui le poids de leur cuirasse et de leurs vêtements en ôtait la force, furent engloutis dans le fleuve.

lat.[9] Le plus grand nombre cependant purent sains et saufs gagner Véies, d'où ils n'envoyèrent à Rome ni le moindre renfort pour la garder ni même un courrier pour annoncer leur défaite.

lat.[10] L'aile droite, placée loin du fleuve et presque au pied de la montagne, se retira vers Rome, et sans se donner le temps d'en fermer les portes se réfugia dans la citadelle.

lat.[1] Les Gaulois, de leur côté, étaient comme stupéfaits d'une victoire si prodigieuse et si soudaine; eux-mêmes ils restèrent d'abord immobiles de peur, sachant à peine ce qui venait d'arriver; puis ils craignirent qu'il n'y eût là quelque piège;

lat.enfin ils se mirent à dépouiller les morts, et, suivant leur coutume, entassèrent les armes en monceaux. [2] Après quoi, n'apercevant nulle part rien d'hostile, ils se mettent en marche et arrivent à Rome un peu avant le coucher du soleil.

lat.La cavalerie qui marchait en avant leur apprit que les portes n'étaient point fermées; qu'il n'y avait point de postes pour les couvrir, point de soldats sur les murailles : ce nouveau prodige, si semblable au premier, les arrêta encore;

lat.[3] la crainte de la nuit et l'ignorance des lieux les décidèrent à camper entre la ville et l'Anio, après avoir envoyé autour des remparts et vers les autres portes des éclaireurs qui devaient tâcher de découvrir quelle était dans cette situation désespérée l'intention des ennemis.

lat.[4] La plus grande partie de l'armée romaine avait gagné Véies, mais à Rome on ne croyait échappés de la bataille que ceux qui étaient venus se réfugier dans la ville, et les citoyens désolés, pleurant les vivants aussi bien que les morts, remplirent presque toute la ville de cris lamentables.

lat.[5] Les douleurs privées se turent devant la terreur générale, quand on annonça l'arrivée de l'ennemi; et bientôt l'on entendit les hurlements, les chants discordants des Barbares qui erraient par troupes autour des remparts.

lat.[6] Pendant tout le temps qui s'écoula depuis lors, les esprits demeurèrent en suspens;

lat.d'abord, à leur arrivée, on craignit de les voir d'un moment à l'autre se précipiter sur la ville, car si tel n'eût pas été leur dessein, ils se seraient arrêtés sur les bords de l'Allia; [7] puis, au coucher du soleil, comme il ne restait que peu de jour, on pensa que l'attaque aurait lieu avant la nuit; et ensuite, que le projet était remis à la nuit même pour répandre plus de terreur.

lat.[8] Enfin, à l'approche du jour, tous les coeurs étaient glacés d'effroi; et cette crainte sans intervalle fut suivie de l'affreuse réalité, quand les enseignes menaçantes des Barbares se présentèrent aux portes.

lat.Cependant il s'en fallut de beaucoup que cette nuit et le jour suivant Rome se montrât la même que sur l'Allia où ses troupes avaient fui si lâchement.

lat.[9] En effet, comme on ne pouvait pas se flatter avec un si petit nombre de soldats de défendre la ville, on prit le parti de faire monter dans la citadelle et au Capitole, outre les femmes et les enfants, la jeunesse en état de porter les armes et l'élite du sénat; [10] et, après y avoir réuni tout ce qu'on pourrait amasser d'armes et de vivres, de défendre, de ce poste fortifié, les dieux, les hommes et le nom romain.

lat.[11] Le flamine et les prêtresses de Vesta emportèrent loin du meurtre, loin de l'incendie, les objets du culte public, qu'on ne devait point abandonner tant qu'il resterait un Romain pour en accomplir les rites.

lat.[12] Si la citadelle, si le Capitole, séjour des dieux, si le sénat, cette tête des conseils de la république, si la jeunesse en état de porter les armes venaient à échapper à cette catastrophe imminente, on pourrait se consoler de la perte des vieillards qu'on laissait dans la ville abandonnés à la mort.

lat.[13] Et pour que la multitude se soumît avec moins de regret, les vieux triomphateurs, les vieux consulaires déclarèrent leur intention de mourir avec les autres, ne voulant point que leurs corps, incapables de porter les armes et de servir la patrie, aggravassent le dénuement de ses défenseurs.

lat.[1] Ainsi se consolaient entre eux les vieillards destinés à la mort.

lat.Ensuite ils adressent des encouragements à la jeunesse, qu'ils accompagnent jusqu'au Capitole et à la citadelle, en recommandant à son courage et à sa vigueur la fortune, quelle qu'elle dût être, d'une cité victorieuse pendant trois cent soixante ans dans toutes ses guerres.

lat.[2] Mais an moment où ces jeunes gens, qui emportaient avec eux tout l'espoir et toutes les ressources de Rome, se séparèrent de ceux qui avaient résolu de ne point survivre à sa ruine, [3] la douleur de cette séparation, déjà par elle-même si triste, fut encore accrue par les pleurs et l'anxiété des femmes, qui, courant incertaines tantôt vers les uns, tantôt vers les autres, demandaient à leurs maris et à leurs fils à quel destin ils les abandonnaient : ce fut le dernier trait à ce tableau des misères humaines.

lat.[4] Cependant une grande partie d'entre elles suivirent dans la Citadelle ceux qui leur étaient chers, sans que personne les empêchât ou les rappelât; car cette précaution qui aurait eu pour les assiégés l'avantage de diminuer le nombre des bouches inutiles, semblait trop inhumaine.

lat.[5] Le reste de la multitude, composé surtout de plébéiens qu'une colline si étroite ne pouvait contenir et qu'il était impossible de nourrir avec d'aussi faibles provisions, sortant en masse de la ville, gagna le Janicule;

lat.[6] de là, les uns se répandirent dans les campagnes, les autres se sauvèrent vers les villes voisines, sans chef, sans accord, ne suivant chacun que son espérance et sa pensée personnelle, alors qu'il n'y avait plus ni pensée, ni espérance commune.

lat.[7] Cependant le flamine de Quirinus et les vierges de Vesta, oubliant tout intérêt privé, ne pouvant emporter tous les objets du culte public, examinaient ceux qu'elles emporteraient, ceux qu'elles laisseraient, et à quel endroit elles en confieraient le dépôt : [8] le mieux leur paraît de les enfermer dans de petits tonneaux qu'elles enfouissent dans une chapelle voisine de la demeure du flamine de Quirinus, lieu où même aujourd'hui on ne peut cracher sans profanation : pour le reste, elles se partagent le fardeau, et prennent la route qui, par le pont de bois, conduit au Janicule.

lat.[9] Comme elles en gravissaient la pente, elles furent aperçues par Lucius Albinius, plébéien, qui sortait de Rome avec la foule des bouches inutiles, conduisant sur un chariot sa femme et ses enfants. [10] Cet homme, faisant même alors la différence des choses divines et des choses humaines, trouva irréligieux que les pontifes de Rome portassent à pied les objets du culte public, tandis qu'on le voyait lui et les siens dans un chariot. Il fit descendre sa femme et ses enfants, monter à leur place les vierges et les choses saintes, et les conduisit jusqu'à Caeré, où elles avaient dessein de se rendre.

lat.[1] Cependant à Rome, toutes les précautions une fois prises, autant que possible, pour la défense de la citadelle, les vieillards, rentrés dans leurs maisons, attendaient, résignés à la mort, l'arrivée de l'ennemi; [2] et ceux qui avaient rempli des magistratures curules, voulant mourir dans les insignes de leur fortune passée, de leurs honneurs et de leur courage, revêtirent la robe solennelle que portaient les chefs des cérémonies religieuses ou les triomphateurs, et se placèrent au milieu de leurs maisons, sur leurs sièges d'ivoire. [3] Quelques-uns même rapportent que, par une formule que leur dicta le grand pontife Marcus Folius, ils se dévouèrent pour la patrie et pour les citoyens de Rome.

lat.[4] Pour les Gaulois, comme l'intervalle d'une nuit avait calmé chez eux l'irritation du combat, que nulle part on ne leur avait disputé la victoire, et qu'alors ils ne prenaient point Rome d'assaut et par force, ils y entrèrent le lendemain sans colère, sans emportement, par la porte Colline, laissée ouverte, et arrivèrent au forum, promenant leurs regards sur les temples des dieux et la citadelle qui, seule, présentait quelque appareil de guerre.

lat.[5] Puis, ayant laissé près de la forteresse un détachement peu nombreux pour veiller à ce qu'on ne fît point de sortie pendant leur dispersion, ils se répandent pour piller dans les rues où ils ne rencontrent personne : les uns se précipitent en foule dans les premières maisons, les autres courent vers les plus éloignées, les croyant encore intactes et remplies de butin. [6] Mais bientôt, effrayés de cette solitude, craignant que l'ennemi ne leur tendit quelque piège pendant qu'ils erraient çà et là, ils revenaient par troupes au forum et dans les lieux environnants.

lat.[7] Là, trouvant les maisons des plébéiens fermées avec soin, et les cours intérieures des maisons patriciennes tout ouvertes, ils hésitaient encore plus à mettre le pied dans celles-ci qu'à entrer de force dans les autres.

lat.[8] Ils éprouvaient une sorte de respect religieux à l'aspect de ces nobles vieillards qui, assis sous le vestibule de leur maison, semblaient à leur costume et à leur attitude, où il y avait je ne sais quoi d'auguste qu'on ne trouve point chez des hommes, ainsi que par la gravité empreinte sur leur front et dans tous leurs traits, représenter la majesté des dieux.

lat.[9] Les Barbares demeuraient debout à les contempler comme des statues; mais l'un d'eux s'étant, dit-on, avisé de passer doucement la main sur la barbe de Marcus Papirius, qui, suivant l'usage du temps, la portait fort longue, celui-ci frappa de son bâton d'ivoire la tête du Gaulois, dont il excita le courroux : ce fut par lui que commença le carnage, et presque aussitôt tous les autres furent égorgés sur leurs chaises curules.

lat.[10] Les sénateurs massacrés, on n'épargna plus rien de ce qui respirait; on pilla les maisons, et, après les avoir dévastées, on les incendia.

lat.[1] Au reste, soit que tous n'eussent point le désir de détruire la ville, soit que les chefs gaulois n'eussent voulu incendier quelques maisons que pour effrayer les esprits, dans l'espoir que l'attachement des assiégés pour leurs demeures les amènerait à se rendre,

lat.[2] soit enfin qu'en ne brûlant pas la ville entière ils voulussent se faire, de ce qu'ils auraient laissé debout, un moyen de fléchir l'ennemi, le feu ne marcha le premier jour ni sur une aussi grande étendue, ni avec autant de rapidité qu'il est d'usage dans une ville conquise.

lat.[3] Pour les Romains, voyant de la citadelle l'ennemi remplir la ville, et courir çà et là par toutes les rues; témoins à chaque instant, d'un côté ou d'un autre, d'un nouveau désastre, ils ne pouvaient plus ni maîtriser leurs âmes ni suffire aux diverses impressions que la vue et l'ouie leur apportaient.

lat.[4] Partout où les cris de l'ennemi, les lamentations des femmes et des enfants, le bruit de la flamme et le fracas des toits croulants, appelaient leur attention, effrayés de toutes ces scènes de deuil, ils tournaient de ce côté leur esprit, leur visage et leurs yeux, comme si la fortune les eût placés là pour assister au spectacle de la chute de leur patrie, en ne leur laissant rien que leur corps à défendre; [5] d'autant plus à plaindre que ne le furent jamais d'autres assiégés, que bien qu'investis hors de leur ville, ils voyaient tout ce qu'ils possédaient au pouvoir de l'ennemi.

lat.[6] La nuit ne fut pas plus calme que l'affreuse journée qu'elle suivait;

lat.ensuite le jour succéda à cette nuit agitée, et il ne se passa pas un moment où ils n'eussent à contempler quelque nouveau désastre.

lat.[7] Cependant, malgré les maux dont ils étaient accablés et écrasés, leurs âmes ne plièrent point; et quand la flamme eut tout détruit, tout nivelé, ils songèrent encore à défendre bravement cette pauvre et faible colline qu'ils occupaient, dernier rempart de leur liberté;

lat.[8] puis, s'habituant à des maux qui renaissaient chaque jour, ils finirent par en perdre le sentiment, et par concentrer leurs regards sur ces armes, leur dernière espérance, sur ce fer qu'ils avaient dans leurs mains.

lat.[1] Les Gaulois, après avoir, pendant plusieurs jours, fait une folle guerre contre les maisons de la ville, voyant debout encore, au milieu de l'incendie et des ruines de la cité conquise, des ennemis en armes que tant de désastres n'avalent pas effrayés, et qu'on ne pourrait réduire que par la force, résolurent de tenter une dernière épreuve, et d'attaquer la citadelle.

lat.[2] Au point du jour, à un signal donné, toute cette multitude se rassemble au forum, où elle se range en bataille; puis, poussant un cri et formant la tortue, ils montent vers la citadelle.

lat.Les Romains se préparent avec ordre et prudence à les recevoir;

lat.ils placent des renforts à tous les points accessibles, opposent leur plus vaillante jeunesse partout où les enseignes s'avancent, et laissent monter l'ennemi, persuadés que plus il aura gravi de ces roches ardues, plus il sera facile de l'en faire descendre.

lat.[3] Ils s'arrêtent vers le milieu de la colline, et, de cette hauteur, dont la pente les portait d'elle-même sur l'ennemi, s'élançant avec impétuosité, ils tuent et renversent les Gaulois, de telle sorte que jamais depuis, ni ensemble, ni séparément, ils ne tentèrent une attaque de ce genre.

lat.[4] Renonçant donc à tout espoir d'emporter la place par la force des armes, ils se disposent à en faire le siège : mais, dans leur imprévoyance, ils venaient de brûler avec la ville tout le blé qui se trouvait à Rome, et pendant ce temps, tous les grains des campagnes avaient été recueillis et transportés à Véies.

lat.[5] En conséquence, l'armée se partage; une partie s'éloigne et va butiner chez les nations voisines; l'autre demeure pour assiéger la citadelle, et les fourrageurs de la campagne sont tenus de fournir à sa subsistance.

lat.[6] La fortune elle-même conduisit à Ardée, pour leur faire éprouver la valeur romaine, ceux des Gaulois qui partirent de Rome; Ardée était le lieu d'exil de Camille.

lat.[7] Tandis que plus affligé des maux de sa patrie que de son propre sort, il usait là ses jours à accuser les dieux et les hommes, s'indignant et s'étonnant de ne plus retrouver ces soldats intrépides qui, avec lui, avaient pris Véies et Faléries, et qui, toujours, dans les autres guerres, s'étaient fait distinguer encore plus par leur courage que par leur bonheur, [8] tout à coup il apprend qu'une armée gauloise s'avance, et qu'effrayés de son approche, les Ardéates tiennent conseil.

lat.Comme entraîné par une inspiration divine, lui, qui jusqu'alors s'était abstenu de paraître dans toutes les réunions de ce genre, il accourut au milieu de leur assemblée.

lat.[1] "Ardéates, dit-il, mes vieux amis, et mes nouveaux concitoyens, puisqu'ainsi l'ont voulu vos bienfaits et ma fortune, n'allez pas croire que j'aie oublié ma situation en venant ici;

lat.mais l'intérêt et le péril commun font un devoir à chacun, dans ces circonstances critiques, de contribuer, autant qu'il est en son pouvoir, au salut général.

lat.[2] Et quand pourrai-je reconnaître les immenses services dont vous m'avez comblé, si j'hésite aujourd'hui ?

lat.Où pourrai-je vous servir, sinon dans la guerre ?

lat.C'est par cet unique talent que je me suis soutenu dans ma patrie; et, invaincu à la guerre, c'est durant la paix que j'ai été chassé par mes ingrats concitoyens.

lat.[3] Pour vous, Ardéates, l'occasion se présente et de reconnaître les anciens et importants bienfaits du peuple romain, que vous n'avez point oubliés, et qu'il n'est pas besoin de rappeler à vos mémoires, et d'acquérir en même temps à votre ville des alliés qui s'en souviennent, une grande gloire militaire aux dépens de l'ennemi commun.

lat.[4] Ces hommes dont les hordes confuses arrivent vers nous, tiennent de la nature une taille et un courage au-dessus de l'ordinaire, mais ils manquent de constance, et sont dans le combat plus effrayants que redoutables.

lat.[5] Le désastre même de Rome en est la preuve : elle était ouverte quand ils l'ont prise : de la citadelle et du Capitole, une poignée d'hommes les arrête; et, déjà vaincus par l'ennui du siège, ils s'éloignent et se jettent errants sur les campagnes.

lat.Chargés de viandes et de vins, dont ils se gorgent avidement, [6] quand la nuit survient, ils se couchent au bord des ruisseaux, sans retranchements, ni gardes, ni sentinelles, comme des bêtes sauvages; et maintenant leur imprévoyance habituelle est encore augmentée par le succès.

lat.[7] Si vous avez à coeur de défendre vos murailles, si vous ne voulez pas souffrir que tout ce pays devienne la Gaule, à la première veille, prenez tous les armes, et suivez-moi, je ne dis pas au combat, mais au carnage :

lat.si je ne vous les livre enchaînés par le sommeil et bons à égorger comme des moutons, je consens à recevoir d'Ardée la même récompense que j'ai reçue de Rome."

lat.[1] Amis et ennemis savaient que Camille était le premier homme de guerre de cette époque. L'assemblée levée, ils réparent leurs forces, se tiennent prêts, et, au signal donné, dans le silence de la première nuit, ils viennent tous aux portes se ranger sous les ordres de Camille.

lat.[2] Ils sortent, et, non loin de la ville, comme il avait prédit, trouvant le camp des Gaulois sans défense, sans gardes, ils s'y élancent en poussant des cris.

lat.[3] Nulle part il n'y a combat, c'est partout un carnage : on égorge des corps nus et engourdis de sommeil;

lat.et si les plus éloignés se réveillent et s'arrachent de leur couche, ignorant de quel côté vient l'attaque, ils fuient épouvantés, et plusieurs même vont aveuglément se jeter au milieu des ennemis;

lat.un grand nombre s'étant échappé sur le territoire d'Antium, où ils se dispersent, les habitants font une sortie et les enveloppent.

lat.[4] Il y eut sur le territoire de Véies pareil massacre des Etrusques, qui, sans pitié pour une ville depuis près de quatre cents ans leur voisine, écrasée par un ennemi jusqu'alors inconnu, avaient choisi ce moment pour faire des incursions sur le territoire de Rome, et qui chargés de butin, sa proposaient d'attaquer Véies, où était la garnison, dernier espoir du nom romain.

lat.[5] Les soldats romains les avaient vus errer dans les campagnes, revenir en une seule troupe en poussant leur butin devant eux, et ils apercevaient leur camp placé non loin de Véies :

lat.[6] ils éprouvèrent d'abord un sentiment d'humiliation, puis ils s'indignèrent de cet outrage, et la colère les prit :

lat."Les Etrusques, desquels ils avaient détourné la guerre gauloise pour l'attirer sur eux, osaient se jouer de leur malheur."

lat.[7] N'étant plus maîtres d'eux-mêmes, ils voulaient faire à l'instant une sortie; mais, contenus par le centurion Quintus Caedicius qu'ils avaient choisi pour les commander, ils remirent leur vengeance à la nuit.

lat.[8] Il n'y manqua qu'un chef égal à Camille; du reste, ce fut la même marche et le même succès.

lat.Ensuite, prenant pour guides des prisonniers échappés au massacre de la nuit, ils se dirigent contre une autre troupe d'Etrusques vers les Salines, les surprennent la nuit suivante, en font un plus grand carnage encore, et, après cette double victoire, rentrent triomphants dans Véies.

lat.[1] Cependant, à Rome, le siège continuait mollement, et des deux côtés on s'observait sans agir, les Gaulois se contentant de surveiller l'espace qui séparait les postes, et d'empêcher par ce moyen qu'aucun des ennemis ne pût s'échapper; quand tout à coup un jeune Romain vint appeler sur lui l'admiration de ses compatriotes et celle de l'ennemi.

lat.[2] Un sacrifice annuel avait été institué par la famille Fabia sur le mont Quirinal.

lat.Voulant faire ce sacrifice, Gaius Fabius Dorso, la toge ceinte à la manière des Gabiens, et tenant ses dieux à la main, descend du Capitole, sort et traverse les postes ennemis, et sans s'émouvoir de leurs cris, de leurs menaces, arrive au mont Quirinal;

lat.[3] puis, l'acte solennel entièrement accompli, il retourne par le même chemin, le regard et la démarche également assurés, s'en remettant à la protection des dieux dont il avait gardé le culte au mépris de la mort même; il rentre au Capitole auprès des siens, à la vue des Gaulois étonnés d'une si merveilleuse audace, ou peut-être pénétrés d'un de ces sentiments de religion auxquels ce peuple est loin d'être indifférent.

lat.[4] &Аgrave; Véies, cependant, le courage et même les forces augmentaient de jour en jour :

lat.à chaque instant y arrivaient non seulement des Romains accourus des campagnes où ils erraient dispersés depuis la défaite d'Allia et la prise de Rome, mais encore des volontaires accourus en foule du Latium, afin d'avoir leur part du butin. [5] L'heure semblait enfin venue de reconquérir la patrie et de l'arracher aux mains de l'ennemi; nais à ce corps vigoureux une tête manquait.

lat.[6] Le lieu même leur rappelait Camille; là se trouvaient la plupart des soldats qui sous ses ordres et sous ses auspices avaient obtenu tant de succès; et Caedicius déclarait qu'il n'avait pas besoin que quelqu'un des dieux ou des hommes lui retirât le commandement, qu'il n'avait pas oublié ce qu'il était, et qu'il réclamait un chef.

lat.[7] On résolut d'une commune voix de rappeler Camille d'Ardée, après avoir consulté au préalable le sénat qui était à Rome; tant on conservait, dans une situation presque désespérée, de respect pour la distinction des pouvoirs.

lat.[8] Mais ce n'était qu'avec de grands dangers qu'on pouvait passer à travers les postes ennemis.

lat.Pontius Cominus, jeune homme entreprenant, s'étant fait donner cette commission, se plaça sur des écorces que le courant du Tibre porta jusqu'à la ville;

lat.[9] là, gravissant le rocher le plus rapproché de la rive, et que, par cette raison même, l'ennemi avait négligé de garder, il pénètre au Capitole, et, conduit vers les magistrats, il leur expose le message de l'armée.

lat.[10] Ensuite, chargé d'un décret du sénat, par lequel il était ordonné aux comices assemblés par curies de rappeler de l'exil et d'élire sur-le-champ, au nom du peuple, Camille dictateur, afin que les soldats eussent le général de leur choix, Pontius, reprenant le chemin par où il était venu, retourna à Véies.

lat.[11] Des députés qu'on avait envoyés à Camille le ramenèrent d'Ardée à Véies; ou plutôt [car il est plus probable qu'il ne quitta point Ardée avant d'être assuré que la loi était rendue, puisqu'il ne pouvait rentrer sur le territoire romain sans l'ordre du peuple, ni prendre les auspices à l'armée qu'il ne fût dictateur] la loi fut portée par les curies, et Camille élu dictateur en son absence.

lat.[1] Tandis que ces choses se passaient à Véies, à Rome la citadelle et le Capitole furent en grand danger.

lat.[2] En effet, les Gaulois, soit qu'ils eussent remarqué des traces d'homme à l'endroit où avait passé le messager de Véies, soit qu'ils eussent découvert d'eux-mêmes que près du temple de Carmentis la roche était d'accès facile,

lat.profilant d'une nuit assez claire, et se faisant précéder d'un homme non armé pour reconnaître le chemin, ils s'avancèrent en lui tendant leurs armes dans les endroits difficiles; et s'appuyant, se soulevant, se tirant l'un l'autre, suivant que les lieux l'exigeaient, ils parvinrent jusqu'au sommet. [3] Ils gardaient d'ailleurs un si profond silence, qu'ils trompèrent non seulement les sentinelles, mais même les chiens, animal qu'éveille le moindre bruit nocturne.

lat.[4] Mais ils ne purent échapper aux oies sacrées de Junon, que, malgré la plus cruelle disette, on avait épargnées;

lat.ce qui sauva Rome.

lat.Car, éveillé par leurs cris et par le battement de leurs ailes, Marcus Manlius, qui trois ans auparavant avait été consul, et qui s'était fort distingué dans la guerre, s'arme aussitôt, et s'élance en appelant aux armes ses compagnons : et, tandis qu'ils s'empressent au hasard, lui, du choc de son bouclier, renverse un Gaulois qui déjà était parvenu tout en haut.

lat.[5] La chute de celui-ci entraîne ceux qui le suivaient de plus près; et pendant que les autres, troublés, et jetant leurs armes, se cramponnent avec les mains aux rochers contre lesquels ils s'appuient, Manlius les égorge.

lat.Bientôt, les Romains réunis accablent l'ennemi de traits et de pierres qui écrasent et précipitent jusqu'en bas le détachement tout entier.

lat.[6] Le tumulte apaisé, le reste de la nuit fut donné au repos; autant du moins que le permettait l'agitation des esprits, que le péril, bien que passé, ne laissait pas d'émouvoir.

lat.[7] Au point du jour, les soldats furent appelés et réunis pat le clairon autour des tribuns militaires; et comme on devait à chacun le prix de sa conduite, bonne ou mauvaise, Manlius le premier reçut les éloges et les récompenses que méritait sa valeur; et cela non seulement des tribuns, mais de tous les soldats ensemble

lat.[8] qui lui donnèrent chacun une demi-livre de farine et une petite mesure de vin qu'ils portèrent dans sa maison située près du Capitole. Ce présent paraît bien chétif, mais dans la détresse où l'on se trouvait, c'était une très grande preuve d'attachement, chacun retranchant sur sa nourriture et refusant à son corps une subsistance nécessaire, afin de rendre honneur à un homme.

lat.[9] Ensuite on cita les sentinelles peu vigilantes qui avaient laissé monter l'ennemi.

lat.Quintus Sulpicius, tribun des soldats, avait annoncé qu'il les punirait tous suivant la coutume militaire; mais, sur les réclamations unanimes des soldats, qui s'accordaient à rejeter la faute sur un seul, il fit grâce aux autres : le vrai coupable fut, avec l'approbation générale, précipité de la roche Tarpéienne.

lat.[11] Dès ce moment, les deux partis redoublèrent de vigilance; les Gaulois, parce qu'ils connaissaient maintenant le secret des communications entre Véies et Rome; les Romains, par le souvenir du danger de cette surprise nocturne.

lat.[1] Mais parmi tous les maux divers qui sont inséparables de la guerre et d'un long siège, c'est la famine qui faisait le plus souffrir les deux armées : [2] les Gaulois étaient, de plus, en proie aux maladies pestilentielles. Campés dans un fond entouré d'éminences, sur un terrain brûlant que tant d'incendies avaient rempli d'exhalaisons enflammées, et où le moindre souffle du vent soulevait non pas de la poussière, mais de la cendre,

lat.[3] l'excès de cette chaleur suffocante, insupportable pour une nation accoutumée à un climat froid et humide, les décimait comme ces épidémies qui ravagent les troupeaux. Ce fut au point que, fatigués d'ensevelir les morts l'un après l'autre, ils prirent le parti de les brûler pêle-mêle; et c'est de là que ce quartier a pris le nom de "Quartier des Gaulois".

lat.[4] Ils firent ensuite avec les Romains une trêve pendant laquelle les généraux permirent les pourparlers entre les deux partis :

lat.et comme les Gaulois insistaient souvent sur la disette, qui, disaient-ils, devait forcer les Romains à se rendre, on prétend que pour leur ôter cette pensée, du pain fut jeté de plusieurs endroits du Capitole dans leurs postes.

lat.[5] Mais bientôt il devint impossible de dissimuler et de supporter plus longtemps la famine.

lat.Aussi tandis que le dictateur fait en personne des levées dans Ardée, qu'il ordonne à Lucius Valérius, maître de la cavalerie, de partir de Véies avec l'armée, et qu'il prend les mesures et fait les préparatifs nécessaires pour attaquer l'ennemi sans désavantage,

lat.[6] la garnison du Capitole, qui, épuisée de gardes et de veilles, avait triomphé de tous les maux de l'humanité, mais à qui la nature ne permettait pas de vaincre la faim, regardait chaque jour au loin s'il n'arrivait pas quelque secours amené par le dictateur. [7] Enfin, manquant d'espoir aussi bien que de vivres, les Romains, dont le corps exténué fléchissait presque, quand ils se rendaient à leurs postes, sous le poids de leurs armes, décidèrent qu'il fallait, à quelque condition que ce fût, se rendre ou se racheter; et d'ailleurs les Gaulois faisaient entendre assez clairement qu'il ne faudrait pas une somme bien considérable pour les engager à lever le siège.

lat.[8] Alors le sénat s'assembla, et chargea les tribuns militaires de traiter.

lat.Une entrevue eut lieu entre le tribun Quintus Sulpicius et Brennus, chef des Gaulois; ils convinrent des conditions, et mille livres d'or furent la rançon de ce peuple qui devait bientôt commander au monde.

lat.[9] &Аgrave; cette transaction déjà si honteuse, s'ajouta une nouvelle humiliation : les Gaulois ayant apporté de faux poids que le tribun refusait, le Gaulois insolent mit encore son épée dans la balance, et fit entendre cette parole si dure pour des Romains : "Malheur aux vaincus !."

lat.[1] Mais les dieux et les hommes ne permirent pas que les Romains vécussent rachetés.

lat.En effet, par un heureux hasard, cet infâme marché n'était pas entièrement consommé, et, à cause des discussions qui avaient eu lieu, tout l'or n'était pas encore pesé, quand survient !e dictateur : il ordonne aux Romains d'emporter l'or, aux Gaulois de se retirer.

lat.[2] Comme ceux-ci résistaient en alléguant le traité, Camille répond qu'un traité conclu depuis sa nomination à la dictature, sans son autorisation, par un magistrat d'un rang inférieur, est nul, et annonce aux Gaulois qu'ils aient à se préparer au combat.

lat.[3] Il ordonne aux siens de jeter en monceau tous les bagages et d'apprêter leurs armes : c'est par le fer et non par l'or qu'ils doivent recouvrer la patrie; ils ont devant les yeux leurs temples, leurs femmes, leurs enfants, le sol de la patrie dévasté par la guerre, en un mot tout ce qu'il est de leur devoir de défendre, de reconquérir et de venger.

lat.[4] Il range ensuite son armée, suivant la nature du terrain, sur l'emplacement inégal de la ville à demi détruite; et de tous les avantages que l'art militaire pouvait choisir et préparer, il n'en oublie aucun pour ses troupes.

lat.[5] Les Gaulois, dans le désordre d'une surprise, prennent les armes et courent sur les Romains avec plus de fureur que de prudence.

lat.Mais la fortune avait tourné, et désormais la faveur des dieux et la sagesse humaine étaient pour Rome;

lat.aussi, dès le premier choc, les Gaulois sont aussi promptement défaits qu'eux-mêmes avaient vaincu sur les bords de l'Allia.

lat.[6] Ensuite une autre action plus régulière s'engage près de la huitième borne du chemin de Gabies où ils s'étaient ralliés dans leur déroute, et, sous la conduite et les auspices de Camille, ils sont encore vaincus.

lat.Là le carnage n'épargna rien; le camp fut pris, et pas un seul homme n'échappa pour porter la nouvelle de ce désastre.

lat.[7] Le dictateur, après avoir recouvré Rome sur l'ennemi, revint en triomphe dans la ville; et au milieu des naives saillies que les soldats improvisent, ils l'appellent Romulus, et père de la patrie, et second fondateur de Rome : titres aussi glorieux que mérités.

lat.[8] Après avoir sauvé Rome dans la guerre, il la sauva encore pendant la paix, en empêchant qu'on émigrât à Véies, projet que les tribuns appuyaient plus vivement que jamais depuis l'incendie de la ville, et pour lequel le peuple n'était que trop porté.

lat.[9] Ce fut là le motif qui le détourna d'abdiquer la dictature après son triomphe, le sénat le conjurant de ne pas laisser la république dans cette position incertaine.

lat.[1] Avant toute chose, comme il était observateur zélé des pratiques religieuses, il occupa le sénat des devoirs que l'on avait à remplir envers les dieux immortels, et fit rendre ce sénatus-consulte :

lat.[2] "Tous les temples, parce que l'ennemi les a possédés, seront retracés, reconstruits, purifiés par l'expiation; et les duumvirs chercheront dans les livres saints les formules de ces cérémonies expiatoires.

lat.[3] On admettra les Caerites au droit d'hospitalité en reconnaissance de ce qu'ils ont recueilli les objets du culte et les prêtres du peuple romain, et de ce que, par le bienfait de ce peuple, le culte des dieux immortels s'est continué sans interruption.

lat.[4] On célébrera des jeux Capitolins, en reconnaissance de ce que Jupiter, très bon, très grand, a, dans un péril extrême, protégé sa demeure et la citadelle du peuple romain; et à cet effet, Marcus Furius, dictateur, établira un collège de prêtres choisis parmi ceux qui habitent au Capitole et dans la citadelle."

lat.[5] Une expiation fut également ordonnée en mémoire de cette voix qu'on avait entendue, avant la guerre gauloise, annoncer pendant la nuit les désastres de Rome, et qu'on n'avait pas écoutée; on décréta qu'un temple serait élevé dans la rue Neuve en l'honneur d'Aius Locutius.

lat.[6] Comme l'or repris sur les Gaulois, et celui des temples qu'on avait transporté à la hâte dans une chapelle de Jupiter, ne pouvait, à cause de la confusion des souvenirs, être remis en sa première place, on le déclara tout entier sacré, et l'on décida qu'il serait déposé sous le trône de Jupiter.

lat.[7] Déjà auparavant l'esprit religieux de la ville s'était manifesté de la même façon, quand, l'or manquant an trésor pour compléter la rançon promise aux Gaulois, les matrones recueillirent et offrirent leur or afin qu'il ne fût point touché à celui des dieux. Des actions de grâces furent rendues aux matrones, auxquelles ou accorda en outre un honneur jusque là réservé aux hommes : le droit à un éloge solennel après leur mort.

lat.[8] Ayant accompli ces pieux devoirs et terminé toutes les choses pour lesquelles il avait eu besoin du concours du sénat, Camille, voulant en finir avec les tribuns qui ne cessaient d'agiter le peuple en l'engageant à laisser là des ruines et à émigrer à Véies, prête à le recevoir, se rend à l'assemblée, accompagné de l'ordre entier du sénat, monte à la tribune et prononce ces paroles :

lat.[1] "Il m'est si pénible, Romains, d'avoir à disputer avec les tribuns du peuple, que, tant que j'ai vécu à Ardée, je n'ai eu, dans cet exil si triste, d'autre consolation que de me voir loin de tous ces débats;

lat.et pour cet unique motif, alors même que j'eusse été rappelé par une décision du sénat et par l'ordre du peuple, je ne serais jamais rentré dans Rome.

lat.[2] Aujourd'hui même si je suis revenu parmi vous, ce n'est pas ma volonté qui a changé, c'est votre fortune qui m'a ramené; il s'agissait de maintenir la patrie dans son antique siège, et non pas d'y reprendre ma place.

lat.Et maintenant j'aurais plaisir à me reposer et à me taire, si je n'avais encore à lutter pour la patrie : lui manquer, avec une vie à lui offrir, pour tout autre ce serait une honte; ce serait un crime pour Camille.

lat.[3] Pourquoi donc, en effet, l'avons-nous reconquise ? Pourquoi l'avons-nous arrachée aux mains de l'ennemi qui l'assiégeait, si, après l'avoir recouvrée, nous l'abandonnons ?

lat.Lorsque les Gaulois étaient vainqueurs, lorsqu'ils avaient en leur pouvoir toute la ville, le Capitole et la citadelle ont eu pour hôtes, pour défenseurs, les dieux et les enfants de Rome; et à présent que les Romains sont vainqueurs, que la ville est affranchie, l'on déserterait la citadelle et le Capitole; et nos succès causeraient plus de désolation dans cette ville, que n'en ont causé nos revers !

lat.[4] Certes, alors même que nous n'aurions pas des coutumes religieuses établies en même temps que cette ville, et transmises de main en main jusqu'à nous, l'intervention de la divinité a été si manifeste dans cette crise de Rome, que seule, à mon sens, elle aurait dû guérir en nous toute indifférence pour les dieux et pour leur culte.

lat.[5] Considérez en effet les événements heureux ou malheureux de ces dernières années, vous verrez toujours le succès accompagner le respect des dieux, et le revers l'irréligion. [6] D'abord, cette guerre de Véies, qui nous a coûté tant d'années et de travaux, elle n'a fini qu'alors seulement que, d'après l'avis des dieux, on a desséché le lac d'Albe.

lat.[7] Et pour parler des derniers malheurs de notre ville, sont-ils venus avant que nous eussions méprisé cette voix envoyée du ciel pour lui prédire l'arrivée des Gaulois, avant que le droit des gens eût été violé par nos députés, avant qu'en présence d'un attentat qu'il fallait punir, nous eussions montré un si lâche oubli des dieux ?

lat.[8] Aussi, vaincus, asservis, rachetés, nous avons été si durement châtiés par les dieux et par les hommes que nos malheurs ont été un enseignement pour le monde.

lat.Enfin l'adversité nous a fait penser à la religion.

lat.[9] Nous nous sommes réfugiés au Capitole, auprès des dieux, dans le séjour de Jupiter, très bon, très grand; et, dans la ruine de nos fortunes, ne songeant qu'à nos trésors sacrés, nous les avons cachés sous terre, ou transportés dans les villes voisines et dérobés à la vue de l'ennemi. Le culte des dieux, malgré l'abandon des dieux et des hommes, n'a pas été interrompu par nous.

lat.[10] En récompense ils nous ont rendu la patrie, la victoire, et cette antique gloire de nos armes que nous avions perdue; et à l'ennemi, qui, aveuglé par l'avarice, trahissait pour un peu d'or ses traités et sa foi, ils ont envoyé la terreur, la fuite et le massacre.

lat.[1] "Eh quoi ! Romains, vous voyez les effets merveilleux de la religion ou de l'impiété dans les choses humaines, et, à peine arrachés à ce premier naufrage de nos fautes et de nos malheurs, vous ne pressentez pas à quel abîme nous courons encore !

lat.[2] Nous avons une ville fondée sur la foi des auspices et des augures; il n'y a pas un seul endroit dans ses murs qui ne soit plein des dieux et de leur culte; nos sacrifices solennels ont leurs jours aussi fixes que les lieux où ils doivent s'accomplir.

lat.[3] Pourriez-vous, Romains, délaisser tous ces dieux de la patrie et des familles ? Que vous imitez mal Gaius Fabius, ce noble jeune homme, qui, naguère, durant le siège, excita si fort l'admiration de l'ennemi et la vôtre, quand, sortant de la citadelle, il alla à travers les traits des Gaulois, accomplir le sacrifice solennel de la famille Fabia sur le mont Quirinal !

lat.[4] Comment ! tandis que la religion d'une famille a triomphé des obstacles de la guerre même, vous consentiriez à délaisser en pleine paix la religion de la patrie et les dieux de Rome ! et les pontifes et les flamines auraient moins de souci des saintes solennités de la république, qu'un simple citoyen des pieuses pratiques de sa maison !

lat.[5] Mais, dira-t-on peut-être, ou nous remplirons à Véies tous ces devoirs, ou nous enverrons nos prêtres ici pour les remplir. L'un et l'autre de ces deux partis violerait également des coutumes sacrées;

lat.[6] et, pour ne pas énumérer toutes nos fêtes et tous nos dieux, est-ce que, au banquet de Jupiter, le pulvinar peut être placé ailleurs qu'au Capitole ?

lat.[7] Que dirai-je des feux éternels de Vesta, et de cette statue gardée en son temple comme gage de la durée de l'empire ?

lat.Rappellerai-je vos boucliers, Mars Gradivus, et toi, Quirinus, père des Romains ? Abandonnerons-nous aux profanations toutes ces choses consacrées, aussi anciennes que notre ville, et dont quelques-unes le sont plus que notre ville même ?

lat.[8] Voyez quelle différence entre nous et nos ancêtres ! Ils nous ont transmis l'obligation de célébrer certaines cérémonies qu'ils trouvèrent établies sur le mont Albain et dans Lavinium.

lat.Est-ce que ces institutions religieuses que leur piété craignit de transférer des cités ennemies dans Rome et au milieu de nous, nous pourrions sans profanation les transférer à Véies, dans une ville ennemie ?

lat.[9] Recueillez vos souvenirs, et comptez combien de sacrifices nous avons recommencés, parce qu'il y avait eu dans les rites des ancêtres quelque omission fortuite ou causée par la négligence.

lat.Récemment encore, lors du prodige du lac d'Albe, n'est-ce point la restauration des saintes cérémonies et la reprise des auspices qui sauvèrent la république que la guerre de Véies avait épuisée ?

lat.[10] Que dis-je ? n'est-ce point par un pieux souvenir de nos vieilles traditions religieuses que nous avons transporté à Rome des dieux étrangers et que nous en avons institué de nouveaux ? Avec quelle pompe et quel éclat, au milieu de quel admirable concours de matrones, Junon Reine, ramenée de Véies, a été naguère placée sur l'Aventin !

lat.[11] Nous avons aussi décrété un temple à Aius Locutius en mémoire de cette voix céleste entendue dans la rue Neuve. Aux autres solennités nous avons ajouté les jeux Capitolins, pour lesquels nous avons établi, avec l'autorisation du sénat, un nouveau collège. Qu'était-il besoin de tout cela, si nous devions suivre les Gaulois et déserter les murs de Rome, si ce n'est pas de notre plein gré que nous sommes demeurés au Capitole pendant ce siège de plusieurs mois, si c'est la crainte seule de l'ennemi qui nous y a retenus ?

lat.[13] Je vous parle du culte et des temples; que dirai-je des prêtres ! ne songez-vous donc pas combien leur déplacement serait sacrilège ?

lat.Les Vestales n'ont que leur temple pour demeure, et la prise seule de la ville a pu les en faire sortir.

lat.Le flamine de Jupiter ne peut rester une seule nuit hors de la ville sans crime,

lat.[14] et ces prêtres, de Romains qu'ils sont, vous les ferez Véiens ! et tes Vestales t'abandonneront, ô Vesta ! et le flamine, en habitant la terre étrangère, se rendra chaque nuit coupable d'un crime dont l'expiation retombera sur lui et sur la république !

lat.[15] Que dirai-je des diverses pratiques consacrées par les auspices et presque toutes célébrées dans l'enceinte de nos murs, que nous livrons à l'oubli ou au mépris ?

lat.Les comices par curies pour l'administration de la guerre, les comices par centuries pour l'élection des consuls et des tribuns militaires, où les tenir avec les auspices, sinon dans le lieu accoutumé ?

lat.[17] les transporterons-nous à Véies ? ou faudra-t-il que pour se rendre aux comices, le peuple revienne à grand-peine dans cette ville délaissée des dieux et des hommes ?

lat.[1] "Mais, dit-on, c'est la nécessité qui nous force d'abandonner une ville dévastée par l'incendie et en ruines, et d'émigrer à Véies, où tout est prêt à nous recevoir : il ne faut pas que la reconstruction de Rome soit un sujet de vexation pour le pauvre peuple.

lat.[2] Cette objection est plus spécieuse que fondée, je n'ai pas besoin de le dire, vous le sentez de reste, Romains; car vous n'avez pas oublié qu'avant l'arrivée des Gaulois, alors que nos édifices publics et privés n'avaient encore éprouvé aucun dommage, alors que Rome était encore debout et vivante, on avait déjà proposé d'émigrer à Véies.

lat.[3] Et voyez quelle différence entre mes sentiments et les vôtres, tribuns !

lat.Vous, ce qu'on n'a point dû faire, même alors, vous pensez qu'on doit à tout prix le faire aujourd'hui; moi, au contraire [et ne vous récriez pas avant d'avoir entendu ce que j'ai à dire], alors même qu'il eût été bon d'émigrer quand Rome était tout entière intacte, je soutiendrais que nous ne devons pas aujourd'hui abandonner ses ruines.

lat.[4] Car alors la victoire nous autorisait à émigrer dans une ville que nous avions conquise : ce prétexte était glorieux pour nous et pour nos descendants; aujourd'hui, cette émigration serait pour nous une tache et une honte, et une gloire pour les Gaulois.

lat.[5] On ne dira point que, vainqueurs, nous avons quitté notre patrie; mais que, vaincus, nous l'avons perdue;

lat.que la déroute sur l'Allia, que la prise de la ville, que le siège du Capitole nous ont mis dans la nécessité d'abandonner nos pénates, de fuir et de nous exiler d'un lieu que nous ne pouvions plus défendre;

lat.on dira que cette Rome, que les Gaulois ont pu détruire, les Romains n'ont pas pu la relever !

lat.[6] Il ne manque plus rien, sinon qu'ils reviennent avec de nouvelles troupes [car on dit leur multitude innombrable], qu'ils aient la fantaisie d'habiter cette ville prise par eux, abandonnée par vous, et que vous les laissiez faire !

lat.[7] Mais, sans parler des Gaulois, s'il plaisait à vos vieux ennemis, aux Eques et aux Volsques de venir s'établir dans Rome, souffririez-vous qu'ils se fissent Romains, tandis que vous seriez Véiens ? Aimez-vous mieux garder à vous ce désert de ruines que d'y voir rebâtir une ville par l'ennemi ?

lat.En vérité, je ne sais lequel de ces deux partis serait le plus sacrilège. Ces crimes, ces opprobres, vous êtes prêts à les accepter pour vous éviter les ennuis d'une reconstruction.

lat.[8] Quand même, en toute la ville, il ne pourrait se trouver un séjour plus commode ou plus spacieux que cette cabane de notre fondateur, ne vaudrait-il pas mieux encore, comme des bergers et des paysans, habiter des cabanes où vous seriez entourés de vos dieux et de vos pénates, que de vous condamner, vous, nation, à l'exil ?

lat.[9] Nos ancêtres, qui n'étaient qu'une troupe d'étrangers et de pasteurs, dans un temps où l'on ne voyait sur ces plages que des bois et des marais, ont bâti en quelques jours une ville nouvelle;

lat.et nous, quand le Capitole et la citadelle sont encore intacts, quand les temples des dieux sont encore debout, il nous répugne de rebâtir quelques maisons incendiées !

lat.Et ce que ferait chacun de nous en particulier, si le feu dévorait son logis, nous refusons en masse de le faire après l'incendie de la cité !

lat.[1]"Mais, pour finir, si la malveillance, si le hasard allume un incendie dans Véies, et que, chassées par le vent [ce qui est possible], les flammes consument une grande partie de la ville, irons-nous chercher un autre séjour, irons-nous émigrer à Fidènes, à Gabies, ou dans quelque autre ville ?

lat.[2] Ainsi ce n'est pas au sol de la patrie, à cette terre que nous appelons notre mère, que nous sommes attachés; ce que nous aimons comme la patrie, c'est un terrain où s'élèvent des maisons !

lat.[3] Pour moi, je vous l'avoue, si j'ai oublié votre injustice, je me rappelle mon malheur; dans mon exil, toutes les fois que la patrie se représentait à ma pensée, c'était toujours avec le regret de ne plus trouver devant moi ces collines, ce Tibre, ce paysage, ces plaines, auxquels mes yeux étaient si accoutumés, et ce ciel qui avait éclairé mon berceau et les heureux jours de mon enfance.

lat.Ah ! croyez-moi, puissiez-vous plutôt être retenus aujourd'hui par l'attachement qu'inspire des objets si doux, que languir quelque jour du regret de les avoir abandonnés !

lat.[4] Ce n'est pas sans raison que les dieux et les hommes ont choisi ce lieu pour l'emplacement de Rome : l'extrême salubrité de ses coteaux, les grands avantages d'une rivière par où descendent d'un côté les récoltes du continent, et par où arrivent de l'autre les approvisionnements de la mer; cette mer, suffisamment proche pour les facilités du commerce, et trop éloignée pour nous exposer aux insultes des flottes étrangères; une position au centre de l'Italie, et qui semble se prêter d'elle-même aux accroissements de notre puissance.

lat.[5] Aussi voyez le rapide agrandissement d'une cité si nouvelle. Voilà trois cent soixante-cinq ans, Romains, que cette ville existe;

lat.durant ce temps, vous n'avez cessé d'avoir la guerre avec toutes les antiques nations qui vous entourent, et cependant, sans parler des villes isolées, ni les Eques unis aux Volsques, ni leurs cités puissantes, ni l'Etrurie entière, si redoutable sur terre et sur mer, et qui embrasse d'une mer à l'autre toute la largeur de l'Italie, n'ont pu lutter contre vous.

lat.[6] Après tant d'épreuves si heureuses, quelle raison funeste vous pousserait à en recommencer d'autres ? Vous pourriez emporter ailleurs avec vous votre courage; mais vous ne pourriez emporter la fortune de ces lieux.

lat.[7] Ici est le Capitole, où fut jadis trouvée cette tête d'homme qui, au dire des devins, annonçait qu'à cette place serait la tête du monde, la souveraine des empires :

lat.ici la Jeunesse et le dieu Terme, lorsque les augures transportèrent ailleurs les dieux du Capitole, refusèrent de quitter leur place, à la grande joie de nos pères; ici sont les feux de Vesta, les boucliers sacrés descendus du ciel, et tous ces dieux dont la faveur vous quitte du moment que vous les quittez."

lat.[1] D'autres discours de Camille, mais principalement ces considérations tirées de la religion, faisaient impression sur la multitude.

lat.Un mot, qui sembla tomber du ciel, acheva de lever toutes les incertitudes. Presque au sortir de l'assemblée, le sénat s'était rendu dans la curie Hostilia. Pendant la délibération, comme des cohortes qu'on ramenait de leur garnison traversaient le forum, en ordre de marche, un centurion s'écria sur la place des comices : [2] "Porte-drapeau, plante l'enseigne; nous ne saurions être mieux qu'ici."

lat.&Аgrave; ce mot, le sénat, sortant de la salle, s'écria qu'il acceptait l'augure, et toute cette multitude répandue autour de la curie n'eut qu'un cri d'approbation.

lat.La loi fut donc rejetée, et de toutes parts on se mit à l'ouvrage.

lat.[3] La tuile fut fournie par l'état, et l'on eut permission de prendre la pierre et le bois où l'on voudrait, pourvu qu'on s'engageât à finir le travail dans l'année.

lat.[4] Chacun, sans s'inquiéter s'il bâtissait sur son terrain ou sur celui d'un autre, s'empara de la première place vacante; et la précipitation fit qu'on ne prit aucun soin d'aligner les rues.

lat.[5] C'est pour cela que d'anciens égouts, qu'on avait eu l'attention de diriger sous les rues et les places publiques, se retrouvent aujourd'hui sous les maisons des particuliers; et qu'en général Rome paraît plutôt bâtie au hasard par le premier occupant que tracée d'après un plan régulier.


 Ваша оценка:

Популярное на LitNet.com Е.Вострова "Канцелярия счастья: Академия Ненависти и Интриг"(Антиутопия) Е.Шторм "Сильнее меня"(Любовное фэнтези) А.Верт "Пекло 3"(Киберпанк) М.Боталова "Темный отбор 2. Невеста дракона"(Любовное фэнтези) И.Головань "Десять тысяч стилей. Книга вторая"(Уся (Wuxia)) А.Найт "Наперегонки со смертью"(Боевик) В.Свободина "Демонический отбор"(Любовное фэнтези) А.Светлый "Сфера: эпоха империй"(ЛитРПГ) Е.Кариди "Сопровождающий"(Антиутопия) LitaWolf "Избранница принца Ночи"(Любовное фэнтези)
Связаться с программистом сайта.

Новые книги авторов СИ, вышедшие из печати:
Э.Бланк "Институт фавориток" Д.Смекалин "Счастливчик" И.Шевченко "Остров невиновных" С.Бакшеев "Отчаянный шаг"

Как попасть в этoт список
Сайт - "Художники" .. || .. Доска об'явлений "Книги"